Các công ty Đài Loan tham gia một lĩnh vực: Producer Manufacturing

Những Các công ty Đài Loan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Producer Manufacturing. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
1319TONG YANG INDUSTRY
100.5 TWD+1.62%6.139M0.7559.443B TWD23.174.34 TWD+28.82%2.49%
Mua
1336TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD
22.40 TWD+0.45%112.384K0.511.766B TWD18.271.23 TWD−47.72%1.83%
1337ASIA PLASTIC RECYCLING HOLDING LTD
7.76 TWD0.00%391.429K0.422.087B TWD−1.56 TWD+9.72%0.00%
1338HIROCA HOLDINGS LTD
38.10 TWD−0.65%67.333K0.703.194B TWD−1.96 TWD−166.12%5.25%
1339Y.C.C. PARTS MFG CO LTD
74.2 TWD+2.91%818.523K1.435.499B TWD17.114.34 TWD−33.10%4.04%
1504TECO ELECTRIC & MACHINERY CO
48.65 TWD−1.12%14.583M1.13102.617B TWD17.872.72 TWD+71.53%3.08%
Sức mua mạnh
1506RIGHT WAY INDUSTRIAL
16.60 TWD+0.91%277.514K0.434.985B TWD45.700.36 TWD−46.08%0.00%
1512JUI LI ENTERPRISE
10.85 TWD+0.93%33.047K0.661.065B TWD−0.48 TWD+77.76%0.00%
1513CHUNG HSIN ELECTRIC & MACHINERY
171.0 TWD0.00%101.617M1.6584.487B TWD54.143.16 TWD−31.86%1.94%
Mua
1514ALLIS ELECTRIC CO LTD
106.5 TWD+6.50%85.521M2.1726.635B TWD45.672.33 TWD+18.64%0.91%
Theo dõi
1519FORTUNE ELECTRIC CO LTD
538 TWD0.00%1.036M0.11140.449B TWD72.437.43 TWD+265.94%0.46%
Mua
1521TA YIH INDUSTRIAL CO
43.30 TWD−3.02%234.242K1.183.301B TWD38.251.13 TWD−24.99%1.62%
1522TYC BROTHER INDUSTRIAL
50.8 TWD+0.40%16.04M0.9815.847B TWD17.302.94 TWD+2.46%3.54%
1525KIANSHEN CORP
74.0 TWD−1.73%89.534K1.725.432B TWD14.285.18 TWD+17.99%2.84%
1527BASSO INDUSTRY
41.00 TWD+0.61%176.03K0.755.681B TWD14.242.88 TWD−47.92%5.85%
1528ANDERSON INDUSTRIAL CORP
14.40 TWD+1.05%2.211M0.372.64B TWD43.350.33 TWD−51.58%0.69%
1530AWEA MECHANTRONIC CO
32.55 TWD−0.46%41.052K0.493.144B TWD14.102.31 TWD−37.93%4.92%
1531KAULIN MANUFACTURING
13.40 TWD−0.37%42.912K0.212.44B TWD113.950.12 TWD−90.87%5.97%
1533MOBILETRON ELECTRONICS
52.1 TWD−0.76%191.896K1.335.134B TWD−1.18 TWD−254.91%0.58%
1537KUNG LONG BATTERIE
134.5 TWD+1.51%92.894K0.9111.007B TWD19.167.02 TWD−36.79%7.43%
1539CHIU TING MACHINERY CO
23.90 TWD−0.21%83.581K0.541.562B TWD36.860.65 TWD−90.03%10.46%
1540ROUNDTOP MACHINERY INDUSTRY
18.05 TWD+0.28%304.482K1.081.543B TWD17.341.04 TWD−14.56%3.32%
1541CHANG TYPE INDUSTRIAL CO
32.40 TWD0.00%9.113K0.422.553B TWD−0.35 TWD−105.81%3.09%
1563SUPERALLOY INDUSTRIAL CO LTD
92.3 TWD+4.53%3.607M2.5819.399B TWD35.572.60 TWD+5.81%2.12%
1568TSANG YOW INDUSTRIAL CO
34.25 TWD−0.87%958.508K0.533.505B TWD10.443.28 TWD+103.64%3.21%
1569BIN CHUAN ENTERPRISE CO
25.15 TWD+0.60%629.998K1.273.054B TWD−0.53 TWD−112.06%7.95%
1580SINMAG EQUIPMENT CORPORATION
154.0 TWD+0.65%83.54K0.637.735B TWD14.4110.68 TWD+16.20%3.90%
1582SYNCMOLD ENTERPRISE CORP
78.8 TWD+0.13%1.153M0.719.75B TWD22.753.46 TWD+28.69%3.81%
Theo dõi
1583GOODWAY MACHINE CORP.
70.4 TWD−1.12%7.009K0.637.772B TWD12.315.72 TWD−5.66%4.26%
1585TOPGREEN TECHNOLOGY CO. LTD.
9.35 TWD−2.60%73.96K0.75504.433M TWD54.970.17 TWD0.00%
1586CHINA FINEBLANKING TECHNOLOGY CO L
32.80 TWD0.00%110.264K1.142.753B TWD−1.12 TWD−242.78%0.61%
1587CRYOMAX COOLING SYSTEM CORP
23.35 TWD−0.43%107.223K1.061.602B TWD27.570.85 TWD−57.54%4.28%
1590AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
1200 TWD−0.83%2M2.35240B TWD1.12%
Mua
1591INMAX HOLDING CO LTD
65.5 TWD+2.99%1.499M1.282.247B TWD−0.61 TWD−125.87%0.76%
1595CHIME BALL TECHNOLOGY CO LTD
35.85 TWD−0.14%9.094K0.231.697B TWD26.891.33 TWD−77.65%5.65%
1597CHIEFTEK PRECISION CO LTD
65.8 TWD−1.05%59.608K0.445.844B TWD58.631.12 TWD−71.22%3.04%
1599AEON MOTOR CO LTD
34.90 TWD+0.58%51.975K0.922.515B TWD29.961.16 TWD−71.55%4.30%
1603CHINA WIRE & CABLE
37.90 TWD+0.53%6.699M4.526.02B TWD14.822.56 TWD+25.09%1.32%
1605WALSIN LIHWA CORP
36.10 TWD−2.43%11.322M1.19145.531B TWD4.99%
1608HUA ENGINEERING WIRE & CABLE
22.50 TWD−1.10%3.402M1.069.545B TWD11.571.95 TWD+787.50%1.78%
1609TA YA ELECTRONIC WIRE & CABLE
37.85 TWD+0.93%42.924M2.2927.622B TWD9.623.93 TWD+167.99%1.26%
Theo dõi
1611CHINA ELECTRIC MANUFACTURE
16.95 TWD−1.45%672.444K0.915.47B TWD40.780.42 TWD−56.31%1.77%
1612HONG TAI ELECTRONIC INDUSTRIAL
27.20 TWD+1.49%1.636M1.118.597B TWD14.721.85 TWD−76.11%5.51%
1615DAH SAN ELECTRIC WIRE & CABLE CO LD
49.50 TWD−0.40%190.296K0.628.104B TWD15.453.20 TWD+30.86%2.75%
1616EVERTOP WIRE CABLE CORP
14.45 TWD−1.37%1.259M0.682.738B TWD15.190.95 TWD0.00%
1617JUNG SHING WIRE CO
17.10 TWD−1.16%160.2K1.602.698B TWD55.810.31 TWD−53.54%1.75%
1618HOLD-KEY ELECTRIC WIRE & CABLE CO
35.75 TWD+2.44%24.467M3.466.889B TWD22.211.61 TWD+62.58%1.68%
1806CHAMPION BUILDING MATERIALS CO
12.15 TWD−2.80%1.7M0.214.743B TWD−0.43 TWD−1048.88%17.38%
1810HOCHENG CORP
17.70 TWD0.00%316.971K0.305.32B TWD−0.04 TWD−105.12%1.13%
1817SANITAR CO LTD
37.95 TWD+0.26%76.619K0.772.755B TWD11.683.25 TWD−18.96%6.06%
2012CHUN YU WORKS & CO
23.30 TWD−2.10%26.512K0.606.52B TWD32.710.71 TWD−64.88%6.44%
2017QUINTAIN STEEL CO LTD
14.30 TWD−0.35%538.206K0.466.157B TWD−0.55 TWD−155.86%2.41%
2022TYCOONS GROUP ENTERPRISE
11.25 TWD−0.88%363.057K0.553.793B TWD−0.06 TWD+82.33%0.00%
2024CHIH LIEN INDUSTRIAL CO
21.00 TWD0.00%39.422K1.382.048B TWD−0.56 TWD−216.19%1.67%
2032SINKANG INDUSTRIES CO
16.55 TWD−2.07%241.035K1.642.16B TWD−0.04 TWD−117.50%1.21%
2033CHIA TA WORLD
16.75 TWD−0.89%40.296K0.261.352B TWD−0.19 TWD−2088.64%0.00%
2059KING SLIDE WORKS CO
1375 TWD+1.48%1.184M0.39131.033B TWD48.8128.17 TWD−33.17%1.45%
Mua
2063SHEH KAI PRECISION CO LTD
54.3 TWD−0.18%76.523K0.942.693B TWD10.974.95 TWD+16.62%8.29%
2065SHEH FUNG SCREWS CO LTD
64.9 TWD−0.31%175.545K0.413.403B TWD15.254.26 TWD−30.64%8.45%
2066SUMEEKO INDUSTRIES
94.2 TWD+0.11%323.513K1.303.881B TWD12.097.79 TWD+26.51%4.69%
2070CHING CHAN OPTICAL TECHNOLOGY CO LT
33.80 TWD−1.46%82.002K1.821.209B TWD20.751.63 TWD−41.40%4.44%
2071CHEN NAN IRON WIRE CO LTD
27.25 TWD−2.68%56.252K2.411.636B TWD6.284.34 TWD+268.54%5.46%
2073SYONG SHUN METAL CO LTD
29.60 TWD−1.17%12K0.74814M TWD68.420.43 TWD−88.00%6.14%
2114HSIN YUNG CHIEN CO
107.5 TWD−0.46%40.001K0.788.384B TWD18.275.88 TWD+3.59%4.65%
2115LU HAI HOLDING CORP
30.00 TWD−1.64%117.797K0.662.982B TWD14.862.02 TWD−22.60%4.33%
2208CSBC CORPORATION TAIWAN
18.20 TWD−0.82%2.329M0.4120.266B TWD−4.93 TWD−99.24%0.00%
Theo dõi
2211EVERGREEN STEEL CORP
105.0 TWD−2.78%1.517M1.1043.491B TWD11.629.04 TWD+58.84%4.76%
2228IRON FORCE INDUSTRIAL CO LTD
91.5 TWD−0.44%113.693K0.466.934B TWD15.655.85 TWD+18.54%4.37%
Theo dõi
2230C.T.I. TRAFFIC INDUSTRIES CO. LTD.
170.0 TWD+3.98%2.202M1.688.264B TWD169.041.01 TWD−67.84%0.07%
2231CUB ELECPARTS INC.
