Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Thái Lan

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại492.345B THB1.71%3.42%15.64M484
Truyền thông1.836T THB2.57%1.03%24.521M314
Khách hàng Lâu năm3.751T THB0.83%−0.02%1.606M553
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.365T THB2.67%−0.37%6.617M6108
Dịch vụ Khách hàng1.201T THB1.02%−0.82%8.946M7104
Dịch vụ Phân phối1.081T THB2.75%1.17%13.611M4112
Công nghệ Điện tử4.605T THB0.88%−3.02%14.418M631
Năng lượng Mỏ4.057T THB6.72%0.18%21.882M328
Tài chính12.575T THB2.34%−0.09%17.978M13344
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.019T THB2.20%0.61%27.899M258
Công nghệ Sức khỏe92.713B THB3.32%0.48%1.911M214
Dịch vụ Công nghiệp326.906B THB0.89%−0.34%6.922M380
Hỗn hợp263.337B THB8.66%−0.42%4.099M125
Khoáng sản phi năng lượng361.797B THB4.96%0.15%1.801M384
Công nghiệp Chế biến3.119T THB3.15%−0.76%6.79M7156
Sản xuất Chế tạo341.464B THB5.69%−0.07%1.476M9142
Bán Lẻ11.112T THB0.45%0.43%6.207M863
Dịch vụ Công nghệ16.266T THB0.02%0.30%141.915K450
Vận chuyển3.073T THB1.34%1.03%16.359M560
Công ty dịch vụ công cộng3.108T THB1.89%−0.45%10.206M472