Khoáng sản phi năng lượng

Các công ty Thái Lan tham gia một lĩnh vực: khoáng sản phi năng lượng

Những Các công ty Thái Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, khoáng sản phi năng lượng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như CHOW STEEL INDUSTRIES PUB CO và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
SCCC.RSIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
41.273 B THB138.5 THB−0.36%60.9 K0.8513.3810.35 THB+70.19%5.05%
SCCCSIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY
41.273 B THB138.5 THB−0.36%61.078 K0.8513.3810.35 THB+70.19%5.05%
Theo dõi
TPIPLT.P.I.POLENE
26.203 B THB1.37 THB+0.74%9.364 M2.447.830.18 THB−43.38%7.30%
Sức mua mạnh
TPIPL.RT.P.I.POLENE NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
26.203 B THB1.37 THB+0.74%9.364 M2.447.830.18 THB−43.38%7.30%
TASCO.RTIPCO ASPHALT NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
25.885 B THB16.4 THB+1.23%4.161 M1.0321.840.75 THB−63.85%7.62%
TASCOTIPCO ASPHALT
25.885 B THB16.4 THB+1.23%4.161 M1.0321.840.75 THB−63.85%7.62%
Mua
DDRT.RDIAMOND BUILDING PRODUCTS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.011 B THB8.20 THB0.00%237 K1.3310.560.78 THB+8.65%6.34%
DDRTDIAMOND BUILDING PRODUCTS PCL
7.011 B THB8.20 THB0.00%237.13 K1.3310.560.78 THB+8.65%6.34%
TSTHTATA STEEL(THAILAND) PUBLIC COMPANY
6.485 B THB0.77 THB−1.28%2.16 M3.9667.540.01 THB−86.00%3.90%
TSTH.RTATA STEEL(THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.485 B THB0.77 THB−1.28%2.16 M3.9667.540.01 THB−86.00%3.90%
QQ-CON.RQUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.88 B THB14.7 THB+0.68%163.2 K0.247.282.02 THB+92.86%6.80%
QQ-CONQUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
5.88 B THB14.7 THB+0.68%163.387 K0.247.282.02 THB+92.87%6.80%
GJS.RG J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.607 B THB0.22 THB0.00%1.181 M1.05−0.02 THB+85.92%0.00%
GJSG J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
5.607 B THB0.22 THB0.00%1.181 M1.05−0.02 THB+85.92%0.00%
SSKN.RS.KIJCHAI ENTERPRISE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.72 B THB5.90 THB−3.28%443.4 K0.358.800.67 THB+5.39%3.56%
SSKNS.KIJCHAI ENTERPRISE PCL
4.72 B THB5.90 THB−3.28%443.461 K0.358.800.67 THB+5.39%3.56%
IINOX.RPOSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.288 B THB0.55 THB+1.85%11.194 M4.08−0.01 THB+41.06%4.42%
IINOXPOSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LTD
4.288 B THB0.55 THB+1.85%11.194 M4.08−0.01 THB+41.06%4.42%
MMCSM.C.S.STEEL
3.864 B THB8.10 THB+0.62%274.371 K0.6215.510.52 THB3.95%
MMCS.RM.C.S.STEEL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.864 B THB8.10 THB+0.62%274.3 K0.6215.510.52 THB3.95%
CCHOW.RCHOW STEEL INDUSTRIES PUB CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.72 B THB3.40 THB+16.44%29.408 M15.955.510.62 THB0.00%
CCHOWCHOW STEEL INDUSTRIES PUB CO
2.72 B THB3.40 THB+16.44%29.408 M15.955.510.62 THB0.00%
CCMAN.RCHEMEMAN PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.266 B THB2.36 THB−1.67%685.3 K0.2010.470.23 THB+34.65%2.97%
CCMANCHEMEMAN PCL
2.266 B THB2.36 THB−1.67%685.3 K0.2010.470.23 THB+34.65%2.97%
DDCONDCON PRODUCTS PCL
2.155 B THB0.40 THB0.00%3.006 M1.6812.270.03 THB+9.03%5.00%
DDCON.RDCON PRODUCTS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.155 B THB0.40 THB0.00%3.006 M1.6812.270.03 THB+9.03%5.00%
SSCPSOUTHERN CONCRETE PILE CO
1.94 B THB7.10 THB0.00%151.812 K0.359.440.75 THB+174.06%4.93%
SSCP.RSOUTHERN CONCRETE PILE CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.94 B THB7.10 THB0.00%151.7 K0.349.440.75 THB+174.06%4.93%
ZIGAZIGA INNOVATION PCL
1.814 B THB2.46 THB0.00%6.025 M1.3349.600.05 THB0.00%
ZIGA.RZIGA INNOVATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.814 B THB2.46 THB0.00%6.025 M1.3349.600.05 THB0.00%
CCEN.RCAPITAL ENGINEERING NETWORK PUB CO. NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.773 B THB2.38 THB+6.25%1.6 K0.33−0.39 THB−20.62%0.00%
CCENCAPITAL ENGINEERING NETWORK PUB CO.
1.773 B THB2.38 THB+6.25%1.6 K0.33−0.39 THB−20.62%0.00%
SSSSCSIAM STEEL SERVICE CENTRE
1.754 B THB2.74 THB−2.14%86.231 K0.208.380.33 THB−5.74%6.75%
SSSSC.RSIAM STEEL SERVICE CENTRE NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.754 B THB2.74 THB−2.14%86.2 K0.208.380.33 THB−5.74%6.75%
22S2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.683 B THB3.06 THB−0.65%31.55 K0.7413.390.23 THB7.19%
22S.R2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.683 B THB3.06 THB−0.65%31.5 K0.7413.390.23 THB7.19%
LLHK.RLOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LTD. NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.578 B THB4.12 THB−0.48%84.6 K0.8419.350.21 THB−37.97%5.58%
LLHKLOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LTD.
1.578 B THB4.12 THB−0.48%84.621 K0.8419.350.21 THB−37.97%5.58%
AAMC.RASIA METAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.575 B THB3.28 THB0.00%56.8 K0.534.760.69 THB5.79%
AAMCASIA METAL PUBLIC CO LTD
1.575 B THB3.28 THB0.00%56.804 K0.534.760.69 THB5.79%
PPAPPACIFIC PIPE PUBLIC CO LIMITED
1.544 B THB2.34 THB−4.88%216.669 K2.98−0.31 THB+5.67%0.00%
PPAP.RPACIFIC PIPE PUBLIC CO LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.544 B THB2.34 THB−4.88%216.6 K2.98−0.31 THB+5.64%0.00%
AARROW.RARROW SYNDICATE PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.516 B THB5.90 THB−0.84%25.3 K0.3314.910.40 THB+9.74%5.93%
AARROWARROW SYNDICATE PUBLIC CO LTD
1.516 B THB5.90 THB−0.84%25.3 K0.3314.910.40 THB+9.71%5.93%
TYCN.RTYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.492 B THB2.50 THB+0.81%3.6 K0.3517.000.15 THB−18.68%0.00%
TYCNTYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI)
1.492 B THB2.50 THB+0.81%3.6 K0.3517.000.15 THB−18.73%0.00%
YONGYONG CONCRETE PCL
1.36 B THB2.00 THB0.00%258.001 K0.5510.560.19 THB−48.12%4.00%
TTHESTEEL PCL
1.179 B THB1.07 THB−2.73%61.721 K1.08−0.17 THB+45.24%18.69%
TTHE.RSTEEL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.179 B THB1.07 THB−2.73%61.7 K1.08−0.17 THB+45.24%9.35%
GGEL.RGENERAL ENGINEERING NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.12 B THB0.13 THB−7.14%11.629 M2.08−0.07 THB−230.05%0.00%
GGELGENERAL ENGINEERING
1.12 B THB0.13 THB−7.14%11.629 M2.08−0.07 THB−230.05%0.00%
SSUTHA.RGOLDEN LIME PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.087 B THB3.00 THB+1.35%38 K0.9715.770.19 THB−25.70%2.67%
SSUTHAGOLDEN LIME PCL
1.087 B THB3.00 THB+1.35%38.001 K0.9715.760.19 THB−25.66%2.67%
SSTECHSIAM TECHNIC CONCRETE PCL
1.073 B THB1.48 THB+0.68%141.101 K1.127.760.19 THB+35.75%1.76%
SSTECH.RSIAM TECHNIC CONCRETE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.073 B THB1.48 THB+0.68%141.1 K1.12
CCCP.RCHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
941.13 M THB0.34 THB−2.86%150.1 K0.118.370.04 THB+125.56%0.00%
CCCPCHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC CO
941.13 M THB0.34 THB−2.86%150.112 K0.118.350.04 THB+126.11%0.00%
CCPANEL.RCPANEL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
930.118 M THB5.70 THB+0.88%17.8 K0.2818.350.31 THB−30.06%2.98%
CCPANELCPANEL PCL
930.118 M THB5.70 THB+0.88%17.802 K0.2818.350.31 THB−30.06%2.98%
PPPM.RPORN PROM METAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
919.96 M THB2.18 THB−6.03%5.597 M1.294.390.50 THB1.15%
PPPMPORN PROM METAL PUBLIC CO LTD
919.96 M THB2.18 THB−6.03%5.597 M1.294.390.50 THB1.15%
SSMARTSMART CONCRETE PCL
854.085 M THB0.82 THB−1.20%4.953 M1.337.790.11 THB+97.74%11.12%
SSMART.RSMART CONCRETE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
854.085 M THB0.82 THB−1.20%4.953 M1.337.790.11 THB+97.74%11.12%
BSBMBANGSAPHAN BARMILL PCL
840.881 M THB0.75 THB+1.35%170.1 K0.34−0.05 THB−311.71%0.00%
BSBM.RBANGSAPHAN BARMILL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
840.881 M THB0.75 THB+1.35%170.1 K0.34−0.05 THB−311.71%0.00%
MMILLMILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LTD
712.978 M THB0.14 THB+7.69%1.632 M0.27−0.27 THB−2681.90%0.00%
MMILL.RMILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
712.978 M THB0.14 THB+7.69%1.632 M0.27−0.27 THB−2681.90%0.00%
PPERM.RPERMSIN STEEL WORKS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
664.711 M THB0.88 THB−1.12%7.597 M20.49−0.49 THB+38.15%0.00%
PPERMPERMSIN STEEL WORKS PCL
664.711 M THB0.88 THB−1.12%7.597 M20.49−0.49 THB+38.15%0.00%
CCITYCITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
648 M THB2.16 THB−0.92%26 K0.48−0.08 THB−76.71%0.00%
CCITY.RCITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
648 M THB2.16 THB−0.92%26 K0.48−0.08 THB−76.71%0.00%
SSTXSTONE ONE PUBLIC COMPANY LIMITED
620.412 M THB2.02 THB−1.94%2.24 M0.450.00%
TTGPRO.RTHAI GERMAN PRODUCTS NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
566.335 M THB0.12 THB0.00%2.487 M1.32−0.06 THB−675.64%0.00%
TTGPROTHAI GERMAN PRODUCTS
566.335 M THB0.12 THB0.00%2.487 M1.32−0.06 THB−675.64%0.00%
CCSPCSP STEEL CENTER PUBLIC CO LTD
530.901 M THB1.07 THB−1.83%38.6 K0.11−0.22 THB+15.01%0.00%
CCSP.RCSP STEEL CENTER PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
530.901 M THB1.07 THB−1.83%38.6 K0.11−0.22 THB+15.01%0.00%
RRWI.RRAYONG WIRE INDUSTRIES PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
448.485 M THB0.49 THB−2.00%125.3 K0.48−0.18 THB+15.55%0.00%
RRWIRAYONG WIRE INDUSTRIES PCL
448.485 M THB0.49 THB−2.00%125.327 K0.48−0.18 THB+15.55%0.00%
SSAMSAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC CO
397.148 M THB0.38 THB−2.56%535.6 K1.21−0.09 THB+42.59%0.00%
SSAM.RSAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
397.148 M THB0.38 THB−2.56%535.6 K1.21−0.09 THB+42.59%0.00%
SKSIRAKORN PCL
345 M THB0.75 THB+2.74%1.07 M0.528.050.09 THB+354.63%0.00%
SK.RSIRAKORN PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
345 M THB0.75 THB+2.74%1.07 M0.528.050.09 THB+354.63%0.00%
SSTCSTC CONCRETE PRODUCT PUB CO LTD
329.44 M THB0.58 THB0.00%90.1 K0.7861.050.01 THB+1.06%4.31%
SSTC.RSTC CONCRETE PRODUCT PUB CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
329.44 M THB0.58 THB0.00%90.1 K0.7861.050.01 THB+1.06%4.31%
SSAFS.A.F. SPECIAL STEEL PCL
216 M THB0.72 THB0.00%169.14 K1.601028.570.00 THB−94.96%1.39%
YONG.RYONG CONCRETE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.00 THB0.00%258 K0.5510.560.19 THB−48.12%4.00%
SSTX.RSTONE ONE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.02 THB−1.94%2.24 M0.450.00%
SSAF.RS.A.F. SPECIAL STEEL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.72 THB0.00%169.1 K1.601028.570.00 THB−94.96%1.39%