Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

77
Cổ phiếu
1496.978B
Giá trị vốn hóa thị trường
17.855M
Khối lượng
−2.07%
Thay đổi
+4.06%
Hiệu suất Tháng
+68.93%
Hiệu suất Năm
+13.22%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
ACG AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.744.82%0.08Sức mua mạnh8.103M1.044B28.570.06Nhà phân phối bán buôn
ACG.R AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.744.82%0.08Sức mua mạnh8.103M1.044B28.570.06Nhà phân phối bán buôn
AGE ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.900.00%0.00Mua8.132M2.804B10.140.29Nhà phân phối bán buôn
AGE.R ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.900.00%0.00Mua8.132M2.804B10.140.29Nhà phân phối bán buôn
APP APPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED
3.641.11%0.04Mua1.487M1.019B22.400.16Phân phối Điện tử
APP.R APPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.641.11%0.04Mua1.487M1.019B22.400.16Phân phối Điện tử
ASIAN ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY
21.70-1.36%-0.30Mua2.196M11.777B14.601.51Phân phối Thực phẩm
ASIAN.R ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
21.70-1.36%-0.30Mua2.196M11.777B14.601.51Phân phối Thực phẩm
BAFS BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES
26.000.00%0.00Bán279.200K16.575B-0.59Nhà phân phối bán buôn
BAFS.R BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES NON-VOTING
26.000.00%0.00Bán279.200K16.575B-0.59Nhà phân phối bán buôn
BIZ BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY
4.080.00%0.00Mua157.300K1.632B36.760.11Nhà phân phối Y tế
BIZ.R BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.080.00%0.00Mua157.300K1.632B36.760.11Nhà phân phối Y tế
CHOTI KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD
75.506.34%4.50Sức mua mạnh2.500K566.250M-19.69Phân phối Thực phẩm
CHOTI.R KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD NON-VOTING
75.506.34%4.50Sức mua mạnh2.500K566.250M-19.69Phân phối Thực phẩm
CPW COPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED
3.200.00%0.00Mua8.966M1.920B35.050.09Phân phối Điện tử
CPW.R COPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.200.00%0.00Mua8.966M1.920B35.050.09Phân phối Điện tử
CSS COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
2.260.00%0.00Mua8.481M2.657B28.640.08Nhà phân phối bán buôn
CSS.R COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION NON-VOTING
2.260.00%0.00Mua8.481M2.657B28.640.08Nhà phân phối bán buôn
DOHOME DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
21.100.00%0.00Sức mua mạnh9.264M49.500B65.450.32Nhà phân phối bán buôn
DOHOME.R DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.100.00%0.00Sức mua mạnh9.264M49.500B65.470.32Nhà phân phối bán buôn
GIFT GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY
2.300.88%0.02Mua474.900K760.868M98.700.02Nhà phân phối bán buôn
GIFT.R GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.300.88%0.02Mua474.900K760.868M98.700.02Nhà phân phối bán buôn
ICC I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
33.001.54%0.50Mua6.400K9.591B-0.18Nhà phân phối bán buôn
ICC.R I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
33.001.54%0.50Mua6.400K9.591B-0.18Nhà phân phối bán buôn
ILINK INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
4.880.00%0.00Mua880.400K2.579B13.470.36Phân phối Điện tử
ILINK.R INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.880.00%0.00Mua880.400K2.579B13.470.36Phân phối Điện tử
KAMART KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
4.161.46%0.06Bán2.354M3.661B27.170.15Nhà phân phối Y tế
KAMART.R KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.161.46%0.06Bán2.354M3.661B27.170.15Nhà phân phối Y tế
LOXLEY LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.261.80%0.04Mua87.907M5.119B75.000.03Nhà phân phối bán buôn
LOXLEY.R LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.261.80%0.04Mua87.907M5.119B75.000.03Nhà phân phối bán buôn
METCO MURAMOTO ELECTRON (THAILAND)
325.005.18%16.00Sức mua mạnh102.800K6.792B14.1821.80Phân phối Điện tử
METCO.R MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) NON-VOTING
325.005.18%16.00Sức mua mạnh102.800K6.792B14.1821.80Phân phối Điện tử
MOONG MOONG PATTANA INTERNATIONAL
5.35-0.93%-0.05Mua951.100K902.224M15.930.34Nhà phân phối bán buôn
MOONG.R MOONG PATTANA INTERNATIONAL NON-VOTING
5.35-0.93%-0.05Mua951.100K902.224M15.930.34Nhà phân phối bán buôn
NDR N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.043.03%0.06Mua6.650M643.398M13.800.14Nhà phân phối bán buôn
NDR.R N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.043.03%0.06Mua6.650M643.398M13.800.14Nhà phân phối bán buôn
OR PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY
31.00-1.59%-0.50Bán53.156M359.910BNhà phân phối bán buôn
OR.F PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY FOREIGN
31.00-1.59%-0.50Bán2.100K359.910BNhà phân phối bán buôn
OR.R PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.00-1.59%-0.50Bán53.156M359.910BNhà phân phối bán buôn
PHOL PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.02-4.43%-0.14Mua11.188M611.550M8.660.36Nhà phân phối bán buôn
PHOL.R PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.02-4.43%-0.14Mua11.188M611.550M8.660.36Nhà phân phối bán buôn
PM PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED
8.550.59%0.05Bán188.900K4.772B12.260.69Phân phối Thực phẩm
PM.R PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.550.59%0.05Bán188.900K4.772B12.260.69Phân phối Thực phẩm
RSP RICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.14-3.60%-0.08Bán819.300K1.590B382.760.01Nhà phân phối bán buôn
RSP.R RICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.14-3.60%-0.08Bán819.300K1.590B382.760.01Nhà phân phối bán buôn
SABUY SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.10-7.27%-0.40Mua21.158M5.125BNhà phân phối bán buôn
SABUY.R SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.10-7.27%-0.40Mua21.158M5.125BNhà phân phối bán buôn
SE SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY
1.902.70%0.05Mua911.600K501.600M12.040.15Nhà phân phối bán buôn
SE.R SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.902.70%0.05Mua911.600K501.600M12.040.15Nhà phân phối bán buôn
SIS SIS DISTRIBUTION (THAILAND)
27.004.85%1.25Mua5.339M9.455B15.091.71Phân phối Điện tử
SIS.R SIS DISTRIBUTION (THAILAND) NON-VOTING
27.004.85%1.25Mua5.339M9.455B15.091.71Phân phối Điện tử
SMIT SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.180.48%0.02Sức mua mạnh69.000K2.215B14.960.28Nhà phân phối bán buôn
SMIT.R SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.180.48%0.02Sức mua mạnh69.000K2.215B14.960.28Nhà phân phối bán buôn
SPC SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED
61.250.41%0.25Bán1.800K20.101B11.765.19Phân phối Thực phẩm
SPC.R SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
61.250.41%0.25Bán1.800K20.101B11.765.19Phân phối Thực phẩm
SR SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED
1.011.00%0.01Sức mua mạnh244.400K683.467M-0.19Nhà phân phối bán buôn
SR.R SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.011.00%0.01Sức mua mạnh244.400K683.467M-0.19Nhà phân phối bán buôn
SVOA SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.892.72%0.05Mua73.128M1.790B12.550.15Phân phối Điện tử
SVOA.R SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.892.72%0.05Mua73.128M1.336B12.540.15Phân phối Điện tử
SYNEX SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
25.002.88%0.70Sức mua mạnh19.751M21.184B32.070.76Phân phối Điện tử
SYNEX.R SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.002.88%0.70Sức mua mạnh19.751M21.184B32.070.76Phân phối Điện tử
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.469.82%0.22Sức mua mạnh2.547M2.711B-0.12Nhà phân phối bán buôn
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.469.82%0.22Sức mua mạnh2.547M2.711B-0.12Nhà phân phối bán buôn
THMUI THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.96-4.95%-0.05Mua5.556M326.400M-0.04Nhà phân phối bán buôn
THMUI.R THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.96-4.95%-0.05Mua5.556M326.400M-0.04Nhà phân phối bán buôn
TM TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.4410.26%0.32Sức mua mạnh18.764M1.060B23.390.13Nhà phân phối Y tế
TM.R TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.4410.26%0.32Sức mua mạnh18.764M1.060B23.390.13Nhà phân phối Y tế
TPS THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY
2.740.00%0.00Mua1.986M920.640M17.070.16Phân phối Điện tử
TPS.R THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.740.00%0.00Mua1.986M920.640M17.080.16Phân phối Điện tử
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.120.00%0.00Mua1.563B1.189B-0.00Nhà phân phối bán buôn
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.120.00%0.00Mua1.563B1.189B-0.00Nhà phân phối bán buôn
UAC UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.96-0.80%-0.04Mua275.200K3.311B12.310.41Nhà phân phối bán buôn
UAC.R UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.96-0.80%-0.04Mua275.200K3.311B12.310.41Nhà phân phối bán buôn
UKEM UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY
1.111.83%0.02Sức mua mạnh61.646M1.350B13.870.08Nhà phân phối bán buôn
UKEM.R UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.111.83%0.02Sức mua mạnh61.646M1.350B13.870.08Nhà phân phối bán buôn
VNG VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.000.00%0.00Mua309.900K10.411B-0.35Nhà phân phối bán buôn
VNG.R VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.000.00%0.00Mua309.900K10.411B-0.35Nhà phân phối bán buôn
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất