Tài chính (Khu vực)

653
Cổ phiếu
3772.309B
Giá trị vốn hóa thị trường
85.951K
Khối lượng
+0.08%
Thay đổi
+9.39%
Hiệu suất Tháng
+2.84%
Hiệu suất Năm
+3.86%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0A26ELLINGTON FINANCIAL INC COM NPV
REIT
13.0 USD−0.30%1470.28707.473M GBP12.070.89 GBP13.75%Tài chính
Sức mua mạnh
0A66METALLA ROYALTY & STREAMING LTD COM NPV(POST REV SPLIT)4.070 CAD+8.82%27.748K25.45134.862M GBP−0.15 GBP+7.94%0.00%Tài chính
Mua
0A7BCHIMERA INVESTMENT CORPORATION COM USD0.01
REIT
5.07 USD+0.70%6.596K6.24907.049M GBP9.960.42 GBP16.24%Tài chính
Theo dõi
0A7IHDFC BANK LTD SPON ADS EACH REP 3 ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
59.5 USD+1.29%2370.02110.469B GBP18.332.67 GBP0.99%Tài chính
Sức mua mạnh
0A7MICICI BANK LIMITED ADR EACH REPR 2 SHS SPONS
Chứng chỉ lưu ký
22.2 USD−0.31%10.0061.879B GBP16.201.12 GBP0.77%Tài chính
Sức mua mạnh
0A7UST JOE CO COM STK NPV51.5 USD−2.57%100.062.422B GBP32.271.30 GBP+25.15%0.80%Tài chính
0A7XVIRTU FINANCIAL INC COM CL A USD0.0000117.850 USD+0.34%1.06K6.632.239B GBP11.001.33 GBP−46.43%5.41%Tài chính
Mua
0A89VNV GLOBAL AB NPV16.79 SEK−2.89%2.305K0.20342.609M GBP−0.08 GBP+98.67%0.00%Tài chính
Mua
0A8HFUTURE FINTECH GROUP INC COM USD0.001(POST REV SPLIT)0.740 USD+4.23%300.198.647M GBP−1.87 GBP−182.46%0.00%Tài chính
0A8PWALKER AND DUNLOP COM USD0.0182.5 USD+0.45%00.002.207B GBP23.642.86 GBP−53.84%2.99%Tài chính
Mua
0A91LEMONADE INC COM USD0.0000117.070 USD+0.77%21.701K1.15952.622M GBP−3.05 GBP+22.84%0.00%Tài chính
Theo dõi
0A96SILVERGATE CAPITAL CORPORATION COM USD0.01 CLASS A0.2400 USD+140.00%1900.807.021M GBP0.00%Tài chính
0AC3VIB VERMOEGEN AG NPV (REG)12.04 EUR−0.50%2.821K2.48297.323M GBP4.582.26 GBP+6.25%6.99%Tài chính
0ACBHELVETIA HOLDING AG CHF0.02 (REGD) POST SUBD118.4 CHF−0.79%7.971K0.705.636B GBP10.2510.16 GBP+14.57%4.97%Tài chính
Theo dõi
0ACPBANQUE CANTONALE VAUDOISE CHF1 (REGD)103.8 CHF+0.31%8.26K1.057.994B GBP20.674.42 GBP3.67%Tài chính
Bán
0AH3GREAT WEST LIFECO INC COM NPV43.4 CAD+2.72%3.287K0.1123.623B GBP13.381.96 GBP−32.27%4.70%Tài chính
Theo dõi
0AHICRCAM NORD DE FRANCE EUR3.05 (INVEST CERT)12.850 EUR+2.80%751.40192.832M GBP5.611.97 GBP4.08%Tài chính
0AMJTRISURA GROUP LTD COM NPV (POST REV SPLIT)33.0 CAD+7.29%1002.76927.19M GBP109.170.18 GBP−82.55%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
0D53FINANCIERE DE TUBIZE NPV65.7 EUR−1.20%1610.242.56B GBP92.060.61 GBP−90.54%0.91%Tài chính
Sức mua mạnh
0DEYEQUITA GROUP S NPV3.64 EUR+4.00%1K1.15145.785M GBP9.80%Tài chính
Sức mua mạnh
0DK7EQ OYJ NPV15.04 EUR+2.17%340.29523.202M GBP22.040.59 GBP−31.07%6.15%Tài chính
Bán
0DT1BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NPV486 EUR−4.90%10.67173.175M GBP0.21%Tài chính
0E1LCAPMAN OYJ SER'B'NPV2.140 EUR+0.23%20.009K1.77294.196M GBP29.560.06 GBP−73.80%7.96%Tài chính
Mua
0EFWMORROW BANK ASA NOK14.05 NOK−2.41%960.1467.179M GBP−0.00 GBP0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
0FBXMONTEBALITO SA EUR11.47 EUR+7.31%50.1736.19M GBP0.00%Tài chính
0FHPOLAV THON EIENDOMSSELSKAP NOK1165.0 NOK+0.61%190.391.246B GBP−0.63 GBP−118.30%3.94%Tài chính
Sức mua mạnh
0FP9BANCA PROFILO NPV0.205 EUR−0.97%100.00116.343M GBP9.620.02 GBP6.83%Tài chính
0FQNIEP INVEST NPV5.30 EUR0.00%10.1742.407M GBP−0.21 GBP−146.79%0.00%Tài chính
0FSJRENTA CORPORACION REAL ESTATE EUR10.938 EUR0.00%70.4426.185M GBP−0.11 GBP+19.79%0.00%Tài chính
Theo dõi
0FWNSANDNES SPAREBANK NOK10 GRUNNFONDSBEVIS83.10 NOK−1.42%40.05130.837M GBP0.2921.99 GBP7.20%Tài chính
Sức mua mạnh
0G19SKJERN BANK DKK20155.5 DKK+1.64%60.21174.339M GBP6.272.87 GBP1.93%Tài chính
0G40SPAREBANKEN MORE NOK20.00 GRUNNFONDSBEVIS74.51 NOK−0.66%4534.42273.94M GBP4.031.41 GBP5.37%Tài chính
Sức mua mạnh
0G45SPAREBANKEN OST NOK10 GRUNNFONDSBEVIS47.050 NOK−1.05%420.1772.507M GBP2.941.23 GBP8.09%Tài chính
Mua
0G67SPAREBANKEN VEST NOK25 GRUNNFONDSBEVIS100.00 NOK−0.40%1.192K0.37818.985M GBP7.960.96 GBP5.48%Tài chính
Sức mua mạnh
0GB8CEMAT A/S DKK0.020.870 DKK−1.14%10.0024.711M GBP10.430.01 GBP+48.93%0.00%Tài chính
0GD5UBM DEVELOPMENT AG NPV20.7 EUR0.00%20.04134.197M GBP−1.18 GBP−182.91%5.31%Tài chính
Sức mua mạnh
0GGKVESTJYSK BANK DKK13.90 DKK−0.51%5800.12559.703M GBP5.060.09 GBP2.82%Tài chính
0GN6ARGAN EUR2
REIT
77.0 EUR+0.54%5.841K1.891.542B GBP−18.44 GBP−184.54%3.90%Tài chính
Theo dõi
0GNVHEBA FASTIGHETS AB SER'B'NPV28.75 SEK+3.60%1.374K6.14347.856M GBP−0.38 GBP−226.12%1.62%Tài chính
Theo dõi
0GTICRCAM BRIE PICARDIE EUR5 (INVESTMENT CERTIFICATE)17.800 EUR+1.14%350.91255.012M GBP5.662.70 GBP5.78%Tài chính
0GUXSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER'C'NPV130.4 SEK−1.76%1.009K1.8720.323B GBP7.431.31 GBP5.08%Tài chính
Mua
0GWPRATOS AB SER'A'NPV34.55 SEK−4.69%1800.98802.958M GBP15.910.16 GBP−20.21%2.41%Tài chính
Mua
0H68AFLAC INC COM STK USD0.1082.5 USD−0.18%5770.2838.405B GBP10.886.22 GBP−3.15%2.00%Tài chính
Theo dõi
0H6EAGNC INVESTMENT CORP COM USD0.01
REIT
8.860 USD+3.20%14.256K1.434.635B GBP24.150.30 GBP16.51%Tài chính
Mua
0HA8CORPORACION FINANCIERA ALBA EUR149.0 EUR−2.12%3711.162.611B GBP7.465.65 GBP+113.96%3.17%Tài chính
Mua
0HAQAFFILIATED MANAGERS GROUP COM STK USD0.01132 USD−0.35%00.003.543B GBP4.4724.26 GBP+125.97%0.03%Tài chính
Mua
0HCHALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES COM STK USD0.01
REIT
107.05 USD+1.94%1840.1214.455B GBP76.871.14 GBP−57.74%4.67%Tài chính
Sức mua mạnh
0HCRBREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM USD0.0127.6 USD+1.06%40.051.048B GBP2.568.83 GBP3.13%Tài chính
Theo dõi
0HCZALLSTATE CORP COM STK USD0.01136.6 USD−0.07%4911.6628.494B GBP−6.50 GBP−3032.54%2.56%Tài chính
Mua
0HD0ALLY FINANCIAL INC COM USD0.0127.38 USD+2.13%1.356K1.226.393B GBP7.493.00 GBP4.48%Tài chính
Theo dõi
0HEJAMERICAN HOMES 4 RENT COM USD0.01 'A'
REIT
36.0 USD−0.66%30.0010.327B GBP34.420.86 GBP+71.36%2.33%Tài chính
Mua
0HEUAMERICAN TOWER CORP COM NEW USD0.01
REIT
203.2 USD+0.77%7660.5174.295B GBP133.181.25 GBP−75.79%3.14%Tài chính
Sức mua mạnh
0HF6AMERIPRISE FINANCIAL INC COM STK USD0.01348.6 USD+0.12%1570.0828.012B GBP14.0420.36 GBP+3.56%1.49%Tài chính
Mua
0HHPARES CAPITAL CORP COM STK USD0.00119.770 USD−0.28%3.513K1.358.953B GBP8.651.87 GBP+36.80%9.82%Tài chính
Sức mua mạnh
0HHUARMOUR RESIDENTIAL REIT INC USD0.001
REIT
17.4 USD+3.10%6700.24662.068M GBP−3.78 GBP+19.76%31.07%Tài chính
Theo dõi
0HINASSURANT INC COM USD0.01166 USD−0.63%1280.507.014B GBP16.918.05 GBP+66.93%1.66%Tài chính
Sức mua mạnh
0HJOAVALONBAY COMMUNITIES INC COM USD0.01
REIT
172.80 USD+0.08%10.0019.335B GBP26.345.38 GBP−25.26%3.80%Tài chính
Mua
0HK4AVIS BUDGET GROUP INC COM STK USD0.01180.00 USD−0.56%1.407K21.095.274B GBP3.9537.40 GBP−15.09%0.00%Tài chính
Mua
0HLQBANK OF NEW YORK MELLON CORP COM STK USD0.0147.30 USD+0.93%2.877K0.8728.631B GBP11.083.50 GBP3.36%Tài chính
Mua
0HM0VGP NV NPV89.40 EUR−0.73%20.827K3.232.131B GBP−9.66 GBP−165.16%2.14%Tài chính
Theo dõi
0HMZBERKLEY(W.R.)CORP COM STK USD0.2071.36 USD−0.29%1000.5814.666B GBP14.374.07 GBP+7.16%0.58%Tài chính
Mua
0HO6BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT CORP COM STK USD0.0013.810 USD+0.51%4000.46218.434M GBP17.560.18 GBP+4.78%10.53%Tài chính
Bán
0HOXBOSTON PROPERTIES INC COM STK USD0.01
REIT
54.78 USD+2.77%850.096.646B GBP44.811.00 GBP−78.92%7.33%Tài chính
Theo dõi
0HPHBRIGHTHOUSE FINL INC COM USD0.0151.5 USD+0.53%220.222.645B GBP−14.76 GBP−258.15%0.00%Tài chính
Theo dõi
0HQKCBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC COM USD0.01
REIT
23.2 USD+1.93%104.00588.062M GBP−0.14 GBP+99.42%5.93%Tài chính
Sức mua mạnh
0HQNCBOE GLOBAL MARKETS INC COM USD0.01180 USD−0.13%830.2215.083B GBP27.145.45 GBP+197.10%1.14%Tài chính
Mua
0HQPCBRE GROUP INC COM USD0.01 CLASS 'A'79.1 USD+0.18%1.148K2.3119.072B GBP42.181.54 GBP−69.02%0.00%Tài chính
Mua
0HR2CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'217.85 USD+0.35%5380.1061.799B GBP26.006.87 GBP+13.99%4.06%Tài chính
Mua
0HS4CADIZ INC COM USD0.013.00 USD−3.49%1.5K1.05149.009M GBP−0.49 GBP+3.49%0.00%Tài chính
0HT4CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COM STK USD0.01108.4 USD+2.19%3.589K7.6532.03B GBP8.1510.91 GBP2.26%Tài chính
Theo dõi
0HYECINCINNATI FINANCIAL CORP COM USD2101.8 USD+0.09%00.0012.739B GBP9.638.67 GBP2.87%Tài chính
Mua
0HYPCITIZENS FINANCIAL GROUP INC COM USD0.0126.48 USD+0.27%110.009.749B GBP6.583.30 GBP6.36%Tài chính
Mua
0I1PCOMERICA INC COM USD543.2 USD+0.35%1720.834.521B GBP4.897.25 GBP6.49%Tài chính
Mua
0I4WCROWN CASTLE INC COM USD0.01
REIT
110.55 USD+3.04%2.363K1.4136.808B GBP30.942.93 GBP−3.90%5.84%Tài chính
Theo dõi
0I5ZCUSTOMERS BANCORP INC COM USD144.4 USD+0.05%500.811.113B GBP7.045.17 GBP0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
0I9FDIGITAL REALTY TRUST INC COM STK USD0.01
REIT
136.70 USD−0.51%4330.1032.972B GBP47.782.35 GBP−41.30%3.55%Tài chính
Mua
0IBCDISCOVER FINANCIAL SERVICES COM STK USD0.0186.76 USD+1.60%4362.0516.923B GBP6.4411.05 GBP3.04%Tài chính
Mua
0II4EQUINIX INC COM USD0.001 NEW
REIT
796.4 USD−0.13%10.183K14.4859.224B GBP85.687.62 GBP+21.59%1.67%Tài chính
Mua
0IIBEQUITY RESIDENTIAL SHS OF BENEFICIAL INTEREST USD0.01
REIT
57.0 USD+1.13%130.0416.997B GBP31.851.47 GBP−40.79%4.62%Tài chính
Mua
0IIRESSEX PROPERTY TRUST INC COM STK USD0.0001
REIT
214 USD+0.28%00.0010.787B GBP26.236.69 GBP+47.81%4.30%Tài chính
Theo dõi
0IJVEXTRA SPACE STORAGE INC COM USD0.01
REIT
126.90 USD+0.15%80.0121.208B GBP23.404.45 GBP−21.15%5.02%Tài chính
Theo dõi
0IKZFEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP COM STK USD0.210.620 USD−1.59%7K0.45330.282M GBP−0.01 GBP−111.31%0.00%Tài chính
Bán Mạnh
0IL0FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC COM STK NPV0.705 USD+0.06%1850.02650.363M GBP−0.01 GBP−198.51%0.00%Tài chính
Bán
0IL1FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST COM USD0.01
REIT
94.0 USD−0.04%210.256.105B GBP27.252.82 GBP−26.76%4.62%Tài chính
Mua
0IM1FIFTH THIRD BANCORP COM NPV27.40 USD+1.65%380.0314.667B GBP7.812.88 GBP4.93%Tài chính
Mua
0IP9FISERV INC COM STK USD0.01127.40 USD+1.10%1.23K0.0160.152B GBP26.653.92 GBP+50.10%0.00%Tài chính
Mua
0IRKALTAREA NPV
REIT
70.3 EUR−0.64%5650.771.272B GBP13.244.56 GBP14.08%Tài chính
Bán
0IS8COVIVIO HOTELS EUR4
REIT
16.35 EUR−0.60%231.272.114B GBP12.471.13 GBP7.60%Tài chính
Theo dõi
0ITLGALLAGHER(ARTHUR J.)& CO COM USD1250.2 USD−0.91%1800.1443.146B GBP47.974.28 GBP+2.57%0.86%Tài chính
Mua
0IUETOUR EIFFEL EUR5.00
REIT
12.35 EUR−3.14%70.22185.125M GBP−0.56 GBP−244.97%5.84%Tài chính
0IVQGLADSTONE COMMERCIAL CORP COM USD0.001
REIT
12.70 USD−1.15%3820.68412.844M GBP−0.23 GBP−508.83%9.95%Tài chính
Mua
0IVRGLADSTONE INVESTMENT CORPORATION COM STK USD0.00114.726 USD−0.15%160.06395.472M GBP6.471.86 GBP+79.18%6.52%Tài chính
Mua
0IW3GLOBAL NET LEASE INC COM USD0.01
REIT
8.74 USD+0.75%2140.201.581B GBP−1.35 GBP−27149.18%17.92%Tài chính
Theo dõi
0IXYSOCIETE FONCIERE LYONNAISE EUR2
REIT
67.0 EUR+1.82%02.472B GBP−5.13 GBP−201.90%6.31%Tài chính
Bán
0IZ6GOLUB CAPITAL BDC INC COM USD0.00114.98 USD−0.40%6281.572.027B GBP9.851.25 GBP+68.97%9.01%Tài chính
Mua
0IZMABG SUNDAL COLLIER HLDG ASA NOK0.235.71 NOK−0.35%1410.04209.7M GBP13.810.03 GBP−39.64%8.73%Tài chính
0J0EBRIOSCHI SVILUP IM NPV0.0634 EUR−4.67%80.0043.937M GBP1.870.03 GBP0.00%Tài chính
0J1BGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA SPON ADS EACH REPR 20 PREFERRED SHS
Chứng chỉ lưu ký
2.18 USD+0.41%1000.102.103B GBP34.820.05 GBP3.62%Tài chính
Bán
0J22HCI GROUP INC COM NPV86.5 USD+0.40%1001.02593.52M GBP19.953.55 GBP1.83%Tài chính
Mua
0J2ZHANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFL COM USD0.01
REIT
23.40 USD+0.27%6811.242.058B GBP64.380.30 GBP−74.29%6.68%Tài chính
Mua