Các công ty ở Vương quốc Anh tham gia một lĩnh vực: công nghệ sức khỏe

Những Các công ty ở Vương quốc Anh sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghệ sức khỏe. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như NOVO NORDISK A/S ADR-EACH CNV INTO 1 CLASS'B'DKK1, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như ONCOCYTE CORP COM NPV (POST REV SPLIT) và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
0TDDNOVO NORDISK A/S ADR-EACH CNV INTO 1 CLASS'B'DKK1
Chứng chỉ lưu ký
451.103 B GBP125.0 USD−0.57%9.693 K1.0646.202.12 GBP+56.20%0.78%
Mua
0R0HTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM USD1171.876 B GBP562.3 USD−2.51%1.71 K1.7436.3912.14 GBP−12.34%0.25%
Mua
AZNASTRAZENECA ORD USD0.25171.518 B GBP11064 GBX+0.93%1.803 M1.1435.993.07 GBP+74.88%2.06%
Mua
0A4JASTRAZENECA SPON ADR EACH REP 0.50 ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
171.517 B GBP69.0 USD−0.78%13.165 K0.1536.051.50 GBP+80.90%2.06%
Mua
0QQ6ROCHE HOLDINGS AG CHF1 (BR)159.135 B GBP241.8 CHF−0.45%4.013 K0.7216.9113.34 GBP−11.70%3.97%
Theo dõi
0TDFROCHE HOLDINGS AG SPN ADR EACH REP 0.125 GENUS
Chứng chỉ lưu ký
159.135 B GBP30.8 USD−0.45%7030.0215.531.56 GBP−10.56%2.86%
Theo dõi
0K9ENOVARTIS AG ADR-EACH REPR 1 CHF0.5(REGD)
Chứng chỉ lưu ký
149.21 B GBP94.0 USD−0.75%1230.0013.155.61 GBP+125.81%3.42%
Theo dõi
0R2BDANAHER CORP COM USD0.01141.555 B GBP239.30 USD−2.38%1.768 K0.7337.495.01 GBP−33.71%0.44%
Mua
0R29INTUITIVE SURGICAL INC COM USD0.001108.653 B GBP380.95 USD−2.75%1.064 K0.0975.763.95 GBP+7.85%0.00%
Mua
0R2SSTRYKER CORP COM STK USD0.10103.616 B GBP340.4 USD−1.80%3750.7141.286.48 GBP+33.65%0.91%
Mua
0Y6XMEDTRONIC PLC USD0.000184.759 B GBP79.73 USD−3.59%7.654 K0.7625.292.49 GBP+3.77%3.44%
Mua
0QZUVERTEX PHARMACEUTICAL COM STK USD0.0181.6 B GBP394.80 USD−1.70%5950.0728.4210.91 GBP+8.36%0.00%
Mua
0R2MREGENERON PHARMACEUTICALS INC COM STK USD0.00179.106 B GBP900.0 USD−2.20%3200.0725.9027.30 GBP−9.14%0.00%
Mua
GSKGSK PLC ORD GBP0.312567.73 B GBP1643.5 GBX+0.89%5.91 M1.0213.671.20 GBP−66.02%3.53%
Mua
0M3QZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'54.705 B GBP149.50 USD−8.43%3.605 K0.1629.483.98 GBP+12.87%1.04%
Sức mua mạnh
0R19BECTON DICKINSON & CO COM USD154.123 B GBP235.1 USD−3.12%6.465 K3.7455.613.32 GBP−21.83%1.58%
Mua
0A4MDEXCOM INC COM USD0.00141.81 B GBP135.32 USD−3.69%4.245 K3.17103.231.03 GBP+60.27%0.00%
Sức mua mạnh
0QNOLONZA GROUP AG CHF1 (REGD)34.771 B GBP533.0 CHF−1.32%17.923 K0.2560.058.28 GBP−77.54%0.65%
Sức mua mạnh
0A87TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPON ADS EACH REP 0.5 ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
33.894 B GBP13.4 USD−0.78%3.35 K4.4733.600.31 GBP−37.49%4.20%
Mua
0J8PIDEXX LABORATORIES INC USD0.1032.949 B GBP494.0 USD−2.65%3980.1649.087.91 GBP+25.36%0.00%
Mua
0HAVAGILENT TECHNOLOGIES INC COM STK USD0.0132.854 B GBP141.06 USD−2.92%2.698 K0.2333.603.31 GBP−5.25%0.65%
Mua
0R1BBIOGEN INC COM STK USD0.000522.949 B GBP199.3 USD−2.23%6800.1424.976.27 GBP−61.85%0.00%
Mua
0KW4RESMED INC COM STK USD0.00421.778 B GBP184.60 USD−3.06%1670.0730.584.74 GBP+9.73%1.01%
Mua
0K10METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC USD0.0121.486 B GBP1256.5 USD−4.39%870.8135.0128.19 GBP−6.70%0.00%
Theo dõi
0HCKALIGN TECHNOLOGY INC COM STK USD0.000118.845 B GBP311.7 USD−4.08%4862.3753.634.57 GBP+26.40%0.00%
Mua
0NIQSARTORIUS AG NPV17.33 B GBP259.0 EUR−1.88%240.0186.402.60 GBP−69.75%0.55%
0QK8BAXTER INTERNATIONAL INC COM USD116.321 B GBP40.575 USD−4.03%4.506 K3.63−0.35 GBP+90.77%2.88%
Mua
0J8ZILLUMINA INC COM STK USD0.0116.085 B GBP127.98 USD−1.87%8450.20−5.77 GBP+73.84%0.00%
Mua
0LTIWATERS CORP USD0.0115.217 B GBP323.4 USD−4.89%1910.5029.828.52 GBP−7.72%0.00%
Theo dõi
0HD2ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0114.899 B GBP149.25 USD−1.42%730.41−2.80 GBP+61.68%0.00%
Mua
0I3ICOOPER COS INC COM USD0.10 (POST SPLIT)14.807 B GBP93.35 USD−3.41%2620.3864.101.15 GBP−22.89%0.02%
Mua
0J5QHOLOGIC INC COM USD0.0114.46 B GBP77.5 USD−0.30%6290.4936.791.65 GBP−46.35%0.00%
Mua
0HNCBIOMARIN PHARMACEUTICAL COM STK USD0.00113.942 B GBP91.84 USD+2.38%4.273 K20.09105.420.68 GBP+19.31%0.00%
Mua
0K6RNEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM STK USD0.00110.674 B GBP135.60 USD−0.59%380.0755.791.91 GBP+57.74%0.00%
Mua
0KHEREVVITY INC COM STK USD110.184 B GBP104.90 USD−2.68%210.1218.424.47 GBP+27.92%0.27%
Mua
0SANSANDOZ GROUP AG CHF0.0510.148 B GBP26.91 CHF+4.50%216.742 K0.610.00%
Mua
0J9PINCYTE CORPORATION COM USD0.0019.632 B GBP54.12 USD−2.19%2471.0120.472.08 GBP+73.79%0.00%
Mua
0L35SAREPTA THERAPEUTICS INC COM USD0.00019.187 B GBP122.60 USD−1.76%870.55−4.84 GBP+23.35%0.00%
Sức mua mạnh
SN.SMITH & NEPHEW PLC ORD USD0.208.393 B GBP961.2 GBX−1.96%2.089 M0.6139.560.24 GBP−44.06%3.14%
Mua
0VQAVIKING THERAPEUTICS INC COM USD0.000015.978 B GBP69.82 USD−2.25%2.426 K0.24−0.72 GBP−2.06%0.00%
Sức mua mạnh
0JZ2MASIMO CORPORATION COM STK USD0.0015.814 B GBP137.40 USD−3.35%390.5290.991.19 GBP−41.86%0.00%
Mua
CTECCONVATEC GROUP PLC ORD GBP0.15.797 B GBP282.8 GBX−0.70%2.106 M0.4555.450.05 GBP+21.43%1.78%
Mua
0IJOEXELIXIS INC COM STK USD0.0015.509 B GBP22.74 USD−0.02%2060.2235.140.51 GBP+15.26%0.00%
Mua
0QNDBACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)5.292 B GBP80.55 CHF−2.80%78.362 K1.5653.961.39 GBP−7.80%0.93%
Theo dõi
0I8FDENTSPLY SIRONA INC COM USD0.015.17 B GBP30.97 USD−3.43%2.106 K5.93−0.49 GBP+85.92%1.85%
Mua
0JDIIONIS PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0014.846 B GBP42.52 USD+0.41%00.00−2.01 GBP−34.71%0.00%
Mua
0QLQYPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)4.532 B GBP382.0 CHF+2.18%1.594 K2.4671.964.75 GBP+951.16%0.34%
Mua
0HOJBLUEPRINT MEDICINES CORP COM USD0.0014.256 B GBP89.26 USD−2.64%820.41−6.58 GBP+10.38%0.00%
Mua
0VRQCRISPR THERAPEUTICS AG COM CHF0.034.102 B GBP60.5 USD−2.63%1.731 K0.64−1.55 GBP+76.45%0.00%
Mua
HIKHIKMA PHARMACEUTICALS ORD GBP0.104 B GBP1803 GBX−0.77%190.291 K0.6426.150.69 GBP−47.42%3.15%
Mua
0M2NORION CORPORATION SER'A'NPV3.978 B GBP33.50 EUR+0.46%190.2921.701.34 GBP−37.95%2.42%
Mua
0JXIMADRIGAL PHARMACEUTICALS INC USD0.00013.957 B GBP243.6 USD−1.28%120.08−15.66 GBP−15.71%0.00%
Sức mua mạnh
0J2OHALOZYME THERAPEUTICS INC COM USD0.0013.908 B GBP38.88 USD−1.10%1020.8318.441.66 GBP+46.10%0.00%
Sức mua mạnh
0QLNTECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD)3.877 B GBP347.2 CHF−0.61%5.407 K0.3133.719.61 GBP+4.31%0.84%
Mua
0ILLLABORATORIOS FARMACEUTOCOS ROVI SA EUR0.063.75 B GBP82.30 EUR+0.68%3.38 K0.2522.303.20 GBP+12.96%1.27%
Mua
0QQOSIEGFRIED HOLDING AG CHF14.60 (REGD)3.331 B GBP900 CHF+0.33%1.099 K0.4734.3224.47 GBP+19.06%0.38%
Mua
0A8810X GENOMICS INC COM USD0.00001 CLASS A3.28 B GBP35.01 USD−0.70%3720.21−1.71 GBP−49.04%0.00%
Mua
0Y5EPERRIGO COMPANY PLC COM EUR0.0013.273 B GBP30.31 USD−3.56%2750.78−0.05 GBP+93.41%3.61%
Sức mua mạnh
0JAVINSMED INC COM STK USD0.013.223 B GBP27.4 USD−2.38%750.63−4.20 GBP−37.57%0.00%
Sức mua mạnh
0LIFULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC COM USD0.0013.083 B GBP48.0 USD−6.48%260.07−6.54 GBP+17.65%0.00%
Sức mua mạnh
0ABRH.LUNDBECK A/S SER'A'DKK13.081 B GBP28.85 DKK+0.87%100.0112.510.27 GBP+19.49%2.43%
0A7LIRHYTHM TECHNOLOGIES INC COM USD0.0012.792 B GBP113 USD+4.81%10.05−3.18 GBP−3.82%0.00%
Sức mua mạnh
0JDKIOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC COM USD0.0000416662.75 B GBP12.320 USD−5.49%5.275 K0.74−1.49 GBP+23.77%0.00%
Sức mua mạnh
0HKFAXSOME THERAPEUTICS INC COM USD0.00012.61 B GBP69.58 USD−2.41%2501.50−4.09 GBP−13.57%0.00%
Sức mua mạnh
HCMHUTCHMED (CHINA) LIMITED ORD USD0.12.563 B GBP290 GBX−1.02%75.759 K1.2731.490.09 GBP0.00%
Sức mua mạnh
0J7GHUTCHISON CHINA MEDITECH LTD HUTCHISON CHINA MEDITECH ADR REPRESENTIN
Chứng chỉ lưu ký
2.563 B GBP17.9 USD−0.62%2202.2831.210.45 GBP0.00%
Sức mua mạnh
0HF9AMICUS THERAPEUTICS INC COM STK USD0.012.513 B GBP10.8 USD−3.67%230.20−0.41 GBP+37.05%0.00%
Mua
0HI3ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0012.438 B GBP24.80 USD−2.17%400.07−2.18 GBP−88.90%0.00%
Mua
0A4WACADIA PHARMACEUTICALS INC COM STK USD0.00012.25 B GBP16.930 USD−4.41%560.15−0.30 GBP+71.57%0.00%
Mua
0A55QUIDELORTHO CORPORATION COM USD0.0012.246 B GBP42.0 USD−1.81%10.01−0.12 GBP−101.25%0.00%
Theo dõi
00RD1CAMURUS AB NPV2.17 B GBP517.5 SEK+1.07%2.8 K0.3169.050.58 GBP+676.65%0.00%
Mua
INDVINDIVIOR PLC ORD USD0.52.124 B GBP1565 GBX−4.11%292.626 K0.882235.710.01 GBP0.00%
Sức mua mạnh
0ROQCOMET HOLDINGS CHF1 (REGD)2.122 B GBP312.0 CHF+1.82%4.508 K1.81157.621.85 GBP−77.19%1.19%
Mua
0A05MEDACTA GROUP SA CHF0.102.037 B GBP120.2 CHF−0.23%1.44 K1.4952.012.15 GBP−17.25%0.46%
Mua
0I3QCORCEPT THERAPEUTICS INC COM STK USD0.000011.939 B GBP23.50 USD−0.09%2500.5524.790.74 GBP+8.43%0.00%
Sức mua mạnh
0JBUINTELLIA THERAPEUTICS INC COM USD0.00011.858 B GBP24.40 USD−3.88%2.632 K1.51−4.26 GBP+12.31%0.00%
Mua
0VGITG THERAPEUTICS INC COM USD0.0011.742 B GBP13.920 USD−5.88%8.348 K3.26987.230.01 GBP0.00%
Mua
0M0FTANDEM DIABETES CARE INC COM USD0.001(POST REV SPLT)1.723 B GBP32.85 USD−2.46%450.12−2.70 GBP−133.12%0.00%
Mua
0IV3GERON CORP COM STK USD0.0011.705 B GBP3.670 USD−2.00%13.866 K3.17−0.25 GBP+11.31%0.00%
Sức mua mạnh
0FIWOSSUR HF ISK11.465 B GBP30.0 DKK0.00%980.7731.340.11 GBP+34.00%0.00%
Mua
0K3WMYRIAD GENETICS INC COM USD0.011.4 B GBP20.0 USD−2.08%500.11−2.52 GBP−131.34%0.00%
Theo dõi
0HB0AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0011.321 B GBP29.6 USD−3.51%100.00−4.97 GBP−49.22%0.00%
Mua
0LB2SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC USD0.0011.319 B GBP32.4 USD+2.65%250.18−0.00 GBP−100.09%0.00%
Mua
0IDADYNAVAX TECHNOLOGIES CORP COM USD0.0011.232 B GBP11.940 USD−0.91%980.14−0.05 GBP−103.52%0.00%
Sức mua mạnh
0RQOBONESUPPORT HOLDING AB NPV1.176 B GBP246.8 SEK+1.23%6.965 K0.1366.370.29 GBP0.00%
Sức mua mạnh
0RGICOSMO PHARMACEUTICALS N.V. EUR0.26 (REGD)1.019 B GBP69.4 CHF+0.11%10.8 K2.82839.660.08 GBP−93.91%1.48%
Sức mua mạnh
0O1OVETOQUINOL EUR2.5968.135 M GBP96.2 EUR−0.59%2100.800.84%
Theo dõi
0Y3MPROTHENA CORP PLC USD0.01951.758 M GBP22.8 USD−3.74%1260.54−2.20 GBP−11.35%0.00%
Sức mua mạnh
0AAJPOLYPEPTIDE GROUP AG CHF0.01810.646 M GBP28.15 CHF−5.27%11.168 K0.63−1.42 GBP−198.61%0.00%
Theo dõi
0K1RVIRIDIAN THERAPEUTICS INC COM USD0.01794.532 M GBP16.1 USD−1.16%140.03−4.18 GBP−32.05%0.00%
Sức mua mạnh
0MT8DRAEGERWERK AG & CO KGAA NPV781.986 M GBP45.8 EUR+1.78%20.017.785.10 GBP0.28%
Theo dõi
0RKLXVIVO PERFUSION AB NPV753.322 M GBP323.5 SEK+5.03%1.413 K0.40109.460.23 GBP+374.82%0.00%
Sức mua mạnh
0RA9ABIVAX EUR0.01740.634 M GBP13.78 EUR−2.68%5.963 K1.92−2.97 GBP−31.49%0.00%
Sức mua mạnh
0W4NFORMYCON AG NPV (BR)700.853 M GBP46.45 EUR+0.43%920.440.00%
Sức mua mạnh
0KFHREVENIO GROUP OYJ NPV594.264 M GBP26.28 EUR−0.15%1.274 K2.1636.590.62 GBP−12.43%1.38%
Theo dõi
0K16EVOLUS INC USD0.00001592.293 M GBP12.2 USD−3.67%3.884 K2.32−0.85 GBP+18.34%0.00%
Sức mua mạnh
PRTCPURETECH HEALTH PLC ORD GBP0.01579.599 M GBP214.5 GBX−1.15%204.604 K0.660.00%
Sức mua mạnh
0AAUSURGICAL SCIENCE SWEDEN AB NPV569.227 M GBP150.9 SEK+0.37%73.64 K9.9632.880.36 GBP+24.29%0.00%
Sức mua mạnh
0QLXMETALL ZUG AG CHF25 (REGD) SER 'B'547.126 M GBP1395 CHF+0.71%474.7528.2046.14 GBP−54.55%2.15%
Theo dõi
0DTFBOIRON EUR1511.23 M GBP34.15 EUR−0.87%3321.703.22%
Bán