Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Thổ Nhĩ Kỳ

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
9.414B0.18-0.59%50.917K39
133.084B4.601.59%6.797M23
505.754B2.831.01%2.186M619
304.911B1.051.27%336.481K846
64.196B0.080.71%714.337K725
69.555B0.830.70%210.823K418
168.297B0.261.83%10.075M68
304.759B0.74-0.40%1.886M23
1504.677B0.591.08%6.660M11111
19.910B0.071.04%44.205K24
52.380B1.231.10%614.019K38
214.944B2.021.16%6.964M211
34.004B0.592.93%242.260K213
541.648B5.571.69%5.436M640
651.615B0.231.88%2.681M863
175.915B1.090.70%902.318K945
178.011B1.000.57%2.047M413
13.866B0.812.02%652.970K313
288.943B0.110.57%5.083M49
326.010B1.022.27%2.839M325
Tải thêm