Tài chính

Các công ty Thái Lan tham gia một lĩnh vực: tài chính

Những Các công ty Thái Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, tài chính. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như PING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF CHINA, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như AIRA CAPITAL PCL NON-VOTING và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
PINGAN80PING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF CHINA
Chứng chỉ lưu ký
3,549 T THB1,70 THB−1,73%1,488 M0,460,0723,63 THB−16,45%7,14%
SMFG19YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO LTD
Chứng chỉ lưu ký
3,251 T THB8,20 THB0,00%2,196 K0,07
SCB.RSCB X PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
358,597 B THB102,5 THB−3,76%17,821 M3,797,8813,01 THB9,71%
Mua
SCBSCB X PCL
358,597 B THB102,5 THB−3,76%17,833 M3,797,8813,01 THB9,71%
Mua
KBANK.RKASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
303,274 B THB125,0 THB−2,34%3,553 M0,516,5619,06 THB5,08%
Mua
KBANKKASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
303,274 B THB125,0 THB−2,34%3,555 M0,516,5619,06 THB5,08%
Mua
BBL.RBANGKOK BANK PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
258,648 B THB131,5 THB−2,95%5,958 M1,345,9722,02 THB5,17%
Mua
BBLBANGKOK BANK PUBLIC CO
258,648 B THB131,5 THB−2,95%5,96 M1,345,9722,02 THB5,17%
Mua
CPN.RCENTRAL PATTANA PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
254,838 B THB57,00 THB0,00%1,31 M0,3015,993,56 THB+36,46%3,16%
CPNCENTRAL PATTANA PUBLIC CO
254,838 B THB57,00 THB0,00%1,311 M0,3015,993,56 THB+36,46%3,16%
Sức mua mạnh
KTBKRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD
245,167 B THB17,5 THB0,00%12,894 M0,586,502,69 THB4,96%
Mua
KTB.RKRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
245,167 B THB17,5 THB0,00%12,894 M0,586,502,69 THB4,96%
BAY.RBANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
182,423 B THB24,6 THB−0,81%19,5 K0,185,694,32 THB3,43%
Mua
BAYBANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD
182,423 B THB24,6 THB−0,81%19,516 K0,185,694,32 THB3,43%
Mua
TTBTMBTHANACHART BANK PCL
176,108 B THB1,76 THB−2,76%154,323 M0,808,790,20 THB5,80%
Mua
TTB.RTMBTHANACHART BANK PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
176,108 B THB1,76 THB−2,76%154,32 M0,808,790,20 THB5,80%
AWCASSET WORLD CORP PCL
123,539 B THB3,84 THB−0,52%20,331 M0,3423,540,16 THB+12,72%1,30%
Mua
AWC.RASSET WORLD CORP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
123,539 B THB3,84 THB−0,52%20,331 M0,3423,540,16 THB+12,72%1,30%
KTC.RKRUNGTHAI CARD PUBLIC CO LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
99,266 B THB38,25 THB−0,65%475,7 K0,0813,652,80 THB+0,32%3,30%
KTCKRUNGTHAI CARD PUBLIC CO LIMITED
99,266 B THB38,25 THB−0,65%475,732 K0,0813,652,80 THB+0,32%3,30%
Theo dõi
MTCMUANGTHAI CAPITAL PCL
87,98 B THB41,50 THB0,00%5,261 M0,7516,842,47 THB+9,15%0,51%
Mua
MTC.RMUANGTHAI CAPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
87,98 B THB41,50 THB0,00%5,261 M0,7516,842,47 THB+9,15%0,51%
TTLI.RTHAI LIFE INSURANCE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
87,593 B THB7,60 THB−0,65%5,702 M0,878,960,85 THB+10,81%4,44%
TTLITHAI LIFE INSURANCE PCL
87,593 B THB7,60 THB−0,65%5,702 M0,878,960,85 THB+10,81%4,44%
Mua
TISCO.RTISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
76,665 B THB95,25 THB−0,52%1,631 M0,678,09%
Theo dõi
TISCOTISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC CO LTD
76,665 B THB95,25 THB−0,52%1,634 M0,678,09%
Theo dõi
LH.RLAND & HOUSES NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
72,296 B THB6,00 THB−0,83%26,922 M0,629,740,62 THB−4,87%8,26%
Mua
LHLAND & HOUSES
72,296 B THB6,00 THB−0,83%26,924 M0,629,740,62 THB−4,87%8,26%
Mua
SAWAD.RSRISAWAD CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
55,51 B THB36,25 THB−1,36%1,698 M0,2510,823,35 THB+9,07%0,03%
SAWADSRISAWAD CORPORATION PCL
55,51 B THB36,25 THB−1,36%1,699 M0,2510,823,35 THB+9,07%0,03%
Mua
TIDLORNGERN TID LOR PCL
51,278 B THB17,4 THB−1,14%2,24 M0,2212,731,37 THB+6,33%1,48%
Mua
TIDLOR.RNGERN TID LOR PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
51,278 B THB17,4 THB−1,14%2,239 M0,2212,731,37 THB+6,33%1,48%
TCAPTHANACHART CAPITAL PCL
44,282 B THB47,00 THB−1,05%380,442 K0,307,266,47 THB6,74%
Theo dõi
TCAP.RTHANACHART CAPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
44,282 B THB47,00 THB−1,05%380,1 K0,307,266,47 THB6,74%
KKPKIATNAKIN PHATRA BANK PCL
39,586 B THB45,25 THB−3,21%1,203 M1,267,885,75 THB6,42%
Theo dõi
KKP.RKIATNAKIN PHATRA BANK PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
39,586 B THB45,25 THB−3,21%1,202 M1,267,885,75 THB6,42%
SPISAHA PATHANA INTER-HLDG CO
34,888 B THB61,00 THB−0,81%1,6 K0,1013,364,57 THB−35,73%1,31%
SPI.RSAHA PATHANA INTER-HLDG CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
34,888 B THB61,00 THB−0,81%1,6 K0,1013,364,57 THB−35,73%1,31%
FPTFRASERS PROPERTY (THAILAND) PCL
33,398 B THB14,4 THB0,00%1,1 K0,0519,710,73 THB−16,66%2,78%
Theo dõi
FPT.RFRASERS PROPERTY (THAILAND) PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
33,398 B THB14,4 THB0,00%1,1 K0,0519,710,73 THB−16,66%2,78%
BLA.RBANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC CO LT NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
32,444 B THB19,2 THB+1,05%911,9 K0,8110,811,78 THB−4,22%2,53%
BLABANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC CO LT
32,444 B THB19,2 THB+1,05%911,921 K0,8110,811,78 THB−4,22%2,53%
Sức mua mạnh
SPALI.RSUPALAI PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
31,294 B THB17,5 THB−1,69%1,48 M0,276,192,83 THB−31,67%8,15%
SPALISUPALAI PUBLIC CO
31,294 B THB17,5 THB−1,69%1,48 M0,276,192,83 THB−31,67%8,15%
Mua
SIRI.RSANSIRI CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
29,984 B THB1,70 THB−2,30%53,742 M0,945,220,33 THB−4,74%11,49%
SIRISANSIRI CO
29,984 B THB1,70 THB−2,30%53,743 M0,945,220,33 THB−4,71%11,49%
Sức mua mạnh
FFTREITFRASERS PROP THAILAND IND FREEHOLD
REIT
29,772 B THB9,10 THB+0,55%315,208 K0,2410,580,86 THB+0,94%8,26%
Mua
AEONTSAEON THANA SINSA(THAILAND)
29,375 B THB115,5 THB−1,70%48,157 K0,099,1212,66 THB−4,58%4,68%
Mua
AEONTS.RAEON THANA SINSA(THAILAND) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
29,375 B THB115,5 THB−1,70%47,9 K0,099,1212,66 THB−4,58%4,68%
Theo dõi
LPFLOTUS'S RETAIL GROWTH FREEHOLD AND
28,982 B THB12,1 THB−2,42%25,618 K0,0212,750,95 THB+197,46%7,06%
Mua
WHARTWHA PREMIUM GROWTH F&H REIT
REIT
28,426 B THB8,70 THB−0,57%253,375 K0,1713,230,66 THB−12,38%8,84%
Mua
CCPNREITCPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
REIT
27,221 B THB10,6 THB0,00%1,88 M0,707,811,36 THB+52,93%11,00%
Mua
AMATAAMATA CORP
25,3 B THB22,0 THB0,00%2,862 M0,6313,631,61 THB−18,58%2,95%
Sức mua mạnh
AMATA.RAMATA CORP NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
25,3 B THB22,0 THB0,00%2,862 M0,6313,631,61 THB−18,58%2,95%
Sức mua mạnh
MBKMBK PUBLIC COMPANY LIMITED
24,295 B THB16,4 THB−0,61%74,626 K0,1512,271,34 THB+353,46%4,85%
MBK.RMBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
24,295 B THB16,4 THB−0,61%74,6 K0,1512,271,34 THB+353,61%4,85%
BAMBANGKOK COMMERCIAL ASSET MGT PCL
24,079 B THB7,35 THB−1,34%2,587 M0,3614,050,52 THB−36,88%5,10%
Theo dõi
BAM.RBANGKOK COMMERCIAL ASSET MGT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
24,079 B THB7,35 THB−1,34%2,587 M0,3614,050,52 THB−36,88%5,10%
CCREDITTHAI CREDIT BANK PUBLIC COMPANY LIM
22,807 B THB18,2 THB−1,62%15,236 K0,370,00%
QHQUALITY HOUSES CO
20,036 B THB1,86 THB−0,53%9,193 M0,758,300,22 THB−0,13%8,02%
Theo dõi
QH.RQUALITY HOUSES CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
20,036 B THB1,86 THB−0,53%9,193 M0,758,300,22 THB−0,13%8,02%
PSHPRUKSA HLDGS PUBLIC COMPANY LTD
20,025 B THB9,15 THB0,00%64,315 K0,0812,380,74 THB−43,68%10,49%
Bán Mạnh
PSH.RPRUKSA HLDGS PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
20,025 B THB9,15 THB0,00%64,3 K0,0812,380,74 THB−43,68%10,49%
LHFGLH FINANCIAL GROUP PCL
19,489 B THB0,91 THB−1,09%695,964 K0,2110,560,09 THB3,26%
LHFG.RLH FINANCIAL GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
19,489 B THB0,91 THB−1,09%695,9 K0,2110,560,09 THB3,26%
BTSGIFBTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH IF
18,637 B THB3,20 THB−0,62%313,878 K0,11−0,88 THB−255,37%23,76%
Mua
TQMTQM ALPHA PCL
16,95 B THB27,00 THB−4,42%310,821 K0,8419,131,41 THB+7,16%3,54%
Theo dõi
TQM.RTQM ALPHA PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
16,95 B THB27,00 THB−4,42%310,8 K0,8419,131,41 THB+7,15%3,54%
TIPH.RDHIPAYA GROUP HOLDINGS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
16,492 B THB27,50 THB−0,90%45,6 K0,139,652,85 THB+44,43%5,77%
TIPHDHIPAYA GROUP HOLDINGS PCL
16,492 B THB27,50 THB−0,90%45,652 K0,139,652,85 THB+44,43%5,77%
Sức mua mạnh
CIMBT.RCIMB THAI BANK PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
15,67 B THB0,45 THB0,00%83,6 K0,0711,170,04 THB2,56%
CIMBTCIMB THAI BANK PUBLIC CO LTD
15,67 B THB0,45 THB0,00%83,618 K0,0711,190,04 THB2,56%
IIMPACTIMPACT GROWTH REIT
REIT
14,825 B THB10,10 THB+1,00%9,517 K0,0117,530,58 THB−11,34%5,40%
Theo dõi
THANI.RRATCHTHANI LEASING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13,954 B THB2,24 THB0,00%218,4 K0,0712,480,18 THB−29,64%0,81%
THANIRATCHTHANI LEASING PCL
13,954 B THB2,24 THB0,00%218,51 K0,0711,830,19 THB−32,50%0,81%
Mua
AYUDALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PCL
13,138 B THB33,75 THB0,00%3,706 K0,9213,852,44 THB+17,24%7,61%
AYUD.RALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13,138 B THB33,75 THB0,00%3,7 K0,9313,852,44 THB+17,24%7,61%
ROJNA.RROJANA INDUSTRIAL PARK NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
12,221 B THB6,05 THB0,00%1,787 M0,6513,940,43 THB+72,19%6,61%
ROJNAROJANA INDUSTRIAL PARK
12,221 B THB6,05 THB0,00%1,787 M0,6513,940,43 THB+72,13%6,61%
Sức mua mạnh
SC.RSC ASSET CORPORATION NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11,891 B THB2,74 THB−1,44%1,998 M0,415,510,50 THB−22,05%8,63%
SCSC ASSET CORPORATION
11,891 B THB2,74 THB−1,44%1,998 M0,415,510,50 THB−22,05%8,63%
Mua
SAK.RSAKSIAM LEASING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11,633 B THB5,40 THB−2,70%674,2 K0,8214,690,37 THB+6,68%2,70%
SAKSAKSIAM LEASING PCL
11,633 B THB5,40 THB−2,70%674,204 K0,8214,690,37 THB+6,68%2,70%
Sức mua mạnh
SCAP.RSRISAWAD CAPITAL 1969 PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11,415 B THB1,65 THB−4,07%513,9 K0,4417,480,09 THB−40,59%0,13%
SSCAPSRISAWAD CAPITAL 1969 PCL
11,415 B THB1,65 THB−4,07%513,906 K0,4417,500,09 THB−40,65%0,13%
TGH.RTHAI GROUP HOLDINGS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11,281 B THB15,0 THB0,00%1000,0570,260,21 THB+63,10%0,00%
TGHTHAI GROUP HOLDINGS PCL
11,281 B THB15,0 THB0,00%1000,0570,260,21 THB+63,10%0,00%
XPG.RXSPRING CAPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10,7 B THB0,97 THB−3,00%19,682 M0,4956,730,02 THB0,00%
XPGXSPRING CAPITAL PCL
10,7 B THB0,97 THB−3,00%19,682 M0,4956,730,02 THB0,00%
Sức mua mạnh
AAIRAAIRA CAPITAL PCL
10,672 B THB1,97 THB+16,57%1,4 K0,07−0,03 THB−219,78%0,65%
AAIRA.RAIRA CAPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10,672 B THB1,97 THB+16,57%1,4 K0,07−0,03 THB−219,78%0,65%
GGLANDGRAND CANAL LAND PCL
10,4 B THB1,58 THB−1,25%1,007 K0,2024,380,06 THB−40,50%1,56%
GGLAND.RGRAND CANAL LAND PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10,4 B THB1,58 THB−1,25%1 K0,2024,380,06 THB−40,55%1,56%
BLAND.RBANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9,532 B THB0,56 THB+1,82%7,182 M0,4510,140,06 THB+46,42%0,00%
BLANDBANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
9,532 B THB0,56 THB+1,82%7,182 M0,4510,140,06 THB+46,42%0,00%
BBAREITBA AIRPORT LEASEHO
REIT
9,504 B THB9,20 THB0,00%52 K0,1611,690,79 THB7,59%
BYD.RBEYOND SECURITIES PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9,492 B THB1,28 THB−28,49%180,433 M2,69−0,06 THB+46,92%0,00%
BYDBEYOND SECURITIES PCL
9,492 B THB1,28 THB−28,49%180,435 M2,69−0,06 THB+46,88%0,00%
SASIAMESE ASSET PCL
9,307 B THB7,80 THB−0,64%76,126 K0,2842,790,18 THB+23,68%0,64%
SA.RSIAMESE ASSET PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9,307 B THB7,80 THB−0,64%76,1 K0,2842,790,18 THB+23,68%0,64%