Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

154
Cổ phiếu
3505.882B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.211M
Khối lượng
+0.12%
Thay đổi
−0.73%
Hiệu suất Tháng
−6.75%
Hiệu suất Năm
−0.36%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ABMASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.02 THB3.06%0.06 THB
Mua
17.384M35.117M776M THB22.350.09 THB
ABM.RASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.02 THB3.06%0.06 THB
Mua
17.384M35.116M776M THB22.350.09 THB
ADBAPPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
1.29 THB4.03%0.05 THB
Mua
4.709M6.075M907.5M THB107.830.01 THB
ADB.RAPPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.29 THB4.03%0.05 THB
Mua
4.709M6.074M907.5M THB107.830.01 THB
AFCASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED
8.80 THB0.57%0.05 THB
Bán Mạnh
19.303K169.866K410.168M THB19.440.45 THB
AFC.RASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.80 THB0.57%0.05 THB
Bán Mạnh
19.3K169.84K410.168M THB19.440.45 THB
AIASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.60 THB−0.75%−0.05 THB
Mua
307.537K2.03M4.655B THB18.740.35 THB
AI.RASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.60 THB−0.75%−0.05 THB
Mua
307.3K2.028M4.655B THB18.740.35 THB
AIEAI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.00 THB4.90%0.14 THB
Mua
5.199M15.596M3.685B THB24.010.14 THB
AIE.RAI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.00 THB4.90%0.14 THB
Mua
5.198M15.595M3.685B THB23.990.14 THB
AJA.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
12.9 THB−0.77%−0.1 THB
Bán
296.417K3.824M5.676B THB13.600.96 THB
AJ.RA.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
12.9 THB−0.77%−0.1 THB
Bán
296.4K3.824M5.676B THB13.600.96 THB
ALUCONALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
195.0 THB2.36%4.5 THB
Sức mua mạnh
1.134K221.13K8.23B THB12.1415.69 THB
ALUCON.RALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
195.0 THB2.36%4.5 THB
Sức mua mạnh
1.1K214.5K8.23B THB12.1415.69 THB
BBGIBBGI PUBLIC COMPANY LIMITED
6.85 THB−1.44%−0.10 THB
Theo dõi
1.202M8.234M10.05B THB47.730.15 THB
BBGI.RBBGI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.85 THB−1.44%−0.10 THB
Theo dõi
1.202M8.232M
BCTBIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
59.00 THB0.43%0.25 THB
Bán
50329.677K17.55B THB3.1818.50 THB
BCT.RBIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
59.00 THB0.43%0.25 THB
Bán
50029.5K17.55B THB3.1818.50 THB
BGCBG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.3 THB0.00%0.0 THB
Sức mua mạnh
321.738K3.314M7.153B THB14.070.73 THB
BGC.RBG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10.3 THB0.00%0.0 THB
Sức mua mạnh
321.7K3.314M7.153B THB14.070.73 THB
BJCBERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
38.50 THB1.32%0.50 THB
Sức mua mạnh
4.775M183.835M154.265B THB31.971.19 THB
BJC.RBERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
38.50 THB1.32%0.50 THB
Sức mua mạnh
4.774M183.814M154.265B THB31.971.19 THB
BRBANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
2.94 THB−1.34%−0.04 THB
Theo dõi
908.5K2.671M2.72B THB10.140.29 THB
BR.RBANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.94 THB−1.34%−0.04 THB
Theo dõi
908.5K2.671M2.72B THB10.140.29 THB
BRRBURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
8.15 THB1.24%0.10 THB
Sức mua mạnh
3.606M29.388M6.578B THB6.951.16 THB
BRR.RBURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.15 THB1.24%0.10 THB
Sức mua mạnh
3.606M29.387M6.578B THB6.951.16 THB
BTGBETAGRO PUBLIC COMPANY LIMITED
33.00 THB0.00%0.00 THB
Bán
2.003M66.107M66B THB32.042K
BTG.RBETAGRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
33.00 THB0.00%0.00 THB
Bán
2.003M66.096M66B THB32.042K
CPFCHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
23.6 THB0.00%0.0 THB
Bán Mạnh
17.029M401.884M200.235B THB10.452.26 THB
CPF.RCHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
23.6 THB0.00%0.0 THB
Bán Mạnh
17.028M401.851M200.235B THB10.452.26 THB
CPICHUMPORN PALM OIL INDUSTRY
3.04 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
556.04K1.69M1.924B THB5.750.53 THB
CPI.RCHUMPORN PALM OIL INDUSTRY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.04 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
556K1.69M1.924B THB5.750.53 THB
CPLCPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.98 THB−2.61%−0.08 THB
Theo dõi
1.638M4.88M1.355B THB28.390.11 THB
CPL.RCPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.98 THB−2.61%−0.08 THB
Theo dõi
1.637M4.879M1.355B THB28.390.11 THB
CSCCROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED
48.50 THB0.00%0.00 THB
Mua
1.8K87.3K2.642B THB10.854.49 THB
CSC.RCROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
48.50 THB0.00%0.00 THB
Mua
1.8K87.3K2.642B THB10.854.49 THB
CWTCHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY
2.80 THB0.00%0.00 THB
Mua
2.635M7.377M1.752B THB7.550.37 THB
CWT.RCHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.80 THB0.00%0.00 THB
Mua
2.635M7.377M1.752B THB7.550.37 THB
DIMETDIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.48 THB2.13%0.01 THB
Bán
4.73M2.27M1.17B THB−0.08 THB
DIMET.RDIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.48 THB2.13%0.01 THB
Bán
4.73M2.27M1.17B THB−0.08 THB
DPAINTDELTA PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED
10.6 THB−1.85%−0.2 THB
Mua
6.766M71.715M2.484B THB
DPAINT.RDELTA PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10.6 THB−1.85%−0.2 THB
Mua
6.766M71.714M2.484B THB
EASONEASON & CO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.38 THB0.73%0.01 THB
Mua
527K727.26K776.468M THB30.240.05 THB
EASON.REASON & CO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.38 THB0.73%0.01 THB
Mua
527K727.26K776.468M THB30.240.05 THB
EEETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.63 THB5.00%0.03 THB
Mua
79.78M50.261M3.336B THB−0.01 THB
EE.RETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.63 THB5.00%0.03 THB
Mua
79.78M50.261M3.336B THB−0.01 THB
EPGEASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
8.70 THB0.00%0.00 THB
Bán
1.35M11.744M24.08B THB18.030.48 THB
EPG.REASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.70 THB0.00%0.00 THB
Bán
1.35M11.743M24.08B THB18.030.48 THB
GGCGLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY
14.9 THB0.00%0.0 THB
Mua
158.2K2.357M15.253B THB17.120.87 THB
GGC.RGLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.9 THB0.00%0.0 THB
Mua
158.2K2.357M15.253B THB17.120.87 THB
GLOCONGLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.66 THB8.20%0.05 THB
Mua
53.013M34.989M1.907B THB−0.08 THB
GLOCON.RGLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.66 THB8.20%0.05 THB
Mua
53.013M34.989M1.907B THB−0.08 THB
IVLINDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
40.50 THB−1.22%−0.50 THB
Bán Mạnh
11.843M479.628M227.389B THB4.878.43 THB25.76K
IVL.RINDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
40.50 THB−1.22%−0.50 THB
Bán Mạnh
11.842M479.609M227.389B THB4.878.43 THB25.76K
JDFJD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
3.12 THB−1.27%−0.04 THB
Bán
1.208M3.769M1.908B THB54.110.06 THB
JDF.RJD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.12 THB−1.27%−0.04 THB
Bán
1.208M3.769M1.908B THB54.110.06 THB
KASETTHAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.69 THB−0.59%−0.01 THB
Theo dõi
382.901K647.103K469.82M THB−0.21 THB
KASET.RTHAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.69 THB−0.59%−0.01 THB
Theo dõi
382.9K647.101K469.82M THB−0.21 THB
KBSKHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
5.75 THB1.77%0.10 THB
Mua
569.672K3.276M3.42B THB7.080.80 THB
KBS.RKHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.75 THB1.77%0.10 THB
Mua
569.6K3.275M3.42B THB7.080.80 THB
KSLKHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY
3.66 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
4.526M16.564M16.053B THB11.410.32 THB5.032K
KSL.RKHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.66 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
4.526M16.563M16.053B THB11.410.32 THB5.032K
KTISKASET THAI INTERNATIONAL SUGAR
3.86 THB0.00%0.00 THB
Mua
18.117K69.932K14.9B THB−0.22 THB
KTIS.RKASET THAI INTERNATIONAL SUGAR NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.86 THB0.00%0.00 THB
Mua
18.1K69.866K14.9B THB−0.22 THB
LEELEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.42 THB0.00%0.00 THB
Mua
8001.936K2.213B THB30.060.08 THB
LEE.RLEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.42 THB0.00%0.00 THB
Mua
8001.936K2.213B THB30.060.08 THB
MBAXMULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
5.45 THB0.00%0.00 THB
Mua
192.504K1.049M1.046B THB6.650.86 THB
MBAX.RMULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.45 THB0.00%0.00 THB
Mua
192.5K1.049M1.046B THB6.650.86 THB
OGCOCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
25.0 THB−0.99%−0.3 THB
Theo dõi
2005K538.601M THB23.851.06 THB
OGC.ROCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
25.0 THB−0.99%−0.3 THB
Theo dõi
2005K538.601M THB23.851.06 THB
PATOPATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
10.5 THB0.96%0.1 THB
Mua
21.611K226.916K1.495B THB23.590.44 THB
PATO.RPATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10.5 THB0.96%0.1 THB
Mua
21.6K226.8K1.495B THB23.590.44 THB
PJWPANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
4.38 THB0.46%0.02 THB
Theo dõi
875.361K3.834M2.628B THB23.440.20 THB
PJW.RPANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.38 THB0.46%0.02 THB
Theo dõi
875.2K3.833M2.628B THB23.440.20 THB
PMTAPM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
10.4 THB−0.95%−0.1 THB
Bán
9009.36K1.063B THB8.781.20 THB7
PMTA.RPM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10.4 THB−0.95%−0.1 THB
Bán
9009.36K1.063B THB8.781.20 THB7
POLYPOLYNET PUBLIC COMPANY LIMITED
12.9 THB0.78%0.1 THB
Mua
2.153M27.777M5.76B THB
POLY.RPOLYNET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
12.9 THB0.78%0.1 THB
Mua
2.153M27.776M
PPPMPP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.14 THB7.69%0.01 THB
Mua
19.269M2.698M1.405B THB−0.09 THB
PPPM.RPP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.14 THB7.69%0.01 THB
Mua
19.269M2.698M1.405B THB−0.09 THB
PRGPRG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
11.5 THB0.00%0.0 THB
Bán
8.402K96.623K7.291B THB11.960.97 THB
PRG.RPRG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.5 THB0.00%0.0 THB
Bán
8.4K96.6K7.291B THB11.960.97 THB
PTLPOLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
25.50 THB−1.92%−0.50 THB
Mua
872.631K22.252M22.725B THB5.614.63 THB
PTL.RPOLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
25.50 THB−1.92%−0.50 THB
Mua
872.6K22.251M22.725B THB5.614.63 THB
SCCTHE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
338 THB0.60%2 THB
Bán
2.305M778.984M405.6B THB17.82 THB
SCC.RTHE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
338 THB0.60%2 THB
Bán
2.304M778.684M405.6B THB17.82 THB
SCGPSCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
53.50 THB0.00%0.00 THB
Bán
5.798M310.172M229.671B THB1.35 THB
SCGP.RSCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
53.50 THB0.00%0.00 THB
Bán
5.797M310.113M229.671B THB1.35 THB
SELICSELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.18 THB1.92%0.06 THB
Sức mua mạnh
7.282M23.157M1.821B THB34.170.09 THB
SELIC.RSELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.18 THB1.92%0.06 THB
Sức mua mạnh
7.282M23.157M1.821B THB34.210.09 THB
SFLEXSTARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
3.38 THB1.81%0.06 THB
Mua
953.687K3.223M2.69B THB53.720.06 THB
SFLEX.RSTARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.38 THB1.81%0.06 THB
Mua
953.6K3.223M2.69B THB53.720.06 THB
SMPCSAHAMITR PRESSURE CONTAINER
13.3 THB0.76%0.1 THB
Bán
479.502K6.377M7.176B THB7.111.86 THB
SMPC.RSAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.3 THB0.76%0.1 THB
Bán
479.3K6.375M7.176B THB7.111.86 THB
SPGTHE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY
16.6 THB−0.60%−0.1 THB
Bán
6019.977K5.796B THB15.141.10 THB
SPG.RTHE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
16.6 THB−0.60%−0.1 THB
Bán
6009.96K5.796B THB15.141.10 THB
STASRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
23.4 THB3.54%0.8 THB
Sức mua mạnh
17.792M416.342M34.253B THB6.403.53 THB
STA.RSRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
23.4 THB3.54%0.8 THB
Sức mua mạnh
17.791M416.314M34.253B THB6.403.53 THB
SWCSHERWOOD CORPORATION (THAILAND)
6.60 THB0.00%0.00 THB
Mua
7.623K50.312K2.992B THB44.120.21 THB
SWC.RSHERWOOD CORPORATION (THAILAND) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.60 THB0.00%0.00 THB
Mua
7.6K50.16K2.992B THB44.120.21 THB