Công nghệ Sức khỏe

Các công ty của Tiểu vương quốc tham gia một lĩnh vực: công nghệ sức khỏe

Những Các công ty của Tiểu vương quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghệ sức khỏe. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như HIKMA PHARMACEUTICALS PLC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như Gulf Pharmaceutical Industries và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
HIKHIKMA PHARMACEUTICALS PLC
Chứng chỉ lưu ký
18.473 B AED44.58 USD0.00%026.156.27 AED−53.01%0.00%
JULPHARGulf Pharmaceutical Industries
1.097 B AED0.9510 AED+0.11%308.285 K0.22−0.09 AED−237.80%0.00%
Mua