Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

174
Cổ phiếu
3220.470B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.992M
Khối lượng
−1.24%
Thay đổi
−1.98%
Hiệu suất Tháng
+24.16%
Hiệu suất Năm
+14.80%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng tương đối 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1210GREAT WALL ENTERPRISE
52.1 TWD−1.88%3.009M1.8045.031B TWD14.913.49 TWD68.86%2.82%Công nghiệp Chế biến
1215CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES CO LTD
93.4 TWD−1.06%587.525K1.0627.828B TWD15.635.98 TWD26.50%3.71%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1218TAISUN ENTERPRISE CO. LTD.
21.70 TWD−2.47%1.758M1.9110.821B TWD2.0710.47 TWD805.76%2.56%Công nghiệp Chế biến
1220TAI ROUN PRODUCTS CO
13.80 TWD−0.72%148.177K1.302.461B TWD104.470.13 TWD−78.14%1.44%Công nghiệp Chế biến
1225FORMOSA OILSEED PROCESSING
53.5 TWD−0.19%7.256K0.1712.309B TWD100.830.53 TWD−75.77%2.67%Công nghiệp Chế biến
1229LIEN HWA INDUSTRIAL HOLDINGS CORPOR
61.4 TWD−0.81%618.522K1.0397.682B TWD27.742.21 TWD−11.59%1.96%Công nghiệp Chế biến
1232TTET UNION CORP
140.0 TWD−0.71%108.752K3.1322.556B TWD22.966.10 TWD−27.04%4.26%Công nghiệp Chế biến
1240MORN SUN FEED MILL CORP46.95 TWD−0.74%5.22K0.291.862B TWD76.900.61 TWD−75.62%2.07%Công nghiệp Chế biến
1260FLAVOR28.65 TWD0.17%47.069K1.712.92B TWD18.101.58 TWD−17.77%5.24%Công nghiệp Chế biến
1301FORMOSA PLASTIC
78.4 TWD−0.88%9.655M2.13503.53B TWD258.060.30 TWD−97.38%5.31%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1303NAN YA PLASTIC
64.2 TWD−2.13%9.302M2.80520.262B TWD112.610.57 TWD−93.54%4.57%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1304USI CORPORATION
20.30 TWD−2.17%1.524M2.0822.25B TWD36.520.56 TWD−83.06%3.37%Công nghiệp Chế biến
Mua
1305CHINA GENERAL PLASTICS CORP
23.40 TWD−2.30%1.533M0.7713.916B TWD−0.86 TWD−134.37%1.25%Công nghiệp Chế biến
Mua
1307SAN FANG CHEMICAL
25.75 TWD−1.34%508.479K0.4510.383B TWD18.761.37 TWD334.06%3.07%Công nghiệp Chế biến
1308ASIA POLYMER
23.80 TWD−1.24%561.503K0.8714.309B TWD16.491.44 TWD−62.92%4.98%Công nghiệp Chế biến
Mua
1309TAITA CHEMICAL
17.15 TWD−3.11%508.163K2.167.037B TWD−0.24 TWD−107.66%2.82%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1310TAIWAN STYRENE MONOMER
15.95 TWD−0.62%638.042K0.798.472B TWD−1.18 TWD−42.79%0.93%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1312GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
16.30 TWD−1.21%1.215M1.3414.959B TWD−1.92 TWD−164.76%3.03%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1313UPC TECHNOLOGY CO
14.50 TWD−2.03%1.449M1.5419.49B TWD−1.43 TWD−601.43%1.35%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1314CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT COR
9.29 TWD−1.06%4.42M0.8835.54B TWD−0.21 TWD−201.87%4.26%Công nghiệp Chế biến
1316SUN YAD CONSTRUCTION CO LTD
10.75 TWD0.00%1.625M0.452.645B TWD245.430.04 TWD440.74%0.00%Công nghiệp Chế biến
1321OCEAN PLASTICS
35.15 TWD0.00%109.138K1.367.757B TWD65.750.53 TWD1.60%1.99%Công nghiệp Chế biến
1323YONYU PLASTICS
31.50 TWD0.00%27.19K0.512.863B TWD18.351.72 TWD−27.13%3.49%Công nghiệp Chế biến
1324GLOBE INDUSTRIES CORPORATION
14.55 TWD9.81%2.595M1.32995.365M TWD45.430.32 TWD24538.46%1.51%Công nghiệp Chế biến
1326FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
60.2 TWD−1.31%5.566M1.67356.79B TWD−0.70 TWD−116.03%1.56%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1341FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD
66.4 TWD−0.15%18.721K2.473.435B TWD13.045.09 TWD5.55%9.20%Công nghiệp Chế biến
1342CATHAY CONSOLIDATED INC
105.5 TWD0.00%111.008K0.497.521B TWD14.437.31 TWD29.18%5.09%Công nghiệp Chế biến
Mua
1402FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
28.35 TWD−1.73%7.073M2.01154.408B TWD23.431.21 TWD−34.25%4.68%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1409SHINKONG SYNTHETIC FIBER
15.35 TWD−0.97%1.365M0.6325.013B TWD18.100.85 TWD−63.79%6.45%Công nghiệp Chế biến
1413HUNG CHOU FIBER IND. CO. LTD
8.09 TWD−0.37%29K0.641.073B TWD−0.63 TWD−144.23%0.00%Công nghiệp Chế biến
1414TUNG HOTEXTILE CO. LTD.
17.70 TWD0.85%174.458K1.413.861B TWD90.030.20 TWD−73.36%1.82%Công nghiệp Chế biến
1418TONGHWA CORPORATION
23.25 TWD−1.06%11.055K0.741.276B TWD52.320.44 TWD0.00%Công nghiệp Chế biến
1419SHINKONG TEXTILE CO. LTD.
42.45 TWD−0.82%23.123K0.9812.807B TWD20.482.07 TWD−69.89%3.50%Công nghiệp Chế biến
1423REWARD WOOL
23.60 TWD−0.63%21.94K0.483.287B TWD53.580.44 TWD207.18%0.84%Công nghiệp Chế biến
1434FORMOSA TAFFETA CO
25.20 TWD−0.98%2.136M2.4842.819B TWD31.160.81 TWD−62.35%5.89%Công nghiệp Chế biến
1435CHUNG FU TEX-INTERNATIONAL CORPORA
44.70 TWD6.43%47.9K0.455.871B TWD−3.16 TWD−284.59%0.00%Công nghiệp Chế biến
1439ASCENT DEVELOPMENT CO LTD
22.55 TWD−0.66%15.616K0.762.088B TWD14.061.60 TWD−2.56%1.32%Công nghiệp Chế biến
1440TAINAN SPINNING
14.55 TWD−1.02%620.48K1.3324.355B TWD−0.34 TWD−128.82%2.38%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1441TAH TONG TEXTILE
13.65 TWD0.00%16.694K0.50863.98M TWD−6.09 TWD−224.68%0.00%Công nghiệp Chế biến
1444LEALEA ENTERPRISE
10.40 TWD−0.48%1.696M0.4410.291B TWD−0.24 TWD−121.35%2.76%Công nghiệp Chế biến
1446HONG HO PRECISION TEXTILE CO
37.55 TWD−0.66%175.1K1.195.205B TWD−0.36 TWD−45.35%0.53%Công nghiệp Chế biến
1447LI PENG ENTERPRISE
7.45 TWD−0.67%682.877K1.016.323B TWD−0.64 TWD−280.73%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
1449CHIA HER INDUSTRIAL CO
14.95 TWD−0.99%909.469K0.981.221B TWD44.410.34 TWD−70.97%0.00%Công nghiệp Chế biến
1451NIEN HSING TEXTILE
18.65 TWD−0.27%76.127K0.793.861B TWD−0.85 TWD−132.33%10.70%Công nghiệp Chế biến
1452HONG YI FIBER IND
16.25 TWD−0.31%77.225K1.312.162B TWD77.710.21 TWD−86.20%4.91%Công nghiệp Chế biến
1454TAIWAN TAFFETA FABRIC
17.75 TWD0.28%35.127K0.762.162B TWD79.560.22 TWD10.50%1.41%Công nghiệp Chế biến
1455ZIG SHENG INDUSTRIAL CO
9.70 TWD−0.10%491.554K1.395.163B TWD−0.97 TWD−1350.06%1.03%Công nghiệp Chế biến
1457YI JINN INDUSTRIAL CO
17.50 TWD−0.28%58.197K0.653.917B TWD133.490.13 TWD−97.04%5.70%Công nghiệp Chế biến
1459LAN FA TEXTILE
9.73 TWD−0.71%27.28K0.193.111B TWD−0.53 TWD−275.13%2.04%Công nghiệp Chế biến
1460EVEREST TEXTILE
7.54 TWD−1.05%519.705K1.485.139B TWD21.510.35 TWD0.00%Công nghiệp Chế biến
1463CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO
15.50 TWD−0.64%139.946K1.342.565B TWD19.260.80 TWD966.09%2.56%Công nghiệp Chế biến
1464DE LICACY INDUSTRIAL CO
13.50 TWD−0.37%116.579K0.785.524B TWD33.670.40 TWD−44.89%2.78%Công nghiệp Chế biến
1465WISHER INDUSTRIAL CO
12.90 TWD−0.39%32.475K0.931.342B TWD15.400.84 TWD6.56%Công nghiệp Chế biến
1466ACELON CHEMICAL & FIBER CORPORATION
10.85 TWD−0.91%82.155K1.621.217B TWD−2.12 TWD−282.62%9.13%Công nghiệp Chế biến
1467TEX-RAY INDUSTRIAL CO LTD
