Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại35.28B AED1.27%3.042M11
Truyền thông259.719B AED3.78%0.28%122.756K34
Khách hàng Lâu năm29.47B AED0.00%1.11%185.008K22
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.169B AED2.18%4.21%52.742K23
Dịch vụ Khách hàng48.156B AED0.60%−0.62%1.119M48
Dịch vụ Phân phối13.701B AED1.27%−1.48%278.377K23
Năng lượng Mỏ293.898B AED1.09%−0.61%5.589M23
Tài chính672.605B AED3.85%0.88%853.157K1064
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe868.495B AED0.02%−0.01%277.078K24
Công nghệ Sức khỏe1.017B AED−5.45%55.205K11
Dịch vụ Công nghiệp277.656B AED1.05%0.07%1.398M24
Khoáng sản phi năng lượng30.525B AED3.57%0.19%787.565K210
Công nghiệp Chế biến109.285B AED8.24%−1.00%769.497K34
Sản xuất Chế tạo847.968M AED1.50%1.00%15011
Bán Lẻ11
Dịch vụ Công nghệ29.65B AED−0.31%1.103M22
Vận chuyển54.119B AED1.76%0.13%191.203K45
Công ty dịch vụ công cộng469.696B AED2.33%−0.48%13.279M23