Dịch vụ Công nghiệp

Các công ty Thái Lan tham gia một lĩnh vực: dịch vụ công nghiệp

Những Các công ty Thái Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ công nghiệp. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như PSG CORPORATION PCL, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
PSGPSG CORPORATION PCL
38.995 B THB0.60 THB0.00%10.679 M0.7729.560.02 THB+144.58%0.00%
PSG.RPSG CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
38.995 B THB0.60 THB0.00%10.679 M0.7729.560.02 THB+144.58%0.00%
CKCH KARNCHANG PUBLIC LIMITED CO
37.966 B THB21.7 THB−4.41%4.092 M0.7924.410.89 THB+33.42%1.31%
Sức mua mạnh
CK.RCH KARNCHANG PUBLIC LIMITED CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
37.966 B THB21.7 THB−4.41%4.091 M0.7924.410.89 THB+33.42%1.31%
STECSINO THAI ENGINEERING & CONS CO
16.014 B THB9.9 THB−4.81%3.634 M0.9128.610.35 THB−38.46%1.43%
Mua
STEC.RSINO THAI ENGINEERING & CONS CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
16.014 B THB9.9 THB−4.81%3.634 M0.9128.610.35 THB−38.46%1.43%
Mua
TRCTRC CONSTRUCTION PUBLIC CO LTD
3.715 B THB0.30 THB−3.23%17.134 M0.84−0.05 THB−419.23%0.00%
TRC.RTRC CONSTRUCTION PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.715 B THB0.30 THB−3.23%17.134 M0.84−0.05 THB−420.19%0.00%
UNIQUNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
3.675 B THB3.24 THB−2.99%192.6 K1.0027.570.12 THB+208.40%1.47%
UNIQ.RUNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.675 B THB3.24 THB−2.99%192.6 K1.0027.550.12 THB+208.66%1.47%
JJRJ.R.W. UTILITY PCL
3.329 B THB4.38 THB+0.46%14.4 K0.0653.870.08 THB−58.67%0.91%
JJR.RJ.R.W. UTILITY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.329 B THB4.38 THB+0.46%14.4 K0.0653.870.08 THB−58.67%0.91%
ITD.RITALIAN-THAI DEVELOPMENT PLC NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.115 B THB0.57 THB−1.72%11.363 M0.20−0.20 THB+77.47%0.00%
Bán Mạnh
ITDITALIAN-THAI DEVELOPMENT PLC
3.115 B THB0.57 THB−1.72%11.363 M0.20−0.20 THB+77.47%0.00%
Bán Mạnh
DDEMCO.RDEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.009 B THB4.18 THB−2.79%1.482 M0.64−0.75 THB−330.29%0.00%
DDEMCODEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
3.009 B THB4.18 THB−2.79%1.482 M0.64−0.75 THB−330.29%0.00%
SSYNTEC.RSYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC CO.LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.895 B THB1.80 THB−2.17%163.2 K0.2214.930.12 THB3.28%
SSYNTECSYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC CO.LTD
2.895 B THB1.80 THB−2.17%163.2 K0.2214.940.12 THB3.28%
SSRICHASRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC CO
2.448 B THB7.70 THB−0.65%68.4 K0.6019.430.40 THB+159.12%2.53%
SSRICHA.RSRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.448 B THB7.70 THB−0.65%68.4 K0.6019.430.40 THB+159.29%2.53%
SAAM.RSAAM DEVELOPMENT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.34 B THB7.65 THB−1.92%2.8 K0.0237.280.21 THB−14.21%0.77%
SAAMSAAM DEVELOPMENT PCL
2.34 B THB7.65 THB−1.92%2.8 K0.0237.280.21 THB−14.25%0.77%
AAPCSASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LTD
2.244 B THB3.40 THB0.00%4 K0.2022.680.15 THB−53.02%0.00%
AAPCS.RASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.244 B THB3.40 THB0.00%4 K0.2022.680.15 THB−53.02%0.00%
TTCL.RTTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.144 B THB3.44 THB−1.15%421.9 K1.445.580.62 THB−39.29%2.87%
TTCLTTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.144 B THB3.44 THB−1.15%421.9 K1.445.580.62 THB−39.29%2.87%
BWG.RBETTER WORLD GREEN PUBLIC CO. LTD. NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.139 B THB0.43 THB−6.52%34.68 M0.95−0.03 THB−5.00%0.00%
BWGBETTER WORLD GREEN PUBLIC CO. LTD.
2.139 B THB0.43 THB−6.52%34.68 M0.95−0.03 THB−5.00%0.00%
SSEAFCOSEAFCO PUBLIC CO L
1.982 B THB2.58 THB−2.27%611.804 K1.2011.270.23 THB0.00%
Mua
SSEAFCO.RSEAFCO PUBLIC CO L NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.982 B THB2.58 THB−2.27%611.8 K1.2011.270.23 THB0.00%
PPYLONPYLON PCL
1.8 B THB2.28 THB−2.56%357.525 K1.2516.080.14 THB−11.26%5.83%
Mua
PPYLON.RPYLON PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.8 B THB2.28 THB−2.56%357.5 K1.2516.080.14 THB−11.26%5.83%
BBJCHIBJC HEAVY INDUSTRIES PCL
1.772 B THB1.11 THB0.00%83.4 K0.167.21%
BBJCHI.RBJC HEAVY INDUSTRIES PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.772 B THB1.11 THB0.00%83.4 K0.167.21%
AALTALT TELECOM PCL
1.71 B THB1.51 THB0.00%129.2 K0.8477.840.02 THB0.00%
AALT.RALT TELECOM PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.71 B THB1.51 THB0.00%129.2 K0.8477.840.02 THB0.00%
CCIVILCIVIL ENGINEERING PCL
1.428 B THB1.98 THB−2.94%566.104 K2.1614.750.13 THB+45.71%0.98%
Theo dõi
CCNTCHRISTIANI & NIELSEN(THAI)PUBL CO
1.419 B THB1.42 THB−2.07%281.2 K0.1050.350.03 THB0.00%
CCNT.RCHRISTIANI & NIELSEN(THAI)PUBL CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.419 B THB1.42 THB−2.07%281.2 K0.1050.350.03 THB0.00%
NNLNL DEVELOPMENT PCL
1.21 B THB2.30 THB−4.17%3.141 M0.400.00%
Sức mua mạnh
CAZ.RCAZ (THAILAND) PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.123 B THB3.62 THB−3.21%106.6 K0.094.960.73 THB+6.55%5.53%
CAZCAZ (THAILAND) PCL
1.123 B THB3.62 THB−3.21%106.6 K0.094.960.73 THB+6.54%5.53%
RRT.RRIGHT TUNNELLING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
867.733 M THB0.67 THB+4.69%5.643 M4.5518.980.04 THB0.00%
RRTRIGHT TUNNELLING PCL
867.733 M THB0.67 THB+4.69%5.643 M4.5518.980.04 THB0.00%
NWR.RNAWARAT PATANAKARN PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
853.209 M THB0.32 THB−3.03%5.759 M1.00−0.39 THB−2861.54%0.00%
NWRNAWARAT PATANAKARN PUBLIC CO
853.209 M THB0.32 THB−3.03%5.759 M1.00−0.39 THB−2861.54%0.00%
TTPOLYTHAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LTD
778.953 M THB1.36 THB−4.90%6.341 M0.25−0.73 THB−125.35%0.00%
TTPOLY.RTHAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
778.953 M THB1.36 THB−4.90%6.341 M0.25−0.73 THB−125.32%0.00%
PPTCPREMIER TANK CORPORATION PCL
762.6 M THB1.82 THB−2.15%250.901 K1.409.930.18 THB−12.26%4.03%
PPLEPOWER LINE ENGINEERING PCL
721.763 M THB0.50 THB−1.96%347.6 K0.274.020.12 THB0.00%
PPLE.RPOWER LINE ENGINEERING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
721.763 M THB0.50 THB−1.96%347.6 K0.274.020.12 THB0.00%
PPROS.RPROSPER ENGINEERING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
707.4 M THB1.30 THB+0.78%214.6 K0.25−0.37 THB−45.77%0.00%
PPROSPROSPER ENGINEERING PCL
707.4 M THB1.30 THB+0.78%214.6 K0.25−0.37 THB−45.77%0.00%
TTEKATEKA CONSTRUCTION PCL
642 M THB2.10 THB−0.94%80 K0.518.230.26 THB−72.76%4.91%
GGENCOGENERAL ENVIRONMENT CONSERVATION
561.149 M THB0.50 THB0.00%148.9 K0.51−0.08 THB−280.77%0.00%
GGENCO.RGENERAL ENVIRONMENT CONSERVATION NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
561.149 M THB0.50 THB0.00%148.9 K0.51−0.08 THB−281.25%0.00%
K.RKINGSMEN C.M.T.I. PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
537.079 M THB1.05 THB−6.25%67.2 K0.4736.710.03 THB0.00%
KKINGSMEN C.M.T.I. PCL
537.079 M THB1.05 THB−6.25%67.2 K0.4736.710.03 THB0.00%
PPPPPREMIER PRODUCTS PUBLIC CO LTD
534 M THB1.76 THB−1.12%44.306 K1.03−0.27 THB+30.70%0.00%
PPPP.RPREMIER PRODUCTS PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
534 M THB1.76 THB−1.12%44.3 K1.03−0.27 THB+30.70%0.00%
QQTCGQTCG PCL
510 M THB0.77 THB−7.23%15.202 M0.00%
Sức mua mạnh
FFLOYDFLOYD PCL
484 M THB1.16 THB−1.69%160.4 K2.1422.180.05 THB−13.70%0.46%
FFLOYD.RFLOYD PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
484 M THB1.16 THB−1.69%160.4 K2.1422.180.05 THB−13.70%0.46%
EEMC.REMC PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
421.688 M THB0.05 THB0.00%434.7 K0.07−0.07 THB−64.93%0.00%
EEMCEMC PUBLIC COMPANY LTD
421.688 M THB0.05 THB0.00%434.7 K0.07−0.07 THB−64.93%0.00%
WGEWELL GRADED ENGINEERING PCL
372 M THB0.58 THB−4.92%74.001 K0.200.00%
WGE.RWELL GRADED ENGINEERING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
372 M THB0.58 THB−4.92%74 K0.20
PPS.RPROJECT PLANNING S NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
369.738 M THB0.41 THB−4.65%2.098 M3.93−0.02 THB−179.62%2.33%
PPSPROJECT PLANNING S
369.738 M THB0.41 THB−4.65%2.098 M3.93−0.02 THB−180.00%2.33%
AKPAKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LTD
359.56 M THB0.84 THB−2.33%146.7 K0.1420.140.04 THB−42.48%2.81%
AKP.RAKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
359.56 M THB0.84 THB−2.33%146.7 K0.1420.140.04 THB−42.48%2.81%
IINDINDEX INTERNATIONAL GROUP PCL
315 M THB0.89 THB−1.11%156.2 K0.5823.300.04 THB−58.79%0.00%
QQLTQUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
274.02 M THB2.70 THB−3.57%13.102 K0.05−1.43 THB−891.34%0.00%
QQLT.RQUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
274.02 M THB2.70 THB−3.57%13.1 K0.05−1.43 THB−891.34%0.00%
SSTOWERSKY TOWER PCL
258.808 M THB0.07 THB−12.50%1.216 M0.27−0.04 THB−5.51%0.00%
SSTOWER.RSKY TOWER PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
258.808 M THB0.07 THB−12.50%1.216 M0.27−0.04 THB−5.51%0.00%
HHYDROHYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
129.969 M THB0.26 THB+8.33%19.5 K0.23−0.22 THB+11.15%0.00%
HHYDRO.RHYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
129.969 M THB0.26 THB+8.33%19.5 K0.23−0.22 THB+11.15%0.00%
NNL.RNL DEVELOPMENT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.30 THB−4.17%3.141 M0.400.00%
TTEKA.RTEKA CONSTRUCTION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.10 THB−0.94%80 K0.518.230.26 THB−72.76%4.91%
QQTCG.RQTCG PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.77 THB−7.23%15.202 M0.00%
IIND.RINDEX INTERNATIONAL GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.89 THB−1.11%156.2 K0.5823.300.04 THB−58.79%0.00%
PPTC.RPREMIER TANK CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.82 THB−2.15%250.9 K1.40
CCIVIL.RCIVIL ENGINEERING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.98 THB−2.94%566.1 K2.1614.750.13 THB+45.71%0.98%