Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

77
Cổ phiếu
421.116B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.074M
Khối lượng
+0.16%
Thay đổi
−4.48%
Hiệu suất Tháng
+74.52%
Hiệu suất Năm
+42.23%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
5.950.00%0.00Mua491.000K2.975B5.641.06Thép
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.950.00%0.00Mua491.000K2.975B5.641.06Thép
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.72-1.06%-0.04Bán1.410M1.805B4.500.84Thép
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.72-1.06%-0.04Bán1.410M1.805B4.500.84Thép
ARROW ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.050.62%0.05Bán81.300K2.039B13.700.58Thép
ARROW.R ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.050.62%0.05Bán81.300K2.039B13.700.58Thép
BSBM BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY
1.442.13%0.03Bán962.100K1.597B17.240.08Thép
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.442.13%0.03Bán962.100K1.597B17.240.08Thép
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.54-3.57%-0.02Sức bán mạnh3.377M1.550B24.350.02Vật liệu Xây dựng
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.54-3.57%-0.02Sức bán mạnh3.377M1.550B24.350.02Vật liệu Xây dựng
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
3.60-2.17%-0.08Bán11.100K2.944BThép
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.60-2.17%-0.08Bán11.100K2.944BThép
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.34-3.31%-0.08Bán627.700K2.323B-0.10Vật liệu Xây dựng
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.34-3.31%-0.08Bán627.700K2.323B-0.10Vật liệu Xây dựng
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.28-2.56%-0.06Mua976.800K1.161B4.650.50Thép
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.28-2.56%-0.06Mua976.800K1.161B4.650.50Thép
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.482.13%0.01Bán13.846M2.532B25.270.02Vật liệu Xây dựng
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.482.13%0.01Bán13.846M2.532B783.330.00Vật liệu Xây dựng
DRT DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY
7.200.00%0.00Bán334.800K6.156B11.250.64Vật liệu Xây dựng
DRT.R DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.200.00%0.00Bán334.800K6.156B11.250.64Vật liệu Xây dựng
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.343.03%0.01Bán13.747M1.781B-0.02Vật liệu Xây dựng
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.343.03%0.01Bán13.747M1.781B-0.02Vật liệu Xây dựng
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.320.00%0.00Bán24.989M8.156B-0.00Thép
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.320.00%0.00Bán24.989M8.156B-0.00Thép
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
1.150.00%0.00Bán12.488M8.965B44.920.03Thép
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.150.00%0.00Bán12.488M8.965B44.920.03Thép
LHK LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.42-1.16%-0.04Bán95.700K1.325B13.070.26Thép
LHK.R LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.42-1.16%-0.04Bán95.700K1.325B13.080.26Thép
MCS M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
14.601.39%0.20Mua1.396M6.869B7.072.04Thép
MCS.R M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.601.39%0.20Mua1.396M6.869B7.072.04Thép
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.13-0.88%-0.01Bán4.602M5.053B-0.04Thép
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.13-0.88%-0.01Bán4.602M5.053B-0.04Thép
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
5.35-0.93%-0.05Mua10.215M3.564B8.520.63Thép
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.35-0.93%-0.05Mua10.215M3.564B8.520.63Thép
PDI PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
8.700.00%0.00Bán166.200K1.966B17.300.50Kim loại / Khoáng sản khác
PDI.R PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.700.00%0.00Bán166.200K1.966B17.300.50Kim loại / Khoáng sản khác
PERM PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY
2.54-0.78%-0.02Bán2.232M1.920B6.580.39Thép
PERM.R PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.54-0.78%-0.02Bán2.232M1.920B6.580.39Thép
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.73-2.26%-0.04Bán349.100K746.940M37.980.05Thép
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.73-2.26%-0.04Bán349.100K746.940M37.980.05Thép
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
5.351.90%0.10Mua76.000K2.100B18.940.28Vật liệu Xây dựng
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
5.351.90%0.10Mua76.000K2.100B34.630.15Vật liệu Xây dựng
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.406.19%0.14Sức mua mạnh26.078M1.380B6.530.35Thép
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.406.19%0.14Sức mua mạnh26.078M1.380B6.530.35Thép
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.17-0.85%-0.01Bán3.511M1.233B-0.02Thép
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.17-0.85%-0.01Bán3.511M1.233B-0.02Thép
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
161.00-0.31%-0.50Bán158.800K48.127B11.0914.56Vật liệu Xây dựng
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
161.00-0.31%-0.50Bán158.800K48.127B11.0914.56Vật liệu Xây dựng
SCP SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY
6.000.00%0.00Bán74.900K1.746B9.250.65Vật liệu Xây dựng
SCP.R SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.000.00%0.00Bán74.900K1.746B9.250.65Vật liệu Xây dựng
SK SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.260.00%0.00Sức bán mạnh2.352M579.600M25.100.05Vật liệu Xây dựng
SK.R SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.260.00%0.00Sức bán mạnh2.352M25.100.05Vật liệu Xây dựng
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
5.102.00%0.10Bán833.900K4.000B18.240.27Lâm sản
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.102.00%0.10Bán833.900K4.000B18.240.27Lâm sản
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.84-2.33%-0.02Bán624.100K791.200M16.540.05Vật liệu Xây dựng
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.84-2.33%-0.02Sức bán mạnh624.100K791.200M16.540.05Vật liệu Xây dựng
SQ SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.400.00%0.00Bán1.977M2.756B7.280.33411.00Kim loại / Khoáng sản khác
SQ.R SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.400.00%0.00Bán1.977M2.756B7.280.33411.00Kim loại / Khoáng sản khác
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
2.661.53%0.04Bán31.300K1.677B19.610.13801.00Thép
SSSC.R SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.661.53%0.04Bán31.300K1.677B19.610.13801.00Thép
STC STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.770.00%0.00Bán325.900K437.360M53.850.01Vật liệu Xây dựng
STC.R STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.770.00%0.00Bán325.900K437.360M53.850.01Vật liệu Xây dựng
STECH SIAM TECHNIC CONCRETE PUBLIC COMPANY
2.80-1.41%-0.0412.481MVật liệu Xây dựng
STECH.R SIAM TECHNIC CONCRETE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.80-1.41%-0.0412.481MVật liệu Xây dựng
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
4.661.30%0.06Theo dõi23.900K1.380B32.810.14Vật liệu Xây dựng
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.661.30%0.06Theo dõi23.900K1.380B32.810.14Vật liệu Xây dựng
TASCO TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
19.201.59%0.30Bán3.170M29.813B6.213.04Vật liệu Xây dựng
TASCO.R TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.201.59%0.30Bán3.170M29.813B6.213.04Vật liệu Xây dựng
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.300.00%0.00Bán6.429M1.416B-0.00Thép
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.300.00%0.00Bán6.429M1.416B-0.00Thép
TPIPL TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.66-0.60%-0.01Sức bán mạnh4.710M31.755B13.960.12Vật liệu Xây dựng
TPIPL.R TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.66-0.60%-0.01Sức bán mạnh4.710M31.755B13.960.12Vật liệu Xây dựng
TSTH TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.682.44%0.04Bán46.572M13.811B9.700.17Thép
TSTH.R TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.682.44%0.04Bán46.572M13.811B9.700.17Thép
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.880.41%0.02Bán5.209M2.416B17.690.27Thép
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.880.41%0.02Bán5.209M2.416B17.690.27Thép
Tải thêm