Truyền thông (Khu vực)

3
Cổ phiếu
152.310B
Giá trị vốn hóa thị trường
16.178M
Khối lượng
−1.32%
Thay đổi
−22.71%
Hiệu suất Tháng
+92.30%
Hiệu suất Năm
−17.12%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
KRONTKRON TEKNOLOJI
81.00TRY−1.46%−1.20TRY
Bán
258.09K20.905M1.173BTRY17.894.59TRY141
TCELLTURKCELL
34.80TRY−4.13%−1.50TRY
Bán
46.641M1.623B79.247BTRY12.302.95TRY
TTKOMTURK TELEKOM
19.60TRY−4.58%−0.94TRY
Bán
63.37M1.242B71.89BTRY17.091.20TRY35.868K