Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

72
Cổ phiếu
318.586B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.235M
Khối lượng
−2.19%
Thay đổi
−7.77%
Hiệu suất Tháng
−10.20%
Hiệu suất Năm
−6.20%
Hiệu suất YTD
           
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.950.52%0.01Bán1.043M872.998M7.700.25Thép
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.950.52%0.01Bán1.043M872.998M7.700.25Thép
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.821.11%0.02Sức mua mạnh446.800K864.173M31.800.06Thép
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.821.11%0.02Sức mua mạnh446.800K864.173M31.800.06Thép
ARROW ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.85-0.63%-0.05Sức bán mạnh120.600K2.014B9.580.83Thép
ARROW.R ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.85-0.63%-0.05Sức bán mạnh120.600K2.014B9.580.83Thép
BSBM BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY
0.86-2.27%-0.02Sức bán mạnh722.100K996.600M21.310.04Thép
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.86-2.27%-0.02Sức bán mạnh722.100K996.600M21.310.04Thép
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.303.45%0.01Mua6.083M802.729M60.420.00Vật liệu Xây dựng
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.303.45%0.01Mua6.083M802.729M60.420.00Vật liệu Xây dựng
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.15-22.30%-0.33Sức bán mạnh1.212M1.184B-0.42Thép
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.15-22.30%-0.33Sức bán mạnh1.212M1.184B-0.42Thép
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.22-0.81%-0.01Bán149.400K1.181B23.840.05Vật liệu Xây dựng
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.22-0.81%-0.01Bán149.400K1.181B23.840.05Vật liệu Xây dựng
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.67-1.47%-0.01Bán32.000K337.395M-0.24Thép
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.67-1.47%-0.01Bán32.000K337.395M-0.24Thép
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.320.00%0.00Sức bán mạnh1.391M1.724B11.760.03Vật liệu Xây dựng
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.320.00%0.00Sức bán mạnh1.391M1.724B11.760.03Vật liệu Xây dựng
DRT DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY
6.10-0.81%-0.05Bán823.700K5.830B10.380.59Vật liệu Xây dựng
DRT.R DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.10-0.81%-0.05Bán823.700K5.830B10.380.59Vật liệu Xây dựng
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.138.33%0.01Bán228.300K647.746M-0.03Vật liệu Xây dựng
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.138.33%0.01Bán228.300K647.746M-0.03Vật liệu Xây dựng
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.129.09%0.01Bán6.266M2.804B-0.08Thép
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.129.09%0.01Bán6.266M2.804B-0.08Thép
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
0.510.00%0.00Bán82.300K3.976B255.000.00Thép
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.510.00%0.00Bán82.300K3.976B255.000.00Thép
LHK LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.480.81%0.02Bán307.100K942.180M10.740.23Thép
LHK.R LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.480.81%0.02Bán307.100K942.180M9.140.27Thép
MCS M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
9.702.11%0.20Bán2.923M4.532B8.711.09Thép
MCS.R M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.702.11%0.20Bán2.923M4.750B8.701.09Thép
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.50-1.96%-0.01Bán159.000K2.214B-0.28Thép
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.50-1.96%-0.01Bán159.000K-0.28Thép
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.38-1.65%-0.04Mua222.200K1.597B56.810.04Thép
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.38-1.65%-0.04Mua222.200K1.597B56.810.04Thép
PDI PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.10-2.86%-0.15Bán217.700K1.187B-0.03Kim loại / Khoáng sản khác
PDI.R PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.10-2.86%-0.15Bán217.700K1.187B-0.03Kim loại / Khoáng sản khác
PERM PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY
0.641.59%0.01Bán548.100K472.500M-0.36Thép
PERM.R PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.641.59%0.01Bán548.100K472.500M-0.36Thép
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.650.00%0.00Bán32.100K274.300M29.680.02Thép
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.650.00%0.00Bán32.100K274.300M29.680.02Thép
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
4.92-2.57%-0.13Sức bán mạnh73.300K2.020B11.240.45Vật liệu Xây dựng
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
4.92-2.57%-0.13Sức bán mạnh73.300K2.020B11.240.45Vật liệu Xây dựng
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.24-0.80%-0.01Sức bán mạnh52.700K795.456M-0.19Thép
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.24-0.80%-0.01Sức bán mạnh52.700KThép
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.254.17%0.01Bán1.059M250.831M-0.11Thép
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.254.17%0.01Bán1.059M250.830M-0.11Thép
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
171.50-0.58%-1.00Bán25.200K51.405B16.2810.59Vật liệu Xây dựng
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
171.50-0.58%-1.00Bán25.200K51.405B17.679.76Vật liệu Xây dựng
SCP SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY
5.75-0.86%-0.05Sức bán mạnh94.300K1.740B7.940.73Vật liệu Xây dựng
SCP.R SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.75-0.86%-0.05Sức bán mạnh94.300K1.740B7.940.73Vật liệu Xây dựng
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
1.85-2.63%-0.05Sức bán mạnh419.300K1.520B14.370.13Lâm sản
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.85-2.63%-0.05Sức bán mạnh419.300K1.520B14.370.13Lâm sản
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.023.03%0.03Mua322.700K455.400M10.290.10Vật liệu Xây dựng
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.023.03%0.03Mua322.700KVật liệu Xây dựng
SQ SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.728.18%0.13Mua7.564M1.815B-0.091156.00Kim loại / Khoáng sản khác
SQ.R SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.728.18%0.13Mua7.564M1.815B-0.091156.00Kim loại / Khoáng sản khác
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
2.040.00%0.00Bán421.000K1.306B12.970.16914.00Thép
SSSC.R SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.040.00%0.00Bán421.000K1.306B12.970.16914.00Thép
STC STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.7710.00%0.07Mua14.412MVật liệu Xây dựng
STC.R STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.7710.00%0.07Mua14.412MVật liệu Xây dựng
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
1.800.00%0.00Bán56.000K540.000M12.930.14Vật liệu Xây dựng
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.800.00%0.00Bán56.000K540.000M12.930.14Vật liệu Xây dựng
TASCO TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
21.30-1.39%-0.30Bán11.787M34.065B10.911.98Vật liệu Xây dựng
TASCO.R TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.30-1.39%-0.30Bán11.787M34.058B10.911.98Vật liệu Xây dựng
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.060.00%0.00Bán3.758M283.168M-0.03Thép
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.060.00%0.00Bán3.758M283.168M-0.03Thép
TPIPL TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.38-6.12%-0.09Sức bán mạnh7.128M28.195B19.020.08Vật liệu Xây dựng
TPIPL.R TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.38-6.12%-0.09Sức bán mạnh7.128M28.195B19.020.08Vật liệu Xây dựng
TSTH TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
0.34-8.11%-0.03Bán2.141M3.116B-0.02Thép
TSTH.R TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.34-8.11%-0.03Bán2.141M-0.03Thép
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.011.00%0.01Sức bán mạnh205.200K520.000M8.250.12Thép
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.011.00%0.01Sức bán mạnh205.200K520.000M8.250.12Thép
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất