Hỗn hợp (Khu vực)

2463
Cổ phiếu
130.667B
Giá trị vốn hóa thị trường
359.636K
Khối lượng
−1.83%
Thay đổi
−1.08%
Hiệu suất Tháng
+20.85%
Hiệu suất Năm
−0.74%
Hiệu suất YTD
           
100D MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR FTSE 100 UCITS ETF - DIST
11166.00-2.43%-278.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
100H MULTI UNITS LUXEMBOURG LYX ETF FTSE 100 MH USD ACC TH
134.63-2.88%-3.99Bán1.861KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1GIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 1X DAILY SHORT
9025.50-0.50%-45.00Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1MCS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 250 1X DAILY SHORT
4458.002.10%91.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1PAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 1X DAILY SHORT
18.144.46%0.77Bán63.031KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2AAP LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
4037.00-8.57%-378.50Mua28Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2AMZ LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
2893.50-5.12%-156.00Bán332Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2CIT LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X CITIGROUP ETP
1371.00-5.46%-79.25Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2CRM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X SALESFORCE.COM ETP
3493.00-4.29%-156.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2FB LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X FACEBOOK ETP
1564.25-4.78%-78.50Mua55Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2GOO LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X ALPHABET ETP
2317.00-7.78%-195.50Mua50Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2GS LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X GOLDMAN SACHS ETP
1181.00-4.83%-60.00Bán1.698KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2JPM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X JPMORGAN ETP
2243.75-3.83%-89.25Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2MCL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 250 2X DAILY LEVERAGED
25471.50-4.12%-1095.00Bán43Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2MSF LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X MICROSOFT ETP
4829.00-5.16%-263.00Mua2.203KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2NFL LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NETFLIX ETP
3399.50-4.83%-172.50Mua659Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2NVD LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NVIDIA ETP
1341.75-12.85%-197.75Bán3.708KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2PAL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED
623.18-9.26%-63.59Mua2.059KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2UKL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 2X DAILY LEVERAGED
17157.50-4.87%-878.00Bán208Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2UKS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 2X DAILY SHORT
3182.004.96%150.50Mua1.228KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2VIS LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X VISA ETP
4231.00-4.51%-200.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BAL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY LEV
969.62-5.38%-55.12Sức bán mạnh4.106KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY SHO
1718.254.92%80.50Mua1.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BLR WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVE
2177.75-6.97%-163.25Sức bán mạnh712Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BRL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVE
28.45-6.98%-2.13Sức bán mạnh23.062KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BRS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHOR
4.256.90%0.27Mua409.641KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BSR WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHOR
325.907.10%21.60Mua7.632KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BTL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BTP 10Y 3X DAILY LEVERAGED
15723.504.60%691.00Sức mua mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BTS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BTP 10Y 3X DAILY SHORT
2325.00-4.51%-109.75Sức bán mạnh686Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BUL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BUND 10Y 3X DAILY LEVERAGED
14689.501.47%212.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BUND 10Y 3X DAILY SHORT
3296.50-1.44%-48.00Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3CFL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED
3.21-12.18%-0.44Sức bán mạnh16.960KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3DEL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED
243.94-7.93%-21.02Bán794Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3DES WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT
4.137.70%0.29Mua28.198KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3ELM WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY LEV
12037.50-12.73%-1756.50Bán364Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EML WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY LEV
157.24-12.78%-23.04Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EMS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHO
19.2613.09%2.23Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EUL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVER
267.06-7.57%-21.86Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT
3.837.97%0.28Mua15.977KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY LEVERAGED
18159.501.44%258.00Sức mua mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY SHORT
3605.50-1.60%-58.50Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GOL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED ETP
33.541.96%0.64Sức mua mạnh43.782KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GOS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT
57.98-2.03%-1.20Bán1.622KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3HCL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEVERAGED
9.83-8.67%-0.93Sức bán mạnh9.762KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3HCS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE COPPER 3X DAILY SHORT
72.938.69%5.83Sức mua mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3ITL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY LEVERAGED
8750.50-6.09%-567.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3ITS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY SHORT
369.356.15%21.40Mua6.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LDE WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED (£)
20580.50-7.88%-1760.00Bán178Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LES WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT
323.057.68%23.05Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LEU WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVER
22511.00-7.68%-1873.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LGO WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED (£)
2569.002.13%53.50Sức mua mạnh4.930KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LGS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
1436.25-3.20%-47.50Mua394Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LNG WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE
1.025.13%0.05Bán12.645MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LOI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LE (£)
31.30-6.85%-2.30Sức bán mạnh866.183KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LSI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED (£)
215.702.47%5.20Mua50.555KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
69134.00-6.20%-4568.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NGL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE
0.013.50%0.00Bán103.158MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NGS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
18.76-3.22%-0.62Mua57.599KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NIL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG NICKEL
21.97-8.22%-1.97Bán2.588KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NIS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY SHORT NICKEL
4.017.98%0.30Mua14.673KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3OIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERA
0.41-6.94%-0.03Sức bán mạnh42.030MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3OIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT
14.866.89%0.96Mua423.754KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SDE WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT (£)
348.407.75%25.05Mua5.138KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SEM WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHO
1476.0013.15%171.50Mua1.060KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SGO WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT (£)
4441.00-1.91%-86.50Bán1.766KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED
2.822.38%0.07Mua103.765KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT
61.09-2.44%-1.53Bán2.106KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SOI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SH (£)
1137.256.93%73.75Mua28.461KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SSI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT (£)
4679.50-2.34%-112.00Bán365Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SUL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG SUGAR
6.98-2.96%-0.21Mua120.491KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3TYL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY LE
9412.501.72%159.00Sức mua mạnh1.907KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3TYS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY SH
5237.50-1.33%-70.50Sức bán mạnh20Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3UKL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY LEVERAGED
23730.50-7.13%-1821.50Bán8.914KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3UKS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY SHORT
1040.507.14%69.38Mua164.147KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3ULS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
211.156.51%12.90Mua510Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3USL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
902.29-6.37%-61.38Bán2.247KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3USS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
2.756.41%0.17Mua770.292KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3WHL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG WHEAT
6.02-2.49%-0.15Mua15.143KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500G AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI S&P 500
4547.75-1.94%-89.75Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500U AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI S&P 500
59.34-2.04%-1.24Bán14.009KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5ESG UBS (IRL) ETF PLC UBS ETF S&P 500 ESG H-GBP DIS
1946.90-2.16%-42.90Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5HED OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR USD
81.04-2.02%-1.68Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5HEP OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR GBX
6207.50-1.92%-121.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5UKL SG ISSUER SG ISSUER - SG FTSE 100 X5 DAILY LONG
106.01-12.10%-14.60Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5WTI SG ISSUER SG WTI X5 DAILY LONG GBP 2
4.43-11.30%-0.56Sức bán mạnh2.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAIF ABERDEEN ASIAN INCOME FUND LTD ORD NPV
208.00-3.26%-7.00Sức bán mạnh325.118K381.408M940.510.230.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAP2 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
52.72-8.66%-4.99Mua186Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAPE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
47.83-8.63%-4.52Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAS ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC ORD 25P
1040.00-4.15%-45.00Sức bán mạnh36.391K358.212M1465.420.810.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASC ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC 2.25% CNV UNSEC LN STK 31/05/25
99.500.00%0.00Bán0358.212M134.390.810.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM ASIA
2578.50-4.26%-114.75Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM ASIA
33.65-4.42%-1.56Bán10.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ABD ABERDEEN NEW DAWN INVESTMENT TRUST PLC ORD 5P
249.00-4.23%-11.00Bán127.498K288.200M567.560.460.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWD SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF $
145.70-2.48%-3.70Bán10.647KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWI SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
111.39-2.29%-2.61Bán345Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWL MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD
17026.00-2.27%-396.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWU MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD
222.30-2.36%-5.38Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ADAM ADAMAS FINANCE ASIA LIMITED ORD NPV (DI)
34.000.00%0.00Mua034.543M-0.02Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ADIG ABERDEEN DIVERSIFIED INCOME AND GROWTH TRUST PLC ORD 25P
108.50-1.81%-2.00Sức bán mạnh365.673K354.386M4185.610.030.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ADL ANDALAS ENERGY AND POWER PLC ORD NPV
0.140.00%0.00Sức bán mạnh307.666K1.634M-0.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEFS ALCENTRA EUROPEAN FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED RED ORD NPV GBP
98.00-0.71%-0.70Sức bán mạnh233.313K141.976M2425.060.040.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEJ MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI AC ASIP EX-JAP UCITS ETF - ACC
62.49-3.98%-2.59Bán930Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEJL MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI AC ASIP EX-JAP UCITS ETF - ACC
4786.00-3.88%-193.25Bán870Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEMC ABERDEEN EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD 1P
607.00-2.57%-16.00Mua9.167K286.363M-0.020.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEMD AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS DR
4110.00-4.26%-183.00Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AERI AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD EUR0.01
1.070.00%0.00Bán9.150KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AERS AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD EUR0.01 (GBP)
91.200.00%0.00Mua5.801KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEWU AEW UK REIT PLC ORD GBP0.01
97.80-1.01%-1.00Bán171.312K149.739M1864.150.050.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEXK AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EUROPE EX UK
2701.25-2.19%-60.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFMC ABERDEEN FRONTIER MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD NPV
46.601.08%0.50Mua15.665K33.151M-0.090.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFSU MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF - ACC USD
35.66-4.14%-1.54Sức bán mạnh895Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGAP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE AGRICULTURE £
302.45-1.83%-5.65Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGBP ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF GBP HEDGED DIST
5.200.38%0.02Mua40.725KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGCP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE BROAD COMMODITIES
601.38-1.45%-8.88Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGED ISHARES IV PLC ISHS AGEING POPULATON UCITS ETF USD(ACC)
6.17-2.47%-0.16Bán21.550KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGES ISHARES IV PLC ISHS AGEING POPULATON UCITS ETF USD(ACC)
474.70-1.83%-8.85Bán7.081KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGB UBS AG UBS ETC (CMCI AGRICULTURE) GBP
49.53-1.45%-0.73Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGG ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD DIST
5.170.28%0.01Mua1.790MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE GRAINS
222.05-1.77%-4.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGU ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD HEDGED ACC
5.570.31%0.02Mua34.655KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGOL ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (GBP)
1.520.00%0.00Bán07.117M-1.670.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGOU ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (USD)
2.540.00%0.00Bán09.100M-1.690.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGT AVI GLOBAL TRUST PLC ORD 10P
785.00-1.63%-13.00Mua145.141K872.565M3583.300.220.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AH50 XTRACKERS X HARVEST CHINA A-H 50
28.55-6.39%-1.95Sức bán mạnh6.025KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIAG LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
841.35-3.04%-26.40Mua1.653KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIAI LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
10.98-3.14%-0.36Mua12.112KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIF ACORN INCOME FUND LD ORD 1P
411.50-0.60%-2.50Mua26.768K65.481M-0.320.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGA WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS AGRICULTURE
3.95-1.91%-0.08Bán6.500KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGC WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE BROAD COMMODITIES £
7.85-1.57%-0.12Bán10.971KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGE WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ENERGY
3.22-1.81%-0.06Sức bán mạnh2.448KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGG WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE GRAINS £
2.90-1.86%-0.05Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGI WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS
10.76-2.47%-0.27Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE LIVESTOCK
2.63-2.44%-0.07Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGO WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE PETROLEUM
11.62-2.82%-0.34Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS PRECIOUS METALS
19.230.67%0.13Mua278Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE SOFTS
3.05-2.01%-0.06Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIND AMUNDI ETF AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS
30562.50-2.46%-770.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AJG ATLANTIS JAPAN GROWTH FUND LD ORD NPV
231.00-1.70%-4.00Bán15.375K98.217M8303.890.030.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AJIT ABERDEEN JAPAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 10P
625.00-0.79%-5.00Bán2.759K88.516M-0.100.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AJOT AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC ORD 1P
114.50-1.72%-2.00Bán121.092KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
1213.10-3.46%-43.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAI ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LIMITED ORD NPV
71.10-2.87%-2.10Bán15.314KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
15.84-3.61%-0.59Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALF ALTERNATIVE LIQUIDITY FUND LIMITED ORD USD0.01
0.09-2.86%-0.00Sức bán mạnh09.819M-0.010.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALM ALLIED MINDS PLC ORD 1P
35.70-6.67%-2.55Bán1.358M92.398M218.950.17117.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALQD XTRACKERS II X USD ASIACORP BOND
123.530.28%0.34Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALUM WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ALUMINIUM
2.69-0.65%-0.02Sức bán mạnh60.006KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALYU UBS AG UBS ETC (CMCI ALUMINIUM) USD
50.10-0.75%-0.38Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AMZ2 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
37.78-5.22%-2.08Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AMZE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
34.28-5.16%-1.87Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất