Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

1
Cổ phiếu
52.080B
Giá trị vốn hóa thị trường
22.623M
Khối lượng
−6.88%
Thay đổi
−7.68%
Hiệu suất Tháng
+160.84%
Hiệu suất Năm
−6.68%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
MULTIPLYMultiply Group PJSC4.33AED−6.88%−0.32AED
Bán
22.623M97.959M52.08BAED5.360.87AED