Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

128
Cổ phiếu
2794.828B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.699M
Khối lượng
−0.97%
Thay đổi
−4.22%
Hiệu suất Tháng
−5.56%
Hiệu suất Năm
−4.54%
Hiệu suất YTD
           
1210 GREAT WALL ENTERPRISE
40.55-0.98%-0.40Bán1.569M32.022B14.072.922132.00Hàng Nông sản/Chế biến
1215 CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES CO LTD
62.600.00%0.00Bán364.061K16.776B13.374.68Hàng Nông sản/Chế biến
1218 TAISUN ENTERPRISE CO. LTD.
23.30-2.92%-0.70Mua1.035M11.672B21.401.12938.00Hàng Nông sản/Chế biến
1220 TAI ROUN PRODUCTS CO
10.400.00%0.00Theo dõi310.600K1.842B18.520.56218.00Hàng Nông sản/Chế biến
1225 FORMOSA OILSEED PROCESSING
33.10-0.90%-0.30Bán59.005K7.305B22.471.49399.00Hàng Nông sản/Chế biến
1229 LIEN HWA INDUSTRIAL HOLDINGS CORPOR
38.55-1.15%-0.45Mua2.174M42.853B15.052.59609.00Hàng Nông sản/Chế biến
1232 TTET UNION CORP
123.50-0.40%-0.50Mua40.548K19.837B19.396.40378.00Hàng Nông sản/Chế biến
1301 FORMOSA PLASTIC
93.30-1.37%-1.30Bán6.602M602.199B16.505.737192.00Hóa chất: Đặc biệt
1303 NAN YA PLASTIC
68.90-1.29%-0.90Sức bán mạnh5.740M553.571B23.802.9332762.00Hóa chất: Đặc biệt
1304 USI CORPORATION
12.25-1.21%-0.15Bán1.027M13.296B14.840.84500.00Đặc sản Công nghiệp
1305 CHINA GENERAL PLASTICS CORP
19.35-1.53%-0.30Bán933.911K10.356B20.040.98980.00Hóa chất: Đặc biệt
1307 SAN FANG CHEMICAL
22.30-1.33%-0.30Bán77.200K8.991B21.951.033034.00Dệt May
1308 ASIA POLYMER
14.500.35%0.05Bán946.687K8.011B14.061.03236.00Đặc sản Công nghiệp
1309 TAITA CHEMICAL
9.55-0.93%-0.09Bán490.182K3.222B23.130.42626.00Đặc sản Công nghiệp
1310 TAIWAN STYRENE MONOMER
18.55-1.59%-0.30Bán1.793M9.950B11.031.71197.00Hóa chất: Đặc biệt
1312 GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
16.85-2.03%-0.35Bán2.548M15.590B7.822.201150.00Hóa chất: Đa dạng hóa
1313 UPC TECHNOLOGY CO
10.05-1.95%-0.20Bán1.029M13.657B-0.142007.00Hóa chất: Đặc biệt
1314 CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT COR
8.19-0.49%-0.04Bán8.714M23.331B16.200.51Hóa chất: Đặc biệt
1321 OCEAN PLASTICS
30.80-3.90%-1.25Bán614.003K7.073B212.390.15469.00Hóa chất: Đặc biệt
1323 YONYU PLASTICS
33.20-0.30%-0.10Bán110.474K3.026B10.313.241470.00Bao bì/Đóng gói
1324 GLOBE INDUSTRIES CORPORATION
9.52-0.00%-0.00Sức bán mạnh31.440K715.161M-0.06Đặc sản Công nghiệp
1326 FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
83.10-1.54%-1.30Bán6.245M492.238B17.124.935049.00Hóa chất: Đa dạng hóa
1337 ASIA PLASTIC RECYCLING HOLDING LTD
5.21-0.76%-0.04Sức bán mạnh322.898K1.412B-7.24923.00Đặc sản Công nghiệp
1340 VICTORY NEW MATLS LTD CO
13.45-0.74%-0.10Bán131.505K2.072B-1.85Hóa chất: Đặc biệt
1341 FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD
60.000.33%0.20Mua4.036K2.954B10.975.45984.00Dệt May
1409 SHINKONG SYNTHETIC FIBER
12.400.40%0.05Mua3.880M19.930B9.911.25Hóa chất: Đặc biệt
1410 NAN-YANG DYEING & FINISHING
28.251.07%0.30Bán19.425K1.761B22.311.25Dệt May
1413 HUNG CHOU FIBER IND. CO. LTD
8.95-0.67%-0.06Sức bán mạnh211.000K1.190B8.091.11258.00Hóa chất: Đặc biệt
1414 TUNG HOTEXTILE CO. LTD.
6.91-0.29%-0.02Bán208.969K1.525B-0.05246.00Dệt May
1416 KWONG FONG INDUSTRIES
12.250.41%0.05Bán48.451K2.261B13.980.87Dệt May
1417 CARNIVAL (TW)
9.91-0.40%-0.04Bán319.066K1.890B-0.751041.00Dệt May
1418 TONG-HWA SYNTHETIC FIBER
6.39-1.69%-0.11Bán5.011K346.921M-4.06Hóa chất: Đặc biệt
1419 SHINKONG TEXTILE CO. LTD.
39.50-2.35%-0.95Bán19.006K12.104B32.971.23481.00Dệt May
1423 REWARD WOOL
10.250.00%0.00Mua98.610K1.419B-0.12100.00Dệt May
1432 TAROKO CO LTD
5.800.69%0.04Bán97.750K967.323M-1.38Dệt May
1434 FORMOSA TAFFETA CO
34.00-1.02%-0.35Bán1.663M57.793B16.882.0410228.00Dệt May
1435 CHUNG FU TEX-INTERNATIONAL CORPORA
8.700.35%0.03Mua442.172K1.087B531.900.0219.00Dệt May
1438 YU FOUNG INTERNATIONAL CORP
12.550.80%0.10Bán29.302K1.275B-0.17Dệt May
1439 CHUWA WOOL INDUSTR
33.604.67%1.50Mua308.066K2.953B3.319.6925.00Dệt May
1440 TAINAN SPINNING
10.200.00%0.00Bán650.338K16.900B-0.006809.00Dệt May
1441 TAH TONG TEXTILE
9.01-1.21%-0.11Bán160.487K919.296M-3.88733.00Dệt May
1443 LILY TEXTILE
9.250.22%0.02Bán9.004K1.245B-0.2481.00Dệt May
1444 LEALEA ENTERPRISE
9.01-0.66%-0.06Sức bán mạnh1.033M8.585B26.150.351905.00Dệt May
1445 UNIVERSAL TEXTILE CO
7.16-0.42%-0.03Bán59.013K953.876M-0.26408.00Dệt May
1446 HONG HO PRECISION TEXTILE CO
31.30-2.19%-0.70Sức bán mạnh340.518K4.407B-0.14657.00Dệt May
1447 LI PENG ENTERPRISE
6.66-0.75%-0.05Bán229.755K5.526B-0.201333.00Dệt May
1449 CHIA HER INDUSTRIAL CO
10.95-1.35%-0.15Bán280.227K1.328B-0.34817.00Dệt May
1451 NIEN HSING TEXTILE
20.55-0.24%-0.05Bán87.646K4.079B38.080.5414167.00Dệt May
1452 HONG YI FIBER IND
18.00-0.55%-0.10Bán119.026K2.401B14.341.27263.00Dệt May
1454 TAIWAN TAFFETA FABRIC
7.71-0.90%-0.07Bán146.031K984.917M33.450.23429.00Dệt May
1455 ZIG SHENG INDUSTRIAL CO
7.16-1.24%-0.09Bán629.686K4.435B-0.571462.00Dệt May
1456 I-HWA INDUSTRIAL
10.55-2.76%-0.30Bán19.337K1.017B33.940.3259.00Dệt May
1457 YI JINN INDUSTRIAL CO
13.75-0.36%-0.05Bán264.084K3.082B9.801.41514.00Dệt May
1459 LAN FA TEXTILE
6.80-0.15%-0.01Sức bán mạnh40.196K2.162B-1.87264.00Dệt May
1460 EVEREST TEXTILE
8.07-0.98%-0.08Sức bán mạnh429.190K3.943B-0.106313.00Dệt May
1463 CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO
12.75-1.54%-0.20Bán238.500K2.129B15.090.86204.00Dệt May
1464 DE LICACY INDUSTRIAL CO
23.30-1.48%-0.35Bán1.191M9.066B17.051.392933.00Dệt May
1465 WISHER INDUSTRIAL CO
15.550.32%0.05Mua107.006K1.606B603.00Dệt May
1466 ACELON CHEMICAL & FIBER CORPORATION
7.87-0.63%-0.05Bán23.003K880.363M-0.45524.00Dệt May
1467 TEX-RAY INDUSTRIAL CO LTD
7.76-0.13%-0.01Bán161.080K1.815B37.000.21399.00Dệt May
1468 CHANG-HO FIBRE CORP
10.050.00%0.00Bán11.000K1.612B36.910.27Dệt May
1470 EVERTEX FABRINOLOGY LTD
20.70-2.36%-0.50Sức bán mạnh11.001K1.775B22.990.92Dệt May
1472 TRI OCEAN TEXTILE CO
24.95-0.00%-0.00Bán4.003K1.149B24.611.64142.00Dệt May
1474 HONMYUE ENTERPRISE CO LTD
10.404.84%0.48Mua1.957M1.289B41.910.24784.00Dệt May
1475 SUMAGH HIGH TECH CORP
9.50-9.95%-1.05Bán11.106K168.976M-2.03Dệt May
1476 ECLAT TEXTILE CO
367.00-2.00%-7.50Sức bán mạnh418.569K102.750B23.3216.0616622.00Dệt May
1708 SESODA CORPN
24.55-1.60%-0.40Bán807.458K5.277B20.871.20147.00Hóa chất: Nông nghiệp
1709 FORMOSAN UNION CHEMICAL
14.801.72%0.25Mua3.549M6.941B56.290.26558.00Hóa chất: Đa dạng hóa
1710 ORIENTAL UNION CHEMICAL CORP
20.00-0.99%-0.20Bán870.689K17.613B92.450.22Hóa chất: Đặc biệt
1711 EVERLIGHT CHEMICAL
15.30-0.97%-0.15Bán284.129K8.463B22.440.691947.00Hóa chất: Đặc biệt
1712 SINON CORP
19.50-0.51%-0.10Mua731.887K8.242B12.751.541387.00Hóa chất: Nông nghiệp
1713 CATHAY CHEMICAL
17.650.00%0.00Bán19.005K2.664B33.400.5391.00Hóa chất: Đặc biệt
1714 HO TUNG CHEMICAL CORP
8.021.39%0.11Mua32.153M7.935B34.800.23916.00Hóa chất: Đặc biệt
1717 ETERNAL MATERIALS CO LTD
26.750.00%0.00Bán1.482M33.178B15.721.714772.00Hóa chất: Đa dạng hóa
1718 CHINA MANMADE FIBERS
7.77-0.13%-0.01Bán2.010M10.039B-0.43632.00Hóa chất: Đặc biệt
1721 SUNKO INK CO
10.903.81%0.40Mua662.388K2.279B216.490.05613.00Đặc sản Công nghiệp
1722 TAIWAN FERTILIZER CO
48.70-0.41%-0.20Mua2.479M47.922B21.982.23688.00Hóa chất: Nông nghiệp
1723 CHINA STEEL CHEMICAL CORP
117.50-0.42%-0.50Bán228.706K27.394B18.296.46293.00Hóa chất: Đặc biệt
1724 TNC INDUSTRIAL
12.800.00%0.00Sức bán mạnh72.400K1.636B15.790.81Hóa chất: Đa dạng hóa
1725 YUAN JEN ENTERPRISE
14.850.34%0.05Mua29.255K2.691B13.211.12107.00Hóa chất: Đa dạng hóa
1726 YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG CO
69.60-0.71%-0.50Sức bán mạnh10.066K11.356B18.873.721075.00Đặc sản Công nghiệp
1727 CHUNG HWA CHEMICAL INDUSTRIAL WORKS
11.40-0.87%-0.10Sức bán mạnh68.367K1.268B30.300.38323.00Hóa chất: Đa dạng hóa
1732 MAO BAO CHEMICAL
24.909.93%2.25Mua11.359M961.354M44.220.51155.00Hóa chất: Đặc biệt
1735 EVERMORE CHEMICAL INDUSRY CO
17.40-0.29%-0.05Bán2.000K1.717B17.151.02321.00Hóa chất: Đặc biệt
1773 SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTD.
92.800.11%0.10Mua98.725K13.905B16.315.74402.00Hóa chất: Đặc biệt
1776 HEADWAY ADVANCED MATERIALS INC
17.30-0.86%-0.15Mua43.000K1.214B36.690.48283.00Đặc sản Công nghiệp
1809 CHINA GLAZE CO
10.10-0.49%-0.05Bán235.540K1.695B-0.22666.00Đặc sản Công nghiệp
1902 TAIWAN PAPER&PULP
21.301.91%0.40Mua4.374M8.402B29.880.70Bột giấy
1903 SHIHLIN PAPER CORP
31.10-1.27%-0.40Bán43.806K8.191B-0.6461.00Bột giấy
1904 CHENG LOONG
23.006.24%1.35Mua21.309M23.994B12.761.703566.00Bao bì/Đóng gói
1905 CHUNG HWA PULP
8.910.34%0.03Mua2.627M9.793B117.000.082678.00Bột giấy
1906 BAOLONG INTERNATIONAL CO LTD
13.450.00%0.00Mua589.325K2.031B9.861.3623000.00Bột giấy
1907 YFY INC
13.851.47%0.20Sức mua mạnh8.640M22.664B11.691.1711454.00Bột giấy
1909 LONGCHEN PAPER&PACKAGING CO LTD
16.602.15%0.35Mua18.876M19.788B-0.014416.00Bột giấy
2103 TSRC CORPORATION
21.95-1.35%-0.30Bán716.610K18.372B18.411.21Hóa chất: Đặc biệt
2104 INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI
26.50-0.75%-0.20Bán2.770M25.899B13.651.962264.00Hóa chất: Đặc biệt
2107 FORMOSAN RUBBER GROUP
18.50-0.27%-0.05Bán910.569K6.492B13.751.35Đặc sản Công nghiệp
2108 NANTEX INDUSTRY
30.30-0.66%-0.20Mua856.146K15.019B10.133.02294.00Hóa chất: Đặc biệt
2461 K LASER TECHNOLOGY INC
16.70-0.30%-0.05Bán402.020K2.568B43.970.381188.00Đặc sản Công nghiệp
2915 RUENTEX INDUSTRIES
67.90-0.44%-0.30Bán1.199M36.604B3.5219.401344.00Dệt May
3645 TAIMIDE TECH INC
42.90-0.58%-0.25Bán316.674K5.596B31.571.39388.00Hóa chất: Đặc biệt
3686 DANEN TECHNOLOGY CORPORTAION
4.35-0.91%-0.04Mua61.531K498.326M-9.7563.00Đặc sản Công nghiệp
3708 SWANCOR HOLDING CO LTD
74.10-1.07%-0.80Bán252.811K6.891B8.998.40Hóa chất: Đặc biệt
4141 ROTAM GLOBAL AGROSCIENCES LTD
14.45-0.34%-0.05Mua139.400K2.482B-1.98Hóa chất: Nông nghiệp
4148 ALL COSMOS BIO-TECH HOLDING CORPORA
37.15-0.54%-0.20Bán31.060K2.392B38.110.98460.00Hóa chất: Nông nghiệp
4306 YEM CHIO CO LTD
10.90-0.91%-0.10Bán381.618K5.969B23.560.472498.00Bao bì/Đóng gói
4426 LI CHENG ENTERPRISE CO. LTD
38.90-2.99%-1.20Bán530.112K6.459B16.232.47709.00Dệt May
4439 TST GROUP HOLDING LTD
157.00-2.48%-4.00Sức bán mạnh59.000KDệt May
4720 TEX YEAR INDUSTRIES
15.006.01%0.85Mua1.857M1.253B28.270.58532.00Đặc sản Công nghiệp
4722 QUALIPOLY CHEMICAL CORP
26.60-0.56%-0.15Bán82.084K2.675B11.002.44Hóa chất: Đặc biệt
4725 TAIWAN PROSPERITY CHEMICAL CORP
10.90-3.11%-0.35Bán1.097M3.285B-2.91233.00Hóa chất: Đặc biệt
4739 COREMAX CORPORATION
67.60-0.29%-0.20Bán173.581K6.103B46.971.44381.00Hóa chất: Đặc biệt
4755 SAN FU CHEMICAL CO LTD
46.05-1.18%-0.55Bán25.000K4.227B12.213.82375.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4763 JINAN ACETATE CHEMICAL CO.
134.00-1.47%-2.00Mua237.050K6.877B24.585.79293.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4764 DOUBLE BOND CHEMICAL IND CO LTD
70.30-0.42%-0.30Mua25.744K5.421B18.994.05Hóa chất: Đa dạng hóa
4766 NAN PAO RESINS CHEMICAL CO LTD
157.002.61%4.00Mua406.140K18.447B17.658.682955.00Hóa chất: Đặc biệt
5234 DAXIN MATERIALS CORPORATION
86.20-0.81%-0.70Bán87.010K8.926B13.386.54345.00Hóa chất: Đa dạng hóa
6128 GENERAL PLASTIC INDUSTRIAL CO
29.60-0.17%-0.05Bán64.303K3.783B10.312.88919.00Đặc sản Công nghiệp
6504 NAN LIU ENTERPRISE CO LTD
173.503.58%6.00Mua7.825M12.161B23.817.04908.00Dệt May
6582 SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA
69.902.34%1.60Mua307.200K7.164B14.334.80184.00Hóa chất: Đa dạng hóa
8411 KINGCAN HOLDINGS LIMITED
13.702.62%0.35Bán69.831K2.342B-0.841239.00Bao bì/Đóng gói
8488 JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD
16.45-0.30%-0.05Bán10.000K1.114B25.000.66588.00Bao bì/Đóng gói
9905 GREAT CHINA METAL INDUSTRIES
23.350.00%0.00Bán199.599K7.122B15.331.521075.00Bao bì/Đóng gói
9907 TON YI INDUSTRIAL CORP
10.85-0.91%-0.10Bán693.400K17.292B22.920.481214.00Bao bì/Đóng gói
9919 KNH ENTERPRISE CO LTD
20.409.97%1.85Mua37.480M3.624B-0.15877.00Bột giấy
9938 TAIWAN PAIHO
73.100.41%0.30Bán2.076M21.692B14.115.178765.00Dệt May
9939 TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE
60.00-0.99%-0.60Bán850.670K17.748B14.634.154584.00Bao bì/Đóng gói
9944 SHINIH ENTERPRISE CO LTD
24.2010.00%2.20Mua8.240M2.400B-0.141223.00Dệt May
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất