Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

3
Cổ phiếu
22.269B
Giá trị vốn hóa thị trường
900.337K
Khối lượng
−2.78%
Thay đổi
−2.48%
Hiệu suất Tháng
+104.41%
Hiệu suất Năm
−3.31%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
FNFFOODCO NATIONAL FOODSTUFF PrJSC3.43AED−9.97%−0.38AED
Mua
2.206K7.567K1.067BAED−0.08AED
GHITHAGHITHA HOLDING P.J.S.C.69.50AED−2.52%−1.80AED
Bán Mạnh
511.014K35.515M17.226BAED
INVICTUSInvictus Investment Company PLC3.48AED−1.97%−0.07AED
Bán Mạnh
2.828M9.842M3.976BAED