Bảo hiểm nhiều Rủi ro

Các công ty của Các công ty của Tiểu vương quốc hoạt động trong một ngành: bảo hiểm nhiều rủi ro

Danh sách sau có Các công ty của Tiểu vương quốc hoạt động trong cùng ngành, bảo hiểm nhiều rủi ro. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như ALLIANCE INSURANCE hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như TAKAFUL EMARAT, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADNICAbu Dhabi National Insurance Company
3.317 B AED5.81 AED−0.17%14.684 K0.528.260.70 AED+6.15%6.87%Tài chính
Sức mua mạnh
SUKOONSUKOON INSURANCE
1.801 B AED3.90 AED0.00%07.010.56 AED+14.87%5.13%Tài chính
NGINATIONAL GENL INS
869.734 M AED5.80 AED0.00%1.03 K3.8611.610.50 AED+39.65%4.31%Tài chính
ABNICAl Buhaira National Insurance Company
750 M AED3.00 AED0.00%10.00−0.53 AED−284.78%0.00%Tài chính
DNIRDUBAI NATL INSURAN
565.95 M AED4.90 AED0.00%00.0012.010.41 AED+6.89%2.04%Tài chính
TKFLAbu Dhabi National Takaful Co.
525 M AED5.00 AED0.00%2000.055.090.98 AED+484.86%5.14%Tài chính
ALLIANCEALLIANCE INSURANCE
390 M AED390.00 AED0.00%07.2453.89 AED+40.28%7.69%Tài chính
SALAMAISLAMIC ARAB INSUR
375.43 M AED0.409 AED0.00%8.411 M1.62−0.17 AED−668.85%0.00%Tài chính
HAYAHHayah Insurance Company P.J.S.C
210 M AED1.04 AED−0.95%66.294 K0.03−0.03 AED−273.78%0.00%Tài chính
UNIONUnion Insurance Company
160.836 M AED0.4860 AED−10.00%4930.09−0.01 AED−113.54%0.00%Tài chính
WATANIAWATANIA INTER HOLD
153.492 M AED0.570 AED−3.39%10 K0.1411.180.05 AED0.00%Tài chính
AMANAMAN (DUBAI ISL IN
93.686 M AED0.400 AED−3.61%13.36 K0.089.260.04 AED0.00%Tài chính
TAKAFUL_EMTAKAFUL EMARAT
79.65 M AED0.535 AED+0.75%1.134 M2.06−0.08 AED−604.88%0.00%Tài chính