Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Thổ Nhĩ Kỳ

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
12.017B-1.05%9.920M29
75.105B-3.17%20.533M33
251.442B-1.15%22.783M721
128.752B-3.33%2.433M743
39.714B-0.79%6.777M723
19.955B0.78%5.667M413
53.403B-2.41%57.696M68
138.030B-4.41%15.631M23
610.894B-1.44%67.060M1198
7.056B-1.88%288.314K14
14.020B3.47%10.298M47
102.306B-0.17%7.572M211
18.431B-3.68%10.274M220
206.410B-1.41%16.749M631
164.158B0.46%35.754M859
112.029B-0.49%16.483M945
66.527B0.44%5.484M510
9.753B3.63%2.120M312
53.095B-8.64%102.789M57
57.705B-1.89%15.591M321
Tải thêm