Các công ty ở Vương quốc Anh tham gia một lĩnh vực: Utilities

Những Các công ty ở Vương quốc Anh sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Utilities. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
0A4SSUNRUN INC COM USD0.000114.290 USD−7.62%3380.012.686B GBP−4.51 GBP−1992.33%0.00%
Mua
0A8OVISTRA CORP COM USD0.0146.45 USD+1.00%3.486K2.9513.067B GBP13.682.78 GBP1.78%
Sức mua mạnh
0DHAARENDALS FOSSEKOMPANI ASA NOK4.00145.0 NOK−0.96%2120.77598.53M GBP1910.410.01 GBP−96.56%2.73%
Sức mua mạnh
0E9VENERGIEKONTOR AG NPV69.7 EUR+2.35%590.01811.217M GBP17.113.50 GBP+274.06%1.47%
Sức mua mạnh
0H6GAES CORP COM STK USD0.0116.450 USD−2.37%5400.139.301B GBP−0.72 GBP−89.25%4.05%
Mua
0HCTALLIANT ENERGY CORP COM STK USD0.0149.0 USD+0.83%1010.229.949B GBP17.652.18 GBP+1.66%3.74%
Mua
0HE2AMEREN CORP COM STK USD0.0171.5 USD+1.64%250.1214.858B GBP16.203.61 GBP+10.17%3.53%
Mua
0HECAMERICAN ELECTRIC POWER CO INC COM STK USD6.5082.07 USD+0.23%3.956K2.6434.359B GBP18.863.57 GBP−9.68%4.08%
Mua
0HEWAMERICAN WATER WORKS COMPANY INC COM STK USD0.01121.2 USD−1.26%8950.8418.762B GBP24.833.84 GBP+8.38%2.28%
Mua
0HR4CMS ENERGY CORP COM STK USD0.0157.62 USD+0.53%3050.8113.452B GBP19.212.36 GBP+5.92%3.38%
Mua
0HVFCENTERPOINT ENERGY INC COM NPV28.0 USD+0.57%210.0214.135B GBP22.281.03 GBP−47.96%2.72%
Mua
0I04CLEAN ENERGY FUELS CORPORATION COM STK USD0.00013.080 USD−1.53%3620.08548.909M GBP−0.34 GBP−90.74%0.00%
Sức mua mạnh
0I35CONSOLIDATED EDISON INC COM STK USD0.1088.8 USD+0.89%2490.2224.229B GBP12.365.64 GBP+53.80%3.66%
Theo dõi
0I6QDTE ENERGY CO COM STK NPV109 USD−0.07%1050.3317.835B GBP16.075.31 GBP+22.75%3.55%
Mua
0IC9DOMINION ENERGY INC NPV45.850 USD+0.25%1.882K1.0930.655B GBP23.431.60 GBP−29.51%5.77%
Theo dõi
0ID1DUKE ENERGY CORP COM USD0.00192.7 USD+0.21%2230.2156.739B GBP26.132.79 GBP+6.61%4.37%
Mua
0IFJEDISON INTERNATIONAL COM STK NPV67.36 USD+0.76%480.0720.626B GBP20.992.63 GBP+70.10%4.40%
Mua
0IHPENTERGY CORP COM STK USD0.01101 USD+0.99%150.0316.947B GBP14.575.71 GBP+12.97%4.29%
Mua
0IJ2EVERSOURCE ENERGY COM USD559.0 USD−0.61%3820.2716.167B GBP−0.99 GBP−131.19%4.62%
Mua
0IJNEXELON CORP COM STK NPV36.230 USD+3.28%5.82K2.0028.525B GBP15.511.84 GBP+6.29%3.98%
Theo dõi
0IPBFIRSTENERGY CORP COM STK USD0.1037.64 USD+0.40%900.0817.193B GBP19.601.51 GBP+170.24%4.18%
Mua
0IUSGENIE ENERGY LTD COM USD0.0117.9 USD+2.94%1001.20389.697M GBP7.931.85 GBP−40.44%1.67%
0J74ELECTRICITE DE STRASBOURG EUR10(REGD)115.0 EUR0.00%00.00721.183M GBP2.26%
0K4CNRG ENERGY INC COM USD0.0152.0 USD+0.27%2.184K1.549.267B GBP−6.50 GBP−200.77%2.97%
Mua
0K80NEXTERA ENERGY INC COM STK USD0.0157.19 USD+1.60%12.298K1.8792.746B GBP15.852.83 GBP+72.52%3.27%
Mua
0K87NISOURCE INC COM STK NPV26.1 USD−0.34%7880.179.292B GBP17.451.22 GBP−2.32%3.81%
Sức mua mạnh
0KDHORMAT TECHNOLOGIES INC COM STK USD0.00166.25 USD−1.20%20.063.211B GBP36.561.49 GBP+52.90%0.71%
Mua
0KEJPPL CORP COM STK USD0.0126.73 USD+0.21%9.7K3.5915.697B GBP26.690.79 GBP+3.32%3.57%
Mua
0KITPINNACLE WEST CAPITAL CORP COM STK NPV69.70 USD+1.43%2060.386.297B GBP16.623.44 GBP−11.09%4.97%
Theo dõi
0KS2PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC COM NPV60.5 USD+0.55%2010.1524.111B GBP10.804.60 GBP+311.89%3.73%
Mua
0L5ASEMPRA COM STK NPV71.5 USD+0.60%30.0035.839B GBP16.563.54 GBP+21.29%3.31%
Mua
0L8ASOUTHERN CO. COM STK USD567.42 USD−0.19%1680.1158.479B GBP18.602.85 GBP+10.82%4.10%
Mua
0LD9TARGA RESOURCES CORPORATION COM USD0.00197.50 USD+1.56%2460.8417.213B GBP26.502.89 GBP−5.91%2.05%
Sức mua mạnh
0LSLWEC ENERGY GROUP INC COM USD0.0178.8 USD−0.15%340.0619.793B GBP18.693.31 GBP−5.38%3.93%
Theo dõi
0M1RXCEL ENERGY INC COM USD2.559.74 USD+0.23%7020.5826.119B GBP18.632.52 GBP+1.08%3.48%
Mua
0MFAARISE AB NPV42.20 SEK+0.71%1.917K1.56141.276M GBP2.39%
Mua
0MHQMAGNORA ASA NOK1.4928.05 NOK+1.27%2210.08139.426M GBP7.160.30 GBP1.35%
Sức mua mạnh
0P3OALERION CLEAN POWER NPV22.95 EUR+0.22%758199.471.057B GBP15.861.24 GBP+66.92%2.85%
0Q7UFLUXYS BELGIUM NPV 'D'20.00 EUR−8.26%151.521.203B GBP18.210.94 GBP+2.90%4.90%
0Q98SERI INDUSTRIAL SPA NPV2.720 EUR−0.37%6240.61126.157M GBP−0.11 GBP−481.53%0.00%
Sức mua mạnh
0QQ0BKW AG CHF2.50132.6 CHF+0.70%1440.016.255B GBP8.5613.64 GBP+79.57%2.12%
Theo dõi
0QQGROMANDE ENERGIE HOLDING SA CHF1 (REGD)53.4 CHF+2.69%310.341.353B GBP5.878.00 GBP+139.41%2.72%
Theo dõi
0QR3PG&E CORP COM STK NPV16.670 USD+1.65%5960.1828.332B GBP19.000.72 GBP+4.39%0.06%
Mua
0QV67C SOLARPARKEN AG NPV (POST SPLT)3.250 EUR−0.30%930.01231.74M GBP3.68%
Sức mua mạnh
0QW7VOLTALIA EUR5.70 (POST CONSOLIDATION)7.98 EUR+0.93%2190.03881.414M GBP0.00%
Theo dõi
0RILLA FRANCAISE DE L ENERGIE EUR142.00 EUR−0.82%3241.76189.624M GBP0.00%
Sức mua mạnh
CNACENTRICA ORD GBP0.061728395131.15 GBX+1.43%3.414M0.116.855B GBP1.930.68 GBP+584.96%2.58%
Mua
DRXDRAX GROUP PLC ORD GBP0.1155172429.2 GBX+0.59%693.252K0.721.641B GBP9.650.44 GBP5.11%
Mua
EPPENERGYPATHWAYS PLC ORD GBP0.012.96 GBX−4.84%1.235M2.18
GOODGOOD ENERGY GROUP ORD GBP0.05278 GBX+6.07%61.673K0.5447.023M GBP2.311.20 GBP+338.29%1.15%
Sức mua mạnh
JELJERSEY ELECTRICITY PLC ORD GBP0.05 A452 GBX−2.80%5440.23142.476M GBP12.280.37 GBP−30.18%4.04%
MASTMAST ENERGY DEVELOPMENTS PLC ORD GBP0.0010.300 GBX−7.69%436.769K0.12857.526K GBP−0.01 GBP0.00%
NG.NATIONAL GRID ORD GBP0.124312891030.0 GBX−0.96%959.502K0.1738.685B GBP4.942.08 GBP+389.89%5.48%
Mua
OPGOPG POWER VENTURE PLC ORD GBP0.00014711.3 GBX0.00%405.075K1.2645.283M GBP4.220.03 GBP+66.46%0.00%
PHEPOWERHOUSE ENERGY GROUP PLC ORD GBP0.0050.4350 GBX+29.85%153.011M21.3713.954M GBP−0.01 GBP−110.91%0.00%
PNNPENNON GROUP ORD GBP0.6105678.5 GBX+0.44%97.675K0.141.932B GBP−0.06 GBP−188.69%6.49%
Mua
SAESIMEC ATLANTIS ENERGY LTD ORD NPV (DI)1.085 GBX+3.57%433.126K0.787.59M GBP2.270.00 GBP0.00%
SSESSE PLC GBP0.501580.5 GBX−1.80%2.522M0.6617.467B GBP29.670.53 GBP−78.32%5.45%
Sức mua mạnh
SVTSEVERN TRENT ORD GBP0.97892541 GBX−1.24%96.794K0.137.696B GBP61.070.42 GBP4.31%
Theo dõi
TEPTELECOM PLUS ORD GBP0.051476 GBX+0.56%19.324K0.101.153B GBP17.510.84 GBP0.00%
Sức mua mạnh
TGATHUNGELA RESOURCES LTD NPV (DI)452.5 GBX−0.59%77.501K0.50644.425M GBP1.363.33 GBP45.29%
Theo dõi
UU.UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD GBP0.051044.5 GBX−0.71%175.031K0.127.173B GBP−0.05 GBP−142.27%4.46%
Theo dõi
YU.YU GROUP PLC ORD GBP0.0051135 GBX−0.63%4.175K0.09190.85M GBP26.980.42 GBP+388.82%0.53%
Sức mua mạnh