Hỗn hợp (Khu vực)

2472
Cổ phiếu
122.635B
Giá trị vốn hóa thị trường
773.860K
Khối lượng
−1.10%
Thay đổi
+6.17%
Hiệu suất Tháng
+6.26%
Hiệu suất Năm
−4.76%
Hiệu suất YTD
            
100D MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR FTSE 100 UCITS ETF - DIST
9252.50-2.76%-263.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
100H MULTI UNITS LUXEMBOURG LYX ETF FTSE 100 MH USD ACC TH
112.57-2.72%-3.15Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1GIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 1X DAILY SHORT
8748.00-0.22%-19.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1MCS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 250 1X DAILY SHORT
5118.001.12%56.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1PAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 1X DAILY SHORT
16.090.41%0.07Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2AAP LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
4012.50-1.47%-60.00Mua1.207KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2AMZ LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
4882.00-0.47%-23.00Mua661Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2CIT LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X CITIGROUP ETP
385.05-9.59%-40.85Mua204Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2CRM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X SALESFORCE.COM ETP
2894.00-10.64%-344.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2FB LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X FACEBOOK ETP
1582.25-3.84%-63.25Mua49Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2GOO LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X ALPHABET ETP
2162.75-0.46%-10.00Mua1.200KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2GS LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X GOLDMAN SACHS ETP
716.25-7.73%-60.00Mua691Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2JPM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X JPMORGAN ETP
1063.50-4.38%-48.75Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2MCL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 250 2X DAILY LEVERAGED
15228.00-3.24%-510.50Bán39Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2MSF LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X MICROSOFT ETP
5486.50-1.46%-81.50Mua1.475KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2NFL LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NETFLIX ETP
4647.50-1.45%-68.50Bán2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2NVD LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NVIDIA ETP
2309.75-2.29%-54.25Mua1.832KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2PAL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED
372.38-0.79%-2.96Bán1.583KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2UKL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 2X DAILY LEVERAGED
10979.50-5.45%-633.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2UKS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 2X DAILY SHORT
3871.505.56%204.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2VIS LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X VISA ETP
3563.00-2.10%-76.50Mua977Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BAL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY LEV
148.30-11.17%-18.65Theo dõi56.291KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY SHO
2982.0012.15%323.00Bán1.078KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BRS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHOR
0.69-5.75%-0.04Bán3.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BSR WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHOR
55.65-5.84%-3.45Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3CFL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED
1.74-10.07%-0.20Sức bán mạnh40.605KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3DEL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED
128.08-5.86%-7.97Mua45Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3DES WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT
3.845.44%0.20Bán181.802KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EML WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY LEV
75.25-2.23%-1.71Mua468Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EMS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHO
18.142.13%0.38Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EUL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVER
123.36-4.88%-6.33Mua1.796KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT
4.164.78%0.19Bán72.966KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY LEVERAGED
19706.000.64%125.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY SHORT
3243.00-0.72%-23.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GOL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED ETP
40.352.33%0.92Mua37.163KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GOS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT
37.53-2.42%-0.93Bán564Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3HCL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEVERAGED
7.152.16%0.15Mua1.953KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3HCS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE COPPER 3X DAILY SHORT
80.60-2.43%-2.01Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LDE WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED (£)
11596.00-4.72%-575.00Mua864Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LES WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT
374.405.09%18.15Bán3.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LEU WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVER
11101.00-4.52%-525.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LGO WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED (£)
3269.002.19%70.00Mua12.686KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LGS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
1770.5011.79%186.75Sức mua mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LNG WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE
0.33-11.92%-0.04Bán96.007MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LSI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED (£)
173.206.32%10.30Mua352.414KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
43144.50-4.07%-1832.00Mua43Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NGL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE
0.00-12.90%-0.00Sức bán mạnh110.656MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NGS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
21.8912.11%2.37Sức mua mạnh69.243KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NIL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG NICKEL
17.590.49%0.08Bán6.837KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NIS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY SHORT NICKEL
3.89-0.68%-0.03Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SDE WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT (£)
345.456.05%19.70Bán31.371KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SGO WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT (£)
3041.00-2.63%-82.00Bán900Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED
2.157.05%0.14Mua170.304KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT
36.40-6.62%-2.58Sức bán mạnh17.598KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SSI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT (£)
2948.00-6.86%-217.00Sức bán mạnh3.727KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SUL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG SUGAR
2.831.60%0.04Mua23.498KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3TYL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY LE
11946.500.31%37.00Mua357Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3TYS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY SH
4516.00-0.68%-31.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3UKL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY LEVERAGED
10998.50-8.08%-966.50Mua23.883KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3UKS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY SHORT
1275.258.37%98.50Bán99.532KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3ULS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
151.503.63%5.30Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3USL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
532.53-3.82%-21.15Mua1.721KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3USS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
1.873.89%0.07Bán847.577KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3WHL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG WHEAT
4.324.08%0.17Bán1.441KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500G AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI S&P 500
4496.00-1.41%-64.50Mua501Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500U AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI S&P 500
55.49-1.26%-0.71Mua498.116KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5ESG UBS (IRL) ETF PLC UBS ETF S&P 500 ESG H-GBP DIS
1805.20-1.31%-24.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5HED OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR USD
76.23-1.51%-1.16Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5HEP OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR GBX
6177.00-1.68%-105.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5UKL SG ISSUER SG ISSUER - SG FTSE 100 X5 DAILY LONG
19.95-13.53%-3.12Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAIF ABERDEEN ASIAN INCOME FUND LTD ORD NPV
171.00-1.16%-2.00Theo dõi82.609K302.687M0.22Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAP2 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
49.50-1.30%-0.65Mua497Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAPE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
44.51-1.87%-0.85Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAS ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC ORD 25P
896.000.45%4.00Mua26.447K292.436M43.390.270.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASC ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC 2.25% CNV UNSEC LN STK 31/05/25
94.750.00%0.00Bán0292.436M4.610.270.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM ASIA
2501.00-0.37%-9.25Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM ASIA
30.87-0.21%-0.06Bán250.710KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ABD ABERDEEN NEW DAWN INVESTMENT TRUST PLC ORD 5P
224.00-1.75%-4.00Bán35.036K247.585M4.980.460.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWD SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF $
131.59-1.26%-1.67Mua3.541KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWI SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
106.67-1.47%-1.59Mua93Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWL MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD
16337.00-1.50%-249.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWU MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD
201.62-1.31%-2.67Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ADAM ADAMAS FINANCE ASIA LIMITED ORD NPV (DI)
27.000.00%0.00Mua32427.772M-0.02Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ADIG ABERDEEN DIVERSIFIED INCOME AND GROWTH TRUST PLC ORD 25P
90.20-0.88%-0.80Mua225.057K288.009M34.470.030.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEFS ALCENTRA EUROPEAN FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED RED ORD NPV GBP
83.20-0.48%-0.40Mua14.200K119.680M0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEJ MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI AC ASIP EX-JAP UCITS ETF - ACC
55.40-0.89%-0.50Bán2.580KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEJL MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI AC ASIP EX-JAP UCITS ETF - ACC
4492.50-0.99%-44.75Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEMC ABERDEEN EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD 1P
505.000.50%2.50Mua9.942K232.124M6.020.840.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEMD AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS DR
3768.50-0.86%-32.75Theo dõi0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AERI AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD EUR0.01
1.020.00%0.00Mua10.290K177.501MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AERS AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD EUR0.01 (GBP)
91.250.00%0.00Mua2.529K177.501MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEWU AEW UK REIT PLC ORD GBP0.01
66.00-1.49%-1.00Mua242.254K104.791M12.640.050.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEXK AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EUROPE EX UK
2524.25-1.16%-29.75Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFMC ABERDEEN FRONTIER MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD NPV
36.50-0.27%-0.10Mua17.500K26.247M50.830.010.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFSU MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF - ACC USD
26.17-4.31%-1.18Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGAP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE AGRICULTURE £
279.05-0.43%-1.20Bán6.629KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGBP ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF GBP HEDGED DIST
5.260.10%0.01Sức mua mạnh29.825KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGCP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE BROAD COMMODITIES
525.120.10%0.50Mua950Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGED ISHARES IV PLC ISHS AGEING POPULATON UCITS ETF USD(ACC)
5.44-2.35%-0.13Mua21.606KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGES ISHARES IV PLC ISHS AGEING POPULATON UCITS ETF USD(ACC)
441.25-2.41%-10.90Mua6.822KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGB UBS AG UBS ETC (CMCI AGRICULTURE) GBP
43.670.05%0.02Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGG ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD DIST
5.240.22%0.01Sức mua mạnh88.733KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE GRAINS
208.95-0.14%-0.30Bán1.200KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGU ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD HEDGED ACC
5.670.26%0.01Mua9.798MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGOU ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (USD)
1.57-0.32%-0.01Bán06.175M-1.48Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGT AVI GLOBAL TRUST PLC ORD 10P
651.00-1.36%-9.00Mua76.788K700.496M-1.600.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AH50 XTRACKERS X HARVEST CHINA A-H 50
27.34-0.26%-0.07Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIAG LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
933.85-1.14%-10.75Mua4.469KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIAI LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
11.52-0.95%-0.11Mua4.760KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIF ACORN INCOME FUND LD ORD 1P
265.000.00%0.00Bán11.839K41.914M0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGA WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS AGRICULTURE
3.44-0.17%-0.01Bán6.488KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGC WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE BROAD COMMODITIES £
6.480.27%0.02Mua117.619KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGE WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ENERGY
1.84-0.22%-0.00Bán11.524KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGG WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE GRAINS £
2.580.06%0.00Bán500Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGI WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS
9.651.01%0.10Mua5.961KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE LIVESTOCK
2.02-1.29%-0.03Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGO WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE PETROLEUM
5.842.01%0.12Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS PRECIOUS METALS
20.571.03%0.21Sức mua mạnh5.020KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE SOFTS
2.49-1.25%-0.03Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIND AMUNDI ETF AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS
26562.50-2.03%-550.00Mua54Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AJG ATLANTIS JAPAN GROWTH FUND LD ORD NPV
214.00-0.47%-1.00Mua22.369K89.440M0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AJIT ABERDEEN JAPAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 10P
640.00-0.39%-2.50Mua1.303K87.879M-0.100.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AJOT AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC ORD 1P
102.500.74%0.75Mua105.988K117.762M7.400.140.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
807.95-3.44%-28.75Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAI ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LIMITED ORD NPV
47.60-2.86%-1.40Bán80.272K27.186M-0.010.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
9.98-3.10%-0.32Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALF ALTERNATIVE LIQUIDITY FUND LIMITED ORD USD0.01
0.071.79%0.00Mua08.451M-0.010.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALM ALLIED MINDS PLC ORD 1P
35.05-3.04%-1.10Mua65.033K84.670M117.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALQD XTRACKERS II X USD ASIACORP BOND
123.90-0.14%-0.17Mua996Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALUM WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ALUMINIUM
2.280.59%0.01Mua6.500KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALYU UBS AG UBS ETC (CMCI ALUMINIUM) USD
43.220.58%0.25Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AMZ2 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
60.27-0.25%-0.15Mua2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AMZE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
54.18-0.85%-0.47Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ANIC AGRONOMICS LIMITED ORD 0.0001P
7.350.00%0.00Mua370.076K24.374M-0.020.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ANII ABERDEEN NEW INDIA INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
379.000.93%3.50Mua26.853K222.515M6.000.630.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ANRJ AMUNDI ETF AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY UCITS ETF
15210.00-3.51%-554.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ANW ABERDEEN NEW THAI INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
428.00-1.15%-5.00Bán10.090K70.431M-1.020.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ANXG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI NASDAQ-100
8482.00-0.95%-81.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ANXU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI NASDAQ-100
104.64-0.72%-0.76Mua1.029KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AOF AFRICA OPPORTUNITY FUND LIMITED ORD USD0.01
0.510.00%0.00Bán030.877MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ARR AURORA INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
163.500.31%0.50Mua38.084K114.438M0.55Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ARTL ALPHA REAL TRUST LIMITED ORD NPV
145.500.00%0.00Bán087.155M4.950.29Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ASCI ABERDEEN SMALLER COMPANIES INCOME TRUST PLC ORD 50P
259.000.78%2.00Mua8.785K57.264M2.660.960.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ASDV SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR S&P PAN ASIA DIVIDEND UCITS ETF
41.15-0.99%-0.41Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ASEI ABERDEEN STANDARD EQUITY INCOME TRUST PLC ORD 25P
266.00-4.32%-12.00Sức bán mạnh106.350K130.130M-1.390.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ASHR XTRACKERS X HARVEST CSI 300
10.48-0.12%-0.01Sức bán mạnh5.174KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ASIL MULTI UNITS LUXEMBOURG LY CHINA ENTERPRISE (HSCEI) UCITS ETF-AC
11819.00-0.70%-83.00Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ASIT ABERFORTH SPLIT LEVEL INCOME TRUST PLC ORD 1P
46.00-3.26%-1.55Bán63.199K87.515M1.720.280.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ASIU MULTI UNITS LUXEMBOURG LY CHINA ENTERPRISE (HSCEI) UCITS ETF-AC
145.88-0.50%-0.74Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ASIZ ABERFORTH SPLIT LEVEL INCOME TRUST PLC ZDP 1P
106.000.00%0.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất