Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

55
Cổ phiếu
4107.593B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.731M
Khối lượng
+0.89%
Thay đổi
+15.62%
Hiệu suất Tháng
−21.05%
Hiệu suất Năm
+17.91%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
3K-BATTHAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY
62.00 THB−0.80%−0.50 THB
Bán Mạnh
35421.948K4.861B THB22.242.87 THB
3K-BAT.RTHAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
62.00 THB−0.80%−0.50 THB
Bán Mạnh
30018.6K4.861B THB22.242.87 THB
AHAAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
32.75 THB−0.76%−0.25 THB
Sức mua mạnh
1.689M55.304M11.71B THB7.604.34 THB
AH.RAAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
32.75 THB−0.76%−0.25 THB
Sức mua mạnh
1.689M55.302M11.71B THB7.604.34 THB
APAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
11.9 THB0.85%0.1 THB
Mua
16.341M194.461M37.122B THB6.491.82 THB
AP.RAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.9 THB0.85%0.1 THB
Mua
16.341M194.453M37.122B THB6.491.82 THB
AURAAURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
18.0 THB1.12%0.2 THB
Bán
5.243M94.375M23.745B THB
AURA.RAURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
18.0 THB1.12%0.2 THB
Bán
5.242M94.363M
BIGBIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.73 THB2.82%0.02 THB
Sức mua mạnh
15.978M11.664M2.506B THB42.770.02 THB
BIG.RBIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.73 THB2.82%0.02 THB
Sức mua mạnh
15.978M11.664M2.506B THB42.770.02 THB
BKDBANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED
2.48 THB−0.80%−0.02 THB
Mua
723.531K1.794M2.691B THB15.340.16 THB
BKD.RBANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.48 THB−0.80%−0.02 THB
Mua
723.5K1.794M2.691B THB15.340.16 THB
BYDCOM80DR ON BYDCOM ISSUED BY KTB
Chứng chỉ lưu ký
1.05 THB0.96%0.01 THB
Mua
2.399M2.519M3.785T THB
COTTOSCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.06 THB0.00%0.00 THB
Bán
1.12M2.307M12.283B THB−0.04 THB
COTTO.RSCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.06 THB0.00%0.00 THB
Bán
1.12M2.307M12.283B THB−0.04 THB
CRDCHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.81 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
194.9K157.869K405M THB−0.03 THB
CRD.RCHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.81 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
194.9K157.869K405M THB−0.03 THB
ECFEAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY
1.74 THB0.00%0.00 THB
Bán
1.386M2.411M1.67B THB35.440.05 THB
ECF.REAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.74 THB0.00%0.00 THB
Bán
1.386M2.411M1.67B THB35.510.05 THB
FANCYFANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.70 THB−1.41%−0.01 THB
Theo dõi
357.603K250.322K436.65M THB−0.09 THB
FANCY.RFANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.70 THB−1.41%−0.01 THB
Theo dõi
357.6K250.32K436.65M THB−0.09 THB
GYTGOODYEAR (THAILAND) PUBLIC COMPANY
185.5 THB−0.27%−0.5 THB
Mua
700129.85K1.376B THB−0.33 THB
GYT.RGOODYEAR (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
185.5 THB−0.27%−0.5 THB
Mua
700129.85K1.376B THB−0.33 THB
HFTHWA FONG RUBBER (THAILAND)
6.70 THB−1.47%−0.10 THB
Mua
366.701K2.457M4.477B THB9.160.74 THB
HFT.RHWA FONG RUBBER (THAILAND) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.70 THB−1.47%−0.10 THB
Mua
366.7K2.457M4.477B THB9.160.74 THB
HPTHOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.95 THB−2.06%−0.02 THB
Mua
6.844M6.502M642.217M THB16.250.06 THB
HPT.RHOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.95 THB−2.06%−0.02 THB
Mua
6.844M6.501M642.217M THB16.250.06 THB
INGRSINGRESS INDUSTRIAL (THAILAND)
0.62 THB5.08%0.03 THB
Mua
9.183M5.693M853.696M THB−0.18 THB
INGRS.RINGRESS INDUSTRIAL (THAILAND) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.62 THB5.08%0.03 THB
Mua
9.183M5.693M853.696M THB−0.18 THB
IRCINOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY
14.5 THB0.00%0.0 THB
Mua
69.643K1.01M2.787B THB25.350.57 THB
IRC.RINOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.5 THB0.00%0.0 THB
Mua
69.5K1.008M2.787B THB25.350.57 THB
MODERNMODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.28 THB−1.20%−0.04 THB
Bán Mạnh
92K301.76K2.49B THB64.840.05 THB
MODERN.RMODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.28 THB−1.20%−0.04 THB
Bán Mạnh
92K301.76K2.49B THB64.840.05 THB
NEPNEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.28 THB0.00%0.00 THB
Mua
934.157K261.564K651.107M THB−0.03 THB
NEP.RNEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.28 THB0.00%0.00 THB
Mua
934.1K261.548K651.107M THB−0.03 THB
NOBLENOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
5.65 THB−0.88%−0.05 THB
Mua
4.374M24.714M7.806B THB69.170.08 THB
NOBLE.RNOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.65 THB−0.88%−0.05 THB
Mua
4.374M24.713M7.806B THB69.170.08 THB
ORIORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
11.7 THB0.00%0.0 THB
Theo dõi
8.43M98.633M28.713B THB8.091.45 THB
ORI.RORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.7 THB0.00%0.0 THB
Theo dõi
8.43M98.626M28.713B THB8.091.45 THB
PDJPRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.82 THB−1.04%−0.04 THB
Mua
8.752M33.433M2.081B THB10.350.37 THB
PDJ.RPRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.82 THB−1.04%−0.04 THB
Mua
8.752M33.433M2.081B THB10.350.37 THB
PREBPRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED
9.20 THB3.95%0.35 THB
Sức mua mạnh
1.75M16.103M2.732B THB6.621.34 THB
PREB.RPRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.20 THB3.95%0.35 THB
Sức mua mạnh
1.75M16.103M2.732B THB6.621.34 THB
PRINPRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
3.00 THB0.67%0.02 THB
Mua
59.3K177.9K3.636B THB9.190.32 THB
PRIN.RPRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.00 THB0.67%0.02 THB
Mua
59.3K177.9K3.636B THB9.190.32 THB
SAMCOSAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.47 THB0.00%0.00 THB
Mua
198.201K291.355K943.447M THB29.880.05 THB
SAMCO.RSAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.47 THB0.00%0.00 THB
Mua
198.2K291.354K943.447M THB29.880.05 THB
SAWANGSAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
14.4 THB1.41%0.2 THB
Mua
1K14.4K340.8M THB−1.33 THB
SAWANG.RSAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.4 THB1.41%0.2 THB
Mua
1K14.4K340.8M THB−1.33 THB
SENASENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
4.00 THB−0.99%−0.04 THB
Mua
499.009K1.996M5.81B THB4.340.93 THB
SENA.RSENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.00 THB−0.99%−0.04 THB
Mua
498.8K1.995M5.81B THB4.340.93 THB
SUCSAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED
30.25 THB−0.82%−0.25 THB
Theo dõi
86.709K2.623M9.15B THB12.522.44 THB
SUC.RSAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
30.25 THB−0.82%−0.25 THB
Theo dõi
86.7K2.623M9.15B THB12.522.44 THB
TCMCTCM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.83 THB−3.68%−0.07 THB
Theo dõi
2.415M4.42M1.45B THB−0.04 THB
TCMC.RTCM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.83 THB−3.68%−0.07 THB
Theo dõi
2.415M4.42M1.45B THB−0.04 THB