Bán Lẻ (Khu vực)

10
Cổ phiếu
67.991B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.748M
Khối lượng
−1.24%
Thay đổi
+10.06%
Hiệu suất Tháng
−5.26%
Hiệu suất Năm
+13.31%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
855.000M2.25-1.96%870.063K1
43.250B5.56-1.81%5.830M1
1.419B2.83%23.619M1
21.460B0.37-0.40%1.675M5
1.007B0.890.35%469.292K2
Tải thêm