Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

23
Cổ phiếu
203.596B
Giá trị vốn hóa thị trường
23.112M
Khối lượng
+4.95%
Thay đổi
+31.00%
Hiệu suất Tháng
+396.47%
Hiệu suất Năm
+352.87%
Hiệu suất YTD
           
AKENR AK ENERJI
2.70-0.37%-0.01Mua39.358M106265503.801.976B-4.22269.00
AKSEN AKSA ENERJI
37.501.68%0.62Sức mua mạnh22.022M825836400.0045.227B12.392.981030.00
AKSUE AKSU ENERJI
35.58-3.68%-1.36Mua530.608K18879033.701.219B-0.4316.00
ARASE DOGU ARAS ENERJI
144.30-0.21%-0.30Mua1.580M227977549.80
AYDEM AYDEM ENERJI
15.011.83%0.27Mua4.780M71745473.4510.392B537.00
AYEN AYEN ENERJI
25.322.68%0.66Mua3.291M83327107.206.843B10.432.37255.00
AYGAZ AYGAZ
46.905.39%2.40Mua1.068M50071614.649.781B7.505.931472.00
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO
15.412.66%0.40Bán4.013M61836662.4210.507B29.400.51
CANTE CAN2 TERMIK
130.000.00%0.00Mua1.089M141634740.0041.600B43.882.96
CONSE CONSUS ENERJI
4.724.66%0.21Sức mua mạnh69.239M326809354.401.739B
ENJSA ENERJISA ENERJI
18.084.21%0.73Sức mua mạnh5.948M107540960.9620.492B8.242.1111300.00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK
45.980.97%0.44Sức mua mạnh5.114M235133029.782.915B5.178.80
GWIND GALATA WIND ENERJI
15.003.38%0.49Sức mua mạnh6.986M104794815.00
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI
4.433.75%0.16Mua26.164M115906249.77
KARYE KARTAL YEN. ENERJI
18.961.01%0.19Sức mua mạnh2.968M56273883.75
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI
64.109.95%5.80Sức mua mạnh11.232M719953614.1411.660B56.131.04226.00
MAGEN MARGUN ENERJI
14.961.63%0.24Mua3.730M55803343.206.035B9.731.51
NTGAZ NATURELGAZ
22.701.89%0.42Sức mua mạnh4.168M94624000.772.562B228.00
ODAS ODAS ELEKTRIK
6.685.36%0.34Sức mua mạnh206.743M1381045571.328.876B6.630.96963.00
PAMEL PAMEL ELEKTRIK
114.50-1.55%-1.80Bán180.304K20644808.003.616B214.580.5420.00
TRCAS TURCAS PETROL
14.752.79%0.40Mua5.547M81813205.503.667B87.00
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI
26.101.08%0.28Sức mua mạnh1.568M40936962.60
ZOREN ZORLU ENERJI
3.929.80%0.35Mua50.845M199313042.888.925B-0.01
Tải thêm