Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

157
Cổ phiếu
483.822B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.546M
Khối lượng
−0.51%
Thay đổi
+12.13%
Hiệu suất Tháng
+14.88%
Hiệu suất Năm
+15.94%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0A18CGI INC COM NPV SUBORD VOTING SHARES CLASS A137.8 CAD−1.31%100.2218.333B GBP20.074.14 GBP+13.71%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
0A39KARNOV GROUP AB NPV54.7 SEK−1.35%11.67K1.86440.154M GBP28791.350.00 GBP−99.72%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
0A4ZCHEGG INC COM USD0.0019.930 USD−4.70%3580.13930.534M GBP−0.19 GBP−112.20%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
0A7GGAOTU TECHEDU INC SPON ADS EACH REP 0.666 ORD SHS CL A
Chứng chỉ lưu ký
2.58 USD+7.45%27.848K3.38485.099M GBP25.970.08 GBP−28.10%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
0A8LOPGEN INC COM USD0.01 (POST REV SPLIT)0.426 USD−3.41%500.013.432M GBP−5.35 GBP+64.39%0.00%Dịch vụ Thương mại
0A8QZW DATA ACTION TECHNOLOGIES INC COM USD0.001(POST REV SPLIT)0.870 USD+1.28%50.015.051M GBP−0.98 GBP−32.19%0.00%Dịch vụ Thương mại
0AAHKAHOOT! ASA NOK0.1035.07 NOK+0.26%7.489K1.041.273B GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
0AAPMAJOREL GRP SA(LUXEMBOURG) EUR0.0129.45 EUR−0.51%970.492.545B GBP19.901.27 GBP−99.60%2.31%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
0DEFALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP SPA NPV2.21 EUR+2.79%2290.4910.762M GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0DF1ALKEMY SPA NPV9.45 EUR+5.59%1180.8145.612M GBP12.110.68 GBP−18.71%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0DZJGROUPE CRIT EUR0.3668.6 EUR−2.00%00.00656.12M GBP11.075.33 GBP+204.10%5.12%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0F29LASSILA & TIKANOJA OYJ NPV9.53 EUR−0.41%3.117K1.17314.517M GBP10.110.82 GBP+18.63%4.92%Dịch vụ Thương mại
Mua
0G1TWAVESTONE EUR0.02547.65 EUR+0.85%3.122K3.91817.301M GBP0.80%Dịch vụ Thương mại
Mua
0GB5NILORNGRUPPEN AB SER'B'NPV61.7 SEK+1.31%1101.2652.823M GBP16.480.28 GBP−65.08%8.17%Dịch vụ Thương mại
0GX2NEURONES EUR0.4040.40 EUR+5.48%1210.20818.209M GBP20.621.68 GBP+33.13%2.82%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0HDQSYNERGIE EUR531.30 EUR+0.98%820.96640.393M GBP8.893.02 GBP+35.96%2.59%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0HOTBOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP COM USD0.01 CLASS 'A'124.85 USD−0.18%330.0512.783B GBP56.171.82 GBP−43.63%1.48%Dịch vụ Thương mại
Mua
0HQICBIZ INC COM STK USD0.0157.0 USD−1.09%500.562.247B GBP23.701.98 GBP+18.81%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0I4TCRITEO S.A ADS EACH REPR 1 ORD SPONS EUR0.025
Chứng chỉ lưu ký
24.6 USD+0.52%60211.551.099B GBP238.600.08 GBP−89.91%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
0II3EQUIFAX INC COM STK USD1.25217.2 USD−0.09%1650.0621.023B GBP51.553.45 GBP−26.75%0.72%Dịch vụ Thương mại
Mua
0IPNFLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM STK USD0.001240 USD+0.61%271.0413.493B GBP18.8110.46 GBP+5.07%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
0IPYAUBAY EUR0.5036.40 EUR−1.12%1.679K0.71422.696M GBP13.772.27 GBP+15.27%3.26%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0IW7GLOBAL PAYMENTS INC COM NPV116.0 USD−0.74%180.2123.867B GBP34.842.73 GBP+1387.10%0.86%Dịch vụ Thương mại
Mua
0IX0GL EVENTS EUR419.14 EUR+3.57%7.812K3.53469.862M GBP8.551.92 GBP1.88%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0J0NGREEN DOT CORP COM CL A USD0.0017.95 USD−2.58%60.02328.886M GBP11.380.57 GBP−18.79%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
0JBYELANDERS AB SER'B'NPV91.5 SEK−0.22%3002.83239.551M GBP11.160.61 GBP−35.27%4.64%Dịch vụ Thương mại
0JCKINTERPUBLIC GROUP COS INC COM STK USD0.1030.6 USD−0.24%2500.459.244B GBP12.771.97 GBP−4.47%3.98%Dịch vụ Thương mại
Mua
0JCOALL FOR ONE GROUP SE NPV39.4 EUR+2.60%642.13190.714M GBP3.27%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0JH0REJLERS AB SER'B'NPV114.0 SEK+0.45%2823.23189.102M GBP12.700.67 GBP+21.04%3.98%Dịch vụ Thương mại
Mua
0K05MEDIFAST INC COM STK USD0.00166.75 USD+1.44%420.19565.437M GBP6.088.99 GBP−16.86%10.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
0K36MOODYS CORP USD1361.0 USD−0.54%3860.0652.167B GBP43.906.74 GBP−1.86%0.83%Dịch vụ Thương mại
Mua
0KBKOMNICOM GROUP INC COM STK USD0.1580.46 USD+0.56%20.0012.44B GBP11.695.64 GBP+10.50%3.51%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
0KGYBTS GROUP AB SER'B'NPV243.0 SEK+2.42%783.86345.789M GBP27.270.67 GBP−8.91%2.17%Dịch vụ Thương mại
0KX9ROBERT HALF INC COM STK USD0.00181.5 USD+0.74%290.206.715B GBP18.463.62 GBP−28.49%2.32%Dịch vụ Thương mại
Bán
0KYYS&P GLOBAL INC COM USD1413.0 USD−0.83%1.375K0.41103.472B GBP53.426.34 GBP−35.36%0.86%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0LP5VERITONE INC USD0.0012.095 USD−6.47%1K0.7563.773M GBP−1.75 GBP−44.30%0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán
0MCBEWORK GROUP AB NPV126.6 SEK+0.79%940.68163.911M GBP15.920.59 GBP+6.29%5.18%Dịch vụ Thương mại
0N5IADESSO SE NPV97.8 EUR−5.76%4440.76581.872M GBP140.430.60 GBP−90.87%0.63%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0N5XDEKUPLE NPV29.3 EUR+11.41%00.0099.767M GBP13.021.93 GBP+24.98%3.01%Dịch vụ Thương mại
0NJBSNP SCHNEIDER-NEUREITHER & PTNS SE NPV43.0 EUR0.00%301.02270.247M GBP50.340.74 GBP+371.41%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
0O2BGRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. NPV28.30 EUR+1.07%9361.95921.917M GBP0.43%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0O9YHIGH CO EUR0.504.14 EUR−2.13%00.0067.181M GBP36.900.10 GBP−70.61%9.69%Dịch vụ Thương mại
Mua
0QN0APG SGA SA CHF2.60173.0 CHF−0.32%80.48466.944M GBP21.826.97 GBP+22.80%6.36%Dịch vụ Thương mại
Mua
0QNMADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)42.05 CHF+0.42%104.868K0.846.283B GBP22.391.68 GBP−33.99%5.95%Dịch vụ Thương mại
Mua
0QWFZALARIS ASA NOK0.1038.8 NOK−0.39%2421.1263.733M GBP−0.12 GBP−39.06%1.27%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0R6BENENTO GROUP OYJ NPV17.38 EUR−1.81%2.094K0.96367.611M GBP30.740.49 GBP−44.71%5.65%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0R9MADUX EUR0.251.175 EUR−21.23%14747.426.063M GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
0RD2OPENJOBMETIS NPV9.38 EUR+1.30%1200.00126.017M GBP9.440.86 GBP+5.06%4.50%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0RQITALENOM OYJ NPV5.29 EUR−2.04%440.05211.934M GBP54.880.08 GBP3.33%Dịch vụ Thương mại
Mua
0T6NNANO ONE MATLS CORP COM NPV2.500 CAD−9.09%6.4K2.94156.457M GBP−0.17 GBP−100.51%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0UMGUNIVERSAL MUSIC GROUP N.V EUR10.0024.15 EUR−1.20%722.211K1.8638.078B GBP37.660.55 GBP+59.86%2.11%Dịch vụ Thương mại
Mua
0W3XTHE NAGA GROUP AG NPV (REG)1.128 EUR−4.24%20.0350.111M GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
0YB1HUYA INC ADS EACH REP 1 ORD SHS A
Chứng chỉ lưu ký
3.42 USD−1.27%5.165K1.32631.612M GBP−0.21 GBP−41.03%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
AEOAEOREMA COMMUNICATIONS PLC ORD GBP0.12579.5 GBX+6.00%81.554K5.047.154M GBP11.640.07 GBP2.67%Dịch vụ Thương mại
AFMALPHA FINANCIAL MKTS CONSULTING PLC ORD GBP0.00075360 GBX+2.86%360.967K1.03427.034M GBP29.560.12 GBP+246.02%4.06%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALGWALPHA GROWTH PLC ORD GBP0.0011.150 GBX0.00%793.875K0.825.379M GBP2.670.00 GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
ANXANEXO GROUP PLC ORD GBP0.000557.0 GBX0.00%35.096K0.7067.254M GBP3.590.16 GBP+29.66%2.63%Dịch vụ Thương mại
AQSGAQUILA SERVICES GROUP PLC ORD GBP0.0520.6 GBX0.00%16.129K70.688.192M GBP24.700.01 GBP+31.75%3.66%Dịch vụ Thương mại
ASCLASCENTIAL PLC ORD GBP0.01275.0 GBX−0.72%4.282M1.491.228B GBP−0.17 GBP+15.19%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
AVCTAVACTA GROUP ORD GBP0.10137.0 GBX+0.37%599.44K0.49381.214M GBP−0.16 GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
BBSNBRAVE BISON GROUP PLC ORD GBP0.0012.00 GBX−3.61%1.427M0.7026.729M GBP25.000.00 GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
BEGBEGBIES TRAYNOR GROUP ORD GBP0.05115.0 GBX0.00%73.125K0.51180.969M GBP64.970.02 GBP+1509.09%3.30%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
BIDSBIDSTACK GROUP PLC ORD GBP0.0050.3750 GBX0.00%2.471M0.184.878M GBP−0.01 GBP+52.20%0.00%Dịch vụ Thương mại
BMSBRAEMAR PLC ORD GBP0.10281 GBX−0.35%8.146K0.0491.19M GBP−0.09 GBP−134.32%3.90%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
BVXPBIOVENTIX PLC ORD GBP0.053900 GBX0.00%3.502K0.45203.567M GBP24.641.58 GBP+23.71%4.15%Dịch vụ Thương mại
BWNBOWEN FINTECH PLC ORD GBP0.0111.5 GBX0.00%00.00Dịch vụ Thương mại
CMXCATALYST MEDIA GROUP PLC ORD GBP0.10102.5 GBX0.00%00.0021.558M GBP3.22%Dịch vụ Thương mại
CODENORTHCODERS GROUP PLC ORD GBP0.01125 GBX0.00%00.0010.014M GBP−0.01 GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
CPICAPITA PLC ORD GBP0.0206666619.10 GBX−0.98%5.735M1.40324.241M GBP−0.02 GBP−110.97%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CTEACATENAE INNOVATION PLC ORD GBP0.0020.115 GBX0.00%00.00327.795K GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
CTGCHRISTIE GROUP ORD GBP0.0295.0 GBX0.00%00.0024.878M GBP64.190.01 GBP−37.29%3.16%Dịch vụ Thương mại
DATAGLOBALDATA PLC ORD GBP0.0001151.0 GBX−0.33%210.39K0.531.27B GBP32.610.05 GBP−57.29%2.62%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
DBOXDIGITALBOX PLC ORD GBP0.013.50 GBX0.00%00.004.127M GBP5.000.01 GBP+3400.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
DLARDE LA RUE ORD GBP0.448685767.4 GBX+1.20%370.085K2.33130.46M GBP−0.29 GBP−926.88%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
DNMDIANOMI PLC ORD GBP0.00246.0 GBX0.00%00.0013.813M GBP−0.09 GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
EBQEBIQUITY ORD GBP0.2534.6 GBX0.00%00.0046.313M GBP−0.03 GBP+28.18%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ECKECKOH PLC ORD GBP0.002536.0 GBX0.00%227.295K0.30103.99M GBP29.510.01 GBP+18.45%2.06%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ELIXELIXIRR INTERNATIONAL PLC ORD GBP0.00005476 GBX−1.04%4.901K0.26223.557M GBP17.660.27 GBP+62.73%2.25%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
EMREMPRESARIA GROUP ORD GBP0.0533.6 GBX0.00%2.273K0.0116.114M GBP17.270.02 GBP4.18%Dịch vụ Thương mại
ESTEAST STAR RESOURCES PLC ORD GBP0.011.325 GBX0.00%2.327M0.822.897M GBP−0.01 GBP−11.48%0.00%Dịch vụ Thương mại
EXPNEXPERIAN PLC ORD USD0.102903 GBX−0.51%3.91M3.1526.51B GBP31.780.91 GBP+16.65%1.49%Dịch vụ Thương mại
Mua
EYEEAGLE EYE SOLUTIONS GROUP PLC ORD GBP0.01525 GBX0.00%4360.04154.31M GBP138.890.04 GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
FIPPFRONTIER IP GROUP PLC ORD GBP0.140.6 GBX+1.25%14.937K0.3222.367M GBP−0.06 GBP−135.14%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
FNTLFINTEL PLC ORD GBP0.01223 GBX+4.69%119.463K1.51221.169M GBP27.700.08 GBP−7.68%1.57%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
FOUR4IMPRINT GROUP ORD 38 6/13P4270 GBX+0.12%109.442K2.251.202B GBP15.032.84 GBP+1805.37%7.40%Dịch vụ Thương mại
Mua
FRANFRANCHISE BRANDS PLC ORD GBP0.005154 GBX+0.66%92.408K0.83295.521M GBP52.570.03 GBP−25.51%1.38%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
FRPFRP ADVISORY GROUP PLC ORD GBP0.001127.5 GBX+1.19%43.701K0.18292.55M GBP23.970.05 GBP−12.93%3.65%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
GATCGATTACA PLC ORD GBP0.01120 GBX0.00%27.207K0.5737.663M GBP31.200.04 GBP+112.78%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
GRCGRC INTERNATIONAL GROUP PLC ORD GBP0.0015.26 GBX0.00%2030.055.661M GBP−0.01 GBP+55.04%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
GTLYGATELEY HLDGS PLC ORD GBP0.1161.0 GBX0.00%24.67K0.57211.941M GBP16.910.10 GBP−14.23%5.90%Dịch vụ Thương mại
Mua
GVMHGRAND VISION MEDIA HOLDINGS PLC ORD GBP0.11.50 GBX0.00%01.444M GBP−0.01 GBP+21.05%0.00%Dịch vụ Thương mại
HASHAYS PLC ORD GBP0.01104.1 GBX−1.61%2.617M1.441.676B GBP12.220.09 GBP+134.71%4.95%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
HSPHARGREAVES SERVICES ORD GBP0.10460 GBX−0.22%18.553K0.78150.839M GBP5.470.84 GBP+70.31%4.56%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
HVOHVIVO PLC ORD GBP0.00120.8 GBX+2.72%4.726M2.53137.775M GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ICONICONIC LABS PLC ORD GBP0.15.46 GBX0.00%9.144K0.14456.252K GBPDịch vụ Thương mại
INSEINSPIRED PLC ORD GBP0.012559.5 GBX0.00%2.814K0.1759.952M GBP−0.06 GBP+7.85%4.71%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
IPELIMPELLAM GROUP PLC ORD GBP0.01640 GBX0.00%10.209K0.35285.248M GBP15.030.43 GBP+138.01%0.00%Dịch vụ Thương mại
IPOIP GROUP ORD GBP0.0250.5 GBX−1.37%2.55M3.29530.9M GBP−0.08 GBP−131.38%2.48%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ITRKINTERTEK GROUP ORD GBP0.013985 GBX+0.03%631.726K2.206.417B GBP21.761.83 GBP+11.20%2.74%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
IWGIWG PLC ORD GBP0.01142.8 GBX−3.51%1.918M1.371.49B GBP−0.10 GBP+82.83%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua