Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

3
Cổ phiếu
485.756B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.609M
Khối lượng
+0.91%
Thay đổi
−6.92%
Hiệu suất Tháng
+114.29%
Hiệu suất Năm
−4.05%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
DEWADUBAI ELECTRICITY
2.38AED0.00%0.00AED
Mua
589.652K1.403M118BAED11.206K
TABREEDNCC (TABREED)
2.80AED−0.71%−0.02AED
Bán Mạnh
217.209K608.185K7.967BAED13.340.21AED
TAQAAbu Dhabi National Energy Company3.22AED−0.31%−0.01AED
Bán
10.941M35.229M359.79BAED44.190.07AED