Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
26.744B3.560.85%148.397K11
2.209B2.851.36%11.853K23
132.000M-10.00%1.812K11
%11
302.548B2.660.81%5.259M1034
355.751M0.00%011
10.283B5.311.65%575.624K12
41.904B2.600.54%774.584K44
6.942B2.400.82%841.331K11
Tải thêm