Các công ty Đài Loan tham gia một lĩnh vực: Health Services

Những Các công ty Đài Loan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Health Services. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
3218UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLOGY CO
299.0 TWD+4.91%2.517M3.8724.147B TWD24.4912.21 TWD+30.95%1.99%
Mua
4139MA KUANG HEALTHCARE HOLDING LIMITED
37.85 TWD−0.39%155.243K1.761.617B TWD−1.22 TWD−374.44%0.00%
4160GENETICS GENERATION ADVANCEMENT COR
42.20 TWD−0.94%50.642K0.501.082B TWD38.501.10 TWD+56.44%1.02%
4724MERIBANK BIOTECH CO LTD
33.90 TWD+0.15%175.937K1.01
4735AVITA CORPORATION
38.65 TWD+0.39%39.312K0.731.397B TWD18.192.12 TWD−27.64%5.20%
6615SOFIVA GENOMICS CO LTD
42.20 TWD−1.97%27.057K0.41919.651M TWD26.361.60 TWD−6.92%2.32%
6676SUNNY PHARMTECH INC
33.10 TWD−1.19%419.241K0.934.738B TWD−0.82 TWD+22.68%0.00%
6879TCI GENE INC
82.0 TWD−0.36%6.014K0.692.178B TWD170.200.48 TWD−79.55%2.43%
6931QING SONG HEALTH CO LTD
110.5 TWD+8.33%84.632K0.69