Tài chính (Khu vực)

332
Cổ phiếu
7720.532B
Giá trị vốn hóa thị trường
14.836M
Khối lượng
+0.30%
Thay đổi
−1.69%
Hiệu suất Tháng
+10.88%
Hiệu suất Năm
−2.35%
Hiệu suất YTD
           
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.100.00%0.00Sức mua mạnh12.100K61710.004.998B-0.29
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.100.00%0.00Sức mua mạnh12.100K61710.004.998B-0.29
A5 ASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.4211.01%0.24Bán48.848M118211787.322.927B29.700.07
A5.R ASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.4211.01%0.24Bán48.848M118211434.002.927B29.700.07
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.731.39%0.01Bán157.503K114977.19230.980M-0.71
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.731.39%0.01Bán157.500K114975.00230.980M-0.72
AEONTS AEON THANA SINSAP (THAILAND)
172.000.00%0.00Bán241.341K41510652.0043.000B12.1014.21
AEONTS.R AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-VOTING
172.000.00%0.00Bán241.000K41452000.0043.000B12.1014.21
AIMCG AIM COMMERCIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
4.960.00%0.00Bán12.800K63488.001.428B-0.47
AIMIRT AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
12.00-0.83%-0.10Bán Mạnh637.205K7646460.006.769B12.750.95
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.220.91%0.02Sức mua mạnh123.800K274836.0014.019B110.000.02
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.220.91%0.02Sức mua mạnh123.800K274836.0014.019B110.000.02
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.10-3.51%-0.04Bán5.384M5922621.101.590B-0.28
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.10-3.51%-0.04Bán5.384M5922620.001.590B-0.28
ALLY ALLY LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
6.800.00%0.00Bán1.261M8573746.005.944B16.410.41
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
4.52-0.44%-0.02Bán Mạnh1.649M7454926.404.683B15.540.29
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.52-0.44%-0.02Bán Mạnh1.649M7454384.004.683B15.540.29
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
18.501.09%0.20Bán5.411M100108735.5021.275B11.891.54
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.501.09%0.20Bán5.411M100101650.0021.275B11.891.54
AMATAR AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD
7.250.00%0.00Bán62.903K456046.752.595B14.310.51
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
7.500.67%0.05Mua22.800K171000.007.013B6.271.19
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.500.67%0.05Mua22.800K171000.007.013B6.251.19
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.22-0.81%-0.01Bán2.827M3449454.845.083B-0.33
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.22-0.81%-0.01Bán2.827M3449428.005.083B-0.33
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Bán23.136M462712.881.874B-0.01
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Bán23.136M462712.001.874B-0.01
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
7.1518.18%1.10Sức mua mạnh9.515M68033329.654.290B-0.09
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.1518.18%1.10Sức mua mạnh9.515M68032250.004.290B-0.09
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
3.540.00%0.00Mua545.400K1930716.002.570B-0.38
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING
3.540.00%0.00Mua545.400K1930716.002.570B-0.38
ASIA ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
7.800.00%0.00Sức mua mạnh2.292M17874526.802.496B-0.66298.00
ASIA.R ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.800.00%0.00Sức mua mạnh2.292M17874480.002.496B-0.66298.00
ASK ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY
34.250.00%0.00Bán291.843K9995622.7518.079B13.452.55
ASK.R ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
34.250.00%0.00Bán291.600K9987300.0018.079B13.452.55
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.64-1.09%-0.04Bán17.500K63700.00681.408M41.960.09
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.64-1.09%-0.04Bán17.500K63700.00681.408M41.960.09
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
3.140.64%0.02Bán953.487K2993949.186.612B8.480.37
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.140.64%0.02Bán953.400K2993676.006.612B8.480.37
ASW ASSETWISE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.000.00%0.00Bán376.388K3011104.006.849B7.831.02
ASW.R ASSETWISE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.000.00%0.00Bán376.300K3010400.00
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.900.00%0.00Bán22.155M108560818.10156.804B74.700.07
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.900.00%0.00Bán22.155M108559500.00156.804B74.700.07
AYUD ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
43.50-0.57%-0.25Bán44.841K1950583.5016.746B13.853.16
AYUD.R ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
43.50-0.57%-0.25Bán44.800K1948800.0016.746B13.853.16
B-WORK BUALUANG OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
9.951.02%0.10Bán25.900K257705.003.670B9.801.01
BAM BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
17.400.00%0.00Bán14.973M260527207.2056.238B21.100.82
BAM.R BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT NON-VOTING
17.400.00%0.00Bán14.972M260519760.0056.238B21.100.82
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
32.000.79%0.25Bán263.927K8445664.00235.384B6.734.72
