Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

7
Cổ phiếu
2.162B
Giá trị vốn hóa thị trường
554
Khối lượng
−1.18%
Thay đổi
+7.17%
Hiệu suất Tháng
−4.21%
Hiệu suất Năm
−4.27%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
80.49 TND−0.62%1070.76131.803M TND6.83%Công nghiệp Chế biến
Mua
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
30.00 TND0.00%40.2958.418M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
69.70 TND−1.83%270.20149.1M TND10.56%Công nghiệp Chế biến
Mua
PGHPOULINA GROUP HOLDING
7.48 TND−0.13%9110.041.348B TND18.020.42 TND−20.62%3.14%Công nghiệp Chế biến
Mua
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
1.07 TND+3.88%200.0115.689M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
11.90 TND+1.88%6.769K0.51458.492M TND13.350.89 TND+84.88%4.71%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
STSSOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE
10.00 TND+1.01%100.68Công nghiệp Chế biến