Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

56
Cổ phiếu
1975.571B
Giá trị vốn hóa thị trường
20.129M
Khối lượng
−0.65%
Thay đổi
−4.77%
Hiệu suất Tháng
+7.31%
Hiệu suất Năm
−2.52%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
AHCAIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD
16.9 THB0.60%0.1 THB
Bán
9.417K159.147K THB2.533B THB9.351.81 THB
AHC.RAIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
16.9 THB0.60%0.1 THB
Bán
9.4K158.86K THB2.533B THB9.351.81 THB
BCHBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO
17.7 THB−0.56%−0.1 THB
Bán
18.404M325.755M THB44.139B THB34.910.51 THB
BCH.RBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
17.7 THB−0.56%−0.1 THB
Bán
18.403M325.738M THB44.139B THB34.910.51 THB
BDMSBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
27.75 THB−0.89%−0.25 THB
Bán Mạnh
41.368M1.148B THB441.003B THB34.910.80 THB
BDMS.RBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
27.75 THB−0.89%−0.25 THB
Bán Mạnh
41.366M1.148B THB441.003B THB34.910.79 THB
BHBUMRUNGRAD HOSPITAL CO
229 THB−1.29%−3 THB
Bán
849.987K194.647M THB181.987B THB34.277.29 THB4.219K
BH.RBUMRUNGRAD HOSPITAL CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
229 THB−1.29%−3 THB
Bán
849.7K194.581M THB181.987B THB34.277.29 THB4.219K
CHGCHULARAT HOSPITAL
3.02 THB−1.95%−0.06 THB
Bán Mạnh
13.637M41.185M THB33.22B THB19.990.15 THB
CHG.RCHULARAT HOSPITAL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.02 THB−1.95%−0.06 THB
Bán Mạnh
13.637M41.183M THB33.22B THB19.990.15 THB
CMRCHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PCL
2.48 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
75.143K186.355K THB9.977B THB20.620.12 THB
CMR.RCHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.48 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
75.1K186.248K THB9.977B THB20.620.12 THB
DDENTAL CORPORATION
7.40 THB0.00%0.00 THB
Mua
3.809M28.188M THB2.532B THB32.980.22 THB
D.RDENTAL CORPORATION NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.40 THB0.00%0.00 THB
Mua
3.809M28.187M THB2.532B THB32.980.22 THB
EKHEKACHAI MEDICAL CARE PCL
7.75 THB−0.64%−0.05 THB
Bán Mạnh
689.951K5.347M THB4.957B THB9.830.81 THB
EKH.REKACHAI MEDICAL CARE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.75 THB−0.64%−0.05 THB
Bán Mạnh
689.1K5.341M THB4.957B THB9.830.81 THB
IMHINTERMEDICAL CARE&LAB HOSPITAL PCL
10.8 THB0.93%0.1 THB
Theo dõi
48.008K518.486K THB2.315B THB13.350.81 THB
IMH.RINTERMEDICAL CARE&LAB HOSPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10.8 THB0.93%0.1 THB
Theo dõi
48K518.4K THB2.315B THB13.350.81 THB
KDHTHONBURI MEDICAL CENTRE PUB CO LTD
94.00 THB−0.53%−0.50 THB
Bán
1.4K131.6K THB1.822B THB22.484.18 THB
KDH.RTHONBURI MEDICAL CENTRE PUB CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
94.00 THB−0.53%−0.50 THB
Bán
1.4K131.6K THB1.822B THB22.484.18 THB
KLINIQTHE KLINIQUE MEDICAL CLINIC PCL
37.75 THB−3.82%−1.50 THB
Bán Mạnh
2.761M104.216M THB8.305B THB36.281.04 THB
KLINIQ.RTHE KLINIQUE MEDICAL CLINIC PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
37.75 THB−3.82%−1.50 THB
Bán Mạnh
2.76M104.198M THB36.281.04 THB
KTMSKT MEDICAL SERVICE COMPANY LTD
3.06 THB−2.55%−0.08 THB
Bán
843.536K2.581M THB918M THB
KTMS.RKT MEDICAL SERVICE COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.06 THB−2.55%−0.08 THB
Bán
843.4K2.581M THB
LDCLDC DENTAL PUBLIC CO LTD
0.84 THB−1.18%−0.01 THB
Bán
888.701K746.509K THB504M THB11.200.08 THB
LDC.RLDC DENTAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.84 THB−1.18%−0.01 THB
Bán
888.7K746.508K THB504M THB11.190.08 THB
LPHLADPRAO GENERAL HOSPITAL PCL
5.20 THB0.00%0.00 THB
Bán
4.103K21.336K THB3.9B THB11.590.45 THB
LPH.RLADPRAO GENERAL HOSPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.20 THB0.00%0.00 THB
Bán
4.1K21.32K THB3.9B THB11.590.45 THB
M-CHAIMAHACHAI HOSPITAL
656 THB0.61%4 THB
Mua
8.235K5.402M THB10.496B THB38.1517.20 THB
M-CHAI.RMAHACHAI HOSPITAL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
656 THB0.61%4 THB
Mua
8.1K5.314M THB10.496B THB38.1517.20 THB
MASTERMASTER STYLE PUBLIC COMPANY LIMITED
78.50 THB−1.57%−1.25 THB
Bán Mạnh
495.95K38.932M THB18.84B THB
MASTER.RMASTER STYLE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
78.50 THB−1.57%−1.25 THB
Bán Mạnh
495.9K38.928M THB
NTVNONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC CO
38.75 THB−0.64%−0.25 THB
Bán Mạnh
13.027K504.796K THB6.2B THB20.631.88 THB
NTV.RNONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
38.75 THB−0.64%−0.25 THB
Bán Mạnh
13K503.75K THB6.2B THB20.631.88 THB
PR9PRARAM 9 HOSPITAL PCL
17.7 THB−2.75%−0.5 THB
Bán Mạnh
1.916M33.912M THB13.918B THB26.800.66 THB
PR9.RPRARAM 9 HOSPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
17.7 THB−2.75%−0.5 THB
Bán Mạnh
1.916M33.911M THB13.918B THB26.790.66 THB
PRINCPRINCIPAL CAPITAL PUBLIC CO LTD
4.50 THB−0.44%−0.02 THB
Bán
716.019K3.222M THB17.139B THB−0.08 THB
PRINC.RPRINCIPAL CAPITAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.50 THB−0.44%−0.02 THB
Bán
716K3.222M THB17.139B THB−0.08 THB
RAMRAMKAMHAENG HOSPITAL CO
48.75 THB2.09%1.00 THB
Theo dõi
1.939M94.531M THB58.5B THB35.481.37 THB
RAM.RRAMKAMHAENG HOSPITAL CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
48.75 THB2.09%1.00 THB
Theo dõi
1.939M94.526M THB58.5B THB35.481.37 THB
RJHRAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC CO LTD
28.75 THB0.00%0.00 THB
Bán
86.487K2.487M THB8.625B THB8.373.43 THB
RJH.RRAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
28.75 THB0.00%0.00 THB
Bán
86.3K2.481M THB8.625B THB8.373.43 THB
RPHRATCHAPHRUEK HOSPITAL PCL
6.05 THB0.00%0.00 THB
Mua
439.635K2.66M THB3.303B THB11.530.52 THB
RPH.RRATCHAPHRUEK HOSPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.05 THB0.00%0.00 THB
Mua
439.6K2.66M THB3.303B THB11.530.52 THB
SKRSIKARIN PUBLIC CO
10.6 THB0.95%0.1 THB
Mua
377.605K4.003M THB21.834B THB25.890.41 THB2.703K
SKR.RSIKARIN PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10.6 THB0.95%0.1 THB
Mua
377.6K4.003M THB21.834B THB25.890.41 THB2.703K
THGTHONBURI HEALTHCARE GROUP PCL
67.75 THB−0.37%−0.25 THB
Bán
309.787K20.988M THB57.058B THB44.641.52 THB
THG.RTHONBURI HEALTHCARE GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
67.75 THB−0.37%−0.25 THB
Bán
309.7K20.982M THB57.058B THB44.641.52 THB
TNHTHAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC
35.25 THB0.71%0.25 THB
Bán
1003.525K THB6.345B THB19.441.81 THB
TNH.RTHAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
35.25 THB0.71%0.25 THB
Bán
1003.525K THB6.345B THB19.441.81 THB
VIBHAVIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO
2.54 THB0.79%0.02 THB
Bán
181.112K460.024K THB34.483B THB33.910.07 THB
VIBHA.RVIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.54 THB0.79%0.02 THB
Bán
181K459.74K THB34.483B THB33.910.07 THB
VIHSRIVICHAI VEJVIVAT PUBLIC CO LTD
8.10 THB−1.22%−0.10 THB
Bán Mạnh
97.704K791.402K THB4.622B THB6.641.22 THB
VIH.RSRIVICHAI VEJVIVAT PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.10 THB−1.22%−0.10 THB
Bán Mạnh
97.7K791.37K THB4.622B THB6.641.22 THB
WPHWATTANAPAT HOSPITAL TRANG PCL
3.90 THB1.04%0.04 THB
Mua
695.81K2.714M THB2.34B THB20.230.19 THB
WPH.RWATTANAPAT HOSPITAL TRANG PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.90 THB1.04%0.04 THB
Mua
695.8K2.714M THB2.34B THB20.230.19 THB