Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

178
Cổ phiếu
3008.664B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.761M
Khối lượng
+0.24%
Thay đổi
+1.30%
Hiệu suất Tháng
−10.50%
Hiệu suất Năm
−15.15%
Hiệu suất YTD
           
1210 GREAT WALL ENTERPRISE
48.100.73%0.35Mua472.352K22720131.2038.137B23.572.03
1215 CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES CO LTD
80.101.14%0.90Mua316.450K25347645.0021.010B5.19
1218 TAISUN ENTERPRISE CO. LTD.
31.352.28%0.70Bán1.318M41310647.4014.833B26.371.17
1220 TAI ROUN PRODUCTS CO
16.201.89%0.30Mua386.996K6269335.202.842B19.250.83
1225 FORMOSA OILSEED PROCESSING
50.00-0.79%-0.40Bán20.448K1022400.0011.045B24.102.09
1229 LIEN HWA INDUSTRIAL HOLDINGS CORPOR
57.000.18%0.10Bán570.138K32497866.0080.868B19.392.93
1232 TTET UNION CORP
157.000.32%0.50Sức mua mạnh44.370K6966090.0024.716B18.738.37
1240 MORN SUN FEED MILL CORP
45.250.56%0.25Bán28.600K1294150.001.654B15.013.01112.00
1258 KEE SONG BIO-TECHNOLOGY HOLDINGS LI
26.400.76%0.20Mua2.113M55793997.60992.293M13.312.07
1260 FLAVOR
22.301.59%0.35Sức mua mạnh22.002K490644.582.216B10.682.07
1301 FORMOSA PLASTIC
90.90-0.11%-0.10Bán4.877M443304665.10579.282B7.9411.46
1303 NAN YA PLASTIC
67.00-0.30%-0.20Bán6.239M417992900.00536.124B6.779.92
1304 USI CORPORATION
22.652.95%0.65Bán3.435M77798220.0022.840B3.29
1305 CHINA GENERAL PLASTICS CORP
23.002.00%0.45Bán1.725M39679301.0013.277B9.002.51
1307 SAN FANG CHEMICAL
19.851.28%0.25Mua78.523K1558681.557.797B379.110.05
1308 ASIA POLYMER
26.403.33%0.85Bán2.617M69081170.4014.903B3.90
1309 TAITA CHEMICAL
22.252.06%0.45Bán646.550K14385737.508.767B3.12
1310 TAIWAN STYRENE MONOMER
13.752.23%0.30Mua574.894K7904792.507.153B-0.08
1312 GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
19.601.03%0.20Bán1.608M31517976.0017.588B3.904.99
1313 UPC TECHNOLOGY CO
13.202.33%0.30Bán2.548M33636398.4017.561B-0.19
1314 CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT COR
10.100.00%0.00Mua6.105M61658631.5038.038B12.790.79
1321 OCEAN PLASTICS
35.60-1.39%-0.50Mua500.927K17833001.208.055B145.040.25
1323 YONYU PLASTICS
34.400.44%0.15Mua58.309K2005829.603.104B11.203.06
1324 GLOBE INDUSTRIES CORPORATION
10.700.47%0.05Mua47.190K504933.00800.048M0.00348.00
1326 FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
68.60-0.15%-0.10Bán1.416M97168264.20404.167B15.794.35
1340 VICTORY NEW MATLS LTD CO
10.050.50%0.05Theo dõi23.878K239973.901.545B-3.50
1341 FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD
67.000.00%0.00Bán9.557K640319.003.352B13.435.29
1342 CATHAY CONSOLIDATED INC
68.302.40%1.60Sức mua mạnh86.195K5887118.504.491B14.274.69337.00
1409 SHINKONG SYNTHETIC FIBER
18.552.20%0.40Mua2.672M49563559.5029.289B2.34
1413 HUNG CHOU FIBER IND. CO. LTD
11.65-1.27%-0.15Mua2.079M24222831.451.480B10.721.10
1414 TUNG HOTEXTILE CO. LTD.
16.600.30%0.05Mua165.600K2748960.003.586B24.560.67
1417 CARNIVAL (TW)
10.250.49%0.05Bán69.493K712303.251.947B-0.14
1418 TONG-HWA SYNTHETIC FIBER
16.350.31%0.05Mua26.789K438000.15898.687M-0.95
1419 SHINKONG TEXTILE CO. LTD.
40.850.25%0.10Mua27.072K1105891.2012.179B6.746.05
1423 REWARD WOOL
18.700.27%0.05Bán61.005K1140793.502.588B16.311.15
1434 FORMOSA TAFFETA CO
26.900.56%0.15Mua1.604M43144694.8043.660B12.462.157376.00
1435 CHUNG FU TEX-INTERNATIONAL CORPORA
52.802.72%1.40Bán17.266K911644.807.171B51.710.99
1438 SANDI PROPERTIES CO LTD
33.451.36%0.45Sức mua mạnh405.898K13577288.102.350B52.350.6316.00
1439 ASCENT DEVELOPMENT CO LTD
19.95-0.00%-0.00Mua17.260K344337.001.849B14.481.38
1440 TAINAN SPINNING
17.801.71%0.30Bán1.242M22102936.4029.077B11.331.55
1441 TAH TONG TEXTILE
8.100.62%0.05Mua73.456K594993.60814.464M-0.75
1444 LEALEA ENTERPRISE
10.400.48%0.05Mua972.989K10119085.609.702B11.810.88
1446 HONG HO PRECISION TEXTILE CO
31.450.16%0.05Bán56.000K1761200.004.352B-0.30
1447 LI PENG ENTERPRISE
8.211.36%0.11Mua959.881K7880623.016.761B30.680.26
1449 CHIA HER INDUSTRIAL CO
9.170.22%0.02Bán17.703K162336.511.043B7.061.74
1451 NIEN HSING TEXTILE
23.851.06%0.25Mua275.234K6564330.904.739B2.63
1452 HONG YI FIBER IND
18.500.27%0.05Bán36.856K681836.002.454B12.171.52
1454 TAIWAN TAFFETA FABRIC
13.70-2.84%-0.40Bán216.329K2963707.301.643B0.20
1455 ZIG SHENG INDUSTRIAL CO
10.30-8.85%-1.00Bán Mạnh3.587M36941794.605.955B141.070.08
1457 YI JINN INDUSTRIAL CO
17.351.46%0.25Mua234.229K4063873.153.828B3.494.90
1459 LAN FA TEXTILE
9.882.07%0.20Mua897.421K8866519.483.045B5.381.80
1460 EVEREST TEXTILE
7.281.39%0.10Mua242.067K1762247.764.856B-0.23
1463 CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO
13.850.00%0.00Mua57.000K789450.002.277B42.150.33
1464 DE LICACY INDUSTRIAL CO
14.903.83%0.55Mua737.667K10991238.305.557B26.860.53
1465 WISHER INDUSTRIAL CO
12.800.79%0.10Mua17.379K222451.201.331B-0.69166.00
1466 ACELON CHEMICAL & FIBER CORPORATION
12.300.41%0.05Bán250.580K3082134.001.423B7.481.64
1467 TEX-RAY INDUSTRIAL CO LTD
11.90-0.42%-0.05Bán Mạnh4.948M58877142.102.839B-0.02
1468 CHANG-HO FIBRE CORP
12.650.80%0.10Mua80.000K1012000.002.029B-0.09
1470 EVERTEX FABRINOLOGY LTD
19.250.26%0.05Bán20.009K385173.251.668B19.271.00
1472 TRIOCEAN INDUSTRIAL CORPORATION CO
17.401.75%0.30Bán19.942K346990.80432.294M123.020.4689.00
1474 HONMYUE ENTERPRISE CO LTD
11.900.00%0.00Mua59.140K703766.001.552B11.981.02728.00
1475 BIG SUNSHINE CO LTD
57.801.40%0.80Bán9.060K523668.003.756B26.105.5010.00
1560 KINIK CO
152.00-0.98%-1.50Mua7.795M1184852312.0021.944B20.317.66
1708 SESODA CORPN
48.351.26%0.60Mua4.173M201754880.0011.940B12.023.99173.00
1709 FORMOSAN UNION CHEMICAL
24.250.83%0.20Mua942.616K22858438.0011.472B11.282.14
1710 ORIENTAL UNION CHEMICAL CORP
16.850.00%0.00Bán525.996K8863032.6014.913B448.140.04
1711 EVERLIGHT CHEMICAL
19.60-0.25%-0.05Bán1.502M29446902.8010.736B22.760.86
1712 SINON CORP
35.050.00%0.00Mua1.076M37712888.7014.549B11.013.19
1713 CATHAY CHEMICAL
23.600.00%0.00Bán15.030K354708.003.570B20.581.1590.00
1714 HO TUNG CHEMICAL CORP
8.940.90%0.08Bán538.270K4812133.808.928B14.650.61
1717 ETERNAL MATERIALS CO LTD
31.800.79%0.25Bán988.130K31422534.0039.007B2.76
1718 CHINA MANMADE FIBERS
7.750.91%0.07Mua1.641M12719772.7510.331B-0.24
1721 SUNKO INK CO
15.450.00%0.00Bán760.790K11754205.502.760B-0.02
1722 TAIWAN FERTILIZER CO
64.501.42%0.90Mua2.104M135684199.5062.524B20.363.13
1723 CHINA STEEL CHEMICAL CORP
113.500.89%1.00Bán379.273K43047485.5026.349B17.736.36
1725 YUAN JEN ENTERPRISE
22.40-3.45%-0.80Mua412.210K9233504.003.955B13.301.75109.00
1726 YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG CO
72.700.28%0.20Mua12.141K882650.7011.696B14.445.03
1727 CHUNG HWA CHEMICAL INDUSTRIAL WORKS
30.70-0.00%-0.00Bán430.337K13211345.903.296B16.161.90
1732 MAO BAO CHEMICAL
29.602.60%0.75Mua664.153K19658928.801.244B86.020.34157.00
1735 EVERMORE CHEMICAL INDUSRY CO
14.000.00%0.00Bán1.274K17836.001.381B-0.00
1773 SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTD.
142.500.71%1.00Bán189.445K26995912.5035.875B20.037.09
1776 HEADWAY ADVANCED MATERIALS INC
19.100.00%0.00Theo dõi7.050K134655.001.318B9.632.01251.00
1785 SOLAR APPLIED MATERIALS TECHNOLOGY
37.552.18%0.80Bán1.547M58072725.6521.466B15.382.39
1809 CHINA GLAZE CO
11.850.42%0.05Mua114.542K1357322.701.963B43.350.27
1813 POLYLITE TAIWAN CO. LTD.
19.850.25%0.05Sức mua mạnh43.423K861946.55928.047M0.19168.00
1903 SHIHLIN PAPER CORP
55.40-1.42%-0.80Bán Mạnh132.135K7320279.0014.744B-0.16
1904 CHENG LOONG
27.000.00%0.00Mua386.289K10429803.0029.813B8.663.12
1905 CHUNG HWA PULP
16.901.20%0.20Mua748.068K12642349.2018.042B54.150.312723.00
1906 BAOLONG INTERNATIONAL CO LTD
16.900.30%0.05Bán131.160K2216604.002.567B11.421.4819.00
1907 YFY INC
23.351.08%0.25Bán785.090K18331851.5038.687B9.862.34
1909 LONGCHEN PAPER&PACKAGING CO LTD
14.70-0.68%-0.10Bán2.119M31143228.9018.974B10.221.45
2103 TSRC CORPORATION
27.401.11%0.30Mua1.494M40935517.8022.088B6.104.46
2104 INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI
20.101.26%0.25Mua750.408K15083200.8019.448B6.063.28
2108 NANTEX INDUSTRY
41.300.98%0.40Bán558.411K23062374.3020.066B3.8610.64
2461 K LASER TECHNOLOGY INC
18.750.54%0.10Bán112.109K2102043.752.885B1.87
2915 RUENTEX INDUSTRIES
60.70-5.89%-3.80Bán Mạnh8.261M501429042.5045.352B3.4418.77
2916 MUNSIN GARMENT CORP
23.002.91%0.65Mua159.135K3660105.001.213B9.052.49
3294 MEGAFORCE COMPANY LIMITED
19.850.25%0.05Mua145.120K2880632.002.614B-1.51
3303 UNIVACCO TECHNOLOGY INC
29.900.67%0.20Sức mua mạnh108.760K3251924.002.661B15.341.94
3430 CHITEC
58.90-0.67%-0.40Mua65.835K3877681.631.713B13.724.40
3508 WAYS TECHNICAL CORP
41.20-1.08%-0.45Bán6.314M260125888.314.127B-0.43
3607 COXON PRECISE INDUSTRIAL CO. LTD.
13.30-0.37%-0.05Mua429.352K5710381.601.525B-2.55
3615 AIMCORE TECHNOLOGY CO LTD
18.300.55%0.10Mua66.044K1208605.131.236B12.171.50111.00
3645 TAIMIDE TECH INC
35.05-9.90%-3.85Bán Mạnh3.749M131390568.055.094B15.412.55
3679 NISHOKU TECHNOLOGY
79.701.79%1.40Mua14.672K1169358.404.983B7.6810.25
3686 DANEN TECHNOLOGY CORPORTAION
12.100.00%0.00Bán337.544K4084282.401.317B-0.09
3708 SWANCOR HOLDING CO LTD
102.00-2.39%-2.50Bán Mạnh2.231M227522424.009.620B42.852.74
4148 ALL COSMOS BIO-TECH HOLDING CORPORA
60.000.50%0.30Mua355.667K21340020.003.906B16.003.74
4303 HSIN LI CHEMICAL
20.702.22%0.45Mua446.101K9234291.151.367B7.122.85
4304 SUNVIC TECHNOLOGY CO. LTD.
8.60-1.49%-0.13Bán13.485K115971.00314.612M2.283.83
4305 SHIH-KUEN PLASTICS
30.202.03%0.60Mua3.032K91566.401.626B14.212.09110.00
4306 YEM CHIO CO LTD
14.050.72%0.10Bán326.992K4594237.608.428B0.13
4401 TOUNG LOONG TEXTILE MFG CO
28.400.53%0.15Mua39.001K1107628.403.392B10.442.70
4402 FU TA MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD
16.100.62%0.10Sức mua mạnh1.521M24482320.10745.068M-0.90
4406 HSIN SIN TEXTILE CO
11.153.72%0.40Sức mua mạnh267.185K2979112.75573.628M29.200.37
4413 EST GLOBAL APPAREL CO LTD
20.55-3.97%-0.85Mua124.241K2553152.43657.608M56.450.3850.00
4417 KING CHOU MARINE TECHNOLOGY CO LTD
33.351.06%0.35Bán85.154K2839885.732.771B13.662.42
4419 ENSURE GLOBAL CORP LTD
9.97-0.20%-0.02Mua3.081K30717.57464.392M-0.50158.00
4420 KWANG MING SILK MILL CO
30.65-0.16%-0.05Mua7.197K220588.051.212B16.971.81144.00
4426 LI CHENG ENTERPRISE CO. LTD
28.502.15%0.60Mua2.097M59758515.004.861B-2.31
