Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Thái Lan

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
475.907B-0.33%35.279M370
1647.750B0.22%23.710M216
168.079B-0.61%5.462M544
1394.466B-0.03%17.206M698
1040.660B-1.14%9.297M798
1283.917B0.83%20.367M489
2433.123B1.67%15.718M738
1750.535B-0.65%38.584M426
7958.107B-1.04%32.714M13310
1567.439B0.30%33.722M252
110.228B-2.20%6.301M28
268.295B-0.40%31.038M274
514.170B-0.01%9.392M234
456.067B-0.29%30.378M476
6538.766B-0.65%58.018M7152
545.660B-0.54%10.741M9144
2949.006B0.43%21.832M650
213.642B-1.20%22.909M440
2996.769B-0.66%35.990M562
3392.311B-0.69%32.690M468
Tải thêm