Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

3
Cổ phiếu
78.889M
Giá trị vốn hóa thị trường
1.491K
Khối lượng
+0.99%
Thay đổi
+0.77%
Hiệu suất Tháng
+13.11%
Hiệu suất Năm
+17.03%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SERVISERVICOM
0.21 TND+5.00%800.012.375M TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Bán Mạnh
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
3.65 TND0.00%4.631K1.6016.924M TND15.810.23 TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
14.56 TND+1.11%6550.9059.59M TND9.38%Dịch vụ Công nghiệp
Mua