Các công ty của Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong một ngành: Hotels/Resorts/Cruise lines

Danh sách sau có Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong cùng ngành, Hotels/Resorts/Cruise lines. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0EV1CARNIVAL CORP UNIT CTF (1 COM CARNIVAL & 1 TR SHS P&O15.72 USD−0.76%73.698K1.0715.749B GBP−0.10 GBP+97.62%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
0I1WROYAL CARIBBEAN GROUP COM USD0.01122.50 USD−0.79%3370.2824.984B GBP19.884.84 GBP0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
0J5IHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC COM USD0.01205.1 USD+0.98%1110.2140.548B GBP47.483.39 GBP−4.72%0.29%Dịch vụ Khách hàng
Mua
0JYWMARRIOTT INTERNATIONAL INC COM USD0.01 CLASS 'A'251.00 USD+1.23%1540.2656.939B GBP24.648.00 GBP+40.51%0.79%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
0LK3VAIL RESORTS INC COM STK USD0.01228 USD−0.22%10.026.868B GBP42.344.44 GBP−36.88%3.60%Dịch vụ Khách hàng
Mua
0O80BAINS MER MONACO EUR1105.5 EUR−0.47%40.152.214B GBP29.103.14 GBP+1076.79%1.14%Dịch vụ Khách hàng
0OHGNH HOTEL GROUP SA EUR24.650 EUR−0.03%120.091.734B GBP15.810.25 GBP+150.21%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Bán
0OQ0PIERRE & VACANCES EUR0.011.222 EUR−1.53%9.85K0.98482.234M GBP−0.12 GBP+98.77%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
0UC3NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS LTD COM USD0.00118.710 USD−0.53%124.567K3.886.414B GBP79.410.19 GBP0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
0YTRWYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COM USD0.0178.0 USD+0.70%350.744.958B GBP22.892.68 GBP−12.42%1.81%Dịch vụ Khách hàng
Mua
CCLCARNIVAL PLC ORD USD1.661133.5 GBX−0.57%537.503K1.1415.721B GBP−0.13 GBP+96.94%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
IHGINTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.2085213038554 GBX−1.45%552.391K1.5014.33B GBP24.063.55 GBP+236.21%1.32%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
MINMINOAN GROUP ORD GBP0.010.750 GBX+3.45%1.64M0.656.015M GBP0.00%Dịch vụ Khách hàng
PPHPPHE HOTEL GROUP LTD ORD NPV1325 GBX+0.38%16.196K1.74559.196M GBP15.600.85 GBP2.12%Dịch vụ Khách hàng
Mua
SSTYSAFESTAY PLC GBP0.0122.0 GBX0.00%00.0014.286M GBP−0.01 GBP−177.44%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
WTBWHITBREAD ORD GBP0.767973853461 GBX−0.09%1.062M0.996.402B GBP20.501.69 GBP2.42%Dịch vụ Khách hàng
Mua