Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

150
Cổ phiếu
3620.129B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.529M
Khối lượng
+0.21%
Thay đổi
+5.81%
Hiệu suất Tháng
−11.42%
Hiệu suất Năm
+5.37%
Hiệu suất YTD
            
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.791.28%0.01Mua36.100K237.000M26.900.03Hóa chất: Đặc biệt
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.791.28%0.01Mua36.100K237.000M26.900.03Hóa chất: Đặc biệt
ADB APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
0.760.00%0.00Mua4.212M456.000M11.910.06Đặc sản Công nghiệp
ADB.R APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.760.00%0.00Mua4.212M456.000M11.910.06Đặc sản Công nghiệp
AFC ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.05-3.97%-0.25Bán2.300K275.725M-0.79Dệt May
AFC.R ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.05-3.97%-0.25Bán2.300K275.725M-0.96Dệt May
AIE AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.648.47%0.05Mua54.431M3.349B159.460.00Hóa chất: Đặc biệt
AIE.R AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.648.47%0.05Mua54.431M3.349B159.460.00Hóa chất: Đặc biệt
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
16.507.14%1.10Mua10.061M6.591B26.040.59Bao bì/Đóng gói
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.507.14%1.10Mua10.061M6.591B26.040.59Bao bì/Đóng gói
ALUCON ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
141.500.35%0.50Bán5006.113B9.4914.85Bao bì/Đóng gói
ALUCON.R ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
141.500.35%0.50Bán5006.113B9.4914.85Bao bì/Đóng gói
APURE AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.970.00%0.00Mua2.358M1.888B18.730.11Hàng Nông sản/Chế biến
APURE.R AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.970.00%0.00Mua2.358M1.888B18.710.11Hàng Nông sản/Chế biến
BCT BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
39.50-0.63%-0.25Mua6.400K11.850B4.987.98Hóa chất: Đặc biệt
BCT.R BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
39.50-0.63%-0.25Mua6.400K11.850B4.987.98Hóa chất: Đặc biệt
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.60-1.85%-0.20Bán1.131M7.361B14.700.73Bao bì/Đóng gói
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.60-1.85%-0.20Bán1.131M7.361B14.700.73Bao bì/Đóng gói
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
39.75-0.62%-0.25Bán2.425M159.273B22.721.76Bao bì/Đóng gói
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
39.75-0.62%-0.25Bán2.425M159.273B22.721.76Bao bì/Đóng gói
BRR BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
2.94-1.34%-0.04Sức bán mạnh176.000K2.388B-0.68Hàng Nông sản/Chế biến
BRR.R BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.94-1.34%-0.04Sức bán mạnh176.000K2.388B-0.68Hàng Nông sản/Chế biến
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
31.75-0.78%-0.25Mua21.137M181.046B12.262.61Hàng Nông sản/Chế biến
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.75-0.78%-0.25Mua21.137M181.046B13.412.39Hàng Nông sản/Chế biến
CPI CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY
1.250.00%0.00Bán13.300K790.941M23.150.05Hàng Nông sản/Chế biến
CPI.R CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY NON-VOTING
1.250.00%0.00Bán13.300K790.941M8.770.14Hàng Nông sản/Chế biến
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.82-1.20%-0.01Bán18.700K360.672M-0.30Dệt May
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.82-1.20%-0.01Bán18.700K360.672M-0.30Dệt May
CSC CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED
45.750.00%0.00Bán23.200K2.416B7.116.44Bao bì/Đóng gói
CSC.R CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.750.00%0.00Bán23.200K2.379B7.116.44Bao bì/Đóng gói
CWT CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY
2.28-2.56%-0.06Mua2.749M1.437B17.440.13Dệt May
CWT.R CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.28-2.56%-0.06Mua2.749M1.437B17.440.13Dệt May
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.392.63%0.01Theo dõi10.805M419.570M-0.18Đặc sản Công nghiệp
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.392.63%0.01Theo dõi10.805M419.570M-0.18Đặc sản Công nghiệp
EASON EASON & CO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.200.00%0.00Bán41.000K680.118M-0.04Đặc sản Công nghiệp
EASON.R EASON & CO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.200.00%0.00Bán41.000K680.118M-0.04Đặc sản Công nghiệp
EE ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.470.00%0.00Sức bán mạnh252.200K1.307B31.970.01Hóa chất: Đặc biệt
EE.R ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.470.00%0.00Sức bán mạnh252.200K1.307B13.910.03Hóa chất: Đặc biệt
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
4.90-0.41%-0.02Mua5.992M13.720B13.740.36Đặc sản Công nghiệp
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.90-0.41%-0.02Mua5.992M13.720BĐặc sản Công nghiệp
GGC GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY
9.20-1.08%-0.10Mua1.117M9.418B30.650.30Hóa chất: Đặc biệt
GGC.R GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.20-1.08%-0.10Mua1.117M9.418B101.200.09Hóa chất: Đặc biệt
GLOCON GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.751.35%0.01Mua3.571M1.424B-0.02Bao bì/Đóng gói
GLOCON.R GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.751.35%0.01Mua3.571M1.424B-0.02Bao bì/Đóng gói
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
28.25-0.88%-0.25Bán15.403M158.611B131.940.22Hóa chất: Đặc biệt
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
28.25-0.88%-0.25Bán15.403M158.611BHóa chất: Đặc biệt
KASET THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.6414.69%0.21Mua12.594M455.920M-0.11Hàng Nông sản/Chế biến
KASET.R THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.6414.69%0.21Mua12.594M455.920MHàng Nông sản/Chế biến
KBS KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
3.32-1.19%-0.04Mua49.900K1.992B-0.07Hàng Nông sản/Chế biến
KBS.R KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.32-1.19%-0.04Mua49.900K1.992B-0.07Hàng Nông sản/Chế biến
KSL KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY
2.080.00%0.00Mua1.183M9.173B-0.01Hàng Nông sản/Chế biến
KSL.R KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.080.00%0.00Mua1.183M9.173B11.160.19Hàng Nông sản/Chế biến
LEE LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.22-0.89%-0.02Mua33.500K2.047B11.870.19Hàng Nông sản/Chế biến
LEE.R LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.22-0.89%-0.02Mua33.500K2.047B11.870.19Hàng Nông sản/Chế biến
MBAX MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
4.40-0.45%-0.02Mua465.300K844.338M12.230.36Bao bì/Đóng gói
MBAX.R MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.40-0.45%-0.02Mua465.300K844.338M12.230.36Bao bì/Đóng gói
MGT MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.790.00%0.00Mua80.400K716.000M9.320.19Hóa chất: Đặc biệt
MGT.R MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.790.00%0.00Mua80.400K716.000M9.320.19Hóa chất: Đặc biệt
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.713.01%0.05Bán4.800K1.860B-0.05Hóa chất: Nông nghiệp
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.713.01%0.05Bán4.800K1.860B-0.05Hóa chất: Nông nghiệp
OGC OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
24.60-2.57%-0.65Bán100524.735M-2.50Bao bì/Đóng gói
OGC.R OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.60-2.57%-0.65Bán100524.735M-2.50Bao bì/Đóng gói
PATO PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
9.150.00%0.00Mua101.000K1.303B18.720.49Hóa chất: Nông nghiệp
PATO.R PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.150.00%0.00Mua101.000K1.303B18.720.49Hóa chất: Nông nghiệp
PJW PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
1.320.76%0.01Mua1.290M757.785M12.070.11Bao bì/Đóng gói
PJW.R PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.320.76%0.01Mua1.290M757.785M12.070.11Bao bì/Đóng gói
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
8.65-1.14%-0.10Sức mua mạnh6.000K875.380M9.830.89Hóa chất: Nông nghiệp
PMTA.R PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.65-1.14%-0.10Sức mua mạnh6.000K875.380M9.830.89Hóa chất: Nông nghiệp
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.402.56%0.01Bán1.011M275.226M-2.11Hàng Nông sản/Chế biến
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.402.56%0.01Bán1.011M275.221M-2.11Hàng Nông sản/Chế biến
PRG PATUM RICE MILL AND GRANARY
11.200.00%0.00Bán5.200K6.720B18.380.61Hàng Nông sản/Chế biến
PRG.R PATUM RICE MILL AND GRANARY NON-VOTING
11.200.00%0.00Bán5.200K6.720B18.380.61Hàng Nông sản/Chế biến
PTL POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
17.10-0.58%-0.10Mua6.210M15.390B8.592.00Hóa chất: Đặc biệt
PTL.R POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.10-0.58%-0.10Mua6.210M15.390B8.592.00Hóa chất: Đặc biệt
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
49.001.03%0.50Mua23.130M219.841B-0.80Hóa chất: Đặc biệt
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
49.001.03%0.50Mua23.130M219.841B18.722.59Hóa chất: Đặc biệt
SALEE SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.670.00%0.00Bán9.900K1.019B-0.01Đặc sản Công nghiệp
SALEE.R SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.670.00%0.00Bán9.900K1.019B-0.02Đặc sản Công nghiệp
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
390.000.00%0.00Mua1.989M468.000B17.1322.77Hóa chất: Đặc biệt
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
388.000.00%0.00Mua100465.600B17.0422.77Hóa chất: Đặc biệt
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
390.000.00%0.00Mua1.989M468.000B14.6226.68Hóa chất: Đặc biệt
SELIC SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.22-1.77%-0.04Mua891.600K643.798M7.770.29Đặc sản Công nghiệp
SELIC.R SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.22-1.77%-0.04Mua891.600K643.798M7.770.29Đặc sản Công nghiệp
SFLEX STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
13.10-0.76%-0.10Mua1.600M5.371BBao bì/Đóng gói
SFLEX.R STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.10-0.76%-0.10Mua1.600M5.371BBao bì/Đóng gói
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER
8.55-0.58%-0.05Mua172.600K4.579B10.550.82Bao bì/Đóng gói
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
8.55-0.58%-0.05Mua172.600K4.579B12.270.70Bao bì/Đóng gói
SPG THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY
13.000.78%0.10Bán5.000K4.485B13.020.99Đặc sản Công nghiệp
SPG.R THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.000.78%0.10Bán5.000K4.485B13.020.99Đặc sản Công nghiệp
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
30.759.82%2.75Mua165.371M47.232B32.260.87Đặc sản Công nghiệp
STA.F SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY FOREIGN
31.257.76%2.25Theo dõi27.600K48.000B33.410.87Đặc sản Công nghiệp
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.759.82%2.75Mua165.371M47.232B32.260.87Đặc sản Công nghiệp
SWC SHERWOOD CORPORATION (THAILAND)
4.000.00%0.00Bán31.400K1.227B13.490.45Hóa chất: Đặc biệt
SWC.R SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) NON-VOTING
4.000.00%0.00Bán31.400K1.227B13.490.45Hóa chất: Đặc biệt
TAE THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.760.00%0.00Mua1.435M2.760B6.640.42Hóa chất: Đặc biệt
TAE.R THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.760.00%0.00Mua1.435M2.760B6.640.42Hóa chất: Đặc biệt
TCCC THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
20.000.00%0.00Bán28.500K11.694B12.391.61Hóa chất: Nông nghiệp
TCCC.R THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.000.00%0.00Bán28.500K11.694B12.391.61Hóa chất: Nông nghiệp
TCOAT THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
22.500.90%0.20Bán100236.250M28.480.78Bao bì/Đóng gói
TCOAT.R THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
22.500.90%0.20Bán100236.250MBao bì/Đóng gói
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.880.41%0.02Mua56.929M27.365B14.520.33Hàng Nông sản/Chế biến
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.880.41%0.02Mua56.929M27.365B14.520.33Hàng Nông sản/Chế biến
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.050.00%0.00Mua60.500K102.375M-0.12Đặc sản Công nghiệp
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.050.00%0.00Mua60.500K102.375MĐặc sản Công nghiệp
THIP THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY
22.80-0.44%-0.10Bán34.500K1.824B6.723.41Bao bì/Đóng gói
THIP.R THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
22.80-0.44%-0.10Bán34.500K1.824B6.723.41Bao bì/Đóng gói
TIPCO TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
7.05-1.40%-0.10Mua1.041M3.402B-0.38Hàng Nông sản/Chế biến
TIPCO.R TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.05-1.40%-0.10Mua1.041M3.402BHàng Nông sản/Chế biến
TMD THAI METAL DRUM MANUFACTURING
21.40-0.93%-0.20Bán6.900K3.210B10.032.15Bao bì/Đóng gói
TMD.R THAI METAL DRUM MANUFACTURING NON-VOTING
21.40-0.93%-0.20Bán6.900K3.210B10.032.15Bao bì/Đóng gói
TMILL T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.060.00%0.00Mua849.200K1.220B10.170.30Hàng Nông sản/Chế biến
TMILL.R T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.060.00%0.00Mua849.200K1.220B10.170.30Hàng Nông sản/Chế biến
TNPC THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.791.28%0.01Mua17.200K252.418M-0.43Dệt May
TNPC.R THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.791.28%0.01Mua17.200K252.418M-0.43Dệt May
TOA TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY
37.75-1.95%-0.75Mua1.304M76.595B40.050.96Đặc sản Công nghiệp
TOA.R TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
37.75-1.95%-0.75Mua1.304M76.595B40.050.96Đặc sản Công nghiệp
TOPP THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED
197.5014.83%25.50Mua7001.185B7.8222.01Bao bì/Đóng gói
TOPP.R THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
197.5014.83%25.50Mua7001.185B7.8222.01Bao bì/Đóng gói
TPA THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.40-0.92%-0.05Mua2.900K656.100M13.300.41Đặc sản Công nghiệp
TPA.R THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.40-0.92%-0.05Mua2.900K656.100M13.300.41Đặc sản Công nghiệp
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
12.00-2.44%-0.30Mua26.700K3.919B21.390.57Bao bì/Đóng gói
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.00-2.44%-0.30Mua26.700K3.919B21.390.57Bao bì/Đóng gói
TPBI TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
3.806.15%0.22Mua193.300K1.584B-0.03Bao bì/Đóng gói
TPBI.R TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.806.15%0.22Mua193.300K1.584B-0.03Bao bì/Đóng gói
TPCORP TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED
9.603.78%0.35Bán1.300K1.037B-0.13Dệt May
TPCORP.R TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.603.78%0.35Bán1.300K1.037B-0.13Dệt May
TPLAS THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994)
1.274.96%0.06Sức mua mạnh5.328M342.900M11.330.11Bao bì/Đóng gói
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) NON-VOTING
1.274.96%0.06Sức mua mạnh5.328M342.900M11.330.11Bao bì/Đóng gói
TPP THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY
15.100.67%0.10Bán700566.250M67.080.22Bao bì/Đóng gói
TPP.R THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.100.67%0.10Bán700566.250MBao bì/Đóng gói
TR THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED
26.750.94%0.25Mua5005.393B28.540.93Dệt May
TR.R THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.750.94%0.25Mua5005.393B28.540.93Dệt May
TTI THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY
20.000.00%0.00Bán4001.000B-4.94Dệt May
TTI.R THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.000.00%0.00Bán4001.000B-4.94Dệt May
TTT TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
52.75-0.94%-0.50Mua1.700K3.051B13.453.96Dệt May
TTT.R TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
52.75-0.94%-0.50Mua1.700KDệt May
UBIS UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED
4.70-0.42%-0.02Bán7.000K1.072B10.370.46Bao bì/Đóng gói
UBIS.R UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.70-0.42%-0.02Bán7.000K1.072B10.370.46Bao bì/Đóng gói
UPF UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED
40.250.62%0.25Bán300301.875M47.490.84Dệt May
UPF.R UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
40.250.62%0.25Bán300301.875M47.490.84Dệt May
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
3.284.46%0.14Mua11.300K1.063B56.680.06Hàng Nông sản/Chế biến
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.284.46%0.14Mua11.300K1.063B-0.01Hàng Nông sản/Chế biến
UT UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
15.000.00%0.00Sức mua mạnh600675.000M9.451.59Dệt May
UT.R UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.000.00%0.00Sức mua mạnh600675.000M9.451.59Dệt May
UTP UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
11.300.00%0.00Mua750.200K7.345B7.561.49Bột giấy
UTP.R UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.300.00%0.00Mua750.200K7.345B8.511.33Bột giấy
UVAN UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY
4.28-0.47%-0.02Mua108.100K4.023B17.090.25Hàng Nông sản/Chế biến
UVAN.R UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.28-0.47%-0.02Mua108.100K4.023B17.090.25Hàng Nông sản/Chế biến
VNT VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
22.10-0.90%-0.20Mua968.700K26.193B6.833.26Hóa chất: Đặc biệt
VNT.R VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.10-0.90%-0.20Mua968.700K26.193B6.833.26Hóa chất: Đặc biệt
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất