Truyền thông (Khu vực)

19
Cổ phiếu
351.901B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.648M
Khối lượng
−3.15%
Thay đổi
−8.95%
Hiệu suất Tháng
−19.77%
Hiệu suất Năm
−0.32%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
17.988B4.25-1.10%7.738M2
128.703B0.98-7.25%25.728K10
199.889B2.22-0.78%4.033M7
Tải thêm