Hỗn hợp (Khu vực)

2620
Cổ phiếu
182.974B
Giá trị vốn hóa thị trường
513.895K
Khối lượng
+0.58%
Thay đổi
+1.35%
Hiệu suất Tháng
+33.54%
Hiệu suất Năm
+10.92%
Hiệu suất YTD
          
0A06 ISHARES $ SHORTDURATIONCORPBOND UCI ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD ETF MXN
647.21-0.16%-1.01Mua513.851K
0A07 ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCIT ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ETF MXN H
670.840.27%1.78Sức mua mạnh178.036K
0A08 ISHARES J.P. MORGAN USD EM BD ETF M ISHARES J.P. MORGAN USD EM BD ETF MXN HG
684.23-0.62%-4.29Mua2.609K
0A09 ISHARES CORE GLBL AGGREGATE BOND US ISHARES COREGLBL AGGR BOND ETF NZD HGD A
5.650.09%0.00Mua69.354K
0A0A ISHARES $ FLOATING RATE BD UCITS ET ISHARES $ FLOATING RATE BOND ETF MXN HGD
611.660.01%0.04Mua551.245K
0A16 VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDEX FU VANGUARD S&P SMALLCAP 600 INDEX FUNDET
198.66-1.10%-2.20Sức bán mạnh23
0A17 VANGUARD SMALL CAP VALUE ETF VANGUARD SMALLCAP VALUE INDEX FUNDETF
170.910.54%0.91Bán50
0A1H INVESCO SENIOR LOAN ETF INVESCO SENIOR LOAN ETF
22.090.25%0.06Mua4.000M
0A1I INVESCO CURRENCYSHARES EURO TRUST INVESCO CURRENCYSHARES EURO TRUST ETF
109.28-0.23%-0.25Bán100
0A24 ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ISHARES$ TREAS BD 0-1YR UCITS ETF MXN HD
6047.64-0.03%-1.86Mua1.002K
0A3D ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF MXN HEDGE
819.71-1.18%-9.77Bán2.438K
0A3G ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF MXN H
689.83-1.20%-8.41Mua1.172K
0CQL ARK GENOMIC REVOLUTION MULTI-SECTOR ARK GENOMIC REVOLUTION MULTI-SECTOR ETF
81.11-1.17%-0.96Bán4
0CQM ARK WEB X.0 ETF ARK WEB X.0 ETF
145.51-0.59%-0.87Bán38
0D53 FINANCIERE DE TUBIZE SA FINANCIERE DE TUBIZE ORD SHS
88.00-0.90%-0.80Bán7693.344B11.716.47
0DAO UBS ETFS PLC - MSCI ACWI SF UCITS E UBS ETFS PLC - MSCI ACWI SF UCITS ETF (H
1830.710.19%3.44Mua6.957K
0DNZ DB X-TRACKERS II ITRAXX CROSSOVER 5 DB X-TRACKERS II ITRX CROSSOVER 5Y SHORT
35.33-1.43%-0.51Sức bán mạnh54.000K
0DZP UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-ACC
25.49-0.89%-0.23Bán24.681K
0DZW UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF (JPY) UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF (JPY) A-ACC
2568.007.50%179.12Sức mua mạnh29.536K
0E60 UBS ETF BLOOMBERG BARCLAYSTIPS 1-10 UBS ETF BLOOMBERG BARCLAYSTIPS 1-10UCI E
12.122.47%0.29Sức mua mạnh28.000K
0E6H BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU UCITS ETF
10.83-0.09%-0.01Mua409.300K
0H7G ARK INNOVATION ETF ARK INNOVATION ETF
118.210.71%0.83Bán1.399K
0HDL UBS ETF-MSCI JAPAN SOC RESPONSIBLE UBS ETF-MSCI JAPAN SOC RESPONSIBLE U ETF
23.346.93%1.51Sức mua mạnh420
0HDM UBS ETF-MSCI JAPAN SOC RESPONSIBLE UBS ETF-MSCI JAPAN SOC RESPONSIBLE U ETF
16.50-2.64%-0.45Mua800
0HEZ EASTNINE AB (PUBL) EASTNINE ORD SHS
143.400.84%1.20Mua3266.765M4.922.43
0I9L DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X S DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X SHARES
61.631.83%1.11Mua56
0I9N DIREXION SEMICONDUCTOR BULL 3X SHAR DIREXION SEMICONDUCTOR BULL 3X SHARES
45.515.10%2.21Mua66
0I9U DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3X S DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3X SHARES
10.777.70%0.77Bán7.754K
0IA2 DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X SHAR DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X SHARES
114.651.01%1.15Mua213
0IAU DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X SH DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X SHARES
111.703.14%3.40Bán500
0IBN DIREXION DAILY RUSSIA BULL 3X SHARE DIREXION DAILY RUSSIA BULL 3X SHARES ETF
29.77-7.59%-2.45Bán196
0IBR DIREXION DAILY S&P BIOTECH BULL 3X DIREXION DAILY S&P BIOTECH BULL 3X SHARE
61.740.48%0.29Bán20
0IEP ETFMG PRIME JUNIOR SILVER ETF ETFMG PRIME JUNIOR SILVER ETF
12.442.22%0.27Bán2.000K
0IEQ ETFMG PRIME CYBER SECURITY ETF ETFMG PRIME CYBER SECURITY ETF
62.92-3.70%-2.42Mua12.200K
0IER ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS ETF ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS ETF
69.75-3.39%-2.45Mua144
0IJH ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION INDE
67.71-0.29%-0.20Mua19
0IJL EMQQ THE EMERGING MARKETS INTERNET EMQQ THE EMERGING MARKETS INTERNET & ECO
51.112.64%1.32Bán100
0IND FIRST TRUST DOW JONES INTERNET INDE FIRST TRUST DOW JONES INTERNET INDEX FUN
246.220.32%0.78Mua240
0INZ FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF
108.150.06%0.06Mua3
0IO2 FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ET FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF
50.450.67%0.34Mua502
0IWZ GLOBAL X MSCI GREECE ETF GLOBAL X MSCI GREECE ETF
28.46%4.400K
0IX3 GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF
64.82-3.09%-2.07Bán112
0IX8 GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF
12.951.01%0.13Bán225
0IY3 GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTE GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGE
38.680.29%0.11Mua391
0IY8 GLOBAL X INTERNET OF THINGS ETF GLOBAL X INTERNET OF THINGS ETF
37.591.95%0.72Mua85
0IYF GLOBAL X SILVER MINERS ETF GLOBAL X SILVER MINERS ETF
36.90-1.97%-0.74Bán100
0IYI GLOBAL X URANIUM ETF GLOBAL X URANIUM ETF
24.78-0.72%-0.18Mua3.300K
0JE1 ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND E ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF
40.191.34%0.53Mua75
0JER ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF
48.74-0.88%-0.44Bán1.155K
0JEW ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
82.191.38%1.12Bán89
0JF2 ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND ISHARES MSCI GERMANY ETF
33.651.68%0.56Bán14.200K
0JFD ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF
39.422.47%0.95Bán15.021K
0JFF ISHARES S&P 500 ISHARES CORE S&P 500 ETF
441.970.68%2.97Bán6.748K
0JFH ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
51.041.49%0.75Bán66.753K
0JFI ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CO ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORATE BOND
136.000.15%0.20Sức mua mạnh113.127K
0JFK ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTO ISHARES GLOBAL TECH ETF
58.44-2.03%-1.21Mua8.000K
0JFM ISHARES TRUST S & P GLOBAL * ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF
86.06-1.09%-0.95Bán10.360K
0JFU ISHARES LEHMAN 20 YEAR ISHARES 20 PLUS YEAR TREASURY BOND ETF
151.090.33%0.50Mua26.380K
0JG6 ISHARES S&P MIDCAP 400 INDEX FUND ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF
266.17-0.44%-1.16Bán13
0JG8 ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF
466.101.11%5.10Mua232
0JGB ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF
171.87-0.21%-0.36Mua1.138K
0JGH ISHARES TRUST RUSSELL 1000 ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF
282.460.06%0.16Mua1
0JGN ISHARES RUSSELL 2000 ETF ISHARES RUSSELL 2000 ETF
221.282.28%4.94Mua502
0JH3 ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF
108.54-0.94%-1.03Bán48.600K
0JHN ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JA ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN E
84.980.78%0.66Bán43
0JHS ISHARES MSCI ACWI ETF ISHARES MSCI ACWI ETF
100.27-4.63%-4.87Bán2.397K
0JHW ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKE ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BO
112.440.15%0.17Bán23.635K
0JJC ISHARES US HOME CONSTRUCTION ETF ISHARES US HOME CONSTRUCTION ETF
69.68-0.74%-0.52Bán688
0JJJ ISHARES DOW JONES US MEDICAL DEV.(E ISHARES US MEDICAL DEVICES ETF
66.000.50%0.33Mua65
0JK5 ISHARES INDIA 50 ETF ISHARES INDIA 50 ETF
51.92-0.84%-0.44Mua1
0JKC ISHARES SILVER TRUST ISHARES SILVER ETF
21.140.95%0.20Bán1.750K
0JKH ISHARES MSCI INDONESIA ETF ISHARES MSCI INDONESIA ETF
21.320.33%0.07Bán100
0JLA ISHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACT ISHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR ET
178.711.63%2.87Mua104
0JLK ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
62.781.83%1.13Bán7
0JLR ISHARES MSCI SINGAPORE ETF ISHARES MSCI SINGAPORE ETF
23.090.15%0.04Bán72.048K
0JLS ISHARES MSCI RUSSIA ETF ISHARES MSCI RUSSIA ETF
46.010.31%0.14Mua180
0JLU ISHARES MSCI JAPAN ETF ISHARES MSCI JAPAN ETF
72.69-0.58%-0.42Mua445
0JLW ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING PROD
40.10-4.96%-2.09Sức bán mạnh230
0JNB ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF
32.24-0.52%-0.17Bán76.120K
0JRY KRANESHARES BOSERA MSCI CHINA A SHA KRANESHARES BOSERA MSCI CHINA A SHARE ET
45.45-0.41%-0.19Mua1.100K
0KOI PROSHARES ULTRASHORT 20+ YEAR TREAS PROSHARES ULTRASHORT 20+ YEAR TREASURY
16.80-0.59%-0.10Bán62.003K
0KOJ PROSHARES ULTRASHORT S&P500 PROSHARES ULTRASHORT S&P500
8.48-2.19%-0.19Bán2.950K
0KOK PROSHARES SHORT S&P500 ETF PROSHARES SHORT S&P500 ETF
15.02-0.10%-0.01Bán400
0KQ0 PROSHARES ULTRA SILVER PROSHARES ULTRA SILVER
34.506.30%2.04Bán100
0KQQ PROSHARES ULTRAPRO DOW30 PROSHARES ULTRAPRO DOW30
72.191.82%1.29Bán2.043K
0KQR PROSHARES ULTRAPRO QQQ PROSHARES ULTRAPRO QQQ
137.912.56%3.45Mua1.507K
0KQS PROSHARES SHORT 20+ YR TREASURY PROSHARES SHORT 20+ YR TREASURY
16.181.38%0.22Bán200
0KZC SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S&P 500 ETF TRUST
438.760.64%2.79Bán33.341K
0KZF SPDR GOLD SHARES SPDR GOLD SHARES
166.350.01%0.02Bán110.291K
0L0S SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF
117.21-3.01%-3.64Bán282
0L0X SPDR KBW REGIONAL BANKING (ETF) SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF
62.010.40%0.25Bán1.575K
0L13 SPDR S&P METALS & MINING ETF SPDR S&P METALS & MINING ETF
41.722.78%1.13Bán6.080K
0L17 SPDR KBW BANK ETF SPDR S&P BANK ETF
49.36-2.80%-1.42Bán170
0L1F SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF
74.550.04%0.03Bán1.400K
0L1P SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE E SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF
343.231.07%3.65Bán376
0L4P CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTO CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPD
182.001.38%2.48Mua17.066K
0L4Q ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND
49.133.75%1.78Mua459.400K
0L4R FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND
37.151.45%0.53Bán1.476M
0L4T TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND
154.500.82%1.26Mua458
0LJ5 UNITED STATES OIL FUND LP UNITED STATES OIL ETF
49.28-1.82%-0.91Mua76
0LKM VANECK VECTORS RUSSIA ETF VANECK VECTORS RUSSIA ETF
29.43-2.86%-0.87Mua100
0LLB VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF
265.700.31%0.82Bán8.000K
0LLE VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF
91.821.91%1.72Bán350
0LLF VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF
177.16-5.75%-10.81Sức bán mạnh10.300K
0LLK VANECK VECTORS INDIA SMALL-CAP INDE VANECK VECTORS INDIA SMALL-CAP INDEX ETF
43.760.63%0.27Mua160
0LLN VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS E VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF
40.620.91%0.37Bán940
0LLQ VANECK VECTORS VIETNAM ETF VANECK VECTORS VIETNAM ETF
19.781.79%0.35Mua834
0LLW VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUN
157.011.08%1.68Bán7
0LMD VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FU VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND
86.470.10%0.09Mua184.678K
0LME VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FU VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF
51.800.53%0.27Bán576
0LMF VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF
103.090.45%0.46Bán2
0LMN VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FU VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
104.150.53%0.55Bán90
0LMP VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK IND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS FUND ETF
50.911.97%0.99Bán5.645K
0LMQ VANGUARD MSCI PACIFIC ETF VANGUARD FTSE PACIFIC FUND ETF
83.31-1.99%-1.69Mua674
0LMR VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD FTSE EUROPE ETF
67.161.32%0.88Bán900
0LMT VANGUARD CONSUMER STAPLES INDEX FUN VANGUARD CONSUMER STAPLES INDEX FUND ETF
183.35-1.11%-2.06Bán20
0LMW VANGUARD HEALTH CARE ETF VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND ETF
256.950.76%1.95Mua37
0LMY VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FU
416.900.97%4.00Mua156
0LN3 VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND IDX F
82.64-0.03%-0.03Mua46
0LO6 VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD S&P 500 ETF
404.210.66%2.67Bán255
0LOD VANGUARD REIT INDEX FUND VANGUARD REIT INDEX FUND ETF
107.020.24%0.26Theo dõi60
0LOS VANGUARD IDX FUND VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND
226.080.48%1.08Bán6.181K
0MK3 SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST
14.00-0.07%-0.01Bán10.000K3.461B-0.17
0MKA GAM PRECIOUS METALS - PHYSICAL GOLD GAM PRECIOUS METALS - PHYSICAL GOLD-USD
1664.60-1.60%-27.00Bán32
0MKK ISHARES GOLD CHF HEDGED (CH) ISHARES GOLD CHF HEDGED ETF (CH) ETF
135.50-1.55%-2.13Bán200
0MKL UBS INDEX SOLUTIONS GOLD (EUR) HE UBS ETF (CH) - GOLD (CHF) HEDGED (CHF) A
70.91-0.88%-0.63Bán1.000K
0MKN UBS ETF (CH) - GOLD (USD) A-DIS UBS ETF (CH) - GOLD (USD) A-DIS
57.100.95%0.54Bán7.162K
0MKV UBS INDEX SOLUTIONS CMCI OIL ETF UBS ETF (CH) - CMCI OIL SF (USD) A-DIS
33.415.73%1.81Mua30.000K
0MKY UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-DIS UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-DIS
79.36-1.74%-1.41Mua1.100K
0MO6 ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTI ISH STOXX EUROPE 600 CONSTR & MATERIALS
63.32-1.29%-0.83Mua922
0MOO ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & L ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISUR
25.134.39%1.06Sức mua mạnh376
0MS5 LYXOR DAILY SHORTDAX X2 UCITS ETF C LYXOR DAILY SHORTDAX X2 - ACC EUR
1.48-5.60%-0.09Bán405
0MT0 UBS ETFS PLC - CMCI COMP SF UCITS E UBS ETFS PLC - CMCI COMP SF UCITS ETF (C
64.140.01%0.01Mua8.208K
0MTA SOURCE STOXX EUROPE 600 OPT BASIC R SOURCE STOXX EUROPE 600 OPT BASIC RESOUR
493.38-3.55%-18.17Mua57
0MTQ SOURCE STOXX EUROPE 600 OPT AUTOMOB SOURCE STOXX EUROPE 600 OPT AUTOMOBILES&
455.22-2.51%-11.73Bán142
0MXC ETFMG ALTERNATIVE HARVEST ETF ETFMG ALTERNATIVE HARVEST ETF
14.710.47%0.07Bán200
0NQK SIEVI CAPITAL OYJ SIEVI CAPITAL ORD SHS
2.03-0.80%-0.02Mua9.550K100.662M5.130.34
0OKB ALANTRA PARTNERS SA ALANTRA PARTNERS ORD SHS
15.75-2.17%-0.35Mua1511.400M
0Q4C GESCO AG GESCO N ORD SHS
26.000.78%0.20Mua13233.216M30.770.721695.00
0QI9 CREADES AB (PUBL) CREADES A ORD SHS
100.35-0.93%-0.94Bán2.593K1.135B0.683.09
0RS1 LANG UND SCHWARZ WERTPAPIERHANDEL A LANG UND SCHWARZ N ORD SHS
87.704.16%3.50Bán1236.369M12.0565.00
0T55 AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARB AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON UC
362.50-1.96%-7.26Theo dõi2.560K
0THK SILVER ONE RESOURCES INC SILVER ONE RESOURCES ORD SHS
0.51-3.77%-0.02Sức bán mạnh8.000K60.332M-0.01
0U5I ISHARES S&P GLOBAL FINANCIALS SECTO ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF
76.10-4.52%-3.60Bán39.000K
0U5S ISHARES MSCI EAFE ETF ISHARES MSCI EAFE ETF
80.532.35%1.85Mua124
0U5Z ISHARES NORTH AMERICAN TECH-SOFTWAR ISHARES NORTH AMERICAN TECH-SOFTWARE ETF
413.331.29%5.28Mua99
0UZS PROSHARES ULTRA QQQ PROSHARES ULTRA QQQ
77.311.12%0.86Mua129
0VIF SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
7.991.33%0.10Bán27.602K2.429B3.561.61
0VOO VANGUARD LONG TERM CORPORATE BOND E VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND IDX FU
109.410.20%0.22Sức mua mạnh2.188K
0VPP ISHARES SMI (CH) ISHARES SMI ETF (CH) ETF
122.64-1.00%-1.24Bán35
Tải thêm