Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

42
Cổ phiếu
255.088B
Giá trị vốn hóa thị trường
13.708M
Khối lượng
−1.18%
Thay đổi
−11.76%
Hiệu suất Tháng
+50.43%
Hiệu suất Năm
−23.46%
Hiệu suất YTD
           
ADD ADDTECH HUB PUBLIC COMPANY LIMITED
16.40-2.96%-0.50Bán134.919K2212671.602.624B32.750.52
ADD.R ADDTECH HUB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.40-2.96%-0.50Bán134.800K2210720.002.624B32.750.52
AIT ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
5.701.79%0.10Bán4.017M22899396.605.880B15.820.42591.00
AIT.R ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY NON-VOTING
5.701.79%0.10Bán4.017M22899180.005.880B15.820.42591.00
AMR AMR ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.48-0.88%-0.04Bán Mạnh309.311K1385713.282.688B17.690.26
AMR.R AMR ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.48-0.88%-0.04Bán Mạnh309.300K1385664.0017.690.26
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
17.101.79%0.30Bán1.915M32746414.508.031B17.321.04
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.101.79%0.30Bán1.915M32744790.008.031B17.321.04
BE8 BERYL 8 PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED
58.25-1.27%-0.75Bán1.205M70215307.2511.650B113.750.52
BE8.R BERYL 8 PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
58.25-1.27%-0.75Bán1.205M70208725.0011.650B113.750.52
BOL BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED
10.600.00%0.00Bán102.790K1089574.008.697B34.510.31
BOL.R BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.600.00%0.00Bán102.700K1088620.008.697B34.520.31
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
5.850.86%0.05Bán10.701K62600.85783.900M-0.14
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.850.86%0.05Bán10.700K62595.00783.900M-0.14
INET INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
5.300.00%0.00Bán916.026K4854937.802.650B14.000.381166.00
INET.R INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.300.00%0.00Bán916.000K4854800.002.650B14.000.381166.00
INSET INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED
3.740.54%0.02Bán2.656M9932792.982.736B14.310.27
INSET.R INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.740.54%0.02Bán2.656M9932692.002.736B14.310.27
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
1.564.70%0.07Mua55.874M87163273.08658.416M9.000.17
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
1.564.70%0.07Mua55.874M87162816.00658.416M9.000.17
ITEL INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
3.88-0.51%-0.02Bán3.240M12572414.445.098B17.760.22
ITEL.R INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.88-0.51%-0.02Bán3.240M12571976.005.098B17.760.22
JTS JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PUBLIC COMPANY
64.50-3.73%-2.50Bán Mạnh804.729K51905020.5045.566B155.490.43
JTS.R JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
64.50-3.73%-2.50Bán Mạnh803.200K51806400.0045.566B155.490.43
MFEC MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED
8.55-1.72%-0.15Bán1.949M16663855.953.774B15.040.58
MFEC.R MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.55-1.72%-0.15Bán1.949M16663095.003.774B15.040.58
MSC METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC COMPANY
9.553.80%0.35Bán298.200K2847810.003.438B13.320.69
MSC.R METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.553.80%0.35Bán298.200K2847810.003.438B13.320.69
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
28.001.82%0.50Theo dõi438.300K12272400.005.600B35.530.77
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
28.001.82%0.50Theo dõi438.300K12272400.005.600B35.530.77
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.030.00%0.00Bán485.541M14566218.903.170B-0.00
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.030.00%0.00Bán485.541M14566218.003.170B-0.00
PROEN PROEN CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
7.552.72%0.20Sức mua mạnh16.908M127658095.352.386B61.200.12
PROEN.R PROEN CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.552.72%0.20Sức mua mạnh16.908M127657665.002.386B61.200.12
SAMTEL SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED
7.250.00%0.00Bán213.300K1546425.004.481B65.430.11
SAMTEL.R SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.250.00%0.00Bán213.300K1546425.004.481B65.430.11
SECURE NFORCE SECURE PUBLIC COMPANY LIMITED
18.900.00%0.00Mua609.028K11510629.201.942B60.360.31
SECURE.R NFORCE SECURE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.900.00%0.00Mua609.000K11510100.00
SKY SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED
10.30-0.96%-0.10Bán265.800K2737740.006.348B35.300.29
SKY.R SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.30-0.96%-0.10Bán265.800K2737740.006.348B35.300.29
VCOM VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.40-0.92%-0.05Bán416.922K2251378.801.658B14.120.39
VCOM.R VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.40-0.92%-0.05Bán416.800K2250720.001.658B14.120.39
Tải thêm