Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

4
Cổ phiếu
118.436B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.237M
Khối lượng
+0.85%
Thay đổi
+2.10%
Hiệu suất Tháng
−2.38%
Hiệu suất Năm
+4.47%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AGTHIAAGTHIA Group4.16AED0.73%0.03AED
Mua
36.883K153.433K3.293BAED0.31AED
BOROUGEBorouge PLC2.68AED1.90%0.05AED
Mua
7.724M20.701M80.555BAED
FERTIGLBFertiglobe plc4.14AED0.00%0.00AED
Theo dõi
8.909M36.884M34.367BAED6.480.64AED
RAPCORas Al Khaimah Poultry & Feeding Co.2.32AED13.73%0.28AED
Sức mua mạnh
45.857K106.388K220.493MAED188.890.01AED52