Bán Lẻ (Khu vực)

29
Cổ phiếu
1056.530B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.106M
Khối lượng
+0.35%
Thay đổi
+3.59%
Hiệu suất Tháng
+9.40%
Hiệu suất Năm
+7.05%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1216UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP
74.4 TWD+0.13%14.596M0.67422.174B TWD21.953.39 TWD+7.48%4.24%Bán Lẻ
Theo dõi
2239CAYMAN ENGLEY INDUSTRIAL CO. LTD.
62.0 TWD−1.74%234.463K0.677.593B TWD34.961.77 TWD+10.84%0.73%Bán Lẻ
2247PAN GERMAN UNIVERSAL MOTORS LTD
310.5 TWD+0.49%78.298K1.3124.939B TWD13.9622.24 TWD+27.48%4.85%Bán Lẻ
2616SHAN LOONG TRANSPORTATION CO
30.65 TWD0.00%147.735K0.374.166B TWD30.091.02 TWD−50.32%5.22%Bán Lẻ
2754KURA SUSHI ASIA CO LTD
122.5 TWD+0.82%112.292K1.085.676B TWD22.255.51 TWD−0.18%1.23%Bán Lẻ
Theo dõi
2901SHIN SHIN CO LTD.
26.05 TWD−0.57%37.283K1.861.914B TWD77.830.33 TWD+23.41%0.81%Bán Lẻ
2903FAR EASTERN DEPARTMENT STORES LTD
24.40 TWD+1.04%1.414M0.9634.021B TWD12.072.02 TWD+76.53%4.55%Bán Lẻ
2910TONLIN DEPARTMENT STORE CO
27.80 TWD+0.54%6.109K0.404.85B TWD27.551.01 TWD+51.90%0.00%Bán Lẻ
2912PRESIDENT CHAIN STORE CORP
270.0 TWD+0.56%583.206K0.55279.139B TWD27.089.97 TWD+7.71%3.35%Bán Lẻ
Mua
2937GSEVEN CO LTD
30.85 TWD−0.16%25.014K2.111.18B TWD11.502.68 TWD−16.67%4.15%Bán Lẻ
2941MISTER INTERNATIONAL EVTERPRISE CO
129.0 TWD−0.77%2.003K0.021.819B TWD2.31%Bán Lẻ
2942JING-JAN RETAIL BUSINESS CO LTD
44.15 TWD0.00%11.077K2.062.649B TWD12.743.47 TWD+23.26%3.78%Bán Lẻ
2945SIMPLE MART RETAIL CO LTD
45.35 TWD−0.22%43.461K0.673.068B TWD31.601.44 TWD+21.60%1.61%Bán Lẻ
2947ZHEN YU HARDWARE CO LTD
79.8 TWD−0.25%13.59K0.511.542B TWD39.542.02 TWD−50.69%1.88%Bán Lẻ
3603UC & GN INTERNATIONAL CORP
7.94 TWD−1.98%14.002K0.57201.239M TWD12.750.62 TWD+5.81%0.00%Bán Lẻ
4560STRONG H MACHINERY TECHNOLOGY (CAYM
36.80 TWD+2.51%101K1.452.445B TWD24.441.51 TWD−62.01%6.13%Bán Lẻ
5321UNITED RECOMMEND INTERNATIONAL CO
90.4 TWD+0.44%345.972K0.744.452B TWD28.773.14 TWD−9.78%0.63%Bán Lẻ
Theo dõi
5903TAIWAN FAMILYMART CO
191.0 TWD0.00%68.337K0.2442.635B TWD21.039.08 TWD+47.73%3.40%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
5904POYA INTERNATIONAL CO LTD
521 TWD+0.39%163.83K0.7853.713B TWD21.6024.12 TWD+26.84%4.56%Bán Lẻ
Mua
5907GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED
12.20 TWD+1.24%199.035K2.072.356B TWD−5.48 TWD−121.07%0.00%Bán Lẻ
6281E-LIFE MALL CORPORATION
85.0 TWD+0.35%31.583K1.098.4B TWD16.095.28 TWD−15.07%5.90%Bán Lẻ
6574MIKOBEAUTE INTERNATIONAL CO LTD
49.70 TWD+1.02%6.28K1.071.082B TWD20.012.48 TWD−1.04%7.11%Bán Lẻ
6908ACER GAMING INC
86.1 TWD+3.24%14.318K1.34Bán Lẻ
6929WE CAN MEDICINES CO LTD
114.5 TWD+5.53%9.048K2.684.34B TWD203.880.56 TWD0.00%Bán Lẻ
6968WONDER PETS ENTERPRISES CO
83.9 TWD+8.96%1.066M3.97Bán Lẻ
8454MOMO COM INC
518 TWD+0.39%375.716K0.72124.016B TWD35.5514.57 TWD+5.15%2.64%Bán Lẻ
Mua
8477KUOBROTHERS CORP
15.35 TWD+0.33%85.001K2.24521.62M TWD−3.34 TWD+6.14%0.00%Bán Lẻ
8927NORTH-STAR INTERNATIONAL CO LTD
52.9 TWD+0.95%724.718K0.8016.737B TWD177.520.30 TWD−47.09%1.15%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
9960DACOME INTERNATIONAL LTD
27.10 TWD+0.74%32.251K1.16903.638M TWD9.752.78 TWD−19.79%8.18%Bán Lẻ