Dịch vụ Phân phối

Các công ty Thái Lan tham gia một lĩnh vực: dịch vụ phân phối

Những Các công ty Thái Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ phân phối. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PCL NON-VOTING, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như TERABYTE PLUS PUBLIC COMPANY LIMITE và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
OR.RPTT OIL AND RETAIL BUSINESS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
216 B THB18.0 THB0.00%9.336 M0.9218.240.99 THB+24.66%2.89%
ORPTT OIL AND RETAIL BUSINESS PCL
216 B THB18.0 THB0.00%9.338 M0.9218.240.99 THB+24.66%2.89%
Mua
DOHOMEDOHOME PCL
37.786 B THB11.5 THB−1.71%5.683 M0.7065.010.18 THB−0.28%0.04%
Mua
DOHOME.RDOHOME PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
37.786 B THB11.5 THB−1.71%5.681 M0.7065.010.18 THB−0.28%0.04%
SPCSAHA PATHANAPIBUL
20.65 B THB63.50 THB+0.40%7220.179.146.95 THB+27.43%2.53%
SPC.RSAHA PATHANAPIBUL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
20.65 B THB63.50 THB+0.40%7000.169.146.95 THB+27.43%2.53%
JMARTJAYMART GROUP HOLDINGS PC
19.678 B THB13.3 THB−1.48%6.555 M0.52233.740.06 THB−92.88%8.22%
JMART.RJAYMART GROUP HOLDINGS PC NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
19.678 B THB13.3 THB−1.48%6.554 M0.52233.740.06 THB−92.88%8.22%
PRMPRIMA MARINE PCL
19.625 B THB7.80 THB−0.64%13.564 M1.519.200.85 THB−15.85%4.46%
Sức mua mạnh
PRM.RPRIMA MARINE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
19.625 B THB7.80 THB−0.64%13.563 M1.519.200.85 THB−15.85%4.46%
KKAMARTKARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
18.608 B THB15.0 THB+3.45%3.761 M0.7221.790.69 THB+69.99%2.01%
Mua
KKAMART.RKARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
18.608 B THB15.0 THB+3.45%3.761 M0.7221.790.69 THB+69.99%2.01%
MMOSHIMOSHI MOSHI RETAIL CORPORATION PCL
15.263 B THB46.25 THB0.00%424.874 K0.3034.601.34 THB+33.30%0.20%
Sức mua mạnh
IICC.RICC INTERNATIONAL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.509 B THB39.00 THB−1.89%27.4 K8.4347.160.83 THB−76.73%2.00%
IICCICC INTERNATIONAL
14.509 B THB39.00 THB−1.89%27.427 K8.4147.160.83 THB−76.73%2.00%
DITTO.RDITTO (THAILAND) PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.658 B THB17.3 THB−5.98%5.952 M1.6631.740.55 THB+28.99%1.36%
DITTODITTO (THAILAND) PCL
11.658 B THB17.3 THB−5.98%5.953 M1.6631.750.54 THB+28.97%1.36%
Sức mua mạnh
SISSIS DISTRIBUTION (THAILAND) PCL
10.418 B THB29.50 THB−0.84%1.101 M0.8015.001.97 THB+9.45%3.53%
Theo dõi
SIS.RSIS DISTRIBUTION (THAILAND) PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10.418 B THB29.50 THB−0.84%1.101 M0.8015.001.97 THB+9.45%3.53%
SYNEX.RSYNNEX (THAILAND) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.575 B THB11.1 THB−1.77%500.2 K0.5317.750.63 THB−27.36%3.19%
SYNEXSYNNEX (THAILAND)
9.575 B THB11.1 THB−1.77%500.266 K0.5317.750.63 THB−27.36%3.19%
Mua
ASIAN.RASIAN SEA CORP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.467 B THB10.5 THB+0.96%10.095 M0.9517.180.61 THB−38.02%4.62%
ASIANASIAN SEA CORP PCL
8.467 B THB10.5 THB+0.96%10.095 M0.9517.180.61 THB−38.02%4.62%
Sức mua mạnh
SINGERSINGER THAILAND PUBLIC CO
7.867 B THB9.65 THB−0.52%2.821 M0.54−2.88 THB−1523.10%5.77%
Mua
SINGER.RSINGER THAILAND PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.867 B THB9.65 THB−0.52%2.821 M0.54−2.88 THB−1523.10%5.77%
VNG.RVANACHAI GROUP CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.663 B THB3.84 THB0.00%75.9 K0.2419.210.20 THB+130.03%0.52%
VNGVANACHAI GROUP CO
6.663 B THB3.84 THB0.00%75.902 K0.2419.210.20 THB+130.30%0.52%
MMGIMISS GRAND INTERNATIONAL PCL
5.25 B THB24.3 THB−2.80%3.625 M1.061.40%
TTKCTURNKEY COMMUNICATION SERVICES PCL
4.62 B THB15.6 THB+1.30%965.795 K0.6318.750.83 THB−0.43%0.97%
PPM.RPREMIER MARKETING PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.549 B THB8.45 THB+3.68%586.9 K0.7311.060.76 THB+44.96%6.13%
PPMPREMIER MARKETING PUBLIC CO LTD
4.549 B THB8.45 THB+3.68%586.989 K0.7311.060.76 THB+44.94%6.13%
MMETCOMURAMOTO ELECTRON(THAILAND)
3.981 B THB188.0 THB−1.31%18.544 K0.849.6219.54 THB−7.45%5.25%
MMETCO.RMURAMOTO ELECTRON(THAILAND) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.981 B THB188.0 THB−1.31%18.5 K0.859.6219.54 THB−7.45%5.25%
ILINK.RINTERLINK COMMUNICATION PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.726 B THB7.05 THB0.00%900.7 K0.576.321.12 THB+42.32%2.84%
Sức mua mạnh
ILINKINTERLINK COMMUNICATION PUBLIC CO
3.726 B THB7.05 THB0.00%900.799 K0.576.321.12 THB+42.30%2.84%
Sức mua mạnh
LLOXLEY.RLOXLEY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.511 B THB1.55 THB0.00%87.4 K0.258.190.19 THB4.52%
LLOXLEYLOXLEY
3.511 B THB1.55 THB0.00%87.4 K0.258.190.19 THB4.52%
SABUY.RSABUY TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.223 B THB1.76 THB+0.57%33.213 M0.54−1.38 THB−236.36%8.87%
SABUYSABUY TECHNOLOGY PCL
3.223 B THB1.76 THB+0.57%33.214 M0.54−1.38 THB−236.36%8.87%
Sức mua mạnh
NNFCNFC PCL
3.024 B THB2.80 THB+0.72%9.004 K0.1217.620.16 THB+7.88%6.47%
NNFC.RNFC PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.024 B THB2.80 THB+0.72%9 K0.1217.620.16 THB+7.88%6.47%
GGIFTGIFT INFINITE PCLD
2.977 B THB4.38 THB−2.67%7.103 M1.5875.650.06 THB0.00%
GGIFT.RGIFT INFINITE PCLD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.977 B THB4.38 THB−2.67%7.103 M1.5875.650.06 THB0.00%
PPT.RPREMIER TECHNOLOGY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.47 B THB8.85 THB+1.72%586 K1.699.790.90 THB+33.91%7.47%
PPTPREMIER TECHNOLOGY PUBLIC CO LTD
2.47 B THB8.85 THB+1.72%586.251 K1.699.790.90 THB+33.91%7.47%
UAC.RUAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.39 B THB3.56 THB−0.56%307.9 K6.219.510.37 THB+161.13%6.15%
UACUAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.39 B THB3.56 THB−0.56%307.9 K6.209.510.37 THB+161.13%6.15%
SSMITSAHAMIT MACHINERY PUBLIC CO LI
2.374 B THB4.46 THB−0.45%33.901 K0.5918.520.24 THB−41.08%6.70%
SSMIT.RSAHAMIT MACHINERY PUBLIC CO LI NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.374 B THB4.46 THB−0.45%33.9 K0.5918.520.24 THB−41.08%6.70%
EEUROEURO CREATIONS PCL
2.333 B THB7.65 THB0.00%255.205 K0.230.00%
Sức mua mạnh
AGE.RASIA GREEN ENERGY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.178 B THB1.80 THB−1.10%756.3 K1.51−0.10 THB−110.15%10.99%
AGEASIA GREEN ENERGY PCL
2.178 B THB1.80 THB−1.10%756.631 K1.51−0.10 THB−110.15%10.99%
BBIZ.RBUSINESS ALIGNMENT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.076 B THB3.46 THB0.00%160.3 K1.6210.820.32 THB+34.77%8.67%
BBIZBUSINESS ALIGNMENT PCL
2.076 B THB3.46 THB0.00%160.43 K1.6210.820.32 THB+34.71%8.67%
LLTSLIGHT UP TOTAL SOLUTION PCL
1.828 B THB9.05 THB+2.26%7.445 M0.00%
TTPSTHE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC CO.
1.74 B THB4.16 THB−0.48%1.651 M0.6212.840.32 THB+51.80%4.31%
TTPS.RTHE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC CO. NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.74 B THB4.16 THB−0.48%1.651 M0.6212.840.32 THB+51.80%4.31%
RRSPRICH SPORT PCL
1.649 B THB2.24 THB+0.90%26.721 K0.1517.860.13 THB−29.87%5.86%
RRSP.RRICH SPORT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.649 B THB2.24 THB+0.90%26.7 K0.1517.860.13 THB−29.87%5.86%
SS11S 11 GROUP PUBLIC CO LTD
1.643 B THB2.70 THB+0.75%31.652 K0.38−0.02 THB−103.68%7.46%
SS11.RS 11 GROUP PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.643 B THB2.70 THB+0.75%31.6 K0.38−0.02 THB−103.68%7.46%
224CSTWENTY FOUR CON & SUPPLY PCL
1.488 B THB3.50 THB+1.16%3.45 M0.45−0.19 THB−487.15%0.00%
SSM.RSTAR MONEY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.474 B THB1.35 THB+0.75%759.9 K1.1123.440.06 THB2.99%
SSMSTAR MONEY PCL
1.474 B THB1.35 THB+0.75%759.901 K1.1123.440.06 THB2.99%
SSORKONS. KHONKAEN FOODS PCL
1.462 B THB4.58 THB+1.33%31.2 K0.2621.370.21 THB−10.78%4.42%
SSORKON.RS. KHONKAEN FOODS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.462 B THB4.58 THB+1.33%31.2 K0.2621.370.21 THB−10.78%4.42%
CPWCOPPERWIRED PCL
1.44 B THB2.38 THB−0.83%187.503 K0.5010.690.22 THB+44.64%5.83%
CPW.RCOPPERWIRED PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.44 B THB2.38 THB−0.83%187.5 K0.5010.690.22 THB+44.64%5.83%
SVOA.RSVOA NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.365 B THB1.93 THB0.00%339.4 K1.1816.310.12 THB−14.15%2.20%
SVOASVOA
1.365 B THB1.93 THB0.00%339.409 K1.1816.310.12 THB−14.15%2.20%
SSPREMESUPREME DISTRIBUTION PUBLIC COMPANY
1.28 B THB1.75 THB+1.16%3.03 M0.280.00%
Sức mua mạnh
HHARNHARN ENGINEERING SOLUTIONS PCL
1.274 B THB2.16 THB−0.92%259.82 K1.1011.710.18 THB+11.89%6.88%
HHARN.RHARN ENGINEERING SOLUTIONS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.274 B THB2.16 THB−0.92%259.8 K1.1011.710.18 THB+11.89%6.88%
SMDSAINTMED PCL
1.247 B THB5.60 THB+0.90%58.089 K0.3920.850.27 THB−64.07%5.41%
SMD.RSAINTMED PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.247 B THB5.60 THB+0.90%58 K0.3920.850.27 THB−64.07%5.41%
SPVIS P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
1.112 B THB2.78 THB0.00%81.148 K0.2614.320.19 THB−41.80%5.22%
SPVI.RS P V I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.112 B THB2.78 THB0.00%81.1 K0.2614.320.19 THB−41.80%5.22%
CSS.RCOMMUNICATION & SYSTEM SOLUTION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.07 B THB0.90 THB−1.10%1.167 M1.84−0.01 THB−114.92%9.89%
CSSCOMMUNICATION & SYSTEM SOLUTION PCL
1.07 B THB0.90 THB−1.10%1.167 M1.84−0.01 THB−114.92%9.89%
TWZTWZ CO PUB
992.985 M THB0.04 THB−20.00%2.214 M0.2536.360.00 THB−26.67%0.00%
TWZ.RTWZ CO PUB NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
992.985 M THB0.04 THB−20.00%2.214 M0.2536.360.00 THB−26.67%0.00%
FFTIFUNCTION INTERNATIONAL PCL
990 M THB2.22 THB+0.91%357.9 K0.5923.320.10 THB+20.51%3.18%
VCOMVINTCOM TECHNOLOGY PCL
963.996 M THB3.14 THB0.00%14.501 K0.0811.760.27 THB−27.08%9.55%
VCOM.RVINTCOM TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
963.996 M THB3.14 THB0.00%14.5 K0.0811.760.27 THB−27.08%9.55%
WINMEDWINNERGY MEDICAL PCL
960 M THB2.40 THB0.00%72.81 K0.6534.880.07 THB−49.00%1.23%
WINMED.RWINNERGY MEDICAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
960 M THB2.40 THB0.00%72.8 K0.6534.880.07 THB−49.00%1.23%
UKEMUNION PETROCHEMICA
946.405 M THB0.87 THB0.00%786.373 K0.0964.440.01 THB1.15%
UKEM.RUNION PETROCHEMICA NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
946.405 M THB0.87 THB0.00%786.3 K0.0964.440.01 THB1.15%
MGT.RMEGACHEM (THAILAND) PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
920 M THB2.30 THB0.00%32.4 K0.2011.060.21 THB+8.85%4.78%
MGTMEGACHEM (THAILAND) PCL
920 M THB2.30 THB0.00%32.417 K0.2011.060.21 THB+8.85%4.78%
CCHICCHIC REPUBLIC PCL
816 M THB0.60 THB0.00%738.756 K0.5941.380.01 THB0.42%
EFORL.RE FOR L AIM PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
799.573 M THB0.19 THB−5.00%758.5 K0.1263.330.00 THB−28.57%0.00%
EFORLE FOR L AIM PUBLIC CO LTD
799.573 M THB0.19 THB−5.00%758.636 K0.1263.330.00 THB−30.23%0.00%
AACG.RAUTOCORP HOLDING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
744 M THB1.25 THB+0.81%2000.0542.960.03 THB+12.79%1.07%
AACGAUTOCORP HOLDING PCL
744 M THB1.25 THB+0.81%2050.0542.960.03 THB+12.79%1.07%
MMOONG.RMOONG PATTANA INTERNATIONAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
735.631 M THB2.18 THB0.00%167.1 K1.5817.750.12 THB+38.44%4.59%
MMOONGMOONG PATTANA INTERNATIONAL PCL
735.631 M THB2.18 THB0.00%167.11 K1.5817.750.12 THB+38.29%4.59%
NNDR.RN.D. RUBBER PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
659.094 M THB1.95 THB+2.63%72.7 K0.37−0.15 THB−67.87%1.05%
NNDRN.D. RUBBER PCL
659.094 M THB1.95 THB+2.63%72.725 K0.37−0.15 THB−67.87%1.05%
OOCCO.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED
618 M THB10.3 THB+3.00%9000.60151.030.07 THB0.49%