Tài chính (Khu vực)

315
Cổ phiếu
6707.482B
Giá trị vốn hóa thị trường
16.861M
Khối lượng
−1.34%
Thay đổi
−9.47%
Hiệu suất Tháng
−27.51%
Hiệu suất Năm
−22.25%
Hiệu suất YTD
            
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.96-0.80%-0.04Mua12.900K4.861B-0.30Phát triển Bất động sản
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.96-0.80%-0.04Mua12.900K4.861B-0.30Phát triển Bất động sản
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.690.00%0.00Bán3.998M218.324M-0.96Quản lý Đầu tư
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.690.00%0.00Bán3.998M218.324M-0.96Quản lý Đầu tư
AEC AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.287.69%0.02Mua639.200K342.790M-0.05Ngân hàng / Môi giới đầu tư
AEC.R AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.287.69%0.02Mua639.200K342.790M-0.05Ngân hàng / Môi giới đầu tư
AEONTS AEON THANA SINSAP (THAILAND)
113.50-2.58%-3.00Bán1.234M28.375B7.3315.90Tài chính/Cho thuê
AEONTS.R AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-VOTING
113.50-2.58%-3.00Bán1.234M28.375BTài chính/Cho thuê
AF AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.590.00%0.00Mua125.500K944.000M18.730.03Tài chính/Cho thuê
AF.R AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.590.00%0.00Mua125.500K944.000M22.350.03Tài chính/Cho thuê
AIMCG AIM COMMERCIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
7.151.42%0.10Bán68.100KQuỹ Đầu tư Bất động sản
AIMIRT AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
13.500.75%0.10Sức mua mạnh267.000K5.754B11.421.17Quỹ Đầu tư Bất động sản
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.97-2.02%-0.02Mua41.600K6.125B-0.03Ngân hàng / Môi giới đầu tư
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.97-2.02%-0.02Mua41.600K6.125B-0.03Ngân hàng / Môi giới đầu tư
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.200.00%0.00Mua43.058M2.352B4.450.94Phát triển Bất động sản
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.200.00%0.00Mua43.058M2.352B4.450.94Phát triển Bất động sản
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.68-0.74%-0.02Bán12.311M3.034B10.280.26Tài chính/Cho thuê
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.68-0.74%-0.02Bán12.311M3.034B11.090.24Tài chính/Cho thuê
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
15.90-1.85%-0.30Mua9.369M16.965B10.241.58Phát triển Bất động sản
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.90-1.85%-0.30Mua9.369M16.965B10.241.58Phát triển Bất động sản
AMATAR AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD
10.40-0.95%-0.10Mua7.100K3.722B12.810.82Quỹ Đầu tư Bất động sản
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
5.150.00%0.00Mua191.200K4.815B38.960.13Phát triển Bất động sản
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.150.00%0.00Mua191.200K4.815B38.960.13Phát triển Bất động sản
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.62-1.82%-0.03Bán6.180M5.399B25.780.06Phát triển Bất động sản
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.62-1.82%-0.03Bán6.180M5.399B25.780.06Phát triển Bất động sản
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
6.352.42%0.15Sức mua mạnh25.654M19.977B7.480.83Phát triển Bất động sản
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.352.42%0.15Sức mua mạnh25.654M19.977B6.360.98Phát triển Bất động sản
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.09-10.00%-0.01Bán1.702M359.982M-0.09Phát triển Bất động sản
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.09-10.00%-0.01Bán1.702MPhát triển Bất động sản
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Mua12.282M1.706B-0.00Phát triển Bất động sản
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Mua12.282M1.706B-0.00Phát triển Bất động sản
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.040.97%0.01Mua1.403M624.000M-0.04Phát triển Bất động sản
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.040.97%0.01Mua1.403M624.000M-0.04Phát triển Bất động sản
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
2.160.93%0.02Mua2.450M1.568B-0.14Tài chính/Cho thuê
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING
2.160.93%0.02Mua2.450M1.568B-0.14Tài chính/Cho thuê
ASK ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY
17.20-1.15%-0.20Bán449.900K6.053B7.002.49Tài chính/Cho thuê
ASK.R ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.20-1.15%-0.20Bán449.900K6.053B7.042.47Tài chính/Cho thuê
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.208.33%0.40Mua31.400K811.200M27.650.17Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.208.33%0.40Mua31.400K811.200M27.650.17Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
1.722.38%0.04Mua5.441M3.622B13.380.13Ngân hàng / Môi giới đầu tư
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.722.38%0.04Mua5.441M3.622B9.840.17Ngân hàng / Môi giới đầu tư
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.240.00%0.00Bán68.593M135.680B144.220.03Phát triển Bất động sản
AWC.F ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
3.80-26.21%-1.35Theo dõi3.000K135.680B129.250.03Phát triển Bất động sản
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.240.00%0.00Bán68.593M135.680B144.220.03Phát triển Bất động sản
AYUD ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
35.000.00%0.00Bán40013.474B-0.01Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
AYUD.R ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.000.00%0.00Bán40013.474BBảo hiểm Tài sản/Tai nạn
B-WORK BUALUANG OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
11.900.00%0.00Mua1.300K4.389B16.110.74Quỹ Đầu tư Bất động sản
BAM BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
24.90-0.40%-0.10Mua41.374M80.478B19.601.28Quản lý Đầu tư
BAM.R BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT NON-VOTING
24.90-0.40%-0.10Mua41.374M80.478B19.601.28Quản lý Đầu tư
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
23.10-0.43%-0.10Bán539.500K169.918B6.313.68Ngân hàng khu vực
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.10-0.43%-0.10Bán539.500K169.918B6.313.68Ngân hàng khu vực
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
107.50-1.83%-2.00Bán7.356M205.200B6.0718.05Ngân hàng khu vực
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
107.50-1.83%-2.00Bán124.900K205.200B6.0718.05Ngân hàng khu vực
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
107.50-1.83%-2.00Bán7.356M205.200B5.8418.76Ngân hàng khu vực
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
28.25-2.59%-0.75Bán739.000K15.573B14.132.05Các Ngân hàng lớn
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
28.25-2.59%-0.75Bán739.000K18.011.61Các Ngân hàng lớn
BKER BUALUANG K.E. RETAIL LEASEHOLD REAL ESTATE
6.650.76%0.05Bán594.000K5.813BQuỹ Đầu tư Bất động sản
BKI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
281.000.36%1.00Mua6.900K29.918B11.7523.84Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
BKI.R BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
281.000.36%1.00Mua6.900K29.918B11.7523.84Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
BKKCP BANGKOK COMMERCIAL PROPERTY FUND
11.800.00%0.00Mua2.100K1.180B12.020.98Quỹ Đầu tư Bất động sản
BLA BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
15.50-0.64%-0.10Bán575.000K26.467B8.001.95Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
BLA.F BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY FOREIGN
16.0023.08%3.00Bán10.500K27.321B6.661.95Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
BLA.R BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.50-0.64%-0.10Bán575.000K26.467B6.072.57Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.060.95%0.01Bán7.561M18.406B14.850.07Phát triển Bất động sản
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.060.95%0.01Bán7.561M18.406B14.850.07Phát triển Bất động sản
BOFFICE BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
13.906.11%0.80Bán59.200K10.278B15.580.84Quỹ Đầu tư Bất động sản
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.37-1.44%-0.02Sức bán mạnh23.100K1.404B80.350.02Phát triển Bất động sản
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.37-1.44%-0.02Sức bán mạnh23.100K1.404B80.350.02Phát triển Bất động sản
BTSGIF BTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH
7.300.00%0.00Bán1.632MQuỹ Đầu tư Bất động sản
BTSGIF.F BTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH FOREIGN
7.05-5.37%-0.40Bán10.000KQuỹ Đầu tư Bất động sản
BUI BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY
8.25-11.76%-1.10Bán1.000K247.498M-0.75Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
BUI.R BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.25-11.76%-1.10Bán1.000K247.498M-0.75Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.613.39%0.02Bán1.768M5.042B-0.13Phát triển Bất động sản
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.613.39%0.02Bán1.768M5.042B-0.13Phát triển Bất động sản
CGH COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
0.741.37%0.01Bán2.921M2.978B19.620.04Ngân hàng / Môi giới đầu tư
CGH.R COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.741.37%0.01Bán2.921M2.978BNgân hàng / Môi giới đầu tư
CHARAN CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
21.000.00%0.00Bán200252.000M57.210.37Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.000.00%0.00Bán200252.000M57.190.37Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.430.00%0.00Mua489.500K548.263M-0.07Phát triển Bất động sản
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.430.00%0.00Mua489.500KPhát triển Bất động sản
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.810.00%0.00Mua13.400K863.938M3.600.23Phát triển Bất động sản
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.810.00%0.00Mua13.400K863.938M3.600.23Phát triển Bất động sản
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.610.00%0.00Bán2.054M21.242B9.410.06Ngân hàng khu vực
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.610.00%0.00Bán2.054M21.242B9.410.06Ngân hàng khu vực
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
0.75-1.32%-0.01Mua52.600K750.000M-0.00Phát triển Bất động sản
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.75-1.32%-0.01Mua52.600K750.000M-0.00Phát triển Bất động sản
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
52.75-0.47%-0.25Mua3.017M236.742B17.563.02Phát triển Bất động sản
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
52.75-0.47%-0.25Mua3.017M236.742B17.563.02Phát triển Bất động sản
CPNCG CPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
10.800.93%0.10Bán51.000K4.608B9.781.09Quỹ Đầu tư Bất động sản
CPNREIT CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
26.75-0.93%-0.25Bán177.100K59.184B18.741.44Quỹ Đầu tư Bất động sản
CPTGF C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
12.200.83%0.10Bán25.100K11.797B13.220.92Quỹ Đầu tư Bất động sản
CRANE CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.720.74%0.02Mua726.700K2.059B22.590.12Tài chính/Cho thuê
CRANE.R CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.720.74%0.02Mua726.700K2.059B22.590.12Tài chính/Cho thuê
CTARAF CENTARA HOTELS & RESORTS LEASEHOLD
5.100.00%0.00Mua30.200K1.632B13.460.38Quỹ Đầu tư Bất động sản
ECL EASTERN COMMERCIAL LEASING
0.920.00%0.00Bán1.411M1.020B9.880.09Tài chính/Cho thuê
ECL.R EASTERN COMMERCIAL LEASING NON-VOTING
0.920.00%0.00Bán1.411M1.020B9.880.09Tài chính/Cho thuê
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.362.86%0.01Mua200.100K1.808B350.000.00Phát triển Bất động sản
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.362.86%0.01Mua200.100K1.808B350.000.00Phát triển Bất động sản
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.23-4.17%-0.01Bán4.960M893.499M-0.02Phát triển Bất động sản
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.23-4.17%-0.01Bán4.960M893.499M2.880.08Phát triển Bất động sản
FNS FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.400.00%0.00Mua695.400K830.052M-0.38Tập đoàn Tài chính
FNS.R FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.400.00%0.00Mua695.400K830.052M-0.38Tập đoàn Tài chính
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
11.400.88%0.10Bán38.100K26.440B6.411.76Phát triển Bất động sản
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.400.88%0.10Bán38.100K26.440B8.081.40Phát triển Bất động sản
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.500.00%0.00Mua310.200K872.105M-0.19Ngân hàng / Môi giới đầu tư
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.500.00%0.00Mua310.200K872.105M-0.24Ngân hàng / Môi giới đầu tư
FTREIT FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL
15.00-0.66%-0.10Bán737.300K42.336B21.620.70Quỹ Đầu tư Bất động sản
GAHREIT GRANDE HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT
7.45-0.67%-0.05Bán1.700K1.307BQuỹ Đầu tư Bất động sản
GBX GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT
0.510.00%0.00Mua2.034M555.431M11.620.04Ngân hàng / Môi giới đầu tư
GBX.R GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT NON-VOTING
0.510.00%0.00Mua2.034M555.431M11.620.04Ngân hàng / Môi giới đầu tư
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.620.62%0.01Bán1.040M486.000M11.000.15Tài chính/Cho thuê
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.620.62%0.01Bán1.040M486.000M11.000.15Tài chính/Cho thuê
GL GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED
3.74-1.58%-0.06Bán6.402M5.706B-0.17Tài chính/Cho thuê
GL.F GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
3.82-26.54%-1.38Sức bán mạnh437.000K5.706B-0.17Tài chính/Cho thuê
GL.R GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.74-1.58%-0.06Bán6.402M5.706B-0.17Tài chính/Cho thuê
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.181.87%0.04Bán105.100K14.170B9.730.22Phát triển Bất động sản
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.181.87%0.04Bán105.100K14.170B9.730.22Phát triển Bất động sản
GOLD GOLD
8.450.00%0.00Mua275.700K19.635B10.960.77Phát triển Bất động sản
GOLD.R GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT NON-VOTING
8.450.00%0.00Mua275.700K19.635B9.380.90Phát triển Bất động sản
GOLDPF GOLD PROPERTY FUND (LEASE HOLD)
5.950.00%0.00Mua7.300K1.226B16.090.37Quỹ Đầu tư Bất động sản
GVREIT GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE
13.80-0.72%-0.10Bán144.300K11.244B12.881.08Quỹ Đầu tư Bất động sản
HREIT HEMARAJ LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT
8.251.23%0.10Bán25.600K5.797B8.051.01Quỹ Đầu tư Bất động sản
IFS IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
2.460.00%0.00Bán135.500K1.214B5.180.47Tài chính/Cho thuê
IFS.R IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.460.00%0.00Bán135.500K1.214B5.180.47Tài chính/Cho thuê
IMPACT IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT
17.50-1.13%-0.20Bán488.600K25.944B21.200.83Quỹ Đầu tư Bất động sản
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.007.53%0.07Sức mua mạnh16.933M793.807M29.150.03Phát triển Bất động sản
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.007.53%0.07Sức mua mạnh16.933MPhát triển Bất động sản
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.76-2.56%-0.02Mua486.900K1.632B-0.24Phát triển Bất động sản
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.76-2.56%-0.02Mua486.900K1.632B-0.24Phát triển Bất động sản
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.250.00%0.00Bán4.070M1.050B-0.06Phát triển Bất động sản
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.250.00%0.00Bán4.070M1.050B-0.06Phát triển Bất động sản
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
92.50-2.89%-2.75Bán17.671M221.377B6.4614.73Ngân hàng khu vực
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
92.75-2.62%-2.50Bán610.400K221.975B6.4614.73Ngân hàng khu vực
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
92.50-2.89%-2.75Bán17.671M221.377B6.4614.73Ngân hàng khu vực
KCAR KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
7.70-0.65%-0.05Bán39.300K1.925B8.740.89Tài chính/Cho thuê
KCAR.R KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE NON-VOTING
7.70-0.65%-0.05Bán39.300K1.925B8.740.89Tài chính/Cho thuê
KGI KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
3.50-1.13%-0.04Bán1.584M6.971B46.150.08Ngân hàng / Môi giới đầu tư
KGI.R KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.50-1.13%-0.04Bán1.584M6.971BNgân hàng / Môi giới đầu tư
KKP KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
41.00-2.38%-1.00Bán2.230M34.717B5.707.37Các Ngân hàng lớn
KKP.R KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
41.00-2.38%-1.00Bán2.230M34.717B5.707.37Các Ngân hàng lớn
KPNPF KPN PROPERTY FUND
6.850.00%0.00Bán1.500K1.233B15.430.44Quỹ Đầu tư Bất động sản
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
10.500.96%0.10Bán19.962M146.807B5.112.03Ngân hàng khu vực
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.500.96%0.10Bán19.962M146.749B4.972.09Ngân hàng khu vực
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
30.75-1.60%-0.50Bán13.874M79.284B14.452.16Tài chính/Cho thuê
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
30.75-1.60%-0.50Bán13.874M79.284B14.592.14Tài chính/Cho thuê
KUN VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.90-1.10%-0.01Mua116.800KPhát triển Bất động sản
KUN.F VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
1.104.00%0.040Phát triển Bất động sản
KUN.R VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.90-1.10%-0.01Mua116.800KPhát triển Bất động sản
KWC KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
293.004.64%13.00Mua1001.758B16.1717.31Phát triển Bất động sản
KWC.R KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
293.004.64%13.00Mua1001.758B16.4317.04Phát triển Bất động sản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất