Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

104
Cổ phiếu
806.238B
Giá trị vốn hóa thị trường
16.785M
Khối lượng
−1.75%
Thay đổi
+0.92%
Hiệu suất Tháng
−28.26%
Hiệu suất Năm
−20.34%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
AMARIN AMARIN PRINTING AND PUBLISHING
3.460.58%0.02Mua13.600K3.454B19.230.18Xuất bản: Sách / Tạp chí
AMARIN.R AMARIN PRINTING AND PUBLISHING NON-VOTING
3.460.58%0.02Mua13.600K3.454B20.480.17Xuất bản: Sách / Tạp chí
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.93-2.03%-0.04Mua376.000K791.063M8.770.22Phim / Giải trí
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.93-2.03%-0.04Mua376.000K791.063M8.770.22Phim / Giải trí
ASIA ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.94-1.50%-0.06Bán8.300K1.261B-0.17Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
ASIA.R ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.94-1.50%-0.06Bán8.300KKhách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
8.85-3.80%-0.35Bán3.493M7.218BNhà hàng
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.85-3.80%-0.35Bán3.493MNhà hàng
BC BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.89-2.20%-0.02Sức bán mạnh85.800K451.230M-0.17Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
BC.R BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.89-2.20%-0.02Sức bán mạnh85.800KKhách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
4.46-1.76%-0.08Bán949.700K8.920B-0.27Phát thanh truyền hình
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.46-1.76%-0.08Bán949.700K8.920B-0.27Phát thanh truyền hình
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
24.40-1.21%-0.30Mua5.162M32.940B38.190.65Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.40-1.21%-0.30Mua5.162M32.940B38.190.65Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
CMO CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
0.95-1.04%-0.01Sức bán mạnh80.600K242.690M40.680.02Phim / Giải trí
CMO.R CMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.95-1.04%-0.01Sức bán mạnh80.600K242.690M40.680.02Phim / Giải trí
CSR CITY SPORTS AND RECREATION
73.002.82%2.00Bán1001.496B39.831.83Phim / Giải trí
CSR.R CITY SPORTS AND RECREATION NON-VOTING
73.002.82%2.00Bán1001.496B39.831.83Phim / Giải trí
DTC DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED
7.000.00%0.00Bán208.400K5.917B24.940.28Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
DTC.R DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.000.00%0.00Bán208.400K5.917B24.940.28Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
EP EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.04-1.46%-0.06Mua2.792M3.723B6.090.67Xuất bản: Sách / Tạp chí
EP.R EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.04-1.46%-0.06Mua2.792MXuất bản: Sách / Tạp chí
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.46-3.89%-0.14Bán14.600M8.711B83.920.04Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.46-3.89%-0.14Bán14.600M8.711B83.920.04Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
FSMART FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY
6.451.57%0.10Mua2.040M5.053B9.450.67Dịch vụ tiêu dùng khác
FSMART.R FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.451.57%0.10Mua2.040M8.810.72Dịch vụ tiêu dùng khác
GPI GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.430.00%0.00Bán4.500K858.000M-0.11Xuất bản: Sách / Tạp chí
GPI.R GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.430.00%0.00Bán4.500K858.000M-0.11Xuất bản: Sách / Tạp chí
GRAMMY GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
9.65-1.03%-0.10Mua20.000K7.913B30.300.32Phim / Giải trí
GRAMMY.R GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.65-1.03%-0.10Mua20.000K7.913B24.660.40Phim / Giải trí
GRAND GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY
0.550.00%0.00Bán695.500K1.989B-0.16Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
GRAND.R GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY NON-VOTING
0.550.00%0.00Bán695.500K1.989B-0.16Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.190.00%0.00Bán141.800K142.563M-0.29Nhà hàng
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.190.00%0.00Bán141.800KNhà hàng
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
5.95-4.03%-0.25Mua7.573M3.615B14.070.44Phim / Giải trí
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.95-4.03%-0.25Mua7.573M3.615B14.070.44Phim / Giải trí
LRH LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY
32.00-3.03%-1.00Bán5005.334B-1.11Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
LRH.R LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
32.00-3.03%-1.00Bán5005.334B-1.11Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
M MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY
51.75-2.82%-1.50Bán1.107M47.655B37.771.41Nhà hàng
M.R MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
51.75-2.82%-1.50Bán1.107M47.655B37.771.41Nhà hàng
MAJOR MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
16.20-0.61%-0.10Mua4.449M14.494B-0.30Phim / Giải trí
MAJOR.R MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.20-0.61%-0.10Mua4.449M-0.30Phim / Giải trí
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
24.00-3.23%-0.80Bán1.000K645.734M698.590.04Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.00-3.23%-0.80Bán1.000K645.734M698.590.04Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
MATCH MATCHING MAXIMIZE SOLUTION
1.581.94%0.03Bán1.600K1.235B-0.12Phim / Giải trí
MATCH.R MATCHING MAXIMIZE SOLUTION NON-VOTING
1.581.94%0.03Bán1.600K1.235B-0.12Phim / Giải trí
MATI MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED
4.000.00%0.00Bán200741.396M-0.22Xuất bản: Báo chí
MATI.R MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.000.00%0.00Bán200741.396M-0.22Xuất bản: Báo chí
MCOT MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED
4.62-1.28%-0.06Bán22.700K3.174B-2.58Phát thanh truyền hình
MCOT.R MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.62-1.28%-0.06Bán22.700K3.174B-2.58Phát thanh truyền hình
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
20.10-3.37%-0.70Mua49.708M104.164B-0.70Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.10-3.37%-0.70Mua49.708M104.164B13.731.51Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
MM MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.790.00%0.00Mua26.200K1.885B-0.07Nhà hàng
MM.R MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.790.00%0.00Mua26.200K1.885B-0.07Nhà hàng
MPG MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.190.00%0.00Bán45.800K185.773M-0.04Phim / Giải trí
MPG.R MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.190.00%0.00Bán45.800K185.773M-0.04Phim / Giải trí
MPIC M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.450.69%0.01Mua3.700K1.885B-0.07Phim / Giải trí
MPIC.R M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.450.69%0.01Mua3.700K1.885BPhim / Giải trí
NBC NATION BROADCASTING CORPORATION
0.621.64%0.01Bán6.500K497.956M0.830.73Phát thanh truyền hình
NBC.R NATION BROADCASTING CORPORATION NON-VOTING
0.621.64%0.01Bán6.500K497.956M0.830.73Phát thanh truyền hình
NINE NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT
1.742.35%0.04Bán68.500K636.055MXuất bản: Sách / Tạp chí
NINE.R NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT NON-VOTING
1.742.35%0.04Bán68.500KXuất bản: Sách / Tạp chí
OHTL OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
374.007.47%26.00Mua1005.647B-28.51Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
OHTL.R OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
374.007.47%26.00Mua1005.647B-28.51Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
OISHI OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
41.00-1.20%-0.50Mua36.600K15.375B16.362.54Nhà hàng
OISHI.R OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
41.00-1.20%-0.50Mua36.600K15.375B16.362.54Nhà hàng
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
1.508.70%0.12Mua1.000K750.000M-0.61Xuất bản: Báo chí
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.508.70%0.12Mua1.000K750.000M-0.61Xuất bản: Báo chí
ROH ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND)
35.000.00%0.00Bán10.000K3.281B111.540.31Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
ROH.R ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) NON-VOTING
35.000.00%0.00Bán10.000K3.281B111.54Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED
18.201.68%0.30Mua6.183M17.426B38.610.47Phim / Giải trí
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.201.68%0.30Mua6.183M17.426B38.600.47Phim / Giải trí
SE-ED SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.418.46%0.11Mua13.500K552.641M-0.07Xuất bản: Sách / Tạp chí
SE-ED.R SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.418.46%0.11Mua13.500K552.641M128.710.01Xuất bản: Sách / Tạp chí
SHANG SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
57.500.88%0.50Bán7007.475B26.582.14Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
SHANG.R SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
57.500.88%0.50Bán7007.475B26.582.14Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
2.00-2.91%-0.06Bán12.596M7.187B-0.23Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.00-2.91%-0.06Bán12.596M7.187B-0.23Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
SISB SISB PUBLIC COMPANY LIMITED
8.70-2.79%-0.25Bán2.072M8.178B35.460.25Dịch vụ tiêu dùng khác
SISB.R SISB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.70-2.79%-0.25Bán2.072M8.178B35.460.25Dịch vụ tiêu dùng khác
SNP S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
10.00-1.96%-0.20Sức bán mạnh26.200K5.002B23.300.44Nhà hàng
SNP.R S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.00-1.96%-0.20Sức bán mạnh26.200K4.904B23.300.44Nhà hàng
SPA SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY
5.95-2.46%-0.15Bán2.517M5.087B27.550.22Dịch vụ tiêu dùng khác
SPA.R SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.95-2.46%-0.15Bán2.517M5.087B27.550.22Dịch vụ tiêu dùng khác
STARK STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.08-0.95%-0.02Sức bán mạnh14.062M49.531B73.680.03Xuất bản: Sách / Tạp chí
STARK.R STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.08-0.95%-0.02Sức bán mạnh14.062M49.531B-0.75Xuất bản: Sách / Tạp chí
TH TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.500.00%0.00Mua51.700K482.517M12.660.04Xuất bản: Báo chí
TH.R TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.500.00%0.00Mua51.700K482.517MXuất bản: Báo chí
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.330.00%0.00Mua61.821M3.179B94.290.00Phim / Giải trí
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.330.00%0.00Mua61.821M3.179B94.290.00Phim / Giải trí
TRU THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY
3.60-2.70%-0.10Sức bán mạnh99.400K2.127B23.000.16Dịch vụ tiêu dùng khác
TRU.R THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.60-2.70%-0.10Sức bán mạnh99.400K2.127B7.780.48Dịch vụ tiêu dùng khác
TVT TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.63-1.56%-0.01Mua54.300K504.019M39.510.02Phát thanh truyền hình
TVT.R TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.63-1.56%-0.01Mua54.300K504.019M39.510.02Phát thanh truyền hình
VRANDA VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.00-0.83%-0.05Mua94.000K1.918B43.340.14Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
VRANDA.R VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.00-0.83%-0.05Mua94.000K1.918B43.340.14Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.22-0.81%-0.01Mua91.800K570.901M-0.11Phim / Giải trí
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.22-0.81%-0.01Mua91.800K570.901M-0.11Phim / Giải trí
WORK WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
10.20-2.86%-0.30Bán1.453M4.504B76.310.14Phim / Giải trí
WORK.R WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.20-2.86%-0.30Bán1.453M4.504B76.31Phim / Giải trí
YGG YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
11.40-14.93%-2.00Bán14.370M2.052B46.110.29Phim / Giải trí
YGG.R YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.40-14.93%-2.00Bán14.370MPhim / Giải trí
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
8.750.00%0.00Bán186.800K2.625BNhà hàng
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.750.00%0.00Bán186.800K2.625BNhà hàng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất