Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

146
Cổ phiếu
3509.163B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.760M
Khối lượng
−0.25%
Thay đổi
−3.24%
Hiệu suất Tháng
−18.93%
Hiệu suất Năm
−6.96%
Hiệu suất YTD
           
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.66-1.49%-0.01Bán42.400K201.000M-0.09Hóa chất: Đặc biệt
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.66-1.49%-0.01Bán42.400K201.000M-0.09Hóa chất: Đặc biệt
ADB APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
0.482.13%0.01Bán98.000K282.000M-0.04Đặc sản Công nghiệp
ADB.R APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.482.13%0.01Bán98.000K282.000M-0.04Đặc sản Công nghiệp
AIE AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.313.33%0.01Sức bán mạnh7.465M1.570B-0.03Hóa chất: Đặc biệt
AIE.R AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.313.33%0.01Sức bán mạnh7.465M1.570B-0.03Hóa chất: Đặc biệt
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
9.80-1.01%-0.10Sức mua mạnh120.700K3.954B76.860.13Bao bì/Đóng gói
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.80-1.01%-0.10Sức mua mạnh120.700K3.954B76.860.13Bao bì/Đóng gói
ALUCON ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
146.500.00%0.00Bán5006.329B10.4314.04Bao bì/Đóng gói
ALUCON.R ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
146.500.00%0.00Bán5006.329B10.4314.04Bao bì/Đóng gói
APURE AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.700.00%0.00Bán561.400K670.786M15.910.04Hàng Nông sản/Chế biến
APURE.R AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.700.00%0.00Bán561.400K670.786M15.910.04Hàng Nông sản/Chế biến
BCT BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
42.000.00%0.00Mua41.700K12.600B8.724.82Hóa chất: Đặc biệt
BCT.R BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
42.000.00%0.00Mua41.700K12.600B8.724.82Hóa chất: Đặc biệt
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
12.701.60%0.20Sức bán mạnh837.200K8.681B18.090.69Bao bì/Đóng gói
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.701.60%0.20Sức bán mạnh837.200K8.681B18.090.69Bao bì/Đóng gói
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
38.500.00%0.00Bán4.773M154.265B22.251.73Bao bì/Đóng gói
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
38.500.00%0.00Bán4.773M154.265B22.251.73Bao bì/Đóng gói
BRR BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
3.66-1.08%-0.04Bán9.300K3.005B-0.01Hàng Nông sản/Chế biến
BRR.R BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.66-1.08%-0.04Bán9.300K3.005B-0.01Hàng Nông sản/Chế biến
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
29.753.48%1.00Mua65.234M163.932B14.521.98133389.00Hàng Nông sản/Chế biến
CPF.F CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY FOREIGN
29.000.00%0.00Sức mua mạnh400165.358B14.641.98133389.00Hàng Nông sản/Chế biến
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
29.753.48%1.00Mua65.234M163.939B14.521.98133389.00Hàng Nông sản/Chế biến
CPI CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY
1.530.66%0.01Bán62.500K961.785M49.840.03Hàng Nông sản/Chế biến
CPI.R CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY NON-VOTING
1.530.66%0.01Bán62.500K961.785M49.840.03Hàng Nông sản/Chế biến
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.955.56%0.05Mua2.500K395.860M-0.15Dệt May
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.955.56%0.05Mua2.500K395.860M-0.15Dệt May
CSC CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED
53.250.95%0.50Mua11.700K2.785B6.318.39Bao bì/Đóng gói
CSC.R CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
53.250.95%0.50Mua11.700K2.743B6.318.39Bao bì/Đóng gói
CWT CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY
2.18-0.91%-0.02Mua44.200K1.386B13.280.17Dệt May
CWT.R CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.18-0.91%-0.02Mua44.200K1.386B13.280.17Dệt May
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.48-2.04%-0.01Mua5.939M516.394M-0.16Đặc sản Công nghiệp
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.48-2.04%-0.01Mua5.939M516.394M-0.16Đặc sản Công nghiệp
EASON EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.45-0.68%-0.01Bán12.400K827.477M33.410.04Đặc sản Công nghiệp
EASON.R EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.45-0.68%-0.01Bán12.400K827.477M33.490.04Đặc sản Công nghiệp
EE ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.53-1.85%-0.01Sức bán mạnh1.770M1.501B16.930.03Hóa chất: Đặc biệt
EE.R ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.53-1.85%-0.01Sức bán mạnh1.770M1.501B16.980.03Hóa chất: Đặc biệt
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
5.002.04%0.10Bán9.961M13.720B15.780.31Đặc sản Công nghiệp
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.002.04%0.10Bán9.961M13.720B15.580.31Đặc sản Công nghiệp
GGC GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY
11.700.00%0.00Mua1.230M11.977B127.310.09Hóa chất: Đặc biệt
GGC.R GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.700.00%0.00Mua1.230M11.977B127.310.09Hóa chất: Đặc biệt
GLOCON GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.711.43%0.01Sức bán mạnh78.700K1.329B-0.10Bao bì/Đóng gói
GLOCON.R GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.711.43%0.01Bán78.700K1.329B-0.12Bao bì/Đóng gói
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
29.75-0.83%-0.25Bán13.066M168.436B20.871.44Hóa chất: Đặc biệt
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
29.75-0.83%-0.25Bán13.066M168.436B9.693.10Hóa chất: Đặc biệt
KASET THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.20-6.25%-0.08Bán64.100K355.840M-0.04Hàng Nông sản/Chế biến
KASET.R THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.20-6.25%-0.08Bán64.100K355.840M-0.04Hàng Nông sản/Chế biến
KBS KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
3.800.53%0.02Mua145.600K2.268B9.030.42Hàng Nông sản/Chế biến
KBS.R KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.800.53%0.02Mua145.600K2.268B9.030.42Hàng Nông sản/Chế biến
KSL KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY
2.64-1.49%-0.04Mua2.942M11.819B14.390.19Hàng Nông sản/Chế biến
KSL.R KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.64-1.49%-0.04Mua2.942M11.819B14.390.19Hàng Nông sản/Chế biến
LEE LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.08-0.95%-0.02Bán113.600K1.937B19.890.11Hàng Nông sản/Chế biến
LEE.R LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.08-0.95%-0.02Bán113.600K1.937B19.890.11Hàng Nông sản/Chế biến
MBAX MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
2.94-0.68%-0.02Bán4.100K568.009M12.590.24Bao bì/Đóng gói
MBAX.R MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.94-0.68%-0.02Bán4.100K568.009M12.590.24Bao bì/Đóng gói
MGT MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.67-0.60%-0.01Bán142.800K672.000M9.400.18Hóa chất: Đặc biệt
MGT.R MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.67-0.60%-0.01Bán142.800K672.000M9.400.18Hóa chất: Đặc biệt
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.98-1.00%-0.02Sức bán mạnh6002.176B-0.04Hóa chất: Nông nghiệp
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.98-1.00%-0.02Sức bán mạnh6002.176B-0.04Hóa chất: Nông nghiệp
OGC OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
24.500.00%0.00Bán7.800K522.602M-1.68Bao bì/Đóng gói
OGC.R OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.500.00%0.00Bán7.800K522.602M-1.68Bao bì/Đóng gói
PATO PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
11.200.00%0.00Mua11.300K1.595B13.870.81Hóa chất: Nông nghiệp
PATO.R PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.200.00%0.00Mua11.300K1.595B13.870.81Hóa chất: Nông nghiệp
PJW PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
1.13-4.24%-0.05Bán32.800K677.414M28.500.04Bao bì/Đóng gói
PJW.R PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.13-4.24%-0.05Bán32.800K677.414M28.500.04Bao bì/Đóng gói
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
6.900.73%0.05Mua100698.280M-0.05Hóa chất: Nông nghiệp
PMTA.R PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.900.73%0.05Mua100698.280M-0.05Hóa chất: Nông nghiệp
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.420.00%0.00Bán198.500K288.988M-1.29Hàng Nông sản/Chế biến
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.420.00%0.00Bán198.500K288.982M-1.29Hàng Nông sản/Chế biến
PRG PATUM RICE MILL AND GRANARY
11.70-0.85%-0.10Sức bán mạnh10.200K7.080B21.390.55Hàng Nông sản/Chế biến
PRG.R PATUM RICE MILL AND GRANARY NON-VOTING
11.70-0.85%-0.10Sức bán mạnh10.200K7.080B21.390.55Hàng Nông sản/Chế biến
PTL POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
13.300.76%0.10Bán166.300K11.880B4.822.74Hóa chất: Đặc biệt
PTL.R POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.300.76%0.10Bán166.300K11.880B4.552.90Hóa chất: Đặc biệt
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
50.000.50%0.25Bán12.611M223.206B19.202.59Hóa chất: Đặc biệt
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
50.000.50%0.25Bán12.611M223.206B14.593.41Hóa chất: Đặc biệt
SALEE SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.835.06%0.04Mua43.700K1.201B-0.02Đặc sản Công nghiệp
SALEE.R SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.835.06%0.04Mua43.700K1.201B-0.02Đặc sản Công nghiệp
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
350.00-1.69%-6.00Sức bán mạnh4.102M427.200B13.3426.68Hóa chất: Đặc biệt
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
351.00-1.96%-7.00Bán100429.600B13.4226.68Hóa chất: Đặc biệt
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
350.00-1.69%-6.00Sức bán mạnh4.102M427.200B26.68Hóa chất: Đặc biệt
SELIC SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.520.00%0.00Bán55.000K730.797M12.940.19Đặc sản Công nghiệp
SELIC.R SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.520.00%0.00Bán55.000K730.797M12.940.19Đặc sản Công nghiệp
SFLEX STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
5.050.00%0.00Mua392.400K2.071BBao bì/Đóng gói
SFLEX.R STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.050.00%0.00Mua392.400K2.071BBao bì/Đóng gói
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER
5.650.00%0.00Bán273.800K3.026B7.520.75Bao bì/Đóng gói
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
5.650.00%0.00Bán273.800K3.026B7.520.75Bao bì/Đóng gói
SPG THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY
12.50-0.79%-0.10Bán1004.312B13.990.90Đặc sản Công nghiệp
SPG.R THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.50-0.79%-0.10Bán1004.312B13.990.90Đặc sản Công nghiệp
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
12.703.25%0.40Mua6.899M18.893B-0.05Đặc sản Công nghiệp
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.703.25%0.40Mua6.899M18.893B-0.05Đặc sản Công nghiệp
SWC SHERWOOD CORPORATION (THAILAND)
3.501.16%0.04Bán67.500K1.061B12.280.37Hóa chất: Đặc biệt
SWC.R SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) NON-VOTING
3.501.16%0.04Bán67.500K1.061B12.280.37Hóa chất: Đặc biệt
TAE THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.060.66%0.02Sức bán mạnh3.103M3.040B5.290.58Hóa chất: Đặc biệt
TAE.R THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.060.66%0.02Sức bán mạnh3.103M3.040B5.290.58Hóa chất: Đặc biệt
TCCC THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
20.100.00%0.00Sức bán mạnh3.200K11.753B13.111.53Hóa chất: Nông nghiệp
TCCC.R THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.100.00%0.00Sức bán mạnh3.200K11.753B13.111.53Hóa chất: Nông nghiệp
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.980.51%0.02Bán5.301M22.206B16.640.242565.00Hàng Nông sản/Chế biến
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.980.51%0.02Bán5.301M22.206B16.640.242565.00Hàng Nông sản/Chế biến
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.050.00%0.00Mua5.100K102.375M-0.09Đặc sản Công nghiệp
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.050.00%0.00Mua5.100K102.375M-0.07Đặc sản Công nghiệp
THIP THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY
23.50-0.84%-0.20Mua62.400K1.896B7.753.06Bao bì/Đóng gói
THIP.R THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
23.50-0.84%-0.20Mua62.400K1.896B7.753.06Bao bì/Đóng gói
TIPCO TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.700.75%0.05Bán547.200K3.209B15.450.43Hàng Nông sản/Chế biến
TIPCO.R TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.700.75%0.05Bán547.200K3.209B20.060.33Hàng Nông sản/Chế biến
TMD THAI METAL DRUM MANUFACTURING
26.00-0.95%-0.25Mua11.100K3.938B11.802.22Bao bì/Đóng gói
TMD.R THAI METAL DRUM MANUFACTURING NON-VOTING
26.00-0.95%-0.25Mua11.100K3.938B11.802.22Bao bì/Đóng gói
TMILL T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.84-0.70%-0.02Mua135.200K1.140B13.130.22Hàng Nông sản/Chế biến
TMILL.R T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.84-0.70%-0.02Mua135.200K1.140B13.130.22Hàng Nông sản/Chế biến
TNPC THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.67-1.47%-0.01Bán70.000K217.272M-0.22Dệt May
TNPC.R THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.67-1.47%-0.01Bán70.000K217.272M-0.22Dệt May
TOA TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY
33.000.00%0.00Sức bán mạnh2.822M66.957B32.011.03Đặc sản Công nghiệp
TOA.R TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
33.000.00%0.00Sức bán mạnh2.822M66.957B32.011.03Đặc sản Công nghiệp
TOPP THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED
167.000.00%0.00Sức bán mạnh3001.002B8.9918.58Bao bì/Đóng gói
TOPP.R THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
167.000.00%0.00Sức bán mạnh3001.002B8.9918.58Bao bì/Đóng gói
TPA THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.80-0.85%-0.05Mua400710.775M21.510.27Đặc sản Công nghiệp
TPA.R THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.80-0.85%-0.05Mua400710.775M138.950.04Đặc sản Công nghiệp
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
9.151.67%0.15Bán220.400K2.939B27.070.33Bao bì/Đóng gói
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.151.67%0.15Bán220.400K2.939B27.060.33Bao bì/Đóng gói
TPBI TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
3.800.00%0.00Sức bán mạnh10.200K1.584B-0.34Bao bì/Đóng gói
TPBI.R TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.800.00%0.00Sức bán mạnh10.200K1.584B-0.34Bao bì/Đóng gói
TPCORP TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED
10.20-6.42%-0.70Bán3.200K1.177B15.010.73Dệt May
TPCORP.R TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.20-6.42%-0.70Bán3.200K1.177B15.010.73Dệt May
TPLAS THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994)
1.060.00%0.00Bán32.300K286.200M9.500.11Bao bì/Đóng gói
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) NON-VOTING
1.060.00%0.00Bán32.300K286.200M9.500.11Bao bì/Đóng gói
TPP THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY
16.905.62%0.90Bán500600.000M22.660.71Bao bì/Đóng gói
TPP.R THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.905.62%0.90Bán500600.000M18.390.87Bao bì/Đóng gói
TR THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED
26.000.00%0.00Bán4.000K5.242B-1.35Dệt May
TR.R THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.000.00%0.00Bán4.000K5.242B-1.35Dệt May
TTI THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY
19.7022.36%3.60Bán300985.000M-5.21Dệt May
TTI.R THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
19.7022.36%3.60Bán300985.000M-5.21Dệt May
TTT TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
49.500.00%0.00Bán1.000K2.863BDệt May
TTT.R TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
49.500.00%0.00Bán1.000KDệt May
UBIS UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED
5.30-0.93%-0.05Bán565.600K1.220B9.740.55Bao bì/Đóng gói
UBIS.R UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.30-0.93%-0.05Bán565.600K1.220B9.740.55Bao bì/Đóng gói
UPF UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED
39.253.29%1.25Bán200294.375M49.650.77Dệt May
UPF.R UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
39.253.29%1.25Bán200294.375M49.650.77Dệt May
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
3.260.00%0.00Bán3001.056B-0.04Hàng Nông sản/Chế biến
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.260.00%0.00Bán3001.056B-0.04Hàng Nông sản/Chế biến
UT UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
16.0010.34%1.50Mua4.200K652.500M4.423.28Dệt May
UT.R UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.0010.34%1.50Mua4.200K652.500M4.423.28Dệt May
UTP UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
9.752.09%0.20Mua790.100K6.207B7.321.30Bột giấy
UTP.R UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.752.09%0.20Mua790.100K6.207B7.321.30Bột giấy
UVAN UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY
5.350.00%0.00Mua139.200K5.029B15.380.35Hàng Nông sản/Chế biến
UVAN.R UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.350.00%0.00Mua139.200K5.029BHàng Nông sản/Chế biến
VNT VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
24.400.83%0.20Bán254.500K28.682B8.802.75Hóa chất: Đặc biệt
VNT.R VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.400.83%0.20Bán254.500K28.682B8.802.75Hóa chất: Đặc biệt
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất