Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

127
Cổ phiếu
3594.759B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.941M
Khối lượng
−0.62%
Thay đổi
+8.38%
Hiệu suất Tháng
+53.19%
Hiệu suất Năm
+19.76%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
1210 GREAT WALL ENTERPRISE
57.900.35%0.20Sức mua mạnh1.576M45.120B13.484.28Hàng Nông sản/Chế biến
1215 CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES CO LTD
80.900.62%0.50Sức mua mạnh710.281K21.546B11.926.75Hàng Nông sản/Chế biến
1218 TAISUN ENTERPRISE CO. LTD.
29.00-0.51%-0.15Bán669.223K14.176B15.981.83Hàng Nông sản/Chế biến
1220 TAI ROUN PRODUCTS CO
17.150.29%0.05Mua273.689K3.028B13.271.29Hàng Nông sản/Chế biến
1225 FORMOSA OILSEED PROCESSING
46.10-0.32%-0.15Mua138.648K10.115B20.342.28Hàng Nông sản/Chế biến
1229 LIEN HWA INDUSTRIAL HOLDINGS CORPOR
48.100.21%0.10Mua745.415K61.264B14.823.24Hàng Nông sản/Chế biến
1232 TTET UNION CORP
167.00-0.60%-1.00Sức mua mạnh98.645K26.876B17.789.47Hàng Nông sản/Chế biến
1301 FORMOSA PLASTIC
103.50-1.90%-2.00Mua2.973M671.586B18.985.56Hóa chất: Đặc biệt
1303 NAN YA PLASTIC
85.10-0.82%-0.70Mua2.781M680.464B16.065.34Hóa chất: Đặc biệt
1304 USI CORPORATION
35.75-0.56%-0.20Mua10.718M38.549B11.223.21Đặc sản Công nghiệp
1305 CHINA GENERAL PLASTICS CORP
36.15-0.82%-0.30Mua5.270M20.171B9.383.89Hóa chất: Đặc biệt
1307 SAN FANG CHEMICAL
22.900.44%0.10Mua265.637K9.070B28.460.80Dệt May
1308 ASIA POLYMER
32.200.31%0.10Mua4.171M18.685B12.372.60Đặc sản Công nghiệp
1309 TAITA CHEMICAL
42.250.24%0.10Mua2.410M14.509B6.456.55Đặc sản Công nghiệp
1310 TAIWAN STYRENE MONOMER
20.850.24%0.05Mua2.010M10.958B13.151.58Hóa chất: Đặc biệt
1312 GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
30.001.35%0.40Mua38.872M26.829B4.476.63Hóa chất: Đa dạng hóa
1313 UPC TECHNOLOGY CO
26.35-1.68%-0.45Mua8.470M34.635B8.283.27Hóa chất: Đặc biệt
1314 CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT COR
13.450.00%0.00Mua37.733M44.181B33.100.41Hóa chất: Đặc biệt
1321 OCEAN PLASTICS
37.101.92%0.70Mua184.000K8.033B12.133.02Hóa chất: Đặc biệt
1323 YONYU PLASTICS
34.201.48%0.50Mua121.110K3.063B11.013.07Bao bì/Đóng gói
1324 GLOBE INDUSTRIES CORPORATION
10.95-0.90%-0.10Mua28.492K830.097M167.680.07364.00Đặc sản Công nghiệp
1326 FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
85.80-0.92%-0.80Bán2.165M506.525B13.676.33Hóa chất: Đa dạng hóa
1337 ASIA PLASTIC RECYCLING HOLDING LTD
7.880.00%0.00Bán365.077K2.119B-4.83819.00Đặc sản Công nghiệp
1340 VICTORY NEW MATLS LTD CO
11.15-1.33%-0.15Mua198.972K1.728B-2.45Hóa chất: Đặc biệt
1341 FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD
79.500.13%0.10Mua8.006K3.922B11.257.06Dệt May
1342 CATHAY CONSOLIDATED INC
52.50-0.38%-0.20Bán42.158K3.575B17.972.94283.00Hóa chất: Đặc biệt
1409 SHINKONG SYNTHETIC FIBER
21.55-0.92%-0.20Mua7.028M35.099B10.012.18Hóa chất: Đặc biệt
1410 NAN-YANG DYEING & FINISHING
35.250.43%0.15Sức mua mạnh7.005K2.211B0.96Dệt May
1413 HUNG CHOU FIBER IND. CO. LTD
12.052.12%0.25Mua484.427K1.559B-0.88210.00Hóa chất: Đặc biệt
1414 TUNG HOTEXTILE CO. LTD.
17.650.86%0.15Bán1.461M3.850B39.410.44207.00Dệt May
1416 KWONG FONG INDUSTRIES
11.251.35%0.15Theo dõi189.024K2.057B-1.53Dệt May
1417 CARNIVAL (TW)
15.15-3.19%-0.50Bán1.960M2.973B-1.02Dệt May
1418 TONG-HWA SYNTHETIC FIBER
11.355.09%0.55Mua10.274K586.346M-5.77Hóa chất: Đặc biệt
1419 SHINKONG TEXTILE CO. LTD.
39.50-0.88%-0.35Bán22.003K11.925B28.701.39Dệt May
1423 REWARD WOOL
21.350.00%0.00Mua72.012K2.955B7.093.0386.00Dệt May
1432 TRK CORPORATION
13.700.00%0.00Bán58.403K1.006B76.070.18Dệt May
1434 FORMOSA TAFFETA CO
31.45-0.16%-0.05Mua1.052M52.998B22.891.387625.00Dệt May
1435 CHUNG FU TEX-INTERNATIONAL CORPORA
20.20-0.98%-0.20Mua47.050K2.556B-0.14Dệt May
1438 SANDI PROPERTIES CO LTD
30.800.00%0.00Mua85.315K1.577B-0.09Dệt May
1439 CHUWA WOOL INDUSTR
25.000.20%0.05Mua16.439K2.295B-2.24Dệt May
1440 TAINAN SPINNING
27.00-0.55%-0.15Bán35.933M44.983B23.001.18Dệt May
1441 TAH TONG TEXTILE
11.700.86%0.10Mua553.052K1.169B-1.48Dệt May
1443 LILY TEXTILE
14.600.00%0.00Mua224.729K1.969B-0.05Dệt May
1444 LEALEA ENTERPRISE
12.752.41%0.30Mua12.543M11.784B-0.01Dệt May
1445 UNIVERSAL TEXTILE CO
12.05-0.41%-0.05Bán99.301K1.581B-0.54Dệt May
1446 HONG HO PRECISION TEXTILE CO
32.20-0.92%-0.30Mua211.000K4.476B357.540.0965.00Dệt May
1447 LI PENG ENTERPRISE
12.600.40%0.05Mua6.798M10.335B-0.14Dệt May
1449 CHIA HER INDUSTRIAL CO
16.350.31%0.05Bán107.006K1.436B-1.45Dệt May
1451 NIEN HSING TEXTILE
21.250.47%0.10Mua506.939K4.188B-0.63Dệt May
1452 HONG YI FIBER IND
26.153.36%0.85Sức mua mạnh2.818M3.356B14.741.72Dệt May
1454 TAIWAN TAFFETA FABRIC
10.00-1.48%-0.15Bán143.405K1.240B-0.31Dệt May
1455 ZIG SHENG INDUSTRIAL CO
25.004.17%1.00Mua12.623M12.345B23.001.04Dệt May
1456 I-HWA INDUSTRIAL
19.35-2.03%-0.40Mua923.825K1.851B9.482.08Dệt May
1457 YI JINN INDUSTRIAL CO
18.850.53%0.10Mua2.115M4.185B5.553.39Dệt May
1459 LAN FA TEXTILE
14.30-1.04%-0.15Bán2.006M4.588B14.630.99Dệt May
1460 EVEREST TEXTILE
10.90-0.91%-0.10Theo dõi2.570M5.321B-1.58Dệt May
1463 CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO
15.50-2.52%-0.40Mua1.668M2.614B55.560.29Dệt May
1464 DE LICACY INDUSTRIAL CO
17.45-1.13%-0.20Bán339.938K6.788B-0.46Dệt May
1465 WISHER INDUSTRIAL CO
13.000.39%0.05Bán37.617K1.342B-0.33Dệt May
1466 ACELON CHEMICAL & FIBER CORPORATION
18.55-0.54%-0.10Bán1.483M2.073B48.780.38537.00Dệt May
1467 TEX-RAY INDUSTRIAL CO LTD
17.00-3.41%-0.60Bán2.286M4.112B13.631.29Dệt May
1468 CHANG-HO FIBRE CORP
12.202.52%0.30Bán123.000K1.909B35.900.33Dệt May
1470 EVERTEX FABRINOLOGY LTD
16.201.57%0.25Bán9.000K1.368B0.29Dệt May
1472 TRI OCEAN TEXTILE CO
10.300.98%0.10Bán34.330K877.739M-7.42Dệt May
1474 HONMYUE ENTERPRISE CO LTD
16.40-0.61%-0.10Mua989.120K2.143B14.371.15Dệt May
1475 BIG SUNSHINE CO LTD
38.10-2.43%-0.95Bán39.300K709.195M0.81Dệt May
1476 ECLAT TEXTILE CO
621.00-0.48%-3.00Mua548.066K171.205B34.8317.92Dệt May
1708 SESODA CORPN
27.900.54%0.15Mua2.340M6.339B32.240.86Hóa chất: Nông nghiệp
1709 FORMOSAN UNION CHEMICAL
20.750.73%0.15Mua9.403M9.827B13.761.50Hóa chất: Đa dạng hóa
1710 ORIENTAL UNION CHEMICAL CORP
21.75-1.14%-0.25Mua3.193M19.183B-0.27Hóa chất: Đặc biệt
1711 EVERLIGHT CHEMICAL
19.401.31%0.25Sức mua mạnh12.987M10.489B39.030.49Hóa chất: Đặc biệt
1712 SINON CORP
22.250.23%0.05Mua523.050K9.335B9.862.25Hóa chất: Nông nghiệp
1713 CATHAY CHEMICAL
25.203.49%0.85Sức mua mạnh415.664K3.676B33.410.7391.00Hóa chất: Đặc biệt
1714 HO TUNG CHEMICAL CORP
11.55-0.86%-0.10Mua12.461M11.687B6.181.89Hóa chất: Đặc biệt
1717 ETERNAL MATERIALS CO LTD
40.50-1.34%-0.55Mua7.983M50.913B16.182.54Hóa chất: Đa dạng hóa
1718 CHINA MANMADE FIBERS
10.85-0.46%-0.05Mua12.543M14.062B9.151.20Hóa chất: Đặc biệt
1721 SUNKO INK CO
9.880.10%0.01Bán173.678K1.821B3.712.69Đặc sản Công nghiệp
1722 TAIWAN FERTILIZER CO
56.90-0.18%-0.10Mua1.181M55.860B27.762.06Hóa chất: Nông nghiệp
1723 CHINA STEEL CHEMICAL CORP
108.50-0.46%-0.50Bán107.384K25.304B32.903.32Hóa chất: Đặc biệt
1724 TNC INDUSTRIAL
15.800.00%0.00Mua25.087K2.019B-0.22Hóa chất: Đa dạng hóa
1725 YUAN JEN ENTERPRISE
20.75-1.66%-0.35Mua87.592K3.837B13.181.60Hóa chất: Đa dạng hóa
1726 YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG CO
74.300.41%0.30Mua56.420K11.988B12.875.76Đặc sản Công nghiệp
1727 CHUNG HWA CHEMICAL INDUSTRIAL WORKS
14.200.00%0.00Mua168.533K1.537B0.22Hóa chất: Đa dạng hóa
1732 MAO BAO CHEMICAL
37.40-3.61%-1.40Bán3.115M1.647B42.720.91Hóa chất: Đặc biệt
1735 EVERMORE CHEMICAL INDUSRY CO
18.903.00%0.55Sức mua mạnh113.270K1.824B42.700.43Hóa chất: Đặc biệt
1773 SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTD.
123.00-4.65%-6.00Mua2.546M23.220B18.936.85Hóa chất: Đặc biệt
1776 HEADWAY ADVANCED MATERIALS INC
17.800.28%0.05Mua21.000K1.235B27.490.65Đặc sản Công nghiệp
1809 CHINA GLAZE CO
14.70-1.01%-0.15Mua18.141M2.481B-0.14Đặc sản Công nghiệp
1903 SHIHLIN PAPER CORP
54.50-1.45%-0.80Mua713.201K14.380B1470.740.04Bột giấy
1904 CHENG LOONG
44.500.11%0.05Mua15.943M49.263B12.133.67Bao bì/Đóng gói
1905 CHUNG HWA PULP
27.451.10%0.30Mua117.893M29.509B2888.300.012614.00Bột giấy
1906 BAOLONG INTERNATIONAL CO LTD
20.450.99%0.20Mua4.200M3.058B30.520.6619.00Bột giấy
1907 YFY INC
45.600.22%0.10Mua76.443M75.547B12.323.69Bột giấy
1909 LONGCHEN PAPER&PACKAGING CO LTD
25.802.79%0.70Mua34.839M32.070B24.041.05Bột giấy
2103 TSRC CORPORATION
34.751.02%0.35Mua5.677M28.404B34.910.99Hóa chất: Đặc biệt
2104 INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI
25.55-0.39%-0.10Bán1.736M24.880B20.821.23Hóa chất: Đặc biệt
2107 FORMOSAN RUBBER GROUP
24.650.00%0.00Mua762.432K8.438B9.842.51Đặc sản Công nghiệp
2108 NANTEX INDUSTRY
139.501.82%2.50Sức mua mạnh8.073M67.461B11.5311.92Hóa chất: Đặc biệt
2461 K LASER TECHNOLOGY INC
20.25-3.11%-0.65Bán2.146M3.140B12.441.69Đặc sản Công nghiệp
2915 RUENTEX INDUSTRIES
83.800.72%0.60Sức mua mạnh1.631M44.654B3.7921.94Dệt May
3645 TAIMIDE TECH INC
47.25-2.17%-1.05Bán441.330K6.316B15.743.09Hóa chất: Đặc biệt
3686 DANEN TECHNOLOGY CORPORTAION
16.55-4.61%-0.80Mua3.101M1.969B-0.96Đặc sản Công nghiệp
3708 SWANCOR HOLDING CO LTD
116.502.64%3.00Bán1.455M10.499B16.416.92Hóa chất: Đặc biệt
4141 ROTAM GLOBAL AGROSCIENCES LTD
11.85-2.07%-0.25Bán399.592K2.118B-1.54Hóa chất: Nông nghiệp
4148 ALL COSMOS BIO-TECH HOLDING CORPORA
34.900.87%0.30Bán33.300K2.216B16.362.12Hóa chất: Nông nghiệp
4306 YEM CHIO CO LTD
18.55-0.54%-0.10Mua2.878M10.107B5.583.72Bao bì/Đóng gói
4426 LI CHENG ENTERPRISE CO. LTD
24.150.00%0.00Bán125.369K4.170B-1.11Dệt May
4439 TST GROUP HOLDING LTD
153.50-0.65%-1.00Mua26.000K4.843B10.8714.23Dệt May
4720 TEX YEAR INDUSTRIES
14.750.00%0.00Bán169.778K1.336B17.730.98Đặc sản Công nghiệp
4722 QUALIPOLY CHEMICAL CORP
33.70-0.59%-0.20Mua764.835K3.314B10.563.22Hóa chất: Đặc biệt
4739 COREMAX CORPORATION
77.600.65%0.50Mua471.426K7.555B30.142.57Hóa chất: Đặc biệt
4755 SAN FU CHEMICAL CO LTD
63.500.16%0.10Mua16.264K6.385B14.744.31Hóa chất: Đa dạng hóa
4763 JINAN ACETATE CHEMICAL CO.
110.000.00%0.00Theo dõi70.700K6.306B13.777.99Hóa chất: Đa dạng hóa
4764 DOUBLE BOND CHEMICAL IND CO LTD
59.70-0.50%-0.30Bán9.000K4.525B56.371.21Hóa chất: Đa dạng hóa
4766 NAN PAO RESINS CHEMICAL CO LTD
153.001.32%2.00Mua62.075K18.206B14.2010.65Hóa chất: Đặc biệt
5234 DAXIN MATERIALS CORPORATION
87.20-0.91%-0.80Bán84.104K9.039B14.646.05Hóa chất: Đa dạng hóa
6128 GENERAL PLASTIC INDUSTRIAL CO
25.150.80%0.20Mua34.534K3.183B20.111.25897.00Đặc sản Công nghiệp
6504 NAN LIU ENTERPRISE CO LTD
159.00-1.24%-2.00Sức bán mạnh467.285K11.689B8.2219.62Dệt May
6582 SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA
293.501.73%5.00Sức mua mạnh1.198M30.631B11.4125.42Hóa chất: Đa dạng hóa
8411 KINGCAN HOLDINGS LIMITED
14.35-1.03%-0.15Mua49.858K2.543B22.550.64Bao bì/Đóng gói
8488 JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD
16.500.00%0.00Sức mua mạnh93.055K1.114B13.241.25Bao bì/Đóng gói
9905 GREAT CHINA METAL INDUSTRIES
26.650.76%0.20Mua308.101K8.067B13.112.02Bao bì/Đóng gói
9907 TON YI INDUSTRIAL CORP
13.752.23%0.30Mua11.772M21.240B17.770.76Bao bì/Đóng gói
9919 KNH ENTERPRISE CO LTD
35.10-1.40%-0.50Bán2.428M6.955B8.254.32Bột giấy
9938 TAIWAN PAIHO
93.90-0.63%-0.60Bán1.337M28.158B17.625.37Dệt May
9939 TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE
71.00-0.28%-0.20Theo dõi535.273K20.490B11.006.48Bao bì/Đóng gói
9944 SHINIH ENTERPRISE CO LTD
21.850.23%0.05Mua535.589K2.379B29.700.74Dệt May
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter