Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

100
Cổ phiếu
1128.462B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.668M
Khối lượng
−0.44%
Thay đổi
−0.40%
Hiệu suất Tháng
+12.51%
Hiệu suất Năm
+13.49%
Hiệu suất YTD
           
AMARIN AMARIN PRINTING AND PUBLISHING
6.00-2.44%-0.15Bán7.700K46200.005.940B18.550.32
AMARIN.R AMARIN PRINTING AND PUBLISHING NON-VOTING
6.00-2.44%-0.15Bán7.700K46200.005.940B18.550.32
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
9.700.00%0.00Bán145.000K1406500.007.748B1759.260.01
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.700.00%0.00Bán145.000K1406500.007.748B1759.260.01
BC BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.791.13%0.02Bán212.300K380017.00988.997M-0.38
BC.R BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.791.13%0.02Bán212.300K380017.00988.997M-0.38
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
14.200.00%0.00Bán3.494M49616220.0029.000B38.080.38
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.200.00%0.00Bán3.496M49644620.0029.000B38.070.38
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
43.750.00%0.00Sức mua mạnh297.555K13018031.2557.712B-0.96
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
43.750.00%0.00Sức mua mạnh297.500K13015625.0057.712B-0.96
CEYE CHAMNI'S EYE PUBLIC COMPANY LIMITED
5.20-1.89%-0.10Mua765.609K3981166.801.458B
CEYE.R CHAMNI'S EYE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.20-1.89%-0.10Mua765.600K3981120.00
CSR CITY SPORTS AND RECREATION
59.50-0.42%-0.25Bán20011900.001.225B47.581.26
CSR.R CITY SPORTS AND RECREATION NON-VOTING
59.50-0.42%-0.25Bán20011900.001.225B47.581.26
DUSIT DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED
11.40-2.56%-0.30Mua58.701K669191.409.636B-1.36
DUSIT.R DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.40-2.56%-0.30Mua58.700K669180.009.636B-1.36
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.94-1.01%-0.04Mua1.422M5601241.9017.764B-0.41
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.94-1.01%-0.04Mua1.422M5601104.0017.764B-0.41
GPI GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.850.54%0.01Mua840.200K1554370.001.080B24.520.07
GPI.R GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.850.54%0.01Mua840.200K1554370.001.080B24.490.07
GRAMMY GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
11.30-0.88%-0.10Bán1.400K15820.009.265B18.640.611064.00
GRAMMY.R GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.30-0.88%-0.10Bán1.400K15820.009.265B18.640.611064.00
GRAND GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY
0.215.00%0.01Bán3.411M716352.001.857B-0.24
GRAND.R GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY NON-VOTING
0.215.00%0.01Bán3.411M716352.001.857B-0.24
HEMP HEALTH EMPIRE CORPORATION PUBLIC COMPANY
7.850.00%0.00Mua17.000K133450.002.863B-0.22
HEMP.R HEALTH EMPIRE CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.850.00%0.00Mua17.000K133450.002.863B-0.22
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.180.00%0.00Bán3.518M633258.00302.943M-0.33
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.180.00%0.00Bán3.518M633258.00302.943M-0.33
JKN JKN GLOBAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.600.00%0.00Bán908.027K4176924.203.065B27.850.22
JKN.R JKN GLOBAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.600.00%0.00Bán908.000K4176800.003.065B27.850.22
LRH LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY
31.25-0.79%-0.25Mua3.400K106250.005.209B-4.75
LRH.R LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.25-0.79%-0.25Mua3.400K106250.005.209B-4.75
M MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY
52.00-0.48%-0.25Mua166.249K8644948.0047.886B152.990.34
M.R MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
52.00-0.48%-0.25Mua166.200K8642400.0047.886B152.990.34
MAJOR MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
21.50-0.92%-0.20Mua497.220K10690230.0019.235B11.151.93
MAJOR.R MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
21.50-0.92%-0.20Mua497.200K10689800.0019.235B11.151.93
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
22.30-0.89%-0.20Mua1.200K26760.00602.685M-2.33
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
22.30-0.89%-0.20Mua1.200K26760.00602.685M-2.33
MATCH MATCHING MAXIMIZE SOLUTION
2.30-1.71%-0.04Mua727.500K1673250.001.860B-0.07
MATCH.R MATCHING MAXIMIZE SOLUTION NON-VOTING
2.30-1.71%-0.04Mua727.500K1673250.001.860B-0.07
MATI MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED
9.351.63%0.15Sức mua mạnh11.000K102850.001.705B7.791.18
MATI.R MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.351.63%0.15Sức mua mạnh11.000K102850.001.705B7.791.18
MCOT MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED
5.25-1.87%-0.10Bán Mạnh16.400K86100.003.607B41.670.13
MCOT.R MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.25-1.87%-0.10Bán Mạnh16.400K86100.003.607B41.670.13
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
34.250.00%0.00Sức mua mạnh3.062M104870314.75176.124B-2.16
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
34.250.00%0.00Sức mua mạnh3.062M104859800.00176.124B-2.16
MPIC M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
2.28-4.20%-0.10Mua2.084M4751326.203.068B-0.00
MPIC.R M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.28-4.20%-0.10Mua2.084M4751292.003.068B-0.00
MUD MUD & HOUND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.580.78%0.02Mua798.800K2060904.002.760B-0.10
MUD.R MUD & HOUND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.580.78%0.02Mua798.800K2060904.002.760B-0.10
NATION NATION GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
0.300.00%0.00Mua1.039M311580.001.180B-0.03
NATION.R NATION GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.300.00%0.00Mua1.039M311580.001.180B-0.03
NBC NATION BROADCASTING CORPORATION
2.480.00%0.00Mua287.000K711760.002.766B-0.09
NBC.R NATION BROADCASTING CORPORATION NON-VOTING
2.480.00%0.00Mua287.000K711760.002.766B-0.09
NINE NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT
6.80-1.45%-0.10Mua93.300K634440.004.087B105.970.06
NINE.R NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT NON-VOTING
6.80-1.45%-0.10Mua93.300K634440.004.087B105.970.06
OHTL OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
344.001.18%4.00Mua10034400.005.194B-41.11
OHTL.R OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
344.001.18%4.00Mua10034400.005.194B-41.11
OISHI OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
47.000.00%0.00Bán1004700.0017.812B21.352.22
OISHI.R OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.000.00%0.00Bán1004700.0017.812B21.352.22
ONEE THE ONE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
10.600.00%0.00Bán272.303K2886411.8025.003B25.170.421198.00
ONEE.R THE ONE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.600.00%0.00Bán272.300K2886380.0025.170.421198.00
ROH ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND)
4.10-1.91%-0.08Mua291.300K1194330.003.850B-0.20
ROH.R ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) NON-VOTING
4.10-1.91%-0.08Bán291.300K1194330.003.850B-0.20
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED
15.30-1.29%-0.20Bán1.275M19512090.0014.841B352.270.04
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.30-1.29%-0.20Bán1.275M19512090.0014.841B352.270.04
SE-ED SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.64-2.22%-0.06Mua186.900K493416.001.058B-0.15
SE-ED.R SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.64-2.22%-0.06Mua186.900K493416.001.058B-0.15
SHANG SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
57.75-0.43%-0.25Mua40023100.007.378B-3.80
SHANG.R SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
57.75-0.43%-0.25Mua40023100.007.378B-3.80
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
4.48-0.88%-0.04Mua7.687M34438942.7215.812B-0.31
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.48-0.88%-0.04Mua7.687M34438656.0015.812B-0.31
SISB SISB PUBLIC COMPANY LIMITED
11.800.00%0.00Bán406.600K4797880.0011.092B55.090.21
SISB.R SISB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.800.00%0.00Bán406.600K4797880.0011.092B55.090.21
SNP S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
14.800.00%0.00Bán5.800K85840.007.673B21.970.69
SNP.R S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.800.00%0.00Bán5.800K85840.007.673B21.970.69
SPA SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY
8.950.56%0.05Sức mua mạnh6.286M56260245.957.396B-0.31
SPA.R SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.950.56%0.05Sức mua mạnh6.286M56258805.007.396B-0.31
SST SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED
5.954.39%0.25Mua33.300K198135.003.001B-0.06
SST.R SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.954.39%0.25Mua33.300K198135.003.001B-0.06
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.205.26%0.01Bán32.635M6526989.002.114B-0.03
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.205.26%0.01Bán32.635M6526980.002.114B-0.03
TRU THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY
6.05-4.72%-0.30Mua937.708K5673133.403.666B30.830.20
TRU.R THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.05-4.72%-0.30Mua937.700K5673085.003.666B30.830.20
TVT TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.930.00%0.00Bán120.400K111972.00736.028M63.010.01
TVT.R TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.930.00%0.00Bán120.400K111972.00736.028M63.010.01
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.24-0.80%-0.01Bán5.365M6652502.047.017B-3.84
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.24-0.80%-0.01Bán5.365M6652228.007.017B-3.84
VRANDA VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED
7.25-0.68%-0.05Mua474.100K3437225.002.302B-0.29
VRANDA.R VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.25-0.68%-0.05Mua474.100K3437225.002.302B-0.29
W WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
3.28-2.38%-0.08Mua1.602M5255550.562.670B-0.34
W.R WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.28-2.38%-0.08Mua1.602M5255544.002.670B-0.34
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
0.57-1.72%-0.01Bán648.900K369873.00455.452M-0.29
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.57-1.72%-0.01Bán648.900K369873.00455.452M-0.29
WORK WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
22.50-0.88%-0.20Bán183.500K4128750.009.979B41.810.54
WORK.R WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
22.50-0.88%-0.20Bán183.500K4128750.009.979B41.810.54
YGG YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
8.15-0.61%-0.05Bán805.207K6562437.054.846B42.100.19
YGG.R YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.15-0.61%-0.05Bán805.100K6561565.004.846B42.100.19
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
12.001.69%0.20Sức mua mạnh58.400K700800.003.570B-0.31
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.001.69%0.20Sức mua mạnh58.400K700800.003.570B-0.31
Tải thêm