Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

153
Cổ phiếu
5148.251B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.071M
Khối lượng
+1.31%
Thay đổi
+3.85%
Hiệu suất Tháng
+65.43%
Hiệu suất Năm
+14.06%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.140.00%0.00Mua1.808M342.000M18.360.06Hóa chất: Đặc biệt
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.140.00%0.00Mua1.808M342.000M18.390.06Hóa chất: Đặc biệt
ADB APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
1.980.51%0.01Mua14.203M1.307B18.640.11Đặc sản Công nghiệp
ADB.R APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.980.51%0.01Mua14.203M1.307B18.640.11Đặc sản Công nghiệp
AFC ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.550.77%0.05Mua1.300K298.512M-0.25Dệt May
AFC.R ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.550.77%0.05Mua1.300K298.512M-0.25Dệt May
AIE AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.32-0.85%-0.02Mua211.722M12.139B25.050.09Hóa chất: Đặc biệt
AIE.R AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.32-0.85%-0.02Mua211.722M12.139B25.080.09Hóa chất: Đặc biệt
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
19.00-2.06%-0.40Bán10.962M8.360B14.601.33Bao bì/Đóng gói
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.00-2.06%-0.40Bán10.962M8.360B14.601.33Bao bì/Đóng gói
ALUCON ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
182.000.55%1.00Mua1.800K7.862B11.6915.49Bao bì/Đóng gói
ALUCON.R ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
182.000.55%1.00Mua1.800K7.862B11.6915.49Bao bì/Đóng gói
APURE AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
4.68-1.27%-0.06Mua8.119M4.351B13.920.34Hàng Nông sản/Chế biến
APURE.R AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.68-1.27%-0.06Mua8.119M4.351B13.920.34Hàng Nông sản/Chế biến
BCT BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
44.750.00%0.00Mua20013.425B9.244.84Hóa chất: Đặc biệt
BCT.R BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
44.750.00%0.00Mua20013.425B9.244.84Hóa chất: Đặc biệt
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.000.00%0.00Bán766.000K6.944B13.450.74Bao bì/Đóng gói
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.000.00%0.00Bán766.000K6.944B13.450.74Bao bì/Đóng gói
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
37.25-0.67%-0.25Theo dõi3.229M149.256B37.561.00Bao bì/Đóng gói
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
37.25-0.67%-0.25Theo dõi3.229M149.256B37.561.00Bao bì/Đóng gói
BRR BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
5.25-3.67%-0.20Mua405.500K4.264B717.110.01Hàng Nông sản/Chế biến
BRR.R BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.25-3.67%-0.20Mua405.500K4.264B726.670.01Hàng Nông sản/Chế biến
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
29.500.85%0.25Mua23.300M248.191B9.503.10Hàng Nông sản/Chế biến
CPF.F CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY FOREIGN
29.501.72%0.50Mua107.300K248.191B9.423.10Hàng Nông sản/Chế biến
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
29.500.85%0.25Mua23.300M248.191B9.503.10Hàng Nông sản/Chế biến
CPI CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY
2.520.00%0.00Mua1.313M1.595B10.020.25Hàng Nông sản/Chế biến
CPI.R CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY NON-VOTING
2.520.00%0.00Mua1.313M1.595B10.020.25Hàng Nông sản/Chế biến
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.42-2.07%-0.03Mua121.300K624.578M33.800.04Dệt May
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.42-2.07%-0.03Mua121.300K624.578M33.800.04Dệt May
CSC CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED
51.750.49%0.25Bán9.000K2.732B10.524.89Bao bì/Đóng gói
CSC.R CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
51.750.49%0.25Bán9.000K2.691B10.524.89Bao bì/Đóng gói
CWT CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY
3.72-6.06%-0.24Mua47.832M2.344B21.320.19Dệt May
CWT.R CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.72-6.06%-0.24Mua47.832M2.344B21.310.19Dệt May
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.19-5.00%-0.01Bán79.032M306.873M-0.13Đặc sản Công nghiệp
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.19-5.00%-0.01Bán79.032M306.873M-0.13Đặc sản Công nghiệp
EASON EASON & CO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.27-0.78%-0.01Bán913.500K719.792M-0.28Đặc sản Công nghiệp
EASON.R EASON & CO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.27-0.78%-0.01Bán913.500K719.792M-0.28Đặc sản Công nghiệp
EE ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.752.74%0.02Sức mua mạnh9.748M2.085B405.560.00Hóa chất: Đặc biệt
EE.R ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.752.74%0.02Sức mua mạnh9.748M2.085B405.560.00Hóa chất: Đặc biệt
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
10.70-2.73%-0.30Mua35.639M29.960B29.040.383162.00Đặc sản Công nghiệp
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.70-2.73%-0.30Mua35.639M29.960B29.050.383162.00Đặc sản Công nghiệp
GGC GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY
11.603.57%0.40Sức mua mạnh3.199M11.875B20.470.55Hóa chất: Đặc biệt
GGC.R GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.603.57%0.40Sức mua mạnh3.199M11.875B20.470.55Hóa chất: Đặc biệt
GLOCON GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.95-2.06%-0.02Bán11.057M1.804B-0.03Bao bì/Đóng gói
GLOCON.R GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.95-2.06%-0.02Bán11.057M1.804B-0.03Bao bì/Đóng gói
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
44.750.00%0.00Mua12.948M251.251B150.880.30Hóa chất: Đặc biệt
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
44.750.00%0.00Mua12.948M251.251B150.880.30Hóa chất: Đặc biệt
KASET THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.731.17%0.02Mua2.262M480.940M-0.08Hàng Nông sản/Chế biến
KASET.R THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.731.17%0.02Mua2.262M480.940M-0.08Hàng Nông sản/Chế biến
KBS KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
3.121.30%0.04Bán149.000K1.872B-1.06Hàng Nông sản/Chế biến
KBS.R KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.121.30%0.04Bán149.000K1.872B-1.06Hàng Nông sản/Chế biến
KSL KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY
3.141.29%0.04Mua2.615M13.848B1000.000.00Hàng Nông sản/Chế biến
KSL.R KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.141.29%0.04Mua2.615M13.848B1000.000.00Hàng Nông sản/Chế biến
LEE LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.620.00%0.00Theo dõi306.100K2.416B12.920.20Hàng Nông sản/Chế biến
LEE.R LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.620.00%0.00Theo dõi306.100K2.416B12.910.20Hàng Nông sản/Chế biến
MBAX MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
7.901.28%0.10Mua2.318M1.516B8.500.92Bao bì/Đóng gói
MBAX.R MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.901.28%0.10Mua2.318M1.516B8.500.92Bao bì/Đóng gói
MGT MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY
3.28-4.09%-0.14Mua3.529M1.312B13.720.25Hóa chất: Đặc biệt
MGT.R MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.28-4.09%-0.14Mua3.529M1.312B13.720.25Hóa chất: Đặc biệt
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
4.14-1.43%-0.06Mua42.100K4.504B-0.01Hóa chất: Nông nghiệp
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.14-1.43%-0.06Mua42.100K4.504B-0.01Hóa chất: Nông nghiệp
OGC OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
24.00-0.41%-0.10Mua3.400K511.937M-11.53Bao bì/Đóng gói
OGC.R OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.00-0.41%-0.10Mua3.400K511.937M-11.53Bao bì/Đóng gói
PATO PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
10.500.96%0.10Theo dõi18.700K1.495B18.100.57Hóa chất: Nông nghiệp
PATO.R PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.500.96%0.10Theo dõi18.700K1.495B18.100.57Hóa chất: Nông nghiệp
PJW PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
3.82-0.52%-0.02Mua6.737M2.193B19.160.20Bao bì/Đóng gói
PJW.R PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.82-0.52%-0.02Mua6.737M2.193B19.160.20Bao bì/Đóng gói
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
10.400.00%0.00Bán30.100K1.052B11.210.93Hóa chất: Nông nghiệp
PMTA.R PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.400.00%0.00Bán30.100K1.052B11.220.93Hóa chất: Nông nghiệp
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.370.00%0.00Bán102.600K254.584M-0.48Hàng Nông sản/Chế biến
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.370.00%0.00Bán102.600K254.584M-0.48Hàng Nông sản/Chế biến
PRG PATUM RICE MILL AND GRANARY
11.501.77%0.20Mua2.700K6.900B16.730.68Hàng Nông sản/Chế biến
PRG.R PATUM RICE MILL AND GRANARY NON-VOTING
11.501.77%0.20Mua2.700K6.900B16.730.68Hàng Nông sản/Chế biến
PTL POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
23.20-1.28%-0.30Mua2.417M20.880B9.402.502111.00Hóa chất: Đặc biệt
PTL.R POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
23.20-1.28%-0.30Mua2.417M20.880B9.402.502111.00Hóa chất: Đặc biệt
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
62.000.81%0.50Bán15.796M278.166B1382.020.04Hóa chất: Đặc biệt
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
62.000.81%0.50Bán15.796M278.166B1382.020.04Hóa chất: Đặc biệt
SALEE SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.100.00%0.00Mua2.091M1.673B-0.00Đặc sản Công nghiệp
SALEE.R SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.100.00%0.00Mua2.091M1.673B-0.00Đặc sản Công nghiệp
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
408.004.88%19.00Sức mua mạnh11.534M489.600B13.6728.45Hóa chất: Đặc biệt
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
410.003.80%15.00Sức mua mạnh100492.000B13.8828.45Hóa chất: Đặc biệt
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
408.004.88%19.00Sức mua mạnh11.534M489.600B13.6728.45Hóa chất: Đặc biệt
SCGP SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
47.250.53%0.25Sức mua mạnh10.559M202.840B32.391.45Bột giấy
SCGP.F SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
46.25-5.13%-2.50Mua10.000K202.840B31.881.45Bột giấy
SCGP.R SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.250.53%0.25Sức mua mạnh10.559M202.840B32.391.45Bột giấy
SELIC SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.121.30%0.04Mua707.900K1.030B11.380.27Đặc sản Công nghiệp
SELIC.R SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.121.30%0.04Mua707.900K1.030B11.380.27Đặc sản Công nghiệp
SFLEX STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
5.90-0.84%-0.05Mua50.331M4.838B34.160.17Bao bì/Đóng gói
SFLEX.R STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.90-0.84%-0.05Mua50.331M4.838B34.160.17Bao bì/Đóng gói
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER
10.60-0.93%-0.10Bán667.700K5.676B9.261.16Bao bì/Đóng gói
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
10.60-0.93%-0.10Bán667.700K5.676B9.261.16Bao bì/Đóng gói
SPG THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY
18.603.91%0.70Mua8.300K6.417B16.561.08Đặc sản Công nghiệp
SPG.R THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.603.91%0.70Mua8.300K6.417B16.561.08Đặc sản Công nghiệp
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
46.750.00%0.00Bán25.659M71.808B7.536.21Đặc sản Công nghiệp
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
46.750.00%0.00Bán25.659M71.808B7.536.21Đặc sản Công nghiệp
SWC SHERWOOD CORPORATION (THAILAND)
6.256.84%0.40Sức mua mạnh2.758M1.917B35.220.22Hóa chất: Đặc biệt
SWC.R SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) NON-VOTING
6.256.84%0.40Sức mua mạnh2.758M1.917B35.220.22Hóa chất: Đặc biệt
TAE THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.50-2.34%-0.06Mua2.792M2.500B36.470.07Hóa chất: Đặc biệt
TAE.R THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.50-2.34%-0.06Mua2.792M2.500B36.470.07Hóa chất: Đặc biệt
TCCC THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
28.750.88%0.25Mua43.900K16.811B11.322.52Hóa chất: Nông nghiệp
TCCC.R THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.750.88%0.25Mua43.900K16.811B11.322.52Hóa chất: Nông nghiệp
TCOAT THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
27.501.85%0.50Mua600288.750M23.331.16Bao bì/Đóng gói
TCOAT.R THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.501.85%0.50Mua600288.750M23.331.16Bao bì/Đóng gói
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.250.00%0.00Bán4.535M29.440B11.490.46Hàng Nông sản/Chế biến
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.250.00%0.00Bán4.535M29.440B11.490.46Hàng Nông sản/Chế biến
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.290.00%0.00Mua17.424M4.156B-0.06Đặc sản Công nghiệp
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.290.00%0.00Mua17.424M4.156B-0.06Đặc sản Công nghiệp
THIP THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY
36.75-1.34%-0.50Bán80.000K2.940B8.574.35Bao bì/Đóng gói
THIP.R THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
36.75-1.34%-0.50Bán80.000K2.940B8.574.35Bao bì/Đóng gói
TIPCO TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.900.00%0.00Mua3.463M5.260B10.921.00Hàng Nông sản/Chế biến
TIPCO.R TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.900.00%0.00Mua3.463M5.260B10.921.00Hàng Nông sản/Chế biến
TMD THAI METAL DRUM MANUFACTURING
22.80-0.44%-0.10Bán5.200K3.420B10.852.11Bao bì/Đóng gói
TMD.R THAI METAL DRUM MANUFACTURING NON-VOTING
22.80-0.44%-0.10Bán5.200K3.420B10.852.11Bao bì/Đóng gói
TMILL T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.42-0.58%-0.02Mua524.200K1.363B13.000.26Hàng Nông sản/Chế biến
TMILL.R T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.42-0.58%-0.02Mua524.200K1.363B13.000.26Hàng Nông sản/Chế biến
TNPC THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.43-2.72%-0.04Mua218.200K456.909M204.170.01Dệt May
TNPC.R THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.43-2.72%-0.04Mua218.200K456.909M204.170.01Dệt May
TOA TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY
30.75-0.81%-0.25Sức bán mạnh1.139M62.392B30.971.00Đặc sản Công nghiệp
TOA.R TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.75-0.81%-0.25Sức bán mạnh1.139M62.392B30.971.00Đặc sản Công nghiệp
TOPP THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED
199.00-0.50%-1.00Mua4001.194B9.1721.82Bao bì/Đóng gói
TOPP.R THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
199.00-0.50%-1.00Mua4001.194B9.1721.82Bao bì/Đóng gói
TPA THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED
7.000.00%0.00Mua34.100K850.500M14.690.48Đặc sản Công nghiệp
TPA.R THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.000.00%0.00Mua34.100K850.500M14.690.48Đặc sản Công nghiệp
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
11.00-4.35%-0.50Sức bán mạnh2.257M3.592B11.660.99Bao bì/Đóng gói
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.00-4.35%-0.50Sức bán mạnh2.257M3.592B11.660.99Bao bì/Đóng gói
TPBI TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
7.20-0.69%-0.05Mua894.600K3.002B16.850.43Bao bì/Đóng gói
TPBI.R TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.20-0.69%-0.05Mua894.600K3.002B16.850.43Bao bì/Đóng gói
TPCORP TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED
14.704.26%0.60Mua7.500K1.588B-0.18Dệt May
TPCORP.R TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.704.26%0.60Mua7.500K1.588B-0.18Dệt May
TPLAS THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994)
2.08-0.95%-0.02Mua5.330M561.600M16.390.13Bao bì/Đóng gói
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) NON-VOTING
2.08-0.95%-0.02Mua5.330M561.600M16.390.13Bao bì/Đóng gói
TPP THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY
16.400.00%0.00Mua3.200K615.000M-0.10Bao bì/Đóng gói
TPP.R THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.400.00%0.00Mua3.200K615.000M-0.10Bao bì/Đóng gói
TR THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED
31.25-0.79%-0.25Mua12.500K6.300B168.360.19Dệt May
TR.R THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
31.25-0.79%-0.25Mua12.500K6.300B168.360.19Dệt May
TTI THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY
19.20-8.57%-1.80Bán200960.000M-1.89Dệt May
TTI.R THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
19.20-8.57%-1.80Bán200960.000M-1.89Dệt May
TTT TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
49.500.00%0.00Bán7002.863B-6.46Dệt May
TTT.R TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
49.500.00%0.00Bán7002.863B-6.46Dệt May
UBIS UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED
6.102.52%0.15Sức mua mạnh33.922M1.391B11.300.53Bao bì/Đóng gói
UBIS.R UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.102.52%0.15Sức mua mạnh33.922M1.391B11.300.53Bao bì/Đóng gói
UPF UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED
67.500.00%0.00Bán15.900K506.250M7.588.91Dệt May
UPF.R UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
67.500.00%0.00Bán15.900K506.250M7.588.91Dệt May
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
4.94-0.80%-0.04Mua89.600K1.601B12.900.39Hàng Nông sản/Chế biến
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.94-0.80%-0.04Mua89.600K1.601B12.900.39Hàng Nông sản/Chế biến
UT UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
15.803.27%0.50Mua500711.000M-1.30Dệt May
UT.R UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.803.27%0.50Mua500711.000M-1.30Dệt May
UTP UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
20.101.01%0.20Sức mua mạnh7.944M13.065B12.791.56Bột giấy
UTP.R UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.101.01%0.20Sức mua mạnh7.944M13.065B12.791.56Bột giấy
UVAN UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY
5.450.00%0.00Mua171.400K5.123B15.570.35Hàng Nông sản/Chế biến
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất