Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

156
Cổ phiếu
1278.960B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.534M
Khối lượng
+1.06%
Thay đổi
+4.84%
Hiệu suất Tháng
+39.10%
Hiệu suất Năm
+4.60%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1271SUNWAY46.75TWD0.00%0.00TWD
Bán
6.03K281.903K1.568BTWD8.595.55TWD62
1294HTB50.0TWD0.00%0.0TWD
Mua
4K200K
1565ST SHINE OPTICAL260.5TWD−0.38%−1.0TWD
Mua
200.033K52.109M13.134BTWD12.4421.16TWD
1701CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO
27.05TWD−1.28%−0.35TWD
Theo dõi
9.471M256.199M8.041BTWD15.681.77TWD
1707GRAPE KING BIO LTD
173.5TWD0.58%1.0TWD
Mua
715.139K124.077M25.702BTWD18.019.62TWD
1720STANDARD CHEM & PHARM CO
57.4TWD0.35%0.2TWD
Mua
1.418M81.394M10.257BTWD12.584.55TWD
1733APEX BIOTECHNOLOGY CORP
25.25TWD−0.20%−0.05TWD
Mua
118.193K2.984M2.524BTWD11.672.20TWD
1734SINPHAR PHARMACEUTICAL CO LTD
31.55TWD−0.32%−0.10TWD
Theo dõi
1.078M34.002M5.292BTWD26.801.18TWD
1752NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO
56.6TWD−1.91%−1.1TWD
Theo dõi
5.153M291.669M5.716BTWD24.132.39TWD
1760PANION & BF BIOTECH INC
173.5TWD1.76%3.0TWD
Sức mua mạnh
8.377M1.453B14.876BTWD53.483.19TWD
1762CHUNGHWA CHEMICAL SYNTHESIS BIOT LT
62.8TWD0.64%0.4TWD
Mua
1.313M82.427M4.871BTWD10.036.29TWD330
1777SYN-TECH CHEM. & PHARM. CO83.6TWD1.09%0.9TWD
Mua
92.85K7.762M3.728BTWD16.075.15TWD
1781HEALTH & LIFE CO15.60TWD2.63%0.40TWD
Sức mua mạnh
173.034K2.699M739.559MTWD−0.77TWD
1783MAXIGEN BIOTECH INC
57.8TWD9.89%5.2TWD
Sức mua mạnh
2.178M125.911M4.896BTWD40.981.30TWD
1784BIONET CORP45.10TWD−1.31%−0.60TWD
Mua
806.449K36.371M2.141BTWD86.000.53TWD
1788HI-CLEARANCE INC144.5TWD0.70%1.0TWD
Mua
16.888K2.44M5.855BTWD15.659.22TWD
1789SCINOPHARM TAIWAN LTD
26.55TWD−0.93%−0.25TWD
Mua
1.304M34.626M20.994BTWD69.520.39TWD
1795LOTUS PHARMACEUTICAL CO
249.0TWD0.81%2.0TWD
Sức mua mạnh
14.261M3.551B64.691BTWD20.8511.91TWD
1796GENEFERM BIOTECHNOLOGY CO LTD74.0TWD−1.07%−0.8TWD
Mua
291.028K21.536M3.068BTWD34.302.27TWD
1799EASYWELL BIOMEDICAL INC14.80TWD−3.58%−0.55TWD
Bán Mạnh
26.302K389.27K1.693BTWD−1.39TWD
3164GENMONT BIOTECH INC
23.90TWD0.21%0.05TWD
Mua
56.348K1.347M2.064BTWD23.671.01TWD
3176MEDIGEN BIOTECHNOLOGY CORPORATION32.40TWD−0.15%−0.05TWD
Bán
105.724K3.425M4.507BTWD−1.75TWD
3184MBTC12.75TWD−1.54%−0.20TWD
Mua
32K408K1.023BTWD−0.38TWD
3205SAGITTARIUS LIFE SCIENCE CORP45.05TWD−4.25%−2.00TWD
Mua
1.757M79.166M1.456BTWD−2.40TWD
3705YUNGSHIN GLOBAL HOLDING CORPORATION
42.75TWD−0.58%−0.25TWD
Bán
735.185K31.429M12.47BTWD11.903.62TWD
4102YUNG ZIP CHEMICAL IND CO LTD30.20TWD−1.63%−0.50TWD
Bán
1.407M42.484M1.28BTWD25.371.21TWD196
4105TTY BIOPHARM COMPANY LIMITED78.5TWD0.26%0.2TWD
Theo dõi
943.73K74.083M19.519BTWD16.344.80TWD
4106APEX MEDICAL
31.30TWD−1.57%−0.50TWD
Mua
1.278M39.995M3.159BTWD21.471.48TWD
4107BIOTEQUE CORP111.0TWD0.00%0.0TWD
Bán
336.216K37.32M7.692BTWD15.127.37TWD
4108PHYTOHEALTH CORP.
19.45TWD0.00%0.00TWD
Sức mua mạnh
243.021K4.727M3.863BTWD−0.38TWD
4109JIA JIE BIOMEDICAL CO LTD14.30TWD−0.69%−0.10TWD
Bán Mạnh
63.404K906.677K1.272BTWD179.100.08TWD62
4111CHI SHENG PHARMA & BIOTECH CO LTD28.05TWD0.90%0.25TWD
Sức mua mạnh
548.636K15.389M1.598BTWD11.922.34TWD267
4114SYNMOSA BIOPHARMA CORP43.40TWD−1.59%−0.70TWD
Bán
17.055M740.167M14.33BTWD19.552.26TWD
4115SUNDER18.4TWD−0.27%−0.1TWD
Mua
115.407K2.123M1.104BTWD15.251.21TWD
4116BENQ MEDICAL TECHNOLOGY CORPORATION65.2TWD−0.91%−0.6TWD
Mua
541.736K35.321M2.906BTWD17.403.80TWD405
4117GBC26.80TWD1.32%0.35TWD
Mua
148.161K3.971M1.603BTWD279.890.10TWD
4119SCI PHARMTECH INC
98.0TWD−0.10%−0.1TWD
Sức mua mạnh
275.87K27.035M9.347BTWD44.542.21TWD
4120ORIENT EUROPHARMA CO35.85TWD−0.55%−0.20TWD
Bán
77.363K2.773M3.11BTWD−1.07TWD
4123CENTER LABORATORIES INC48.40TWD1.15%0.55TWD
Mua
1.809M87.545M28.786BTWD−1.03TWD
4126PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO72.2TWD−0.14%−0.1TWD
Bán
66.312K4.788M5.242BTWD19.663.69TWD
4127TIEN LIANG BIOTECH CO LTD14.80TWD−0.67%−0.10TWD
Mua
120.033K1.776M677.248MTWD9.741.53TWD54
4128MICROBIO CO LTD65.7TWD−0.45%−0.3TWD
Mua
4.981M327.255M33.004BTWD30.462.17TWD
4129UNITED ORTHOPEDIC CORPORATION46.85TWD−2.90%−1.40TWD
Mua
899.427K42.138M3.66BTWD26.312.15TWD
4130GENOVATE BIOTECHNOLOGY CO. LTD.28.60TWD−1.55%−0.45TWD
Bán
1.338M38.273M3.067BTWD1052.540.03TWD
4131DR.CHIP BIOTECHNOLOGY INC20.40TWD0.00%0.00TWD
Theo dõi
4.002K81.641K387.6MTWD−1.51TWD26
4132GB60.5TWD−1.79%−1.1TWD
Bán
148.612K8.991M8.605BTWD−3.15TWD
4133ABNOVA (TAIWAN) CORPORATION
40.00TWD1.78%0.70TWD
Mua
715.706K28.628M2.422BTWD38.671.02TWD
4138DYNAMIC MEDICAL TECHNOLOGIES INC66.0TWD0.30%0.2TWD
Mua
83.732K5.526M1.98BTWD14.194.66TWD
4142ADIMMUNE CORPORATION
40.75TWD2.13%0.85TWD
Mua
4.865M198.234M17.502BTWD32.471.23TWD
4147TAIMED BIOLOGICS INC.70.3TWD1.01%0.7TWD
Sức mua mạnh
963.011K67.7M17.742BTWD−2.10TWD
4150UNICON9.38TWD−0.85%−0.08TWD
Mua
427.363K4.009M1.381BTWD−1.60TWD
4154RAKU CO LTD36.90TWD−1.86%−0.70TWD
Bán Mạnh
33.054K1.22M1.318BTWD−0.86TWD251
