Khách hàng Lâu năm

Các công ty Thái Lan tham gia một lĩnh vực: khách hàng lâu năm

Những Các công ty Thái Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, khách hàng lâu năm. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như TOYOTA80, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như SAWANG EXPORT CO NON-VOTING và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
TTOYOTA80TOYOTA80
Chứng chỉ lưu ký
9.79 T THB7.15 THB273.403 K
NNINTENDO19NINTENDO CO LTD
Chứng chỉ lưu ký
2.303 T THB19.6 THB−2.00%92.599 K1.380.19101.17 THB+5.75%2.49%
AP.RAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
26.111 B THB8.40 THB+1.20%18.135 M1.064.731.78 THB−0.73%8.43%
Sức mua mạnh
APAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LTD
26.111 B THB8.40 THB+1.20%18.137 M1.064.731.78 THB−0.74%8.43%
Sức mua mạnh
AAURAAURORA DESIGN PCL
17.209 B THB12.7 THB−1.55%490.069 K0.5019.760.64 THB−42.89%2.40%
Sức mua mạnh
ORI.RORIGIN PROPERTY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.731 B THB4.76 THB−0.42%5.436 M0.664.900.97 THB−37.82%9.62%
ORIORIGIN PROPERTY
11.731 B THB4.76 THB−0.42%5.437 M0.664.900.97 THB−37.81%9.62%
Mua
SSUCSAHA-UNION
8.775 B THB29.25 THB0.00%52.012 K1.357.284.02 THB+10.21%5.13%
SSUC.RSAHA-UNION NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.775 B THB29.25 THB0.00%52 K1.357.284.02 THB+10.21%5.13%
AH.RAAPICO HITECH PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.203 B THB20.2 THB−0.49%764 K0.705.243.86 THB−31.01%8.13%
AHAAPICO HITECH PUBLIC CO LTD
7.203 B THB20.2 THB−0.49%764.268 K0.705.243.86 THB−31.01%8.13%
Mua
NOBLE.RNOBLE DEVELOPMENT NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.41 B THB3.22 THB0.00%2.129 M1.704.810.67 THB+71.62%12.39%
NOBLENOBLE DEVELOPMENT
4.41 B THB3.22 THB0.00%2.129 M1.704.810.67 THB+71.62%12.39%
33K-BATTHAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY PCL
4.155 B THB53.00 THB0.00%4690.0828.611.85 THB+16.65%0.47%
33K-BAT.RTHAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.155 B THB53.00 THB0.00%4000.0728.611.85 THB+16.65%0.47%
PPRIN.RPRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.514 B THB2.90 THB+0.69%45.4 K2.1915.350.19 THB−35.92%3.37%
PPRINPRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
3.514 B THB2.90 THB+0.69%45.401 K2.1915.350.19 THB−35.90%3.37%
SSENA.RSENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.48 B THB2.38 THB−1.65%355.6 K0.687.960.30 THB−33.90%9.68%
SSENASENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LTD
3.48 B THB2.38 THB−1.65%355.767 K0.687.960.30 THB−33.90%9.68%
Theo dõi
HHFTHWA FONG RUBBER(THAILAND)
2.963 B THB4.46 THB−0.89%233.515 K0.517.940.56 THB+26.99%6.67%
HHFT.RHWA FONG RUBBER(THAILAND) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.963 B THB4.46 THB−0.89%233.5 K0.517.940.56 THB+26.97%6.67%
IIRC.RINOUE RUBBER NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.49 B THB13.5 THB0.00%8000.1911.501.17 THB+136.82%3.09%
IIRCINOUE RUBBER
2.49 B THB13.5 THB0.00%8000.1911.501.17 THB+136.82%3.09%
MMODERNMODERN FORM GROUP
1.665 B THB2.20 THB−0.90%105.602 K0.23−0.01 THB−112.89%4.05%
MMODERN.RMODERN FORM GROUP NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.665 B THB2.20 THB−0.90%105.6 K0.23−0.01 THB−112.89%4.05%
PPREB.RPRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.636 B THB5.30 THB0.00%75.8 K1.3711.460.46 THB−55.92%7.55%
PPREBPRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.636 B THB5.30 THB0.00%75.801 K1.3711.460.46 THB−55.92%7.55%
BBKD.RBANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.399 B THB1.30 THB0.00%83.4 K0.6796.300.01 THB−87.47%3.85%
BBKDBANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LTD
1.399 B THB1.30 THB0.00%83.4 K0.6796.300.01 THB−87.47%3.85%
BIG.RBIG CAMERA CORP NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.376 B THB0.39 THB0.00%847.1 K1.5815.540.03 THB−23.01%3.85%
BIGBIG CAMERA CORP
1.376 B THB0.39 THB0.00%847.106 K1.5815.540.03 THB−23.01%3.85%
GYTGOODYEAR(THAILAND)
1.325 B THB177.5 THB−0.84%2000.4922.627.85 THB+122.67%1.70%
GYT.RGOODYEAR(THAILAND) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.325 B THB177.5 THB−0.84%2000.5022.627.85 THB+122.67%3.91%
PPDJPRANDA JEWELRY
1.269 B THB2.14 THB0.00%25.519 K0.2225.120.09 THB−56.66%4.67%
PPDJ.RPRANDA JEWELRY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.269 B THB2.14 THB0.00%25.5 K0.2225.120.09 THB−56.66%4.67%
MMTWMAKE TO WIN HOLDING PCL
903.16 M THB1.34 THB0.00%1.754 M0.6120.300.07 THB+37.50%0.00%
TTCMCTCM CORP PUBLIC CO LTD
854.785 M THB1.11 THB−0.89%9.5 K0.11−0.04 THB−132.41%0.00%
TTCMC.RTCM CORP PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
854.785 M THB1.11 THB−0.89%9.5 K0.11−0.04 THB−132.41%0.00%
SSAMCO.RSAMMAKORN CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
667.472 M THB1.01 THB−2.88%188.5 K1.5013.910.07 THB−58.61%2.88%
SSAMCOSAMMAKORN CO
667.472 M THB1.01 THB−2.88%188.508 K1.5013.890.07 THB−58.55%2.88%
EECF.REAST COAST FURNITECH PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
508.538 M THB0.51 THB−3.77%544.8 K0.27−0.18 THB−593.07%2.08%
EECFEAST COAST FURNITECH PUBLIC CO LTD
508.538 M THB0.51 THB−3.77%544.8 K0.27−0.18 THB−591.71%2.08%
NNEP.RNEP REALTY & INDUSTRY CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
465.076 M THB0.20 THB0.00%62.4 K0.19−0.01 THB+40.18%0.00%
NNEPNEP REALTY & INDUSTRY CO
465.076 M THB0.20 THB0.00%62.405 K0.19−0.01 THB+40.18%0.00%
HHPT.RHOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
377.385 M THB0.55 THB−3.51%4.798 M0.6913.550.04 THB−13.62%5.96%
HHPTHOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED
377.385 M THB0.55 THB−3.51%4.798 M0.6913.580.04 THB−13.83%5.96%
SSAWANGSAWANG EXPORT CO
316.8 M THB13.5 THB+2.27%1010.27−0.43 THB+34.55%0.00%
SSAWANG.RSAWANG EXPORT CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
316.8 M THB13.5 THB+2.27%1000.26−0.43 THB+34.55%0.00%
FFANCY.RFANCYWOOD INDUSTRIES NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
239.85 M THB0.39 THB0.00%158.1 K0.4360.000.01 THB0.00%
FFANCYFANCYWOOD INDUSTRIES
239.85 M THB0.39 THB0.00%158.1 K0.4360.000.01 THB0.00%
CCRDCHIANGMAI RIMDOI PCL
215 M THB0.43 THB0.00%46.413 K0.67−0.12 THB−144.68%0.00%
CCRD.RCHIANGMAI RIMDOI PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
215 M THB0.43 THB0.00%46.4 K0.67−0.12 THB−144.16%0.00%
AAURA.RAURORA DESIGN PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
12.7 THB−1.55%490 K0.5019.760.64 THB−42.89%2.40%
MMTW.RMAKE TO WIN HOLDING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.34 THB0.00%1.754 M0.61