Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe

Các công ty Thái Lan tham gia một lĩnh vực: dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Những Các công ty Thái Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như THE KLINIQUE MEDICAL CLINIC PCL và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
BDMSBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
456.895 B THB28.75 THB0.00%21.325 M0.5730.500.94 THB+18.55%2.43%
Sức mua mạnh
BDMS.RBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
456.895 B THB28.75 THB0.00%21.323 M0.5730.500.94 THB+18.57%2.43%
BHBUMRUNGRAD HOSPITAL CO
197.085 B THB248 THB+0.81%1.38 M0.6329.048.54 THB+27.80%1.81%
Mua
BH.RBUMRUNGRAD HOSPITAL CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
197.085 B THB248 THB+0.81%1.38 M0.6329.048.54 THB+27.80%1.81%
Mua
BCHBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO
48.628 B THB19.5 THB+0.52%10.063 M1.1033.050.59 THB+16.37%2.56%
Mua
BCH.RBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
48.628 B THB19.5 THB+0.52%10.063 M1.1033.060.59 THB+16.35%2.56%
RAMRAMKAMHAENG HOSPITAL CO
36 B THB30.00 THB−1.64%93.411 K1.0122.121.36 THB−1.31%3.00%
Theo dõi
RAM.RRAMKAMHAENG HOSPITAL CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
36 B THB30.00 THB−1.64%93.4 K1.0122.121.36 THB−1.32%3.00%
CHG.RCHULARAT HOSPITAL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
32.78 B THB2.98 THB0.00%5.845 M0.1530.660.10 THB−35.67%3.19%
CHGCHULARAT HOSPITAL
32.78 B THB2.98 THB0.00%5.846 M0.1530.660.10 THB−35.67%3.19%
Mua
THGTHONBURI HEALTHCARE GROUP PCL
32.003 B THB38.00 THB−1.30%380.695 K2.24355.470.11 THB−92.96%1.18%
Bán Mạnh
THG.RTHONBURI HEALTHCARE GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
32.003 B THB38.00 THB−1.30%380.6 K2.24355.810.11 THB−92.96%1.18%
VIBHA.RVIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
30.139 B THB2.22 THB−2.63%28.128 M3.1630.370.07 THB−2.40%2.48%
VIBHAVIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO
30.139 B THB2.22 THB−2.63%28.128 M3.1630.370.07 THB−2.40%2.48%
Theo dõi
SKR.RSIKARIN PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
21.216 B THB10.3 THB0.00%180 K1.0023.150.45 THB+8.67%1.75%
SKRSIKARIN PUBLIC CO
21.216 B THB10.3 THB0.00%180 K1.0023.150.45 THB+8.67%1.75%
MMASTERMASTER STYLE PUBLIC COMPANY LIMITED
18.932 B THB62.75 THB+1.21%1.744 M0.8641.071.53 THB+43.68%0.04%
Sức mua mạnh
PRINCPRINCIPAL CAPITAL PUBLIC CO LTD
15.539 B THB4.08 THB0.00%401.003 K0.65−0.15 THB−82.82%0.00%
PRINC.RPRINCIPAL CAPITAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
15.539 B THB4.08 THB0.00%401 K0.65−0.15 THB−83.04%0.00%
PPR9PRARAM 9 HOSPITAL PCL
14.782 B THB18.8 THB+2.73%3.725 M1.3724.310.77 THB+17.08%1.54%
Sức mua mạnh
PPR9.RPRARAM 9 HOSPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.782 B THB18.8 THB+2.73%3.725 M1.3724.310.77 THB+17.06%1.54%
KKLINIQTHE KLINIQUE MEDICAL CLINIC PCL
9.02 B THB41.00 THB+5.81%2.199 M4.1830.591.34 THB+28.78%3.17%
Mua
MM-CHAI.RMAHACHAI HOSPITAL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.4 B THB52.50 THB−0.94%13.8 K0.2831.161.68 THB−2.03%1.33%
MM-CHAIMAHACHAI HOSPITAL
8.4 B THB52.50 THB−0.94%13.803 K0.2831.161.68 THB−2.03%1.33%
CCMR.RCHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.926 B THB1.97 THB+0.51%35.4 K0.5633.050.06 THB−44.61%2.79%
CCMRCHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PCL
7.926 B THB1.97 THB+0.51%35.401 K0.5633.050.06 THB−44.61%2.79%
WPHWATTANAPAT HOSPITAL TRANG PCL
7.674 B THB11.4 THB−0.87%1.855 M0.5039.450.29 THB+122.65%0.86%
WPH.RWATTANAPAT HOSPITAL TRANG PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.674 B THB11.4 THB−0.87%1.855 M0.5039.450.29 THB+122.65%0.86%
RRJHRAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC CO LTD
7.5 B THB25.0 THB0.00%47.692 K0.3317.451.43 THB−35.31%4.80%
Theo dõi
RRJH.RRAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.5 B THB25.0 THB0.00%47.6 K0.3317.451.43 THB−35.31%4.80%
SSAFESAFE FERTILITY GROUP PCL
6.93 B THB22.8 THB−1.30%2.335 M1.2029.850.76 THB0.00%
Sức mua mạnh
TTNHTHAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC
6.39 B THB35.50 THB0.00%51.1 K0.7014.922.38 THB+31.29%1.69%
TTNH.RTHAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.39 B THB35.50 THB0.00%51.1 K0.7014.922.38 THB+31.29%1.69%
NNTV.RNONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.56 B THB34.75 THB0.00%4.7 K0.1514.222.44 THB+17.07%4.20%
NNTVNONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC CO
5.56 B THB34.75 THB0.00%4.709 K0.1514.222.44 THB+17.08%4.20%
VIH.RSRIVICHAI VEJVIVAT PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.809 B THB7.90 THB−1.25%249.8 K0.3814.210.56 THB−12.62%2.53%
VIHSRIVICHAI VEJVIVAT PUBLIC CO LTD
4.809 B THB7.90 THB−1.25%249.844 K0.3814.200.56 THB−12.60%2.53%
EEKH.REKACHAI MEDICAL CARE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.786 B THB7.30 THB0.00%368.5 K0.3520.040.36 THB−52.63%4.17%
Mua
EEKHEKACHAI MEDICAL CARE PCL
4.786 B THB7.30 THB0.00%368.638 K0.3520.040.36 THB−52.63%4.17%
Mua
PPHGPATRANGSIT HEALTHCARE GROUP PCL
4.26 B THB14.2 THB−0.70%457.205 K0.7215.140.94 THB+18.15%3.66%
LLPHLADPRAO GENERAL HOSPITAL PCL
3.51 B THB4.68 THB−0.43%39.3 K1.2258.650.08 THB−69.51%3.42%
LLPH.RLADPRAO GENERAL HOSPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.51 B THB4.68 THB−0.43%39.3 K1.2258.720.08 THB−69.55%3.42%
RRPH.RRATCHAPHRUEK HOSPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.276 B THB6.00 THB0.00%133.9 K0.6417.580.34 THB+31.13%5.00%
RRPHRATCHAPHRUEK HOSPITAL PCL
3.276 B THB6.00 THB0.00%134.137 K0.6417.580.34 THB+31.13%5.00%
AAHCAIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD
2.638 B THB17.6 THB0.00%3.954 K0.4315.121.16 THB−20.20%6.70%
AAHC.RAIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.638 B THB17.6 THB0.00%3.9 K0.4215.121.16 THB−20.20%6.70%
GGFCGENESIS FERTILITY CENTER PCL
2.574 B THB11.7 THB−0.85%1.105 M0.9326.190.45 THB2.39%
Sức mua mạnh
KKDH.RTHONBURI MEDICAL CENTRE PUB CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.774 B THB91.50 THB−0.27%8.7 K1.3714.466.33 THB+63.61%2.19%
KKDHTHONBURI MEDICAL CENTRE PUB CO LTD
1.774 B THB91.50 THB−0.27%8.702 K1.3714.466.33 THB+63.61%2.19%
IIMH.RINTERMEDICAL CARE&LAB HOSPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.394 B THB6.50 THB+0.78%46 K0.74−0.03 THB−107.72%2.15%
IIMHINTERMEDICAL CARE&LAB HOSPITAL PCL
1.394 B THB6.50 THB+0.78%46 K0.74−0.03 THB−107.72%2.15%
DDDENTAL CORPORATION
1.218 B THB3.56 THB−1.66%699.801 K0.8019.490.18 THB−18.58%2.61%
DD.RDENTAL CORPORATION NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.218 B THB3.56 THB−1.66%699.8 K0.8019.490.18 THB−18.58%2.61%
NNEW.RWATTANA KARNPAET NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
875 M THB87.50 THB−20.45%2.4 K5.3316.355.35 THB−35.49%4.57%
NNEWWATTANA KARNPAET
875 M THB87.50 THB−20.45%2.4 K5.2516.355.35 THB−35.49%4.57%
KKTMSKT MEDICAL SERVICE COMPANY LTD
720 M THB2.40 THB−1.64%105.8 K0.5154.790.04 THB−72.45%1.36%
LLDC.RLDC DENTAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
354 M THB0.59 THB+1.72%149.2 K0.6125.990.02 THB−66.42%1.86%
LLDCLDC DENTAL PUBLIC CO LTD
354 M THB0.59 THB+1.72%149.2 K0.6125.990.02 THB−66.42%1.86%
PPHG.RPATRANGSIT HEALTHCARE GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.2 THB−0.70%457.1 K0.7215.140.94 THB+18.15%3.66%
TTRPAESTHETIC CONNECT PCL
10.7 THB−5.31%520.794 K0.68
Theo dõi
TTRP.RAESTHETIC CONNECT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10.7 THB−5.31%520.6 K0.68
SSAFE.RSAFE FERTILITY GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
22.8 THB−1.30%2.335 M1.2029.850.76 THB0.00%
GGFC.RGENESIS FERTILITY CENTER PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.7 THB−0.85%1.105 M0.9326.190.45 THB2.39%
KKTMS.RKT MEDICAL SERVICE COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.40 THB−1.64%105.8 K0.51
MMASTER.RMASTER STYLE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
62.75 THB+1.21%1.737 M0.8641.071.53 THB+43.68%0.04%
KKLINIQ.RTHE KLINIQUE MEDICAL CLINIC PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
41.00 THB+5.81%2.199 M4.1830.591.34 THB+28.78%3.17%