Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

73
Cổ phiếu
215.610B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.542M
Khối lượng
−0.21%
Thay đổi
−2.89%
Hiệu suất Tháng
−35.15%
Hiệu suất Năm
−3.47%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.981.03%0.01Sức mua mạnh587.900K391.880M25.330.04Dịch vụ Môi trường
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.981.03%0.01Sức mua mạnh587.900K391.880M25.330.04Dịch vụ Môi trường
BJCHI BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.85-4.15%-0.08Bán4.855M3.081B20.190.10Kỹ sư & Xây dựng
BJCHI.R BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.85-4.15%-0.08Bán4.855M3.081B20.190.10Kỹ sư & Xây dựng
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
0.61-3.17%-0.02Bán137.124M2.414B-0.01Dịch vụ Môi trường
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.61-3.17%-0.02Bán137.124M2.414B-0.01Dịch vụ Môi trường
CAZ CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1.622.53%0.04Bán985.300K442.400M5.800.27Kỹ sư & Xây dựng
CAZ.R CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.622.53%0.04Bán985.300K442.400M5.800.27Kỹ sư & Xây dựng
CK CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
18.701.08%0.20Bán2.073M31.337B23.920.77Kỹ sư & Xây dựng
CK.R CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.701.08%0.20Bán2.073M31.337B23.920.77Kỹ sư & Xây dựng
CNT CHRISTIANI & NIELSEN (THAI)
1.210.83%0.01Bán91.800K1.233B16.170.07Kỹ sư & Xây dựng
CNT.R CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) NON-VOTING
1.210.83%0.01Bán91.800K1.233B16.150.07Kỹ sư & Xây dựng
DEMCO DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
3.060.66%0.02Bán196.200K2.220B341.570.01Kỹ sư & Xây dựng
DEMCO.R DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.060.66%0.02Bán196.200K2.220B341.570.01Kỹ sư & Xây dựng
EMC EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.13-7.14%-0.01Bán728.800K1.181B-0.01Kỹ sư & Xây dựng
EMC.R EMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.13-7.14%-0.01Bán728.800K1.181B-0.01Kỹ sư & Xây dựng
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
1.133.67%0.04Mua828.900K610.400M29.540.04Kỹ sư & Xây dựng
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
1.133.67%0.04Mua828.900KKỹ sư & Xây dựng
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.001.01%0.01Bán87.900K356.400M24.810.04Kỹ sư & Xây dựng
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.001.01%0.01Bán87.900K356.400M24.810.04Kỹ sư & Xây dựng
GENCO GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
0.500.00%0.00Bán621.200K561.150M-0.03Dịch vụ Môi trường
GENCO.R GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION NON-VOTING
0.500.00%0.00Bán621.200K561.150M-0.03Dịch vụ Môi trường
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.140.00%0.00Mua4.800K109.896M-0.31Kỹ sư & Xây dựng
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.140.00%0.00Mua4.800K109.896M-0.31Kỹ sư & Xây dựng
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.071.90%0.02Bán5.980M5.544B-0.01Kỹ sư & Xây dựng
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.071.90%0.02Bán5.980M5.544BKỹ sư & Xây dựng
META META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.40-2.44%-0.01Bán4.953M522.807M-0.09Kỹ sư & Xây dựng
META.R META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.40-2.44%-0.01Bán4.953M522.807M-0.09Kỹ sư & Xây dựng
NWR NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY
0.533.92%0.02Bán5.632M1.319B-0.18Kỹ sư & Xây dựng
NWR.R NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.533.92%0.02Bán5.632M1.319B-0.18Kỹ sư & Xây dựng
PLE POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.840.00%0.00Mua2.069M1.144B13.380.06Kỹ sư & Xây dựng
PLE.R POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.840.00%0.00Mua2.069M1.144B13.380.06Kỹ sư & Xây dựng
PPP PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.040.00%0.00Mua134.000K612.000M7.720.26Kỹ sư & Xây dựng
PPP.R PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.040.00%0.00Mua134.000K612.000M6.500.31Kỹ sư & Xây dựng
PPS PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY
0.440.00%0.00Mua563.700K378.336M51.160.01Kỹ sư & Xây dựng
PPS.R PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.440.00%0.00Mua563.700K378.336M51.160.01Kỹ sư & Xây dựng
PROUD PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.900.00%0.00Bán28.500K577.322M-0.12Kỹ sư & Xây dựng
PROUD.R PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.900.00%0.00Bán28.500K577.322M-0.12Kỹ sư & Xây dựng
PYLON PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED
4.96-0.80%-0.04Sức mua mạnh6.325M3.749B12.400.40Kỹ sư & Xây dựng
PYLON.R PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.96-0.80%-0.04Sức mua mạnh6.325M3.749B13.510.37Kỹ sư & Xây dựng
QLT QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
4.160.48%0.02Mua1.800K408.074M7.260.57Kỹ sư & Xây dựng
QLT.R QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.160.48%0.02Mua1.800K408.074M7.260.57Kỹ sư & Xây dựng
SAAM SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.000.00%0.00Bán60.700K300.000M15.530.06Kỹ sư & Xây dựng
SAAM.R SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.000.00%0.00Bán60.700K300.000M15.530.06Kỹ sư & Xây dựng
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
5.10-1.92%-0.10Bán666.200K5.234B19.830.26Kỹ sư & Xây dựng
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.10-1.92%-0.10Bán666.200K5.234B12.280.42Kỹ sư & Xây dựng
SEAFCO SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
7.00-1.41%-0.10Mua6.974M5.252B13.680.52Kỹ sư & Xây dựng
SEAFCO.R SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.00-1.41%-0.10Mua6.974M5.252B13.680.52Kỹ sư & Xây dựng
SRICHA SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
8.0514.18%1.00Sức mua mạnh1.008M2.185B-0.02Kỹ sư & Xây dựng
SRICHA.R SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.0514.18%1.00Sức mua mạnh1.008M2.185BKỹ sư & Xây dựng
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
15.301.32%0.20Mua4.272M23.029B17.060.89Kỹ sư & Xây dựng
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
15.301.32%0.20Mua4.272M23.029B17.060.89Kỹ sư & Xây dựng
SYNTEC SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
1.603.23%0.05Mua5.782M2.480B7.910.20Kỹ sư & Xây dựng
SYNTEC.R SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.603.23%0.05Mua5.782M2.480B8.410.18Kỹ sư & Xây dựng
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.030.00%0.00Mua94.000K328.452M-0.02Kỹ sư & Xây dựng
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.030.00%0.00Mua94.000K328.452M-0.02Kỹ sư & Xây dựng
TNDT THAI NONDESTRUCTIVE TESTING
3.021.34%0.04Mua19.700K298.000M27.310.11Kỹ sư & Xây dựng
TNDT.R THAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING
3.021.34%0.04Mua19.700K298.000M27.310.11Kỹ sư & Xây dựng
TPOLY THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.123.92%0.08Mua2.575M1.168B14.630.14Kỹ sư & Xây dựng
TPOLY.R THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.123.92%0.08Mua2.575M1.168B14.640.14Kỹ sư & Xây dựng
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.140.00%0.00Bán5.304M1.342B-0.02Kỹ sư & Xây dựng
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.140.00%0.00Bán5.304M1.342B-0.03Kỹ sư & Xây dựng
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.802.19%0.06Bán4.118M1.688B-0.44Kỹ sư & Xây dựng
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.802.19%0.06Bán4.118M1.688BKỹ sư & Xây dựng
UNIQ UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
5.201.96%0.10Bán1.242M5.513B7.800.65Kỹ sư & Xây dựng
UNIQ.R UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
5.201.96%0.10Bán1.242M5.513B7.550.68Kỹ sư & Xây dựng
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.040.00%0.00Bán3.534M526.500M-0.05Kỹ sư & Xây dựng
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.040.00%0.00Bán3.534M526.500MKỹ sư & Xây dựng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Coins Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất