Tài chính (Khu vực)

312
Cổ phiếu
7806.462B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.937M
Khối lượng
+0.27%
Thay đổi
+3.25%
Hiệu suất Tháng
+59.22%
Hiệu suất Năm
+22.34%
Hiệu suất YTD
          
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.980.00%0.00Mua8004.880B51.500.10
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.980.00%0.00Mua8004.880B51.500.10
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.901.06%0.02Mua1.917M651.807M-0.95
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.901.06%0.02Mua1.917M651.807M-0.95
AEONTS AEON THANA SINSAP (THAILAND)
198.00-1.98%-4.00Mua699.600K49.875B11.7217.24
AEONTS.R AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-VOTING
198.00-1.98%-4.00Mua699.600K49.875B11.7217.24
AIMCG AIM COMMERCIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
5.650.00%0.00Bán1.500K1.627B9.720.58
AIMIRT AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
12.800.00%0.00Mua102.100K7.164B12.831.00
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.08-1.89%-0.04Mua113.700K13.135B1009.520.00
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.08-1.89%-0.04Mua113.700K13.135B1009.520.00
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
2.84-0.70%-0.02Sức bán mạnh1.234M1.948B-0.02
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.84-0.70%-0.02Sức bán mạnh1.234M1.948B-0.02
ALLY ALLY LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
6.950.72%0.05Mua5.900K6.031B11.630.59
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
5.25-0.94%-0.05Bán939.100K5.365B17.540.30
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.25-0.94%-0.05Bán939.100K5.365B17.540.30
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
18.50-0.54%-0.10Mua2.366M20.930B18.820.99
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.50-0.54%-0.10Mua2.366M20.930B18.820.99
AMATAR AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD
8.85-0.56%-0.05Bán1.300K3.167B16.640.53
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
8.002.56%0.20Sức mua mạnh24.100K7.293B211.960.04
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.002.56%0.20Sức mua mạnh24.100K7.293B210.810.04
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.690.60%0.01Bán1.104M5.466B-0.05
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.690.60%0.01Bán1.104M5.466B-0.05
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
8.500.59%0.05Sức mua mạnh992.100K26.426B5.411.56
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.500.59%0.05Sức mua mạnh992.100K26.426B5.411.56
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.04-20.00%-0.01Mua502.337M3.413B-0.01
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.04-20.00%-0.01Mua502.337M3.413B-0.01
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.770.57%0.01Mua1.625M1.074B-0.05
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.770.57%0.01Mua1.625M1.074B-0.05
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
2.560.79%0.02Mua201.000K1.873B-0.21
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING
2.560.79%0.02Mua201.000K1.873B-0.21
ASK ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY
34.75-1.42%-0.50Bán425.200K18.738B14.022.51
ASK.R ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
34.75-1.42%-0.50Bán425.200K18.738B14.022.51
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.66-0.54%-0.02Bán2.900K688.896M58.790.06
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.66-0.54%-0.02Bán2.900K688.896M58.790.06
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
3.360.60%0.02Bán3.315M7.117B8.590.39
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.360.60%0.02Bán3.315M7.117B8.590.39
ASW ASSETWISE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.650.58%0.05Mua68.200K7.405B
ASW.R ASSETWISE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.650.58%0.05Mua68.200K
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.381.39%0.06Mua11.555M136.320B-0.06
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.381.39%0.06Mua11.555M136.320B-0.06
AYUD ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
36.750.00%0.00Bán50014.147B11.083.32
AYUD.R ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
36.750.00%0.00Bán50014.147B11.083.32
B-WORK BUALUANG OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
10.100.00%0.00Mua81.500K3.688B8.491.19
BAM BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
18.600.54%0.10Mua5.697M59.470B29.260.63
BAM.R BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT NON-VOTING
18.600.54%0.10Mua5.697M59.470B29.260.63
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
31.500.80%0.25Mua235.900K228.029B7.534.15
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
31.500.80%0.25Mua235.900K228.029B7.534.15
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
114.000.00%0.00Mua5.174M212.836B11.0510.32
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
114.000.00%0.00Mua5.174M212.836B11.0510.32
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
34.25-1.44%-0.50Sức bán mạnh289.800K19.156B15.752.21
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.25-1.44%-0.50Sức bán mạnh289.800K19.156B15.752.21
BKI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
272.000.00%0.00Mua95.900K28.960B10.2926.43
BKI.R BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
272.000.00%0.00Mua95.900K28.960B10.2926.43
BKKCP BANGKOK COMMERCIAL PROPERTY FUND
11.000.00%0.00Mua5.300K1.100B17.120.64
BLA BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
29.00-0.85%-0.25Mua2.442M47.812B20.071.46
BLA.R BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
29.00-0.85%-0.25Mua2.442M47.812B20.071.46
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.090.93%0.01Mua13.559M18.567B-0.04
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.090.93%0.01Mua13.559M18.567B-0.04
BOFFICE BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
8.05-1.23%-0.10Bán304.600K5.977B73.230.11
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.591.92%0.03Mua99.200K1.599B32.700.05
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.591.92%0.03Mua99.200K1.599B32.700.05
BTSGIF BTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH
4.601.77%0.08Bán441.300K26.393B-1.15
BUI BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY
15.100.67%0.10Sức mua mạnh28.300K449.997M4.103.66
BUI.R BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.100.67%0.10Sức mua mạnh28.300K449.997M4.103.66
BYD BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
8.553.64%0.30Mua10.091M11.705B-0.30
BYD.R BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.553.64%0.30Mua10.091M11.705B-0.30
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
2.160.93%0.02Bán421.600K1.550B5.780.37
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
2.160.93%0.02Bán421.600K1.550B4.180.51
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.555.77%0.03Mua39.125M4.464B-0.05
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.555.77%0.03Mua39.125M4.464B-0.05
CHARAN CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
30.25-0.82%-0.25Bán300357.000M8.843.37
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
30.25-0.82%-0.25Bán300357.000M8.843.37
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.030.00%0.00Mua6.042M1.275B6.330.16
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.030.00%0.00Mua6.042M1.275B6.330.16
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.972.11%0.02Mua1.230M1.035B-0.23
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.972.11%0.02Mua1.230M1.035B-0.23
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.041.96%0.02Sức mua mạnh53.306M35.170B41.300.02
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.041.96%0.02Sức mua mạnh53.306M35.170B41.300.02
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
1.7912.58%0.20Sức mua mạnh182.012M1.430B11.760.14
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.7912.58%0.20Sức mua mạnh182.012M1.430B11.760.14
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
54.000.93%0.50Mua2.946M235.837B24.912.15
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
54.000.93%0.50Mua2.946M235.837B24.912.15
CPNCG CPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
11.900.85%0.10Sức mua mạnh75.000K4.992B11.731.01
CPNREIT CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
20.800.00%0.00Bán128.600K53.415B-0.02
CPTGF C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
8.851.14%0.10Bán3.400K8.461B12.450.70
CRANE CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.596.71%0.10Sức mua mạnh15.518M1.151B-0.09
CRANE.R CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.596.71%0.10Sức mua mạnh15.518M1.151B-0.09
CTARAF CENTARA HOTELS & RESORTS LEASEHOLD
5.102.00%0.10Mua11.100K1.600B13.610.37
DHOUSE DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.312.34%0.03Sức mua mạnh24.695M1.016B556.520.00
DHOUSE.R DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.312.34%0.03Sức mua mạnh24.695M556.520.00
ECL EASTERN COMMERCIAL LEASING
1.820.00%0.00Bán1.692M2.018B13.430.14
ECL.R EASTERN COMMERCIAL LEASING NON-VOTING
1.820.00%0.00Bán1.692M2.018B13.440.14
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.603.45%0.02Mua12.815M2.963B16.620.03
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.603.45%0.02Mua12.815M2.963B16.620.03
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.382.70%0.01Mua18.820M1.437B64.910.01
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.382.70%0.01Mua18.820M1.437B-0.01
FNS FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.060.00%0.00Bán40.700K1.404B8.740.46
FNS.R FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.060.00%0.00Bán40.700K1.404B8.740.46
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
11.800.00%0.00Mua13.900K26.904B10.081.17
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.800.00%0.00Mua13.900K26.904B10.081.17
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
4.700.43%0.02Bán1.724M2.698B12.700.37
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.700.43%0.02Bán1.724M2.698B12.700.37
FTREIT FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL
12.900.78%0.10Bán58.200K39.288B32.870.39
GAHREIT GRANDE HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT
8.300.00%0.00Mua10.000K1.457B13.430.62
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.970.51%0.01Bán288.600K591.000M-0.14
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.970.51%0.01Bán288.600K591.000M-0.14
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.282.70%0.06Sức mua mạnh42.700K14.300B26.490.08
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.282.70%0.06Sức mua mạnh42.700K14.300B26.490.08
GOLDPF GOLD PROPERTY FUND (LEASE HOLD)
8.350.00%0.00Mua3001.710B-1.16
GROREIT GRANDE ROYAL ORCHID HOSPITALITY REAL ESTATE
10.000.00%0.00Mua5.000K3.150B
GVREIT GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE
10.200.00%0.00Bán34.500K8.148B10.091.01
HREIT HEMARAJ LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT
9.150.00%0.00Mua662.600K6.464B9.800.93
IFS IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
2.64-0.75%-0.02Mua12.600K1.303B10.710.25
IFS.R IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.64-0.75%-0.02Mua12.600K1.303B10.710.25
IMPACT IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT
18.601.09%0.20Bán20.200K27.278B56.410.33
INETREIT INET LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
10.100.00%0.00Bán416.600K3.333B
INSURE INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
30.000.84%0.25Bán100297.500M-0.96
INSURE.R INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
30.000.84%0.25Bán100297.500M-0.96
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
3.10-1.27%-0.04Mua1.511M2.824B33.840.09
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.10-1.27%-0.04Mua1.511M2.824B33.840.09
JAK JAKPAISAN ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.720.00%0.00Mua138.000K560.000M61.870.03
JAK.R JAKPAISAN ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.720.00%0.00Mua138.000K61.870.03
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.154.55%0.05Mua5.433M2.340B-0.06
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.154.55%0.05Mua5.433M2.340B-0.06
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.40-2.44%-0.01Mua2.017M1.554B-0.17
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.40-2.44%-0.01Mua2.017M1.554B-0.17
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
122.000.83%1.00Mua12.286M283.601B7.2716.65
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
122.000.83%1.00Mua12.286M283.601B7.2716.65
KBSPIF KHONBURI SUGAR POWER PLANT INFRASTRUCTURE FUND
10.60-0.93%-0.10Bán34.400K
KCAR KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
8.651.17%0.10Mua21.300K2.138B10.730.80
KCAR.R KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE NON-VOTING
8.651.17%0.10Mua21.300K2.138B10.730.80
KGI KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
6.40-1.54%-0.10Bán1.888M12.747B6.421.01
KGI.R KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.40-1.54%-0.10Bán1.888M12.747B6.421.01
KKP KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY
54.25-0.46%-0.25Bán1.099M45.513B8.756.23
KKP.R KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
54.25-0.46%-0.25Bán1.099M45.513B8.756.23
KPNPF KPN PROPERTY FUND
6.650.00%0.00Bán9.100K1.197B55.650.12
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
11.10-0.89%-0.10Mua7.953M154.559B8.651.29
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.10-0.89%-0.10Mua7.953M154.559B8.651.29
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
60.75-3.57%-2.25Sức bán mạnh9.871M157.278B27.742.27
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
60.75-3.57%-2.25Sức bán mạnh9.871M157.278B27.742.27
KUN VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.84-0.70%-0.02Bán1.633M1.991B15.600.18
KUN.R VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.84-0.70%-0.02Bán1.633M1.991B15.600.18
KWC KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
260.002.77%7.00Bán2001.518B18.7313.51
KWC.R KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
260.002.77%7.00Bán2001.518B18.7313.51
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.700.00%0.00Bán31.900K2.265B-0.42
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.700.00%0.00Bán31.900K2.265B-0.42
LALIN LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
9.15-1.08%-0.10Bán590.400K8.649B6.281.47
LALIN.R LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.15-1.08%-0.10Bán590.400K8.649B6.281.47
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
8.150.62%0.05Sức mua mạnh20.680M96.793B12.070.67
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.150.62%0.05Sức mua mạnh20.680M96.793B12.070.67
Tải thêm