Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

106
Cổ phiếu
920.856B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.861M
Khối lượng
−5.24%
Thay đổi
−12.66%
Hiệu suất Tháng
−24.29%
Hiệu suất Năm
−18.93%
Hiệu suất YTD
           
AMARIN AMARIN PRINTING AND PUBLISHING
3.20-3.03%-0.10Bán29.100K3.294B24.890.13Xuất bản: Sách / Tạp chí
AMARIN.R AMARIN PRINTING AND PUBLISHING NON-VOTING
3.20-3.03%-0.10Bán29.100K3.294B24.890.13Xuất bản: Sách / Tạp chí
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.25-5.30%-0.07Bán133.600K541.038M124.530.01Phim / Giải trí
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.25-5.30%-0.07Bán133.600K541.038M124.530.01Phim / Giải trí
ASIA ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.56-6.56%-0.32Sức bán mạnh7.900K1.562B-0.17Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
ASIA.R ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.56-6.56%-0.32Sức bán mạnh7.900K1.562B-0.17Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
6.40-5.88%-0.40Bán21.534M5.546B23.390.29Nhà hàng
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.40-5.88%-0.40Bán21.534M5.546B23.390.29Nhà hàng
BC BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.10-15.38%-0.20Bán1.420M659.100MKhách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
BC.R BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.10-15.38%-0.20Bán1.420MKhách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
4.20-0.94%-0.04Bán10.938M8.480B-0.20Phát thanh truyền hình
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.20-0.94%-0.04Bán10.938M8.480B-0.20Phát thanh truyền hình
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
18.00-6.74%-1.30Sức bán mạnh5.922M26.055B14.851.30Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.00-6.74%-1.30Sức bán mạnh5.922M26.055B14.851.30Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
CMO CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
0.97-3.00%-0.03Bán85.700K255.463M2.630.38Phim / Giải trí
CMO.R CMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.97-3.00%-0.03Bán85.700K255.463M6.810.15Phim / Giải trí
CSR CITY SPORTS AND RECREATION
71.755.51%3.75Bán1001.471B29.242.33Phim / Giải trí
CSR.R CITY SPORTS AND RECREATION NON-VOTING
71.755.51%3.75Bán1001.471B29.242.33Phim / Giải trí
DTC DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED
8.50-2.86%-0.25Bán660.900K7.396B43.270.20Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
DTC.R DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.50-2.86%-0.25Bán660.900K7.396B43.270.20Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.34-1.76%-0.06Bán2.673M3.133B7.870.43Xuất bản: Sách / Tạp chí
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.34-1.76%-0.06Bán2.673M3.133B7.870.43Xuất bản: Sách / Tạp chí
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.68-7.07%-0.28Sức bán mạnh20.251M9.969B22.420.18Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.68-7.07%-0.28Sức bán mạnh20.251M9.969B22.420.18Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
FSMART FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY
6.85-1.44%-0.10Mua976.800K5.421B9.280.75Dịch vụ tiêu dùng khác
FSMART.R FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.85-1.44%-0.10Mua976.800K5.421B9.330.74Dịch vụ tiêu dùng khác
GPI GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.59-4.22%-0.07Bán437.600K996.000M9.700.17Xuất bản: Sách / Tạp chí
GPI.R GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.59-4.22%-0.07Bán437.600K996.000M9.700.17Xuất bản: Sách / Tạp chí
GRAMMY GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
9.20-2.65%-0.25Sức bán mạnh10.400K7.749B43.870.22Phim / Giải trí
GRAMMY.R GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.20-2.65%-0.25Sức bán mạnh10.400K7.749B43.870.22Phim / Giải trí
GRAND GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY
0.623.33%0.02Bán4.384M2.170B-0.09Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
GRAND.R GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY NON-VOTING
0.623.33%0.02Bán4.384M2.170B-0.09Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.210.00%0.00Bán72.500K131.308M-0.262589.00Nhà hàng
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.210.00%0.00Bán72.500KNhà hàng
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.00-9.09%-0.40Sức bán mạnh3.161M2.376B9.560.46Phim / Giải trí
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.00-9.09%-0.40Sức bán mạnh3.161M2.376B9.560.46Phim / Giải trí
LRH LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY
36.502.82%1.00Bán2.500K5.917B-0.12Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
LRH.R LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
36.502.82%1.00Bán2.500K5.917B-0.12Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
M MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY
60.75-6.54%-4.25Bán390.300K59.857B22.992.83Nhà hàng
M.R MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
60.75-6.54%-4.25Bán390.300K59.857B23.442.77Nhà hàng
MAJOR MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
18.40-8.91%-1.80Bán8.376M18.072B15.451.31Phim / Giải trí
MAJOR.R MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.40-8.91%-1.80Bán8.376M18.072B15.521.30Phim / Giải trí
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
28.000.00%0.00Sức bán mạnh5.500K753.357M37.010.76Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.000.00%0.00Sức bán mạnh5.500K753.357M37.010.76Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
MATCH MATCHING MAXIMIZE SOLUTION
1.12-19.42%-0.27Sức bán mạnh5001.086B-0.05Phim / Giải trí
MATCH.R MATCHING MAXIMIZE SOLUTION NON-VOTING
1.12-19.42%-0.27Sức bán mạnh5001.086B-0.05Phim / Giải trí
MATI MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED
3.82-10.75%-0.46Sức bán mạnh20.200K793.294M34.050.13Xuất bản: Báo chí
MATI.R MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.82-10.75%-0.46Sức bán mạnh20.200K793.294M34.050.13Xuất bản: Báo chí
MCOT MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.90-8.00%-0.60Sức bán mạnh3.569M5.153B46.960.16Phát thanh truyền hình
MCOT.R MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.90-8.00%-0.60Sức bán mạnh3.569M5.153B46.960.16Phát thanh truyền hình
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
27.25-6.03%-1.75Bán26.907M133.951B17.721.68Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.25-6.03%-1.75Bán26.907M133.951B17.721.68Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
MM MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.302.68%0.06Sức bán mạnh60.300K2.363B-0.05Nhà hàng
MM.R MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.302.68%0.06Sức bán mạnh60.300K2.363B-0.05Nhà hàng
MPG MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.24-7.69%-0.02Bán114.300K254.216M-0.05Phim / Giải trí
MPG.R MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.24-7.69%-0.02Bán114.300K254.216M-0.05Phim / Giải trí
MPIC M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.43-1.38%-0.02Sức bán mạnh5.400K1.885B107.410.01Phim / Giải trí
MPIC.R M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.43-1.38%-0.02Sức bán mạnh5.400K1.885B107.410.01Phim / Giải trí
NBC NATION BROADCASTING CORPORATION
0.45-6.25%-0.03Bán295.400K385.514M0.630.76Phát thanh truyền hình
NBC.R NATION BROADCASTING CORPORATION NON-VOTING
0.45-6.25%-0.03Bán295.400K385.514M0.630.76Phát thanh truyền hình
NINE NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT
1.94-1.52%-0.03Sức bán mạnh2.300K709.165M-0.29Xuất bản: Sách / Tạp chí
NINE.R NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT NON-VOTING
1.94-1.52%-0.03Sức bán mạnh2.300KXuất bản: Sách / Tạp chí
OHTL OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
380.002.70%10.00Bán2005.737B-12.24Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
OHTL.R OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
380.002.70%10.00Bán2005.737B-12.24Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
OISHI OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
42.50-1.73%-0.75Sức bán mạnh10.900K16.219B12.833.37Nhà hàng
OISHI.R OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
42.50-1.73%-0.75Sức bán mạnh10.900K16.219B12.833.37Nhà hàng
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
1.803.45%0.06Bán2.300K900.000M-0.73Xuất bản: Báo chí
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.803.45%0.06Bán2.300K900.000M-0.73Xuất bản: Báo chí
ROH ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND)
34.753.73%1.25Bán1.200K3.258B21.301.57Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
ROH.R ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) NON-VOTING
34.753.73%1.25Bán1.200K3.258B21.301.57Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.60-3.64%-0.40Bán7.691M10.697B25.450.45Phim / Giải trí
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.60-3.64%-0.40Bán7.691M10.697B25.450.45Phim / Giải trí
SE-ED SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.58-0.63%-0.01Bán93.600K623.191M38.690.04Xuất bản: Sách / Tạp chí
SE-ED.R SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.58-0.63%-0.01Bán93.600K623.191M38.690.04Xuất bản: Sách / Tạp chí
SHANG SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
69.00-1.78%-1.25Sức bán mạnh3.700K9.133B14.164.96Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
SHANG.R SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
69.00-1.78%-1.25Sức bán mạnh3.700K9.133B14.994.69Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
1.91-7.28%-0.15Bán29.880M7.403BKhách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.91-7.28%-0.15Bán29.880M7.403BKhách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
SISB SISB PUBLIC COMPANY LIMITED
9.40-1.57%-0.15Bán5.481M8.977B40.640.23Dịch vụ tiêu dùng khác
SISB.R SISB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.40-1.57%-0.15Bán5.481M8.977B40.640.23Dịch vụ tiêu dùng khác
SNP S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
12.20-2.40%-0.30Bán9.000K6.130B17.930.70Nhà hàng
SNP.R S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.20-2.40%-0.30Bán9.000K6.130B17.930.70Nhà hàng
SPA SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY
10.00-8.26%-0.90Bán5.380M6.213B27.560.40Dịch vụ tiêu dùng khác
SPA.R SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.00-8.26%-0.90Bán5.380M6.213B27.560.40Dịch vụ tiêu dùng khác
SPORT SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY
0.050.00%0.00Bán335.900K35.479M-0.40Xuất bản: Sách / Tạp chí
SPORT.R SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.050.00%0.00Bán335.900K35.479M-0.39Xuất bản: Sách / Tạp chí
STARK STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.00-6.54%-0.14Sức bán mạnh2.067M50.959B-0.99Xuất bản: Sách / Tạp chí
STARK.R STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.00-6.54%-0.14Sức bán mạnh2.067M50.959B-0.99Xuất bản: Sách / Tạp chí
TH TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.55-5.17%-0.03Sức bán mạnh1.935M559.720MXuất bản: Báo chí
TH.R TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.55-5.17%-0.03Sức bán mạnh1.935M559.720MXuất bản: Báo chí
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.25-3.85%-0.01Bán32.740M2.505B56.520.01Phim / Giải trí
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.25-3.85%-0.01Bán32.740M2.505B55.320.01Phim / Giải trí
TRU THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY
4.400.00%0.00Mua244.700K2.600B8.450.52Dịch vụ tiêu dùng khác
TRU.R THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.400.00%0.00Mua244.700K2.600B8.450.52Dịch vụ tiêu dùng khác
TVT TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.49-3.92%-0.02Sức bán mạnh61.900K408.015M53.120.01Phát thanh truyền hình
TVT.R TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.49-3.92%-0.02Sức bán mạnh61.900K408.015M18.150.03Phát thanh truyền hình
VRANDA VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.15-4.65%-0.30Bán592.700K2.062B12.780.50Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
VRANDA.R VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.15-4.65%-0.30Bán592.700K2.062B12.780.50Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.060.00%0.00Bán688.200K496.027M-0.20Phim / Giải trí
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.060.00%0.00Bán688.200K496.027M-0.20Phim / Giải trí
WORK WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
8.85-11.50%-1.15Sức bán mạnh4.101M4.416B38.930.26Phim / Giải trí
WORK.R WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.85-11.50%-1.15Sức bán mạnh4.101M4.416B38.930.26Phim / Giải trí
YGG YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.28-4.04%-0.18Sức bán mạnh1.042M802.800MPhim / Giải trí
YGG.R YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.28-4.04%-0.18Sức bán mạnh1.042MPhim / Giải trí
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
9.55-6.37%-0.65Bán742.400K3.060B27.700.37Nhà hàng
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.55-6.37%-0.65Bán742.400K3.060B27.700.37Nhà hàng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất