Các công ty của Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong một ngành: Environmental Services

Danh sách sau có Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong cùng ngành, Environmental Services. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0KW1REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01182.90 USD−0.29%770.0645.764B GBP33.474.29 GBP+16.47%1.12%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
0L9OSTERICYCLE INC COM USD0.0154.0 USD−1.32%00.003.989B GBP−0.18 GBP−138.30%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
0LTGWASTE MANAGEMENT INC COM STK USD0.01204.6 USD−0.50%3100.0465.427B GBP36.114.45 GBP+5.05%1.36%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
0OG6SECHE ENVIRONNEMENT EUR0.20118.4 EUR−0.85%30.01801.204M GBP21.794.67 GBP+50.34%0.92%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
0W8REUROPLASMA EUR0.010.0015 EUR−38.10%300K6.781.614M GBP−3.09 GBP−100.38%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
HUIHYDROGEN UTOPIA INTERNATIONAL PLC ORD GBP0.00110.50 GBX+2.94%45.98K0.0739.323M GBP−0.00 GBP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
RWIRENEWI PLC ORD GBP1546 GBX−0.55%45.556K0.29439.247M GBP11.320.48 GBP+1.75%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh