Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

56
Cổ phiếu
1098.933B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.113M
Khối lượng
+0.14%
Thay đổi
+4.43%
Hiệu suất Tháng
+13.62%
Hiệu suất Năm
+7.28%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1201WEI CHUAN FOOD CORP
19.35 TWD+0.26%270.495K1.029.767B TWD70.080.28 TWD−68.77%1.23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1203VE WONG CORPORATION
51.50 TWD+1.78%57.549K0.8912.028B TWD29.901.72 TWD−34.44%2.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1213OCEANIC BEVERAGES CO INC
6.60 TWD0.00%28K0.92373.709M TWD−1.97 TWD−42.49%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1217AGV PRODUCTS
11.90 TWD+0.85%687.672K0.555.835B TWD36.280.33 TWD−26.33%3.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1219FWUSOW INDUSTRY CO LTD
19.40 TWD+0.26%286.463K1.206.411B TWD25.730.75 TWD−33.01%2.51%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1227STANDARD FOODS CORPORATION
39.35 TWD−0.25%390.499K0.7135.837B TWD30.251.30 TWD−19.07%3.27%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1231LIAN HWA FOODS CORP
89.8 TWD+0.22%125.467K0.9722.1B TWD29.503.04 TWD−12.67%1.62%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1233TEN REN TEA CO
34.85 TWD−0.43%15.151K1.683.169B TWD30.251.15 TWD+109.34%2.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1234HEY SONG
39.15 TWD0.00%48.276K0.2915.733B TWD16.302.40 TWD+1.23%4.60%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1235SHIN TAI INDUSTRY CO
88.7 TWD−0.34%2.001K0.1813.017B TWD55.441.60 TWD+32.55%1.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1236HUNYA FOODS CO
23.80 TWD−1.45%51.849K2.732.093B TWD59.260.40 TWD−91.27%10.35%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1256SUNJUICE HOLDINGS CO LIMITED
252.0 TWD−1.56%5.775K0.698.664B TWD2.54%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1315TAHHSIN INDUSTRIAL CORP
71.3 TWD−0.28%28.446K1.846.903B TWD16.664.28 TWD−41.81%8.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1325UNIVERSAL INC
35.50 TWD+9.91%16.731M8.122.755B TWD90.190.39 TWD−8.87%1.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1340VICTORY NEW MATLS LTD CO
11.50 TWD+0.44%73.504K0.851.751B TWD−2.61 TWD+21.95%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1417CARNIVAL (TW)
12.05 TWD0.00%141.8K0.602.289B TWD39.470.31 TWD3.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1445UNIVERSAL TEXTILE CO
20.80 TWD+2.97%1.062M6.482.639B TWD48.650.43 TWD0.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1473TAINAN ENTERPRISES
30.05 TWD+1.01%422.033K1.364.318B TWD14.612.06 TWD+27.30%3.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1476ECLAT TEXTILE CO
593 TWD+1.54%1.207M2.56160.23B TWD35.6116.65 TWD−37.43%2.91%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1477MAKALOT INDUSTRIAL CO
358.0 TWD−1.92%2.61M1.5388.278B TWD22.5515.87 TWD+13.21%3.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1702NAMCHOW HOLDINGS CO LTD
50.4 TWD+0.40%223.998K0.5812.454B TWD16.932.98 TWD+1.96%3.98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1730FARCENT ENTERPRISE
57.9 TWD+0.52%14.752K0.313.642B TWD16.443.52 TWD−14.71%5.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1731MAYWUFA CO
22.50 TWD+1.81%462.957K0.872.937B TWD18.431.22 TWD+1.88%4.98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1737TAIYEN BIOTECH CO
34.15 TWD+0.15%290.603K2.156.82B TWD17.621.94 TWD−7.33%4.40%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1780ALLIED BIOTECH COR
16.20 TWD−0.92%41K2.231.566B TWD10.811.50 TWD+180.56%7.34%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2723GOURMET MASTER CO LTD
100.0 TWD−1.48%2.108M2.3818.27B TWD20.704.83 TWD+63.16%2.46%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2733VIGOR KOBO CO LTD
29.60 TWD+0.85%500.00721.963M TWD−2.17 TWD+66.12%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2760CHU YU HSIANG CO LTD
67.8 TWD−0.15%2.024K0.99Hàng tiêu dùng không lâu bền
2911LES ENPHANTS
6.46 TWD+0.31%111.187K0.591.254B TWD−2.75 TWD−41.48%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2924CAYMAN ISLAND GRAND GALACTICA CORP
24.15 TWD−1.23%5K0.71802.087M TWD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2929TOPBI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
12.30 TWD−0.40%494.746K1.071.346B TWD−0.97 TWD−248.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
4137CHLITINA HOLDING LIMITED
195.0 TWD+0.52%92.584K2.1015.422B TWD16.5011.82 TWD+14.03%3.61%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
4190JOURDENESS GROUP LIMITED
62.2 TWD−0.64%89.83K1.673.715B TWD−0.25 TWD−113.00%1.58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
4205CHUNG HWA FOOD INDUSTRIAL CO LTD
99.9 TWD−0.10%16.103K1.308.877B TWD25.083.98 TWD+0.09%3.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
4207TAIWAN FRUCTOSE CO
17.00 TWD+0.89%371.492K1.153.156B TWD17.270.98 TWD−48.44%1.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
4414ROO HSING CO. LTD.
4.01 TWD+0.25%902.624K0.633.382B TWD−2.06 TWD+63.32%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
4432HAKERS ENTERPRISE CO LTD
23.80 TWD−0.42%187.114K1.971.209B TWD10.802.20 TWD−10.10%1.26%Hàng tiêu dùng không lâu bền
4438QUANG VIET ENTERPRISE CO LTD
115.5 TWD−0.43%105.614K1.9111.997B TWD17.366.65 TWD−46.48%5.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
4441GREAT GIANT FIBRE GARMENT CO LTD
110.0 TWD0.00%79.569K0.916.616B TWD8.5812.83 TWD+95.50%5.41%Hàng tiêu dùng không lâu bền
5906TAINAN ENTERPRISE(CAYMAN)CO LTD
78.5 TWD+0.77%2.359K0.072.6B TWD22.623.47 TWD+17.12%1.87%Hàng tiêu dùng không lâu bền
6523DR.WU SKINCARE CO LTD
156.5 TWD+0.64%159.883K0.337.005B TWD17.349.03 TWD+24.00%5.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
6578DABOMB PROTEIN BIOTECH CO
20.75 TWD−4.82%1.353M0.641.291B TWD−1.34 TWD−7.83%3.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
6666LUO LIH FEN HOLDING CO LTD
64.5 TWD0.00%8.012K0.793.057B TWD46.851.38 TWD−36.21%1.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
6703SHINY BRANDS GROUP CO LTD
302.0 TWD+4.68%635.415K1.388.039B TWD24.0812.54 TWD+125.76%1.66%Hàng tiêu dùng không lâu bền
6768SPORTS GEAR CO LTD
65.3 TWD+0.46%49.5K0.9712.743B TWD7.69%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
6790YUEN FOONG YU CONSUMER PRODUCTS CO
41.40 TWD−1.66%369.919K1.1811.246B TWD14.422.87 TWD−1.31%5.46%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
7516SEA MILD BIOTECHNOLOGY CO LTD
11.20 TWD−1.32%85.391K0.31219.156M TWD−0.01 TWD+99.70%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
8404PAIHO SHIH HOLDING CORPORATION
22.30 TWD+1.59%857.938K5.447.264B TWD−1.61 TWD−164.10%0.87%Hàng tiêu dùng không lâu bền
8429JINLI GROUP HOLDINGS LTD
11.05 TWD−1.34%227.832K0.442.08B TWD−0.05 TWD+95.80%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
8433BON FAME CO LTD
86.8 TWD+0.23%122.212K0.774.51B TWD10.768.07 TWD−21.46%5.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
8442WW HOLDING INC
104.0 TWD+0.48%327.965K0.436.702B TWD10.1410.26 TWD+14.40%4.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
8916KWONG LUNG ENTERPRISE
54.3 TWD+1.12%339.064K1.408.055B TWD13.344.07 TWD−41.26%7.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
910322TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HLDG CORP
Chứng chỉ lưu ký
20.55 TWD0.00%6K0.22215.428B TWD17.401.18 TWD−16.82%4.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
9802FULGENT SUN INTERNATIONAL CO LTD
147.5 TWD−1.67%1.21M0.7728.549B TWD13.8010.69 TWD−36.14%4.79%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
9904POU CHEN
30.90 TWD0.00%9.577M1.5291.056B TWD11.692.64 TWD−55.02%4.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
9910FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
183.5 TWD+0.27%4.614M3.36180.709B TWD33.945.41 TWD−40.62%3.76%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi