Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

68
Cổ phiếu
244.349B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.107M
Khối lượng
+1.97%
Thay đổi
+4.74%
Hiệu suất Tháng
−23.90%
Hiệu suất Năm
+6.52%
Hiệu suất YTD
           
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.08-0.92%-0.01Sức bán mạnh30.000K436.320M10.340.11Dịch vụ Môi trường
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.08-0.92%-0.01Sức bán mạnh30.000K436.320M10.340.11Dịch vụ Môi trường
BJCHI BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.953.17%0.06Mua1.552M3.119B-0.03Kỹ sư & Xây dựng
BJCHI.R BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.953.17%0.06Mua1.552M3.119B-0.03Kỹ sư & Xây dựng
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
0.46-2.13%-0.01Bán12.659M1.763B361.540.00Dịch vụ Môi trường
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.46-2.13%-0.01Bán12.659M1.763B391.670.00Dịch vụ Môi trường
CAZ CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
2.525.00%0.12Mua923.400K705.600M8.520.28Kỹ sư & Xây dựng
CAZ.R CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.525.00%0.12Mua923.400K705.600M8.520.28Kỹ sư & Xây dựng
CK CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
21.002.94%0.60Mua10.318M35.572B18.291.12Kỹ sư & Xây dựng
CK.R CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.002.94%0.60Mua10.318M35.572B18.291.12Kỹ sư & Xây dựng
CNT CHRISTIANI & NIELSEN (THAI)
1.15-0.86%-0.01Bán81.200K1.182B-0.22Kỹ sư & Xây dựng
CNT.R CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) NON-VOTING
1.15-0.86%-0.01Bán81.200K1.182B-0.29Kỹ sư & Xây dựng
DEMCO DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
2.48-0.80%-0.02Bán1.084M1.811B91.580.03Kỹ sư & Xây dựng
DEMCO.R DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.48-0.80%-0.02Bán1.084M1.811B91.580.03Kỹ sư & Xây dựng
EMC EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.120.00%0.00Sức bán mạnh835.600K1.012B3.290.04Kỹ sư & Xây dựng
EMC.R EMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.120.00%0.00Sức bán mạnh835.600K1.012B3.290.04Kỹ sư & Xây dựng
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
0.75-2.60%-0.02Bán87.900K420.000M15.070.05Kỹ sư & Xây dựng
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
0.75-2.60%-0.02Bán87.900KKỹ sư & Xây dựng
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.331.53%0.02Bán74.800K478.800M10.970.12Kỹ sư & Xây dựng
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.331.53%0.02Bán74.800K478.800M10.970.12Kỹ sư & Xây dựng
GENCO GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
0.500.00%0.00Bán589.400K561.150M-0.02Dịch vụ Môi trường
GENCO.R GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION NON-VOTING
0.500.00%0.00Bán589.400K561.150M-0.02Dịch vụ Môi trường
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.307.14%0.02Mua157.700K282.589M-0.46Kỹ sư & Xây dựng
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.307.14%0.02Mua157.700K282.589M-0.46Kỹ sư & Xây dựng
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.481.37%0.02Bán11.363M7.814B-0.06Kỹ sư & Xây dựng
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.481.37%0.02Bán11.363M7.814B-0.02Kỹ sư & Xây dựng
META META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.300.78%0.01Bán338.200K1.658B138.710.01Kỹ sư & Xây dựng
META.R META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.300.78%0.01Bán338.200K1.658B138.710.01Kỹ sư & Xây dựng
NWR NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY
0.450.00%0.00Bán4.919M1.163B-0.07Kỹ sư & Xây dựng
NWR.R NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.450.00%0.00Bán4.919M1.163B-0.07Kỹ sư & Xây dựng
PLE POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.892.30%0.02Bán1.187M1.212B7.120.12Kỹ sư & Xây dựng
PLE.R POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.892.30%0.02Bán1.187M1.212B7.120.12Kỹ sư & Xây dựng
PPP PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.221.83%0.04Mua470.000K666.000M6.950.31Kỹ sư & Xây dựng
PPP.R PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.221.83%0.04Mua470.000K666.000M6.950.31Kỹ sư & Xây dựng
PPS PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY
0.39-2.50%-0.01Sức bán mạnh269.800K335.343M125.000.00Kỹ sư & Xây dựng
PPS.R PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.39-2.50%-0.01Sức bán mạnh269.800K335.343M125.000.00Kỹ sư & Xây dựng
PROUD PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.200.00%0.00Bán5.700K769.763M-0.11Kỹ sư & Xây dựng
PROUD.R PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.200.00%0.00Bán5.700K769.763M-0.20Kỹ sư & Xây dựng
PYLON PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED
5.051.00%0.05Mua1.165M3.787B15.240.33Kỹ sư & Xây dựng
PYLON.R PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.051.00%0.05Mua1.165M3.787B15.240.33Kỹ sư & Xây dựng
QLT QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
4.981.22%0.06Mua24.800K490.871M12.620.39Kỹ sư & Xây dựng
QLT.R QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.981.22%0.06Mua24.800K490.871M12.620.39Kỹ sư & Xây dựng
SAAM SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.80-3.61%-0.03Sức bán mạnh123.000K240.000M18.200.05Kỹ sư & Xây dựng
SAAM.R SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.80-3.61%-0.03Sức bán mạnh123.000K240.000M18.200.05Kỹ sư & Xây dựng
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
7.950.63%0.05Mua4.465M8.002B-0.45Kỹ sư & Xây dựng
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.950.63%0.05Mua4.465M8.002B-0.45Kỹ sư & Xây dựng
SEAFCO SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
6.151.65%0.10Bán2.499M4.549B10.140.60Kỹ sư & Xây dựng
SEAFCO.R SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.151.65%0.10Bán2.499M4.549B10.140.60Kỹ sư & Xây dựng
SRICHA SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
7.805.41%0.40Mua588.700K2.417B-0.15Kỹ sư & Xây dựng
SRICHA.R SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.805.41%0.40Mua588.700K2.417B-0.22Kỹ sư & Xây dựng
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
16.502.48%0.40Mua26.894M25.164B16.141.00Kỹ sư & Xây dựng
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
16.502.48%0.40Mua26.894M25.164B16.141.00Kỹ sư & Xây dựng
SYNTEC SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
1.930.52%0.01Bán1.166M3.088B7.720.25Kỹ sư & Xây dựng
SYNTEC.R SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.930.52%0.01Bán1.166M3.088B7.720.25Kỹ sư & Xây dựng
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.0525.00%0.01Mua15.300K505.745M7.550.01Kỹ sư & Xây dựng
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0525.00%0.01Mua15.300K505.745M7.690.01Kỹ sư & Xây dựng
TNDT THAI NONDESTRUCTIVE TESTING
3.701.09%0.04Mua6.600K370.000M-0.64Kỹ sư & Xây dựng
TNDT.R THAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING
3.701.09%0.04Mua6.600K370.000M-0.64Kỹ sư & Xây dựng
TPOLY THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.400.00%0.00Bán56.900K1.375B13.170.18Kỹ sư & Xây dựng
TPOLY.R THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.400.00%0.00Bán56.900K1.375B13.170.18Kỹ sư & Xây dựng
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.11-8.33%-0.01Bán1.381M1.055B-0.29Kỹ sư & Xây dựng
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.11-8.33%-0.01Bán1.381M1.055B-0.29Kỹ sư & Xây dựng
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.701.65%0.06Bán405.400K2.279B-2.51Kỹ sư & Xây dựng
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.701.65%0.06Bán405.400K2.279B-2.03Kỹ sư & Xây dựng
UNIQ UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
7.251.40%0.10Bán478.600K7.837B9.860.72Kỹ sư & Xây dựng
UNIQ.R UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
7.251.40%0.10Bán478.600K7.837B9.860.72Kỹ sư & Xây dựng
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Bán741.700K263.250M-0.06Kỹ sư & Xây dựng
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Bán741.700K263.250M-0.06Kỹ sư & Xây dựng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất