Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

1
Cổ phiếu
77.273M
Giá trị vốn hóa thị trường
2.153K
Khối lượng
−0.47%
Thay đổi
+7.24%
Hiệu suất Tháng
−10.53%
Hiệu suất Năm
−17.17%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TLNETTELNET HOLDING
6.37 TND−0.47%2.153K0.5277.273M TND8.63%Dịch vụ Công nghệ
Mua