Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

127
Cổ phiếu
2677.986B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.523M
Khối lượng
−0.54%
Thay đổi
+5.56%
Hiệu suất Tháng
+2.93%
Hiệu suất Năm
+0.69%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
1210 GREAT WALL ENTERPRISE
45.700.55%0.25Sức mua mạnh2.427M35.541B14.073.24Hàng Nông sản/Chế biến
1215 CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES CO LTD
69.100.44%0.30Mua751.096K18.438B12.055.71Hàng Nông sản/Chế biến
1218 TAISUN ENTERPRISE CO. LTD.
21.90-0.23%-0.05Bán162.940K10.675B15.441.43933.00Hàng Nông sản/Chế biến
1220 TAI ROUN PRODUCTS CO
11.80-0.84%-0.10Mua80.000K2.107B13.130.91Hàng Nông sản/Chế biến
1225 FORMOSA OILSEED PROCESSING
31.850.00%0.00Bán24.010K6.966B21.121.51Hàng Nông sản/Chế biến
1229 LIEN HWA INDUSTRIAL HOLDINGS CORPOR
40.700.99%0.40Mua1.952M51.436B18.972.131622.00Hàng Nông sản/Chế biến
1232 TTET UNION CORP
120.000.42%0.50Mua111.346K19.117B19.456.15Hàng Nông sản/Chế biến
1301 FORMOSA PLASTIC
79.50-1.00%-0.80Sức bán mạnh2.809M511.169B28.712.80Hóa chất: Đặc biệt
1303 NAN YA PLASTIC
59.80-0.50%-0.30Bán4.339M476.642B2.23Hóa chất: Đặc biệt
1304 USI CORPORATION
18.20-1.62%-0.30Mua22.539M19.837B18.101.024924.00Đặc sản Công nghiệp
1305 CHINA GENERAL PLASTICS CORP
22.150.23%0.05Sức mua mạnh10.298M12.230B18.341.21Hóa chất: Đặc biệt
1307 SAN FANG CHEMICAL
21.200.47%0.10Mua110.151K8.394B33.160.643038.00Dệt May
1308 ASIA POLYMER
18.85-0.79%-0.15Mua2.820M11.060B12.911.47Đặc sản Công nghiệp
1309 TAITA CHEMICAL
33.20-4.18%-1.45Mua66.181M11.928B21.571.61Đặc sản Công nghiệp
1310 TAIWAN STYRENE MONOMER
16.35-1.21%-0.20Mua1.925M8.719B118.130.14Hóa chất: Đặc biệt
1312 GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
22.501.58%0.35Sức mua mạnh44.830M20.076B13.631.631127.00Hóa chất: Đa dạng hóa
1313 UPC TECHNOLOGY CO
13.25-1.49%-0.20Mua1.826M17.712B92.950.141928.00Hóa chất: Đặc biệt
1314 CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT COR
8.60-1.38%-0.12Mua18.432M28.644B20.870.42Hóa chất: Đặc biệt
1321 OCEAN PLASTICS
35.15-0.71%-0.25Mua178.000K7.812B40.030.88Hóa chất: Đặc biệt
1323 YONYU PLASTICS
32.80-0.15%-0.05Bán62.140K2.986B9.663.42Bao bì/Đóng gói
1324 GLOBE INDUSTRIES CORPORATION
9.810.20%0.02Bán31.000K735.444M70.130.14391.00Đặc sản Công nghiệp
1326 FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
70.00-0.43%-0.30Mua3.132M411.186B34.372.05Hóa chất: Đa dạng hóa
1337 ASIA PLASTIC RECYCLING HOLDING LTD
7.72-0.64%-0.05Mua3.329M2.090B-1.82777.00Đặc sản Công nghiệp
1340 VICTORY NEW MATLS LTD CO
12.65-0.78%-0.10Mua1.559M1.950B-3.27Hóa chất: Đặc biệt
1341 FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD
58.600.17%0.10Bán3.005K2.890B10.815.41938.00Dệt May
1409 SHINKONG SYNTHETIC FIBER
11.300.44%0.05Mua6.933M18.154B7.451.51Hóa chất: Đặc biệt
1410 NAN-YANG DYEING & FINISHING
34.202.09%0.70Mua27.224K2.111B35.620.94177.00Dệt May
1413 HUNG CHOU FIBER IND. CO. LTD
