Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

48
Cổ phiếu
176.473B
Giá trị vốn hóa thị trường
15.911M
Khối lượng
−0.03%
Thay đổi
+2.76%
Hiệu suất Tháng
+69.26%
Hiệu suất Năm
+25.93%
Hiệu suất YTD
          
3K-BAT THAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY
70.50-0.35%-0.25Mua3005.527B
3K-BAT.R THAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY NON-VOTING
70.50-0.35%-0.25Mua3005.527B
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.75-1.32%-0.01Mua22.753M2.682B118.750.01
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.75-1.32%-0.01Mua22.753M2.682B118.750.01
COTTO SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.681.52%0.04Sức mua mạnh48.927M15.741B25.460.10
COTTO.R SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.681.52%0.04Sức mua mạnh48.927M15.741B25.480.10
CRD CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.21-3.20%-0.04Mua2.509M625.000M-0.05
CRD.R CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.21-3.20%-0.04Mua2.509M625.000M-0.05
ECF EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY
1.860.54%0.01Mua31.304M1.775B31.730.06
ECF.R EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.860.54%0.01Mua31.304M1.775B31.730.06
FANCY FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.32-3.65%-0.05Mua15.225M842.550M-0.09
FANCY.R FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.32-3.65%-0.05Mua15.225M842.550M-0.09
GYT GOODYEAR (THAILAND) PUBLIC COMPANY
186.00-1.06%-2.00Bán10.700K1.391B-2.55
GYT.R GOODYEAR (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
186.00-1.06%-2.00Bán10.700K1.391B-2.55
HFT HWA FONG RUBBER (THAILAND)
8.55-1.72%-0.15Bán3.214M5.728B10.620.82
HFT.R HWA FONG RUBBER (THAILAND) NON-VOTING
8.55-1.72%-0.15Bán3.214M5.728B10.620.82
HPT HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.010.00%0.00Mua13.558M558.024M-0.02
HPT.R HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.010.00%0.00Mua13.558M558.024M-0.02
IRC INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY
17.300.58%0.10Mua70.100K3.306B8.432.04
IRC.R INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.300.58%0.10Mua70.100K3.306B8.432.04
MODERN MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.820.00%0.00Mua228.400K2.865B20.470.19
MODERN.R MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.820.00%0.00Mua228.400K2.865B20.470.19
NEP NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.524.00%0.02Mua2.957M1.163B-0.01
NEP.R NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.524.00%0.02Mua2.957M1.163B-0.01
NOBLE NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.500.00%0.00Bán1.735M8.901B4.581.42
NOBLE.R NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.500.00%0.00Bán1.735M8.901B4.581.42
PDJ PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.460.00%0.00Mua138.600K1.197B24.670.11
PDJ.R PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.460.00%0.00Mua138.600K1.197B24.670.11
PREB PRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED
8.300.00%0.00Bán107.800K2.562B12.140.68
PREB.R PRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.300.00%0.00Bán107.800K2.562B12.140.68
PRIN PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.441.67%0.04Sức mua mạnh1.102M2.928B10.340.23
PRIN.R PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.441.67%0.04Sức mua mạnh1.102M2.928B10.340.23
PT PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
5.850.00%0.00Theo dõi209.800K1.661B12.400.47
PT.R PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.850.00%0.00Theo dõi209.800K1.661B12.400.47
RICHY RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
1.440.00%0.00Mua18.148M1.783B9.970.14
RICHY.R RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.440.00%0.00Mua18.148M1.783B9.970.14
SAMCO SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.86-10.58%-0.22Mua121.629M1.335B11.880.18
SAMCO.R SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.86-10.58%-0.22Mua121.629M1.335B11.880.18
SAWANG SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
9.601.05%0.10Bán100230.400M-1.54
SAWANG.R SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.50-8.65%-0.90Sức bán mạnh100230.400M-1.54
STANLY THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY
179.00-0.28%-0.50Mua13.100K13.754B8.4421.26
STANLY.R THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
179.00-0.28%-0.50Mua13.100K13.754B8.4421.26
STAR STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY
1.06-7.83%-0.09Bán3.594M392.046M-0.48
STAR.R STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.06-7.83%-0.09Bán3.594M392.046M-0.48
SUC SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED
33.00-0.75%-0.25Bán50.100K9.975B9.313.57
SUC.R SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.00-0.75%-0.25Bán50.100K9.975B9.313.57
TCMC TCM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.878.72%0.15Sức mua mạnh195.116M1.313B-0.05
TCMC.R TCM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.878.72%0.15Sức mua mạnh195.116M1.313B-0.05
Tải thêm