Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

80
Cổ phiếu
446.289B
Giá trị vốn hóa thị trường
16.596M
Khối lượng
−0.27%
Thay đổi
+8.96%
Hiệu suất Tháng
−4.56%
Hiệu suất Năm
+4.85%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AKPAKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.56 THB0.79%0.02 THB
Mua
1.292M3.308M1.026B THB28.930.09 THB
AKP.RAKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.56 THB0.79%0.02 THB
Mua
1.292M3.308M1.026B THB28.930.09 THB
ALTALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
2.26 THB0.89%0.02 THB
Bán
1.413M3.193M2.581B THB−0.04 THB
ALT.RALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.26 THB0.89%0.02 THB
Bán
1.413M3.193M2.581B THB−0.04 THB
APCSASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.76 THB0.85%0.04 THB
Bán Mạnh
119.6K569.296K3.168B THB−0.05 THB
APCS.RASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.76 THB0.85%0.04 THB
Bán Mạnh
119.6K569.296K3.168B THB−0.05 THB
BJCHIBJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.74 THB0.58%0.01 THB
Mua
380.3K661.722K2.762B THB75.550.02 THB
BJCHI.RBJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.74 THB0.58%0.01 THB
Mua
380.3K661.722K2.762B THB75.220.02 THB
BWGBETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
1.05 THB0.00%0.00 THB
Mua
39.242M41.204M4.779B THB−0.04 THB
BWG.RBETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.05 THB0.00%0.00 THB
Mua
39.242M41.204M4.779B THB−0.04 THB
CAZCAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
4.50 THB−0.44%−0.02 THB
Bán
506.5K2.279M1.335B THB6.050.75 THB
CAZ.RCAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.50 THB−0.44%−0.02 THB
Bán
506.5K2.279M1.335B THB6.050.75 THB
CIVILCIVIL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.92 THB1.39%0.04 THB
Theo dõi
424.576K1.24M2.016B THB82.290.04 THB
CIVIL.RCIVIL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.92 THB1.39%0.04 THB
Theo dõi
424.5K1.24M82.290.04 THB
CKCH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
22.4 THB−1.32%−0.3 THB
Bán
5.067M113.51M37.634B THB34.310.66 THB
CK.RCH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
22.4 THB−1.32%−0.3 THB
Bán
5.067M113.505M37.634B THB34.310.66 THB
CNTCHRISTIANI & NIELSEN (THAI)
1.67 THB0.00%0.00 THB
Mua
252.2K421.174K1.717B THB−0.10 THB
CNT.RCHRISTIANI & NIELSEN (THAI) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.67 THB0.00%0.00 THB
Mua
252.2K421.174K1.717B THB
DEMCODEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
4.70 THB−0.42%−0.02 THB
Bán
485.8K2.283M3.433B THB−0.11 THB
DEMCO.RDEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.70 THB−0.42%−0.02 THB
Bán
485.8K2.283M3.433B THB−0.11 THB
EMCEMC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.18 THB20.00%0.03 THB
Mua
63.052M11.349M1.349B THB−0.03 THB
EMC.REMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.18 THB20.00%0.03 THB
Mua
63.052M11.349M1.349B THB−0.03 THB
FLOYDFLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.53 THB0.00%0.00 THB
Mua
1.279M1.956M543.6M THB67.400.02 THB
FLOYD.RFLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.53 THB0.00%0.00 THB
Mua
1.279M1.956M543.6M THB67.400.02 THB
GENCOGENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
0.75 THB0.00%0.00 THB
Mua
1.691M1.268M808.054M THB−0.01 THB
GENCO.RGENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.75 THB0.00%0.00 THB
Mua
1.691M1.268M808.054M THB−0.01 THB
HYDROHYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.92 THB0.00%0.00 THB
Bán
4.791K4.408K290.091M THB−0.26 THB
HYDRO.RHYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.92 THB0.00%0.00 THB
Bán
4.7K4.324K290.091M THB−0.26 THB
INDINDEX INTERNATIONAL GROUP PUBLIC COMPANY
1.92 THB−1.03%−0.02 THB
Mua
16.767M32.193M679M THB12.470.16 THB
IND.RINDEX INTERNATIONAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.92 THB−1.03%−0.02 THB
Mua
16.767M32.193M12.470.16 THB
ITDITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
2.00 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
7.756M15.511M10.771B THB−0.48 THB
ITD.RITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.00 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
7.756M15.511M10.771B THB−0.48 THB
JRJ.R.W. UTILITY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.85 THB0.00%0.00 THB
Bán
332.91K2.28M5.13B THB30.070.23 THB
JR.RJ.R.W. UTILITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.85 THB0.00%0.00 THB
Bán
332.9K2.28M5.13B THB30.070.23 THB
KKINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
1.50 THB0.67%0.01 THB
Mua
1.261M1.891M714.506M THB−0.08 THB
K.RKINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.50 THB0.67%0.01 THB
Mua
1.261M1.891M714.506M THB−0.08 THB
NWRNAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY
0.83 THB−1.19%−0.01 THB
Theo dõi
7.907M6.563M2.172B THB−0.01 THB
NWR.RNAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.83 THB−1.19%−0.01 THB
Theo dõi
7.907M6.563M2.172B THB−0.01 THB
PLEPOWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.70 THB1.45%0.01 THB
Mua
1.038M726.831K926.036M THB65.090.01 THB
PLE.RPOWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.70 THB1.45%0.01 THB
Mua
1.038M726.81K926.036M THB65.090.01 THB
PPPPREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.14 THB−0.93%−0.02 THB
Theo dõi
130.01K278.221K648M THB−0.08 THB
PPP.RPREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.14 THB−0.93%−0.02 THB
Theo dõi
130K278.2K648M THB−0.08 THB
PPSPROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY
0.74 THB−2.63%−0.02 THB
Mua
6.997M5.177M627.694M THB26.950.03 THB
PPS.RPROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.74 THB−2.63%−0.02 THB
Mua
6.996M5.177M627.694M THB26.950.03 THB
PROSPROSPER ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.95 THB0.00%0.00 THB
Bán
167.1K325.845K1.064B THB−0.18 THB
PROS.RPROSPER ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.95 THB0.00%0.00 THB
Bán
167.1K325.845K1.064B THB−0.18 THB
PSGPSG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.26 THB0.00%0.00 THB
Mua
11.281M14.214M81.241B THB170.270.01 THB
PSG.RPSG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.26 THB0.00%0.00 THB
Mua
11.281M14.214M81.241B THB170.270.01 THB
PTCPREMIER TANK CORPORATION PUBLIC COMPANY
2.86 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
316.508K905.213K1.173B THB13.190.22 THB
PTC.RPREMIER TANK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.86 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
316.5K905.19K
PYLONPYLON PUBLIC COMPANY LIMITED
4.42 THB0.00%0.00 THB
Bán
334.018K1.476M3.314B THB24.750.18 THB
PYLON.RPYLON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.42 THB0.00%0.00 THB
Bán
334K1.476M3.314B THB24.750.18 THB
QLTQUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
5.90 THB−3.28%−0.20 THB
Bán Mạnh
1.155M6.815M596.339M THB14.620.42 THB
QLT.RQUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.90 THB−3.28%−0.20 THB
Bán Mạnh
1.155M6.815M596.339M THB14.620.42 THB
RTRIGHT TUNNELLING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.40 THB−0.71%−0.01 THB
Theo dõi
3.749M5.249M1.529B THB−0.08 THB
RT.RRIGHT TUNNELLING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.40 THB−0.71%−0.01 THB
Theo dõi
3.749M5.249M1.529B THB−0.08 THB
SAAMSAAM DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
7.15 THB−0.69%−0.05 THB
Mua
46.902K335.349K2.13B THB30.550.24 THB
SAAM.RSAAM DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.15 THB−0.69%−0.05 THB
Mua
46.9K335.335K2.13B THB30.550.24 THB
SEAFCOSEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
3.90 THB0.52%0.02 THB
Mua
427.148K1.666M2.855B THB−0.22 THB765
SEAFCO.RSEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.90 THB0.52%0.02 THB
Mua
427.1K1.666M2.855B THB−0.22 THB765
SRICHASRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
9.70 THB0.00%0.00 THB
Bán
74K717.8K3.037B THB−0.03 THB
SRICHA.RSRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.70 THB0.00%0.00 THB
Bán
74K717.8K3.037B THB−0.03 THB
STECSINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
14.0 THB0.00%0.0 THB
Bán
4.257M59.592M21.504B THB23.230.60 THB1.72K
STEC.RSINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.0 THB0.00%0.0 THB
Bán
4.256M59.588M21.504B THB23.230.60 THB1.72K
STOWERSKY TOWER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.05 THB25.00%0.01 THB
Sức mua mạnh
6.68M333.994K1.479B THB−0.00 THB
STOWER.RSKY TOWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.05 THB25.00%0.01 THB
Sức mua mạnh
6.68M333.99K1.479B THB−0.00 THB
SYNTECSYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
1.82 THB−0.55%−0.01 THB
Bán
1.36M2.475M2.927B THB−0.11 THB
SYNTEC.RSYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.82 THB−0.55%−0.01 THB
Bán
1.36M2.475M2.927B THB−0.11 THB
TEKATEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.24 THB0.00%0.00 THB
Mua
559.921K1.814M972M THB
TEKA.RTEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.24 THB0.00%0.00 THB
Mua
559.9K1.814M
TPOLYTHAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.45 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
272.402K394.983K836.229M THB−0.37 THB
TPOLY.RTHAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.45 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
272.4K394.98K836.229M THB−0.37 THB
TRCTRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.83 THB−1.19%−0.01 THB
Mua
568.242M471.641M6.711B THB−0.01 THB
TRC.RTRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.83 THB−1.19%−0.01 THB
Mua
568.238M471.638M6.711B THB−0.01 THB
TTCLTTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.80 THB−1.23%−0.06 THB
Theo dõi
1.844M8.853M3.018B THB4.841.00 THB
TTCL.RTTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.80 THB−1.23%−0.06 THB
Theo dõi
1.844M8.853M3.018B THB4.841.00 THB
UNIQUNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
4.76 THB−0.42%−0.02 THB
Bán
385.4K1.835M5.254B THB132.780.04 THB
UNIQ.RUNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.76 THB−0.42%−0.02 THB
Bán
385.4K1.835M5.254B THB132.780.04 THB
WGEWELL GRADED ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.36 THB−0.73%−0.01 THB
Mua
156.03K212.201K816M THB−0.08 THB
WGE.RWELL GRADED ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.36 THB−0.73%−0.01 THB
Mua
156K212.16K816M THB