Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

98
Cổ phiếu
1040.660B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.450M
Khối lượng
+0.03%
Thay đổi
+8.56%
Hiệu suất Tháng
+45.65%
Hiệu suất Năm
+31.78%
Hiệu suất YTD
          
AMARIN AMARIN PRINTING AND PUBLISHING
6.500.00%0.00Bán14.000K6.489B15.480.42
AMARIN.R AMARIN PRINTING AND PUBLISHING NON-VOTING
6.500.00%0.00Bán14.000K6.489B95.030.07
ASIA ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
5.650.89%0.05Mua1.800K1.792B
ASIA.R ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.650.89%0.05Mua1.800K1.792B
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
10.40-1.89%-0.20Bán4.509M8.646B174.340.06
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.40-1.89%-0.20Bán4.509M8.646B174.340.06
BC BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.65-1.20%-0.02Bán509.100K846.690M-0.35
BC.R BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.65-1.20%-0.02Bán509.100K846.690M-0.35
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
12.800.00%0.00Mua7.487M25.600B39.310.33
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.800.00%0.00Mua7.487M25.600B39.310.33
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
34.25-0.72%-0.25Mua3.230M46.575B-2.48
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
34.25-0.72%-0.25Mua3.230M46.575B-2.48
CMO CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.460.00%0.00Sức mua mạnh1.809M372.976M-0.34
CMO.R CMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.460.00%0.00Sức mua mạnh1.809M372.976M-0.34
CSR CITY SPORTS AND RECREATION
61.00-0.41%-0.25Bán2001.250B51.851.18
CSR.R CITY SPORTS AND RECREATION NON-VOTING
61.00-0.41%-0.25Bán2001.250B51.851.18
DUSIT DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED
9.95-0.50%-0.05Mua203.700K8.453B-0.92
DUSIT.R DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.95-0.50%-0.05Mua203.700K8.453B-0.92
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.163.27%0.10Sức mua mạnh39.623M13.867B-0.53
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.163.27%0.10Sức mua mạnh39.623M13.867B-0.53
FSMART FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY
11.30-3.42%-0.40Mua7.872M8.812B19.260.61
FSMART.R FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.30-3.42%-0.40Mua7.872M8.812B19.260.61
GPI GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
2.020.00%0.00Mua1.278M1.212B4.600.44
GPI.R GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.020.00%0.00Mua1.278M1.212B4.600.44
GRAMMY GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
13.90-2.80%-0.40Bán130.500K11.725B73.640.19
GRAMMY.R GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.90-2.80%-0.40Bán130.500K11.725B73.640.19
GRAND GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY
0.561.82%0.01Mua3.680M1.989B-0.32
GRAND.R GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY NON-VOTING
0.561.82%0.01Mua3.680M1.989B-0.32
HEMP HEALTH EMPIRE CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.623.33%0.02Bán35.515M1.760B-0.02
HEMP.R HEALTH EMPIRE CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.623.33%0.02Bán35.515M1.760B-0.02
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.510.00%0.00Bán11.823M530.750M-0.18
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.510.00%0.00Bán11.823M530.750M-0.18
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
9.100.55%0.05Bán2.596M5.498B21.950.48
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.100.55%0.05Bán2.596M5.498B21.950.48
LRH LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY
31.750.79%0.25Bán11.000K5.251B-5.31
LRH.R LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.750.79%0.25Bán11.000K5.251B-3.00
M MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY
54.002.37%1.25Sức mua mạnh1.551M48.576B60.440.87
M.R MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
54.002.37%1.25Sức mua mạnh1.551M48.576B60.440.87
MAJOR MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
21.40-0.47%-0.10Mua6.370M19.235B-0.15
MAJOR.R MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
21.40-0.47%-0.10Mua6.370M19.235B-0.15
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
25.001.63%0.40Mua500661.877M-2.83
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.001.63%0.40Mua500661.877M-2.83
MATCH MATCHING MAXIMIZE SOLUTION
1.67-1.76%-0.03Mua5.200K1.329B-0.17
MATCH.R MATCHING MAXIMIZE SOLUTION NON-VOTING
1.67-1.76%-0.03Mua5.200K1.329B-0.17
MATI MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED
7.350.00%0.00Mua1.000K1.362B6.611.11
MATI.R MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.350.00%0.00Mua1.000K1.362B6.611.11
MCOT MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED
7.40-8.64%-0.70Mua3.213M5.566B-1.28
MCOT.R MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.40-8.64%-0.70Mua3.213M5.566B-1.28
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
33.000.00%0.00Mua12.339M171.323B-4.66
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
33.000.00%0.00Mua12.339M171.323B-4.66
MPIC M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.633.16%0.05Mua146.800K2.054B122.480.01
MPIC.R M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.633.16%0.05Mua146.800K2.054B122.480.01
MUD MUD & HOUND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.08-0.95%-0.02Mua743.100K2.212B-0.31
MUD.R MUD & HOUND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.08-0.95%-0.02Mua743.100K2.212B-0.31
NBC NATION BROADCASTING CORPORATION
0.931.09%0.01Mua460.700K738.903M-0.02
NBC.R NATION BROADCASTING CORPORATION NON-VOTING
0.931.09%0.01Mua460.700K738.903M-0.02
NINE NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT
3.880.00%0.00Mua3.500K1.418B34.580.11
NINE.R NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT NON-VOTING
3.880.00%0.00Mua3.500K1.418B34.580.11
NMG NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY
0.240.00%0.00Mua14.780M976.313M-0.03
NMG.R NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.240.00%0.00Mua14.780M976.313M-0.03
OHTL OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
340.000.29%1.00Mua2005.118B-37.70
OHTL.R OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
340.000.29%1.00Mua2005.118B-37.70
OISHI OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
43.501.75%0.75Mua7.100K16.031B21.941.95
OISHI.R OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
43.501.75%0.75Mua7.100K16.031B21.941.95
ROH ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND)
31.001.64%0.50Mua4002.859B-2.22
ROH.R ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) NON-VOTING
31.001.64%0.50Mua4002.859B-2.22
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED
18.500.00%0.00Bán6.088M17.714B41.490.45
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.500.00%0.00Bán6.088M17.714B41.490.45
SE-ED SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.30-1.71%-0.04Mua87.200K917.150M-0.01
SE-ED.R SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.30-1.71%-0.04Mua87.200K917.150M-0.01
SHANG SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
53.751.90%1.00Mua5006.857B-8.87
SHANG.R SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
53.751.90%1.00Mua5006.857B-8.87
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
3.52-1.68%-0.06Mua4.068M12.865B-0.74
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.52-1.68%-0.06Mua4.068M12.865B-0.74
SISB SISB PUBLIC COMPANY LIMITED
9.300.54%0.05Bán161.200K8.695B37.340.25
SISB.R SISB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.300.54%0.05Bán161.200K8.695B37.340.25
SNP S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
15.00-1.32%-0.20Mua29.000K7.603B19.480.78
SNP.R S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.00-1.32%-0.20Mua29.000K7.603B19.480.78
SPA SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY
7.400.00%0.00Mua586.200K6.327B-0.35
SPA.R SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.400.00%0.00Mua586.200K6.327B-0.35
TH TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.08-4.35%-0.14Mua8.517M3.107B73.520.04
TH.R TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.08-4.35%-0.14Mua8.517M3.107B128.290.03
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.290.00%0.00Bán72.719M2.794B-0.00
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.290.00%0.00Bán72.719M2.794B-0.00
TRU THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY
4.80-0.41%-0.02Mua1.400K2.848B52.620.09
TRU.R THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.80-0.41%-0.02Mua1.400K2.848B52.620.09
TVT TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.10-2.65%-0.03Mua1.631M904.034M74.830.02
TVT.R TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.10-2.65%-0.03Mua1.631M904.034M74.830.02
VRANDA VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.700.75%0.05Mua79.200K2.126B-0.22
VRANDA.R VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.700.75%0.05Mua79.200K2.126B-0.22
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
0.900.00%0.00Mua9.420M706.735M-0.32
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.900.00%0.00Mua9.420M706.735M-0.32
WORK WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
21.800.00%0.00Mua2.956M9.626B25.150.87
WORK.R WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
21.800.00%0.00Mua2.956M9.626B25.150.87
YGG YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
19.701.03%0.20Bán399.600K3.510B40.490.48
YGG.R YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.701.03%0.20Bán399.600K3.510B40.500.48
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
12.000.00%0.00Mua56.500K3.600B160.860.07
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.000.00%0.00Mua56.500K3.600B160.860.07
Tải thêm