Các công ty Đài Loan tham gia một lĩnh vực: Miscellaneous

Những Các công ty Đài Loan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Miscellaneous. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
0050YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN TOP 50 ETF
142.80 TWD+1.13%13.16M0.88
0051YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN MID-CAP 100 ETF
76.30 TWD+0.46%98.953K1.01
0052FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON IT UNITS FUND
143.30 TWD+1.42%507.429K1.02
0053YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN ELECTRONICS TECH ETF
77.80 TWD+1.10%12.006K1.08
0055YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHARES MSCI TAIWAN FINANCIA LS ETF
23.88 TWD+0.46%197.093K0.69
0056YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHS TW DIVIDEND PLUS EXC
37.65 TWD+0.97%37.518M1.31
0057FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON MSCI TAIWAN ETF
106.90 TWD+1.23%3.516K0.30
0061YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD W.I.S.E. YUANTA/P-SHARES CSI 300 ETF
16.61 TWD−0.36%514.822K0.64
006201YUANTA/P-SHARES TAIWAN GRETAI 50 ETF
21.28 TWD+0.95%198.201K1.53
006203YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHS MSCI TAIWAN ETF
68.50 TWD+0.66%13.541K1.50
006204SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF
93.75 TWD+0.91%15.578K0.19
006205FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SSE180 ETF
28.74 TWD+0.21%2.119M0.54
006206YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHARES SSE50 ETF
28.06 TWD+0.32%433.225K0.84
006207FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST CSI 300 A SHS ETF
21.82 TWD−0.27%199.709K0.82
006208FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE TWSE TAIWAN 50 ETF
83.35 TWD+1.15%4.862M1.02
00631LYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY TAIWAN 50 BULL 2X
168.90 TWD+2.24%1.442M0.73
00632RYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY TAIWAN 50 BEAR 1X
4.24 TWD−0.70%87.245M1.14
00633LFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SSE180 LEVERAGED 2X IDX ETF
32.05 TWD−0.62%8.671M0.51
00634RFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SSE180 INVERSED IDX ETF
4.75 TWD+0.21%282K0.25
00635UYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURES
24.32 TWD−0.04%276.912K1.09
00636CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY FTSE CHINA A50 TWD
19.72 TWD+0.05%3.724M1.31
00636KCATHAY SECS INV TRUST CO LTD 00636K TT
6.25 USD+0.32%2000.48
00637LYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY CSI 300 2X BULL P ETF
12.71 TWD−0.55%73.023M0.61
00638RYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY CSI 300 1X BEAR P ETF
9.95 TWD+0.40%516.03K0.41
00639FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO SZSE 100
10.04 TWD−1.28%1.326M0.60
00640LFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX LEVERAGED 2X IDX
53.55 TWD+2.68%1.033M1.11
00641RFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX INVERSE 1X IDX
6.75 TWD−1.32%1.233M1.64
00642UYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI CRUDE OIL ER FUTURES TWD
17.04 TWD+1.13%4.019M0.64
00643CAPITAL INV TRUST CORP SZSE SME PRICE INDEX
10.84 TWD−0.28%1.159M0.35
00645FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX INDEX
36.38 TWD+1.22%1.074M0.81
00646YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P 500
49.41 TWD+1.33%4.156M1.27
00647LYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY S&P 500 BULL 2X
76.85 TWD+2.33%97.428K0.88
00648RYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY S&P 500 BEAR 1X
5.93 TWD−0.84%389.16K0.36
00650LFUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST DAILY HANG SENG LEVERAGED 2X ETF
8.74 TWD−0.34%29.675M1.05
00651RFUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST DAILY HANG SENG INVERSED ETF
9.62 TWD+0.42%665.131K0.39
00652FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NIFTY
35.92 TWD−0.39%521.947K0.64
00653LFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NIFTY 2X
56.65 TWD−1.82%665.902K1.67
00654RFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NIFTY 1
6.88 TWD+1.18%174.052K1.31
00655LCATHAY SECS INV TRUST CO LTD FTSE CHINA A50 DAILY LEV 2X ETF
22.19 TWD−0.76%5.735M0.69
00656RCATHAY SECS INV TRUST CO LTD FTSE CHINA A50 DAILY A50 INV 1X ETF
8.92 TWD+0.45%337K0.43
00657CATHAY SECS INV TRUST CO LTD NIKKEI 225 CURRENCY HDG
45.61 TWD+1.94%555.013K0.83
00657KCATHAY SECS INV TRUST CO LTD 00657K TT
14.42 USD+1.62%2001.00
00660YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD EURO STOXX 50 ETF
34.58 TWD+1.11%17.23K2.37
00661YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD NIKKEI 225 ETF
49.62 TWD+1.74%900.594K1.36
00662FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NASDAQ 100
71.95 TWD+1.41%2.382M0.80
00663LCATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIEX DAILY 2X ETF
155.85 TWD+1.40%3.078K0.69
00664RCATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIEX DAILY -1X ETF
4.78 TWD−0.83%5.592M1.25
00665LFUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H LEV INDEX L2XI
5.47 TWD+0.37%64.864M0.90
00666RFUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H INVERSE
16.53 TWD+0.30%418.01K0.84
00668CATHAY SECS INV TRUST CO LTD DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE TWD
44.26 TWD+0.41%208.413K1.21
00668KCATHAY SECS INV TRUST CO LTD 00668K TT
13.99 USD+0.07%2001.00
00669RCATHAY SECS INV TRUST CO LTD DOW JONES IND AVG DAILY INVERSED
7.12 TWD−0.42%1.358M0.48
00670LFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NASDAQ 100 2X LEVERAGED INDEX ETF TWD
108.40 TWD+2.85%1.362M1.03
00671RFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NASDAQ 100 1X INVERSE INDEX ETF TWD
4.15 TWD−1.19%5.314M0.80
00673RYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI OIL 1X
7.71 TWD−0.77%20.582M0.55
00674RYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GLD 1X
12.12 TWD+0.25%429K0.86
00675LFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON TAIEX DAILY 2X ETF
68.10 TWD+2.18%862.129K0.78
00676RFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON TAIEX DAILY 1X INVERSE ETF
2.64 TWD−1.49%9.072M2.30
00678CAPITAL INV TRUST CORP NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF TWD
27.66 TWD+0.47%232.924K0.73
00679BYUANTA U.S. TREASURY 20+ YEAR BOND ETF
29.55 TWD−0.03%44.855M0.74
00680LYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANTA DAILY UST 20+ 2X ETF
8.65 TWD−0.92%39.314M0.50
00681RYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANTA UST 20+ BEAR 1X ETF
20.41 TWD+0.59%190K0.53
00682UYUANTA S&P US DOLLAR YUANTA S&P US DOLLAR ER ETF
20.92 TWD−0.05%230K5.59
00683LYUANTA S&P US DOLLAR YUANTA S&P US DOLLAR 2X ETF
22.30 TWD−0.31%396.448K1.12
00684RYUANTA S&P US DOLLAR YUANTA S&P US DOLLAR -1X ETF
15.55 TWD+0.19%29K3.37
00685LCAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIEK DLY 2X TWD
60.60 TWD+2.28%93.389K0.70
00686RCAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIEX DLY 1X TWD
2.85 TWD−1.04%1.746M1.34
00687BCATHAY US TREASURY 20+ YR ETF
30.49 TWD−0.16%51.185M0.69
00688LCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US 20+ 2XETF
8.59 TWD−0.92%28.036M0.65
00689RCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF
21.15 TWD+0.38%163K0.98
00690MEGA INV TRUST CORPORATION MEGA TAIWAN BLUE CHIP 30
30.73 TWD+1.02%1.538M1.20
00692FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO TWSE CORPORATE GOVERNANCE 100 ETF TWD
34.58 TWD+0.64%8.714M1.97
00693UPARADIGM ASSET MGMT CO LTD PARADIGM S&P SOYBEANS ETF
23.57 TWD−1.17%215.381K1.04
00694BFUBON 1-3 YEARS US TREASURY BOND ETF
40.16 TWD+0.10%77.639K0.62
00695BFUBON 7-10 YEARS US TREASURY BOND ETF
34.44 TWD−0.12%228.288K0.54
00696BFUBON 20+ YEARS US TREASURY BOND ETF
30.85 TWD−0.32%8.987M1.05
00697BYUANTA U.S. TREASURY 7-10 YEARS BOND ETF
35.08 TWD−0.20%385.574K1.14
00700FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD HANG SENG CHINA ENTERPRISES ETF TWD
11.11 TWD−0.18%753.379K1.23
00701CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY TIP TAIEX+ LOW VOL 30
25.44 TWD+0.16%1.343M1.08
00702CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY S&P 500 LOW VOL HI DV
21.47 TWD+0.94%105.209K0.99
00703TAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA ETF
13.78 TWD−0.86%425.205K3.99
00706LYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANTA S&P JPY 2X LEV ETF
6.91 TWD−0.29%6.784M0.46
00707RYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANTA S&P JPY -1X ETF
28.29 TWD+0.32%3K0.71
00708LYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANTA S&P GSCI GOLD 2X ETF
26.36 TWD−0.15%636.514K0.54
00709FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON FTSE DEVELOPED EUROPE ETF TWD
27.52 TWD+0.99%24.86K0.36
00710BFUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST 1-5 YR HIGH YIELD ETF TWD
18.89 TWD+0.16%199.384K0.41
00711BFUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST EMERGING MARKET 10+ YR BOND ETF TWD
15.96 TWD+0.06%139.427K0.82
00712FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST FTSE MORTGAGE REITS ETF TWD
9.38 TWD+0.21%24.377M0.65
00713YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN HIGH DIV LOW VOLATILITY ETF TWD
51.40 TWD+0.59%3.794M0.74
00714CAPITAL INV TRUST CORP DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX ETF
19.21 TWD+0.84%401.212K1.26
00715LPARADIGM ASSET MGMT CO LTD GSCI BRENT CRUDE 2X LEV ER FUTURES ETF
15.01 TWD+1.28%11.711M0.30
00717FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON S&P US PREFERRED STOCK INDEX ETF
15.53 TWD0.00%221.392K0.41
00718BFUBON CHINA POLICY BANK BOND ETF
20.23 TWD+0.05%112K2.55
00719BYUANTA U.S. TREASURY 1-3 YEAR BOND ETF
30.97 TWD+0.06%1.097M0.75
00720BYUANTA U.S. 20+ YEAR BBB CROP. BOND ETF
34.85 TWD+0.03%15.011M0.69
00721BYUANTA CHINA TREASURYPOLICYBANK BOND ETF
45.58 TWD−0.09%23.066K0.22
00722BCAPITAL 15+ YEAR IG TELECOM ETF
37.81 TWD−0.08%4.143M0.80
00723BCAPITAL 15+ YEAR IG IT ETF
33.41 TWD0.00%100.3K0.43
00724BCAPITAL 10+ YEAR IG BANKING ETF
34.10 TWD+0.15%10.975M4.85
00725BCATHAY BBB CORPORATE 10Y+ETF
37.02 TWD−0.03%5.498M0.78