4430 YAO I FABRIC CO. LTD.
21.500.70%0.15Bán5.657K121625.501.204B19.131.121241.00
4433 SINGTEX INDUSTRIAL CO LTD
30.052.74%0.80Mua256.539K7708996.691.688B15.562.18
4439 TST GROUP HOLDING LTD
114.500.88%1.00Mua9.001K1030614.504.330B12.419.15
4440 YI SHIN TEXTILE INDUSTRIAL CO LTD
33.35-1.19%-0.40Bán38.560K1285976.002.231B7.004.83193.00
4702 ALLIED INDUSTRIES CO
13.350.75%0.10Mua99.073K1322624.55954.798M10.761.23
4706 TAH KONG CHEMICAL IND CORP
17.500.00%0.00Bán6.010K105175.001.387B18.260.96
4707 PAN ASIA CHEMICAL CORP
13.201.15%0.15Sức mua mạnh975.430K12875676.004.248B12.971.01117.00
4711 YONG SHUN CHEMICAL
15.00-0.33%-0.05Bán16.000K240000.00915.840M18.940.80137.00
4716 DAILY POLYMER CORP
15.150.33%0.05Sức mua mạnh73.551K1114297.651.054B57.500.31
4720 TEX YEAR INDUSTRIES
13.800.36%0.05Mua104.278K1439036.401.418B46.770.33537.00
4721 MECHEMA CHEMICALS INTL CORPN
120.00-1.64%-2.00Bán962.442K115493040.008.998B19.226.35
4722 QUALIPOLY CHEMICAL CORP
36.902.50%0.90Mua66.560K2456064.003.645B9.073.98
4738 TFC
5.527.60%0.39Mua187.165K1033150.80396.516M74.130.0741.00
4739 COREMAX CORPORATION
117.00-1.68%-2.00Bán4.538M530909847.0012.301B6.07
4741 JETBEST CORPORATION
25.801.78%0.45Sức mua mạnh52.000K1341599.95822.682M1.29159.00
4749 ECSC
201.006.35%12.00Sức mua mạnh1.786M358973337.0014.691B
4754 INTERNATIONAL CARBIDE TECHCO LTD
38.200.00%0.00Mua11.687K446443.41956.049M2.84
4755 SAN FU CHEMICAL CO LTD
140.00-1.75%-2.50Bán775.106K108514840.0014.502B10.55
4760 AMPLE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD
52.80-1.68%-0.90Bán44.680K2359103.961.660B9.105.9697.00
4763 JINAN ACETATE CHEMICAL CO.
111.002.78%3.00Sức mua mạnh655.709K72783699.006.285B11.2211.62
4764 DOUBLE BOND CHEMICAL IND CO LTD
53.40-0.93%-0.50Bán5.000K267000.004.636B43.711.26
4765 PANCOLOUR
16.10-0.31%-0.05Bán1001610.00518.956M-0.67102.00
4766 NAN PAO RESINS CHEMICAL CO LTD
129.500.78%1.00Bán261.810K33904395.0015.674B11.7510.96
4767 CHERNG TAY TECHNOLOGY CO LTD
27.803.73%1.00Theo dõi3.001K83427.80873.337M9.862.73169.00
4768 INGENTEC CORPORATION
126.005.88%7.00Mua257.171K32403546.004.266B
4770 ALLIED SUPREME CORP
256.500.59%1.50Bán163.090K41832585.0020.146B16.5615.73
4944 CRYSTALWISE TECHNOLOGY INC.
8.863.87%0.33Bán6.609K58555.74747.420M-3.69225.00
5227 ADVANCED LITHIUM ELECTROCHEMISTRY
50.80-0.97%-0.50Bán485.261K24651258.313.640B-8.77
5234 DAXIN MATERIALS CORPORATION
65.200.15%0.10Bán366.176K23874675.206.831B10.156.43
5340 BAOTEK INDUSTRIAL MATERIALS LTD
30.00-0.33%-0.10Mua22.038K661140.005.749B97.380.31335.00
Tải thêm