4155OK BIOTECH CO LTD
31.45TWD0.16%0.05TWD
Mua
3.531M111.051M3.017BTWD23.581.57TWD
4157TAIGEN BIOPHARMACEUTICALS HLDGS LTD15.95TWD0.31%0.05TWD
Mua
2.172M34.651M11.434BTWD−0.37TWD
4161BIOPTIK TECH INC27.70TWD0.36%0.10TWD
Mua
111.166K3.079M1.311BTWD36.040.77TWD
4162PHARMAENGINE INC119.0TWD0.00%0.0TWD
Theo dõi
5.491M653.448M16.98BTWD45.402.62TWD
4166OP20.35TWD−2.63%−0.55TWD
Bán
122.413K2.491M3.806BTWD−0.11TWD
4167SAVIOR LIFETEC CORPORATION21.55TWD−1.37%−0.30TWD
Bán
5.445M117.331M6.832BTWD170.300.15TWD384
4168GLYCONEX INCORPORATION32.25TWD−0.77%−0.25TWD
Mua
1.206M38.9M3.454BTWD−2.03TWD
4169TCM36.90TWD1.37%0.50TWD
Mua
66.262K2.445M1.734BTWD210.530.17TWD
4171GENEREACH BIOTECHNOLOGY CORP63.1TWD−1.41%−0.9TWD
Mua
903.112K56.986M2.9BTWD9.017.34TWD
4172INNOPHARMAX12.00TWD−5.51%−0.70TWD
Theo dõi
237.817K2.854M1.042BTWD−1.16TWD
4174OBI PHARMA INC76.3TWD−0.13%−0.1TWD
Mua
837.393K63.893M17.481BTWD−7.49TWD
4183EPS BIO TECHNOLOGY CORP18.75TWD1.35%0.25TWD
Mua
6K112.5K446.25MTWD12.101.53TWD127
4186TABP17.80TWD−0.56%−0.10TWD
Mua
71.703K1.276M1.602BTWD−0.82TWD157
4192SYNCORE BIOTECHNOL26.40TWD1.54%0.40TWD
Mua
44.423K1.173M3.038BTWD−1.63TWD
4194HSHC33.00TWD2.01%0.65TWD
Mua
1.355M44.722M4.578BTWD−1.30TWD
4195GENOMICS20.05TWD0.00%0.00TWD
Mua
39.301K787.985K1.408BTWD27.800.73TWD
4197VIS11.10TWD0.00%0.00TWD
Mua
111335.008MTWD92.420.12TWD68
4198S&S HEALTHCARE HOLDING LTD26.60TWD1.14%0.30TWD
Mua
3.26K86.716K548.173MTWD−8.34TWD41
4726MYCENAX BIOTECH INC.38.40TWD−0.39%−0.15TWD
Mua
770.988K29.606M7.884BTWD−2.13TWD
4728SUNMAX BIOTECHNOLOGY CO LTD135.0TWD−0.37%−0.5TWD
Bán
30.194K4.076M7.353BTWD14.599.29TWD
4732NBM38.50TWD0.00%0.00TWD
Mua
143.36K5.519M1.898BTWD29.941.29TWD30
4736TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION182.5TWD−0.27%−0.5TWD
Mua
495.624K90.451M17.262BTWD5.3734.98TWD
4737BIONIME CORPORATION
79.8TWD−0.13%−0.1TWD
Mua
37.093K2.96M4.683BTWD51.241.57TWD
4743ONENESS BIOTECH CO LTD263.0TWD−0.57%−1.5TWD
Mua
9.096M2.392B102.408BTWD90.992.93TWD
4746FORMOSA LABORATORIES INC
69.6TWD2.05%1.4TWD
