Hỗn hợp (Khu vực)

2454
Cổ phiếu
131.677B
Giá trị vốn hóa thị trường
871.686K
Khối lượng
−0.11%
Thay đổi
+1.89%
Hiệu suất Tháng
+13.78%
Hiệu suất Năm
+7.76%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
100D MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR FTSE 100 UCITS ETF - DIST
9105.50-0.71%-65.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
100H MULTI UNITS LUXEMBOURG LYX ETF FTSE 100 MH USD ACC TH
112.63-0.71%-0.80Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1GIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 1X DAILY SHORT
8713.00-0.10%-8.50Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1MCS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 250 1X DAILY SHORT
4876.000.99%48.00Mua300Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1PAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 1X DAILY SHORT
12.71-0.63%-0.08Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2AAP LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
6643.00-6.68%-475.50Bán745Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2AMD LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 2X ADVANCED MICRO DEVICES ETP
2783.50-1.43%-40.50Sức bán mạnh7Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2AME LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 2X ADVANCED MICRO DEVICES ETP
30.38-1.81%-0.56Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2AMZ LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
6706.50-3.09%-213.50Bán1.639KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2BAB LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 2X ALIBABA ETP
2298.75-0.39%-9.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2BAE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 2X ALIBABA ETP
25.09-0.81%-0.20Bán6Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2CIT LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X CITIGROUP ETP
297.15-1.85%-5.60Bán2.153KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2CRM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X SALESFORCE.COM ETP
5014.00-2.35%-120.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2FB LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X FACEBOOK ETP
1832.50-2.63%-49.50Bán1.613KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2GOO LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X ALPHABET ETP
2138.75-3.41%-75.50Bán1.470KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2GS LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X GOLDMAN SACHS ETP
637.25-3.50%-23.12Sức bán mạnh16Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2JPM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X JPMORGAN ETP
993.880.40%4.00Sức bán mạnh128Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2MCL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 250 2X DAILY LEVERAGED
16175.00-1.93%-318.00Bán131Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2MSF LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X MICROSOFT ETP
6162.00-3.08%-195.50Bán116Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2MU LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 2X MICRON TECH ETP
1600.502.61%40.75Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2MUE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 2X MICRON TECH
17.482.28%0.39Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2NFL LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NETFLIX ETP
5311.50-1.85%-100.00Sức bán mạnh918Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2NVD LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NVIDIA ETP
4159.00-3.97%-172.00Bán113Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2PAL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED
529.051.21%6.34Mua11Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2TSE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 2X TESLA ETP
175.654.77%8.00Mua1.285KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2TSL LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 2X TESLA ETP
16090.005.16%790.00Mua970Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2TWE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 2X TWITTER ETP
20.822.21%0.45Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2TWT LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 2X TWITTER ETP
1906.752.61%48.50Mua38Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2UKL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 2X DAILY LEVERAGED
10832.50-1.22%-134.00Bán60Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2UKS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 2X DAILY SHORT
3682.001.29%47.00Bán966Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2VIS LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X VISA ETP
3695.00-0.43%-16.00Bán28Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3AAP LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 3X APPLE ETP
3047.00-9.95%-336.50Sức bán mạnh2.130KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3AME LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 3X AMAZON ETP
25.60-4.80%-1.29Sức bán mạnh143Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3AMZ LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 3X AMAZON ETP
2342.25-4.64%-114.00Sức bán mạnh600Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3APE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 3X APPLE ETP
33.26-10.28%-3.81Sức bán mạnh1.758KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BAL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY LEV
140.45-6.80%-10.25Sức bán mạnh1.249MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY SHO
2118.007.44%146.75Mua464Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BRS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHOR
0.34-0.44%-0.00Bán1.512MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BSR WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHOR
26.25-0.38%-0.10Bán310.175KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3CFL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED
2.43-8.33%-0.22Bán9.355KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3CRE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 3X SALESFORCE.COM ETP
35.07-3.97%-1.45Bán7Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3CRM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 3X SALESFORCE.COM ETP
3212.50-3.35%-111.50Bán614Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3DEL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED
176.38-1.52%-2.73Mua895Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3DES WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT
2.321.31%0.03Bán180.222KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EML WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY LEV
127.19-0.11%-0.14Mua51Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EMS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHO
9.130.11%0.01Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EUL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVER
150.88-2.50%-3.88Bán123Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT
2.892.56%0.07Mua39.552KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3FB LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 3X FACEBOOK ETP
1750.75-4.00%-73.00Sức bán mạnh430Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3FBE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 3X FACEBOOK ETP
19.11-4.41%-0.88Sức bán mạnh74Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY LEVERAGED
19632.500.04%7.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY SHORT
3214.00-0.08%-2.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GOE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 3X ALPHABET ETP
16.36-5.46%-0.94Sức bán mạnh203Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GOL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED
52.601.07%0.56Mua5.098KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GOO LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 3X ALPHABET ETP
1498.25-5.13%-81.00Sức bán mạnh680Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GOS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT
25.87-1.33%-0.35Bán121Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3HCL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEVERAGED
13.672.02%0.27Sức mua mạnh30.243KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3HCS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE COPPER 3X DAILY SHORT
36.85-2.07%-0.78Sức bán mạnh41Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LDE WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED (£)
16201.50-1.13%-185.50Mua367Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LES WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT
263.802.63%6.75Mua34.600KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LEU WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVER
13796.50-2.23%-315.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LGO WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED (£)
4065.501.19%48.00Mua2.299KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LGS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
649.12-7.14%-49.88Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LNG WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE
0.309.08%0.03Bán371.318MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LSI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED (£)
401.40-0.34%-1.35Bán124.961KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
54003.50-2.24%-1238.50Bán243Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3MSE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 3X MICROSOFT ETP
18.99-4.99%-1.00Sức bán mạnh55Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3MSF LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 3X MICROSOFT ETP
1740.75-4.50%-82.00Sức bán mạnh89Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NFE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 3X NETFLIX ETP
19.08-3.31%-0.65Sức bán mạnh138Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NFL LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 3X NETFLIX ETP
1748.25-2.92%-52.50Bán38Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NGL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE
0.006.85%0.00Bán597.539MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NGS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
8.42-7.00%-0.63Bán153.751KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NIL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE NICKEL 3X DAILY LEVERAGED
29.95-2.65%-0.81Theo dõi0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NIS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE NICKEL 3X DAILY SHORT
1.962.48%0.05Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SDE WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT (£)
213.902.47%5.15Bán43.744KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SGO WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT (£)
1997.00-1.37%-27.75Bán450Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED
5.21-0.02%-0.00Bán16.699KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT
7.41-0.20%-0.01Bán2.570KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SSI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT (£)
573.25-0.35%-2.00Bán9.924KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SUL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED
3.981.70%0.07Mua4.640KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3TYL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY LE
11479.50-0.27%-31.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3TYS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY SH
4225.500.23%9.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3UKL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY LEVERAGED
10559.50-2.10%-226.50Bán6.087KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3UKS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY SHORT
1155.751.92%21.75Bán46.654KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3ULS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
96.002.13%2.00Mua84.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3USL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
699.14-2.30%-16.47Bán371Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3USS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
1.242.22%0.03Mua252.357KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3WHL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED
4.7910.81%0.47Sức mua mạnh858Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500G AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI S&P 500
4774.00-0.74%-35.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500P FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV FRK SP 500 PA CLIMATE UCITS ETF
19.97-0.71%-0.14Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500U AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI S&P 500
61.83-0.76%-0.48Bán22.972KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5ESG UBS (IRL) ETF PLC UBS ETF S&P 500 ESG H-GBP DIS
1983.80-0.86%-17.30Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5HED OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR USD
89.23-0.39%-0.34Mua18Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5HEP OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR GBX
6888.00-0.38%-26.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5UKL SG ISSUER SG ISSUER - SG FTSE 100 X5 DAILY LONG
15.790.00%0.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAIF ABERDEEN ASIAN INCOME FUND LTD ORD NPV
196.50-2.24%-4.50Mua194.729K354.180M-0.210.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAP2 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
86.05-6.68%-6.16Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAP3 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVSHARES 3X APPLE ETP
39.46-9.97%-4.37Sức bán mạnh4.227KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAPE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
72.55-6.99%-5.45Bán5Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAS ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC ORD 25P
1050.001.94%20.00Sức mua mạnh8.697K332.223M50.100.270.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASC ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC 2.25% CNV UNSEC LN STK 31/05/25
96.000.00%0.00Mua0332.223M4.670.270.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM ASIA
2965.750.19%5.75Mua620Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM ASIA
38.420.05%0.02Mua620Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ABD ABERDEEN NEW DAWN INVESTMENT TRUST PLC ORD 5P
267.00-2.55%-7.00Mua23.306K300.370M-0.160.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWD SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF $
148.78-0.43%-0.64Bán3.444KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWI SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
114.89-0.42%-0.49Mua1.546KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWL MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD
17591.00-0.41%-72.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWU MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD
227.85-0.42%-0.95Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ADAM ADAMAS FINANCE ASIA LIMITED ORD NPV (DI)
24.50-2.00%-0.50Bán54.104K26.106M-0.03Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ADIG ABERDEEN DIVERSIFIED INCOME AND GROWTH TRUST PLC ORD 25P
92.001.66%1.50Bán241.339K287.297M-0.080.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEFS ALCENTRA EUROPEAN FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED RED ORD NPV GBP
88.002.56%2.20Mua3.441K123.420M-0.160.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEJ MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI AC ASIP EX-JAP UCITS ETF - ACC
67.320.01%0.00Mua655Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEJL MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI AC ASIP EX-JAP UCITS ETF - ACC
5196.500.01%0.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEMC ABERDEEN EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD 1P
572.500.44%2.50Mua1.040K262.002M-0.730.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEMD AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS DR
4359.25-0.03%-1.25Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AERI AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD EUR0.01
1.080.00%0.00Mua31.755K191.503MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AERS AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD EUR0.01 (GBP)
98.000.00%0.00Mua17.571K191.503MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEWU AEW UK REIT PLC ORD GBP0.01
76.00-1.17%-0.90Bán220.326K122.098M31.780.02Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEXK AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EUROPE EX UK
2775.75-0.15%-4.25Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFSU MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF - ACC USD
31.16-0.90%-0.28Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGAP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE AGRICULTURE £
303.751.37%4.10Mua1.056KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGBP ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF GBP HEDGED DIST
5.28-0.01%-0.00Mua33.649KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGCP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE BROAD COMMODITIES
579.250.78%4.50Sức mua mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGED ISHARES IV PLC ISHS AGEING POPULATON UCITS ETF USD(ACC)
6.02-0.10%-0.01Mua67.472KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGES ISHARES IV PLC ISHS AGEING POPULATON UCITS ETF USD(ACC)
465.600.15%0.70Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGB UBS AG UBS ETC (CMCI AGRICULTURE) GBP
49.391.15%0.56Sức mua mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGG ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD DIST
5.420.12%0.01Mua121.119KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE GRAINS
222.601.81%3.95Mua6.657KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGU ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD HEDGED ACC
5.75-0.09%-0.01Mua89.458KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGOU ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (USD)
1.380.00%0.00Bán04.624M-1.27Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGT AVI GLOBAL TRUST PLC ORD 10P
749.000.54%4.00Mua211.977K790.251M-1.600.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AH50 XTRACKERS X HARVEST CHINA A-H 50
32.671.18%0.38Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIAG LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
1055.400.08%0.80Bán1.300KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIAI LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
13.670.09%0.01Bán2.960KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIF ACORN INCOME FUND LD ORD 1P
264.50-0.56%-1.50Mua15.693K42.072MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGA WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE AGRICULTURE
3.931.18%0.05Mua52.553KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGC WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE BROAD COMMODITIES £
7.510.77%0.06Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGE WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ENERGY
2.100.96%0.02Bán8.250KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGG WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE GRAINS £
2.881.87%0.05Sức mua mạnh636Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGI WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS
11.790.58%0.07Mua820Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE LIVESTOCK
2.120.47%0.01Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGO WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE PETROLEUM
6.780.13%0.01Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE PRECIOUS METALS
24.060.27%0.06Mua428Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE SOFTS
2.87-0.83%-0.02Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AJG ATLANTIS JAPAN GROWTH FUND LD ORD NPV
240.000.84%2.00Mua17.403K99.471M-0.03Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AJIT ABERDEEN JAPAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 10P
645.000.78%5.00Mua22487.185M39.460.160.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AJOT AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC ORD 1P
106.00-4.07%-4.50Mua104.137K129.826M141.670.010.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
881.80-0.20%-1.75Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAI ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LIMITED ORD NPV
50.800.59%0.30Mua2.774K28.842M-0.010.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
11.42-0.20%-0.02Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất