Các công ty ở Vương quốc Anh tham gia một lĩnh vực: Consumer Durables

Những Các công ty ở Vương quốc Anh sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Consumer Durables. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
0A1KNIO INC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS CLASS A
Chứng chỉ lưu ký
5.210 USD−2.73%85.162K0.136.953B GBP−1.49 GBP−79.44%0.00%
Mua
0A3UWORKHORSE GROUP INC COM USD0.001 (POST REV SPLIT)0.3305 USD−1.46%14.285K0.1664.055M GBP−0.54 GBP+57.24%0.00%
Theo dõi
0A4FIDEANOMICS INC COM USD0.001(POST SPLIT)1.10 USD−9.83%11.721K1.0510.682M GBP−49.78 GBP+18.22%0.00%
0A4IARCIMOTO INC COM NPV (POST REV SPLIT)0.5200 USD−5.45%00.003.896M GBP−7.90 GBP+72.79%0.00%
0A54NIU TECHNOLOGIES SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS CL A
Chứng chỉ lưu ký
1.770 USD−1.12%5620.25103.319M GBP−0.26 GBP−589.70%0.00%
Theo dõi
0A8XM/I HOMES INC COM STK USD0.01133 USD+3.05%790.872.797B GBP8.2012.76 GBP−5.92%0.00%
Theo dõi
0AB9DAIMLER TRUCK HOLDING AG NPV42.95 EUR−2.77%12.857K0.0230.149B GBP9.304.01 GBP+42.69%3.04%
Sức mua mạnh
0DI7AFC AJAX NV EUR0.4510.15 EUR−0.98%00.00159.954M GBP4.771.83 GBP0.88%
Sức mua mạnh
0F2ZLEIFHEIT AG NPV14.00 EUR−4.76%10K1.71111.069M GBP78.520.15 GBP−64.94%5.13%
0FRWROSENBAUER INTERNATIONAL AG NPV(BR)28.6 EUR+0.46%4440.76165.771M GBP−1.88 GBP−115.18%0.00%
Sức mua mạnh
0GWIHUSQVARNA AB SER'A'NPV81.0 SEK−0.37%170.503.468B GBP21.340.29 GBP+12.74%3.75%
Theo dõi
0GXDSVEDBERGS GROUP AB SER'B'NPV36.25 SEK+4.26%70.04145.548M GBP11.130.25 GBP−25.68%3.62%
0HF1AGF A/S SER'B'DKK0.250.632 DKK+0.64%00.0032.506M GBP3.680.02 GBP+159.91%0.00%
0HFPINMOBILIARIA DEL SUR EUR27.40 EUR+2.78%20.47113.718M GBP3.63%
Sức mua mạnh
0HMGBEAZER HOMES USA INC COM USD0.0132.0 USD+0.05%512.31774.268M GBP6.343.97 GBP−26.03%0.00%
Mua
0HR3DUNI AB NPV103.0 SEK+0.39%2930.68366.185M GBP12.410.64 GBP+95.98%2.91%
Theo dõi
0I5OBERGMAN & BEVING AB SER'B'NPV189.2 SEK+1.15%1.808K8.19380.678M GBP25.960.57 GBP−7.68%1.90%
Mua
0I6KDR HORTON INC COM STK USD0.01155.45 USD+3.13%2100.2539.865B GBP11.1810.92 GBP−13.79%0.72%
Mua
0J3KHASBRO INC COM STK USD0.5050.86 USD+1.20%2180.245.509B GBP−8.42 GBP−834.91%5.56%
Mua
0J5THONDA MOTOR CO ADR-EACH CNV INTO 1 ORD NPV
Chứng chỉ lưu ký
36.0 USD+0.04%7471.2448.534B GBP8.963.16 GBP+28.88%2.26%
Mua
0JD8MT HOJGAARD HOLDING A/S DKK20156.0 DKK−3.40%300.02139.185M GBP15.041.21 GBP+582.79%0.00%
0JSILGI HOMES INC COM USD0.01116 USD+4.27%10.012.08B GBP13.746.62 GBP−38.74%0.00%
Theo dõi
0JSJLKQ CORPORATION COM USD0.0151.9 USD−0.32%180.0110.943B GBP14.762.76 GBP−14.59%2.16%
Mua
0JTTLEGGETT & PLATT INC COM STK USD0.0120.93 USD+1.87%5300.382.196B GBP−0.79 GBP−144.19%8.73%
Bán
0JU0LENNAR CORP COM CL'A'USD0.10161.70 USD+1.08%1.083K0.5134.967B GBP11.7510.90 GBP−12.72%1.01%
Mua
0JW5M.D.C.HLDGS INC COM STK USD0.0163.0 USD+0.12%200.473.692B GBP11.884.15 GBP−31.13%3.43%
Theo dõi
0JZHMATTEL INC COM STK USD119.52 USD+0.10%5680.935.383B GBP32.240.48 GBP−44.66%0.00%
Mua
0K85NINTENDO CO LTD ADR(8 CNV INTO 1 ORD)NPV
Chứng chỉ lưu ký
13.8 USD−1.50%3.351K1.0450.855B GBP18.290.59 GBP+1.15%1.77%
Mua
0KDIOSHKOSH CORPORATION COM STK USD0.01113 USD+0.74%70.165.787B GBP12.437.13 GBP+275.52%1.51%
Mua
0KJQPOLARIS INC COM STK USD0.0193.0 USD−0.09%80.104.1B GBP10.676.84 GBP−11.78%2.83%
Theo dõi
0KS6PULTE GROUP INC COM STK USD0.01113.05 USD+2.69%1.002K0.7318.557B GBP9.639.22 GBP+5.87%0.61%
Mua
0KXIROKU INC COM USD0.0001 CLASS A61.52 USD−2.72%6.386K0.307.128B GBP−3.94 GBP−39.54%0.00%
Theo dõi
0L7GSNAP-ON INC COM STK USD1282.5 USD+2.06%80.0311.817B GBP15.0614.72 GBP+11.43%2.45%
Theo dõi
0L9ESTANLEY BLACK & DECKER INC COM USD2.5088.88 USD−1.13%330.0610.86B GBP−1.56 GBP−128.54%3.59%
Theo dõi
0L9QFISKARS OYJ NPV16.02 EUR+0.25%110.061.104B GBP18.550.75 GBP−28.71%4.99%
Bán
0LF8THOR INDUSTRIES COM STK USD0.10126.65 USD−1.07%3.062K4.445.341B GBP23.384.46 GBP−71.17%1.46%
Theo dõi
0LFSTOLL BROS INC COM USD0.01119.00 USD+2.29%1070.089.627B GBP9.1910.21 GBP+12.24%0.72%
Mua
0LG5TOYOTA MOTOR CORP ADR-EACH REP 2 ORD NPV LVLIII(SPON)
Chứng chỉ lưu ký
244 USD−0.60%2280.65259.697B GBP10.4318.42 GBP+73.33%1.64%
Mua
0LWHWHIRLPOOL CORP COM STK USD1106.80 USD−0.56%250.314.588B GBP12.326.81 GBP6.57%
Theo dõi
0MRMBANG & OLUFSEN A/S DKK5.009.46 DKK+0.63%1.73K0.79129.749M GBP−0.03 GBP+78.97%0.00%
Mua
0N2QBIJOU BRIGITTE NPV39.9 EUR−1.24%550.20258.142M GBP9.283.70 GBP7.65%
0N9ZEVS BROADCAST EQUIPMENT NPV33.05 EUR+0.15%1060.12378.298M GBP12.462.30 GBP+3.29%3.39%
Sức mua mạnh
0NB2GUILLEMOT CORPORATION EUR0.774.800 EUR−1.44%20.0162.867M GBP5.12%
Mua
0NVRNVR INC COM USD0.017800 USD+2.00%00.0019.21B GBP16.79363.91 GBP−5.87%0.00%
Mua
0OC9STEMMER IMAGING AG NPV29.0 EUR−1.21%9723.03161.237M GBP10.482.40 GBP+23.88%3.45%
Mua
0OJYURBAS GRUPO FINANCIERO SA EUR0.010.0045 EUR−2.17%43.814K1.8356.393M GBP15.000.00 GBP−84.21%0.00%
0Q92SELVAAG BOLIG AS NOK233.45 NOK+2.29%3632.43232.373M GBP12.790.20 GBP−28.00%9.00%
Theo dõi
0QKDFORBO HLDGS AG CHF0.10 (REGD)1046 CHF+2.38%1741.121.331B GBP15.0361.26 GBP−19.98%2.17%
Theo dõi
0QLLGOODYEAR TIRE & RUBBER CO COM STK NPV11.580 USD−1.62%1.401K0.542.638B GBP−1.90 GBP−444.82%0.00%
Mua
0QM4SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)40.75 CHF−0.12%1.281K0.179.567B GBP12.163.13 GBP+13.44%2.93%
Theo dõi
0QVEFENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG SER'B'CHF1645 SEK+0.78%303.00644.829M GBP23.102.17 GBP−41.76%2.35%
Theo dõi
0QYRPANASONIC HOLDINGS CORP NPV1440.0 JPY−2.01%287.3K1.5617.776B GBP6.701.20 GBP+125.45%2.23%
Mua
0QYYHARLEY DAVIDSON COM STK USD0.0136.78 USD+2.05%8380.963.946B GBP7.633.79 GBP−2.84%1.80%
Mua
0QZ7KANDI TECHNOLGIES GROUP INC COM STK USD0.0012.424 USD−3.97%650.28165.515M GBP−0.05 GBP+32.57%0.00%
0R1CGOPRO INC. COM USD0.0001 CL 'A'2.330 USD−2.88%6.951K1.33277.643M GBP−0.27 GBP−299.36%0.00%
Bán
0R1ENINTENDO CO LTD NPV8362 JPY+0.20%407.922K1.8750.851B GBP19.682.36 GBP+8.63%2.43%
Mua
0R38IROBOT CORP COM USD0.0110.52 USD−7.49%8.741K0.40236.876M GBP−8.65 GBP−4.88%0.00%
Theo dõi
0RQKBELYSSE GROUP NV NPV0.720 EUR+16.71%30.0021.583M GBP−0.27 GBP+11.45%0.00%
Mua
0ZFNSONOS INC COM USD0.00119.400 USD+1.35%10.897K2.081.867B GBP−0.02 GBP−124.04%0.00%
Mua
0ZNFTURTLE BEACH CORP COM USD0.001(POST REV SPLT)10.78 USD+4.64%00.00142.485M GBP−2.41 GBP−50.33%0.00%
Sức mua mạnh
AAIEAAIREA PLC ORD GBP0.2527.4 GBX−3.82%6.813K1.0211.786M GBP9.020.03 GBP+33.92%1.75%
AMLASTON MARTIN LAGONDA GBL HLDGS PLC ORD GBP0.1158.7 GBX−3.82%555.761K0.361.359B GBP−0.31 GBP+50.19%0.00%
Mua
BDEVBARRATT DEVELOPMENTS ORD GBP0.10468.7 GBX−2.05%2.324M0.374.657B GBP20.910.22 GBP−65.01%7.04%
Mua
BOOTBOOT(HENRY) ORD GBP0.10182.5 GBX−1.35%1.941K0.01246.995M GBP12.260.15 GBP−20.51%3.75%
Sức mua mạnh
BWYBELLWAY GBP0.1252750 GBX−0.87%69.12K0.213.297B GBP9.282.96 GBP−6.18%5.05%
Mua
CCPCELTIC PLC ORD GBP0.01124 GBX−3.88%20K3.42122.056M GBP0.00%
Sức mua mạnh
CCCTCHARACTER GROUP PLC ORD GBP0.05266 GBX−1.44%5.97K0.1751.501M GBP14.820.18 GBP−68.38%7.04%
CCFXCOLEFAX GROUP ORD GBP0.10745 GBX+3.03%800.2644.691M GBP8.780.85 GBP+50.68%0.74%
Mua
CCHHCHURCHILL CHINA ORD GBP0.101130 GBX+2.64%1.684K0.21120.976M GBP15.130.75 GBP+788.57%2.91%
Sức mua mạnh
CRSTCREST NICHOLSON HLDGS PLC ORD GBP0.05214.2 GBX+0.09%552.855K0.65549.414M GBP30.860.07 GBP−74.76%7.94%
Theo dõi
DFSDFS FURNITURE PLC ORD GBP0.10125.0 GBX+2.29%40.607K0.15286.124M GBP11.320.11 GBP−67.71%3.68%
Sức mua mạnh
EECOBECO BUILDINGS GROUP PLC ORD GBP0.0114.0 GBX−6.67%43.745K2.8310.775M GBP−0.13 GBP+65.56%0.00%
FDEVFRONTIER DEVELOPMENTS PLC GBP0.005130.0 GBX−1.29%227.605K0.8050.795M GBP−1.57 GBP−553.47%0.00%
Theo dõi
GAWGAMES WORKSHOP GROUP ORD GBP0.059415 GBX−0.11%5.626K0.143.106B GBP22.244.23 GBP+16.51%4.72%
Sức mua mạnh
GLEM J GLEESON PLC ORD GBP0.02532 GBX+1.14%7.748K0.15307.042M GBP18.280.29 GBP−54.71%2.47%
Sức mua mạnh
HHRNHORNBY PLC ORD GBP0.0134.2 GBX+11.47%108.95K0.0851.975M GBP−0.05 GBP−1609.38%0.00%
HWDNHOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD GBP0.10856.2 GBX−0.00%753.034K0.414.698B GBP18.500.46 GBP−12.71%2.42%
Mua
MERMEARS GROUP ORD GBP0.01354.5 GBX−0.14%134.791K0.21354.197M GBP13.430.26 GBP+403.82%3.08%
Mua
NNXQNEXTEQ PLC ORD GBP0.001141.5 GBX+2.36%141.694K4.3991.789M GBP8.800.16 GBP+1811.90%2.17%
Sức mua mạnh
PPMPPORTMEIRION GROUP ORD GBP0.05224 GBX−0.70%39.202K2.3430.958M GBP6.610.34 GBP+78.00%6.89%
Theo dõi
PROCPROCOOK GROUP PLC ORD GBP0.0128.1 GBX−2.78%24.828K0.8731.543M GBP−0.04 GBP0.00%
Mua
PSNPERSIMMON ORD GBP0.101374.5 GBX−1.82%165.07K0.144.47B GBP13.411.03 GBP−58.56%5.71%
Theo dõi
RDWREDROW PLC ORD GBP0.105650.0 GBX−1.81%696.23K0.272.139B GBP10.130.64 GBP−20.53%3.78%
Mua
SSDGSANDERSON DESIGN GROUP PLC ORD GBP0.01105.5 GBX+3.43%13.933K0.0773.14M GBP8.110.13 GBP+10.25%3.43%
Sức mua mạnh
SSMJSMART(J.)& CO(CONTRACTORS) ORD GBP0.02133 GBX0.00%00.0052.359M GBP270.410.00 GBP−98.11%2.44%
TTNDTANDEM GROUP ORD GBP0.25230 GBX−0.43%10.635K1.1012.586M GBP−0.11 GBP−114.93%4.35%
TW.TAYLOR WIMPEY PLC ORD GBP0.01138.55 GBX−0.65%2.219M0.144.922B GBP14.080.10 GBP−35.35%6.86%
Mua
TYMNTYMAN PLC ORD GBP0.05294.0 GBX−0.34%52.885K0.39574.611M GBP15.730.19 GBP−28.31%4.64%
Sức mua mạnh
TYTTOYOTA MOTOR CORP NPV3720 JPY+1.83%51K0.09259.676B GBP11.211.85 GBP+87.39%1.77%
Mua
VCPVICTORIA PLC ORD GBP0.05249.0 GBX−3.11%36.821K0.49296.524M GBP−1.40 GBP−10843.08%0.00%
Sức mua mạnh
VTYVISTRY GROUP PLC GBP0.501088 GBX−0.37%211.429K0.133.71B GBP15.230.71 GBP−24.55%5.04%
Theo dõi
WJGWATKIN JONES PLC ORD GBP0.0144.25 GBX−0.79%519.535K0.63114.373M GBP−0.13 GBP−177.57%13.23%
Mua