Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

1
Cổ phiếu
1.294B
Giá trị vốn hóa thị trường
57.614K
Khối lượng
+0.93%
Thay đổi
−6.03%
Hiệu suất Tháng
−38.76%
Hiệu suất Năm
−5.22%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
JULPHARGulf Pharmaceutical Industries1.09AED0.93%0.01AED
Bán
57.614K62.799K1.248BAED−0.02AED2.144K