11.45 TWD−0.87%124.793K0.252.698B TWD−1.08 TWD−535.11%0.00%Công nghiệp Chế biến
1468CHANG-HO FIBRE CORP
13.05 TWD−0.76%32.065K0.902.109B TWD257.910.05 TWD−81.38%0.00%Công nghiệp Chế biến
1470EVERTEX FABRINOLOGY LTD
18.80 TWD−1.05%7.067K0.481.63B TWD28.910.65 TWD11.55%2.37%Công nghiệp Chế biến
1472TRIOCEAN INDUSTRIAL CORPORATION CO
43.55 TWD−0.11%14.728K0.521.852B TWD45.090.97 TWD71.32%0.00%Công nghiệp Chế biến
1474HONMYUE ENTERPRISE CO LTD
11.45 TWD0.44%24.105K0.461.481B TWD−0.21 TWD−125.66%3.51%Công nghiệp Chế biến
1475BIG SUNSHINE CO LTD
51.3 TWD0.59%7.05K0.263.367B TWD11.214.58 TWD28.07%0.98%Công nghiệp Chế biến
1560KINIK CO
155.0 TWD−1.27%5.729M0.7322.624B TWD23.996.46 TWD−14.54%2.55%Công nghiệp Chế biến
Mua
1708SESODA CORPN
30.25 TWD−0.82%1.086M2.067.595B TWD31.650.96 TWD−80.38%9.84%Công nghiệp Chế biến
1709FORMOSAN UNION CHEMICAL
21.05 TWD−0.24%298.033K1.0410.065B TWD16.241.30 TWD−43.54%8.53%Công nghiệp Chế biến
1710ORIENTAL UNION CHEMICAL CORP
18.65 TWD−1.06%1.985M0.9016.44B TWD19.160.97 TWD2489.10%1.06%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1711EVERLIGHT CHEMICAL
18.95 TWD−1.04%777.68K0.7910.489B TWD56.280.34 TWD−56.18%1.83%Công nghiệp Chế biến
1712SINON CORP
36.40 TWD−0.27%347.492K0.5815.348B TWD11.253.24 TWD1.67%7.67%Công nghiệp Chế biến
1713CATHAY CHEMICAL
35.00 TWD0.29%18.927K0.325.268B TWD14.082.49 TWD116.84%2.87%Công nghiệp Chế biến
1714HO TUNG CHEMICAL CORP
8.23 TWD−1.32%1.625M1.658.366B TWD18.650.44 TWD−4.98%1.20%Công nghiệp Chế biến
1717ETERNAL MATERIALS CO LTD
27.85 TWD−1.24%1.536M0.7733.227B TWD24.841.12 TWD−61.39%4.26%Công nghiệp Chế biến
1718CHINA MANMADE FIBERS
7.78 TWD−0.51%1.714M1.5210.489B TWD−1.24 TWD−343.34%0.00%Công nghiệp Chế biến
1721SUNKO INK CO
13.15 TWD−1.13%196.616K0.662.399B TWD−0.82 TWD−560.77%0.75%Công nghiệp Chế biến
1722TAIWAN FERTILIZER CO
58.7 TWD0.17%2.656M1.6057.428B TWD13.634.31 TWD37.47%4.27%Công nghiệp Chế biến
1723CHINA STEEL CHEMICAL CORP
112.5 TWD−0.44%200.131K1.3326.233B TWD16.286.91 TWD8.91%4.42%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1725YUAN JEN ENTERPRISE
20.25 TWD−0.49%7.252K0.483.7B TWD14.641.38 TWD−8.36%4.91%Công nghiệp Chế biến
1726YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG CO
73.1 TWD−0.81%10.001K0.9211.939B TWD14.984.88 TWD−2.97%4.75%Công nghiệp Chế biến
1727CHUNG HWA CHEMICAL INDUSTRIAL WORKS
28.45 TWD−1.73%247.074K0.433.43B TWD32.820.87 TWD−47.18%2.53%Công nghiệp Chế biến
1732MAO BAO CHEMICAL
25.05 TWD−0.60%85.952K0.721.07B TWD−0.09 TWD−137.34%1.39%Công nghiệp Chế biến
1735EVERMORE CHEMICAL INDUSRY CO
16.90 TWD0.30%1.13K0.171.675B TWD35.140.48 TWD695.04%2.97%Công nghiệp Chế biến
1773SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTD.
130.5 TWD−1.51%50.438K0.8833.125B TWD20.036.52 TWD−7.77%2.72%Công nghiệp Chế biến
1776HEADWAY ADVANCED MATERIALS INC
18.90 TWD−0.62%36.097K1.491.02B TWD376.270.05 TWD−80.43%13.35%Công nghiệp Chế biến
1785SOLAR APPLIED MATERIALS TECHNOLOGY36.60 TWD−0.81%325.253K0.4522.015B TWD17.132.14 TWD−10.56%4.07%Công nghiệp Chế biến
1802TAIWAN GLASS INDUSTRIAL CORPORATION
18.85 TWD−2.58%21.005M2.1056.271B TWD−1.15 TWD−139.74%9.41%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1809CHINA GLAZE CO
14.70 TWD−1.67%812.801K0.192.497B TWD3585.370.00 TWD−99.05%1.67%Công nghiệp Chế biến
1813POLYLITE TAIWAN CO. LTD.19.60 TWD−0.76%2.793K0.10921.051M TWD−0.10 TWD−151.66%2.53%Công nghiệp Chế biến
1904CHENG LOONG
28.40 TWD−0.53%894.47K0.5231.641B TWD36.540.78 TWD−75.66%3.85%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1905CHUNG HWA PULP
21.90 TWD−1.13%2.953M1.0324.075B TWD−0.19 TWD−329.73%1.35%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1906BAOLONG INTERNATIONAL CO LTD
15.45 TWD−0.64%76.918K1.602.348B TWD38.000.41 TWD−84.96%3.22%Công nghiệp Chế biến
1907YFY INC
31.90 TWD−2.45%1.419M0.5154.294B TWD33.120.96 TWD−41.07%2.75%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1909LONGCHEN PAPER&PACKAGING CO LTD
14.20 TWD−3.07%4.742M4.2619.451B TWD−1.67 TWD−274.22%1.71%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
2103TSRC CORPORATION
23.25 TWD−2.31%1.01M1.8619.652B TWD28.420.82 TWD−80.21%4.54%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
2104INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI
19.75 TWD−0.75%1.862M1.1619.303B TWD147.060.13 TWD−95.48%0.50%Công nghiệp Chế biến
Mua
2108NANTEX INDUSTRY
36.00 TWD−1.23%248.708K1.1617.949B TWD26.851.34 TWD−78.43%5.49%Công nghiệp Chế biến
2461K LASER TECHNOLOGY INC
22.75 TWD−0.44%238.644K0.443.612B TWD19.681.16 TWD−25.40%7.78%Công nghiệp Chế biến
2915RUENTEX INDUSTRIES
58.2 TWD−1.69%2.307M1.3363.209B TWD5.889.90 TWD−54.65%3.38%Công nghiệp Chế biến
2916MUNSIN GARMENT CORP43.70 TWD−1.58%50.295K1.522.425B TWD9.274.71 TWD62.94%6.76%Công nghiệp Chế biến
Mua
3303UNIVACCO TECHNOLOGY INC26.25 TWD−0.57%27.004K0.652.431B TWD15.421.70 TWD−50.67%7.58%Công nghiệp Chế biến
3430CHITEC TECHNOLOGY CO LTD43.85 TWD−0.90%28.002K0.971.492B TWD9.314.71 TWD62.60%6.78%Công nghiệp Chế biến
3508WAYS TECHNICAL CORP29.05 TWD−1.86%202.776K1.883.008B TWD−1.95 TWD−346.34%0.00%Công nghiệp Chế biến
3607COXON PRECISE INDUSTRIAL CO. LTD.
15.00 TWD0.67%142.06K0.681.775B TWD−1.47 TWD32.76%6.71%Công nghiệp Chế biến
3615AIMCORE TECHNOLOGY CO LTD24.30 TWD2.97%1.25M0.431.616B TWD40.720.60 TWD−37.13%1.56%Công nghiệp Chế biến