Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

89
Cổ phiếu
1263.043B
Giá trị vốn hóa thị trường
18.072M
Khối lượng
−0.50%
Thay đổi
+1.51%
Hiệu suất Tháng
+83.98%
Hiệu suất Năm
+47.42%
Hiệu suất YTD
          
ACG AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.70-1.46%-0.04Bán509.800K1.620B50.090.05
ACG.R AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.70-1.46%-0.04Bán509.800K1.620B50.090.05
AGE ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.940.00%0.00Bán5.118M2.843B9.630.31
AGE.R ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.940.00%0.00Bán5.118M2.843B9.630.31
APP APPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED
3.705.71%0.20Mua2.344M1.036B24.200.14
APP.R APPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.705.71%0.20Mua2.344M1.036B24.200.14
ASIAN ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY
18.00-1.64%-0.30Mua5.705M14.654B16.171.13
ASIAN.R ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.00-1.64%-0.30Mua5.705M14.654B16.171.13
BAFS BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES
29.75-2.46%-0.75Mua3.040M18.966B-1.04
BAFS.R BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES NON-VOTING
29.75-2.46%-0.75Mua3.040M18.966B-1.04
BIZ BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY
10.602.91%0.30Mua2.404M4.240B18.530.56
BIZ.R BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.602.91%0.30Mua2.404M4.240B18.530.56
CHOTI KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD
79.00-1.25%-1.00Mua100592.500M-19.65
CHOTI.R KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD NON-VOTING
79.00-1.25%-1.00Mua100592.500M-19.65
CPW COPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED
3.96-1.00%-0.04Mua2.640M2.376B32.470.12
CPW.R COPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.96-1.00%-0.04Mua2.640M2.376B32.470.12
CSS COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
2.00-0.99%-0.02Bán3.524M2.351B28.530.07
CSS.R COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION NON-VOTING
2.00-0.99%-0.02Bán3.524M2.351B28.530.07
DITTO DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
17.001.19%0.20Sức mua mạnh30.083M7.480B50.120.34
DITTO.R DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.001.19%0.20Sức mua mạnh30.083M
DOHOME DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
24.00-0.41%-0.10Bán5.402M56.304B36.540.66
DOHOME.R DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.00-0.41%-0.10Bán5.402M56.304B36.540.66
GBX GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT
1.470.00%0.00Mua72.136M1.601B14.610.10
GBX.R GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT NON-VOTING
1.470.00%0.00Mua72.136M1.601B14.610.10
GIFT GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY
2.62-1.50%-0.04Mua675.400K866.727M-0.08
GIFT.R GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.62-1.50%-0.04Mua675.400K866.727M-0.08
ICC I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
30.750.82%0.25Mua3.400K8.937B160.270.19
ICC.R I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.750.82%0.25Mua3.400K8.937B160.270.19
ILINK INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
8.75-1.69%-0.15Mua6.828M4.624B21.270.42
ILINK.R INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.75-1.69%-0.15Mua6.828M4.624B21.270.42
JMART JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
42.00-4.00%-1.75Mua18.482M43.010B39.571.17
JMART.R JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
42.00-4.00%-1.75Mua18.482M43.010B39.571.17
KAMART KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
3.700.00%0.00Bán920.500K3.256B23.990.15
KAMART.R KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.700.00%0.00Bán920.500K3.256B23.990.15
LOXLEY LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.780.72%0.02Mua6.479M6.297B43.530.06
LOXLEY.R LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.780.72%0.02Mua6.479M6.297B43.530.06
METCO MURAMOTO ELECTRON (THAILAND)
269.000.75%2.00Mua72.600K5.622B8.1732.69
METCO.R MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) NON-VOTING
269.000.75%2.00Mua72.600K5.622B8.1732.69
MOONG MOONG PATTANA INTERNATIONAL
4.90-2.97%-0.15Bán130.100K826.334M12.580.40
MOONG.R MOONG PATTANA INTERNATIONAL NON-VOTING
4.90-2.97%-0.15Bán130.100K826.334M12.580.40
NDR N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.00-0.66%-0.02Bán718.900K1.013B16.180.19
NDR.R N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.00-0.66%-0.02Bán718.900K1.013B16.180.19
OR PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY
28.500.00%0.00Bán17.036M330.885B25.151.13
OR.R PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.500.00%0.00Bán17.036M330.885B25.151.13
PHOL PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.22-0.94%-0.04Bán837.100K854.551M12.270.35
PHOL.R PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.22-0.94%-0.04Bán837.100K854.551M12.270.35
PLANET PLANET COMMUNICATIONS ASIA
2.76-2.13%-0.06Bán1.773M1.035B129.360.02
PLANET.R PLANET COMMUNICATIONS ASIA NON-VOTING
2.76-2.13%-0.06Bán1.773M1.035B129.360.02
PM PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED
10.200.00%0.00Bán1.494M5.693B14.650.70
PM.R PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.200.00%0.00Bán1.494M5.693B14.650.70
RSP RICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.240.90%0.02Mua231.700K1.725B36.330.06
RSP.R RICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.240.90%0.02Mua231.700K1.725B36.330.06
S11 S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.80-1.45%-0.10Sức bán mạnh252.700K4.168B10.320.67
S11.R S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.80-1.45%-0.10Sức bán mạnh252.700K4.168B10.320.67
SABUY SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
11.60-1.69%-0.20Mua3.772M11.658B86.070.14
SABUY.R SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.60-1.69%-0.20Mua3.772M11.658B86.070.14
SE SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY
1.51-2.58%-0.04Mua53.484M942.237M21.380.07
SE.R SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.51-2.58%-0.04Mua53.484M942.237M21.380.07
SIS SIS DISTRIBUTION (THAILAND)
33.25-1.48%-0.50Bán907.900K11.644B16.682.02
SIS.R SIS DISTRIBUTION (THAILAND) NON-VOTING
33.25-1.48%-0.50Bán907.900K11.644B16.682.02
SMD SAINTMED PUBLIC COMPANY LIMITED
14.90-0.67%-0.10Mua1.731M3.189B22.730.66
SMD.R SAINTMED PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.90-0.67%-0.10Mua1.731M
SMIT SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.520.00%0.00Bán103.300K2.396B11.800.38
SMIT.R SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.520.00%0.00Bán103.300K2.396B11.800.38
SPC SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED
60.250.84%0.50Mua11.800K19.772B11.655.13
SPC.R SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
60.250.84%0.50Mua11.800K19.772B11.655.13
SR SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED
1.390.00%0.00Mua3.477M940.613M-0.19
SR.R SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.390.00%0.00Mua3.477M940.613M-0.19
SVOA SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.99-1.49%-0.03Bán6.702M1.407B12.150.17
SVOA.R SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.99-1.49%-0.03Bán6.702M1.407B12.150.17
SYNEX SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
24.300.00%0.00Bán1.431M20.591B27.810.87
SYNEX.R SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.300.00%0.00Bán1.431M20.591B90.170.27
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.92-1.35%-0.04Bán1.805M3.218B4.530.65
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.92-1.35%-0.04Bán1.805M3.218B4.530.65
THMUI THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.51-2.58%-0.04Mua1.224M513.400M-0.04
THMUI.R THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.51-2.58%-0.04Mua1.224M513.400M-0.04
TM TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.400.00%0.00Bán1.216M1.047B46.700.07
TM.R TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.400.00%0.00Bán1.216M1.047B46.700.07
TPS THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY
2.52-3.82%-0.10Mua16.041M846.720M21.440.12
TPS.R THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.52-3.82%-0.10Mua16.041M846.720M21.440.12
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.140.00%0.00Sức mua mạnh2.778B1.387B155.560.00
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.140.00%0.00Sức mua mạnh2.778B1.387B175.000.00
UAC UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED
5.000.40%0.02Bán225.800K3.338B12.150.41
UAC.R UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.000.40%0.02Bán225.800K3.338B12.150.41
UKEM UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY
3.00-0.66%-0.02Bán11.787M3.511B29.070.10
UKEM.R UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.00-0.66%-0.02Bán11.787M3.511B29.070.10
VNG VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
9.40-1.57%-0.15Mua6.506M16.311B171.150.06
VNG.R VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.40-1.57%-0.15Mua6.506M16.311B171.150.06
WINMED WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
6.35-0.78%-0.05Bán1.300M2.540B51.490.12
Tải thêm