Các công ty của Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong một ngành: Chemicals: Specialty

Danh sách sau có Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong cùng ngành, Chemicals: Specialty. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALBAlbemarle Corporation
128.59 USD+5.82%3.54M1.0015.097B USD9.6413.34 USD−41.57%1.24%Công nghiệp Chế biến
Mua
ALTOAlto Ingredients, Inc.
2.26 USD+3.20%613.748K0.99172.076M USD−0.59 USD−267.39%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AMTXAemetis, Inc
3.54 USD−3.15%238.672K0.48139.655M USD−1.25 USD+49.96%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
APDAir Products and Chemicals, Inc.
231.73 USD+1.03%2.338M1.1651.514B USD22.1610.46 USD+3.19%3.02%Công nghiệp Chế biến
Mua
ASIXAdvanSix Inc.
27.51 USD+1.44%191.883K0.88734.518M USD14.441.90 USD−67.70%2.22%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AVTRAvantor, Inc.
24.41 USD−0.20%3.294M0.3716.557B USD51.580.47 USD−51.44%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
BAKBraskem SA
Chứng chỉ lưu ký
8.60 USD+1.53%603.507K0.463.405B USD−2.36 USD−375.11%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
CBTCabot Corporation
83.40 USD+0.58%285.304K0.764.623B USD10.817.71 USD+25.73%1.88%Công nghiệp Chế biến
Mua
CCChemours Company (The)
28.93 USD+0.21%654.383K0.424.294B USD−2.08 USD−137.03%3.46%Công nghiệp Chế biến
Mua
CDXSCodexis, Inc.
4.15 USD+29.69%2.892M5.61289.795M USD−1.21 USD−152.54%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
CECelanese Corporation
149.59 USD−0.36%704.252K0.7216.291B USD8.3517.91 USD+3.16%1.87%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
CHXChampionX Corporation
31.43 USD+0.93%1.036M0.736.006B USD19.981.57 USD+109.62%1.08%Công nghiệp Chế biến
Mua
CMPCompass Minerals Intl Inc
22.43 USD+2.94%303.487K0.60926.612M USD−1.46 USD−81.39%2.67%Công nghiệp Chế biến
Mua
DNMRDanimer Scientific, Inc.
1.28 USD+5.79%889.761K0.84130.605M USD−1.41 USD+12.92%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
DOWDow Inc.
56.27 USD+0.36%3.913M0.8639.518B USD69.140.81 USD−86.97%4.98%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
DQDAQO New Energy Corp.
Chứng chỉ lưu ký
19.49 USD+2.20%1.325M1.531.461B USD2.228.79 USD−58.82%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
ECLEcolab Inc.
222.09 USD+0.82%1.276M0.7863.41B USD46.394.79 USD+25.66%0.97%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ECVTEcovyst Inc.
9.78 USD−2.40%631.897K1.141.136B USD18.970.52 USD+13.09%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
FEAM5E Advanced Materials, Inc.
1.86 USD+25.68%763.106K5.04117.712M USD−0.91 USD+30.52%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
FFFutureFuel Corp.
5.89 USD0.00%212.102K0.70257.765M USD8.910.66 USD+27.88%4.07%Công nghiệp Chế biến
GELGenesis Energy, L.P.
11.80 USD+1.03%305.584K0.841.446B USD53.560.22 USD5.08%Công nghiệp Chế biến
Mua
GEVOGevo, Inc.
0.9044 USD+3.79%4.006M0.54217.508M USD−0.31 USD+24.46%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
GPREGreen Plains, Inc.
21.83 USD−0.64%609.129K0.591.403B USD−1.62 USD+32.48%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GUREGulf Resources, Inc.
1.35 USD+1.50%11.96K0.4514.083M USD−0.55 USD−149.22%0.00%Công nghiệp Chế biến
HGASGlobal Gas Corporation
2.00 USD+0.50%11.373K1.3310.857M USD−1.17 USD−519.67%0.00%Công nghiệp Chế biến
HTOOFusion Fuel Green PLC
1.85 USD−3.14%203.837K0.0227.6M USD0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
HWKNHawkins, Inc.
68.60 USD+0.12%105.308K0.751.437B USD19.693.48 USD+24.02%0.90%Công nghiệp Chế biến
Mua
KOPKoppers Holdings Inc.
53.02 USD+1.40%125.371K1.151.104B USD12.604.21 USD+26.16%0.45%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
KROKronos Worldwide Inc
8.81 USD+0.34%758.577K3.431.013B USD−0.55 USD−140.94%8.63%Công nghiệp Chế biến
Bán
KWRQuaker Houghton
197.96 USD−0.67%122.146K1.273.56B USD218.450.91 USD−79.21%0.90%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
LINLinde plc
444.80 USD−0.03%1.086M0.77215.679B USD35.3112.60 USD+52.89%1.15%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
LODEComstock Inc.
0.4581 USD−0.41%239.973K0.8453.993M USD−0.23 USD+60.94%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
LOOPLoop Industries, Inc.
3.35 USD0.00%20.675K1.28159.222M USD−0.22 USD+74.30%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
LTBRLightbridge Corporation
2.86 USD−4.03%216.336K4.7237.074M USD−0.63 USD+52.03%0.00%Công nghiệp Chế biến
LWLGLightwave Logic, Inc.
4.20 USD−0.47%485.351K0.88490.925M USD−0.19 USD−1.65%0.00%Công nghiệp Chế biến
LYBLyondellBasell Industries NV
99.00 USD+0.18%1.85M0.9832.128B USD15.316.47 USD−45.14%4.99%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
MATVMativ Holdings, Inc.
16.98 USD+4.17%1.389M2.13920.505M USD−5.67 USD−18559.93%5.89%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MEOHMethanex Corporation
44.32 USD−0.58%209.085K0.472.987B USD17.012.61 USD−38.74%1.64%Công nghiệp Chế biến
Mua
MTXMinerals Technologies Inc.
71.75 USD+0.39%93.142K0.512.322B USD27.722.59 USD−30.41%0.35%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
NEUNewMarket Corp
636.31 USD+0.76%34.783K0.846.102B USD15.7540.41 USD+44.99%1.39%Công nghiệp Chế biến
NXGLNexGel, Inc
2.31 USD+0.87%14.109K0.8320.301M USD−0.48 USD+53.42%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
OECOrion S.A.
22.82 USD−1.55%507.758K1.051.321B USD13.201.73 USD−0.59%0.36%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ORGNOrigin Materials, Inc.
0.6597 USD+18.25%2.776M1.6295.181M USD1.880.35 USD−26.49%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
PRLBProto Labs, Inc.
37.59 USD−0.13%153.742K0.60966.888M USD56.880.66 USD0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
REXREX American Resources Corporation
43.51 USD−0.28%60.306K0.66761.588M USD15.682.77 USD+20.51%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ROGRogers Corporation
110.92 USD−0.31%216.15K0.862.065B USD36.643.03 USD−50.96%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
RYAMRayonier Advanced Materials Inc.
4.34 USD−0.91%594.217K1.28283.59M USD−1.55 USD−259.85%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SCLStepan Company
90.04 USD+0.04%63.394K0.622.014B USD51.431.75 USD−72.54%1.63%Công nghiệp Chế biến
Mua
SQMSociedad Quimica y Minera S.A.
Chứng chỉ lưu ký
45.65 USD+3.47%2.474M1.5512.499B USD4.4010.36 USD−3.78%7.15%Công nghiệp Chế biến
Mua
TANHTantech Holdings Ltd.
0.7066 USD−4.51%144.51K0.102.443M USD0.391.81 USD0.00%Công nghiệp Chế biến
TROXTronox Holdings plc
14.79 USD−0.67%609.395K0.422.319B USD−2.02 USD−164.16%3.38%Công nghiệp Chế biến
Mua
TSETrinseo PLC
4.49 USD+2.75%278.372K0.54158.333M USD−19.93 USD−60.85%3.79%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
TTITetra Technologies, Inc.
3.85 USD−0.26%2.081M1.88500.805M USD18.090.21 USD+236.18%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
UGUnited-Guardian, Inc.
8.27 USD−2.24%4.5K0.6737.993M USD15.060.55 USD−16.08%1.21%Công nghiệp Chế biến
VHIValhi, Inc.
13.38 USD+1.75%2.854K0.31378.5M USD−0.89 USD−116.75%2.39%Công nghiệp Chế biến
VIVKVivakor, Inc.
0.8700 USD−0.99%6.208K0.8422.812M USD−1.07 USD−56.61%0.00%Công nghiệp Chế biến
WLKWestlake Corporation
136.80 USD−0.45%259.91K0.4417.54B USD37.033.69 USD−78.67%1.25%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
WLKPWestlake Chemical Partners LP
22.21 USD−2.12%47.149K1.67782.417M USD14.371.55 USD−15.37%8.49%Công nghiệp Chế biến
Mua