Truyền thông (Khu vực)

3
Cổ phiếu
61.470B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.844M
Khối lượng
−0.23%
Thay đổi
+3.14%
Hiệu suất Tháng
+5.08%
Hiệu suất Năm
−6.16%
Hiệu suất YTD
          
KRONT KRON TELEKOMUNIKASYON
32.36-0.74%-0.24Sức bán mạnh309.538K465.153M37.540.87132.00
TCELL TURKCELL
15.81-0.69%-0.11Mua9.442M34.755B7.352.17
TTKOM TURK TELEKOM
7.530.40%0.03Sức mua mạnh12.887M26.250B6.301.1934748.00
Tải thêm