Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

316
Cổ phiếu
2709.377B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.721M
Khối lượng
+0.21%
Thay đổi
+9.87%
Hiệu suất Tháng
+8.58%
Hiệu suất Năm
+11.07%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1319TONG YANG INDUSTRY
44.65 TWD0.45%0.20 TWD
Mua
2.031M90.705M26.291B TWD13.203.37 TWD4.544K
1336TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD29.00 TWD−7.05%−2.20 TWD
Mua
5.574M161.65M2.459B TWD13.302.35 TWD32
1337ASIA PLASTIC RECYCLING HOLDING LTD
7.15 TWD0.28%0.02 TWD
Mua
512.129K3.662M1.918B TWD−1.73 TWD
1338HIROCA HOLDINGS LTD
45.30 TWD−1.20%−0.55 TWD
Mua
95.658K4.333M3.844B TWD15.463.32 TWD
1339Y.C.C. PARTS MFG CO LTD
42.20 TWD0.48%0.20 TWD
Mua
90.32K3.812M3.113B TWD6.486.50 TWD
1504TECO ELECTRIC & MACHINERY CO
28.90 TWD−0.34%−0.10 TWD
Mua
3.712M107.28M61.169B TWD18.271.59 TWD14.617K
1506RIGHT WAY INDUSTRIAL
17.80 TWD0.28%0.05 TWD
Mua
368.623K6.561M4.948B TWD26.350.67 TWD
1512JUI LI ENTERPRISE
6.10 TWD1.67%0.10 TWD
Mua
1.502M9.161M1.635B TWD−0.77 TWD244
1513CHUNG HSIN ELECTRIC & MACHINERY
78.4 TWD0.38%0.3 TWD
Mua
11.779M923.513M36.48B TWD16.854.87 TWD
1514ALLIS ELECTRIC
33.00 TWD0.92%0.30 TWD
Mua
1.444M47.65M7.752B TWD16.152.02 TWD
1519FORTUNE ELECTRIC CO LTD
54.9 TWD0.73%0.4 TWD
Mua
2.515M138.064M14.228B TWD26.852.03 TWD
1521TA YIH INDUSTRIAL CO
35.80 TWD0.99%0.35 TWD
Sức mua mạnh
25.127K899.547K2.702B TWD23.491.51 TWD
1522TYC BROTHER INDUSTRIAL
28.25 TWD1.62%0.45 TWD
Mua
2.692M76.055M8.672B TWD9.702.87 TWD
1525KIANSHEN CORP
59.7 TWD−0.17%−0.1 TWD
Mua
27.014K1.613M4.389B TWD13.614.40 TWD
1527BASSO INDUSTRY
42.90 TWD0.59%0.25 TWD
Mua
515.57K22.118M5.91B TWD7.725.55 TWD753
1528ANDERSON INDUSTRIAL CORP
10.00 TWD−0.99%−0.10 TWD
Theo dõi
412.681K4.127M1.882B TWD14.720.69 TWD
1530AWEA MECHANTRONIC CO
31.45 TWD−0.63%−0.20 TWD
Mua
22.613K711.179K3.057B TWD8.513.74 TWD637
1531KAULIN MANUFACTURING
14.05 TWD−0.35%−0.05 TWD
Mua
111.295K1.564M2.568B TWD10.951.29 TWD
1533MOBILETRON ELECTRONICS
50.7 TWD0.40%0.2 TWD
Mua
92.441K4.687M4.977B TWD66.450.76 TWD1.146K
1537KUNG LONG BATTERIE
141.0 TWD0.00%0.0 TWD
Mua
109.113K15.385M11.539B TWD12.6911.17 TWD
1539CHIU TING MACHINERY CO
29.20 TWD1.57%0.45 TWD
Mua
380.417K11.108M1.879B TWD4.426.54 TWD
1540ROUNDTOP MACHINERY INDUSTRY
15.85 TWD0.00%0.00 TWD
Mua
159.676K2.531M1.355B TWD13.011.22 TWD
1541CHANG TYPE INDUSTRIAL CO
33.75 TWD0.00%0.00 TWD
Mua
13.14K443.475K2.66B TWD5.675.95 TWD503
1563SUPERALLOY INDUSTRIAL CO LTD47.05 TWD−1.88%−0.90 TWD
Theo dõi
704.999K33.17M10.273B TWD18.222.64 TWD
1568TSANG YOW INDUSTRIAL CO
24.30 TWD0.00%0.00 TWD
Mua
529.44K12.865M2.487B TWD15.081.62 TWD
1569BIN CHUAN ENTERPRISE CO23.60 TWD−0.42%−0.10 TWD
Mua
178.155K4.204M2.878B TWD5.354.46 TWD
1580SINMAG EQUIPMENT CORPORATION94.3 TWD0.11%0.1 TWD
Mua
71.95K6.785M4.732B TWD10.259.22 TWD
1582SYNCMOLD ENTERPRISE CORP
61.5 TWD0.99%0.6 TWD
Mua
150.364K9.247M7.535B TWD22.632.99 TWD
1583GOODWAY MACHINE CORP.
62.0 TWD−0.64%−0.4 TWD
Mua
2.354K145.948K6.889B TWD10.296.09 TWD
1585TOPGREEN TECHNOLOGY CO. LTD.16.00 TWD−1.23%−0.20 TWD
Bán
20.001K320.016K873.99M TWD−1.29 TWD93
1586CHINA FINEBLANKING TECHNOLOGY CO L34.10 TWD0.00%0.00 TWD
Bán
66.778K2.277M2.847B TWD43.330.84 TWD
1587CRYOMAX COOLING SYSTEM CORP
22.60 TWD0.00%0.00 TWD
Mua
88.191K1.993M1.551B TWD11.332.00 TWD653
1590AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
1085 TWD0.46%5 TWD
Mua
1.021M1.107B216B TWD34.3631.44 TWD
1591INMAX HOLDING CO LTD22.55 TWD8.41%1.75 TWD
Mua
2.493M56.223M713.399M TWD8.862.36 TWD
1595CHIME BALL TECHNOLOGY CO LTD38.55 TWD0.39%0.15 TWD
Mua
32.635K1.258M1.802B TWD6.446.20 TWD
1597CHIEFTEK PRECISION CO LTD
73.4 TWD−1.34%−1.0 TWD
Mua
49.12K3.605M6.608B TWD21.063.54 TWD
1599AEON MOTOR CO LTD40.00 TWD−0.25%−0.10 TWD
Theo dõi
54.548K2.182M2.89B TWD9.794.14 TWD
1603CHINA WIRE & CABLE
26.35 TWD−0.94%−0.25 TWD
Theo dõi
236.32K6.227M4.225B TWD13.012.04 TWD
1605WALSIN LIHWA CORP
53.9 TWD−0.55%−0.3 TWD
Mua
58.106M3.132B202.238B TWD8.176.65 TWD
1608HUA ENGINEERING WIRE & CABLE
15.45 TWD0.32%0.05 TWD
Mua
995.8K15.385M6.533B TWD70.260.23 TWD
1609TA YA ELECTRONIC WIRE & CABLE
23.15 TWD−1.49%−0.35 TWD
Mua
4.979M115.261M15.924B TWD15.851.55 TWD1.75K
1611CHINA ELECTRIC MANUFACTURE
13.95 TWD−1.06%−0.15 TWD
Theo dõi
719.424K10.036M4.551B TWD14.820.95 TWD
1612HONG TAI ELECTRONIC INDUSTRIAL
19.15 TWD−1.54%−0.30 TWD
Mua
1.437M27.514M6.148B TWD2.517.74 TWD
1615DAH SAN ELECTRIC WIRE & CABLE CO LD
31.00 TWD−0.16%−0.05 TWD
Mua
48.813K1.513M4.621B TWD11.532.70 TWD
1616EVERTOP WIRE CABLE CORP
7.52 TWD−1.44%−0.11 TWD
Theo dõi
154.611K1.163M1.446B TWD−0.10 TWD265
1617JUNG SHING WIRE CO
15.00 TWD0.00%0.00 TWD
Mua
9.509K142.635K2.366B TWD22.740.67 TWD
1618HOLD-KEY ELECTRIC WIRE & CABLE CO
15.00 TWD0.00%0.00 TWD
Mua
378.209K5.673M2.89B TWD15.151.16 TWD
1806CHAMPION BUILDING MATERIALS CO
9.06 TWD−0.66%−0.06 TWD
Theo dõi
253.91K2.3M3.56B TWD204.030.06 TWD
1810HOCHENG CORP
18.60 TWD−0.80%−0.15 TWD
Mua
3.559M66.204M5.654B TWD21.660.87 TWD
1817SANITAR CO LTD
40.05 TWD−0.25%−0.10 TWD
Mua
51K2.043M2.915B TWD10.593.80 TWD
2012CHUN YU WORKS & CO
24.50 TWD−1.21%−0.30 TWD
Mua
23.887K585.232K6.94B TWD12.222.08 TWD
2017QUINTAIN STEEL CO LTD
16.00 TWD2.89%0.45 TWD
Mua
1.556M24.889M5.382B TWD14.561.07 TWD
2022TYCOONS GROUP ENTERPRISE
8.48 TWD−0.12%−0.01 TWD
Mua
525.758K4.458M4.073B TWD−0.22 TWD
2024CHIH LIEN INDUSTRIAL CO
19.20 TWD−0.52%−0.10 TWD
Mua
14.05K269.76K1.882B TWD22.980.84 TWD181
2032SINKANG INDUSTRIES CO
21.15 TWD0.71%0.15 TWD
Mua
689.78K14.589M2.741B TWD90.950.23 TWD
2033CHIA TA WORLD
15.85 TWD0.96%0.15 TWD
Mua
291.325K4.618M1.267B TWD−0.01 TWD
2059KING SLIDE WORKS CO
399.0 TWD−1.48%−6.0 TWD
Bán
252.414K100.713M38.595B TWD9.6942.13 TWD1.272K
2063SHEH KAI PRECISION CO LTD44.65 TWD−0.78%−0.35 TWD
Mua
132.078K5.897M2.232B TWD10.604.82 TWD
2065SHEH FUNG SCREWS CO LTD54.8 TWD−0.36%−0.2 TWD
Mua
74.211K4.067M2.826B TWD9.106.89 TWD
2066SUMEEKO INDUSTRIES81.6 TWD0.87%0.7 TWD
Mua
200.755K16.382M3.206B TWD13.147.08 TWD
2070CHING CHAN OPTICAL TECHNOLOGY CO LT37.80 TWD0.80%0.30 TWD
Mua
31K1.172M1.342B TWD13.492.79 TWD
2071CHEN NAN IRON WIRE CO LTD26.70 TWD−1.66%−0.45 TWD
Mua
19.03K508.101K1.14B TWD6.504.19 TWD269
2073SYONG SHUN METAL CO LTD31.7 TWD−2.16%−0.7 TWD
Bán
6K189.9K808.685M TWD10.393.12 TWD166
2114HSIN YUNG CHIEN CO
99.7 TWD−0.30%−0.3 TWD
Theo dõi
14.222K1.418M7.799B TWD17.605.71 TWD
2115LU HAI HOLDING CORP
30.50 TWD−0.33%−0.10 TWD
Mua
13.065K398.483K3.042B TWD11.732.61 TWD1.267K
2208CSBC CORPORATION TAIWAN
20.20 TWD−1.22%−0.25 TWD
Mua
4.747M95.893M19.055B TWD−2.56 TWD
2211EVERGREEN STEEL CORP
53.7 TWD0.19%0.1 TWD
Mua
192.474K10.336M22.201B TWD9.425.70 TWD
2228IRON FORCE INDUSTRIAL CO LTD
78.4 TWD1.29%1.0 TWD
Mua
141.511K11.094M5.865B TWD15.695.10 TWD
2230C.T.I. TRAFFIC INDUSTRIES CO. LTD.54.5 TWD3.81%2.0 TWD
Mua
6.08M331.349M2.095B TWD14.893.54 TWD171
2231CUB ELECPARTS INC.
161.0 TWD−0.31%−0.5 TWD
Mua
1.995M321.214M21.658B TWD40.584.00 TWD
2233TURVO INTERNATIONAL CO LTD
101.5 TWD−1.46%−1.5 TWD
Mua
104.224K10.579M6.21B TWD9.8610.46 TWD1.783K
2235I YUAN PRECISION IND CO LTD46.80 TWD−0.11%−0.05 TWD
Theo dõi
25K1.17M1.681B TWD8.375.60 TWD206
2236PATEC PRECISION INDUSTRY CO LTD
37.30 TWD3.47%1.25 TWD
Sức mua mạnh
3.649M136.114M1.65B TWD28.371.27 TWD
2243HORNG SHIUE HOLDING CO LTD
18.45 TWD9.82%1.65 TWD
Sức mua mạnh
1.116M20.589M1.041B TWD−0.32 TWD603
2245NWW MANUFACTURING CO LTD34.25 TWD0.00%0.00 TWD
Mua
1003.425K462.375M TWD7.384.65 TWD159
2248SHINING VICTORY MOTOR ELECTRONIC CO27.85 TWD−2.96%−0.85 TWD
Bán
14K389.9K1.205B TWD13.552.13 TWD
2249YOUNG SHINE ELECTRIC CO LTD48.00 TWD−0.10%−0.05 TWD
Mua
5.2K249.6K963.787M TWD10.804.46 TWD105
2250IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LTD
72.6 TWD−1.63%−1.2 TWD
Mua
40.424K2.935M2.158B TWD21.033.65 TWD
2252CUBTEK INC52.5 TWD−0.19%−0.0 TWD
Mua
165.115K8.652M5.003B TWD−1.59 TWD
2254COPLUS INC80.0 TWD0.50%0.5 TWD
Bán
3.005K240.1K4.798B TWD121
2255JET OPTOELECTRONICS CO LTD48.0 TWD−2.24%−1.1 TWD
Mua
22.563K1.083M2.005B TWD9.265.44 TWD391
2351SDI CORP
119.5 TWD−0.42%−0.5 TWD
Mua
1.769M211.435M21.857B TWD22.015.46 TWD
2383ELITE MATERIAL CO
182.5 TWD−3.95%−7.5 TWD
Mua
1.954M356.632M63.254B TWD12.2915.63 TWD
2415CX TECH CORPN
24.00 TWD−0.41%−0.10 TWD
Mua
112.324K2.696M2.169B TWD37.530.64 TWD
2421SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE IND CO
43.40 TWD0.23%0.10 TWD
Mua
457.592K19.859M10.865B TWD11.083.92 TWD
2440SPACE SHUTTLE HI-TECH CO
11.95 TWD−1.24%−0.15 TWD
Bán
79.753K953.048K1.683B TWD−0.01 TWD476
2455VISUAL PHOTONICS EPITAXY CO LTD
84.8 TWD0.59%0.5 TWD
Mua
3.74M317.172M15.588B TWD22.413.78 TWD264
2462TAIWAN LINE TEK ELECTRONIC
30.60 TWD0.00%0.00 TWD
Sức mua mạnh
1.621M49.597M4.343B TWD44.000.70 TWD
2467C SUN MANUFACTURING CO
45.05 TWD0.11%0.05 TWD
Mua
75.051K3.381M7.022B TWD9.474.75 TWD
2474CATCHER TECHNOLOGY
186.5 TWD0.54%1.0 TWD
Mua
2.814M524.77M132.534B TWD9.6719.23 TWD4.397K
2476G SHANK ENTERPRISE CO
48.90 TWD0.20%0.10 TWD
Mua
508.562K24.869M9.261B TWD11.164.47 TWD
2486I-CHIUN PRECISION INDUSTRY CO
23.25 TWD−1.90%−0.45 TWD
Mua
2.474M57.511M5.26B TWD43.730.57 TWD
2496SUCCESS PRIME CORPORATION
52.9 TWD1.34%0.7 TWD
Sức mua mạnh
70.604K3.735M987.751M TWD14.363.65 TWD
2497E-LEAD ELECTRONIC CO LTD
77.6 TWD0.13%0.1 TWD
Mua
1.32M102.403M9.517B TWD26.412.95 TWD
2644JONG SHYN SHIPBUILDING CO LTD93.0 TWD0.76%0.5 TWD
Sức mua mạnh
147.459K13.714M6.687B TWD95.990.96 TWD461
3013CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP
19.80 TWD−3.65%−0.75 TWD
Mua
12.933M256.08M4.026B TWD30.470.68 TWD
3030TEST RESEARCH INC
63.6 TWD−0.16%−0.1 TWD
Mua
340.789K21.674M15.047B TWD8.127.85 TWD
3043POWERCOM CO
31.95 TWD9.98%2.90 TWD
Sức mua mạnh
309.239K9.88M1.132B TWD5.944.89 TWD
3051OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION
19.50 TWD−2.26%−0.45 TWD
Mua
1.182M23.057M3.392B TWD7.292.74 TWD
3064ASTRO CORPATION14.20 TWD1.43%0.20 TWD
Mua
6K85.2K607.201M TWD−3.04 TWD128