Mua
6.627M461.246M8.37BTWD−0.78TWD
4747JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WO49.45TWD9.16%4.15TWD
Mua
4.5M222.53M1.484BTWD23.171.96TWD157
4911G&E HERBAL BIOTECHNOLOGY CO. LTD.56.9TWD9.85%5.1TWD
Sức mua mạnh
571.148K32.498M3.167BTWD−0.20TWD
5312FORMOSA OPTICAL TECHNOLOGY CO LTD60.8TWD1.67%1.0TWD
Sức mua mạnh
154.423K9.389M3.652BTWD13.344.50TWD
5398INALWAYS CORPORATION17.20TWD−0.58%−0.10TWD
Mua
20.101K345.737K850.806MTWD−0.06TWD
6130XINGBAO INTERNATIONAL CO LTD34.90TWD2.05%0.70TWD
Mua
50.882K1.776M1.546BTWD−0.18TWD
6446PHARMAESSENTIA CORP516.0TWD4.45%22.0TWD
Sức mua mạnh
2.786M1.437B154.086BTWD−7.69TWD
6461INTECH BIOPHARM LTD31.70TWD−0.31%−0.10TWD
Bán
402.975K12.774M3.708BTWD−2.73TWD87
6469GREAT TREE PHARMACY CO LTD311.5TWD1.47%4.5TWD
Sức mua mạnh
404.303K125.94M27.766BTWD47.426.68TWD
6472BORA PHARMACEUTICALS CO LTD411.5TWD0.98%4.0TWD
Mua
2.18M896.926M31.019BTWD27.2115.01TWD
6493TTBIO26.90TWD0.00%0.00TWD
Bán
14K376.6K646.945MTWD24.621.09TWD150
6496EXCELSIOR BIOPHARMA INC28.15TWD−0.35%−0.10TWD
Mua
7.579K213.349K1.336BTWD−0.77TWD
6527CRYSTALVUE MEDICAL CO LTD56.9TWD−1.22%−0.7TWD
Mua
120.4K6.851M1.358BTWD12.894.52TWD104
6535LUMOSA THERAPEUTICS CO LTD41.35TWD−2.48%−1.05TWD
Mua
566.797K23.437M6.739BTWD−5.30TWD
6539UNICOCELL49.25TWD−1.40%−0.70TWD
Bán
119.175K5.869M2.977BTWD9.545.24TWD
6541TANVEX BIOPHARMA INC
38.50TWD0.39%0.15TWD
Mua
952.997K36.69M13.577BTWD−4.29TWD
6543PF16.30TWD3.16%0.50TWD
Mua
3.966K64.646K744.302MTWD39.670.40TWD
6547MEDIGEN VACCINE BIOLOGICS CORPORATE74.2TWD−1.07%−0.8TWD
Theo dõi
1.422M105.52M24.326BTWD76.841.00TWD
6549TAIWANJ11.15TWD−1.33%−0.15TWD
Mua
183.676K2.048M837.61MTWD−0.36TWD14
6550POLARIS GROUP
102.5TWD0.00%0.0TWD
Mua
5.377M551.183M76.06BTWD
6562UBIP46.0TWD−2.75%−1.3TWD
Bán
163.446K7.519M5.112BTWD62.780.75TWD
6564ENIM58.9TWD5.37%3.0TWD
Theo dõi
749.431K44.141M3.876BTWD−3.08TWD28
6572PLEXBIO12.30TWD−4.28%−0.55TWD
Bán Mạnh
57.021K701.358K1.275BTWD−1.00TWD
6576FORESEE PHARMACEUTICALS CO LTD105.5TWD−1.86%−2.0TWD
Mua
703.148K74.182M12.462BTWD−3.89TWD