Tài chính (Khu vực)

333
Cổ phiếu
9470.989B
Giá trị vốn hóa thị trường
17.544M
Khối lượng
+0.41%
Thay đổi
+3.35%
Hiệu suất Tháng
+68.14%
Hiệu suất Năm
+16.90%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.000.00%0.00Mua6.500K4.900B25.150.20Phát triển Bất động sản
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.000.00%0.00Mua6.500K4.900B25.150.20Phát triển Bất động sản
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.011.00%0.01Mua6.494M319.575M-1.12Quản lý Đầu tư
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.011.00%0.01Mua6.494M319.575M-1.12Quản lý Đầu tư
AEC AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.623.33%0.02Mua9.756M1.379B-0.14Ngân hàng / Môi giới đầu tư
AEC.R AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.623.33%0.02Mua9.756M1.379B-0.14Ngân hàng / Môi giới đầu tư
AEONTS AEON THANA SINSAP (THAILAND)
225.001.35%3.00Mua2.510M56.250B15.5814.25Tài chính/Cho thuê
AEONTS.F AEON THANA SINSAP (THAILAND) FOREIGN
223.00-5.51%-13.00Mua1.000K55.750B16.5614.25Tài chính/Cho thuê
AEONTS.R AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-VOTING
225.001.35%3.00Mua2.510M56.250B15.5814.25Tài chính/Cho thuê
AF AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.805.26%0.04Sức mua mạnh19.314M1.280B28.460.03Tài chính/Cho thuê
AF.R AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.805.26%0.04Sức mua mạnh19.314M1.280B28.570.03Tài chính/Cho thuê
AIMCG AIM COMMERCIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
5.80-0.85%-0.05Bán111.300K1.670B10.120.58Quỹ Đầu tư Bất động sản
AIMIRT AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
12.30-0.81%-0.10Mua541.500K5.243B12.770.97Quỹ Đầu tư Bất động sản
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.120.00%0.00Mua1.629M13.387B-0.01Ngân hàng / Môi giới đầu tư
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.120.00%0.00Mua1.629M13.387B-0.01Ngân hàng / Môi giới đầu tư
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
3.400.00%0.00Bán1.332M2.098B8.720.39Phát triển Bất động sản
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.400.00%0.00Bán1.332M2.098B8.720.39Phát triển Bất động sản
ALLY ALLY LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
6.30-0.79%-0.05Bán277.800K5.507B113.800.06Quỹ Đầu tư Bất động sản
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
6.10-0.81%-0.05Mua12.309M6.293B21.860.28Tài chính/Cho thuê
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.10-0.81%-0.05Mua12.309M6.293B21.870.28Tài chính/Cho thuê
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
17.90-0.56%-0.10Bán7.713M20.585B17.661.02Phát triển Bất động sản
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.90-0.56%-0.10Bán7.713M20.585B17.661.02Phát triển Bất động sản
AMATAR AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD
9.75-0.51%-0.05Sức bán mạnh5.600K3.489B17.150.57Quỹ Đầu tư Bất động sản
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
6.350.00%0.00Mua31.100K5.937B-0.03Phát triển Bất động sản
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.350.00%0.00Mua31.100K5.937B-0.03Phát triển Bất động sản
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
2.425.22%0.12Sức mua mạnh12.637M8.066B-0.19Phát triển Bất động sản
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.425.22%0.12Sức mua mạnh12.637M8.066B-0.19Phát triển Bất động sản
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
8.200.00%0.00Mua6.490M25.796B6.101.34Phát triển Bất động sản
AP.F AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
8.153.16%0.25Sức mua mạnh1.700K25.639B5.881.34Phát triển Bất động sản
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.200.00%0.00Mua6.490M25.796B6.101.34Phát triển Bất động sản
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.010.00%0.00Bán77.586M853.248M-0.00Phát triển Bất động sản
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán77.586M853.248M-0.00Phát triển Bất động sản
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.800.00%0.00Theo dõi323.500K480.000M-0.06Phát triển Bất động sản
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.800.00%0.00Theo dõi323.500K480.000M-0.06Phát triển Bất động sản
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
2.82-5.37%-0.16Mua15.937M2.047B-0.12Tài chính/Cho thuê
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING
2.82-5.37%-0.16Mua15.937M2.047B-0.12Tài chính/Cho thuê
ASK ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY
21.00-0.47%-0.10Bán715.400K7.390B8.412.51Tài chính/Cho thuê
ASK.R ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
21.00-0.47%-0.10Bán715.400K7.390B8.412.51Tài chính/Cho thuê
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.242.42%0.10Mua139.000K793.728M50.180.08Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.242.42%0.10Mua139.000K793.728M50.180.08Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
2.56-0.78%-0.02Mua3.738M5.390B13.070.20Ngân hàng / Môi giới đầu tư
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.56-0.78%-0.02Mua3.738M5.390B13.070.20Ngân hàng / Môi giới đầu tư
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.920.41%0.02Mua64.270M157.440B-0.06Phát triển Bất động sản
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.920.41%0.02Mua64.270M157.440B-0.06Phát triển Bất động sản
AYUD ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
33.250.00%0.00Bán9.100K12.800B20.501.62Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
AYUD.R ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
33.250.00%0.00Bán9.100K12.800B20.501.62Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
B-WORK BUALUANG OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
10.10-0.98%-0.10Sức bán mạnh192.500K3.725B8.671.18Quỹ Đầu tư Bất động sản
BAM BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
21.000.00%0.00Bán16.047M67.873B36.710.57Quản lý Đầu tư
BAM.R BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT NON-VOTING
21.000.00%0.00Bán16.047M67.873B36.710.57Quản lý Đầu tư
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
37.251.36%0.50Mua781.000K274.002B11.733.13Ngân hàng khu vực
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
37.251.36%0.50Mua781.000K274.002B11.733.13Ngân hàng khu vực
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
125.500.00%0.00Mua4.033M239.559B13.949.00Ngân hàng khu vực
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
125.500.00%0.00Bán3.000K239.559B13.949.00Ngân hàng khu vực
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
125.500.00%0.00Mua4.033M239.559B13.949.00Ngân hàng khu vực
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
31.500.00%0.00Bán2.055M17.364B11.082.84Các Ngân hàng lớn
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
31.500.00%0.00Bán2.055M17.364B11.082.84Các Ngân hàng lớn
BKI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
268.00-0.37%-1.00Bán35.400K28.534B10.5925.41Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
BKI.R BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
268.00-0.37%-1.00Bán35.400K28.534B10.5925.41Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
BKKCP BANGKOK COMMERCIAL PROPERTY FUND
11.30-0.88%-0.10Bán8.700K1.130B16.690.68Quỹ Đầu tư Bất động sản
BLA BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
26.50-0.93%-0.25Mua2.185M45.251B28.400.94Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
BLA.F BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY FOREIGN
27.500.00%0.00Mua4.100K46.958B29.200.94Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
BLA.R BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.50-0.93%-0.25Mua2.185M45.251B28.400.94Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.090.00%0.00Bán35.557M18.914B-0.04Phát triển Bất động sản
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.090.00%0.00Bán35.557M18.914B-0.04Phát triển Bất động sản
BOFFICE BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
9.50-1.04%-0.10Bán90.200K7.010B13.050.74Quỹ Đầu tư Bất động sản
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.571.29%0.02Bán33.100K1.609B46.130.03Phát triển Bất động sản
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.571.29%0.02Bán33.100K1.609B46.130.03Phát triển Bất động sản
BTSGIF BTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH
5.350.00%0.00Mua1.749M30.966B-0.96Quỹ Đầu tư Bất động sản
BTSGIF.F BTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH FOREIGN
8.000.00%0.00Bán50030.966B-0.96Quỹ Đầu tư Bất động sản
BUI BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY
10.100.00%0.00Bán100302.998M17.570.57Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
BUI.R BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.100.00%0.00Bán100302.998M17.570.57Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.811.25%0.01Mua17.809M6.696B-0.05Phát triển Bất động sản
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.811.25%0.01Mua17.809M6.696B-0.05Phát triển Bất động sản
CGH COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
1.011.00%0.01Mua31.012M4.046B29.850.03Ngân hàng / Môi giới đầu tư
CGH.R COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.011.00%0.01Mua31.012M4.046B29.940.03Ngân hàng / Môi giới đầu tư
CHARAN CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
36.75-0.68%-0.25Mua9.400K441.000M8.674.27Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
36.75-0.68%-0.25Mua9.400K441.000M8.674.27Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.791.28%0.01Mua2.263M1.007B8.250.09Phát triển Bất động sản
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.791.28%0.01Mua2.263M1.007B8.260.09Phát triển Bất động sản
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.75-1.32%-0.01Mua1.014M799.943M-0.31Phát triển Bất động sản
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.75-1.32%-0.01Mua1.014M799.943M-0.31Phát triển Bất động sản
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.88-1.12%-0.01Mua5.466M30.644B23.990.04Ngân hàng khu vực
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.88-1.12%-0.01Mua5.466M30.644B23.990.04Ngân hàng khu vực
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
1.100.00%0.00Mua1.657M1.131B19.000.06Phát triển Bất động sản
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.100.00%0.00Mua1.657M1.131B19.000.06Phát triển Bất động sản
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
54.251.40%0.75Bán11.608M242.544B25.072.13Phát triển Bất động sản
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
54.251.40%0.75Bán11.608M242.544B25.072.13Phát triển Bất động sản
CPNCG CPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
10.700.00%0.00Bán214.700K4.565B9.101.18Quỹ Đầu tư Bất động sản
CPNREIT CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
19.90-0.50%-0.10Bán2.988M51.104B145.240.14Quỹ Đầu tư Bất động sản
CPTGF C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
9.300.54%0.05Mua213.200K8.993B17.060.54Quỹ Đầu tư Bất động sản
CRANE CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.65-1.20%-0.02Mua7.509M1.249B117.610.01Tài chính/Cho thuê
CRANE.R CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.65-1.20%-0.02Mua7.509M1.249B118.440.01Tài chính/Cho thuê
CTARAF CENTARA HOTELS & RESORTS LEASEHOLD
4.98-0.40%-0.02Bán103.300K1.594B13.440.37Quỹ Đầu tư Bất động sản
DHOUSE DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.02-3.77%-0.04Mua4.090M856.800M41.00Phát triển Bất động sản
DHOUSE.R DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.02-3.77%-0.04Mua4.090M856.800M41.00Phát triển Bất động sản
ECL EASTERN COMMERCIAL LEASING
1.58-3.07%-0.05Mua10.396M1.752B29.320.06Tài chính/Cho thuê
ECL.R EASTERN COMMERCIAL LEASING NON-VOTING
1.58-3.07%-0.05Mua10.396M1.752B29.260.06Tài chính/Cho thuê
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.570.00%0.00Mua7.083M2.863B15.200.04Phát triển Bất động sản
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.570.00%0.00Mua7.083M2.863B15.200.04Phát triển Bất động sản
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.390.00%0.00Mua39.533M1.515B10.960.04Phát triển Bất động sản
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.390.00%0.00Mua39.533M1.515B10.960.04Phát triển Bất động sản
FNS FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.460.00%0.00Mua278.800K1.543B6.910.65Tập đoàn Tài chính
FNS.R FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.460.00%0.00Mua278.800K1.543B6.910.65Tập đoàn Tài chính
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
12.900.78%0.10Mua109.600K29.919B9.521.34Phát triển Bất động sản
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.900.78%0.10Mua109.600K29.919B9.521.34Phát triển Bất động sản
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
2.800.00%0.00Mua3.485M1.628B19.750.14Ngân hàng / Môi giới đầu tư
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.800.00%0.00Mua3.485M1.628B19.750.14Ngân hàng / Môi giới đầu tư
FTREIT FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL
12.90-0.77%-0.10Mua128.200K39.595B29.39Quỹ Đầu tư Bất động sản
FTREIT.F FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL FOREIGN
12.80-0.78%-0.10Mua1.000K39.288BQuỹ Đầu tư Bất động sản
GAHREIT GRANDE HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT
8.050.00%0.00Bán32.000K1.413B13.230.61Quỹ Đầu tư Bất động sản
GBX GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT
1.13-2.59%-0.03Mua32.169M1.231B34.220.03Ngân hàng / Môi giới đầu tư
GBX.R GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT NON-VOTING
1.13-2.59%-0.03Mua32.169M1.231B34.220.03Ngân hàng / Môi giới đầu tư
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.74-0.72%-0.02Mua3.289M822.000M210.690.01Tài chính/Cho thuê
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.74-0.72%-0.02Mua3.289M822.000M210.690.01Tài chính/Cho thuê
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.38-1.65%-0.04Bán15.100K15.470B21.980.11Phát triển Bất động sản
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.38-1.65%-0.04Bán15.100K15.470B21.980.11Phát triển Bất động sản
GOLDPF GOLD PROPERTY FUND (LEASE HOLD)
7.30-2.01%-0.15Mua3.000K1.504B-1.60Quỹ Đầu tư Bất động sản
GREEN GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
1.103.77%0.04Sức mua mạnh234.800K899.828M127.710.01Phát triển Bất động sản
GREEN.R GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.103.77%0.04Sức mua mạnh234.800K899.828M127.710.01Phát triển Bất động sản
GVREIT GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE
10.60-0.93%-0.10Bán42.000K8.637B11.130.96Quỹ Đầu tư Bất động sản
HREIT HEMARAJ LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT
8.001.27%0.10Sức mua mạnh239.700K5.621B9.700.81Quỹ Đầu tư Bất động sản
IFS IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
2.682.29%0.06Mua11.809M1.323B9.680.27Tài chính/Cho thuê
IFS.R IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.682.29%0.06Mua11.809M1.323B9.680.27Tài chính/Cho thuê
IMPACT IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT
18.800.00%0.00Bán329.600K27.871B53.810.35Quỹ Đầu tư Bất động sản
INSURE INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
34.25-1.44%-0.50Sức bán mạnh2.200K342.500M-2.18Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
INSURE.R INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.25-1.44%-0.50Sức bán mạnh2.200K342.500M-2.18Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
3.42-3.93%-0.14Mua10.752M2.715B50.070.07Phát triển Bất động sản
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.42-3.93%-0.14Mua10.752M2.715B50.070.07Phát triển Bất động sản
JAK JAKPAISAN ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.77-2.75%-0.05Bán6.771M566.400MPhát triển Bất động sản
JAK.R JAKPAISAN ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.77-2.75%-0.05Bán6.771M566.400MPhát triển Bất động sản
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.192.59%0.03Bán7.588M2.555B-0.14Phát triển Bất động sản
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.192.59%0.03Bán7.588M2.555B-0.14Phát triển Bất động sản
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.303.45%0.01Mua13.310M1.260B-0.22Phát triển Bất động sản
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.303.45%0.01Mua13.310M1.260B-0.22Phát triển Bất động sản
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
143.000.00%0.00Bán6.527M342.236B11.8412.08Ngân hàng khu vực
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
143.500.00%0.00Bán7.600K343.433B11.8812.08Ngân hàng khu vực
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
143.000.00%0.00Bán6.527M342.236B11.8412.08Ngân hàng khu vực
KBSPIF KHONBURI SUGAR POWER PLANT INFRASTRUCTURE FUND
9.900.00%0.00Theo dõi70.500KQuỹ Đầu tư Bất động sản
KCAR KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
8.750.00%0.00Bán102.400K2.188B9.890.89Tài chính/Cho thuê
KCAR.R KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE NON-VOTING
8.750.00%0.00Bán102.400K2.188B9.890.89Tài chính/Cho thuê
KGI KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
4.60-0.43%-0.02Mua9.788M9.162B16.210.28Ngân hàng / Môi giới đầu tư
KGI.R KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.60-0.43%-0.02Mua9.788M9.162B16.210.28Ngân hàng / Môi giới đầu tư
KKP KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY
61.000.83%0.50Mua2.304M51.652B10.006.05Các Ngân hàng lớn
KKP.R KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
61.000.83%0.50Mua2.304M51.652B10.006.05Các Ngân hàng lớn
KPNPF KPN PROPERTY FUND
7.050.00%0.00Bán10.000K1.269B39.610.18Quỹ Đầu tư Bất động sản
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
11.70-0.85%-0.10Bán38.768M163.585B9.861.20Ngân hàng khu vực
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
12.201.67%0.20Mua1.000K170.576B10.031.20Ngân hàng khu vực
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.70-0.85%-0.10Bán38.768M163.520B9.861.20Ngân hàng khu vực
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
78.501.95%1.50Mua8.173M202.399B37.232.07Tài chính/Cho thuê
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
78.501.95%1.50Mua8.173M202.399B37.232.07Tài chính/Cho thuê
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất