Hỗn hợp (Khu vực)

2892
Cổ phiếu
146.484B
Giá trị vốn hóa thị trường
529.972K
Khối lượng
+2.87%
Thay đổi
−1.90%
Hiệu suất Tháng
−11.69%
Hiệu suất Năm
−16.22%
Hiệu suất YTD
           
0A06 ISHARES $ SHORTDURATIONCORPBOND UCI ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD ETF MXN
643.130.48%3.09Bán14.340K9222466.71
0A07 ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCIT ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ETF MXN H
625.330.06%0.39Bán Mạnh4.917K3074747.71
0A08 ISHARES J.P. MORGAN USD EM BD ETF M ISHARES J.P. MORGAN USD EM BD ETF MXN HG
537.81-0.20%-1.07Bán38.717K20822274.01
0A09 ISHARES CORE GLBL AGGREGATE BOND US ISHARES COREGLBL AGGR BOND ETF NZD HGD A
4.86-4.22%-0.21Bán Mạnh40.000K194380.00
0A0A ISHARES $ FLOATING RATE BD UCITS ET ISHARES $ FLOATING RATE BOND ETF MXN HGD
649.54-0.46%-3.01Mua1.300K844408.01
0A0B ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR ETF MXN HG
6279.740.60%37.61Mua5173246625.22
0A16 VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDEX FU VANGUARD S&P SMALLCAP 600 INDEX FUNDET
163.601.75%2.82Bán447198.40
0A17 VANGUARD SMALL CAP VALUE ETF VANGUARD SMALLCAP VALUE INDEX FUNDETF
157.20-4.88%-8.07Bán735115543.92
0A1H INVESCO SENIOR LOAN ETF INVESCO SENIOR LOAN ETF
20.38-0.44%-0.09Bán Mạnh241.295K4917591.86
0A1I INVESCO CURRENCYSHARES EURO TRUST INVESCO CURRENCYSHARES EURO TRUST ETF
89.870.22%0.19Bán30827678.73
0A24 ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ISHARES$ TREAS BD 0-1YR UCITS ETF MXN HD
6465.440.05%2.93Mua2911881442.17
0A3D ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF MXN HEDGE
720.04-3.45%-25.72Bán Mạnh393.601K283406893.57
0A3G ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF MXN H
677.840.35%2.36Bán1.445K979479.36
0AAD WISDOMTREE ISSUER X LTD WISDOMTREE ETHEREUM ETP
13.20-13.98%-2.15Bán8105.58
0AND GAM PRECIOUS METALS - PHYSICAL GOLD GAM PRECIOUS METALS - PHYSICAL GOLD-GBP
879.40-0.74%-6.60Bán76155.80
0AOJ UBS ETF (CH) - MSCI SWITZERLAND IMI UBS ETF (CH) - MSCI SWITZERLAND IMI SOCR
14.25-1.02%-0.15Bán1.171K16685.93
0CQL ARK GENOMIC REVOLUTION MULTI-SECTOR ARK GENOMIC REVOLUTION MULTI-SECTOR ETF
33.922.45%0.81Bán71724322.93
0CQM ARK WEB X.0 ETF ARK WEB X.0 ETF
45.85-3.14%-1.48Bán Mạnh62028425.76
0DMM DB X-TRACKERS II EUZN GOV BD 5-7 UC DB X-TRACKERS II EUZN GOV BD 5-7 UCITS E
216.760.05%0.10Bán Mạnh3650.29
0DNZ DB X-TRACKERS II ITRAXX CROSSOVER 5 DB X-TRACKERS II ITRX CROSSOVER 5Y SHORT
37.620.11%0.04Mua25.000K940417.47
0DO1 DB X-TRACKERS II SH IBOXX EUR SOV E DB X-TRACKERS II SH IBOXX EUR SOV EZ UCI
78.603.47%2.63Sức mua mạnh628.870K49431570.45
0DW3 LYXOR UCITS ETF MSCI WLD CONS DISCR LYXOR UCITS ETF MSCI WLD CONS DISCRET TR
429.5712.93%49.17Mua2510739.25
0DW9 LYXOR MSCI WORLD MATERIALS TR UCITS LYXOR MSCI WORLD MATERIALS TR UCITS ETF
447.482.03%8.91Bán18080546.52
0DXY DB X-TR II GLOBAL GOV BOND UCITS ET DB X-TR II GLOBAL GOV BOND UCITS ETF(DR)
181.60-4.68%-8.91Bán Mạnh23041766.99
0DZB DB X-TRACKERS II BARCLAYS GLBL AGG DB X-TRACK.II BARCLAYS GLAGGBDUCITS ETF
50.54-2.91%-1.52Bán Mạnh23211725.51
0DZH DB X-TRACKERS SWISS LARGE CAP INDEX DB X-TRACKERS SWISS LARGE CAP INDEX UCIT
123.500.48%0.59Bán2.010K248230.78
0DZP UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-ACC
20.61-1.30%-0.27Bán4799874.01
0DZW UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF (JPY) UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF (JPY) A-ACC
2338.73-0.63%-14.77Bán4.082K9546700.76
0E14 UBS ETF-BLOOMBERG BRCLS US LIQ CORP UBS ETF-BLOOMBERG BRCLS US LIQCORP UCI E
14.22-1.47%-0.21Bán Mạnh21.200K301533.96
0E3T COMSTAGE CBK COMM EX-AGR MONTHLY EU COMSTAGE CBK COMM EX-AGR MONTHLY EUR HDG
86.92-1.25%-1.10Bán10.000K869150.01
0E54 UBS ETF-BLOOMBERG BRCLS USD EM SOV UBS ETF-BLOOMBERG BRCLS USD EM SOV UCI E
8.84-0.95%-0.09Bán4.274K37782.16
0E5P LYXOR BOFAML USD HIGH YIELD BOND UC LYXOR BOFAML USD HIGH YIELD BOND UCITS E
70.161.15%0.80Bán34.482K2419257.26
0E5Z UBS LUX FUND SOLUTIONS
13.800.40%0.05Bán17.796K245575.90
0E60 UBS ETF BLOOMBERG BARCLAYSTIPS 1-10 UBS ETF BLOOMBERG BARCLAYSTIPS 1-10UCI E
11.03-4.34%-0.50Bán10.682K117774.39
0GOZ ZKB GOLD ETF AA CHF ZKB GOLD ETF AA GBP
1418.200.82%11.60Mua34254.60
0H1C POWERSHARES EQQQ NASDAQ-100 EUR HDG POWERSHARES EQQQ NASDAQ-100 EUR HDG UCIT
202.45-2.92%-6.10Bán Mạnh00.00
0H1I POWERSHARES US HY FALL ANGEL EUR HD POWERSHARES US HY FALL ANGEL EUR HDG UCI
23.46-13.23%-3.58Bán Mạnh7.400K173584.75
0H7G ARK INNOVATION ETF ARK INNOVATION ETF
37.17-3.43%-1.32Bán23.269K864862.17
0H8Q DB X-TRACKERS II GER GOVT BOND UCIT DB X-TRACKERS II GER GOVT BOND UCITS ETF
172.120.97%1.66Bán35861617.50
0H9U DB X-TR II GLOBAL GOV BOND UCITS ET DB X-TR II GLOBAL GOV BOND UCITS ETF(DR)
156.290.66%1.02Bán38059391.98
0H9V DB X-TR II GL INF LINKED BD UCITS E DB X-TR II GL INF LINKED BD UCITS ETF(DR
94.61-7.98%-8.21Bán Mạnh36934912.64
0HB9 DB X-TRACKERS II BARCLAYS GLBL AGG DB X-TRACK.II BARCLAYS GLAGGBDUCITS ETF
15.25-3.85%-0.61Bán Mạnh49.801K759470.23
0HBI UBS ETF MSCI CANADA UCITS ETF (CAD) UBS ETF MSCI CANADA UCITS ETF (CAD) A-AC
19.82-8.71%-1.89Mua4.200K83239.38
0HD9 UBS ETFBLOOMBERGBRCLSMSCIUS LCRPSUS UBS ETFBLOOMBERGBRCLSMSCIUS LCSUSTUCI ET
11.22-5.91%-0.70Bán Mạnh1.320K14806.44
0HDA DB X-TRACKERS MSCI JP IX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI JP IX UCITS ETF 7C (D
17.6828.80%3.95Sức mua mạnh1.030K18207.00
0HE3 UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIB UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE U
18.320.75%0.14Bán14.334K262656.20
0HEZ EASTNINE AB (PUBL) EASTNINE ORD SHS
83.77-12.10%-11.53Bán Mạnh786534.32155.239M1.983.8623.00
0HFI UBS LUX FUND SOLUTIONS
11.74-0.25%-0.03Bán7.500K88021.50
0I9L DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X S DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X SHARES
22.09-11.11%-2.76Bán Mạnh1.500K33138.00
0I9N DIREXION SEMICONDUCTOR BULL 3X SHAR DIREXION SEMICONDUCTOR BULL 3X SHARES
9.542.30%0.21Bán70.051K667936.29
0IA2 DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X SHAR DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X SHARES
57.432.80%1.56Bán1005743.20
0IAU DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X SH DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X SHARES
57.970.20%0.12Bán27215766.48
0IAW DIREXION DAILY HEALTHCARE BULL 3X S DIREXION DAILY HEALTHCARE BULL 3X SHARES
88.611.87%1.62Mua161417.84
0IBR DIREXION DAILY S&P BIOTECH BULL 3X DIREXION DAILY S&P BIOTECH BULL 3X SHARE
7.12-5.75%-0.43Bán26.390K187915.27
0IEP ETFMG PRIME JUNIOR SILVER ETF ETFMG PRIME JUNIOR SILVER ETF
9.082.12%0.19Bán6005448.00
0IEQ ETFMG PRIME CYBER SECURITY ETF ETFMG PRIME CYBER SECURITY ETF
44.06-0.36%-0.16Bán33914937.02
0IND FIRST TRUST DOW JONES INTERNET INDE FIRST TRUST DOW JONES INTERNET INDEX FUN
129.19-7.42%-10.36Bán Mạnh00.00
0INZ FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF
60.581.08%0.65Bán324.074K19632403.57
0IO2 FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ET FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF
38.73-1.30%-0.51Bán3.210K124323.30
0IWZ GLOBAL X MSCI GREECE ETF GLOBAL X MSCI GREECE ETF
21.02-14.90%-3.68Bán Mạnh80016816.00
0IX8 GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF
7.66-1.16%-0.09Bán00.00
0IY3 GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTE GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGE
18.340.66%0.12Bán1592916.06
0IYF GLOBAL X SILVER MINERS ETF GLOBAL X SILVER MINERS ETF
25.7012.71%2.90Mua1.198K30786.20
0IYI GLOBAL X URANIUM ETF GLOBAL X URANIUM ETF
20.471.16%0.23Bán2004094.40
0JDT ISHARES GOLD TRUST ISHARES GOLD ETF
32.091.15%0.37Mua39.985K1283174.63
0JER ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF
37.591.59%0.59Bán14.100K530019.00
0JEW ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
48.32-0.17%-0.08Bán3.500K169113.00
0JF2 ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND ISHARES MSCI GERMANY ETF
20.181.76%0.35Bán1002018.50
0JF4 ISHARES MSCI MEXICO ETF ISHARES MSCI MEXICO ETF
45.060.38%0.17Bán502253.03
0JFD ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF
25.95-0.31%-0.08Bán2085397.27
0JFF ISHARES S&P 500 ISHARES CORE S&P 500 ETF
365.60-0.04%-0.15Bán830303448.01
0JFH ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
34.86-2.50%-0.90Bán Mạnh2.327M81127728.17
0JFI ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CO ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORATE BOND
103.181.13%1.15Bán20.000K2063600.00
0JFK ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTO ISHARES GLOBAL TECH ETF
43.31-8.03%-3.78Bán Mạnh5.300K229543.01
0JFM ISHARES TRUST S & P GLOBAL * ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF
76.411.10%0.83Bán100.000K7641000.40
0JFT ISHARES S&P 500 VALUE ETF ISHARES S&P 500 VALUE ETF
132.20-2.57%-3.49Bán Mạnh50066100.00
0JFU ISHARES LEHMAN 20 YEAR ISHARES 20 PLUS YEAR TREASURY BOND ETF
104.570.95%0.98Bán34.792K3638199.44
0JG6 ISHARES S&P MIDCAP 400 INDEX FUND ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF
222.83-6.86%-16.42Bán Mạnh10022282.80
0JG8 ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF
330.401.01%3.31Bán3812555.20
0JGB ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF
116.32-1.26%-1.49Bán20023264.62
0JGH ISHARES TRUST RUSSELL 1000 ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF
211.90-0.87%-1.87Bán1.000K211899.99
0JGN ISHARES RUSSELL 2000 ETF ISHARES RUSSELL 2000 ETF
168.620.19%0.32Bán5.272K888954.10
0JH3 ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF
87.78-0.49%-0.43Bán Mạnh121053.36
0JHN ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JA ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN E
59.10-7.32%-4.67Bán Mạnh3.165K187051.49
0JHS ISHARES MSCI ACWI ETF ISHARES MSCI ACWI ETF
79.300.20%0.16Bán18.016K1428668.85
0JHW ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKE ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BO
80.822.10%1.66Bán6.256K505609.92
0JJ4 ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF
69.97-7.14%-5.38Bán Mạnh4.200K293874.00
0JJC ISHARES US HOME CONSTRUCTION ETF ISHARES US HOME CONSTRUCTION ETF
53.200.55%0.29Bán1005320.00
0JJJ ISHARES DOW JONES US MEDICAL DEV.(E ISHARES US MEDICAL DEVICES ETF
47.70-0.46%-0.22Bán1.200K57240.00
0JJP ISHARES DOW JONES US OIL AND GAS EX ISHARES US OIL & GAS EXPLORATION & PRODU
79.67-15.58%-14.70Bán00.00
0JKC ISHARES SILVER TRUST ISHARES SILVER ETF
18.927.66%1.35Mua2.391K45225.77
0JKH ISHARES MSCI INDONESIA ETF ISHARES MSCI INDONESIA ETF
23.95-1.64%-0.40Bán138.802K3324308.04
0JKV ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF
53.03-4.30%-2.38Mua2.529K134100.23
0JLK ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
43.650.65%0.28Bán1245413.22
0JLR ISHARES MSCI SINGAPORE ETF ISHARES MSCI SINGAPORE ETF
17.05-0.94%-0.16Bán5218882.22
0JLU ISHARES MSCI JAPAN ETF ISHARES MSCI JAPAN ETF
49.671.30%0.64Bán1004967.20
0JLW ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING PROD
35.274.95%1.66Bán8.400K296268.00
0JNB ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF
26.852.21%0.58Bán2005370.00
0JRY KRANESHARES BOSERA MSCI CHINA A SHA KRANESHARES BOSERA MSCI CHINA A SHARE ET
30.53-16.47%-6.02Bán Mạnh1504579.74
0KOI PROSHARES ULTRASHORT 20+ YEAR TREAS PROSHARES ULTRASHORT 20+ YEAR TREASURY
30.89-2.39%-0.76Mua1.000K30885.00
0KOK PROSHARES SHORT S&P500 ETF PROSHARES SHORT S&P500 ETF
16.93-0.76%-0.13Mua228.100K3861733.00
0KP1 PROSHARES SHORT HIGH YIELD PROSHARES SHORT HIGH YIELD
19.98-0.32%-0.06Mua2.000K39950.00
0KPA PROSHARES ULTRA DOW30 PROSHARES ULTRA DOW30
50.90-8.46%-4.70Bán301526.96
0KPB PROSHARES ULTRASHORT 7-10 YEAR TREA PROSHARES ULTRASHORT 7-10 YEAR TREASURY
22.09-2.22%-0.50Mua4.749K104902.09
0KPH PROSHARES ULTRA TECHNOLOGY PROSHARES ULTRA TECHNOLOGY
24.80-24.44%-8.02Bán3.863K95802.40
0KQ0 PROSHARES ULTRA SILVER PROSHARES ULTRA SILVER
24.4414.30%3.06Mua1.530K37387.08
0KQK PROSHARES ULTRA FINANCIALS PROSHARES ULTRA FINANCIALS
40.42-27.32%-15.20Bán Mạnh1004042.20
0KQQ PROSHARES ULTRAPRO DOW30 PROSHARES ULTRAPRO DOW30
41.37-1.12%-0.47Bán72429951.88
0KQR PROSHARES ULTRAPRO QQQ PROSHARES ULTRAPRO QQQ
20.521.58%0.32Bán133.591K2741287.32
0KQS PROSHARES SHORT 20+ YR TREASURY PROSHARES SHORT 20+ YR TREASURY
21.83-1.20%-0.26Mua1.450K31660.75
0KZC SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S&P 500 ETF TRUST
365.161.05%3.78Bán811.938K296487280.08
0KZF SPDR GOLD SHARES SPDR GOLD SHARES
157.070.71%1.10Mua5.170K812051.95
0L0S SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF
97.92-6.77%-7.11Bán00.00
0L0X SPDR KBW REGIONAL BANKING (ETF) SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF
60.200.26%0.16Bán2.870K172774.00
0L12 SPDR S&P OIL & GAS EQUIPMENT & SERV SPDR S&P OIL & GAS EQUIPMENT & SERVICES
53.64-10.29%-6.16Bán172.677K9262394.11
0L13 SPDR S&P METALS & MINING ETF SPDR S&P METALS & MINING ETF
43.280.43%0.19Bán150.000K6492045.00
0L17 SPDR KBW BANK ETF SPDR S&P BANK ETF
44.99-0.74%-0.34Bán Mạnh3134.98
0L1F SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF
58.031.06%0.61Bán1005803.00
0L1P SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE E SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF
291.56-0.29%-0.84Bán10029155.70
0L4P CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTO CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPD
144.89-2.38%-3.53Bán131883.54
0L4Q ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND
75.002.87%2.09Bán6.361K477066.07
0L4R FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND
31.011.16%0.36Bán2.214K68652.82
0L4T TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND
121.31-0.43%-0.53Bán4485.26
0LJ5 UNITED STATES OIL FUND LP UNITED STATES OIL ETF
65.220.30%0.20Bán70345849.66
0LLB VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF
191.031.98%3.72Bán20038205.04
0LLE VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF
81.71-0.85%-0.70Bán13010622.30
0LLK VANECK VECTORS INDIA SMALL-CAP INDE VANECK VECTORS INDIA SMALL-CAP INDEX ETF
31.56-16.31%-6.15Bán Mạnh1003155.92
0LLN VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS E VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF
30.774.93%1.45Mua4.800K147702.72
0LLW VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUN
136.97-0.28%-0.38Bán00.00
0LMD VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FU VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND
70.91-1.06%-0.76Bán Mạnh75.100K5325341.30
0LME VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FU VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF
37.132.72%0.98Bán5.400K200502.01
0LMF VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF
97.030.86%0.83Bán14.552K1412009.63
0LMN VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FU VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
79.850.94%0.74Bán3.734K298159.89
0LMO VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US INDEX VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US ETF
45.07-1.18%-0.54Bán662974.62
0LMP VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK IND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS FUND ETF
36.720.22%0.08Bán1.402M51464880.68
0LMQ VANGUARD MSCI PACIFIC ETF VANGUARD FTSE PACIFIC FUND ETF
58.460.99%0.58Bán201169.10
0LMR VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD FTSE EUROPE ETF
47.131.73%0.80Bán1.759K82910.46
0LMW VANGUARD HEALTH CARE ETF VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND ETF
226.380.66%1.49Bán4905.52
0LMY VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FU
318.63-4.08%-13.54Bán Mạnh4714975.61
0LN3 VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND IDX F
74.730.62%0.46Bán1.100K82205.20
0LO6 VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD S&P 500 ETF
335.280.58%1.93Bán153.758K51551982.24
0LOD VANGUARD REIT INDEX FUND VANGUARD REIT INDEX FUND ETF
81.301.54%1.24Bán2.307K187559.11
0LOS VANGUARD IDX FUND VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND
182.970.44%0.81Bán539.388K98689125.42
0MIU POWERSHARES EQQQ NASDAQ-100 CHF HDG POWERSHARES EQQQ NASDAQ-100 CHF HDG UCIT
207.12-0.23%-0.48Bán Mạnh21744945.65
0MK3 SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST
13.061.95%0.25Mua3.916K51150.794.556B64.970.16
0MKF ZKB GOLD ETF AA CHF ZKB GOLD ETF AA USD
1570.391.81%27.96Bán244383175.16
0MKJ ISHARES GOLD (CH) ISHARES GOLD ETF (CH) ETF
159.700.25%0.40Bán264152.25
0MKK ISHARES GOLD CHF HEDGED (CH) ISHARES GOLD CHF HEDGED ETF (CH) ETF
122.95-2.00%-2.51Bán Mạnh2.005K246514.55
0MKL UBS INDEX SOLUTIONS GOLD (EUR) HE UBS ETF (CH) - GOLD (CHF) HEDGED (CHF) A
65.02-0.25%-0.16Bán71046163.56
0MKN UBS ETF (CH) - GOLD (USD) A-DIS UBS ETF (CH) - GOLD (USD) A-DIS
54.340.96%0.52Bán21.485K1167585.14
Tải thêm