Công ty dịch vụ công cộng

Các công ty Thái Lan tham gia một lĩnh vực: công ty dịch vụ công cộng

Những Các công ty Thái Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công ty dịch vụ công cộng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như GULF ENERGY DEVELOPMENT LTD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như SUPER ENERGY CORPORATION PCL và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
GULFGULF ENERGY DEVELOPMENT LTD
457.593 B THB39.00 THB0.00%22.861 M1.7831.541.24 THB+22.19%2.26%
Sức mua mạnh
GULF.RGULF ENERGY DEVELOPMENT LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
457.593 B THB39.00 THB0.00%22.859 M1.7831.541.24 THB+22.19%2.26%
GPSCGLOBAL POWER SYNERGY PCL
112.789 B THB39.75 THB−0.63%9.961 M1.1732.581.22 THB+102.89%1.85%
Mua
GPSC.RGLOBAL POWER SYNERGY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
112.789 B THB39.75 THB−0.63%9.96 M1.1732.581.22 THB+102.86%1.85%
EAENERGY ABSOLUTE PUBLIC CO LTD
72.735 B THB19.8 THB+1.54%29.123 M0.8611.951.66 THB−27.80%1.54%
Mua
EA.RENERGY ABSOLUTE PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
72.735 B THB19.8 THB+1.54%29.121 M0.8611.951.66 THB−27.80%1.54%
RATCH.RRATCH GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
58.181 B THB26.00 THB−2.80%6.89 M2.2210.762.42 THB−6.97%5.98%
RATCHRATCH GROUP PCL
58.181 B THB26.00 THB−2.80%6.893 M2.2210.762.42 THB−6.97%5.98%
Mua
BGRIM.RBGRIMM POWER PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
55.006 B THB20.5 THB−2.84%32.713 M2.1047.860.43 THB1.71%
BGRIMBGRIMM POWER PCL
55.006 B THB20.5 THB−2.84%32.715 M2.1047.860.43 THB1.71%
Mua
EGCOELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO
53.436 B THB99.5 THB−1.97%1.656 M1.30−16.61 THB−1583.31%6.40%
Mua
EGCO.RELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
53.436 B THB99.5 THB−1.97%1.654 M1.30−16.61 THB−1583.31%6.40%
Mua
BPPBANPU POWER PUBLIC CO LTD
37.792 B THB12.3 THB−0.81%331.136 K0.699.661.27 THB−21.33%6.45%
Sức mua mạnh
BPP.RBANPU POWER PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
37.792 B THB12.3 THB−0.81%330.9 K0.699.661.27 THB−21.33%6.45%
TTW.RTTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
35.711 B THB8.95 THB0.00%1.612 M0.8212.570.71 THB−3.65%6.70%
TTWTTW PUBLIC COMPANY LIMITED
35.711 B THB8.95 THB0.00%1.612 M0.8212.570.71 THB−3.65%6.70%
Mua
CKPCK POWER PUBLIC CO LTD
29.428 B THB3.58 THB−1.10%9.384 M1.4226.320.14 THB−51.79%2.35%
Sức mua mạnh
CKP.RCK POWER PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
29.428 B THB3.58 THB−1.10%9.384 M1.4226.320.14 THB−51.79%2.35%
TPIPP.RTPI POLENE POWER PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
27.552 B THB3.24 THB−1.22%2.555 M1.548.230.39 THB+10.04%7.32%
TPIPPTPI POLENE POWER PCL
27.552 B THB3.24 THB−1.22%2.556 M1.548.230.39 THB+10.04%7.32%
GUNKULGUNKUL ENGINEERING PCL
23.095 B THB2.56 THB−1.54%16.19 M0.8317.150.15 THB−55.25%4.62%
Mua
GUNKUL.RGUNKUL ENGINEERING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
23.095 B THB2.56 THB−1.54%16.19 M0.8317.150.15 THB−55.25%4.62%
BCPG.RBCPG PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
17.825 B THB6.00 THB+0.84%1.685 M0.3917.090.35 THB−42.12%4.20%
BCPGBCPG PCL
17.825 B THB6.00 THB+0.84%1.686 M0.3917.090.35 THB−42.10%4.20%
Mua
WHAUP.RWHA UTILITY & POWER PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
15.453 B THB4.10 THB+1.49%8.437 M0.668.500.48 THB+191.12%6.25%
WHAUPWHA UTILITY & POWER PCL
15.453 B THB4.10 THB+1.49%8.437 M0.668.500.48 THB+191.18%6.25%
Sức mua mạnh
ACE.RABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.432 B THB1.32 THB0.00%2.926 M1.0012.630.10 THB−14.13%0.00%
ACEABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC CO LTD
13.432 B THB1.32 THB0.00%2.926 M1.0012.630.10 THB−14.06%0.00%
Theo dõi
SGPSIAMGAS AND PETROCHEMICALS PUB CO
13.416 B THB7.20 THB−1.37%194.701 K0.129.660.75 THB+275.60%3.42%
SGP.RSIAMGAS AND PETROCHEMICALS PUB CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.416 B THB7.20 THB−1.37%194.7 K0.129.660.75 THB+275.42%3.42%
SSSPSERMSANG POWER CORPORATION PCL
9.205 B THB6.70 THB0.00%224.766 K0.8511.740.57 THB−38.61%1.49%
SSSP.RSERMSANG POWER CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.205 B THB6.70 THB0.00%224.7 K0.8511.740.57 THB−38.60%1.49%
SPCG.RSPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.763 B THB8.20 THB−1.20%987.5 K0.435.511.49 THB−31.84%11.45%
SPCGSPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
8.763 B THB8.20 THB−1.20%987.904 K0.435.511.49 THB−31.84%11.45%
SUPERSUPER ENERGY CORPORATION PCL
7.658 B THB0.29 THB+3.57%35.767 M3.12−0.01 THB−154.89%0.00%
SUPER.RSUPER ENERGY CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.658 B THB0.29 THB+3.57%35.767 M3.12−0.01 THB−154.89%0.00%
TTGETHACHANG GREEN ENERGY PCL
5.984 B THB2.56 THB−5.88%6.068 M3.0823.460.11 THB+5.31%0.10%
ETC.REARTH TECH ENVIRONMENT PLC NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.838 B THB2.10 THB−2.78%448.8 K0.56196.260.01 THB−71.84%0.00%
ETCEARTH TECH ENVIRONMENT PLC
4.838 B THB2.10 THB−2.78%448.816 K0.56196.260.01 THB−71.84%0.00%
EASTW.REASTERN WATER RESOURCES DEV & MGMT NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.758 B THB2.80 THB−2.10%930.4 K1.1633.140.08 THB−76.64%3.50%
EASTWEASTERN WATER RESOURCES DEV & MGMT
4.758 B THB2.80 THB−2.10%930.759 K1.1633.140.08 THB−76.64%3.50%
SSCGRATCH PATHANA ENERGY PUBLIC COMPANY
3.98 B THB3.40 THB−0.58%22.253 K0.9658.020.06 THB1.46%
SSCG.RRATCH PATHANA ENERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.98 B THB3.40 THB−0.58%22.2 K0.9658.020.06 THB1.46%
TTPCHTPC POWER HOLDING PCL
2.748 B THB6.80 THB−0.73%214.601 K0.769.880.69 THB+11.81%5.84%
TTPCH.RTPC POWER HOLDING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.748 B THB6.80 THB−0.73%214.6 K0.769.880.69 THB+11.81%5.84%
EEP.REASTERN POWER GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.499 B THB2.66 THB−0.75%80 K1.09−0.22 THB+33.65%0.00%
EEPEASTERN POWER GROUP PCL
2.499 B THB2.66 THB−0.75%80.001 K1.09−0.22 THB+33.68%0.00%
TSETHAI SOLAR ENERGY
2.287 B THB1.04 THB−3.70%1.501 M1.54−1.47 THB−604.21%12.96%
TSE.RTHAI SOLAR ENERGY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.287 B THB1.04 THB−3.70%1.501 M1.54−1.47 THB−604.39%12.96%
PPRIME.RPRIME ROAD POWER PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.787 B THB0.39 THB−7.14%3.213 M0.81−0.21 THB−916.14%0.00%
PPRIMEPRIME ROAD POWER PUBLIC CO LTD
1.787 B THB0.39 THB−7.14%3.213 M0.81−0.21 THB−919.37%0.00%
GTV.RGREEN TECH VENTURES PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.707 B THB0.13 THB0.00%14.857 M1.06−0.09 THB−498.08%0.00%
GTVGREEN TECH VENTURES PCL
1.707 B THB0.13 THB0.00%14.857 M1.06−0.09 THB−498.08%0.00%
PSTC.RPOWER SOLUTION TECHNOLOGIES PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.698 B THB0.49 THB0.00%3.179 M0.42−0.06 THB−80.61%0.00%
PSTCPOWER SOLUTION TECHNOLOGIES PCL
1.698 B THB0.49 THB0.00%3.179 M0.42−0.06 THB−80.61%0.00%
SSCN.RSCAN INTER PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.129 B THB0.90 THB−3.23%876.8 K2.069.450.10 THB−22.66%1.33%
SSCNSCAN INTER PUBLIC CO LTD
1.129 B THB0.90 THB−3.23%876.809 K2.069.450.10 THB−22.60%1.33%
GGREENGREEN RESOURCES PCL
916.188 M THB1.06 THB−5.36%9.462 M0.97−0.01 THB−7.14%0.00%
GGREEN.RGREEN RESOURCES PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
916.188 M THB1.06 THB−5.36%9.462 M0.97−0.01 THB−7.14%0.00%
TAKUNI.RTAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
744 M THB0.92 THB−1.08%3.224 M1.5673.020.01 THB−90.87%3.23%
TAKUNITAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
744 M THB0.92 THB−1.08%3.224 M1.5673.020.01 THB−90.87%3.23%
PPLTPILATUS MARINE PCL
710.4 M THB0.72 THB−2.70%963.7 K0.9116.710.04 THB0.00%
ACCADVANCED CONNECTION CORP PCL
631.236 M THB0.45 THB−4.26%4.466 M0.85−0.05 THB−443.88%0.00%
ACC.RADVANCED CONNECTION CORP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
631.236 M THB0.45 THB−4.26%4.466 M0.85−0.05 THB−443.88%0.00%
SSOLARSOLARTRON PUBLIC CO LTD
586.566 M THB0.47 THB−4.08%944.101 K0.6157.320.01 THB−57.95%0.00%
SSOLAR.RSOLARTRON PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
586.566 M THB0.47 THB−4.08%944.1 K0.6157.320.01 THB−57.95%0.00%
UUBAUTILITY BUSINESS ALLIANCE PCL
582 M THB0.94 THB−3.09%167.717 K0.968.150.12 THB−23.13%4.95%
MORE.RMORE RETURN PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
430.605 M THB0.06 THB0.00%7.484 M2.47−0.01 THB−683.33%0.00%
MOREMORE RETURN PCL
430.605 M THB0.06 THB0.00%7.484 M2.47−0.01 THB−677.78%0.00%
MMETAMETA CORPORATION PCL
390.662 M THB0.14 THB0.00%229.02 K0.08−0.05 THB+27.46%0.00%
MMETA.RMETA CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
390.662 M THB0.14 THB0.00%229 K0.08−0.05 THB+27.57%0.00%
SKESAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
390.6 M THB0.34 THB−2.86%672.7 K1.36−0.10 THB−606.21%0.00%
SKE.RSAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
390.6 M THB0.34 THB−2.86%672.7 K1.36−0.10 THB−606.21%0.00%
TTGE.RTHACHANG GREEN ENERGY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.56 THB−5.88%6.068 M3.0823.460.11 THB+5.31%0.10%
PPLT.RPILATUS MARINE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.72 THB−2.70%963.7 K0.9116.710.04 THB0.00%
UUBA.RUTILITY BUSINESS ALLIANCE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.94 THB−3.09%167.7 K0.968.150.12 THB−23.13%4.95%