Lĩnh vực và Ngành

Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Thổ Nhĩ Kỳ

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại18.635B TRY0.53%+1.12%7.801M310
Truyền thông254.154B TRY0.88%+2.64%35.25M23
Khách hàng Lâu năm968.948B TRY1.60%+0.72%16.757M719
Hàng tiêu dùng không lâu bền808.238B TRY0.45%+2.46%3.878M849
Dịch vụ Khách hàng192.738B TRY0.23%+1.15%3.233M728
Dịch vụ Phân phối133.003B TRY0.69%+1.39%9.469M419
Công nghệ Điện tử440.813B TRY0.11%−0.48%46.432M610
Năng lượng Mỏ753.949B TRY2.51%−0.66%20.193M23
Tài chính4.397T TRY1.01%+3.13%41.596M11126
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe53.855B TRY0.10%−3.98%1.337M25
Công nghệ Sức khỏe112.881B TRY1.00%+2.84%3.695M310
Dịch vụ Công nghiệp264.307B TRY0.41%+1.78%17.962M19
Hỗn hợp111.48B TRY0.40%+9.78%368.801K212
Khoáng sản phi năng lượng1.094T TRY0.44%+1.54%61.278M646
Công nghiệp Chế biến834.023B TRY0.55%+2.35%40.73M872
Sản xuất Chế tạo634.659B TRY1.34%+1.68%10.711M954
Bán Lẻ482.002B TRY0.91%+2.46%7.096M514
Dịch vụ Công nghệ218.254B TRY0.12%+5.41%36.069M318
Vận chuyển584.399B TRY0.19%+1.88%22.039M511
Công ty dịch vụ công cộng575.203B TRY1.03%+2.55%21.766M332