Hỗn hợp (Khu vực)

19
Cổ phiếu
14.046B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.493M
Khối lượng
−0.04%
Thay đổi
+3.75%
Hiệu suất Tháng
+142.94%
Hiệu suất Năm
−32.56%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
      
12.870B-0.11%1.495M17
1.176B0.71%61.182M2
Tải thêm