Hợp đồng khoan

Các công ty của Các công ty của Tiểu vương quốc hoạt động trong một ngành: hợp đồng khoan

Danh sách sau có Các công ty của Tiểu vương quốc hoạt động trong cùng ngành, hợp đồng khoan. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như ADNOC Drilling Company PJSC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như ADNOC Drilling Company PJSC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADNOCDRILLADNOC Drilling Company PJSC
68.364 B AED4.05 AED−0.25%3.008 M0.3716.210.25 AED+28.68%4.06%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh