Khoáng sản phi năng lượng

Các công ty Đài Loan tham gia một lĩnh vực: khoáng sản phi năng lượng

Những Các công ty Đài Loan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, khoáng sản phi năng lượng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như CHINA STEEL CORP, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như GREEN RIVER HOLDING CO LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
2002CHINA STEEL CORP
359.163 B TWD23.30 TWD0.00%30.561 M0.89120.790.19 TWD−52.28%4.29%
Theo dõi
1101TAIWAN CEMENT
248.529 B TWD33.45 TWD+1.36%23.649 M1.5730.331.10 TWD+47.12%1.51%
Theo dõi
1102ASIA CEMENT CORP
147.005 B TWD41.65 TWD+0.48%4.122 M0.4912.503.33 TWD−8.92%5.55%
Theo dõi
2027TA CHEN STAINLESS PIPE CORP
88.531 B TWD37.15 TWD−1.33%5.691 M0.9019.451.91 TWD−53.99%5.31%
Mua
22504GOLDSUN BUILDING MATERIALS CO LTD
56.314 B TWD48.00 TWD+0.31%10.361 M0.6916.172.97 TWD+21.39%4.18%
Mua
2006TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP
50.385 B TWD69.5 TWD+0.72%2.811 M1.7010.846.41 TWD+21.98%6.09%
Theo dõi
22015FENG HSIN STEEL CO LTD
42.166 B TWD72.5 TWD0.00%247.591 K1.2617.764.08 TWD−14.26%4.83%
Mua
2014CHUNG HUNG STEEL CO
31.438 B TWD21.90 TWD0.00%3.236 M0.76−0.12 TWD+84.00%1.60%
Mua
55009GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP29.799 B TWD51.4 TWD+0.98%3.106 M0.5812.654.06 TWD−9.28%4.66%
Mua
22023YIEH PHUI ENTERPRISE CO
29.471 B TWD15.20 TWD+0.33%1.102 M0.71−0.54 TWD−241.62%1.99%
66230NIDEC CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORP
26.594 B TWD302.5 TWD−1.79%1.005 M0.5647.246.40 TWD−25.04%0.35%
Theo dõi
11104UNIVERSAL CEMENT CORPORATION
22.654 B TWD33.60 TWD−0.15%695.277 K0.9710.873.09 TWD+17.25%4.33%
22031HSIN KUANG STEEL CO
19.461 B TWD61.5 TWD+1.49%1.244 M1.0510.126.07 TWD+224.73%1.65%
Mua
11532CHINA METAL PRODUCTS CO
18.869 B TWD50.3 TWD+1.00%3.351 M0.5314.173.55 TWD+256.38%2.41%
Sức mua mạnh
22009FIRST COPPER TECHNOLOGY
18.089 B TWD50.1 TWD−0.40%3.617 M0.54−0.03 TWD−106.42%0.80%
9957YIEH UNITED STEEL CORP18.002 B TWD6.84 TWD−0.44%442.609 K1.19−1.29 TWD−162.63%0.00%
88358CO-TECH DEVELOPMENT CORP17.289 B TWD70.5 TWD−0.42%5.071 M1.0231.482.24 TWD−25.97%3.53%
66235WAFFER TECHNOLOGY CORP
16.332 B TWD84.4 TWD0.00%1.377 M0.8520.334.15 TWD+78.86%1.99%
9930CHC RESOURCES CORPORATION
16.23 B TWD66.2 TWD+1.38%170.08 K1.3517.383.81 TWD+26.00%3.83%
8942XXENTRIA TECHNOLOGY MATERIALS CO13.153 B TWD72.0 TWD−0.14%507.054 K1.518.178.81 TWD+28.56%4.67%
9927THYE MING INDUSTRIAL CO
13.135 B TWD79.0 TWD+0.64%233.209 K0.4211.616.80 TWD+78.00%5.10%
22010CHUN YUAN STEEL INDUSTRIAL CO
13.018 B TWD19.90 TWD−1.00%1.064 M1.4014.831.34 TWD+37.69%2.99%
11110SOUTH EAST CEMENT CO LTD.
12.68 B TWD21.90 TWD−1.57%506.585 K0.3186.700.25 TWD−6.27%0.45%
11103CHIA HSIN CEMENT CORPORATION
12.038 B TWD18.20 TWD0.00%313.813 K0.58535.290.03 TWD1.62%
22034YC INOX CO LTD
11.826 B TWD25.20 TWD+0.20%347.622 K0.97−0.51 TWD−261.53%5.95%
Theo dõi
22035TANG ENG IRON WORKS CO LTD11.533 B TWD32.95 TWD0.00%3.012 K0.24−3.76 TWD−160.50%0.00%
66655KEDING ENTERPRISES CO LTD
9.655 B TWD123.0 TWD−0.40%11.035 K1.5834.533.56 TWD−17.69%4.86%
22029SHENG YU STEEL
8.865 B TWD27.55 TWD−0.18%280.11 K0.8714.201.94 TWD+50.94%3.73%
22028WEI CHIH STEEL INDUSTRIAL CO
8.68 B TWD26.60 TWD−0.19%255.429 K0.8622.361.19 TWD−38.15%3.57%
2020MAYER STEEL PIPE CORP
8.167 B TWD36.05 TWD−1.77%2.59 M1.306.255.77 TWD+405.41%2.72%
9906HSIN BA BA CORPORATION
7.162 B TWD86.5 TWD+0.70%211.35 K0.5817.155.04 TWD+31.85%5.32%
11108LUCKY CEMENT CO.
6.82 B TWD16.80 TWD−0.30%279.299 K0.5813.061.29 TWD−19.94%4.75%
11584S-TECH CORP6.611 B TWD34.30 TWD−0.15%1.155 M1.0612.212.81 TWD+145.40%1.97%
11109HSING TA CEMENT CO LTD
6.584 B TWD19.35 TWD+0.26%117.377 K0.339.981.94 TWD+46.71%4.15%
22007YIEH HSING ENTERPRISE CO
6.102 B TWD11.45 TWD−0.43%554.301 K0.49−2.00 TWD−32.73%0.00%
22062SUNSPRING METAL CORPORATION
5.57 B TWD27.85 TWD0.00%245.92 K0.4911.212.48 TWD−12.43%3.59%
11589YEONG GUAN ENERGY TECHNOLOGY GP(KY)
5.275 B TWD44.25 TWD−0.90%310.187 K0.67−7.58 TWD−301.04%0.00%
22030FROCH ENTERPRISE CO
5.049 B TWD17.95 TWD−0.28%369.613 K0.84−0.47 TWD−124.20%8.33%
Theo dõi
55520LITAI ENTERPRISE5.032 B TWD83.9 TWD0.00%6.057 K0.9210.438.05 TWD+34.45%5.48%
22008KAO HSIUNG CHANG IRON & STEEL CORP
4.724 B TWD24.65 TWD−0.40%29.384 K0.3512.711.94 TWD+128.82%2.13%
8463RUENTEX MATERIALS CO LTD
4.297 B TWD28.80 TWD+0.52%185.41 K0.5025.811.12 TWD+47.15%0.80%
22038HAI KWANG ENTERPRISE CORPORATION
3.854 B TWD20.25 TWD0.00%482.402 K0.7978.980.26 TWD−72.71%0.00%
8444GREEN RIVER HOLDING CO LTD3.486 B TWD35.75 TWD+2.88%103.411 K2.21−8.29 TWD+13.85%0.00%
22025CHIEN SHING STAINLESS STEEL CO
3.374 B TWD12.15 TWD+1.25%1.57 M0.6220.170.60 TWD−57.63%0.00%
33663THINTECH MATERIALS TECHN CO LTD3.267 B TWD45.35 TWD+2.02%817.56 K0.6784.280.54 TWD−35.56%1.32%
55014CHAIN CHON INDUSTRIAL CO3.058 B TWD16.35 TWD−0.91%821.642 K0.9322.580.72 TWD−25.17%4.85%
66127LEATEC FINE CERAMICS CO2.81 B TWD26.30 TWD+1.15%469.279 K0.9633.870.78 TWD0.00%
22069YUEN CHANG STAINLESS STEEL CO LTD
2.74 B TWD16.60 TWD0.00%136.691 K1.08−1.18 TWD−375.12%6.02%
55546YONGGU GROUP INC
2.718 B TWD32.80 TWD−0.61%6.32 K0.53−1.04 TWD+69.53%4.55%
44581WORLD KNOWN MFG (CAYMAN) LTD
2.125 B TWD62.5 TWD−0.32%31 K0.9210.755.81 TWD+41.79%3.99%
44558ALFORMER INDUSTRIAL CO LTD1.595 B TWD31.55 TWD−1.10%18.248 K0.3448.970.64 TWD3.13%
9962YEOU YIH STEEL CO LTD1.498 B TWD16.60 TWD0.00%110.906 K0.8919.430.85 TWD−64.72%6.63%
66832KING'S METAL FIBER TECHNOLOGIES CO1.402 B TWD58.0 TWD−0.68%4.089 K0.6915.423.76 TWD+61.25%2.33%
55016SONG HO INDUSTRIAL CO1.399 B TWD28.25 TWD+0.18%42.259 K2.3724.701.14 TWD−16.57%4.96%
22221TACHIA YUNG HO MACHINE INDUSTRY CO1.321 B TWD31.15 TWD−0.16%28.093 K0.7520.061.55 TWD−71.75%12.82%
911622TYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI)
Chứng chỉ lưu ký
1.301 B TWD5.20 TWD+0.97%44 K2.1419.840.26 TWD−17.63%0.00%
44538WINSON MACHINERY CASTING CO LTD1.203 B TWD20.85 TWD−0.24%26.659 K0.3831.450.66 TWD−65.41%2.52%
22064CAMELLIA METAL CO LTD1.04 B TWD15.00 TWD0.00%19.137 K0.55−0.80 TWD−1219.17%6.67%
22061FENG CHING METAL CORPORATION1.036 B TWD21.80 TWD−2.02%452.162 K0.77−0.63 TWD+62.65%0.00%
22067CHIA YI STEEL CO LTD539.401 M TWD11.80 TWD−1.26%35.753 K1.11−1.64 TWD−317.16%0.00%
77702APEX WIND POWER EQUIPMENT MFG88.8 TWD+1.14%10.071 K0.95
66990PLUM-MONIX INDUSTRY CO. LTD.37.30 TWD0.00%1 K3.26
77610LIANYOU METALS CO LTD64.0 TWD−1.39%3.26 K0.07