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.000.79%0.25Bán263.900K8444800.00235.384B6.734.72
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
133.000.00%0.00Mua6.705M891779896.00253.876B9.5113.99
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
133.000.00%0.00Mua6.705M891698500.00253.876B9.5113.99
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
29.75-0.83%-0.25Bán517.918K15408060.5016.400B23.671.27
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
29.75-0.83%-0.25Bán517.800K15404550.0016.400B23.671.27
BKI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
270.000.37%1.00Bán22.469K6066630.0028.747B27.129.92
BKI.R BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
270.000.37%1.00Bán22.400K6048000.0028.747B27.129.92
BKKCP BANGKOK COMMERCIAL PROPERTY FUND
10.400.97%0.10Bán10.200K106080.001.040B11.630.89
BLA BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
42.00-4.00%-1.75Mua7.384M310123632.0071.718B24.851.76
BLA.R BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
42.00-4.00%-1.75Mua7.383M310107000.0071.718B24.851.76
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.020.00%0.00Mua12.916M13174817.7617.677B-0.00
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.020.00%0.00Mua12.916M13174626.0017.677B-0.00
BOFFICE BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
8.00-0.62%-0.05Bán64.200K513600.005.903B56.890.14
BRI BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED
10.101.00%0.10Bán704.468K7115126.808.612B1.636.15
BRI.R BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.101.00%0.10Bán704.400K7114440.001.636.15
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.94-1.52%-0.03Bán318.800K618472.001.989B54.420.04
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.94-1.52%-0.03Bán318.800K618472.001.989B54.570.04
BTSGIF BTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH
4.303.86%0.16Mua6.986M30041932.8024.888B-0.89
BUI BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY
24.50-1.61%-0.40Mua30.100K737450.00734.995M9.012.76
BUI.R BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.50-1.61%-0.40Mua30.100K737450.00734.995M9.012.76
BYD BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
12.10-2.42%-0.30Mua17.896M216538841.2034.840B-0.09
BYD.R BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.10-2.42%-0.30Mua17.895M216535550.0034.840B-0.09
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
2.861.42%0.04Bán460.175K1316100.502.131B17.580.16
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
2.861.42%0.04Bán460.100K1315886.002.131B17.580.16
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.45-2.17%-0.01Bán36.727M16527195.003.720B-0.08
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.45-2.17%-0.01Bán36.727M16527195.003.720B-0.08
CGH COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
0.962.13%0.02Bán4.711M4522711.683.845B5.490.17
CGH.R COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.962.13%0.02Bán4.711M4522656.003.845B5.490.17
CHARAN CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
28.001.82%0.50Mua1.500K42000.00336.000M-2.36
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
28.001.82%0.50Mua1.500K42000.00336.000M-2.36
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.770.00%0.00Bán586.555K451647.35981.771M14.000.06
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.770.00%0.00Bán586.500K451605.00981.771M14.000.06
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.760.00%0.00Bán621.100K472036.00810.611M-0.04
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.760.00%0.00Bán621.100K472036.00810.611M-0.04
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.820.00%0.00Bán Mạnh1.885M1545788.5628.554B9.030.09
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.820.00%0.00Bán Mạnh1.885M1545700.0028.554B9.040.09
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
1.59-0.62%-0.01Bán413.180K656956.201.635B37.210.04
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.59-0.62%-0.01Bán413.100K656829.001.635B37.210.04
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
60.000.00%0.00Bán5.848M350869200.00268.251B47.541.26
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
60.000.00%0.00Bán5.847M350844000.00268.251B47.541.26
CPNCG CPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
10.60-0.93%-0.10Bán1.209M12816820.404.522B10.691.00
CPNREIT CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
18.501.65%0.30Bán697.741K12908208.5047.509B53.730.34
CPTGF C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
8.150.62%0.05Bán285.100K2323565.007.881B14.480.56
CRANE CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.180.00%0.00Bán1.208M1425110.78894.662M-0.25
CRANE.R CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.180.00%0.00Bán1.208M1424968.00894.662M-0.25
CTARAF CENTARA HOTELS & RESORTS LEASEHOLD
5.300.00%0.00Bán110.400K585120.001.696B14.800.36
DHOUSE DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.720.00%0.00Bán315.000K226800.00604.800M-0.00
DHOUSE.R DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.720.00%0.00Bán315.000K226800.00-0.00
ECL EASTERN COMMERCIAL LEASING
2.560.79%0.02Bán38.101M97538306.562.839B14.950.17
ECL.R EASTERN COMMERCIAL LEASING NON-VOTING
2.560.79%0.02Bán38.101M97538304.002.839B14.950.17
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.352.94%0.01Bán2.442M854875.001.758B-0.00
