Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

100
Cổ phiếu
1050.901B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.297M
Khối lượng
+0.01%
Thay đổi
−0.15%
Hiệu suất Tháng
+4.83%
Hiệu suất Năm
−1.91%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AMARINAMARIN CORPORATIONS PCL
4.64 THB1.75%64.5K4.632B THB12.510.37 THB−3.21%6.25%Dịch vụ Khách hàng
AMARIN.RAMARIN CORPORATIONS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.64 THB1.75%64.5K4.632B THB12.510.37 THB−3.21%6.25%Dịch vụ Khách hàng
AUAFTER YOU PCL
10.3 THB−2.83%1.267M8.401B THB57.220.18 THB199.50%1.46%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
AU.RAFTER YOU PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10.3 THB−2.83%1.266M8.401B THB57.190.18 THB199.67%1.46%Dịch vụ Khách hàng
BCBOUTIQUE CORPORATION PCL
1.16 THB0.87%1.503K661.562M THB−0.08 THB70.24%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BC.RBOUTIQUE CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.16 THB0.87%1.5K661.562M THB−0.08 THB70.24%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BEYONDBOUND AND BEYOND PCL
13.1 THB1.55%97.804K3.784B THB23.580.56 THB−71.85%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
BEYOND.RBOUND AND BEYOND PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.1 THB1.55%97.8K3.784B THB23.580.56 THB−71.85%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CENTELCENTRAL PLAZA HOTEL
47.75 THB0.53%5.311M64.463B THB55.130.87 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
CENTEL.RCENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
47.75 THB0.53%5.311M64.463B THB55.130.87 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
CEYECHAMNI'S EYE PCL
4.48 THB−1.32%149.1K1.21B THB17.770.25 THB6.70%Dịch vụ Khách hàng
CEYE.RCHAMNI'S EYE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.48 THB−1.32%149.1K1.21B THB17.770.25 THB6.70%Dịch vụ Khách hàng
CHOCHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.18 THB0.00%4.638M410.621M THB−0.19 THB41.43%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CHO.RCHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.18 THB0.00%4.638M410.621M THB−0.19 THB41.44%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CSRCITY SPORT AND RECREATION CO
70.00 THB0.00%6001.435B THB29.432.38 THB77.71%1.59%Dịch vụ Khách hàng
CSR.RCITY SPORT AND RECREATION CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
70.00 THB0.00%6001.435B THB29.432.38 THB77.71%1.59%Dịch vụ Khách hàng
DUSITDUSIT THANI PUBLIC COMPANY
10.0 THB−3.85%1.672M8.453B THB−0.38 THB68.70%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
DUSIT.RDUSIT THANI PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10.0 THB−3.85%1.672M8.453B THB−0.38 THB68.70%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ERWERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LTD
5.65 THB−1.74%15.36M25.603B THB42.550.13 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ERW.RERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.65 THB−1.74%15.36M25.603B THB42.580.13 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
GRAMMYGMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LTD
9.20 THB0.00%7007.544B THB24.630.37 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
GRAMMY.RGMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.20 THB0.00%7007.544B THB24.630.37 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
GRANDGRANDE ASSET HOTEL & PROPERTY PCL
0.20 THB−4.76%10.957M1.857B THB−0.08 THB65.04%0.00%Dịch vụ Khách hàng
GRAND.RGRANDE ASSET HOTEL & PROPERTY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.20 THB−4.76%10.957M1.857B THB−0.08 THB65.04%0.00%Dịch vụ Khách hàng
HEALTHHEALTH EMPIRE CORPORATION PLC
3.30 THB0.00%1.6K1.242B THB−1.23 THB−649.76%0.00%Dịch vụ Khách hàng
HEALTH.RHEALTH EMPIRE CORPORATION PLC NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.30 THB0.00%1.6K1.242B THB−1.23 THB−649.76%0.00%Dịch vụ Khách hàng
JCKHJCK HOSPITALITY PCL
0.05 THB0.00%1.699B139.161M THB−0.10 THB64.05%0.00%Dịch vụ Khách hàng
JCKH.RJCK HOSPITALITY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.05 THB0.00%1.699B139.161M THB−0.10 THB64.05%0.00%Dịch vụ Khách hàng
JKNJKN GLOBAL GROUP PCL
1.16 THB−2.52%13.205M1.194B THB1.410.82 THB501.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
JKN.RJKN GLOBAL GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.16 THB−2.52%13.204M1.194B THB1.410.82 THB501.97%0.00%Dịch vụ Khách hàng
KGENKING GEN PCL
1.47 THB3.52%35.133M1.983B THB−0.00 THB95.93%0.00%Dịch vụ Khách hàng
KGEN.RKING GEN PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.47 THB3.52%35.133M1.983B THB−0.00 THB95.93%0.00%Dịch vụ Khách hàng
LRHLAGUNA RESORTS & HOTELS
38.25 THB−0.65%2006.376B THB36.651.04 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
LRH.RLAGUNA RESORTS & HOTELS NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
38.25 THB−0.65%2006.376B THB36.661.04 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
MMK RESTAURANT GROUP PUBLIC CO LTD
47.25 THB0.00%349.143K43.511B THB28.761.64 THB77.63%3.17%Dịch vụ Khách hàng
Mua
M.RMK RESTAURANT GROUP PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
47.25 THB0.00%349K43.511B THB28.761.64 THB77.63%3.17%Dịch vụ Khách hàng
MAJORMAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
13.5 THB2.27%3.374M12.078B THB17.270.78 THB−66.30%5.56%Dịch vụ Khách hàng
Mua
MAJOR.RMAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.5 THB2.27%3.373M12.078B THB17.270.78 THB−66.30%5.56%Dịch vụ Khách hàng
MANRINMANDARIN HOTEL CO
28.75 THB0.00%300773.535M THB73.680.39 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
MANRIN.RMANDARIN HOTEL CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
28.75 THB0.00%300773.535M THB73.680.39 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
MATCHMATCHING MAXIMIZE SOLUTION PCL
1.59 THB0.00%10.9K1.243B THB−0.04 THB−519.12%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MATCH.RMATCHING MAXIMIZE SOLUTION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.59 THB0.00%10.9K1.243B THB−0.04 THB−519.12%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MATIMATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED
8.10 THB0.62%1.1K1.501B THB31.550.26 THB−49.88%3.09%Dịch vụ Khách hàng
MATI.RMATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.10 THB0.62%1.1K1.501B THB31.550.26 THB−49.88%3.09%Dịch vụ Khách hàng
MCOTMCOT
3.22 THB0.00%14.8K2.212B THB−0.15 THB−424.03%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MCOT.RMCOT NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.22 THB0.00%14.8K2.212B THB−0.15 THB−424.03%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MEBMEB CORPORATION PUBLIC COMPANY
35.75 THB2.14%417.006K10.725B THB12.562.85 THB0.14%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
MEB.RMEB CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
35.75 THB2.14%417K12.562.85 THB0.14%Dịch vụ Khách hàng
MINTMINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
31.50 THB0.80%17.44M165.609B THB23.691.33 THB1.59%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
MINT.RMINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
31.50 THB0.80%17.439M165.609B THB23.691.33 THB0.79%Dịch vụ Khách hàng
MPICM PICTURES ENTERTAINMENT PCL
1.53 THB0.66%965.203K1.989B THB114.180.01 THB35.35%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MPIC.RM PICTURES ENTERTAINMENT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.53 THB0.66%965.2K1.989B THB114.180.01 THB35.35%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MUDMUD & HOUND PCL
2.16 THB−1.82%5.2K2.275B THB34.780.06 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
MUD.RMUD & HOUND PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.16 THB−1.82%5.2K2.275B THB34.780.06 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
NATIONNATION GROUP (THAILAND) PCL
0.09 THB12.50%137.865M1.098B THB−0.03 THB−148.84%0.00%Dịch vụ Khách hàng
NATION.RNATION GROUP (THAILAND) PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.09 THB12.50%137.865M1.098B THB−0.03 THB−148.77%0.00%Dịch vụ Khách hàng
OHTLOHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
480 THB0.00%1.202K7.247B THB17.2327.86 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
OHTL.ROHTL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
480 THB0.00%1.2K7.247B THB17.2327.86 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
ONEETHE ONE ENTERPRISE PCL
4.30 THB0.94%2.392M10.239B THB21.180.20 THB−42.77%4.88%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ONEE.RTHE ONE ENTERPRISE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.30 THB0.94%2.392M10.239B THB21.180.20 THB−42.77%4.88%Dịch vụ Khách hàng
RABBITRABBIT HOLDINGS PCL
0.69 THB2.99%74.288M4.745B THB−0.71 THB78.91%0.00%Dịch vụ Khách hàng
RABBIT.RRABBIT HOLDINGS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.69 THB2.99%74.288M4.745B THB−0.71 THB78.91%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ROHROYAL ORCHID(THAI)
2.94 THB0.68%13.604K2.76B THB−0.10 THB42.54%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ROH.RROYAL ORCHID(THAI) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.94 THB0.68%13.6K2.76B THB−0.10 THB42.54%0.00%Dịch vụ Khách hàng
RSRS PUBLIC COMPANY
15.0 THB−0.66%680.633K15.821B THB62.950.24 THB15786.67%0.07%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
RS.RRS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
15.0 THB−0.66%680.2K15.821B THB62.950.24 THB15786.67%0.07%Dịch vụ Khách hàng
SE-EDSE-EDUCATION
2.28 THB1.79%114.613K893.633M THB42.620.05 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
SE-ED.RSE-EDUCATION NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.28 THB1.79%114.6K893.633M THB42.620.05 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
SHANGSHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
51.50 THB−0.48%1.3K6.695B THB25.042.06 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
SHANG.RSHANGRI-LA HOTEL BANGKOK NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
51.50 THB−0.48%1.3K6.695B THB25.042.06 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
SHRS HOTELS AND RESORTS PCL
2.78 THB2.21%2.374M9.99B THB30.920.09 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
SHR.RS HOTELS AND RESORTS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.78 THB2.21%2.374M9.99B THB30.920.09 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
SISBSISB PCL
33.75 THB−4.26%6.946M31.725B THB58.500.58 THB153.25%0.47%Dịch vụ Khách hàng
Mua
SISB.RSISB PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
33.75 THB−4.26%6.946M31.725B THB58.500.58 THB153.25%0.47%Dịch vụ Khách hàng
SNPS & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LTD
17.5 THB0.00%6.432K8.951B THB18.600.94 THB23.04%5.43%Dịch vụ Khách hàng
SNP.RS & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
17.5 THB0.00%6.4K8.951B THB18.600.94 THB23.02%5.43%Dịch vụ Khách hàng
SPASIAM WELLNESS GROUP PUBLIC CO LTD
13.0 THB−0.76%485.043K11.115B THB101.720.13 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
SPA.RSIAM WELLNESS GROUP PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.0 THB−0.76%485K11.115B THB101.720.13 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
SSTSUB SRI THAI PLC
5.75 THB−0.86%7013.027B THB20.480.28 THB0.78%Dịch vụ Khách hàng
SST.RSUB SRI THAI PLC NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.75 THB−0.86%7003.027B THB20.480.28 THB0.78%Dịch vụ Khách hàng
TRITNTRITON HOLDING PUBLIC CO LTD
0.15 THB0.00%10.737M1.669B THB−0.02 THB37.02%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TRITN.RTRITON HOLDING PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.15 THB0.00%10.737M1.669B THB−0.02 THB37.02%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TRUTHAI RUNG UNION CAR PUBLIC
3.74 THB0.00%93.75K2.491B THB7.510.50 THB56.06%8.51%Dịch vụ Khách hàng
TRU.RTHAI RUNG UNION CAR PUBLIC NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.74 THB0.00%93.7K2.491B THB7.510.50 THB56.06%8.51%Dịch vụ Khách hàng
TURTLESUPER TURTLE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.50 THB0.00%66K11.922B THB−0.15 THB1.15%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TURTLE.RSUPER TURTLE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.50 THB0.00%66K11.922B THB−0.15 THB1.15%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TVTTV THUNDER PUBLIC CO LTD
0.46 THB0.00%38.4K368.014M THB−0.01 THB−226.61%6.52%Dịch vụ Khách hàng
TVT.RTV THUNDER PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.46 THB0.00%38.4K368.014M THB−0.01 THB−226.61%6.52%Dịch vụ Khách hàng
VRANDAVERANDA RESORT PCL
6.50 THB−2.99%422.7K2.078B THB159.310.04 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
VRANDA.RVERANDA RESORT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.50 THB−2.99%422.7K2.078B THB158.920.04 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
WWOW FACTOR PCL
0.85 THB−1.16%2.534M837.346M THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
W.RWOW FACTOR PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.85 THB−1.16%2.534M837.346M THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
WAVEWAVE EXPONENTIAL PCL
0.18 THB5.88%7.91M1.556B THB−0.02 THB82.12%0.00%Dịch vụ Khách hàng
WAVE.RWAVE EXPONENTIAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.18 THB5.88%7.91M1.556B THB−0.02 THB82.12%0.00%Dịch vụ Khách hàng
WORKWORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC CO
14.5 THB0.00%52.013K6.403B THB35.840.40 THB46.59%1.93%Dịch vụ Khách hàng
Mua
WORK.RWORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.5 THB0.00%52K6.403B THB35.840.40 THB46.59%1.93%Dịch vụ Khách hàng
YGGYGGDRAZIL GROUP PCL
7.00 THB−2.10%1.833M4.214B THB37.290.19 THB−39.82%3.70%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
YGG.RYGGDRAZIL GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.00 THB−2.10%1.833M4.214B THB37.290.19 THB−39.82%3.70%Dịch vụ Khách hàng
ZENZEN CORPORATION GROUP PCL
12.2 THB0.00%66.1K3.66B THB19.750.62 THB1.31%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ZEN.RZEN CORPORATION GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
12.2 THB0.00%66.1K3.66B THB19.740.62 THB1.31%Dịch vụ Khách hàng