Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

112
Cổ phiếu
1258.896B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.465M
Khối lượng
−0.16%
Thay đổi
−0.31%
Hiệu suất Tháng
−3.79%
Hiệu suất Năm
−2.18%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
24CSTWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY
3.46 THB0.00%0.00 THB
Mua
14.271M49.379M1.488B THB53
24CS.RTWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.46 THB0.00%0.00 THB
Mua
14.271M49.378M
ACGAUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.71 THB−0.58%−0.01 THB
Mua
164.9K281.979K1.032B THB45.380.04 THB
ACG.RAUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.71 THB−0.58%−0.01 THB
Mua
164.9K281.979K1.032B THB45.380.04 THB
AGEASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.72 THB1.09%0.04 THB
Bán
1.392M5.179M4.003B THB3.091.19 THB
AGE.RASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.72 THB1.09%0.04 THB
Bán
1.392M5.178M4.003B THB3.091.19 THB
APPAPPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED
3.28 THB−1.80%−0.06 THB
Mua
684.597K2.245M935.2M THB20.160.17 THB
APP.RAPPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.28 THB−1.80%−0.06 THB
Mua
684.5K2.245M935.2M THB20.160.17 THB
ASIANASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY
13.8 THB0.73%0.1 THB
Theo dõi
1.014M13.999M11.153B THB10.931.25 THB
ASIAN.RASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.8 THB0.73%0.1 THB
Theo dõi
1.014M13.995M11.153B THB10.931.25 THB
BIZBUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY
4.60 THB0.44%0.02 THB
Mua
489.412K2.251M2.748B THB16.300.28 THB
BIZ.RBUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.60 THB0.44%0.02 THB
Mua
489.3K2.251M2.748B THB16.310.28 THB
CHICCHIC REPUBLIC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.89 THB8.54%0.07 THB
Sức mua mạnh
29.685M26.419M
CHIC.RCHIC REPUBLIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.89 THB8.54%0.07 THB
Sức mua mạnh
29.685M26.419M
CHOTIKIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD
171.5 THB−2.00%−3.5 THB
Bán
1K171.5K1.275B THB8.3420.37 THB
CHOTI.RKIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
171.5 THB−2.00%−3.5 THB
Bán
1K171.5K1.275B THB8.3420.37 THB
CPWCOPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED
4.00 THB1.01%0.04 THB
Bán
302.85K1.211M2.376B THB24.060.16 THB
CPW.RCOPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.00 THB1.01%0.04 THB
Bán
302.8K1.211M2.376B THB24.060.16 THB
CSSCOMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
1.55 THB0.65%0.01 THB
Mua
1.022M1.584M1.811B THB7.230.21 THB
CSS.RCOMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.55 THB0.65%0.01 THB
Mua
1.022M1.583M1.811B THB7.230.21 THB
DITTODITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
54.50 THB−3.11%−1.75 THB
Bán
1.287M70.152M29.7B THB112.190.51 THB
DITTO.RDITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
54.50 THB−3.11%−1.75 THB
Bán
1.287M70.114M29.7B THB112.210.51 THB
DOHOMEDOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
14.0 THB−1.41%−0.2 THB
Bán
6.215M87.005M41.274B THB35.730.40 THB
DOHOME.RDOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.0 THB−1.41%−0.2 THB
Bán
6.214M86.999M41.274B THB35.730.40 THB
EFORLE FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.42 THB7.69%0.03 THB
Mua
49.492M20.786M1.559B THB22.540.02 THB
EFORL.RE FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.42 THB7.69%0.03 THB
Mua
49.491M20.786M1.559B THB22.670.02 THB
FTIFUNCTION INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
2.28 THB−0.87%−0.02 THB
Mua
1.71M3.899M1.035B THB26.350.09 THB
FTI.RFUNCTION INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.28 THB−0.87%−0.02 THB
Mua
1.71M3.899M
GIFTGRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY
6.75 THB−5.59%−0.40 THB
Bán
1.253M8.459M2.365B THB−0.06 THB
GIFT.RGRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.75 THB−5.59%−0.40 THB
Bán
1.253M8.458M2.365B THB−0.06 THB
HARNHARN ENGINEERING SOLUTIONS
2.30 THB0.88%0.02 THB
Sức mua mạnh
295.8K680.34K1.333B THB15.190.15 THB
HARN.RHARN ENGINEERING SOLUTIONS NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.30 THB0.88%0.02 THB
Sức mua mạnh
295.8K680.34K1.333B THB15.190.15 THB
ICCI.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
37.00 THB4.23%1.50 THB
Sức mua mạnh
3.605K133.385K10.317B THB25.841.37 THB
ICC.RI.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
37.00 THB4.23%1.50 THB
Sức mua mạnh
3.6K133.2K10.317B THB25.841.37 THB
ILINKINTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
7.80 THB4.70%0.35 THB
Sức mua mạnh
6.228M48.577M3.937B THB10.670.70 THB
ILINK.RINTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.80 THB4.70%0.35 THB
Sức mua mạnh
6.228M48.576M3.937B THB10.670.70 THB
JMARTJAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
37.25 THB0.00%0.00 THB
Bán Mạnh
3.183M118.557M52.68B THB16.062.46 THB
JMART.RJAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
37.25 THB0.00%0.00 THB
Bán Mạnh
3.182M118.526M52.68B THB16.062.46 THB
KAMARTKARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
8.65 THB−1.70%−0.15 THB
Mua
2.743M23.725M7.744B THB28.980.30 THB
KAMART.RKARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.65 THB−1.70%−0.15 THB
Mua
2.743M23.723M7.744B THB28.980.30 THB
LOXLEYLOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.14 THB−0.93%−0.02 THB
Bán Mạnh
661.5K1.416M4.892B THB55.240.04 THB
LOXLEY.RLOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.14 THB−0.93%−0.02 THB
Bán Mạnh
661.5K1.416M4.892B THB55.240.04 THB
METCOMURAMOTO ELECTRON (THAILAND)
295 THB0.34%1 THB
Mua
58.548K17.272M6.144B THB8.7233.72 THB
METCO.RMURAMOTO ELECTRON (THAILAND) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
295 THB0.34%1 THB
Mua
58.4K17.228M6.144B THB8.7233.72 THB
MGTMEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY
3.78 THB−1.05%−0.04 THB
Mua
580.2K2.193M1.528B THB15.730.24 THB
MGT.RMEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.78 THB−1.05%−0.04 THB
Mua
580.2K2.193M1.528B THB15.730.24 THB
MOONGMOONG PATTANA INTERNATIONAL
2.54 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
1.446M3.672M857.111M THB23.500.11 THB
MOONG.RMOONG PATTANA INTERNATIONAL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.54 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
1.446M3.672M857.111M THB23.500.11 THB
MOREMORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.39 THB−2.50%−0.01 THB
Bán
27.248M10.627M2.871B THB2.440.16 THB
MORE.RMORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.39 THB−2.50%−0.01 THB
Bán
27.248M10.627M2.871B THB2.440.16 THB
MOSHIMOSHI MOSHI RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY
44.25 THB−1.67%−0.75 THB
Mua
459.356K20.327M13.5B THB748
MOSHI.RMOSHI MOSHI RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
44.25 THB−1.67%−0.75 THB
Mua
459K20.311M748
NDRN.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.66 THB3.91%0.10 THB
Sức mua mạnh
11.27M29.978M888.042M THB99.610.03 THB
NDR.RN.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.66 THB3.91%0.10 THB
Sức mua mạnh
11.27M29.977M888.042M THB99.610.03 THB
NFCNFC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.70 THB−0.87%−0.05 THB
Theo dõi
598.811K3.413M6.255B THB14.800.39 THB
NFC.RNFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.70 THB−0.87%−0.05 THB
Theo dõi
598.8K3.413M6.255B THB14.800.39 THB
ORPTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY
22.5 THB0.00%0.0 THB
Bán
6.06M136.349M270B THB20.051.12 THB1.655K
OR.RPTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
22.5 THB0.00%0.0 THB
Bán
6.058M136.294M270B THB20.051.12 THB1.655K
PHOLPHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.16 THB0.64%0.02 THB
Mua
75.1K237.316K635.851M THB11.520.27 THB
PHOL.RPHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.16 THB0.64%0.02 THB
Mua
75.1K237.316K635.851M THB11.520.27 THB
PLANETPLANET COMMUNICATIONS ASIA
1.59 THB−2.45%−0.04 THB
Theo dõi
2.68M4.261M612.337M THB98.190.02 THB
PLANET.RPLANET COMMUNICATIONS ASIA NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.59 THB−2.45%−0.04 THB
Theo dõi
2.68M4.261M612.337M THB97.600.02 THB
PMPREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED
9.60 THB−0.52%−0.05 THB
Bán
38.1K365.76K5.386B THB17.790.54 THB
PM.RPREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.60 THB−0.52%−0.05 THB
Bán
38.1K365.76K5.386B THB17.790.54 THB
PRMPRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.90 THB0.00%0.00 THB
Mua
3.519M27.8M19.75B THB11.630.68 THB721
PRM.RPRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.90 THB0.00%0.00 THB
Mua
3.519M27.798M19.75B THB11.630.68 THB721
PTPREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
6.90 THB0.73%0.05 THB
Mua
272.905K1.883M1.945B THB14.140.48 THB
PT.RPREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.90 THB0.73%0.05 THB
Mua
272.8K1.882M1.945B THB14.140.48 THB
RSPRICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.68 THB0.00%0.00 THB
Mua
178.802K479.189K1.991B THB21.790.12 THB
RSP.RRICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.68 THB0.00%0.00 THB
Mua
178.8K479.184K1.991B THB21.790.12 THB
S11S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.25 THB−0.94%−0.05 THB
Mua
84.455K443.389K3.249B THB8.930.59 THB
S11.RS 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.25 THB−0.94%−0.05 THB
Mua
84.4K443.1K3.249B THB8.930.59 THB
SABUYSABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
13.4 THB3.88%0.5 THB
Mua
37.566M503.391M18.462B THB17.500.76 THB
SABUY.RSABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.4 THB3.88%0.5 THB
Mua
37.566M503.378M18.462B THB17.490.76 THB
SINGERSINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
28.25 THB0.00%0.00 THB
Bán
2.288M64.649M22.912B THB22.101.29 THB
SINGER.RSINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
28.25 THB0.00%0.00 THB
Bán
2.288M64.636M22.912B THB22.101.29 THB
SISSIS DISTRIBUTION (THAILAND)
26.75 THB−0.93%−0.25 THB
Bán
119.903K3.207M9.455B THB12.392.18 THB
SIS.RSIS DISTRIBUTION (THAILAND) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
26.75 THB−0.93%−0.25 THB
Bán
119.9K3.207M9.455B THB12.392.18 THB
SMSTAR MONEY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.08 THB−3.70%−0.08 THB
Bán
13.426M27.927M
SM.RSTAR MONEY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.08 THB−3.70%−0.08 THB
Bán
13.426M27.927M
SMDSAINTMED PUBLIC COMPANY LIMITED
9.10 THB2.25%0.20 THB
Mua
1.819M16.557M2B THB5.651.57 THB
SMD.RSAINTMED PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.10 THB2.25%0.20 THB
Mua
1.819M16.555M2B THB5.651.57 THB
SMITSAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.05 THB0.00%0.00 THB
Mua
722.617K3.649M2.677B THB9.660.52 THB467
SMIT.RSAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.05 THB0.00%0.00 THB
Mua
722.6K3.649M2.677B THB9.660.52 THB467
SORKONS. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.80 THB−0.85%−0.05 THB
Mua
454.932K2.639M1.892B THB14.250.41 THB
SORKON.RS. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.80 THB−0.85%−0.05 THB
Mua
454.9K2.638M1.892B THB14.250.41 THB
SPCSAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED
64.25 THB−0.39%−0.25 THB
Bán
1.3K83.525K21.059B THB12.944.98 THB
SPC.RSAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
64.25 THB−0.39%−0.25 THB
Bán
1.3K83.525K21.059B THB12.944.98 THB
SVOASVOA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.60 THB0.00%0.00 THB
Mua
605.772K1.575M1.838B THB15.760.17 THB
SVOA.RSVOA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.60 THB0.00%0.00 THB
Mua
605.7K1.575M1.838B THB15.770.16 THB
SYNEXSYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
17.1 THB3.01%0.5 THB
Mua
4.141M70.816M14.066B THB15.641.06 THB861
SYNEX.RSYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
17.1 THB3.01%0.5 THB
Mua
4.141M70.808M14.066B THB15.641.06 THB861
TCJT.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.60 THB−0.43%−0.02 THB
Mua
25.202K115.929K487.854M THB−0.50 THB
TCJ.RT.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.60 THB−0.43%−0.02 THB
Mua
25.2K115.92K487.854M THB−0.50 THB
THMUITHAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.98 THB−2.00%−0.02 THB
Bán Mạnh
64.8K63.504K340M THB400.000.00 THB
THMUI.RTHAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.98 THB−2.00%−0.02 THB
Bán Mạnh
64.8K63.504K340M THB400.000.00 THB
TKCTURNKEY COMMUNICATION SERVICES PUBLIC COMPANY
22.2 THB0.91%0.2 THB
Mua
1.765M39.187M6.6B THB37.550.59 THB
TKC.RTURNKEY COMMUNICATION SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
22.2 THB0.91%0.2 THB
Mua
1.765M39.187M
TMTECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.72 THB0.00%0.00 THB
Mua
290.95K791.384K837.76M THB56.200.05 THB
TM.RTECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.72 THB0.00%0.00 THB
Mua
290.8K790.976K837.76M THB56.200.05 THB