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.352.94%0.01Bán2.442M854875.001.758B-0.00
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.280.00%0.00Bán7.041M1971361.281.359B-0.04
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.280.00%0.00Bán7.040M1971340.001.359B-0.05
FNS FNS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
3.520.00%0.00Bán56.310K198211.201.217B-0.12
FNS.R FNS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.520.00%0.00Bán56.300K198176.001.217B-0.12
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
15.002.04%0.30Mua172.400K2586000.0034.789B20.250.731342.00
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.002.04%0.30Mua172.400K2586000.0034.789B20.250.731342.00
FSMART FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY
19.20-1.03%-0.20Bán6.974M133897926.9714.076B39.530.49
FSMART.R FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
19.20-1.03%-0.20Bán6.974M133893126.9714.076B39.530.49
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
4.200.48%0.02Bán368.303K1546872.602.442B8.010.52
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.200.48%0.02Bán368.200K1546440.002.442B8.010.52
FTREIT FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL
10.300.98%0.10Bán935.100K9631530.0031.615B14.900.68
GAHREIT GRANDE HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT
8.85-1.12%-0.10Bán3.400K30090.001.553B13.650.66
GBX GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT
1.110.91%0.01Bán1.018M1130424.001.209B9.230.12
GBX.R GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT NON-VOTING
1.110.91%0.01Bán1.018M1130424.001.209B9.230.12
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.180.85%0.01Bán818.400K965712.00370.971M-0.12
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.180.85%0.01Bán818.400K965712.00370.971M-0.12
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.121.92%0.04Mua162.800K345136.0013.780B27.150.08
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.121.92%0.04Mua162.800K345136.0013.780B27.150.08
GROREIT GRANDE ROYAL ORCHID HOSPITALITY REAL ESTATE
9.750.00%0.00Mua47.400K462150.003.071B
GVREIT GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE
8.951.70%0.15Bán163.900K1466905.007.292B10.670.82
HENG HENG LEASING AND CAPITAL PUBLIC COMPANY
3.18-0.62%-0.02Bán2.027M6444657.9612.116B
HENG.R HENG LEASING AND CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.18-0.62%-0.02Bán2.027M6444588.00
HL HEALTHLEAD PUBLIC COMPANY LIMITED
25.00-0.99%-0.25Bán559.939K13998475.006.800B71.940.35
HL.R HEALTHLEAD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.00-0.99%-0.25Bán559.800K13995000.0071.940.35
IFS IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
2.96-0.67%-0.02Bán Mạnh185.300K548488.001.461B10.250.29
IFS.R IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.96-0.67%-0.02Bán Mạnh185.300K548488.001.461B10.250.29
IMPACT IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT
14.600.69%0.10Bán837.700K12230420.0021.645B133.520.11
INETREIT INET LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
11.700.86%0.10Bán352.600K4125420.003.861B
INSURE INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
181.000.56%1.00Mua10919729.001.810B128.611.41
INSURE.R INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
181.000.56%1.00Mua10018100.001.810B128.601.41
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
4.04-0.98%-0.04Bán3.878M15669123.844.552B25.630.16
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.04-0.98%-0.04Bán3.878M15666716.004.552B25.630.16
JAK JAKPAISAN ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.600.00%0.00Bán145.100K232160.00512.000M51.450.03
JAK.R JAKPAISAN ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.600.00%0.00Bán145.100K232160.0051.450.03
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.570.00%0.00Bán9.199M5243435.701.623B-0.09
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.570.00%0.00Bán9.199M5243430.001.623B-0.09
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
148.000.34%0.50Bán12.988M1922222372.00350.660B9.0516.31
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
148.000.34%0.50Bán12.987M1922076000.00350.660B9.0516.31
KBSPIF KHONBURI SUGAR POWER PLANT INFRASTRUCTURE FUND
11.401.79%0.20Bán238.935K2723859.00
KC K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.32-3.03%-0.01Bán34.256M10961888.001.399B-0.06
KC.R K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.32-3.03%-0.01Bán34.256M10961888.001.399B-0.06
KCAR KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
8.900.56%0.05Bán212.902K1894827.802.225B9.480.93
KCAR.R KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE NON-VOTING
8.900.56%0.05Bán212.900K1894810.002.225B9.480.93
KCC KNIGHT CLUB CAPITAL ASSET MANAGEMENT
7.05-0.70%-0.05Bán Mạnh2.329M16415925.004.371B
KCC.R KNIGHT CLUB CAPITAL ASSET MANAGEMENT NON-VOTING
7.05-0.70%-0.05Bán Mạnh2.329M16415925.00
KGI KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
4.920.00%0.00Bán1.601M7875626.049.799B6.710.73
KGI.R KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.920.00%0.00Bán1.601M7874952.009.799B6.710.73
KKP KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY
62.750.40%0.25Bán4.621M289961914.2553.134B7.668.16
KKP.R KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
62.750.40%0.25Bán4.620M289936375.0053.134B7.668.16
KPNPF KPN PROPERTY FUND
5.900.85%0.05Bán2001180.001.062B-0.25
Tải thêm