Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

59
Cổ phiếu
17085.144B
Giá trị vốn hóa thị trường
55.921K
Khối lượng
−0.28%
Thay đổi
−1.52%
Hiệu suất Tháng
+3.05%
Hiệu suất Năm
−2.50%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADDADDTECH HUB PCL
6.15 THB−1.60%6.931K0.171B THB74.730.08 THB−80.82%3.68%Dịch vụ Công nghệ
ADD.RADDTECH HUB PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.15 THB−1.60%6.9K0.171B THB74.730.08 THB−80.82%3.68%Dịch vụ Công nghệ
AITADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY PCL
3.90 THB−1.02%2.389M0.125.64B THB12.910.30 THB−12.10%8.12%Dịch vụ Công nghệ
AIT.RADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.90 THB−1.02%2.389M0.125.64B THB12.910.30 THB−12.10%8.12%Dịch vụ Công nghệ
AMRAMR ASIA PCL
1.06 THB−10.17%2.371M5.29702.843M THB−0.52 THB−433.53%4.24%Dịch vụ Công nghệ
AMR.RAMR ASIA PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.06 THB−10.17%2.371M5.29−0.52 THB−433.53%4.24%Dịch vụ Công nghệ
ASASPHERE INNOVATIONS PCL
7.80 THB+1.30%92.603K0.193.616B THB24.140.32 THB−61.63%6.88%Dịch vụ Công nghệ
AS.RASPHERE INNOVATIONS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.80 THB+1.30%92.6K0.193.616B THB24.140.32 THB−61.63%6.88%Dịch vụ Công nghệ
BE8BERYL 8 PLUS PCL
32.00 THB0.00%627.934K0.668.471B THB32.890.97 THB+94.56%0.01%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
BE8.RBERYL 8 PLUS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
32.00 THB0.00%627.9K0.668.471B THB32.890.97 THB+94.56%0.01%Dịch vụ Công nghệ
BECBEC WORLD
5.35 THB−1.83%2.231M1.0010.9B THB40.320.13 THB−64.77%2.94%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
BEC.RBEC WORLD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.35 THB−1.83%2.231M1.0010.9B THB40.320.13 THB−64.77%2.94%Dịch vụ Công nghệ
BIDU80BAIDU INC
Chứng chỉ lưu ký
5.10 THB+2.00%3.191K0.011.414T THBDịch vụ Công nghệ
BOLBUSINESS ONLINE PUBLIC CO LTD
9.40 THB−1.05%26.638K0.417.795B THB26.210.36 THB+11.06%3.26%Dịch vụ Công nghệ
BOL.RBUSINESS ONLINE PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.40 THB−1.05%26.6K0.417.795B THB26.210.36 THB+11.06%3.26%Dịch vụ Công nghệ
COMANCOMANCHE INTERNATIONAL PCL
3.42 THB−12.31%413.595K2.60522.6M THB−0.02 THB+94.70%0.00%Dịch vụ Công nghệ
COMAN.RCOMANCHE INTERNATIONAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.42 THB−12.31%413.5K2.60522.6M THB−0.02 THB+94.70%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DTCENTD.T.C. ENTERPRISE PCL
1.45 THB−1.36%3.51M1.251.842B THB21.740.07 THB+11.73%0.15%Dịch vụ Công nghệ
DTCENT.RD.T.C. ENTERPRISE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.45 THB−1.36%3.51M1.25Dịch vụ Công nghệ
GABLEG-ABLE PCL
4.12 THB−0.48%265.88K0.592.898B THB9.950.41 THB0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
GABLE.RG-ABLE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.12 THB−0.48%265.8K0.599.950.41 THB0.00%Dịch vụ Công nghệ
GLORYGLORY FOREVER PCL
1.63 THB−5.78%2.392M2.39467.1M THB−0.11 THB−309.42%3.47%Dịch vụ Công nghệ
GLORY.RGLORY FOREVER PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.63 THB−5.78%2.392M2.39467.1M THBDịch vụ Công nghệ
I2I2 ENTERPRISE PCL
1.95 THB−1.52%1.807M1.15831.6M THB0.00%Dịch vụ Công nghệ
I2.RI2 ENTERPRISE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.95 THB−1.52%1.807M1.150.00%Dịch vụ Công nghệ
INETINTERNET THAILAND
3.96 THB+2.06%913.537K3.991.94B THB2.73%Dịch vụ Công nghệ
INET.RINTERNET THAILAND NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.96 THB+2.06%913.4K3.991.94B THB2.73%Dịch vụ Công nghệ
INSETINFRASET PCL
1.97 THB0.00%1.135M0.691.601B THB14.310.14 THB−25.57%4.57%Dịch vụ Công nghệ
INSET.RINFRASET PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.97 THB0.00%1.135M0.691.601B THB14.320.14 THB−25.62%4.57%Dịch vụ Công nghệ
IRCPINTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
0.65 THB+1.56%1.592M1.97270.119M THB10.450.06 THB+117.48%3.91%Dịch vụ Công nghệ
IRCP.RINTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.65 THB+1.56%1.592M1.97270.119M THB10.430.06 THB+117.07%3.91%Dịch vụ Công nghệ
ITELINTERLINK TELECOM PCL
2.28 THB−2.56%2.118M1.023.075B THB12.040.19 THB−9.64%2.71%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ITEL.RINTERLINK TELECOM PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.28 THB−2.56%2.118M1.023.075B THB12.050.19 THB−9.69%2.71%Dịch vụ Công nghệ
ITNSINTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PCL
3.08 THB+1.99%15.901K0.25664.326M THB10.590.29 THB+32.41%3.97%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ITNS.RINTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.08 THB+1.99%15.9K0.2510.590.29 THB+32.41%3.97%Dịch vụ Công nghệ
JTSJASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PCL
59.00 THB+0.85%4.305M0.7341.328B THB−0.35 THB−218.88%0.00%Dịch vụ Công nghệ
JTS.RJASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
59.00 THB+0.85%4.304M0.7341.328B THB−0.35 THB−218.88%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MFECMFEC PUBLIC CO LTD
6.25 THB−0.79%41.5K0.672.781B THB3.441.82 THB+227.83%6.35%Dịch vụ Công nghệ
MFEC.RMFEC PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.25 THB−0.79%41.5K0.672.781B THB3.441.82 THB+227.83%6.35%Dịch vụ Công nghệ
MSCMETRO SYSTEMS CORPN
8.60 THB−1.15%8.4K1.403.132B THB12.060.71 THB−9.73%4.60%Dịch vụ Công nghệ
MSC.RMETRO SYSTEMS CORPN NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.60 THB−1.15%8.4K1.403.132B THB12.060.71 THB−9.73%4.60%Dịch vụ Công nghệ
NETBAYNETBAY PUBLIC CO LTD
18.5 THB0.00%103.657K0.983.7B THB18.710.99 THB+27.88%4.41%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
NETBAY.RNETBAY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
18.5 THB0.00%103.6K0.983.7B THB18.710.99 THB+27.88%4.41%Dịch vụ Công nghệ
NETEASE80NETEASE INC
Chứng chỉ lưu ký
7.45 THB+0.68%7.413K0.672.322T THBDịch vụ Công nghệ
NEWSNEWS NETWORK CORPORATION PCL
0.02 THB+100.00%12.117M0.841.057B THB0.00%Dịch vụ Công nghệ
NEWS.RNEWS NETWORK CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.02 THB+100.00%12.117M0.841.057B THB0.00%Dịch vụ Công nghệ
PROENPROEN CORP PCL
2.90 THB−0.68%421.29K0.19922.72M THB47.150.06 THB−65.53%4.11%Dịch vụ Công nghệ
PROEN.RPROEN CORP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.90 THB−0.68%421.2K0.19922.72M THB47.150.06 THB−65.53%4.11%Dịch vụ Công nghệ
SAMTELSAMART TELCOMS
2.92 THB0.00%74.4K0.281.805B THB7.690.38 THB+215.81%6.51%Dịch vụ Công nghệ
SAMTEL.RSAMART TELCOMS NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.92 THB0.00%74.4K0.281.805B THB7.690.38 THB+215.81%6.51%Dịch vụ Công nghệ
SECURENFORCE SECURE PCL
12.7 THB−1.55%27.21K0.761.325B THB15.920.80 THB+122.82%2.33%Dịch vụ Công nghệ
SECURE.RNFORCE SECURE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
12.7 THB−1.55%27.2K0.761.325B THB15.920.80 THB+122.82%2.33%Dịch vụ Công nghệ
SKYSKY ICT PCL
26.00 THB0.00%1.14M0.5316.824B THB41.850.62 THB+188.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SKY.RSKY ICT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
26.00 THB0.00%1.14M0.5316.824B THB41.850.62 THB+188.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SRSSIRISOFT PUBLIC COMPANY LIMITED
11.4 THB−3.39%897.315K0.551.888B THB0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SRS.RSIRISOFT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.4 THB−3.39%897.3K0.550.00%Dịch vụ Công nghệ
TBNTBN CORPORATION PCL
14.6 THB−0.68%62.81K0.341.47B THB18.660.78 THB0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TBN.RTBN CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.6 THB−0.68%62.8K0.3418.660.78 THB0.00%Dịch vụ Công nghệ
TENCENT80TENCENT HOLDINGS LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
13.9 THB−0.71%29.654K0.3113.102T THBDịch vụ Công nghệ