Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
244.622B
Giá trị vốn hóa thị trường
19.856M
Khối lượng
+0.23%
Thay đổi
+10.34%
Hiệu suất Tháng
+37.22%
Hiệu suất Năm
+10.39%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ANELEANEL ELEKTRIK
10.75 TRY−1.83%1.588M0.412.902B TRY−0.23 TRY+70.06%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ENKAIENKA INSAAT
34.86 TRY−0.11%22.292M0.72204.58B TRY13.542.57 TRY1.04%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
NATENNATUREL ENERJI
49.35 TRY−2.64%4.32M0.608.366B TRY10.694.62 TRY+66.56%0.39%Dịch vụ Công nghiệp
NIBASNIGBAS NIGDE BETON
19.25 TRY+1.69%1.634M0.621.022B TRY13.231.46 TRY+84.73%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ORGEORGE ENERJI ELEKTRIK
64.30 TRY+6.99%3.542M0.934.776B TRY10.506.12 TRY+119.51%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
RALYHRAL YATIRIM HOLDING
76.25 TRY−4.27%309.245K0.764.982B TRY11.436.67 TRY+278.30%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
TKFENTEKFEN HOLDING
47.02 TRY+5.43%11.222M0.9516.502B TRY8.165.76 TRY+46.08%6.32%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
YAYLAYAYLA EN. UR. TUR. VE INS
6.32 TRY+0.80%657.682K1.49312.716M TRY6.620.95 TRY+174.15%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
YYAPIYESIL YAPI
3.77 TRY+2.72%42.715M1.431.18B TRY2.381.59 TRY+405.42%0.00%Dịch vụ Công nghiệp