Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

77
Cổ phiếu
278.945B
Giá trị vốn hóa thị trường
18.472M
Khối lượng
+1.92%
Thay đổi
+17.82%
Hiệu suất Tháng
+84.90%
Hiệu suất Năm
+33.12%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.52-0.65%-0.01Mua15.517M589.840M17.830.09Dịch vụ Môi trường
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.382.22%0.03Mua854.300K589.840M17.830.09Dịch vụ Môi trường
BJCHI BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.81-0.55%-0.01Mua2.744M2.858B-0.12Kỹ sư & Xây dựng
BJCHI.R BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.771.14%0.02Mua879.600K2.858B-0.12Kỹ sư & Xây dựng
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
0.75-6.25%-0.05Mua238.467M2.912B-0.04Dịch vụ Môi trường
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.788.33%0.06Mua258.172M2.912B-0.04Dịch vụ Môi trường
CAZ CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
2.30-1.71%-0.04Mua3.121M705.600M11.190.21Kỹ sư & Xây dựng
CAZ.R CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.183.81%0.08Mua5.222M705.600M11.190.21Kỹ sư & Xây dựng
CK CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
17.00-1.73%-0.30Bán16.791M28.848B46.970.37Kỹ sư & Xây dựng
CK.R CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.304.22%0.70Mua5.905M28.848B46.970.37Kỹ sư & Xây dựng
CNT CHRISTIANI & NIELSEN (THAI)
1.671.21%0.02Sức mua mạnh1.296M1.675B22.480.07Kỹ sư & Xây dựng
CNT.R CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) NON-VOTING
1.633.82%0.06Mua154.000K1.675B22.480.07Kỹ sư & Xây dựng
DEMCO DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
3.500.00%0.00Mua4.506M2.571B46.300.08Kỹ sư & Xây dựng
DEMCO.R DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.502.34%0.08Mua2.341M2.571B46.300.08Kỹ sư & Xây dựng
EMC EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.260.00%0.00Mua23.464M2.193B38.240.01Kỹ sư & Xây dựng
EMC.R EMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.258.70%0.02Mua76.987M2.193B38.240.01Kỹ sư & Xây dựng
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
1.703.03%0.05Mua8.504M929.600M17.700.09Kỹ sư & Xây dựng
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
1.625.19%0.08Mua3.971M929.600M17.700.09Kỹ sư & Xây dựng
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
2.02-0.98%-0.02Mua6.859M712.800M74.450.03Kỹ sư & Xây dựng
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.047.94%0.15Sức mua mạnh19.121M712.800M74.450.03Kỹ sư & Xây dựng
GENCO GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
0.83-1.19%-0.01Mua9.161M953.955M-0.04Dịch vụ Môi trường
GENCO.R GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION NON-VOTING
0.8722.54%0.16Sức mua mạnh57.789M953.955M-0.04Dịch vụ Môi trường
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.24-4.00%-0.01Bán1.602M368.750M-0.07Kỹ sư & Xây dựng
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.244.35%0.01Mua893.000K368.750M-0.07Kỹ sư & Xây dựng
IND INDEX INTERNATIONAL GROUP PUBLIC COMPANY
2.10-5.41%-0.12Mua34.973MKỹ sư & Xây dựng
IND.R INDEX INTERNATIONAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.022.54%0.05Bán3.625MKỹ sư & Xây dựng
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.812.84%0.05Mua119.881M9.240B-0.21Kỹ sư & Xây dựng
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.777.93%0.13Mua80.935M9.240B-0.21Kỹ sư & Xây dựng
JR J.R.W. UTILITY PUBLIC COMPANY LIMITED
8.15-2.40%-0.20Sức bán mạnh3.415M6.308BKỹ sư & Xây dựng
JR.F J.R.W. UTILITY PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
5.60-31.29%-2.5512.000K6.308BKỹ sư & Xây dựng
JR.R J.R.W. UTILITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.251.85%0.15Bán1.648M6.308BKỹ sư & Xây dựng
META META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.61-1.61%-0.01Mua22.522M739.581M-0.07Kỹ sư & Xây dựng
META.R META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.597.27%0.04Sức mua mạnh11.085M739.581M-0.07Kỹ sư & Xây dựng
NWR NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY
0.79-1.25%-0.01Mua25.380M2.017B-0.09Kỹ sư & Xây dựng
NWR.R NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.796.76%0.05Mua16.285M2.017B-0.09Kỹ sư & Xây dựng
PLE POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.830.00%0.00Mua4.206M1.130B-0.32Kỹ sư & Xây dựng
PLE.R POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.833.75%0.03Sức mua mạnh29.942M1.130B-0.32Kỹ sư & Xây dựng
PPP PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.100.00%0.00Mua546.200K618.000M92.920.02Kỹ sư & Xây dựng
PPP.R PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.081.96%0.04Mua128.900K618.000M92.920.02Kỹ sư & Xây dựng
PPS PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY
0.68-2.86%-0.02Mua86.614M464.322M-0.03Kỹ sư & Xây dựng
PPS.R PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.567.69%0.04Mua1.879M464.322M-0.03Kỹ sư & Xây dựng
PROUD PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.160.00%0.00Mua17.200K737.689M-0.07Kỹ sư & Xây dựng
PROUD.R PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.081.89%0.02Mua299.000K737.689M-0.07Kỹ sư & Xây dựng
PYLON PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED
4.26-1.39%-0.06Bán1.253M3.224B17.750.24Kỹ sư & Xây dựng
PYLON.R PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.343.33%0.14Mua1.869M3.224B17.750.24Kỹ sư & Xây dựng
QLT QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
4.46-0.89%-0.04Mua160.100K431.730M13.940.32Kỹ sư & Xây dựng
QLT.R QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.420.00%0.00Mua76.200K431.730M13.940.32Kỹ sư & Xây dựng
RT RIGHT TUNNELLING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.80-0.71%-0.02Mua42.511M3.014B13.030.22Kỹ sư & Xây dựng
RT.R RIGHT TUNNELLING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.769.52%0.24Sức mua mạnh132.333M3.014B13.030.22Kỹ sư & Xây dựng
SAAM SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
7.2020.00%1.20Sức mua mạnh17.772M1.755B74.170.08Kỹ sư & Xây dựng
SAAM.R SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.7429.51%1.08Sức mua mạnh33.851M1.755B74.170.08Kỹ sư & Xây dựng
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
10.104.12%0.40Mua15.770M10.015B-0.31Kỹ sư & Xây dựng
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.95-1.49%-0.15Mua17.113M10.015B-0.31Kỹ sư & Xây dựng
SEAFCO SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
4.80-0.41%-0.02Bán2.977M3.595B23.100.21Kỹ sư & Xây dựng
SEAFCO.R SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.803.45%0.16Bán2.867M3.595B23.080.21Kỹ sư & Xây dựng
SRICHA SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
15.80-2.47%-0.40Mua541.200K5.051B35.110.46Kỹ sư & Xây dựng
SRICHA.R SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.203.18%0.50Sức mua mạnh435.400K5.051B35.120.46Kỹ sư & Xây dựng
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
15.10-1.31%-0.20Mua26.976M23.182B21.340.72Kỹ sư & Xây dựng
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
15.405.48%0.80Sức mua mạnh12.835M23.182B21.340.72Kỹ sư & Xây dựng
SYNTEC SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
1.98-2.94%-0.06Mua9.025M3.200B13.560.15Kỹ sư & Xây dựng
SYNTEC.R SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.996.42%0.12Mua7.180M3.200B13.560.15Kỹ sư & Xây dựng
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.06-25.00%-0.02Mua243.523M766.388M-0.00Kỹ sư & Xây dựng
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0620.00%0.01Sức mua mạnh204.192M766.388M-0.00Kỹ sư & Xây dựng
TNDT THAI NONDESTRUCTIVE TESTING
5.900.00%0.00Mua163.000K585.000M30.520.19Kỹ sư & Xây dựng
TNDT.R THAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING
5.70-0.87%-0.05Mua124.900K585.000M30.520.19Kỹ sư & Xây dựng
TPOLY THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.60-2.26%-0.06Mua1.140M1.546B100.000.03Kỹ sư & Xây dựng
TPOLY.R THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.666.40%0.16Sức mua mạnh1.826M1.546B100.000.03Kỹ sư & Xây dựng
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.13-7.14%-0.01Mua17.859M1.246B-0.05Kỹ sư & Xây dựng
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.1416.67%0.02Sức mua mạnh33.354M1.246B-0.05Kỹ sư & Xây dựng
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
5.80-5.69%-0.35Bán9.765M3.542B22.770.27Kỹ sư & Xây dựng
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.854.46%0.25Bán3.228M3.542B22.770.27Kỹ sư & Xây dựng
UNIQ UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
5.950.85%0.05Mua4.847M6.324B28.910.20Kỹ sư & Xây dựng
UNIQ.R UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
5.905.36%0.30Mua4.212M6.324B28.910.20Kỹ sư & Xây dựng
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0525.00%0.01Sức mua mạnh14.766M658.125M-0.02Kỹ sư & Xây dựng
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0525.00%0.01Mua27.508M658.125M-0.02Kỹ sư & Xây dựng
WGE WELL GRADED ENGINEERING PUBLIC COMPANY
2.562.40%0.06Mua68.697M1.356BKỹ sư & Xây dựng
WGE.R WELL GRADED ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.3214.85%0.30Sức mua mạnh82.821MKỹ sư & Xây dựng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất