Các công ty ở Vương quốc Anh tham gia một lĩnh vực: Producer Manufacturing

Những Các công ty ở Vương quốc Anh sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Producer Manufacturing. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
0A0CSTADLER RAIL AG CHF0.20 (REGD)28.58 CHF−0.25%3.005K0.472.539B GBP29.420.85 GBP−34.49%3.18%
Theo dõi
0A4LBLOOM ENERGY CORPORATION COM USD0.0001 CL A8.499 USD−1.95%4.919K0.211.525B GBP−1.14 GBP+12.18%0.00%
Mua
0A6WABB LTD SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
45.8 USD+0.62%510.2567.379B GBP22.821.58 GBP+54.37%1.60%
Theo dõi
0A7YWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP COM USD0.01138.85 USD+1.34%910.1719.341B GBP30.573.57 GBP+31.10%0.49%
Mua
0A86SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL COM STK USD0.503.40 USD+4.60%300.0474.123M GBP−3.29 GBP−454.67%0.00%
Mua
0A92NANO DIMENSION LTD SPON ADS EA REPR 1 ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
2.72 USD−2.15%9250.10505.207M GBP0.00%
0A98CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC COM USD0.0010.968 USD−1.27%550.0968.787M GBP−0.08 GBP−180.56%0.00%
0A9NNACON SA EUR11.480 EUR−1.33%10.00111.418M GBP17.410.07 GBP−41.01%0.00%
Sức mua mạnh
0AAFVITESCO TECHNOLOGIES GRP AG NPV83.55 EUR+1.44%4560.052.859B GBP−0.48 GBP−276.21%0.00%
Theo dõi
0AB0POUJOULAT EUR6.12514.15 EUR+1.80%00.0091.552M GBP6.281.95 GBP+78.69%2.34%
Sức mua mạnh
0AC1HEXAGON PURUS ASA NOK0.106.88 NOK−4.59%10.593K0.59143.088M GBP−0.19 GBP−44.93%0.00%
Mua
0APMDANIELI & C NPV31.30 EUR−2.34%3140.781.73B GBP9.522.83 GBP+204.00%0.99%
Sức mua mạnh
0BQDKSB SE & CO. KGAA NPV635 EUR+0.79%61.94914.724M GBP8.7462.42 GBP+155.67%3.02%
Sức mua mạnh
0DOGAZKOYEN SA EUR0.65.92 EUR−1.33%00.00127.141M GBP2.46%
0EVBAIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES EUR0.090.1410 EUR+0.71%15.371K0.71160.756M GBP−0.01 GBP+79.94%0.00%
0F3GLINGOTES ESPECIALES EUR16.86 EUR+1.47%5896.6758.135M GBP13.260.44 GBP−13.76%4.76%
0F8VAKWEL EUR0.814.62 EUR+4.11%10.01334.163M GBP2.05%
Mua
0FDNNICOLAS CORREA SA EUR0.86.20 EUR−1.59%3468.0065.267M GBP2.96%
0FNZPONSSE OYJ NPV22.65 EUR−2.58%10.03556.555M GBP33.660.58 GBP−49.24%2.58%
Mua
0FOAEXACOMPTA CLAIREFONTAINE EUR4158 EUR+2.60%00.00153.806M GBP3.1742.88 GBP+149.71%2.77%
0FOSPRECIA EUR0.5 (POST SUBDIVISION)35.3 EUR+2.32%50.10164.547M GBP20.351.49 GBP+1.81%0.98%
Sức mua mạnh
0FXQSCANA ASA NOK12.330 NOK−3.92%151.661K28.5679.199M GBP0.00%
Sức mua mạnh
0G29SEMPERIT AG HOLDING NPV13.18 EUR−1.56%1.021K0.74231.469M GBP11.40%
Mua
0G68KENDRION EUR212.14 EUR+0.01%3694.43155.701M GBP−2.79 GBP−469.56%5.93%
Mua
0GOXPOLYTEC HOLDING AG EUR1.00 (BR)3.570 EUR−3.51%390.2464.782M GBP−0.36 GBP−654.61%2.90%
Mua
0GXKVBG GROUP AB SER'B'NPV279.0 SEK+0.32%620.12531.832M GBP1.97%
Sức mua mạnh
0H90ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01244 USD+2.31%300.595.96B GBP20.909.26 GBP+6.50%0.21%
Mua
0HCC3U HOLDING AG NPV1.905 EUR−0.26%1560.6158.854M GBP40.710.04 GBP−98.91%171.12%
Sức mua mạnh
0HDKSYSTEMAIR AB NPV78.9 SEK+2.94%1310.341.261B GBP12.930.45 GBP+156.30%1.38%
Mua
0HF7AMETEK INC COM USD0.01177 USD−0.17%1600.5432.522B GBP31.214.46 GBP+13.24%0.56%
Mua
0HJHAUTOLIV INC COM STK USD1112.4 USD+0.72%1449.937.334B GBP19.514.53 GBP+18.75%2.37%
Mua
0HKYBYD COMPANY LIMITED UNSP ADR EACH REPR 2 SHS
Chứng chỉ lưu ký
47.2 USD−0.21%1.552K1.8656.006B GBP17.012.28 GBP+173.59%0.54%
Sức mua mạnh
0HN1BERRY GLOBAL GROUP INC COM USD0.0160.5 USD0.00%210.065.471B GBP12.973.65 GBP−19.55%1.72%
Mua
0HOUBORG WARNER INC COM USD0.0130.550 USD+0.43%1920.115.52B GBP11.452.10 GBP−33.15%1.84%
Mua
0HW0KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA NOK11.707 NOK+1.37%9.942K0.20121.907M GBP−0.03 GBP−309.69%0.00%
0I0BCLEARSIGN TECHNOLOGIES CORPORATION COM USD0.00011.03 USD−1.63%1000.1334.733M GBP−0.12 GBP+14.36%0.00%
Sức mua mạnh
0I1BENOVIS CORPORATION COM USD0.00163.5 USD−0.68%243.582.712B GBP−0.70 GBP−266.20%0.00%
Sức mua mạnh
0I58CUMMINS INC COM STK USD2.50263.6 USD+1.35%2700.7229.583B GBP51.594.01 GBP−66.20%2.46%
Theo dõi
0ICPDOVER CORP COM STK USD1163.2 USD+0.46%3600.8418.136B GBP21.705.90 GBP+1.28%1.24%
Mua
0IF4EASTMAN KODAK CO COM USD0.013.460 USD+0.46%7990.59214.94M GBP5.470.52 GBP0.00%
0IQEFLOWSERVE CORP COM STK USD1.2542.2 USD−0.38%300.154.367B GBP29.751.11 GBP−1.34%1.90%
Mua
0IRNFORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC USD0.0181.0 USD+0.25%1800.138.045B GBP25.532.49 GBP−39.42%1.14%
Mua
0J8WILLINOIS TOOL WORKS INC COM STK NPV259.8 USD+0.89%6460.1061.405B GBP26.677.65 GBP−0.33%2.08%
Theo dõi
0JI9ENSURGE MICROPOWER ASA NOK0.100.2900 NOK−3.33%66.026K0.1953.596M GBP−0.02 GBP+76.27%0.00%
0JMUTECHNOTRANS SE NPV17.00 EUR−11.69%8.1K116.38105.414M GBP14.461.01 GBP+22.43%3.59%
Theo dõi
0JT5LAM RESEARCH CORP COM STK USD0.001931.8 USD−0.86%9340.0596.168B GBP36.0320.32 GBP−30.47%0.80%
Mua
0JTQLEAR CORP COM USD0.01136 USD+0.04%390.146.092B GBP14.077.60 GBP+76.76%2.28%
Mua
0JVVLUMENTUM HLDGS INC USD0.00148.85 USD−2.44%620.092.613B GBP−3.10 GBP−1183.45%0.00%
Mua
0JWGMKS INSTRUMENTS INC COM STK NPV120.10 USD+2.22%1121.296.342B GBP−21.64 GBP−575.73%0.73%
Mua
0JZ1MASCO CORP COM STK USD175.1 USD+0.58%6250.3313.011B GBP18.683.16 GBP+10.87%1.52%
Mua
0K1GMIDDLEBY CORP COM STK USD0.01151 USD−0.64%60.116.494B GBP20.365.82 GBP−6.92%0.00%
Mua
0K7JNEWELL BRANDS INC COM STK USD17.436 USD−1.41%1.684K0.292.373B GBP−0.74 GBP−282.12%6.07%
Theo dõi
0KANOCEANEERING INTERNATIONAL INC COM STK USD0.2522.6 USD+2.04%7504.711.748B GBP23.740.75 GBP+276.90%0.00%
Mua
0KBIKNORR BREMSE AG NPV62.84 EUR+1.18%73.974K1.118.663B GBP2.31%
Mua
0KETPACCAR INC COM STK USD1110.50 USD+0.74%3410.2445.849B GBP12.616.88 GBP+52.28%0.94%
Theo dõi
0KFZPARKER-HANNIFIN CORP COM STK USD0.50529.4 USD−0.82%1700.4553.875B GBP26.2015.87 GBP+108.67%1.09%
Mua
0L2TSAMSUNG SDI GDS EACH REPR 1/4 OF ORD KRW5000 144A
Chứng chỉ lưu ký
66.2 EUR−1.78%10.0215.239B GBP0.20%
0L7ASMITH A O CORP COM STK USD181.04 USD+0.25%1080.409.466B GBP21.992.90 GBP+149.71%1.52%
Theo dõi
0L7SSOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD0.000167.14 USD−9.80%4.6K0.743.023B GBP150.580.35 GBP−72.98%0.00%
Theo dõi
0LIDULTRA CLEAN HLDGS INC COM USD0.00143.0 USD−6.08%1740.381.54B GBP−0.55 GBP−179.17%0.00%
Sức mua mạnh
0LSOWABASH NATIONAL CORP COM STK USD0.0125.4 USD−2.13%2.285K14.80933.202M GBP5.293.78 GBP+111.86%1.22%
Mua
0M29XYLEM INC USD0.01125.65 USD+0.75%2.398K2.5523.927B GBP46.282.13 GBP+38.47%1.05%
Mua
0M58HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES COM STK USD0.000125.70 USD−0.15%250.061.261B GBP13.621.55 GBP+29.26%0.00%
Theo dõi
0MJHZUMTOBEL GROUP AG NPV(BR)6.00 EUR+0.59%1050.37218.414M GBP5.480.95 GBP−16.16%6.70%
Theo dõi
0N4IDANIELI & C DI RISP EUR1(NON CNV)23.55 EUR+6.80%4.49K4.891.73B GBP7.162.83 GBP+204.00%1.42%
Sức mua mạnh
0N9PGROUPE SFPI EUR0.901.850 EUR+0.98%10.00150.225M GBP9.710.16 GBP−51.99%2.69%
Sức mua mạnh
0NA0EXEL INDUSTRIES EUR2.5057.0 EUR−1.15%00.00329.549M GBP9.105.43 GBP−2.22%1.85%
Mua
0NFGPARAGON GMBH & CO KGAA NPV2.52 EUR+0.80%20.079.984M GBP2.141.02 GBP0.00%
0NIJSAES GETTERS NPV34.65 EUR+0.87%6684.33383.356M GBP38.990.76 GBP+88.95%1.58%
Theo dõi
0NSTPAYTON PLANAR MAGNETICS ILS18.95 EUR+6.55%10.14132.189M GBP11.560.67 GBP+39.82%4.30%
0NV0SOGEFI EUR0.522.000 EUR+4.82%1.308K0.33206.882M GBP5.580.31 GBP+14.84%0.00%
Mua
0NWWSKF AB SER'A'NPV215.0 SEK−1.39%110.097.695B GBP15.311.09 GBP+43.10%3.15%
Theo dõi
0O27DR HOENLE AG NPV16.50 EUR+4.76%27K3.4393.803M GBP−3.49 GBP−397.75%0.00%
Sức mua mạnh
0OGGCATANA GROUP EUR0.505.38 EUR−1.82%4.393K0.94139.637M GBP8.520.54 GBP+36.75%2.82%
Sức mua mạnh
0OJJACTIA GROUP EUR0.754.06 EUR+2.53%00.0059.447M GBP3.47%
Mua
0ONRCIR SPA CIE INDUSTRIALI RIUNITE NPV0.4760 EUR+6.01%22.788K2.31441.091M GBP42.500.01 GBP0.00%
Sức mua mạnh
0P49BULTEN AB NPV72.5 SEK−2.41%510.05116.003M GBP14.770.38 GBP+87.27%3.45%
0QKARIETER HOLDING AG CHF5 (REGD)89.9 CHF−1.37%1780.94359.094M GBP1.67%
Mua
0QKLKOMAX HOLDING AG CHF0.10 (REGD)159.4 CHF+0.40%3.152K1.23733.395M GBP11.4512.26 GBP+188.00%3.45%
Mua
0QKPPHOENIX MECANO AG CHF1 (REGD)444 CHF+0.01%10.05380.759M GBP3.73%
Theo dõi
0QKRARBONIA AG CHF4.20 (REGD)10.34 CHF+0.55%10.00641.349M GBP131.400.07 GBP−92.95%2.90%
Theo dõi
0QLMFEINTOOL INTERNATIONAL HLDG CHF10 (REGD)17.38 CHF+3.95%00.00236.666M GBP1.90%
Mua
0QMRBELIMO HOLDING AG CHF0.05 (REGD)412.0 CHF−0.45%3830.084.569B GBP2.05%
Mua
0QN2INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)2865 CHF+2.09%1592.502.122B GBP1.12%
Theo dõi
0QNNBURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG CHF2.50507 CHF+1.20%4150.431.542B GBP21.9320.71 GBP+71.12%2.37%
Theo dõi
0QOBAUTONEUM HOLDING AG CHF0.05127.4 CHF−0.69%4021.67673.194M GBP0.00%
Mua
0QOTSCHINDLER-HLDG AG CHF0.10 (REGD)225.4 CHF+1.25%3.929K1.4522.142B GBP28.047.50 GBP+4.66%1.76%
Mua
0QP6LECLANCHE SA CHF0.10 (REGD)0.578 CHF−0.34%20.00311.356M GBP−0.16 GBP+35.25%0.00%
0QPVVON ROLL HLDGS AG CHF0.10 (BR)0.842 CHF0.00%361.37264.712M GBP25.210.03 GBP−30.71%0.00%
0QQFMIKRON HOLDING AG CHF0.10 (REGD)16.85 CHF0.00%40.01247.588M GBP2.37%
Sức mua mạnh
0QQNBUCHER INDUSTRIES AG CHF0.20 (REGD)377.0 CHF+0.33%1.714K1.573.463B GBP3.44%
Mua
0QR1SCHWEITER TECHNOLOGIES AG CHF1 (REGD)450 CHF−0.81%200.31577.52M GBP47.068.42 GBP−87.95%4.45%
Mua
0QS5BOSSARD HLDGS AG CHF5 (REGD) A212.0 CHF−0.01%5330.941.48B GBP2.56%
Theo dõi
0QTFMCPHY ENERGY EUR0.122.110 EUR−6.03%200.0151.174M GBP0.00%
Theo dõi
0QVGSERGEFERRARI GROUP EUR0.46.02 EUR+1.35%00.0058.516M GBP6.80%
Theo dõi
0R2PDEERE & CO COM STK USD1364.4 USD+2.36%8510.5080.661B GBP10.6127.06 GBP+27.35%1.46%
Mua
0R4PLIFCO AB SER'B'NPV278.6 SEK+0.65%97.232K1.629.644B GBP38.650.56 GBP+17.63%0.65%
Theo dõi
0R6SZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'54.8 CHF−1.24%1.815K0.32575.725M GBP3.27%
Mua
0RGWITAB SHOP CONCEPT AB NPV17.45 SEK+2.95%1220.49290.143M GBP14.180.10 GBP+58.36%2.87%
0RHTSIF HOLDING NV EUR0.210.30 EUR−1.90%300.05256.549M GBP38.120.23 GBP−49.06%0.00%
Mua