Các công ty của Các công ty Đài Loan hoạt động trong một ngành: Recreational Products

Danh sách sau có Các công ty Đài Loan hoạt động trong cùng ngành, Recreational Products. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1515REXON INDUSTRIAL
47.50 TWD−1.66%1.088M0.658.765B TWD314.570.15 TWD−53.27%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
1593CHI HUA FITNESS CO LTD
52.2 TWD−0.57%26.62K0.882.089B TWD27.221.92 TWD−62.55%4.38%Khách hàng Lâu năm
1598DYACO INTERNATIONAL INC
31.00 TWD−1.74%470.8K2.164.861B TWD−1.37 TWD−910.74%1.50%Khách hàng Lâu năm
1736JOHNSON HEALTH TECH
65.3 TWD−1.51%167.659K0.8020.062B TWD33.481.95 TWD+59.73%0.90%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
2109HWA FONG RUBBER INDUSTRIAL CO
14.50 TWD−0.34%401.071K1.054.065B TWD12.841.13 TWD−12.37%5.50%Khách hàng Lâu năm
3083CHINESE GAMER INTERNATIONAL CORP
42.80 TWD−0.81%361.703K1.513.73B TWD−0.02 TWD+95.86%0.00%Khách hàng Lâu năm
3546USERJOY TECHONOLOGY CO. LTD.
76.2 TWD0.00%105.031K0.943.855B TWD15.564.90 TWD−14.70%6.55%Khách hàng Lâu năm
Mua
4536TOPKEY CORPORATION
183.5 TWD−0.81%193.16K0.7716.802B TWD10.5617.37 TWD−24.91%5.95%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
4714U-BEST INNOVATIVE TECHNOLOGY CO LTD
22.05 TWD−3.92%7.337M0.253.214B TWD−0.04 TWD+87.91%0.00%Khách hàng Lâu năm
5478SOFT-WORLD INTL CORP
132.0 TWD−0.75%273.903K0.5416.138B TWD17.477.56 TWD+18.63%5.26%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
6111SOFTSTAR ENTERTAINMENT CO LTD
74.1 TWD−0.80%923.281K0.967.76B TWD38.221.94 TWD−77.95%1.65%Khách hàng Lâu năm
6169INTERSERV INTERNATIONAL INC
22.80 TWD+0.66%18.702K0.35529.896M TWD−0.24 TWD+53.32%0.00%Khách hàng Lâu năm
6180GAMANIA DIGITAL ENTERTAINMENT CO
69.6 TWD−0.85%686.645K0.4712.32B TWD20.303.43 TWD−58.13%8.26%Khách hàng Lâu năm
Mua
6670FUSHENG PRECISION CO LTD
225.0 TWD+0.45%342.593K1.5829.696B TWD11.0120.44 TWD−36.43%9.82%Khách hàng Lâu năm
Mua
8033THUNDER TIGER CORP
53.6 TWD+0.94%1.672M2.087.574B TWD−0.19 TWD−1571.32%0.00%Khách hàng Lâu năm
8420LAUNCH TECHNOLOGIES CO LTD
56.5 TWD+0.89%70.103K0.843.092B TWD−9.37 TWD−200.85%10.67%Khách hàng Lâu năm
8446HIM INTERNATIONAL MUSIC INC.
110.0 TWD0.00%174.273K0.715.821B TWD12.988.47 TWD+45.51%4.55%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
8467BONNY WORLDWIDE LTD
173.0 TWD−4.95%774.466K0.579.324B TWD31.255.54 TWD−24.99%2.75%Khách hàng Lâu năm
8478ALEXANDER MARINE CO LTD
355.5 TWD0.00%471.284K1.6031.274B TWD16.0422.16 TWD+21.73%2.81%Khách hàng Lâu năm
Mua
8924O-TA PECISION INDUSTRY CO
90.9 TWD−0.76%103.368K0.607.676B TWD9.179.91 TWD−48.86%14.03%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
8928DYNAMIC PRECISION INDUSTRY CORP.
30.75 TWD−0.32%25.316K0.631.569B TWD25.451.21 TWD−80.43%8.43%Khách hàng Lâu năm
8938ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH
74.2 TWD−1.07%201.823K0.6110.484B TWD20.333.65 TWD−76.77%11.97%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi