Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

80
Cổ phiếu
399.493B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.322M
Khối lượng
−0.42%
Thay đổi
+5.95%
Hiệu suất Tháng
−4.89%
Hiệu suất Năm
−7.49%
Hiệu suất YTD
           
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.62-0.55%-0.02Bán64.804K234590.482.002B3.680.99
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.62-0.55%-0.02Bán64.600K233852.002.002B3.680.99
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.400.59%0.02Bán609.518K2072361.201.623B3.590.94353.00
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.400.59%0.02Bán609.500K2072300.001.623B3.590.94353.00
ARROW ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.600.00%0.00Bán37.902K288055.201.952B16.720.45
ARROW.R ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.600.00%0.00Bán37.900K288040.001.952B16.720.45
BSBM BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY
0.991.02%0.01Bán1.689M1671717.961.099B26.060.04
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.991.02%0.01Bán1.689M1671714.001.099B26.060.04
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.422.44%0.01Mua1.134M476427.841.135B46.070.01
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.422.44%0.01Mua1.134M476364.001.135B46.070.01
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
3.82-1.55%-0.06Bán156.300K597066.003.104B3.081.26
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.82-1.55%-0.06Bán156.300K597066.003.104B3.081.26
CITY CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.420.00%0.00Bán62.000K150040.00726.000M-0.04
CITY.R CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.420.00%0.00Bán62.000K150040.00726.000M-0.04
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.26-1.74%-0.04Bán5.138M11611654.002.208B17.710.13
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.26-1.74%-0.04Bán5.138M11611654.002.208B17.710.13
CPANEL CPANEL PUBLIC COMPANY LIMITED
7.451.36%0.10Mua90.837K676735.651.176B35.470.21
CPANEL.R CPANEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.451.36%0.10Mua90.800K676460.00
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.75-0.57%-0.01Bán141.800K248150.00873.257M2.770.64
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.75-0.57%-0.01Bán141.800K248150.00873.257M2.770.64
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.412.50%0.01Mua1.045M428619.742.155B18.020.02
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.412.50%0.01Mua1.045M428614.002.155B18.020.02
DRT DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY
7.701.32%0.10Mua257.885K1985714.506.498B11.180.68
DRT.R DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.701.32%0.10Mua257.800K1985060.006.498B11.180.68
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.230.00%0.00Mua50.256M11558994.311.619B-0.02
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.230.00%0.00Mua50.256M11558972.001.619B-0.02
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.390.00%0.00Bán5.823M2270882.259.940B3.430.11
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.390.00%0.00Bán5.823M2270853.009.940B3.430.11
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
1.23-1.60%-0.02Mua6.907M8495639.529.745B9.010.14
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.23-1.60%-0.02Mua6.907M8495610.009.745B9.010.14
LHK LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.460.45%0.02Bán321.082K1432025.721.701B8.030.55
LHK.R LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.460.45%0.02Bán320.900K1431214.001.701B8.030.55
MCS M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
10.300.00%0.00Bán2.021M20813838.304.913B3.403.03
MCS.R M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.300.00%0.00Bán2.021M20811150.004.913B3.403.03
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.92-3.16%-0.03Mua5.534M5091334.284.838B11.540.08
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.92-3.16%-0.03Mua5.534M5091188.004.838B11.140.09
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
3.780.53%0.02Bán49.712K187911.362.482B-0.07
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.780.53%0.02Bán49.600K187488.002.482B-0.07
PERM PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY
1.490.00%0.00Bán715.691K1066379.591.125B3.440.48
PERM.R PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.490.00%0.00Bán715.600K1066244.001.125B3.440.48
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.48-0.80%-0.02Bán666.927K1653978.961.055B11.760.21
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.48-0.80%-0.02Bán666.900K1653912.001.055B11.760.21
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
5.40-0.92%-0.05Mua28.300K152820.002.180B16.700.33
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
5.40-0.92%-0.05Mua28.300K152820.002.180B16.700.33
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.140.88%0.01Bán415.701K473899.141.034B14.210.08
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.140.88%0.01Bán415.700K473898.001.034B14.210.08
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.891.14%0.01Mua1.190M1059456.00919.710M5.020.18
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.891.14%0.01Mua1.190M1059456.00919.710M5.020.18
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
155.50-1.27%-2.00Mua106.076K16494818.0046.935B12.0513.07
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
155.50-1.27%-2.00Mua106.000K16483000.0046.935B12.0513.07
SCP SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY
5.400.00%0.00Theo dõi80.519K434802.601.571B22.620.24
SCP.R SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.400.00%0.00Theo dõi80.500K434700.001.571B22.620.24
SK SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.95-1.04%-0.01Bán Mạnh1.039M986689.00441.600M23.590.04
SK.R SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.95-1.04%-0.01Bán Mạnh1.039M986670.00441.600M23.590.04
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
5.901.72%0.10Bán1.831M10805466.504.640B5.211.11
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.901.72%0.10Bán1.831M10804670.004.640B5.211.11
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.720.00%0.00Bán331.826K238914.72749.928M21.180.03
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.720.00%0.00Bán331.800K238896.00749.928M21.180.03
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
2.700.00%0.00Bán140.600K379620.001.728B6.550.41813.00
SSSC.R SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.700.00%0.00Bán140.600K379620.001.728B6.550.41813.00
STC STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.780.00%0.00Bán545.500K425490.00443.040M-0.00
STC.R STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.780.00%0.00Bán545.500K425490.00443.040M-0.00
STECH SIAM TECHNIC CONCRETE PUBLIC COMPANY
2.140.94%0.02Mua326.110K697875.401.537B17.640.12
STECH.R SIAM TECHNIC CONCRETE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.140.94%0.02Mua326.100K697854.00
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
6.005.26%0.30Sức mua mạnh87.787M526724520.001.710B31.880.18
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.005.26%0.30Sức mua mạnh87.787M526719000.001.710B31.880.18
TASCO TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
16.70-1.76%-0.30Mua1.990M33236258.4926.816B15.481.102236.00
TASCO.R TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.70-1.76%-0.30Mua1.990M33233001.9926.816B15.481.102236.00
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.260.00%0.00Bán3.481M904971.601.227B11.160.02
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.260.00%0.00Bán3.481M904956.001.227B11.160.02
TPIPL TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.71-1.16%-0.02Mua18.085M30925611.6333.089B4.740.36
TPIPL.R TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.71-1.16%-0.02Mua18.085M30925521.0033.089B4.740.36
TSTH TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.060.95%0.01Theo dõi2.255M2390395.408.843B3.780.28
TSTH.R TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.060.95%0.01Theo dõi2.255M2390300.008.843B3.780.28
TYCN TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND)
3.14-1.88%-0.06Bán1.781M5591262.981.910B8.060.40754.00
TYCN.R TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND) NON-VOTING
3.14-1.88%-0.06Bán1.781M5591084.001.910B8.060.40754.00
YONG YONG CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.26-0.88%-0.02Mua5.785M13074732.80410.400M
YONG.R YONG CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.26-0.88%-0.02Mua5.785M13074100.00
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.703.52%0.16Bán54.944M258235046.903.155B16.410.35
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.703.52%0.16Bán54.941M258225050.003.155B16.410.35
Tải thêm