128.0 TWD−0.39%151.781K0.4118.037B TWD30.144.25 TWD+12.06%1.71%
Bán Mạnh
2233TURVO INTERNATIONAL CO LTD
141.0 TWD−1.74%394.793K0.658.501B TWD17.298.15 TWD−21.91%4.26%
Theo dõi
2236PATEC PRECISION INDUSTRY CO LTD
70.8 TWD+0.85%591.089K0.913.529B TWD29.852.37 TWD+88.96%0.38%
2243HORNG SHIUE HOLDING CO LTD
16.60 TWD0.00%81.5K0.211.152B TWD−2.60 TWD−568.91%0.00%
2245NWW MANUFACTURING CO LTD
40.00 TWD−1.60%1K0.20540M TWD8.914.49 TWD+18.55%6.25%
2248SHINING VICTORY MOTOR ELECTRONIC CO
41.15 TWD+0.37%4K0.651.728B TWD15.252.70 TWD+63.07%1.98%
2249YOUNG SHINE ELECTRIC CO LTD
97.0 TWD−0.72%105.288K0.481.951B TWD10.709.07 TWD+86.74%3.08%
2250IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LTD
95.3 TWD+0.63%298.463K2.012.946B TWD26.503.60 TWD+3.90%3.09%
2252CUBTEK INC
40.80 TWD−2.74%103.323K0.643.906B TWD−3.98 TWD−534.25%0.00%
2254COPLUS INC
82.3 TWD+0.37%159K1.174.967B TWD−0.39 TWD0.67%
2255JET OPTOELECTRONICS CO LTD
44.15 TWD+0.57%12.099K0.142.645B TWD10.634.15 TWD0.96%
2351SDI CORP
103.0 TWD−0.48%257.036K0.3418.76B TWD23.944.30 TWD−21.10%3.11%
Theo dõi
2383ELITE MATERIAL CO
494 TWD−0.20%8.695M1.28168.756B TWD31.3515.76 TWD+5.87%1.70%
Sức mua mạnh
2415CX TECH CORPN
29.45 TWD+0.34%89.872K0.582.651B TWD−0.80 TWD−224.96%2.21%
2421SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE IND CO
131.0 TWD+3.15%16.205M0.9035.821B TWD24.475.35 TWD+36.92%1.98%
Mua
2440SPACE SHUTTLE HI-TECH CO
14.40 TWD−1.71%563.389K0.572.003B TWD−0.61 TWD−4303.60%0.00%
2462TAIWAN LINE TEK ELECTRONIC
39.75 TWD+2.32%4.59M2.915.81B TWD16.442.42 TWD+258.06%0.73%
Theo dõi
2474CATCHER TECHNOLOGY
197.0 TWD0.00%1.338M0.80134.032B TWD14.7113.39 TWD−11.49%7.61%
Bán
2476G SHANK ENTERPRISE CO
82.6 TWD−2.36%5.846M0.8316.676B TWD23.553.51 TWD−18.96%2.76%
2496SUCCESS PRIME CORPORATION
61.8 TWD0.00%18.459K0.611.169B TWD13.104.72 TWD+29.72%5.34%
2497E-LEAD ELECTRONIC CO LTD
57.3 TWD−0.52%191.027K0.467.036B TWD26.442.17 TWD−26.17%1.22%
2644JONG SHYN SHIPBUILDING CO LTD
90.5 TWD+0.11%56.059K0.917.216B TWD182.280.50 TWD0.59%
3013CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP
49.90 TWD+9.91%25.904M3.869.777B TWD42.791.17 TWD+72.92%0.60%
3030TEST RESEARCH INC
73.0 TWD0.00%978.915K1.1017.244B TWD17.244.23 TWD−47.88%6.16%
3043POWERCOM CO
35.65 TWD+0.56%106.761K0.581.389B TWD17.362.05 TWD−58.03%0.00%
3051OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION
36.10 TWD+2.41%1.875M0.646.137B TWD62.720.58 TWD−78.98%3.32%
3059ALTEK CORP
34.85 TWD+0.14%991.201K0.559.307B TWD25.601.36 TWD−1.26%2.87%
3064ASTRO CORPATION
38.70 TWD+2.79%4.671K0.36503.543M TWD−2.57 TWD+74.65%0.00%
3081LAND MARK OPTOELECTRONICS CORP
158.5 TWD+6.73%7.73M0.9814.525B TWD−2.31 TWD−164.28%2.21%
Theo dõi
3092HOTRON PRECISION ELECTRONIC INDUSTR
33.10 TWD+0.30%359.979K1.553.527B TWD−1.61 TWD−340.50%1.47%
3093TAIWAN KONG KING CO LTD
30.85 TWD+0.49%91.88K0.904.478B TWD13.282.32 TWD−25.99%9.72%