Dịch vụ Phân phối

Các công ty Đài Loan tham gia một lĩnh vực: dịch vụ phân phối

Những Các công ty Đài Loan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ phân phối. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như HOTAI MOTOR CO, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như GONGWIN BIOPHARM HOLDINGS CO LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
2207HOTAI MOTOR CO
357.103 B TWD641 TWD+0.16%1.199 M3.0915.1842.24 TWD0.31%
Theo dõi
3702WPG HOLDINGS LIMITED
146.75 B TWD87.4 TWD−2.67%8.852 M2.5616.365.34 TWD+22.12%4.41%
Theo dõi
2347SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL
140.608 B TWD84.3 TWD−1.86%7.8 M1.5018.134.65 TWD−48.08%4.15%
Theo dõi
3036WT MICROELECTRONICS CO LTD
130.813 B TWD117.5 TWD+0.43%12.385 M2.6924.084.88 TWD−28.53%3.60%
Mua
3023SINBON ELECTRONICS CO LTD
69.13 B TWD288.0 TWD−0.35%470.452 K0.8921.0513.68 TWD+7.55%2.94%
Sức mua mạnh
88415BRIGHTON-BEST INTERNATION (TAIWAN)36.309 B TWD35.20 TWD+0.28%476.826 K1.2312.292.86 TWD−25.69%5.11%
66515WINWAY TECHNOLOGY CO LTD
35.465 B TWD1020 TWD−0.97%414.513 K0.4867.9215.02 TWD−53.72%2.16%
Mua
33010WAH LEE INDUSTRIAL CORP
33.352 B TWD133.0 TWD0.00%1.341 M0.5815.408.64 TWD+10.64%4.59%
Mua
910861DIGITAL CHINA HLDGS
Chứng chỉ lưu ký
21.475 B TWD7.00 TWD−1.41%42.01 K0.42−2.70 TWD−487.34%1.57%
Sức mua mạnh
9937NATIONAL PETROLEUM CO
20.922 B TWD67.7 TWD−0.15%9.898 K0.6526.522.55 TWD+12.31%3.10%
66189PROMATE ELECTRONIC CO
20.175 B TWD93.6 TWD+0.11%4.107 M1.2217.365.39 TWD+68.26%3.66%
66617GONGWIN BIOPHARM HOLDINGS CO LTD18.134 B TWD160.0 TWD+9.22%2.984 M3.86−0.85 TWD+22.94%0.00%
22913TAIWAN TEA CORPORATION
17.459 B TWD22.10 TWD+0.23%2.394 M0.65−0.34 TWD+84.43%0.00%
22373AURORA CORPORATION
17.002 B TWD76.0 TWD+0.53%74.176 K1.5615.804.81 TWD−15.37%6.18%
33033WEIKENG INDUSTRIAL CO
16.459 B TWD38.45 TWD0.00%5.689 M1.0123.851.61 TWD−44.11%7.98%
44104EXCELSIOR MEDICAL CO LTD
14.146 B TWD90.9 TWD+0.44%110.367 K0.8919.454.67 TWD+4.03%4.18%
Theo dõi
66245LANNER ELECTRONICS INC14.131 B TWD97.9 TWD0.00%596.14 K0.6515.276.41 TWD−18.12%3.85%
11264TEHMAG FOODS CORPORATION11.764 B TWD317.5 TWD+0.16%8.619 K0.7816.8618.83 TWD+10.24%3.78%
33048EDOM TECHNOLOGY CO
11.09 B TWD41.10 TWD−1.67%18.016 M0.60130.480.32 TWD−83.06%4.87%
22908TEST RITE INTERNATIONAL
10.159 B TWD20.50 TWD−1.20%271.486 K0.7344.690.46 TWD−29.99%6.24%
88374ACE PILLAR CO LTD
9.429 B TWD84.0 TWD+0.60%7.649 M2.62−0.20 TWD−154.70%0.60%
44164CHC HEALTHCARE GROUP
8.967 B TWD54.1 TWD0.00%467.831 K0.5229.121.86 TWD−9.31%3.64%
Mua
33028ZENITRON CORP
8.342 B TWD35.85 TWD+0.14%243.427 K0.6420.131.78 TWD−29.36%8.13%
22433HUXEN CORPORATION
7.716 B TWD53.4 TWD−0.19%52.877 K1.0316.023.33 TWD−12.73%6.74%
66928UBIQCONN TECH INC
6.734 B TWD78.3 TWD0.00%94.999 K0.480.64%
66227MACNICA GALAXY INC6.142 B TWD80.7 TWD−1.82%1.244 M0.6918.264.42 TWD−29.57%5.33%
66844NORBEL BABY CO LTD6.066 B TWD159.5 TWD−0.62%75.297 K2.3434.114.68 TWD−46.69%6.27%
Theo dõi
33564AEWIN TECHNOLOGIES CO. LTD.5.942 B TWD100.5 TWD−3.83%2.411 M0.40333.330.30 TWD−88.30%0.80%
33388TOPCO TECHNOLOGIES CORP.5.74 B TWD77.5 TWD−0.90%90.468 K1.0223.003.37 TWD−28.90%5.69%
Mua
66776WEBLINK INTERNATIONAL INC
5.156 B TWD63.2 TWD−0.63%80.115 K0.7912.605.01 TWD−0.05%5.54%
33147JETWELL COMPUTER CO4.993 B TWD128.0 TWD−1.54%160.451 K0.5714.838.63 TWD+42.68%3.52%
22906COLLINS
4.37 B TWD20.90 TWD+0.24%535.403 K0.6834.820.60 TWD+29.04%2.87%
66722WHETRON ELECTRONICS CO LTD4.269 B TWD59.0 TWD+0.68%19.823 K0.6012.704.65 TWD0.00%
66123GRANDTECH C.G. SYSTEMS INC4.202 B TWD69.3 TWD−1.28%175.094 K0.8118.343.78 TWD−29.29%7.00%
Mua
88403SHAREHOPE MEDICINE CO LTD4.191 B TWD33.25 TWD0.00%433.432 K0.7137.660.88 TWD−47.81%1.36%
8905EAGLE COLD STORAGE ENTERPRISES3.604 B TWD31.25 TWD+0.48%45.422 K0.9415.831.97 TWD+16.58%3.20%
55410LEO SYSTEMS3.509 B TWD39.25 TWD−0.88%309.612 K0.3818.312.14 TWD−29.42%6.35%
44543MAN ZAI INDUSTRIAL CO LTD3.436 B TWD61.3 TWD0.00%967.431 K0.4322.982.67 TWD+6.41%1.96%
33224METATECH (AP)3.32 B TWD48.70 TWD−0.71%1.095 M1.26−1.94 TWD−143.09%0.00%
55902TAIT MARKETING & DISTRIBUTION3.312 B TWD35.05 TWD+0.14%39.305 K0.7619.081.84 TWD−3.84%4.28%
33528MACNICA ANSTEK INC.
3.285 B TWD49.30 TWD−0.30%9.05 K0.2128.831.71 TWD−66.32%8.32%
77556YEEDEX ELECTRONIC CORP3.247 B TWD135.0 TWD−0.37%15.705 K0.8330.004.50 TWD−17.85%2.12%
Theo dõi
44175MEDFIRST HEALTHCARE SERVICES INC3.105 B TWD73.5 TWD0.00%18.45 K0.51118.360.62 TWD−83.65%3.42%
66761WENDELL INDUSTRIAL CO LTD3.102 B TWD107.5 TWD+2.38%407.24 K0.9727.643.89 TWD−32.40%4.34%
66728UP YOUNG CORNERSTONE CORP3.082 B TWD134.0 TWD−0.37%7.984 K0.2513.989.59 TWD−19.79%7.46%
33537PODAK CO LTD3.08 B TWD57.5 TWD+0.52%698.557 K0.4617.043.38 TWD−10.31%4.35%
88068CHANDER ELECTRONICS CORP2.94 B TWD36.40 TWD0.00%395.337 K0.8745.080.81 TWD0.00%
66637MEDICAL IMAGING CORP (TAIWAN)2.842 B TWD132.5 TWD−9.25%1.126 M1.7221.916.05 TWD+69.54%2.11%
66118XANDER INTERNATIONAL CORP2.318 B TWD25.50 TWD+1.19%585.406 K1.3881.650.31 TWD+19.24%0.00%
88043HONEY HOPE HONESTY ENTERPRISE CO1.986 B TWD25.10 TWD+1.21%144.386 K1.6140.450.62 TWD−11.86%4.30%
44121ROSSMAX INTERNATIONAL1.898 B TWD22.35 TWD+0.68%143.219 K0.59−0.15 TWD−107.84%5.37%
33114HOWTECH TECHNOLOGY1.889 B TWD29.00 TWD0.00%105.798 K1.1114.871.95 TWD−24.70%4.14%
66674COMPAL BROADBAND NETWORKS INC
1.858 B TWD27.60 TWD−1.43%57 K0.33−4.52 TWD−139.37%1.81%
44745COWEALTH MEDICAL HOLDING CO LTD(KY)1.847 B TWD23.85 TWD+0.42%35.131 K0.2454.400.44 TWD−64.31%6.71%
22948BAUSEN INC1.823 B TWD65.1 TWD+1.72%22.15 K1.3416.853.86 TWD−43.48%4.61%
66140DIMENSION COMPUTER TECHNOLOGY1.729 B TWD37.25 TWD−3.99%3.567 M0.8952.290.71 TWD−26.27%0.00%
9902TIDEHOLD DEVELOPMENT CO
1.647 B TWD16.80 TWD−0.88%335.276 K0.4328.750.58 TWD0.00%
44173ARICH ENTERPRISE CO. LTD.1.644 B TWD22.05 TWD+1.61%455.987 K4.3620.491.08 TWD+18.28%4.17%
66134WANSHIH ELECTRONIC CO LTD1.608 B TWD22.15 TWD−0.89%230.558 K0.77−0.77 TWD+10.11%0.00%
66113ASEC INTERNATIONAL CORP1.559 B TWD31.15 TWD+0.16%319.05 K0.64117.110.27 TWD−64.03%0.00%
66474WFE TECHNOLOGY CORP1.375 B TWD29.45 TWD+0.17%1.052 K0.1239.700.74 TWD−74.26%3.88%
66154SUNFAR COMPUTER CO1.333 B TWD16.65 TWD−0.60%56.59 K0.9020.770.80 TWD−15.62%5.41%
33550COPARTNER TECHNOLOGY CORPORATION
1.326 B TWD15.15 TWD−1.94%168.989 K1.67−3.95 TWD−688.26%3.30%
33232SENTRONIC INTERNATIONAL CORP1.271 B TWD27.30 TWD+0.37%70.84 K0.5560.750.45 TWD1.83%
44577OFUNA TECHNOLOGY CO LTD1.133 B TWD23.05 TWD−0.65%76.093 K0.94−5.37 TWD−356.13%7.06%
33118LEVEL BIOTECHNOLOGY INC1.115 B TWD34.35 TWD−0.87%53.788 K0.1817.072.01 TWD+2.74%4.95%
911608BH GLOBAL CORPORATION LTD
Chứng chỉ lưu ký
1.09 B TWD4.10 TWD+4.86%319.568 K0.367.660.54 TWD−22.39%2.04%
8455DAITO ME HOLDINGS CO LTD914.191 M TWD36.25 TWD−2.16%21.375 K0.17−0.16 TWD−363.97%0.32%
66518CONCORD MEDICAL CO LTD856.667 M TWD25.70 TWD0.00%10.0020.061.28 TWD−6.50%3.89%
8443SHUI-MU INTERNATIONAL CO LTD
804.94 M TWD12.05 TWD−0.41%117.514 K2.2132.220.37 TWD0.00%
66621UNIPHARMA CO LTD445.293 M TWD12.65 TWD−1.56%175.716 K1.36−0.61 TWD+70.93%0.00%
88067GISH INTERNATIONAL CO343.62 M TWD16.60 TWD0.00%12.069 K1.17−0.43 TWD+66.29%0.00%
77713WELEADER BIOMEDICAL CO LTD71.0 TWD+0.14%3 K0.57
77726CARILEX MEDICAL INC54.3 TWD+0.74%4.11 K0.63
77714UNIFORCE TECHNOLOGY CORPORATION149.0 TWD+2.76%3.012 K4.93
66707AFASTOR CORPORATION24.10 TWD0.00%9.415 K0.57