8.96-0.99%-0.09Bán61.056K1.196B-0.81Hóa chất: Đặc biệt
1414 TUNG HOTEXTILE CO. LTD.
10.75-1.83%-0.20Sức mua mạnh16.298M2.409B45.740.24Dệt May
1416 KWONG FONG INDUSTRIES
12.100.41%0.05Sức bán mạnh2.727M2.233B-1.78Dệt May
1417 CARNIVAL (TW)
10.95-1.35%-0.15Bán1.538M2.108B7.771.43Dệt May
1418 TONG-HWA SYNTHETIC FIBER
8.000.00%0.00Mua11.475K434.330M-4.53173.00Hóa chất: Đặc biệt
1419 SHINKONG TEXTILE CO. LTD.
44.30-0.89%-0.40Mua1.034K13.376B36.981.21Dệt May
1423 REWARD WOOL
14.90-2.30%-0.35Mua208.200K2.111B-0.85100.00Dệt May
1432 TAROKO CO LTD
19.40-1.52%-0.30Mua398.643K1.478B-5.9131.00Dệt May
1434 FORMOSA TAFFETA CO
31.900.95%0.30Mua5.170M53.166B12.762.487918.00Dệt May
1435 CHUNG FU TEX-INTERNATIONAL CORPORA
18.75-3.85%-0.75Mua1.207M2.444B-0.0119.00Dệt May
1438 SANDI PROPERTIES CO LTD
13.05-0.38%-0.05Bán57.000K1.342B32.220.4112.00Dệt May
1439 CHUWA WOOL INDUSTR
26.60-0.93%-0.25Bán132.100K2.470B162.530.1725.00Dệt May
1440 TAINAN SPINNING
12.652.43%0.30Sức mua mạnh30.621M20.462B-0.066621.00Dệt May
1441 TAH TONG TEXTILE
8.160.62%0.05Mua242.437K817.488M-3.36Dệt May
1443 LILY TEXTILE
9.05-0.22%-0.02Mua42.000K1.223B-0.50Dệt May
1444 LEALEA ENTERPRISE
13.95-1.41%-0.20Mua27.779M13.393B-0.601859.00Dệt May
1445 UNIVERSAL TEXTILE CO
10.15-0.98%-0.10Mua415.837K1.339B-0.49387.00Dệt May
1446 HONG HO PRECISION TEXTILE CO
34.25-0.72%-0.25Mua101.456K4.751B-0.14639.00Dệt May
1447 LI PENG ENTERPRISE
8.03-2.19%-0.18Mua7.200M6.761B-0.881372.00Dệt May
1449 CHIA HER INDUSTRIAL CO
13.200.00%0.00Bán342.018K2.376B-1.42Dệt May
1451 NIEN HSING TEXTILE
16.15-0.62%-0.10Sức bán mạnh129.509K3.217B-2.28Dệt May
1452 HONG YI FIBER IND
15.45-0.64%-0.10Bán61.321K2.063B28.260.55Dệt May
1454 TAIWAN TAFFETA FABRIC
8.43-1.86%-0.16Mua110.000K1.049B-0.18440.00Dệt May
1455 ZIG SHENG INDUSTRIAL CO
8.16-0.37%-0.03Bán662.480K4.734B-1.131411.00Dệt May
1456 I-HWA INDUSTRIAL
9.52-0.21%-0.02Bán32.030K894.089M277.330.0348.00Dệt May
1457 YI JINN INDUSTRIAL CO
14.050.36%0.05Sức mua mạnh1.791M3.125B6.292.24547.00Dệt May
1459 LAN FA TEXTILE
8.391.08%0.09Mua167.000K2.635B-1.08Dệt May
1460 EVEREST TEXTILE
9.47-1.25%-0.12Bán693.848K4.639B-1.376451.00Dệt May
1463 CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO
12.20-1.61%-0.20Bán185.080K2.038B25.730.48197.00Dệt May
1464 DE LICACY INDUSTRIAL CO
18.55-1.85%-0.35Mua209.000K7.245B59.190.33Dệt May
1465 WISHER INDUSTRIAL CO
12.900.00%0.00Bán138.999K1.337B-0.63181.00Dệt May
1466 ACELON CHEMICAL & FIBER CORPORATION
24.25-4.15%-1.05Mua6.713M2.812B-1.41446.00Dệt May
1467 TEX-RAY INDUSTRIAL CO LTD
18.15-0.55%-0.10Bán1.100M4.264B-2.06325.00Dệt May
1468 CHANG-HO FIBRE CORP
12.15-0.41%-0.05Bán35.000K1.957B59.170.21Dệt May
1470 EVERTEX FABRINOLOGY LTD
18.601.09%0.20Mua3.000K1.595B39.600.47Dệt May
1472 TRI OCEAN TEXTILE CO
11.100.00%0.00Bán102.000K511.187M-5.96223.00Dệt May
1474 HONMYUE ENTERPRISE CO LTD
12.45-1.19%-0.15Bán914.000K1.637B19.810.64Dệt May
1475 BIG SUNSHINE CO LTD
23.00-6.12%-1.50Bán7.000K392.409M-0.22Dệt May
1476 ECLAT TEXTILE CO
377.00-1.05%-4.00Mua866.240K104.534B27.9913.6116370.00Dệt May
1708 SESODA CORPN
22.200.23%0.05Sức bán mạnh130.041K5.060B27.840.80147.00Hóa chất: Nông nghiệp
1709 FORMOSAN UNION CHEMICAL
14.15-1.05%-0.15Mua695.084K6.821B22.250.66Hóa chất: Đa dạng hóa
1710 ORIENTAL UNION CHEMICAL CORP
16.75-1.18%-0.20Mua1.902M14.780B-0.47Hóa chất: Đặc biệt
1711 EVERLIGHT CHEMICAL
16.350.00%0.00Mua943.532K8.956B36.870.441928.00Hóa chất: Đặc biệt
1712 SINON CORP
19.60-0.51%-0.10Bán753.221K8.284B12.741.55Hóa chất: Nông nghiệp
1713 CATHAY CHEMICAL
18.050.00%0.00Sức mua mạnh32.311K2.725B47.660.3896.00Hóa chất: Đặc biệt
1714 HO TUNG CHEMICAL CORP
10.40-3.26%-0.35Mua5.797M10.784B5.841.85Hóa chất: Đặc biệt
1717 ETERNAL MATERIALS CO LTD
33.00-1.93%-0.65Bán4.529M41.735B21.051.604790.00Hóa chất: Đa dạng hóa
1718 CHINA MANMADE FIBERS
8.62-1.15%-0.10Mua26.279M11.249B-0.78Hóa chất: Đặc biệt
1721 SUNKO INK CO
10.050.00%0.00Bán275.132K2.181B3.832.65548.00Đặc sản Công nghiệp
1722 TAIWAN FERTILIZER CO
50.50-0.39%-0.20Bán1.569M49.686B19.372.62695.00Hóa chất: Nông nghiệp
1723 CHINA STEEL CHEMICAL CORP
92.50-0.43%-0.40Bán133.201K21.567B23.703.93Hóa chất: Đặc biệt
1724 TNC INDUSTRIAL
12.850.78%0.10Bán8.000K1.630B30.950.41247.00Hóa chất: Đa dạng hóa
1725 YUAN JEN ENTERPRISE
13.950.36%0.05Bán13.000K2.527B14.830.94Hóa chất: Đa dạng hóa
1726 YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG CO
70.00-0.28%-0.20Sức mua mạnh4.000K11.372B14.934.71Đặc sản Công nghiệp
1727 CHUNG HWA CHEMICAL INDUSTRIAL WORKS
10.80-0.92%-0.10Mua26.641K1.202B-1.07Hóa chất: Đa dạng hóa
1732 MAO BAO CHEMICAL
20.50-1.20%-0.25Bán192.136K880.711M20.801.00156.00Hóa chất: Đặc biệt
1735 EVERMORE CHEMICAL INDUSRY CO
16.70-2.34%-0.40Bán4.000K1.682B31.380.55Hóa chất: Đặc biệt
1773 SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTD.
100.00-0.50%-0.50Bán107.600K18.090B17.285.85431.00Hóa chất: Đặc biệt
1776 HEADWAY ADVANCED MATERIALS INC
15.600.32%0.05Bán12.119K1.081B31.060.50Đặc sản Công nghiệp
1809 CHINA GLAZE CO
11.70-2.50%-0.30Mua2.751M2.005B-0.40Đặc sản Công nghiệp
1903 SHIHLIN PAPER CORP
67.00-2.19%-1.50Mua451.351K17.813B-0.68Bột giấy
1904 CHENG LOONG
34.75-1.70%-0.60Mua8.699M39.178B12.402.86Bao bì/Đóng gói
1905 CHUNG HWA PULP
9.49-1.66%-0.16Mua4.584M10.540B-0.372642.00Bột giấy
1906 BAOLONG INTERNATIONAL CO LTD
14.85-1.98%-0.30Mua224.000K2.288B28.110.5419.00Bột giấy
1907 YFY INC
19.800.00%0.00Mua5.472M32.875B9.322.12Bột giấy
1909 LONGCHEN PAPER&PACKAGING CO LTD
16.80-3.17%-0.55Mua7.669M21.127B43.850.47Bột giấy
2103 TSRC CORPORATION
21.15-1.63%-0.35Sức mua mạnh5.859M17.753B279.220.081608.00Hóa chất: Đặc biệt
2104 INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI
20.000.25%0.05Mua1.318M19.359B-0.13Hóa chất: Đặc biệt
2107 FORMOSAN RUBBER GROUP
20.30-1.46%-0.30Mua1.023M7.052B9.422.19202.00Đặc sản Công nghiệp
2108 NANTEX INDUSTRY
73.505.76%4.00Mua23.307M34.223B25.252.76Hóa chất: Đặc biệt
2461 K LASER TECHNOLOGY INC
15.75-1.25%-0.20Bán397.181K2.396B-0.64Đặc sản Công nghiệp
2915 RUENTEX INDUSTRIES
66.900.15%0.10Mua2.024M35.852B5.1013.12Dệt May
3645 TAIMIDE TECH INC
54.60-3.53%-2.00Bán2.114M7.346B38.451.48Hóa chất: Đặc biệt
3686 DANEN TECHNOLOGY CORPORTAION
20.20-4.72%-1.00Mua3.633M2.406B-1.8921.00Đặc sản Công nghiệp
3708 SWANCOR HOLDING CO LTD
163.501.55%2.50Sức mua mạnh11.067M14.806B48.463.33462.00Hóa chất: Đặc biệt
4141 ROTAM GLOBAL AGROSCIENCES LTD
11.40-2.15%-0.25Bán110.451K2.040B-4.01Hóa chất: Nông nghiệp
4148 ALL COSMOS BIO-TECH HOLDING CORPORA
33.80-1.60%-0.55Bán39.000K2.200B110.950.31Hóa chất: Nông nghiệp
4306 YEM CHIO CO LTD
14.85-1.33%-0.20Mua1.137M8.012B-0.70Bao bì/Đóng gói
4426 LI CHENG ENTERPRISE CO. LTD
27.20-1.27%-0.35Bán59.161K4.757B40.030.69Dệt May
4439 TST GROUP HOLDING LTD
121.500.41%0.50Mua16.000KDệt May
4720 TEX YEAR INDUSTRIES
12.80-3.03%-0.40Bán732.000K1.180B65.020.25516.00Đặc sản Công nghiệp
4722 QUALIPOLY CHEMICAL CORP
27.70-0.54%-0.15Mua449.000K2.785B11.692.39416.00Hóa chất: Đặc biệt
4725 TAIWAN PROSPERITY CHEMICAL CORP
17.800.00%0.00Mua27.444K2.350B-17.17251.00Hóa chất: Đặc biệt
4739 COREMAX CORPORATION
53.80-1.28%-0.70Sức bán mạnh232.129K4.796B43.551.26Hóa chất: Đặc biệt
4755 SAN FU CHEMICAL CO LTD
69.400.00%0.00Sức mua mạnh37.283K6.295B17.993.86Hóa chất: Đa dạng hóa
4763 JINAN ACETATE CHEMICAL CO.
132.00-2.58%-3.50Bán528.420K6.774B17.358.48Hóa chất: Đa dạng hóa
4764 DOUBLE BOND CHEMICAL IND CO LTD
61.90-0.16%-0.10Mua7.100K4.609B131.380.60393.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4766 NAN PAO RESINS CHEMICAL CO LTD
142.50-2.40%-3.50Mua234.145K17.603B15.329.55Hóa chất: Đặc biệt
5234 DAXIN MATERIALS CORPORATION
80.70-0.25%-0.20Bán49.330K8.310B12.586.48362.00Hóa chất: Đa dạng hóa
6128 GENERAL PLASTIC INDUSTRIAL CO
27.000.56%0.15Mua16.000K3.426B18.501.46916.00Đặc sản Công nghiệp
6504 NAN LIU ENTERPRISE CO LTD
229.50-1.08%-2.50Bán516.500K16.843B19.3811.98900.00Dệt May
6582 SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA
216.500.93%2.00Mua2.290M22.764B29.497.36Hóa chất: Đa dạng hóa
8411 KINGCAN HOLDINGS LIMITED
13.450.37%0.05Sức mua mạnh65.767K2.350B94.170.14Bao bì/Đóng gói
8488 JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD
13.650.37%0.05Bán12.000K921.375M-0.11536.00Bao bì/Đóng gói
9905 GREAT CHINA METAL INDUSTRIES
21.800.93%0.20Mua144.001K6.588B12.901.68956.00Bao bì/Đóng gói
9907 TON YI INDUSTRIAL CORP
10.10-0.98%-0.10Bán631.419K16.107B47.000.22Bao bì/Đóng gói
9919 KNH ENTERPRISE CO LTD
41.10-0.96%-0.40Bán3.728M8.108B29.681.40956.00Bột giấy
9938 TAIWAN PAIHO
72.50-0.14%-0.10Sức mua mạnh1.188M21.632B14.405.059836.00Dệt May
9939 TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE
59.000.51%0.30Sức mua mạnh1.011M16.893B11.974.91Bao bì/Đóng gói
9944 SHINIH ENTERPRISE CO LTD
22.70-0.66%-0.15Mua115.000K2.493B-0.36Dệt May
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất