Các công ty Thái Lan tham gia một lĩnh vực: Non-Energy Minerals

Những Các công ty Thái Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Non-Energy Minerals. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
2S2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.08 THB+0.65%305.966K1.861.683B THB10.580.29 THB9.80%
2S.R2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.08 THB+0.65%305.9K1.861.683B THB10.580.29 THB9.80%
AMCASIA METAL PUBLIC CO LTD
3.26 THB−0.61%534.2K0.891.575B THB3.750.87 THB0.00%
AMC.RASIA METAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.26 THB−0.61%534.2K0.891.575B THB3.750.87 THB0.00%
ARROWARROW SYNDICATE PUBLIC CO LTD
6.55 THB−0.76%16.395K0.661.696B THB15.750.42 THB+69.17%5.30%
ARROW.RARROW SYNDICATE PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.55 THB−0.76%16.3K0.661.696B THB15.740.42 THB+69.22%5.30%
BSBMBANGSAPHAN BARMILL PCL
0.71 THB0.00%272.3K1.77796.034M THB−0.04 THB−4000.00%2.82%
BSBM.RBANGSAPHAN BARMILL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.71 THB0.00%272.3K1.77796.034M THB−0.04 THB−4009.09%2.82%
CCPCHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC CO
0.37 THB+2.78%3.557M0.34996.491M THB12.330.03 THB+1478.95%0.00%
CCP.RCHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.37 THB+2.78%3.557M0.34996.491M THB12.370.03 THB+1473.68%0.00%
CENCAPITAL ENGINEERING NETWORK PUB CO.
2.26 THB0.00%46.7K1.961.684B THB−0.39 THB−82.67%0.00%
CEN.RCAPITAL ENGINEERING NETWORK PUB CO. NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.26 THB0.00%46.7K1.961.684B THB−0.39 THB−82.67%0.00%
CHOWCHOW STEEL INDUSTRIES PUB CO
1.62 THB+1.89%1.097M6.651.272B THB4.290.38 THB−70.38%0.00%
CHOW.RCHOW STEEL INDUSTRIES PUB CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.62 THB+1.89%1.097M6.661.272B THB4.290.38 THB−70.38%0.00%
CITYCITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.18 THB0.00%40K1.08654M THB−0.07 THB−124.83%0.00%
CITY.RCITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.18 THB0.00%40K1.08654M THB−0.07 THB−124.83%0.00%
CMANCHEMEMAN PCL
1.93 THB−1.53%632.7K3.641.882B THB11.200.17 THB+19.16%2.04%
CMAN.RCHEMEMAN PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.93 THB−1.53%632.7K3.641.882B THB11.200.17 THB+19.16%2.04%
CPANELCPANEL PCL
6.60 THB−2.22%81.201K1.531.101B THB18.390.36 THB−12.23%2.52%
CPANEL.RCPANEL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.60 THB−2.22%81.2K1.531.101B THB18.390.36 THB−12.23%2.52%
CSPCSP STEEL CENTER PUBLIC CO LTD
1.00 THB0.00%9.3K0.09496.169M THB−0.23 THB−6078.38%0.00%
CSP.RCSP STEEL CENTER PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.00 THB0.00%9.3K0.09496.169M THB−0.23 THB−6078.38%0.00%
DCONDCON PRODUCTS PCL
0.51 THB−1.92%4.314M0.602.801B THB13.560.04 THB+49.80%2.31%
DCON.RDCON PRODUCTS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.51 THB−1.92%4.314M0.602.801B THB13.560.04 THB+49.80%2.31%
DRTDIAMOND BUILDING PRODUCTS PCL
8.25 THB0.00%169.9K0.687.054B THB11.060.75 THB+1.90%6.30%
DRT.RDIAMOND BUILDING PRODUCTS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.25 THB0.00%169.6K0.687.054B THB11.060.75 THB+1.90%6.30%
GELGENERAL ENGINEERING
0.21 THB0.00%3.409M1.151.809B THB−0.02 THB+33.48%0.00%
GEL.RGENERAL ENGINEERING NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.21 THB0.00%3.409M1.151.809B THB−0.02 THB+33.92%0.00%
GJSG J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.22 THB−4.35%5.488M3.685.862B THB−0.02 THB+84.31%0.00%
GJS.RG J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.22 THB−4.35%5.488M3.685.862B THB−0.02 THB+84.32%0.00%
INOXPOSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LTD
0.54 THB0.00%224.419K0.244.21B THB−0.01 THB−135.61%4.50%
INOX.RPOSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.54 THB0.00%224.4K0.244.21B THB−0.01 THB−135.61%4.50%
LHKLOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LTD.
4.00 THB−0.99%183.471K0.931.547B THB18.790.21 THB−37.97%5.69%
LHK.RLOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LTD. NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.00 THB−0.99%183.3K0.931.547B THB18.790.21 THB−37.97%5.69%
MCSM.C.S.STEEL
6.70 THB−0.74%181.973K0.433.22B THB19.410.35 THB+37.33%2.96%
MCS.RM.C.S.STEEL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.70 THB−0.74%181.9K0.433.22B THB19.410.35 THB+37.33%2.96%
MILLMILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LTD
0.34 THB+6.25%4.733M1.511.63B THB−0.05 THB−206.89%0.00%
MILL.RMILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.34 THB+6.25%4.733M1.511.63B THB−0.05 THB−207.13%0.00%
PAPPACIFIC PIPE PUBLIC CO LIMITED
2.40 THB0.00%76.2K1.371.584B THB−0.09 THB+83.23%0.00%
PAP.RPACIFIC PIPE PUBLIC CO LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.40 THB0.00%76.2K1.371.584B THB−0.09 THB+83.23%0.00%
PERMPERMSIN STEEL WORKS PCL
0.93 THB+1.09%165.1K0.42694.925M THB−0.48 THB+19.01%0.00%
PERM.RPERMSIN STEEL WORKS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.93 THB+1.09%165.1K0.42694.925M THB−0.48 THB+18.99%0.00%
PPMPORN PROM METAL PUBLIC CO LTD
2.78 THB−3.47%2.474M1.931.215B THB8.710.32 THB+910.13%0.87%
PPM.RPORN PROM METAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.78 THB−3.47%2.474M1.931.215B THB8.710.32 THB+910.13%0.87%
Q-CONQUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
16.4 THB+2.50%944.614K1.286.4B THB8.571.91 THB+148.54%4.69%
Q-CON.RQUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
16.4 THB+2.50%944.3K1.286.4B THB8.571.91 THB+148.53%4.69%
RWIRAYONG WIRE INDUSTRIES PCL
0.61 THB0.00%841.515K1.91558.319M THB−0.12 THB+49.88%0.00%
RWI.RRAYONG WIRE INDUSTRIES PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.61 THB0.00%841.5K1.91558.319M THB−0.12 THB+49.92%0.00%
SAFS.A.F. SPECIAL STEEL PCL
0.85 THB−1.16%94.403K0.23258M THB197.670.00 THB−87.09%4.07%
SAF.RS.A.F. SPECIAL STEEL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.85 THB−1.16%94.4K0.23197.670.00 THB−87.09%4.07%
SAMSAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC CO
0.41 THB0.00%270.8K0.16428.501M THB−0.09 THB+42.59%0.00%
SAM.RSAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.41 THB0.00%270.8K0.16428.501M THB−0.27 THB−359.48%0.00%
SCCCSIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY
134.5 THB+1.13%189.559K0.2639.634B THB42.133.19 THB−75.11%6.77%
Theo dõi
SCCC.RSIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
134.5 THB+1.13%189.5K0.2639.634B THB42.133.19 THB−75.11%6.77%
SCPSOUTHERN CONCRETE PILE CO
5.30 THB0.00%93.502K2.781.448B THB14.300.37 THB+61.23%2.83%
SCP.RSOUTHERN CONCRETE PILE CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.30 THB0.00%93.5K2.791.448B THB14.300.37 THB+61.23%2.83%
SKSIRAKORN PCL
0.76 THB−2.56%948.2K0.58358.8M THB10.130.08 THB+535.59%0.00%
SK.RSIRAKORN PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.76 THB−2.56%948.2K0.58358.8M THB10.130.08 THB+535.59%0.00%
SKNS.KIJCHAI ENTERPRISE PCL
4.62 THB−1.28%253.045K3.093.744B THB8.700.53 THB−37.76%7.69%
SKN.RS.KIJCHAI ENTERPRISE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.62 THB−1.28%253K3.093.744B THB7.280.63 THB−37.61%7.69%
SMARTSMART CONCRETE PCL
1.26 THB+3.28%5.617M0.221.271B THB12.320.10 THB+173.53%2.99%
SMART.RSMART CONCRETE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.26 THB+3.28%5.617M0.221.271B THB12.320.10 THB+173.53%2.99%
SSSCSIAM STEEL SERVICE CENTRE
3.06 THB+2.00%404.327K2.001.92B THB7.350.42 THB+21.95%6.17%
SSSC.RSIAM STEEL SERVICE CENTRE NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.06 THB+2.00%404.3K2.001.92B THB8.480.36 THB−9.64%6.17%
STCSTC CONCRETE PRODUCT PUB CO LTD
0.68 THB+3.03%265.412K0.12374.88M THB40.240.02 THB+634.78%3.79%
STC.RSTC CONCRETE PRODUCT PUB CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.68 THB+3.03%265.4K0.12374.88M THB40.240.02 THB+634.78%3.79%
STECHSIAM TECHNIC CONCRETE PCL
1.67 THB−1.76%567.214K5.001.233B THB9.500.18 THB+26.68%1.53%
STECH.RSIAM TECHNIC CONCRETE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.67 THB−1.76%567.2K5.001.233B THB
SUTHAGOLDEN LIME PCL
2.48 THB+0.81%38.8K1.35891.487M THB17.550.14 THB−52.07%0.00%
SUTHA.RGOLDEN LIME PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.48 THB+0.81%38.8K1.35891.487M THB17.550.14 THB−52.07%0.00%
TASCOTIPCO ASPHALT
17.1 THB+1.18%5.864M0.8326.674B THB11.711.46 THB−2.58%8.88%
Mua
TASCO.RTIPCO ASPHALT NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
17.1 THB+1.18%5.862M0.8326.674B THB11.711.46 THB−2.57%8.88%
TGPROTHAI GERMAN PRODUCTS
0.13 THB0.00%23.761M3.28613.529M THB−0.04 THB−384.18%0.00%
TGPRO.RTHAI GERMAN PRODUCTS NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.13 THB0.00%23.761M3.28613.529M THB−0.04 THB−384.18%0.00%
THESTEEL PCL
1.20 THB+3.45%20.301K0.991.278B THB−0.10 THB−188.91%17.24%
THE.RSTEEL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.20 THB+3.45%20.3K0.991.278B THB−0.10 THB−188.91%8.62%
TPIPLT.P.I.POLENE
1.39 THB−0.71%4.052M1.5126.777B THB8.180.17 THB−54.07%7.14%
TPIPL.RT.P.I.POLENE NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.39 THB−0.71%4.051M1.5126.777B THB6.920.20 THB−50.84%7.14%
TSTHTATA STEEL(THAILAND) PUBLIC COMPANY
0.77 THB0.00%356.608K0.316.485B THB1100.000.00 THB−99.28%3.90%
TSTH.RTATA STEEL(THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.77 THB0.00%356.6K0.316.485B THB1283.330.00 THB−99.39%3.90%
TYCNTYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI)
2.42 THB−3.97%9.2K0.681.504B THB10.600.23 THB−15.95%0.00%
TYCN.RTYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.42 THB−3.97%9.2K0.681.504B THB9.160.26 THB0.00%
YONGYONG CONCRETE PCL
2.22 THB+4.72%4.498M3.031.442B THB11.870.19 THB−56.49%3.77%
YONG.RYONG CONCRETE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.22 THB+4.72%4.498M3.0311.870.19 THB−56.49%3.77%
ZIGAZIGA INNOVATION PCL
3.18 THB+1.27%37.824M2.312.315B THB55.590.06 THB0.00%
ZIGA.RZIGA INNOVATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.18 THB+1.27%37.823M2.312.315B THB55.590.06 THB0.00%