Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

54
Cổ phiếu
1890.639B
Giá trị vốn hóa thị trường
17.204M
Khối lượng
−0.20%
Thay đổi
−2.19%
Hiệu suất Tháng
+24.26%
Hiệu suất Năm
+13.59%
Hiệu suất YTD
           
AHC AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
17.20-0.58%-0.10Bán34.131K587053.232.593B7.572.29
AHC.R AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.20-0.58%-0.10Bán34.100K586520.032.593B7.572.29
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
18.80-0.53%-0.10Bán22.355M420275256.0447.132B5.513.43
BCH.R BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.80-0.53%-0.10Bán22.354M420260817.6547.132B5.513.43
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
24.80-0.40%-0.10Bán28.792M714032444.81395.711B39.410.63
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
24.80-0.40%-0.10Bán28.791M714004371.21395.711B39.410.63
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
178.500.56%1.00Sức mua mạnh2.962M528723783.00141.071B83.242.333455.00
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
178.500.56%1.00Sức mua mạnh2.962M528681300.00141.071B83.242.333455.00
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.760.53%0.02Sức mua mạnh65.459M246126009.2041.140B7.750.48
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.760.53%0.02Sức mua mạnh65.459M246123960.0041.140B7.750.48
CMR CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS
2.50-0.79%-0.02Bán453.504K1133760.0010.138B31.150.08
CMR.R CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS NON-VOTING
2.50-0.79%-0.02Bán453.500K1133750.0010.138B31.150.08
D DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
5.500.00%0.00Mua1.270M6983636.001.661B-0.08
D.R DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.500.00%0.00Mua1.270M6983350.001.661B-0.08
EKH EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
7.500.67%0.05Bán1.034M7755697.504.649B0.61
EKH.R EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.500.67%0.05Bán1.034M7753500.004.649B0.61
IMH INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL
15.600.65%0.10Bán118.868K1854340.803.323B6.112.54
IMH.R INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL NON-VOTING
15.600.65%0.10Bán118.800K1853280.003.323B6.112.54
KDH THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY
80.500.62%0.50Bán1.400K112700.001.551B25.363.15
KDH.R THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
80.500.62%0.50Bán1.400K112700.001.551B25.363.15
LDC LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.380.73%0.01Bán2.853M3937278.00822.000M-0.05
LDC.R LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.380.73%0.01Bán2.853M3937278.00822.000M-0.05
LPH LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY
5.65-0.88%-0.05Bán89.200K503980.004.275B7.130.80
LPH.R LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.65-0.88%-0.05Bán89.200K503980.004.275B7.130.80
M-CHAI MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
299.00-0.33%-1.00Bán1.480K442520.004.800B7.7638.65
M-CHAI.R MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
299.00-0.33%-1.00Bán1.400K418600.004.800B7.7638.65
NEW WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
57.001.79%1.00Mua20011400.00560.000M15.363.65
NEW.R WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
57.001.79%1.00Mua20011400.00560.000M15.363.65
NTV NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY
35.250.00%0.00Mua2.400K84600.005.640B34.231.03
NTV.R NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.250.00%0.00Mua2.400K84600.005.640B34.231.03
PR9 PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
14.702.08%0.30Sức mua mạnh1.274M18732077.7011.323B30.800.47
PR9.R PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.702.08%0.30Sức mua mạnh1.274M18729270.0011.323B30.800.47
PRINC PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
6.050.00%0.00Mua5.816M35185045.5023.042B35.280.17
PRINC.R PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.050.00%0.00Mua5.816M35184985.0023.042B35.300.17
RAM RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY
51.75-4.61%-2.50Mua1.922M99461895.7565.100B12.374.39
RAM.R RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
51.75-4.61%-2.50Mua1.921M99437625.0065.100B
RJH RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY
34.750.72%0.25Sức mua mạnh551.694K19171366.5010.350B7.514.59
RJH.R RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
34.750.72%0.25Sức mua mạnh551.300K19157675.0010.350B7.514.59
RPH RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY
6.601.54%0.10Bán669.817K4420792.203.549B6.281.04
RPH.R RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.601.54%0.10Bán669.800K4420680.003.549B6.281.04
SKR SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED
12.900.00%0.00Bán106.900K1379010.0026.572B15.470.832544.00
SKR.R SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.900.00%0.00Bán106.900K1379010.0026.572B15.470.832544.00
SVH SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED
422.001.44%6.00Sức mua mạnh5.313K2242086.0041.600B22.4318.55
SVH.R SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
422.001.44%6.00Sức mua mạnh5.300K2236600.0041.600B22.4318.55
THG THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY
63.000.80%0.50Mua6.010M378623259.0052.637B25.392.46
THG.R THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
63.000.80%0.50Mua6.010M378604800.0052.637B25.392.46
TNH THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
36.00-0.69%-0.25Mua2.100K75600.006.480B15.042.411169.00
TNH.R THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
36.00-0.69%-0.25Mua2.100K75600.006.480B15.042.411169.00
VIBHA VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY
2.360.85%0.02Bán1.965M4637848.4031.768B19.310.13
VIBHA.R VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.360.85%0.02Bán1.965M4637636.0031.768B19.290.13
VIH SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED
10.905.83%0.60Sức mua mạnh4.178M45540657.805.878B4.682.20
VIH.R SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.905.83%0.60Sức mua mạnh4.178M45540200.005.878B4.682.20
WPH WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY
3.280.61%0.02Mua1.550M5083773.681.956B8.420.39
WPH.R WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.280.61%0.02Mua1.550M5083672.001.956B8.420.39
Tải thêm