Tài chính (Khu vực)

318
Cổ phiếu
9664.726B
Giá trị vốn hóa thị trường
21.351M
Khối lượng
−0.70%
Thay đổi
−1.92%
Hiệu suất Tháng
−9.87%
Hiệu suất Năm
−3.35%
Hiệu suất YTD
           
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.000.84%0.05Sức bán mạnh7.000K5.831B-0.18Phát triển Bất động sản
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.000.84%0.05Sức bán mạnh7.000KPhát triển Bất động sản
ABPIF AMATA B. GRIMM POWER POWER PLANT
4.680.00%0.00Bán113.000K2.808B-0.44Quỹ Đầu tư Bất động sản
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.12-10.40%-0.13Sức bán mạnh3.717M395.514M-0.15Quản lý Đầu tư
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.12-10.40%-0.13Sức bán mạnh3.717M395.514M-0.15Quản lý Đầu tư
AEC AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.280.00%0.00Bán2.284M342.790M-0.23Ngân hàng / Môi giới đầu tư
AEC.R AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.280.00%0.00Bán2.284M342.790M-0.23Ngân hàng / Môi giới đầu tư
AEONTS AEON THANA SINSAP (THAILAND)
165.00-0.60%-1.00Bán656.100K41.500B11.1114.94Tài chính/Cho thuê
AEONTS.R AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-VOTING
165.00-0.60%-1.00Bán656.100K41.500B11.3814.58Tài chính/Cho thuê
AF AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.62-3.12%-0.02Sức bán mạnh6.700K1.024B25.000.03Tài chính/Cho thuê
AF.R AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.62-3.12%-0.02Sức bán mạnh6.700K1.024B25.000.03Tài chính/Cho thuê
AIMCG AIM COMMERCIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
8.00-0.62%-0.05Bán183.600KQuỹ Đầu tư Bất động sản
AIMIRT AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
13.600.74%0.10Sức mua mạnh446.600K5.754B14.850.91Quỹ Đầu tư Bất động sản
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.210.83%0.01Mua146.800K7.578B-0.03Ngân hàng / Môi giới đầu tư
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.210.83%0.01Mua146.800K7.578B-0.03Ngân hàng / Môi giới đầu tư
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
3.34-1.18%-0.04Bán2.145M1.893B3.910.87225.00Phát triển Bất động sản
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.34-1.18%-0.04Bán2.145M1.893B3.910.87225.00Phát triển Bất động sản
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.94-4.83%-0.20Mua68.817M4.261B19.180.22Tài chính/Cho thuê
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.94-4.83%-0.20Mua68.817M4.256B19.180.22Tài chính/Cho thuê
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
16.60-1.78%-0.30Bán13.751M18.032B11.211.51Phát triển Bất động sản
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.60-1.78%-0.30Bán13.751M18.032B11.211.51Phát triển Bất động sản
AMATAR AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD
11.70-2.50%-0.30Bán430.000K4.295B13.870.86Quỹ Đầu tư Bất động sản
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
4.74-0.42%-0.02Bán46.200K4.451B-0.15Phát triển Bất động sản
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.74-0.42%-0.02Bán46.200K4.451B-0.15Phát triển Bất động sản
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
2.12-0.93%-0.02Bán1.726M7.133B7.730.28Phát triển Bất động sản
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.12-0.93%-0.02Bán1.726M7.133BPhát triển Bất động sản
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
6.90-1.43%-0.10Sức bán mạnh8.673M22.021B7.011.00Phát triển Bất động sản
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.90-1.43%-0.10Sức bán mạnh8.673M22.021B7.011.00Phát triển Bất động sản
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.120.00%0.00Bán335.400K479.976M-0.10Phát triển Bất động sản
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.120.00%0.00Bán335.400KPhát triển Bất động sản
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.02100.00%0.01Mua2.780M853.248M-0.00Phát triển Bất động sản
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.02100.00%0.01Mua2.780M853.248M-0.00Phát triển Bất động sản
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.58-3.33%-0.02Bán306.000K360.000M-0.02Phát triển Bất động sản
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.58-3.33%-0.02Bán306.000K360.000M-0.02Phát triển Bất động sản
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
1.78-3.78%-0.07Bán247.600K1.343B205.560.01Tài chính/Cho thuê
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING
1.78-3.78%-0.07Bán247.600K1.343B205.560.01Tài chính/Cho thuê
ASK ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY
25.500.99%0.25Bán398.800K8.885B10.502.40Tài chính/Cho thuê
ASK.R ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.500.99%0.25Bán398.800K8.885B10.502.40Tài chính/Cho thuê
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.20-3.12%-0.20Mua56.300K832.000M26.700.24Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.20-3.12%-0.20Mua56.300K832.000M26.700.24Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
1.76-1.68%-0.03Mua1.006M3.769B0.17Ngân hàng / Môi giới đầu tư
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.76-1.68%-0.03Mua1.006M3.769B0.17Ngân hàng / Môi giới đầu tư
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.600.00%0.00Bán20.810M179.200BPhát triển Bất động sản
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.600.00%0.00Bán20.810MPhát triển Bất động sản
AYUD ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
39.000.65%0.25Bán18.800K15.014B22.142.17Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
AYUD.R ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
39.000.65%0.25Bán18.800K15.014B15.942.93Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
B-WORK BUALUANG OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
12.40-0.80%-0.10Theo dõi21.500K4.610B17.290.72Quỹ Đầu tư Bất động sản
BAM BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
27.50-5.17%-1.50Bán175.102M93.729B13.892.091240.00Quản lý Đầu tư
BAM.F BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT FOREIGN
29.25-14.60%-5.001.000K93.729B16.412.091240.00Quản lý Đầu tư
BAM.R BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT NON-VOTING
27.50-5.17%-1.50Bán175.102M93.729B13.892.091240.00Quản lý Đầu tư
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
28.25-0.88%-0.25Bán425.100K209.639B4.45Ngân hàng khu vực
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
28.25-0.88%-0.25Bán425.100K209.639B6.474.41Ngân hàng khu vực
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
140.50-1.40%-2.00Bán13.758M272.010B18.76Ngân hàng khu vực
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
142.00-1.05%-1.50Bán1.707M273.919BNgân hàng khu vực
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
140.50-1.40%-2.00Bán13.758M272.010B7.5718.82Ngân hàng khu vực
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
37.501.35%0.50Mua4.704M20.396B1.56Các Ngân hàng lớn
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
37.501.35%0.50Mua4.704M20.396B31.811.16Các Ngân hàng lớn
BKER BUALUANG K.E. RETAIL LEASEHOLD REAL ESTATE
9.400.00%0.00Sức mua mạnh589.900K8.217B32.820.29Quỹ Đầu tư Bất động sản
BKI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
271.00-2.17%-6.00Sức bán mạnh15.200K29.492B13.1920.99Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
BKI.R BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
271.00-2.17%-6.00Sức bán mạnh15.200K29.492B13.1920.99Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
BKKCP BANGKOK COMMERCIAL PROPERTY FUND
13.40-0.74%-0.10Mua27.700K1.350B7.881.71Quỹ Đầu tư Bất động sản
BLA BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
18.70-2.60%-0.50Sức bán mạnh854.900K32.785B6.952.76Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
BLA.R BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.70-2.60%-0.50Sức bán mạnh854.900K32.785B6.952.76Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.250.00%0.00Bán8.428M20.190B13.060.10Phát triển Bất động sản
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.250.00%0.00Bán8.428M20.190B13.060.10Phát triển Bất động sản
BOFFICE BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
17.000.00%0.00Bán57.200K8.760B21.200.80Quỹ Đầu tư Bất động sản
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.62-0.61%-0.01Bán5001.671B71.180.02Phát triển Bất động sản
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.62-0.61%-0.01Bán5001.671B72.120.02Phát triển Bất động sản
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
12.900.78%0.10Bán24.366M168.375B30.690.42Phát triển Bất động sản
BTS.F BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY FOREIGN
12.70-1.55%-0.20Mua512.100K167.060B31.88Phát triển Bất động sản
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.900.78%0.10Bán24.366MPhát triển Bất động sản
BTSGIF BTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH
9.85-0.51%-0.05Bán3.176MQuỹ Đầu tư Bất động sản
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.880.00%0.00Bán382.200K7.274B-0.07Phát triển Bất động sản
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.880.00%0.00Bán382.200K7.274B-0.07Phát triển Bất động sản
CGH COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
0.800.00%0.00Bán7.600M3.470B57.970.01Ngân hàng / Môi giới đầu tư
CGH.R COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.800.00%0.00Bán7.600M3.470B58.390.01Ngân hàng / Môi giới đầu tư
CHARAN CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
17.900.00%0.00Bán1.500K214.800M-2.40Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.900.00%0.00Bán1.500K214.800M-2.40Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.410.00%0.00Bán9.104M522.762M-0.04Phát triển Bất động sản
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.410.00%0.00Bán9.104MPhát triển Bất động sản
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.830.00%0.00Mua484.600K885.270M-0.04Phát triển Bất động sản
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.830.00%0.00Mua484.600K885.270M-0.04Phát triển Bất động sản
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.570.00%0.00Bán1.176M19.849B0.04Ngân hàng khu vực
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.570.00%0.00Bán1.176M19.849B0.01Ngân hàng khu vực
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
0.860.00%0.00Mua459.600K860.000M18.490.05Phát triển Bất động sản
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.860.00%0.00Mua459.600K860.000M18.490.05Phát triển Bất động sản
CNS CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY
2.480.00%0.00Mua587.200K5.333B0.06Ngân hàng / Môi giới đầu tư
CNS.R CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.480.00%0.00Mua587.200K5.333B0.06Ngân hàng / Môi giới đầu tư
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
60.250.42%0.25Bán5.487M269.280B25.252.38Phát triển Bất động sản
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
60.250.42%0.25Bán5.487M269.280B25.252.38Phát triển Bất động sản
CPNCG CPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
12.10-0.82%-0.10Sức bán mạnh148.700K5.205B12.261.00Quỹ Đầu tư Bất động sản
CPNREIT CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
35.00-1.41%-0.50Bán3.931M78.543B21.841.63Quỹ Đầu tư Bất động sản
CPTGF C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
13.100.00%0.00Mua367.500K12.668B14.440.91Quỹ Đầu tư Bất động sản
CRANE CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.691.20%0.02Bán7.900K1.264B-0.12Tài chính/Cho thuê
CRANE.R CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.691.20%0.02Bán7.900K1.264B-0.12Tài chính/Cho thuê
CTARAF CENTARA HOTELS & RESORTS LEASEHOLD
5.60-0.88%-0.05Bán264.300K1.808BQuỹ Đầu tư Bất động sản
DIF DIGITAL TELECOMMUNICATIONS
17.100.00%0.00Mua5.915M181.802B11.791.45Quỹ Đầu tư Bất động sản
DIF.F DIGITAL TELECOMMUNICATIONS FOREIGN
17.00-1.73%-0.30Mua100180.739B11.931.45Quỹ Đầu tư Bất động sản
ECL EASTERN COMMERCIAL LEASING
1.080.93%0.01Bán833.300K1.186B8.670.12Tài chính/Cho thuê
ECL.R EASTERN COMMERCIAL LEASING NON-VOTING
1.080.93%0.01Bán833.300K1.186B8.670.12Tài chính/Cho thuê
ERWPF ERAWAN HOTEL GROWTH PROPERTY FUND
5.150.98%0.05Bán20.100K906.915M16.150.32Quỹ Đầu tư Bất động sản
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.350.00%0.00Mua2.936M1.758B16.910.02Phát triển Bất động sản
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.350.00%0.00Mua2.936M1.758B16.910.02Phát triển Bất động sản
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.23-4.17%-0.01Bán12.846M932.347M3.000.08Phát triển Bất động sản
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.23-4.17%-0.01Bán12.846M932.347M3.000.08Phát triển Bất động sản
FNS FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.12-1.85%-0.04Theo dõi83.400K747.047M25.530.08Tập đoàn Tài chính
FNS.R FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.12-1.85%-0.04Theo dõi83.400K747.047M14.390.15Tập đoàn Tài chính
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
13.20-2.94%-0.40Sức bán mạnh66.800K27.428B9.501.43Phát triển Bất động sản
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.20-2.94%-0.40Sức bán mạnh66.800K27.428B9.501.43Phát triển Bất động sản
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.25-3.10%-0.04Bán138.000K750.010M-0.18Ngân hàng / Môi giới đầu tư
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.25-3.10%-0.04Bán138.000K750.010M-0.18Ngân hàng / Môi giới đầu tư
FTREIT FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL
16.402.50%0.40Sức mua mạnh661.700K45.158B22.660.71Quỹ Đầu tư Bất động sản
GAHREIT GRANDE HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT
9.150.55%0.05Mua84.000K1.597BQuỹ Đầu tư Bất động sản
GBX GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT
0.420.00%0.00Bán7.700K457.414M27.100.02Ngân hàng / Môi giới đầu tư
GBX.R GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT NON-VOTING
0.420.00%0.00Bán7.700K457.414M27.100.02Ngân hàng / Môi giới đầu tư
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.88-0.53%-0.01Bán488.100K567.000M10.280.18Tài chính/Cho thuê
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.88-0.53%-0.01Bán488.100K567.000M10.280.18Tài chính/Cho thuê
GL GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED
4.08-1.92%-0.08Bán5.291M6.346B95.850.042676.00Tài chính/Cho thuê
GL.R GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.08-1.92%-0.08Bán5.291M6.346B95.850.042676.00Tài chính/Cho thuê
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.720.00%0.00Mua20017.680B27.730.10Phát triển Bất động sản
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.720.00%0.00Mua20017.680B27.090.10Phát triển Bất động sản
GOLD GOLD
7.95-0.62%-0.05Bán246.600K18.590B8.880.90Phát triển Bất động sản
GOLD.R GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT NON-VOTING
7.95-0.62%-0.05Bán246.600K18.590B8.880.90Phát triển Bất động sản
GOLDPF GOLD PROPERTY FUND (LEASE HOLD)
7.000.00%0.00Bán26.800K1.442B19.200.36Quỹ Đầu tư Bất động sản
GVREIT GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE
18.001.12%0.20Mua127.700K14.503B16.301.09Quỹ Đầu tư Bất động sản
HREIT HEMARAJ LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT
9.050.00%0.00Mua2.009M6.359B8.411.08Quỹ Đầu tư Bất động sản
IFS IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
3.323.75%0.12Sức mua mạnh1.895M1.579B7.200.44Tài chính/Cho thuê
IFS.R IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.323.75%0.12Sức mua mạnh1.895M1.579B7.200.44Tài chính/Cho thuê
IMPACT IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT
23.201.31%0.30Sức bán mạnh651.700K33.949B25.280.91Quỹ Đầu tư Bất động sản
INSURE INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
38.7529.17%8.75Mua1.100K387.500M-2.63Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
INSURE.R INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
38.7529.17%8.75Mua1.100K387.500M-2.63Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.78-3.70%-0.03Sức bán mạnh57.700K642.984M-0.01Phát triển Bất động sản
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.78-3.70%-0.03Sức bán mạnh57.700KPhát triển Bất động sản
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.860.00%0.00Mua170.800K1.846B-0.05Phát triển Bất động sản
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.860.00%0.00Mua170.800K1.846B-0.05Phát triển Bất động sản
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.25-3.85%-0.01Bán897.700K1.092B-0.03Phát triển Bất động sản
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.25-3.85%-0.01Bán897.700K1.092B-0.03Phát triển Bất động sản
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
139.00-0.71%-1.00Bán10.882M335.056B16.18Ngân hàng khu vực
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
138.50-1.07%-1.50Bán1.686M335.056BNgân hàng khu vực
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
139.00-0.71%-1.00Bán10.882M335.056B9.0715.44Ngân hàng khu vực
KCAR KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
10.300.98%0.10Mua40.700K2.550B10.820.94Tài chính/Cho thuê
KCAR.R KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE NON-VOTING
10.300.98%0.10Mua40.700K2.550B10.820.94Tài chính/Cho thuê
KGI KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
4.60-1.29%-0.06Bán3.068M9.282B8.810.53Ngân hàng / Môi giới đầu tư
KGI.R KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.60-1.29%-0.06Bán3.068M9.282B8.410.55Ngân hàng / Môi giới đầu tư
KKP KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
69.00-0.72%-0.50Mua2.173M58.849B7.07Các Ngân hàng lớn
KKP.R KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
69.00-0.72%-0.50Mua2.173M58.849B10.266.77Các Ngân hàng lớn
KPNPF KPN PROPERTY FUND
7.80-0.64%-0.05Sức bán mạnh5.000K1.413B21.550.36Quỹ Đầu tư Bất động sản
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
16.00-0.62%-0.10Sức bán mạnh31.493M225.104B2.09Ngân hàng khu vực
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
16.100.00%0.00Bán101.700K225.104BNgân hàng khu vực
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.00-0.62%-0.10Sức bán mạnh31.493M225.015B2.00Ngân hàng khu vực
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất