Tài chính (Khu vực)

435
Cổ phiếu
647.857B
Giá trị vốn hóa thị trường
28.701M
Khối lượng
−1.38%
Thay đổi
−24.08%
Hiệu suất Tháng
−23.37%
Hiệu suất Năm
−30.61%
Hiệu suất YTD
           
37ZM STANDARD CHARTERED PLC ADS (EACH REPR 1 NON-CUM RED PRF)144A
110.85-1.20%-1.352Các Ngân hàng lớn
3IN 3I INFRASTRUCTURE PLC ORD NPV
248.000.61%1.50Bán673.807K2.197B9.560.260.00Quản lý Đầu tư
AA4 AMEDEO AIR FOUR PLUS LIMITED RED ORD NPV
38.000.00%0.00Bán145.635K244.055M2.490.150.00Tài chính/Cho thuê
AAA ALL ACTIVE ASSET CAPITAL LIMITED ORD NPV (DI)
1.1851.61%0.40Mua17.842M3.442MQuản lý Đầu tư
AADV ALBION DEVELOPMENT VCT PLC ORD 1P
79.500.00%0.00Mua073.547M24.240.03Quản lý Đầu tư
AAEV ALBION ENTERPRISE VCT PLC ORD 1P
110.000.00%0.00Bán074.909M8.200.130.00Quản lý Đầu tư
AAM ARTEMIS VCT PLC ORD 10P
20.000.00%0.00Bán1.015K10.499M-0.110.00Quản lý Đầu tư
AATG ALBION TECHNOLOGY & GENERAL VCT PLC ORD 1P
79.000.00%0.00Bán088.028M8.330.090.00Quản lý Đầu tư
AAVC ALBION VENTURE CAPITAL TST PLC ORD 1P
71.750.00%0.00Bán072.257M14.640.050.00Quản lý Đầu tư
ADA ADAMS PLC ORD GBP0.01
5.500.00%0.00Bán04.540M-0.00Tập đoàn Tài chính
ADM ADMIRAL GROUP PLC ORD 0.1P
2255.000.36%8.00Sức mua mạnh530.579K6.607B15.181.4811246.00Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
ADV ADVANCE ENERGY PLC ORD NPV
0.120.00%0.00Bán01.873MTập đoàn Tài chính
AFHP AFH FINANCIAL GROUP PLC ORD 10P
245.00-2.00%-5.00Bán43.336K107.353M10.620.25Ngân hàng / Môi giới đầu tư
AFX ALPHA FX GROUP PLC ORD 0.2P
560.008.74%45.00Bán93.529K191.189M19.120.28Ngân hàng khu vực
AGFX ARGENTEX GROUP PLC ORD £0.0001
122.007.02%8.00Mua947.416K129.057MNgân hàng / Môi giới đầu tư
AGR ASSURA PLC ORD 10P
80.40-2.90%-2.40Mua4.104M1.998B23.930.0362.00Quỹ Đầu tư Bất động sản
AHT ASHTEAD GROUP PLC ORD 10P
1596.50-3.99%-66.28Bán1.762M7.389B9.371.7717803.00Tài chính/Cho thuê
AIBG AIB GROUP PLC ORD EUR0.625
0.91-3.59%-0.03Bán895.780K2.255B8.140.109520.00Ngân hàng khu vực
AIE ASHOKA INDIA EQUITY INVESTMENT TRUST PLC ORD 1P
78.00-2.50%-2.00Sức bán mạnh86.300KTập đoàn Tài chính
AIQ AIQ LIMITED ORD GBP0.01 (DI)
38.001.33%0.50Mua41.570K19.440M-0.01Tập đoàn Tài chính
AIRE ALTERNATIVE INCOME REIT PLC ORD GBP0.01
46.40-3.33%-1.60Bán341.200K38.640M17.980.030.00Quỹ Đầu tư Bất động sản
AJB AJ BELL PLC ORD GBP0.000125
281.00-4.75%-14.00Bán623.528K1.205B39.490.08Quản lý Đầu tư
ALS ALTUS STRATEGIES PLC ORD 5P
23.504.44%1.00Bán25.000KTập đoàn Tài chính
AMAT AMATI AIM VCT PLC ORD 5P
112.500.00%0.00Bán0113.446M-0.140.00Quản lý Đầu tư
AMGO AMIGO HOLDINGS PLC ORD 0.25P
14.50-3.33%-0.50Bán694.707K71.300M1.000.15Tập đoàn Tài chính
APAX APAX GLOBAL ALPHA LIMITED ORD NPV
118.60-2.79%-3.40Bán136.673K599.143M3.240.380.00Quản lý Đầu tư
APQ APQ GLOBAL LIMITED ORD NPV
68.000.00%0.00Bán053.222MTập đoàn Tài chính
AQSG AQUILA SERVICES GROUP PLC ORD 5P
28.500.00%0.00Bán010.815M23.360.0157.00Quản lý Đầu tư
AQX AQUIS EXCHANGE PLC ORD 10P
320.000.00%0.00Bán086.879MNgân hàng / Môi giới đầu tư
ARBB ARBUTHNOT BANKING GROUP PLC ORD 1P
735.000.34%2.50Bán429109.062M17.780.41Tập đoàn Tài chính
ARDN ARDEN PARTNERS PLC ORD 10P
4.500.00%0.00Bán155.082K1.242M-0.09Ngân hàng / Môi giới đầu tư
ARGO ARGO GROUP LIMITED ORD USD0.01
16.500.00%0.00Bán06.428M11.380.0222.00Quản lý Đầu tư
ARO ARRICANO REAL ESTATE PLC ORD EUR0.0005 (DI)
0.300.00%0.00Bán025.027MQuỹ Đầu tư Bất động sản
ARW ARROW GLOBAL GROUP PLC ORD 1P
101.20-0.98%-1.00Bán681.247K180.284M5.250.20Tài chính/Cho thuê
ASAI ASA INTERNATIONAL GROUP PLC ORD GBP1
92.60-2.53%-2.40Bán1395.000M10819.00Tài chính/Cho thuê
ASHM ASHMORE GROUP PLC ORD 0.01P
319.00-3.33%-11.00Bán1.697M2.209B10.770.33288.00Quản lý Đầu tư
ASLI ABERDEEN STANDARD EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC ORD 1P
87.00-3.12%-2.80Mua207.392K210.581M0.00Quản lý Đầu tư
ASPL ASEANA PROPERTIES LIMITED ORD USD0.05
0.340.00%0.00Bán053.770M816.00Phát triển Bất động sản
ATMA ATLAS MARA LIMITED ORD NPV (DI)
0.57-8.73%-0.06Bán120.990K86.383M6048.00Ngân hàng khu vực
AUCT AUCTUS GROWTH PLC ORD GBP0.10
26.500.00%0.00Bán0707.285K0.00Tập đoàn Tài chính
AUGM AUGMENTUM FINTECH PLC ORD GBP0.01
59.00-6.35%-4.00Bán943.946K73.667M7.190.09Quản lý Đầu tư
AV. AVIVA PLC ORD 25P
249.703.40%8.20Bán13.447M9.469B3.830.6431181.00Bảo hiểm nhiều Rủi ro
AVAP AVATION PLC ORD 1P
109.00-9.17%-11.00Bán54.101K75.204M1.940.6223.00Tài chính/Cho thuê
AXB AXIS BANK LIMITED GDR EACH REPR 5 EQTY SHS
23.252.65%0.60Bán21.745K10.323B61940.00Ngân hàng khu vực
BARC BARCLAYS PLC ORD 25P
81.62-1.50%-1.24Bán132.556M14.348B0.1480800.00Các Ngân hàng lớn
BBGI BBGI SICAV S.A. ORD NPV (DI)
163.200.00%0.00Mua462.337KQuản lý Đầu tư
BBOX TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 1P
108.80-1.18%-1.30Bán8.970M1.879B13.150.08Quỹ Đầu tư Bất động sản
BC12 BETTER CAPITAL PCC LIMITED ORD GBP1.00 (2012)
3.50-22.22%-1.00Bán014.614M-0.030.00Quản lý Đầu tư
BCAP BETTER CAPITAL PCC LIMITED ORD GBP1.00 (2009)
32.00-4.48%-1.50Bán0108.797M-0.030.00Quản lý Đầu tư
BCPT BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LIMITED ORD 1P
68.901.47%1.00Bán2.736M542.770M0.00Quỹ Đầu tư Bất động sản
BERM BERMELE PLC ORD 0.1P
0.880.00%0.00Bán0Tập đoàn Tài chính
BEZ BEAZLEY PLC ORD 5P
367.802.62%9.40Bán1.343M1.884B10.380.351658.00Bảo hiểm đặc biệt
BGEO BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD 1P
906.006.59%56.00Bán151.286K404.381M2.942.90Các Ngân hàng lớn
BIRG BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD EUR1.00
1.68-0.83%-0.01Bán994.453K1.570B4.870.3010440.00Các Ngân hàng lớn
BKM BANKMUSCAT (S.A.O.G.) GDR (EACH REPR 4 COM STK) (REG S)
4.200.00%0.00Mua02.141B7.220.47Ngân hàng khu vực
BLBD BLOM BANK SAL GDS REPR 1 ORD'B'SHS LBP10000(REG S)
1.900.00%0.00Theo dõi14.387KNgân hàng khu vực
BLND BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 25P
322.902.90%9.10Bán5.825M2.908B-0.68550.00Quỹ Đầu tư Bất động sản
BLU BLUE STAR CAPITAL PLC ORD 0.1P
0.090.00%0.00Bán97.110K2.873M-0.00Tập đoàn Tài chính
BLV BELVOIR GROUP PLC ORD 1P
89.50-4.28%-4.00Sức bán mạnh60.979K32.820M7.240.13Phát triển Bất động sản
BMD BARONSMEAD SECOND VENTURE TRUST PLC ORD 10P
60.000.00%0.00Bán0147.020M-0.070.00Quản lý Đầu tư
BNC BANCO SANTANDER S.A. ORD EUR0.50 (CDI)
189.34-0.32%-0.60Bán742.426K31.288B6.200.32196419.00Các Ngân hàng lớn
BOCH BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY ORD EUR0.10
0.63-3.82%-0.03Bán97.893K256.399M5.910.104146.00Ngân hàng khu vực
BPET BMO PRIVATE EQUITY TRUST PLC ORD 1P
320.008.11%24.00Mua41.621K218.867M8.020.370.00Quản lý Đầu tư
BQAD BANK AUDI S.A.L. GDR(REPR 1'COM'SHR)(REG S)
1.400.00%0.00Bán0711.752M6306.00Ngân hàng khu vực
BREI BMO REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED ORD 1P
60.71-7.45%-4.89Bán454.732K157.903M40.000.02Quỹ Đầu tư Bất động sản
BRH BRAVEHEART INVESTMENT GROUP PLC ORD 2P
10.500.00%0.00Mua02.948MQuản lý Đầu tư
BRK BROOKS MACDONALD GROUP PLC ORD 1P
1450.00-0.68%-10.00Bán4.756K231.453M15.740.93Quản lý Đầu tư
BRW BREWIN DOLPHIN HOLDINGS PLC ORD 1P
208.00-0.24%-0.50Bán1.335M615.131M12.550.171864.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
BSC BRITISH SMALLER COMPANIES VCT2 PLC ORD 10P
51.500.00%0.00Mua066.890M14.310.04Quản lý Đầu tư
BSFA BSF ENTERPRISE PLC ORD 1P
6.500.00%0.00Bán01.322M2.00Tập đoàn Tài chính
BSV BRITISH SMALLER COMPANIES VCT PLC ORD 10P
70.500.00%0.00Bán097.224M13.990.050.00Quản lý Đầu tư
BUR BURFORD CAPITAL LIMITED ORD NPV
335.30-12.94%-49.84Bán1.318M843.989M0.00Tập đoàn Tài chính
BVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ORD EUR0.49
2.69-1.32%-0.04Bán66.840M15.927B5.370.45126973.00Các Ngân hàng lớn
BVT BARONSMEAD VENTURE TRUST PLC ORD 10P
58.500.00%0.00Bán0133.450M-0.090.00Quản lý Đầu tư
BYG BIG YELLOW GROUP PLC ORD 10P
943.41-0.59%-5.63Bán231.875K1.565B9.740.97395.00Quỹ Đầu tư Bất động sản
CAL CAPITAL & REGIONAL PLC ORD 10P
90.600.49%0.44Bán31.246K93.121M-1.62Quỹ Đầu tư Bất động sản
CAPC CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC ORD 25P
151.15-0.89%-1.35Bán3.141M1.294B105.00Quỹ Đầu tư Bất động sản
CAY CHARLES STANLEY GROUP PLC ORD 25P
252.000.80%2.00Bán0127.547M11.170.23Ngân hàng / Môi giới đầu tư
CBG CLOSE BROTHERS GROUP PLC ORD 25P
958.00-8.41%-88.00Bán321.438K1.561B8.191.281870.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
CBKD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. GDR (EACH REPR 1 ORD EGP10)(REGS)
3.42-1.01%-0.04Bán1.820M5.096B7.630.376900.00Ngân hàng khu vực
CBP CURTIS BANKS GROUP PLC ORD 0.5P
213.000.00%0.00Bán3.620K114.761M13.440.16572.00Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
CBQS THE COMMERCIAL BANK OF QATAR (Q.S.C.) GDR (5 GDR REPR 1 ORD) (REG S)
0.890.00%0.00Bán03.457B0.02Ngân hàng khu vực
CDFF CARDIFF PROPERTY PLC ORD 20P
1700.000.00%0.00Bán30020.771M13.751.246.00Phát triển Bất động sản
CGEO GEORGIA CAPITAL PLC ORD 1P
420.001.94%8.00Bán31.038K165.500M0.954.44Tập đoàn Tài chính
CHAL CHALLENGER ACQUISITIONS LIMITED ORD GBP0.01
0.120.00%0.00Bán0378.644KTập đoàn Tài chính
CHF CHESTERFIELD RESOURCES PLC ORD 0.1P
1.850.00%0.00Bán01.146M5.00Tập đoàn Tài chính
CIC CONYGAR INVESTMENT COMPANY PLC (THE) ORD 5P
109.000.00%0.00Bán058.415M-0.24Phát triển Bất động sản
CIHL CARIBBEAN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED ORD NPV (DI)
27.003.85%1.00Mua29.433K25.731M3.650.07Ngân hàng khu vực
CLC CALCULUS VCT PLC ORD 1P
35.000.00%0.00Bán08.702M-0.05Quản lý Đầu tư
CLDN CALEDONIA INVESTMENTS PLC ORD 5P
2290.00-2.55%-60.00Bán46.957K1.291B11.272.1288.00Tập đoàn Tài chính
CLI CLS HOLDINGS PLC ORD 2.5P
209.503.97%8.00Bán77.509K820.903M6.060.33100.00Phát triển Bất động sản
CLIG CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC ORD 1P
310.00-2.52%-8.00Bán42.396K79.858M8.450.3977.00Quản lý Đầu tư
CLSN CALISEN PLC ORD GBP0.01
167.00-3.58%-6.20Mua7.805KTập đoàn Tài chính
CMB CAMBRIA AFRICA PLC ORD 0.01P
0.270.00%0.00Bán01.470M1.350.00Tập đoàn Tài chính
CMCX CMC MARKETS PLC ORD 25P
193.60-3.20%-6.40Mua317.064K577.219M22.810.09711.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
CNKS CENKOS SECURITIES PLC ORD 1P
39.500.00%0.00Bán51.418K20.007MNgân hàng / Môi giới đầu tư
CNN CALEDONIAN TRUST PLC ORD 20P
147.501.72%2.50Sức bán mạnh32417.087M8.960.16Phát triển Bất động sản
COBR COBRA RESOURCES PLC ORD 1P
0.85-5.56%-0.05Bán1.511M1.399MTập đoàn Tài chính
CRC CIRCLE PROPERTY PLC ORD NPV
165.003.45%5.50Bán1.269K45.133M16.930.09Phát triển Bất động sản
CREI CUSTODIAN REIT PLC ORD 1P
99.50-0.40%-0.40Bán674.008K419.633M51.230.020.00Quỹ Đầu tư Bất động sản
CRV CRAVEN HOUSE CAPITAL PLC ORD USD1.00
3.050.00%0.00Bán07.524M-1.23Quản lý Đầu tư
CRWN CROWN PLACE VCT PLC ORD 1P
29.500.00%0.00Bán42357.863M20.490.010.00Quản lý Đầu tư
CSH CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC ORD 1P
96.500.73%0.70Mua1.916M595.537M22.380.040.00Quỹ Đầu tư Bất động sản
CSN CHESNARA PLC ORD 5P
290.001.58%4.50Mua93.570K428.427M355.00Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
CTG CHRISTIE GROUP PLC ORD 2P
72.50-2.68%-2.00Bán13.774K19.630MTập đoàn Tài chính
CTNA CATENA GROUP PLC ORD 1P
20.50-4.65%-1.00Bán5.000K7.646MTập đoàn Tài chính
CWD COUNTRYWIDE PLC ORD 1P
50.00-6.89%-3.70Bán65.065K17.573M10709.00Phát triển Bất động sản
CYS CHRYSALIS VCT PLC ORD 1P
37.500.00%0.00Bán010.677M59.520.010.00Quản lý Đầu tư
D467 DOWNING FOUR VCT PLC DP67 ORD 0.1P
20.000.00%0.00Bán021.770M-0.060.00Quản lý Đầu tư
D4G DOWNING FOUR VCT PLC GENERALIST ORD 0.1P
62.000.00%0.00Bán067.485M-0.060.00Quản lý Đầu tư
D4H DOWNING FOUR VCT PLC HEALTHCARE ORD 0.1P
60.000.00%0.00Bán065.308M-0.060.00Quản lý Đầu tư
DBOX DIGITALBOX PLC ORD 1P
5.886.82%0.38Bán847.232K6.494MNgân hàng / Môi giới đầu tư
DDV1 DOWNING ONE VCT PLC ORD 1P
54.00-3.57%-2.00Bán080.631M-0.070.00Quản lý Đầu tư
DEVC DRAPER ESPRIT VCT PLC ORD 5P
42.000.00%0.00Sức bán mạnh033.572M-0.000.00Quản lý Đầu tư
DFCH DISTRIBUTION FINANCE CAPITAL HOLDINGS PLC ORD 1P
41.00-3.53%-1.50Bán7.107K45.323MTài chính/Cho thuê
DIGS GCP STUDENT LIVING PLC ORD 1P
134.802.90%3.80Bán1.238M596.075M5.910.22124.00Quỹ Đầu tư Bất động sản
DJAN DAEJAN HOLDINGS PLC ORD 25P
7970.000.13%10.00Mua8.719K1.297B21.713.67Phát triển Bất động sản
DKE DUKEMOUNT CAPITAL PLC ORD GBP0.001
0.450.00%0.00Bán200.000K1.648M-0.000.00Tập đoàn Tài chính
DLG DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC ORD 10 10/11P
272.10-3.75%-10.60Bán4.788M3.834B9.690.3010762.00Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
DLGI DIGITAL LANDSCAPE GROUP, INC. ORD NPV (DI)
7.450.00%0.000361.246MTập đoàn Tài chính
DLN DERWENT LONDON PLC ORD 5P
3108.00-0.26%-8.00Bán332.434K3.488B12.312.54Quỹ Đầu tư Bất động sản
DNE DUNEDIN ENTERPRISE INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
248.000.00%0.00Bán2.115K51.197M4.240.59Quản lý Đầu tư
DP2G DOWNING TWO VCT PLC G SHS 0.1P
31.500.00%0.00Bán016.320M0.00Quản lý Đầu tư
DP2K DOWNING TWO VCT PLC K SHS 0.1P
46.250.00%0.00Bán023.962M0.00Quản lý Đầu tư
DP3F DOWNING THREE VCT PLC F SHS 0.1P
16.000.00%0.00Bán05.582M0.00Quản lý Đầu tư
DP3H DOWNING THREE VCT PLC H SHS 0.1P
29.500.00%0.00Bán010.292M0.00Quản lý Đầu tư
DP3J DOWNING THREE VCT PLC J SHS 0.1P
42.500.00%0.00Bán014.827M0.00Quản lý Đầu tư
DRIP DRUM INCOME PLUS REIT PLC ORD 10P
69.500.00%0.00Bán026.550M-0.030.00Quỹ Đầu tư Bất động sản
DUPD DRAGON-UKRAINIAN PROPERTIES & DEVELOPMENT PLC ORD 1P
11.505.50%0.60Sức mua mạnh011.921MQuản lý Đầu tư
DVT DAVICTUS PLC ORD NPV
11.500.00%0.00Mua01.397M0.00Tập đoàn Tài chính
EDGH EDGE PERFORMANCE VCT PLC H SHS 10P
38.500.00%0.00Bán032.608M-0.090.00Quản lý Đầu tư
EDGI EDGE PERFORMANCE VCT PLC I SHS 10P
13.500.00%0.00Bán011.434M-0.090.00Quản lý Đầu tư
EFGD EFG-HERMES HOLDING S.A.E. GDR (EACH REPR 2 ORD EGP5)(REGS)
2.020.00%0.00Bán0627.114M0.16Ngân hàng / Môi giới đầu tư
ELTA ELECTRA PRIVATE EQUITY PLC ORD 25P
160.50-2.73%-4.50Bán22.264K62.989M1.970.84Quản lý Đầu tư
EMG MAN GROUP PLC ORD USD0.0342857142
120.20-1.76%-2.15Bán3.107M1.807B8.410.15Quản lý Đầu tư
EML EMMERSON PLC ORD NPV
2.650.00%0.00Bán652.921K18.183MTập đoàn Tài chính
ENGI ENERGISER INVESTMENTS PLC ORD 0.1P
0.900.00%0.00Bán01.115MTập đoàn Tài chính
EPIC EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPANY PLC ORD 1P
45.00-0.22%-0.10Bán99.117K95.312M-0.010.00Quỹ Đầu tư Bất động sản
EQLS EQUALS GROUP PLC ORD 1P
20.75-3.49%-0.75Bán866.951K38.400MTài chính/Cho thuê
ESO EPE SPECIAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD 5P (DI)
130.000.00%0.00Sức bán mạnh034.798M2.110.620.00Quản lý Đầu tư
ESP EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC ORD GBP0.01
62.60-3.54%-2.30Bán1.055M391.451M7.160.09242.00Quỹ Đầu tư Bất động sản
EVRA EVERARC HOLDINGS LIMITED ORD NPV (DI)
15.000.00%0.00Bán0Tập đoàn Tài chính
FBH FBD HOLDINGS PLC ORD EUR0.60
6.790.00%0.00Bán0187.850M2.552.38Bảo hiểm nhiều Rủi ro
FCAP FINNCAP GROUP PLC ORD 1P
16.500.00%0.00Bán025.977MTập đoàn Tài chính
FCH FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC ORD 0.1P
52.002.65%1.34Bán18.879K180.266M-0.24Tài chính/Cho thuê
FDBK FEEDBACK PLC ORD 0.25P
0.6033.33%0.15Bán23.368M2.430M-0.00Tập đoàn Tài chính
FEDS FEDERAL BANK LIMITED (THE) GDR (EACH REPR 1 ORD) (REGS)
1.000.00%0.00Bán0878.294M12227.00Ngân hàng khu vực
FEN FRENKEL TOPPING GROUP PLC ORD 0.5P
24.00-2.04%-0.50Bán47.357K16.881MTập đoàn Tài chính
FFWD FASTFORWARD INNOVATIONS LIMITED ORD 1P
6.10-2.40%-0.15Bán1.244M10.094M5.680.01Quản lý Đầu tư
FKE FISKE PLC ORD 25P
60.000.00%0.00Mua07.011M-0.03Ngân hàng / Môi giới đầu tư
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất