Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

79
Cổ phiếu
194.535B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.402K
Khối lượng
−0.31%
Thay đổi
−0.67%
Hiệu suất Tháng
+9.77%
Hiệu suất Năm
−0.64%
Hiệu suất YTD
           
ABDP AB DYNAMICS PLC ORD 1P
2215.00-0.45%-10.00Bán9.641K499.546M5295.100.43264.00Bộ phận tự động hóa: OEM
ACP ARMADALE CAPITAL PLC ORD 0.1P
3.330.76%0.03Mua3.365M13.407M-0.00Máy móc Công nghiệp
AFC AFC ENERGY PLC ORD 0.1P
18.976.89%1.22Mua4.064M79.979M-0.01Sản phẩm Điện
AFS AMIAD WATER SYSTEMS LTD ORD ILS0.5
260.00-3.70%-10.00Bán2.000K61.286M6905.370.04Máy móc Công nghiệp
ALU ALUMASC GROUP PLC ORD 12.5P
109.94-4.81%-5.56Mua55.041K41.316M4852.940.03512.00Sản phẩm Xây dựng
ANCR ANIMALCARE GROUP PLC ORD 20P
192.00-1.03%-2.00Mua14.590K116.511M-0.03Sản xuất hỗn hợp
ASTO ASSETCO PLC ORD 10P
370.000.00%0.00Mua045.181M3429.100.11Sản xuất hỗn hợp
AUTG AUTINS GROUP PLC ORD GBP0.02
20.63-1.79%-0.37Bán25.000K8.316M-0.06Bộ phận tự động hóa: OEM
AVG AVINGTRANS PLC ORD 5P
293.00-1.18%-3.50Mua6.306K94.147M3724.870.08Chế tạo Kim loại
BMT BRAIME GROUP PLC 'A'NON.V ORD 25P
1650.000.00%0.00Sức bán mạnh22823.760M1132.001.46Máy móc Công nghiệp
BMTO BRAIME GROUP PLC ORD 25P
1550.000.00%0.00Bán022.320M1063.391.46Máy móc Công nghiệp
CGS CASTINGS PLC ORD 10P
420.000.24%1.00Mua11.000K182.818M1488.450.281240.00Chế tạo Kim loại
CKT CHECKIT PLC ORD 5P
28.00-8.20%-2.50Bán32.972K16.550M1723.160.02Sản phẩm Điện
CMH CHAMBERLIN PLC ORD 25P
28.907.04%1.90Bán10.000K2.149M-0.81Chế tạo Kim loại
COD COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN COMPAGNIE DE ST-GOBAIN ORD SHS
35.22-0.64%-0.23Bán70.116K15.813B-0.18181001.00Sản phẩm Xây dựng
CWR CERES POWER HOLDINGS PLC ORD 10P
401.006.08%23.00Mua884.528K581.931M-0.03Sản phẩm Điện
DCC DCC PLC ORD EUR0.25
6386.000.57%36.00Bán110.868K6.248B2624.402.4212553.00Tập đoàn Công nghiệp
DCTA DIRECTA PLUS PLC ORD 0.25P
75.520.69%0.52Mua11.861K45.749M-0.07Sản phẩm Điện
DIA DIALIGHT PLC ORD 1.89P
258.25-2.36%-6.25Mua5.277K86.066M-0.001544.00Sản phẩm Điện
ECEL EUROCELL PLC ORD GBP0.001
262.00-0.38%-1.00Mua13.116K263.881M1357.070.19Sản phẩm Xây dựng
EPWN EPWIN GROUP PLC ORD 0.05P
105.000.72%0.75Mua26.787K148.999M2194.740.05Sản phẩm Xây dựng
EUA EURASIA MINING PLC ORD 0.1P
3.77-0.07%-0.00Mua12.045M101.689M-0.00Chế tạo Kim loại
FAN VOLUTION GROUP PLC ORD GBP0.01
239.980.83%1.98Mua177.757K466.783M2592.590.091673.00Sản phẩm Xây dựng
GDWN GOODWIN PLC ORD 10P
3330.00-1.77%-60.00Mua1.340K249.612M2273.181.58Máy móc Công nghiệp
HILS HILL & SMITH HOLDINGS PLC ORD 25P
1467.003.46%49.00Mua29.856K1.124B2176.520.664280.00Sản xuất hỗn hợp
HMSG HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC GDR (EACH REPR 5 ORD) (REG S)
5.100.00%0.00Mua090.477M22.590.23Máy móc Công nghiệp
HON HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATED COM STK USD1
159.070.00%0.00Mua26497.806B22.897.04114000.00Tập đoàn Công nghiệp
IKA ILIKA PLC ORD 1P
41.3014.72%5.30Mua237.827K36.280M-0.02Sản phẩm Điện
IMI IMI PLC ORD 28 4/7P
1154.501.01%11.50Bán754.611K3.095B1801.130.6413707.00Sản xuất hỗn hợp
INSP INSPIRIT ENERGY HOLDINGS PLC ORD 0.001P
0.063.04%0.00Bán101.240M1.815M-0.00Sản phẩm Xây dựng
ITM ITM POWER PLC ORD 5P
107.005.94%6.00Mua3.455M477.390M-0.03Sản phẩm Điện
JAR JARDINE MATHESON HOLDINGS LD ORD US$0.25(SINGAPORE REG)
62.500.00%0.00Mua013.215B9.266.75469000.00Tập đoàn Công nghiệp
JDS JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LD ORD US$0.05(SINGAPORE REG)
32.11-6.67%-2.30Bán3.700K13.872B9.873.49Tập đoàn Công nghiệp
JLH JOHN LEWIS OF HUNGERFORD PLC ORD 0.1P
0.512.00%0.01Bán8.236K876.837K-0.00Thiết bị / Vật tư văn phòng
JNEO JOURNEO PLC ORD 6.5P
55.00-1.79%-1.00Bán6.944K3.263MBộ phận tự động hóa: OEM
KBT K3 BUSINESS TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 25P
147.50-0.34%-0.50Bán6.640K63.223M-0.02Sản xuất hỗn hợp
KGP KINGSPAN GROUP PLC ORD EUR0.13
57.352.41%1.35Mua17.713K8.524B31.991.7614000.00Sản phẩm Xây dựng
LPA LPA GROUP PLC ORD 10P
94.250.80%0.75Mua19.248K11.835M1626.090.06Sản phẩm Điện
LSC LONDON SECURITY PLC ORD 1P
2180.000.00%0.00Mua0267.300M1640.951.331191.00Sản xuất hỗn hợp
MCON MINCON GROUP PLC ORD EUR0.01
93.006.29%5.50Mua5.357K186.503M1427.570.06Máy móc Công nghiệp
MPAC MPAC GROUP PLC ORD 25P
301.00-0.17%-0.50Mua54.653K59.771M-0.13293.00Máy móc Công nghiệp
MWG MODERN WATER PLC ORD 0.25P
0.88-30.00%-0.38Bán19.805M1.559M-0.02Máy móc Công nghiệp
NBI NORTHBRIDGE INDUSTRIAL SERVICES PLC ORD 10P
158.351.18%1.85Mua16.922K43.663M-0.04Sản phẩm Điện
NXR NORCROS PLC ORD 10P
297.00-1.00%-3.00Sức mua mạnh97.281K241.396M1386.320.222144.00Sản phẩm Xây dựng
PLP POLYPIPE GROUP PLC ORD GBP0.001
550.002.14%11.50Sức mua mạnh469.503K1.078B2174.880.25Sản phẩm Xây dựng
PPIX PROPHOTONIX LIMITED COM SHS $0.001 (DI)
1.950.00%0.00Mua01.813M-0.01Máy móc Công nghiệp
PPS PROTON MOTOR POWER SYSTEMS PLC ORD 1P
40.9212.11%4.42Mua314.594K244.717M-0.56Sản phẩm Điện
PRES PRESSURE TECHNOLOGIES PLC ORD 5P
136.007.51%9.50Mua33.617K23.523M-0.16Sản xuất hỗn hợp
PRV PORVAIR PLC ORD 2P
750.003.45%25.00Sức mua mạnh15.900K331.960M3070.730.24870.00Máy móc Công nghiệp
PVCS PV CRYSTALOX SOLAR PLC ORD 3.0206P
58.00-3.33%-2.00Sức bán mạnh3774.317M-0.3424.00Sản phẩm Điện
RGP ROSS GROUP PLC ORD 0.1P
1.30-10.14%-0.15Bán5703.172M4833.330.00Sản phẩm Điện
RNO RENOLD PLC ORD 5P
17.852.00%0.35Theo dõi111.868K39.384M597.270.032098.00Máy móc Công nghiệp
ROR ROTORK PLC ORD 0.5P
317.701.08%3.40Bán801.980K2.740B3036.710.103866.00Máy móc Công nghiệp
SCE SURFACE TRANSFORMS PLC ORD 1P
26.180.69%0.18Mua3.819K35.386M-0.02Bộ phận tự động hóa: OEM
SFE SAFESTYLE UK PLC ORD 1P
70.36-0.06%-0.04Mua27.916K58.297M-0.13Sản phẩm Xây dựng
SHI SIG PLC ORD 10P
94.201.02%0.95Bán393.141K551.627M14128.790.01Sản phẩm Xây dựng
SIXH 600 GROUP PLC ORD 1P
15.25-1.61%-0.25Bán45.352K18.208M798.970.02Máy móc Công nghiệp
SLNG SLINGSBY (H.C.) PLC ORD 25P
65.000.00%0.00Bán0650.000K-0.78Máy móc Công nghiệp
SMIN SMITHS GROUP PLC ORD 37.5P
1748.002.07%35.50Mua309.533K6.784B3283.170.53Tập đoàn Công nghiệp
SNT SABIEN TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 0.01P
0.190.00%0.00Mua02.762M-0.00Máy móc Công nghiệp
SOM SOMERO ENTERPRISE INC. COM STK USD0.001 (DI)
296.00-2.15%-6.50Mua102.663K170.453M1168.860.26190.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
SPX SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 26 12/13P
9170.001.72%155.00Mua39.636K6.637B3007.713.007500.00Máy móc Công nghiệp
SXS SPECTRIS PLC ORD 5P
2820.002.96%81.00Mua112.721K3.177B6691.910.419695.00Sản phẩm Điện
TAN TANFIELD GROUP PLC ORD 5P
2.2814.57%0.29Bán17.029K3.242M-0.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
TCN TRICORN GROUP PLC ORD 10P
11.500.00%0.00Bán03.944M676.470.02Sản phẩm Xây dựng
TFW THORPE (F.W.) PLC ORD 1P
343.700.20%0.70Mua558399.015M2480.120.14Sản phẩm Điện
TGP TEKMAR GROUP PLC ORD 1P
168.002.44%4.00Mua12.312K84.069M2037.270.11180.00Sản phẩm Điện
TIFS TI FLUID SYSTEMS PLC ORD 1P
236.90-0.67%-1.60Bán47.388K1.241B1164.550.2128700.00Bộ phận tự động hóa: OEM
TON TITON HOLDINGS PLC ORD 10P
121.200.17%0.20Bán8213.411M954.260.13215.00Sản phẩm Xây dựng
TPG TP GROUP PLC ORD 1P
8.04-0.12%-0.01Mua766.442K62.595M-0.00Máy móc Công nghiệp
TRI TRIFAST PLC ORD 5P
191.500.26%0.50Mua62.613K231.205M1929.290.10Chế tạo Kim loại
TRT TRANSENSE TECHNOLOGIES PLC ORD 10P
70.500.00%0.00Bán33.680K11.497M-0.11Bộ phận tự động hóa: OEM
TYMN TYMAN PLC ORD 5P
263.38-0.61%-1.62Mua1.909K516.056M2137.100.124235.00Sản phẩm Xây dựng
VLX VOLEX PLC ORD 25P
165.55-1.75%-2.95Mua72.769K248.889M2346.800.07Sản phẩm Điện
VNET VIANET GROUP PLC ORD 10P
154.481.30%1.98Mua25.312K42.412M1296.770.12Máy móc Công nghiệp
VSVS VESUVIUS PLC ORD 10P
453.001.34%6.00Bán150.432K1.202B970.050.4610809.00Sản xuất hỗn hợp
WEIR WEIR GROUP PLC ORD 12.5P
1384.501.95%26.50Bán390.827K3.525B15038.760.0917515.00Máy móc Công nghiệp
XPP XP POWER LIMITED ORD 1P (DI)
3790.001.88%70.00Mua7.272K710.530M2802.471.351920.00Sản phẩm Điện
XSG XEROS TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 0.15P
1.239.10%0.10Mua5.136M3.136M-0.15Máy móc Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất