Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

106
Cổ phiếu
1092.239B
Giá trị vốn hóa thị trường
76.974K
Khối lượng
+0.54%
Thay đổi
+1.21%
Hiệu suất Tháng
+54.35%
Hiệu suất Năm
+17.06%
Hiệu suất YTD
Tải thêm