Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

72
Cổ phiếu
270.593B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.418M
Khối lượng
−0.55%
Thay đổi
−11.20%
Hiệu suất Tháng
−22.09%
Hiệu suất Năm
−14.29%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.100.00%0.00Theo dõi98.200K1.395B6.440.48Thép
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.100.00%0.00Theo dõi98.200K1.395B6.440.48Thép
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.44-2.70%-0.04Bán150.100K710.542M8.830.17Thép
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.44-2.70%-0.04Bán150.100K710.542M8.830.17Thép
ARROW ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.350.00%0.00Mua66.000K1.874B9.110.81Thép
ARROW.R ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.350.00%0.00Mua66.000K1.874B9.110.81Thép
BSBM BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY
0.83-1.19%-0.01Bán119.200K951.300M13.880.06Thép
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.83-1.19%-0.01Bán119.200K951.300M13.880.06Thép
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.47-4.08%-0.02Mua19.121M1.356B11.750.04Vật liệu Xây dựng
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.47-4.08%-0.02Mua19.121M1.356B11.750.04Vật liệu Xây dựng
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.61-3.01%-0.05Bán50.700K1.328B-0.46Thép
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.61-3.01%-0.05Bán50.700K1.328B-0.46Thép
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.200.84%0.01Mua190.300K1.142B-0.03Vật liệu Xây dựng
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.200.84%0.01Mua190.300K1.142B-0.03Vật liệu Xây dựng
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.531.92%0.01Bán8.900K258.008M-0.25Thép
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.531.92%0.01Bán8.900K258.008M-0.25Thép
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.350.00%0.00Mua11.576M1.885B19.440.02Vật liệu Xây dựng
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.350.00%0.00Mua11.576M1.885B19.440.02Vật liệu Xây dựng
DRT DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY
6.400.79%0.05Mua119.900K6.020B10.410.61Vật liệu Xây dựng
DRT.R DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.400.79%0.05Mua119.900K6.020B10.410.61Vật liệu Xây dựng
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.170.00%0.00Bán632.900K917.640M-0.05Vật liệu Xây dựng
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.170.00%0.00Bán632.900K917.640M-0.05Vật liệu Xây dựng
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.090.00%0.00Bán2.200K2.294B-0.06Thép
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.090.00%0.00Bán2.200K2.294B-0.06Thép
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
0.42-2.33%-0.01Bán378.100K3.352B-0.01Thép
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.42-2.33%-0.01Bán378.100K3.352B-0.01Thép
LHK LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.200.00%0.00Bán59.000K842.600M12.610.17Thép
LHK.R LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.200.00%0.00Bán59.000K842.600M12.610.17Thép
MCS M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
13.20-0.75%-0.10Mua601.100K6.344B7.361.81Thép
MCS.R M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.20-0.75%-0.10Mua601.100K7.36Thép
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.68-1.45%-0.01Bán138.000K2.995B19.170.04Thép
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.68-1.45%-0.01Bán138.000K2.995B19.170.04Thép
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.500.00%0.00Bán23.100K1.650B32.010.08Thép
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.500.00%0.00Bán23.100K1.650B32.010.08Thép
PDI PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.55-2.24%-0.15Bán83.600K1.514B55.010.12Kim loại / Khoáng sản khác
PDI.R PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.55-2.24%-0.15Bán83.600K1.514B55.010.12Kim loại / Khoáng sản khác
PERM PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY
0.721.41%0.01Bán139.700K532.500M-0.37Thép
PERM.R PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.721.41%0.01Bán139.700K-0.37Thép
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.77-1.28%-0.01Mua54.400K329.160M-0.01Thép
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.77-1.28%-0.01Mua54.400K329.160M-0.01Thép
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
4.961.64%0.08Mua1001.984B10.270.48Vật liệu Xây dựng
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
4.961.64%0.08Mua1001.984B10.270.48Vật liệu Xây dựng
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.361.49%0.02Mua119.700K837.990M-0.32Thép
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.361.49%0.02Mua119.700KThép
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.36-2.70%-0.01Bán531.700K386.698M-0.15Thép
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.36-2.70%-0.01Bán531.700K386.698M-0.15Thép
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
119.500.84%1.00Bán196.400K35.313B10.8210.96Vật liệu Xây dựng
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
119.500.84%1.00Bán196.400K35.313B10.8210.96Vật liệu Xây dựng
SCP SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY
5.90-4.07%-0.25Bán199.300K1.845B7.720.80Vật liệu Xây dựng
SCP.R SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.90-4.07%-0.25Bán199.300K1.845B7.720.80Vật liệu Xây dựng
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
2.42-1.63%-0.04Bán204.100K1.968B13.740.18Lâm sản
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.42-1.63%-0.04Bán204.100K1.968B13.740.18Lâm sản
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.040.00%0.00Mua100.000K478.400M8.430.12Vật liệu Xây dựng
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.040.00%0.00Mua100.000KVật liệu Xây dựng
SQ SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.61-0.62%-0.01Bán923.700K1.849B900.000.00237.00Kim loại / Khoáng sản khác
SQ.R SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.61-0.62%-0.01Bán923.700K1.849B900.000.00237.00Kim loại / Khoáng sản khác
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
1.973.14%0.06Mua35.800K1.222B12.670.15880.00Thép
SSSC.R SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.973.14%0.06Mua35.800K1.222B12.680.15880.00Thép
STC STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.73-3.95%-0.03Mua2.703MVật liệu Xây dựng
STC.R STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.73-3.95%-0.03Mua2.703MVật liệu Xây dựng
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
3.18-0.62%-0.02Mua22.200K960.000M96.680.03Vật liệu Xây dựng
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.18-0.62%-0.02Mua22.200K960.000M96.680.03Vật liệu Xây dựng
TASCO TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
15.20-3.18%-0.50Sức bán mạnh28.523M24.766B10.821.45Vật liệu Xây dựng
TASCO.R TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.20-3.18%-0.50Sức bán mạnh28.523M24.766B10.821.45Vật liệu Xây dựng
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.070.00%0.00Mua25.700K330.362M-0.03Thép
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.070.00%0.00Mua25.700K330.362M-0.03Thép
TPIPL TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.340.00%0.00Sức mua mạnh3.336M25.188B14.890.09Vật liệu Xây dựng
TPIPL.R TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.340.00%0.00Sức mua mạnh3.336M25.188B14.890.09Vật liệu Xây dựng
TSTH TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
0.350.00%0.00Sức bán mạnh511.500K2.948B42.170.01Thép
TSTH.R TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.350.00%0.00Sức bán mạnh511.500K2.948B42.170.01Thép
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.423.42%0.08Mua13.555M1.185B27.430.09Thép
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.423.42%0.08Mua13.555M1.185B27.430.09Thép
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất