Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

51
Cổ phiếu
1946.588B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.532M
Khối lượng
+0.52%
Thay đổi
+2.31%
Hiệu suất Tháng
+19.75%
Hiệu suất Năm
+22.48%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
AHC AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
16.308.67%1.30Sức mua mạnh406.700K2.249B33.300.45Quản lý Bệnh viện
AHC.R AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.308.67%1.30Sức mua mạnh406.700K2.249B33.300.45Quản lý Bệnh viện
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
25.50-2.86%-0.75Mua29.700M65.461B50.650.52Quản lý Bệnh viện
BCH.R BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.50-2.86%-0.75Mua29.700M65.461B50.650.52Quản lý Bệnh viện
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
22.600.44%0.10Bán20.028M357.570B59.750.38Quản lý Bệnh viện
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
22.600.44%0.10Bán20.028M357.570B59.750.38Quản lý Bệnh viện
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
120.000.00%0.00Bán753.500K95.387B196.370.67Quản lý Bệnh viện
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
120.000.00%0.00Bán753.500K95.387B196.370.67Quản lý Bệnh viện
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.220.00%0.00Mua139.723M46.420B49.300.09Quản lý Bệnh viện
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.220.00%0.00Mua139.723M46.420B49.300.09Quản lý Bệnh viện
CMR CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS
3.42-2.29%-0.08Mua2.633M14.081B77.610.05Quản lý Bệnh viện
CMR.R CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS NON-VOTING
3.42-2.29%-0.08Mua2.633M14.081B77.610.05Quản lý Bệnh viện
D DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
3.880.00%0.00Bán377.900K1.117B461.900.01Dịch vụ y tế / Điều dưỡng
D.R DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.880.00%0.00Bán377.900K1.117B461.900.01Dịch vụ y tế / Điều dưỡng
EKH EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
7.95-0.62%-0.05Mua5.898M4.756B50.470.16Quản lý Bệnh viện
EKH.R EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.95-0.62%-0.05Mua5.898M4.756B50.470.16Quản lý Bệnh viện
IMH INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL
10.4014.92%1.35Sức mua mạnh15.758M1.946B-0.11Quản lý Bệnh viện
IMH.R INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL NON-VOTING
10.4014.92%1.35Sức mua mạnh15.758M1.946B-0.11Quản lý Bệnh viện
KDH THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY
82.50-0.60%-0.50Bán3001.599B-0.58Dịch vụ y tế / Điều dưỡng
KDH.R THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
82.50-0.60%-0.50Bán3001.599B-0.58Dịch vụ y tế / Điều dưỡng
LDC LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.310.00%0.00Bán407.200K786.000M-0.03Quản lý Bệnh viện
LDC.R LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.310.00%0.00Bán407.200K786.000M-0.03Quản lý Bệnh viện
LPH LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY
6.906.98%0.45Sức mua mạnh10.362M4.644B33.080.20Quản lý Bệnh viện
LPH.R LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.906.98%0.45Sức mua mạnh10.362M4.644B33.060.20Quản lý Bệnh viện
M-CHAI MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
185.002.49%4.50Mua7002.888B-0.22Quản lý Bệnh viện
M-CHAI.R MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
185.002.49%4.50Mua7002.888B-0.22Quản lý Bệnh viện
NTV NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY
39.500.00%0.00Sức bán mạnh16.200K6.320B31.971.24Quản lý Bệnh viện
NTV.R NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
39.500.00%0.00Sức bán mạnh16.200K6.320B985.040.04Quản lý Bệnh viện
PR9 PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
10.70-2.73%-0.30Bán988.100K8.649B42.550.26Quản lý Bệnh viện
PR9.R PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.70-2.73%-0.30Bán988.100K8.649B42.550.26Quản lý Bệnh viện
RAM RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY
136.500.37%0.50Bán16.200K32.640B48.922.78Dịch vụ y tế / Điều dưỡng
RAM.R RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
136.500.37%0.50Bán16.200K32.640B48.922.78Dịch vụ y tế / Điều dưỡng
RJH RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY
36.25-2.03%-0.75Mua2.299M11.100B25.441.45Quản lý Bệnh viện
RJH.R RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
36.25-2.03%-0.75Mua2.299M11.100B25.441.45Quản lý Bệnh viện
RPH RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY
6.951.46%0.10Sức mua mạnh3.865M3.740B45.070.15Quản lý Bệnh viện
RPH.R RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.951.46%0.10Sức mua mạnh3.865M3.740B45.070.15Quản lý Bệnh viện
SKR SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED
10.301.98%0.20Sức mua mạnh1.015M20.193B54.330.192558.00Quản lý Bệnh viện
SKR.R SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.301.98%0.20Sức mua mạnh1.015M20.193B54.330.192558.00Quản lý Bệnh viện
SVH SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED
404.00-0.49%-2.00Sức bán mạnh50040.600B31.5812.86Dịch vụ y tế / Điều dưỡng
SVH.R SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
404.00-0.49%-2.00Sức bán mạnh50040.600B31.5812.86Dịch vụ y tế / Điều dưỡng
THG THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY
30.50-0.81%-0.25Mua1.328M25.947B-0.28Quản lý Bệnh viện
THG.R THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.50-0.81%-0.25Mua1.328M25.947B-0.28Quản lý Bệnh viện
TNH THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
32.001.59%0.50Mua6.500K5.670B24.711.27Quản lý Bệnh viện
TNH.R THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
32.001.59%0.50Mua6.500K5.670B24.711.27Quản lý Bệnh viện
VIBHA VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY
2.38-0.83%-0.02Mua19.713M31.835B73.620.04Quản lý Bệnh viện
VIBHA.R VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.38-0.83%-0.02Mua19.713M31.835B73.620.04Quản lý Bệnh viện
VIH SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED
13.803.76%0.50Sức mua mạnh3.899M7.590B37.480.35Quản lý Bệnh viện
VIH.R SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.803.76%0.50Sức mua mạnh3.899M7.590B37.480.35Quản lý Bệnh viện
WPH WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY
2.200.00%0.00Mua801.600K1.320B-0.07Quản lý Bệnh viện
WPH.R WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.200.00%0.00Mua801.600K1.320B-0.07Quản lý Bệnh viện
Tải thêm