Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

5
Cổ phiếu
282.760M
Giá trị vốn hóa thị trường
4.483K
Khối lượng
+1.14%
Thay đổi
+11.11%
Hiệu suất Tháng
−8.54%
Hiệu suất Năm
−9.56%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
0.88 TND0.00%12.323K0.8521.12M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
4.09 TND0.00%3.616K1.3222.747M TND9.78%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.85 TND0.00%2K0.0559.459M TND1.82%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.68 TND+1.49%14.261K0.3927.24M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
5.50 TND+1.85%2.745K0.88152.194M TND8.70%Sản xuất Chế tạo
Mua